:

Frölich nr 1280

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Frölich nr 1280

Naturaliserad 1693-11-10, introducerad 1693. Naturaliserad och adopterad 1720-01-18. Denna gren utdöd 1765-10-04. Utgången på svärdssidan 1940-02-23. †

Ätten har gemensamt ursprung med grevliga ätten Frölich.

Frölich A128000.jpg

TAB 1

Hans Fredrik Frölich, naturaliserad Frölich (son av Hans Christoffer Frölich, se grevliga ätten Frölich nr 49, Tab. 1), till Långås i Hällestads socken, Älvsborgs län. Född 1637 i Sverige. Ryttare vid livregementet till häst 1666. Ryttare hos hertig Adolf Johan 1668. Avsked 1669-05-09. Gick i utländsk tjänst. Volontär vid greve von Seiringens regementet i tjänst hos hertigen av Lothringen 1669. Musketerare vid ett schweiziskt regemente i fransk tjänst 1671-12-00. Korpral och kvartermästare vid ett kavalleriregemente i fransk tjänst. Volontär vid general Furielles regemente till häst och fot 1674. Löjtnant i dansk tjänst vid ett infanteriregemente. Löjtnant vid överste Cronstiemas livländska kavalleriregemente 1676-03-14. Fullm. på ett kompani vid Västgöta kavalleriregemente 1678-05-21. Ryttmästare 1679-09-10. Naturaliserad svensk adelsman 1693-11-10 (introducerad 1693 under nr 1280). Major vid Västgöta kavalleriregemente 1695-04-03. Överstelöjtnant vid Västgöta kavalleriregemente 1710-06-06. Konfirmationsfullmakt 1710-10-18. Sekundöverste (Lk.) 1712-10-19. Konfirmationsfullmakt 1713-10-26. Död 1715-12-09 i Lubeck under hemresa till Sverige. Han bevistade slaget vid Gadebusch. Gift med Anna Margareta Silfverswärd, född 1661-05-08, död 1719-01-19 och begraven 1719-02-28 dotter av ryttmästaren Lars Larsson Silfverswärd den yngste, nr 184, och Anna Hierta.

Barn:

 • Catharina Elisabet, död 1711. Gift 1703 med kyrkoherden i Slöta pastorat av Skara stift Jonas Segerstedt, död 1713-10-30.
 • Metta Magdalena, född 1682-03-12, död 1752-04-28 på Almeåsen i Ryda socken, Skaraborgs län. Gift 1:o 1703-06-26 i Floby socken, Skaraborgs län med sin syssling, ryttmästaren Göran Hierta, död 1710. Gift 2:o 1718-08-24 med kornetten Anders Björnberg. född 1695, död 1731.
 • Carl Gustaf, född 1685 död som barn.
 • Ulrika, född 1688 död som barn.
 • Carl Gustaf, född 1689. Major. Död 1748. Se Tab. 2
 • Ulrika Eleonora, född 1690-11-03 på Långås, död 1766-06-06 Brandstorp s socken. Gift 1713 med ryttmästaren Per Gyllenhaal, född 1685, död 1754.
 • Gustaf Adolfs kornett vid Västgöta kavalleriregemente 1712-02-09. Fången vid Tönningen 1713-05-16. Hemkom (KrAB.) 1715-03-16. Fänrik vid dalregementet 1716-05-27. Avsked 1718-06-26. Död barnlös före 1732 [Lk]. Gift ra. sin svägerskas kusin Margareta Soop i hennes 1:a gifte (gift 2:o med fänriken Johan Hård af Segerstad, född 1701, död 1737), döpt 1679-01-16 Lindärva, död 1736-10-10 i Härene socken, Skaraborgs län, dotter av majoren Hans Soop, och Helena Bonde.
 • Anna Margareta, död som barn.
 • Christina Magdalena, född 1695-02-08, död 1782-06-05. Gift 1719-03-08 med sin farbroders hustrus brorson, löjtnanten Bengt Cederstråhle, född 1694, död 1755.
 • Charlotta, död ogift på Långås och begraven 1699-03-17 i Hällestads socken.
 • Hedvig Eleonora. Gift med löjtnanten vid Älvsborgs regemente Georg Törnberg, född 1685, död efter 1745.
 • Magnus, född 1699. Kornett. Död 1738. Se Tab. 3.
 • Alexander, död som barn.
 • Lars. Kom i tjänst 1716. Gick i preussisk tjänst 1734. Löjtnant i preussisk tjänst 1744. Återkom 1748. Löjtnant vid hälsinge regemente 1748-12-31. Död ogift 1755-03-18. Han bevistade kampanjen i Schlesien och belägringen av Prag 1744 samt flera fältslag.
 • David, född 1706. Löjtnant. Död 1772. Se Tab. 8
 • Johan Fredrik, född tvilling 1706-02-05. Furir vid Österbottens regemente (At (KrA).) 1722-06-15. Fänrik i holländsk tjänst. död ogift 1728 i Holland.
 • Tio barn dessutom, dog som späda.

TAB 2

Carl Gustaf (son av Hans Fredrik Frölich, natural. Frölich, Tab. 1), till Trästena i Bjärklunda socken, Skaraborgs län. Död 1689-08-11. Volontär vid garnisonsregementet i Riga 1703. Korpral vid garnisonsregementet i Riga 1704. Rustmästare 1705. Fänrik 1708. Löjtnant vid Västgöta kavalleriregemente 1710-08-20. Sekundryttmästare vid Västgöta kavalleriregemente 1712-02-07. Premiärryttmästare 1712-10-27. Konfirmationsfullmakt 1715-11-29. Majors avsked 1721-03-31. Död 1748-09-17 Onsjö och begraven 1748-09-27. Blev fången i Tönningen 1713 men befriade sig själv 1713-08-11. Bevistade norska fälttågen 1716 och 1718 [Lk]. Gift 1711-08-18 med Anna Catharina Soop, född 1684-06-22, död 1756-02-18 på Onsjö, dotter av kaptenen Åke Soop, och Agneta Maria Bonde.

Barn:

 • Märta Christina, född 1712, död 1753-07-05 på Onsjö. Gift 1728-06-06 med kaptenen Polykarpus Samuel Leijonstolpe, född 1696, död 1744.

TAB 3

Magnus (son av Hans Fredrik Frölich, naturaliserad Frölich, Tab. 1), till Lunnabol i Kyrkås (Sandbäcks) socken, Skaraborgs län. Född 1699. Kvartermästare vid Västgöta tre- och femmänningsregemente. Död 1738-01-19. Gift 1719-11-04 Kålshohnen med Metta Lake, född 1698-09-10, på Kålsholmen, död 1781-01-26, dotter av kaptenen Anders Lake, och Ingeborg Lilliestielke.

Barn:

 • Anders, begraven 1738-01-26 på samma gång som fadern, åtta år gammal.
 • Bolla Margareta, född 1730 (1730-12-31?), död 1787-08-08. Gift 1753 med Carl Lorentz Haraldsson Hård af Segerstad, född 1729, död 1773.
 • Eva, född 1731 på Lunnabol, döpt 1731-04-04.
 • Carl Gustaf, född 1732. Sergeant. Död 1801. Se Tab. 4
 • Alexander, född 1737. Löjtnant. Död 1806. Se Tab. 5

TAB 4

Carl Gustaf (son av Magnus, Tab. 3), född 1732-09-01 på Lunnaktiebolag Sergeant vid Älvsborgs regemente. Död 1801-03-30. Gift 1759 med sin systers svägerska Catharina Eleonora Hård af Segerstad, född 1736, död 1777-04-13 på Guntorp i Sandbäcks socken, Skaraborgs län, dotter av löjtnanten Fredrik Harald Hård af Segerstad, och Elisabet Odhelia.

Barn:

 • En son, född 1765-02-00, död 1765-12-09 på Guntorp.
 • Ulrik, född 1767-04-03 på Guntorp. Reste bort och 1802 hade ingen underrättelse från honom på flera år sports.
 • Anna Margareta, död ogift 1793-04-24.
 • Johan Fredrik, född 1775-01-27 på Guntorp. Reste bort och har, liksom brodern, sedan icke avhörts.

TAB 5

Alexander (son av Magnus, Tab. 3), född 1737-06-12 och döpt 1737-06-18 på Lunnabol, Volontär vid artilleriet 1754-09-01. Lärminör vid artilleriet 1755-07-00. Underminör 1756-09-00. Sergeant 1758-05-01. Styckjunkare vid artilleriet i Göteborg 1762-05-26. Löjtnants avsked 1774. Död 1806-10-28 på Lunnabol. Gift 1773-06-29 Hedåker med sin svågers samt svägerskas kusin Anna Regina Hård af Segerstad, född 1737-07-30, på Hedåker, död 1800-11-23 på Lunnabol, dotter av kaptenen Lennart Hård af Segerstad, och Elisabet Olbers.

Barn:

 • Leonard Magnus, född 1774. Fänrik. Död 1815. Se Tab. 6
 • Carl Gustaf, född 1777-07-25 på Lunnabol, död på Lunnabol 1794-05-05.

TAB 6

Leonard Magnus (son av Alexander, Tab. 5), född 1774-06-12 Lunnabol. Fänrik vid Skaraborgs regemente 1797-12-06. Avsked från regementet 1800-06-12 och ur armén 1803-03-30. Död 1815-03-02 (1815-03-07) på sin egendom Lunnabol. Gift 1807-10-14 i Hols kyrka Älvsborgs län med Anna Hedvig Lundblad, från vilken han blev skild 1813, i hennes 1:a gifte (gift 2:o med lantbrukaren Anders Olof Lundberg, född 1789-07-27, död 1852-06-12), född 1787-11-17, död 1867-02-07, dotter av kvartermästaren vid Västgöta kavalleriregemente Johan Lundblad och Anna Christina Sjöstedt [C. Meurling, Olof Meurlings stamträd (1902).].

Barn:

 • Anna Christina, född 1809-01-11 på Lunnabol, liksom bröderna, död 1872-04-13 i Trollhättan. Gift 1830-08-08 på Lunnabol med lantbrukaren Hans Timoteus Ågren, född 1800-05-09 i Elings socken, Skaraborgs län, död i Elings socken, Skaraborgs län 1867-04-08 på Lundängen.
 • Johan Axel, född 1810-02-04, död späd.
 • (Jan) Johan Axel, född 1811. Major. Död 1900. Se Tab. 7

TAB 7

(Jan) Johan Axel (son av Leonard Magnus, Tab. 6), född 1811-10-11 Lunnabol. Konstapelskadett vid Göta artilleriregemente 1831-11-01. Sergeant 1832-06-28. Officersexamen 1833-05-18. Fänrik vid Västgöta regemente 1833-12-14. Löjtnant 1842-03-16. Kapten 1850-03-21. RSO 1860-05-05. Major i regementet 1861-05-10 och vid regementet 1866-03-06. Avsked 1868-04-17. Död 1900-02-28 i Skara. Ägde gård i Skara. Gift 1859-09-02 Dagsnäs med Louise Christina Charlotta Tham, född 1827-12-12 på nämnda egendom, död 1905-05-07, i Skara, dotter av majoren Per Sebastian Tham, och friherrinnan Henrika Lovisa Augusta von Knorring.

Barn:

 • Per Fredrik, född 1860-05-24 på kaptensbostället Alebäck i Sävareds socken, Skaraborgs län, liksom syskonen, död Alebäck i Sävareds socken, Skaraborgs län 1860-08-03.
 • Fredrik August, född 1861. Generallöjtnant. Se Tab. 8
 • Axel Sebastian, född tvilling 1861-04-14, död 1862-10-16 på Alebäck.
 • Hedvig Augusta, född 1862-09-02. Stiftsjungfru. Gift 1892-06-15 i Skara med före detta lektorn vid högre allmäna läroverket i nämnda stad RNO, GM, fil. doktorn Sven Fredrik Dahlgren, född 1849-11-05 i Stockholm, död 1937-11-25 i Skara.
 • Anna Lovisa, född 1864-02-19. Stiftsjungfru. Gift 1893-03-14 i Skara med ingenjören vid aktiebolag Karlstads mek. verkstad Johan Daniel Ullgren, född 1867-04-22 på Stjärnsfors bruk i Råda socken, Västmanlands län.

TAB 8

Fredrik August (son av Johan Axel, Tab. 7), född tvilling 1861-04-14 på kaptensbostället Alebäck i Sävareds socken, Skaraborgs län. Volontär vid Västgöta regemente 1879-11-07. Mogenhetsexamen 1880-06-12. Sergeant 1881-06-30. Elev vid krigsskolan 1881-07-18. Utexaminerad 1882-10-31. Underlöjtnant vid Västgöta regemente 1882-12-01. Examen intendentsaspirant 1887-11-09. Löjtnant 1889-08-05. Kompaniofficer vid krigsskolan på Karlberg 1891–1892. Intendent av 2 kl. vid intendenturkåren 1894-12-31. Regementsintendent vid Västgöta regemente 1895-03-26. Kapten i Västgöta regemente 1896-11-06. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom kapten i armén 1898-12-22. Intendent av 1 kl. vid intendenturkåren 1898-12-30. RVO 1903-12-01. Skaraborgs läns skytteförbunds förtjänstmedalj i guld 1905. Fältintendent av 2 gr. 1905-12-15. LKrVA 1906-04-17. RNO 1907-12-01. Ledamot av krigsförvaltningskommittén 1909-04-26–1911-03-15. Fältintendent av 1 gr. 1911-04-28. GV:sOIM 1912-07-27. Överfältintendent i intendenturkåren 1913-08-22. Överste i kåren 1914-12-23. Generalmajor och chef för intendenturkåren samt generalintendent och chef för arméförvaltningens intendentsdepartement 1915-04-10. KSO1kl 1916-12-16. Ledamot av Stockholms stads brandförsäkringskontors överstyrelse 1918–1919. KNS:tOO1kl 1921-03-16. KDDO1kl 1921-11-20. Generallöjtnant i armén 1922-05-26. KVO1kl 1923-06-06. Finlands skyttekårers förtjänstkors 1924-05-16. Avsked 1926-04-23. Död 1933-07-10 i Skara förs., Stockholm (db nr 55). Gift 1897-07-20 i Skövde kyrka med friherrinnan Elisabet Maria d'Albedyhll, född 1866-05-05 i Stockholm, RKGM, 1924-05-00 tilldelad Röda korsets förtjänstmedalj i guld, död 1938-06-17 i Oscars förs., Stockholm (db nr 177), dotter av översten friherre Gustaf d'Albedyhll, och Maria Vilhelmina Teodora Åkerman.

Barn:

 • Margareta Lovisa Maria, född 1899-03-03 i Skövde. Stiftsjungfru. Gift 1924-08-30 i Engelbrekts förs. Stockholm med underläkaren vid Sabbatsbergs sjukhus, med. lic. Axel Axelsson Odelberg, född 1892-09-19 i Karlskrona.
 • Elisabet Maria (Elsbeth), född 1907-05-17 i Stockholm. Stiftsjungfru. Den sista av sin ätt. Gift 1937-04-10 i Engelbrekts förs., Stockholm med e.o. postexpeditören Sven Zetterberg, .

TAB 9

David (son av Hans Fredrik Frölich, naturaliserad Frölich, Tab. 1), till Strömsholm i Floby socken, Skaraborgs län. Född tvilling 1706-02-05. Volontär vid Västgöta tre- och femmänningsregemente 1720-05-00 (At (Sch).). Volontär vid Älvsborgs regemente 1722-04-05. Korpral vid Älvsborgs regemente 1725-04-01. Rustmästare vid Skaraborgs regemente (KrAB.) 1728-03-26. Furir vid Skaraborgs regemente (KrAB.) 1728-05-02. Förare 1730-06-27. Korpral vid Västgöta kavalleriregemente 1732-09-06. Kvartermästare vid Västgöta kavalleriregemente 1741-07-00. Kornett 1746-09-17. Löjtnants avsked (KrAB.) 1750-08-21. Död 1772-10-30 på Strömsholm. Gift 1:o 1732-10-10 i Gökhems socken med sin svågers syster Annika Julia Gyllenhaal, född 1702-06-12 död 1754-06-19 Långås s socken, Älvsborgs län och begraven 1754-07-03, dotter av löjtnanten Lars Gyllenhaal, och Anna Maria Reuterström. Gift 2:o 1758-10-17 med Brita Helena Fock, född 1719-06-18 i Halmstad, död 1761-05-03 på Strömsholm, dotter av översten Henrik Johan Fock B, och hans 2:a fru grevinnan Brita Creutz.

Barn:

 • 1. Lars, född 1733. Kornett. Död 1785. Se Tab. 10
 • 1. Anna Margareta, född 1734-05-17 i Gökhems socken, Skaraborgs län, död 1789-05-16 på Långås. Gift på Långås 1774-11-24 med sin kusin fänriken Bengt Hierta, född 1704, död 1776.
 • 1. Anna Magdalena, född 1735-07-17 i Gökhems socken, död 1802-02-25. Gift 1758-11-01 i Kungsäters socken, Älvsborgs län med löjtnanten Gustaf Christoffer Ödell eller Ödla, född 1733, död 1773.
 • 1. Hans Fredrik, född 1736-08-27, död 1738 och begraven 1738-06-03.
 • 1. David, född 1737. Häradsskrivare. Död 1818. Se Tab. 11
 • 1. Catharina Maria, döpt 1740-11-02 i Gökhems socken, död 1810-08-08 Moholm. Gift 1764-08-31 på Strömsholm med sin syssling, majoren Jesper Gustaf Svedenborg, född 1736, död 1821.
 • 1. Hans Fredrik, född 1744. Löjtnant. Död 1785. Se Tab. 12
 • 1. Anna Charlotta, född 1747-01-26 i Gökhems socken, död 1814-09-24 Piggatorp. Gift 1770-12-03 på Strömsholm med kaptenen vid Skaraborgs regemente Jonas Scharin, född 1732, död 1789 Skottorp
 • 2. Jakob Vilhelm, född 1760. Major. Död 1837. Se Tab. 18

TAB 10

Lars (son av David, Tab. 9), född 1733-02-06 i Gökhems socken, Skaraborgs län. Kornett vid Västgöta kavalleriregemente. Död 1785-05-00. Gift 1757-05-13 Långås s socken, Älvsborgs län med Elisabet Maria Edenhielm, född 1731, död 1785-05-15 på Långås, dotter av ryttmästaren Gillis Edman, adlad Edenhielm, och Hebbla Elisabet Broman.

Barn:

 • Anna Hebbla, född 1759-09-29 i Gökhems socken, död 1775-01-03 på Strömsholm. (At (Sch).)
 • Gustaf Gillis, född 1763-01-06, död 1769-08-00 i Gökhems socken.
 • Eva Lovisa, född 1767-01-23, död ogift 1791-06-18 på Långås.
 • Laurentia Gustava, född 1769-11-25.
 • Gustaf Gillis, född 1775-01-27. Reste utrikes och hade man 1802 ej på fyra år haft någon underrättelse ifrån honom.

TAB 11

David (son av David, Tab. 9), född 1737-09-28. Häradsskrivare i Marks, Vedens och Bollebygds härader Älvsborgs län 1768. Avsked 1803-10-07. Död 1818-01-09. 'Han förlorade 1741 genom svåra koppor ena ögat och hörseln på högra örat samt blev därjämte lam i vänstra benet, varför han 1758 lät avtaga detsamma och gick sedan på träben.' Gift 1770-09-21 med sin syssling samt svågers syster Maria Elisabet Svedenborg, född 1737-12-29, död 1822-05-19, dotter av löjtnanten Jesper Svedenborg, och Christina Silfverswärd.

Barn:

 • Anna Christina, född 1773-09-06, död ogift 1850-11-23.
 • Sofia Johanna, född 1775, död ogift 1843-07-31.
 • Ulrika, född 1777-05-10, död ogift 1847-09-13.
 • Gustaf Adolf, född 1778-01-27 (1778-12-08). Ränteskrivare i Vänersborg 1796. Landskontorist därstädes. Vice häradsskrivare i Marks, Vedens och Bollebygds härader 1803-10-07 efter fadern. Häradsskrivare därstädes 1805-05-06. Död 1827-06-25 på Hennarshults häradsskrivareboställe i Marks härad.

TAB 12

Hans Fredrik (son av David, Tab. 9), döpt 1744-12-23 i Gökhems socken, Skaraborgs län. Förare vid Älvsborgs regemente 1760. Livdrabant 1763-12-31. Löjtnant i armén 1768-09-27. Avsked med ackord 1772-03-18. Död 1785-04-11 Långås s socken, Älvsborgs län. Gift 1:o 1769-02-22 på Strömsholm i Floby socken, Skaraborgs län med sin både kusins dotter och sin syssling Anna Margareta Gyllenhaal, född 1750-12-28 på Långås, död 1782-01-24 Assmundskvarn, dotter av kaptenen Hans Fredrik Gyllenhaal, och grevinnan Agneta Creutz. Gift 2:o 1784-11-30 på Lunna gård Älvsborgs län med sin en annan kusins dotter Märta Christina Hård af Torestorp i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1797-10-15 med sergeanten Johan Erik Fägercrantz sedan Lilja, född 1770), född 1745-11-02 i Ryda socken, Skaraborgs län, död 1811-02-10, dotter av kaptenen Lars Hård af Torestorp, nr 60, och Charlotta Catharina Hierta.

Barn:

 • 1. Hans Fredrik, född 1769. Löjtnant. Död 1848. Se Tab. 13
 • 1. David Fredrik, född 1771. Fänrik. Död. Se Tab. 15
 • 1. Agneta Helena, född 1773-03-04, död 1773-09-12.
 • 1. Jesper Adolf, född 1774-11-21, död 1778-12-17.
 • 1. Conrad, född 1777-08-23, död som barn.

TAB 13

Hans Fredrik (son av Hans Fredrik, Tab. 12), född 1769-11-20 Strömsholm. antagen i krigstjänst 1782. Fänrik vid Skaraborgs regemente 1789-07-13. Avsked 1800-09-08. Fänrik vid Skaraborgs lantvärn 1808 (KrAB.). Löjtnant vid Skaraborgs lantvärn (KrAB.) 1808-06-11. Avsked. Död 1848-12-27. Gift 1796-05-29 i Valstads socken, Skaraborgs län med Hedvig Christina Odhelius, född 1769-10-30, död 1849-06-24, dotter av kyrkoherden Tore Odhelius och Brita Salenius.

Barn:

 • Hans, född 1797-05-22, död 1798-02-04.
 • Hedvig, död ogift 1829-05-25.

TAB 14

Hans (son av Hans Fredrik, Tab. 13), född 1806-07-21 i Acklinga socken, Skaraborgs län. Rustmästare vid Skaraborgs regemente 1816-10-01. Furir vid Skaraborgs regemente 1820-01-01. Förare 1823-09-06. Bataljonsadjutant 1827-09-01. Fanjunkares n. h. o. v. 1829-07-23. Fältväbel 1830-03-04. Fänrik 1831-01-15. Löjtnant 1836-07-04. Kapten 1849-02-13. Avsked 1862-05-13. Död 1870-01-07 Stångsäter. Gift 1843-01-31 Ingasäter med friherrinnan Amalia Gustava Posse af Säby, född 1820-03-29 Munstorp, död 1889-04-13 på Stångsäter, dotter av generaladjutanten, friherre Christer Posse af Säby, och Gustava Henrietta Agreville.

Barn:

 • Hilda Gustava, född 1843-11-26 på Stångsäter, liksom syskonen, död 1917-02-04 i Västerås. Gift 1874-02-17 på Stångsäter med fängelsedirektören i Västerås, kaptenen i Skaraborgs regementes reserv, RSO, Carl Oskar Lindeblad, född 1844-07-08 på Skartofta prästgård i Öveds socken, Malmöhus län, död 1909-01-22 i Västerås.
 • Carl Fredrik, född 1845-02-26. Var en tid bosatt i Amerika. Död barnlös 1876-10-11 i Skövde. Gift 1876-09-11 med Hulda Olsson i hennes 1:a gifte (gift 2:o i Amerika och där bosatt).
 • Amelie Henrietta Christina, född 1846-12-11, död 1847-09-10.
 • Amalia Vilhelmina Christina, född 1848-07-17. Död 1936-02-09 i Mörby, Danderyds förs., Stockholm. Gift 1875-11-25 på Stångsäter med lantbrukaren Ernst August Andersson i hans 2:a gifte (gift 1:o med Viktoria Almcrantz), född 1847-06-20 i Nya Dala, Dala socken, Skaraborgs län, död 1890-04-07 i Skövde.
 • Anna Hedvig Ulrika, född 1851-02-05.
 • Hans Axel Georg, född 1854-03-09. Lantbrukare.
 • Lars Ivar, född 1855-10-29, död 1861-10-09 på Stångsäter.

TAB 15

David Fredrik (son av Hans Fredrik, Tab. 12), född 1771-09-28 Brandstorp s socken, Älvsborgs län. Antagen i krigstjänst 1786. Fänrik vid Älvsborgs regemente 1789-05-20. Begick 1797 dråp på sin dräng och dömdes därför ifrån livet, men rymde ur fängelset 1797-11-17 och begav sig utrikes, varest han dog före år 1802. Gift med Brita Christina Ekman, född 1778-12-22, död 1867-07-19 i Borås.

Barn:

 • Hans Fredrik, född 1795. Fanjunkare. Död 1837. Se Tab. 16
 • Anders Magnus, född 1798-01-03, död 1798-12-31 på Lida i Sätila socken, Älvsborgs län.

TAB 16

Hans Fredrik (son av David, Tab. 15), född 1795-11-03 på Lida i Sätila socken, Älvsborgs län. Förare vid Älvsborgs regemente 1815-04-01. Fältväbel vid Älvsborgs regemente 1818-11-15. Fanjunkare 1833-12-05. Död 1837-01-26. Gift med Sofia Maria Himmelman, född 1799-07-24 i Örby socken, Älvsborgs län, död 1851-05-03.

Barn:

 • Johan David, född 1824-02-09 i Borås. Artillerist vid Göta artilleriregemente 1843-04-21. Sergeant vid Göta artilleriregemente 1847-06-29. Avsked 1849-02-10. Död omkring 1869.
 • Frans Mauritz Filip, född 1831. Kontorsskrivare. Död 1903. Se Tab. 17.

TAB 17

Frans Mauritz Filip (son av Hans Henrik, Tab. 16), född 1831-11-21. Kontorsskrivare. Tog värvning vid Göta artilleriregemente. Sedan skrivbiträde i Boråstrakten. Död 1903-04-11 i Öxabäcks socken, Älvsborgs län. Gift 1862 med Vilhelmina Wallin, död 1871-12-18 i Göteborgs Garnisonsförs.

Barn:

 • Johanna Davida, född 1865. Gift 1896 med magasinsbokhållaren Rikard Hammar, död 1934.

TAB 18

Jakob Vilhelm (son av David, Tab. 9), född 1760-07-17 på Strömsholm i Floby socken. Antagen till krigstjänst 1773. Volontär vid Skaraborgs regemente 1775-02-11. Rustmästare vid Skaraborgs regemente 1775-06-15. Furir 1775-12-20. Fältväbel 1777-04-01. Fänrik 1777-06-06. Löjtnant 1785-03-02. Stabskapten 1788-04-22 (1788-08-22). Major i armén 1790-08-23. Avsked 1796-10-26. Död 1837-02-08 i Skövde. Gift 1786-09-01 Söran med Carolina Sahlefelt, född 1761-10-27, död 1840-12-18 på Söran, dotter av löjtnanten Fredrik Sahlefelt, och Brita Ridderfelt.

Barn:

 • Brita Magdalena, född 1787-05-24, död 1788-02-02.
 • David Fredrik, född 1789-10-19. Fänrik och löjtnant vid Skaraborgs lantvärn 1808 (KrAB.). Död 1826-09-29 i Borås.
 • Gustava Charlotta, född 1792-01-24 Rävshult, död omkring 1874. Gift 1816-06-24 Piggatorp

TAB 19

Ulrik Christoffer Frölich, naturaliserad och adopterad Frölich (son av Joakim Christoffer Frölich, se grevliga ätten Frölich, Tab. 2), född 1678-07-11, i Mecklenburg. Kom 1697 till Sverige. Sekreterare hos sin farbroder. dåvarande generalmajoren och guvernören Carl Gust. Frölich i Riga 1700. Auditör vid garnisonen i Riga 1702-03-26. Avsked 1706-08-09. Sekreterare hos fältmarskalken, greve Carl Gustaf Rehnskiöld 1707-09-00. Extra ordinarie assessor i Göta hovrätt 1712-04-11. Assessor vid garnisonen i Riga 1713-03-13. Tillträdde detta ämbete 1714-02-25. Generalauditör 1716-08-10. Högste ombudsmannens substitut vid krigshären 1717-02-06. Lagman i Bohusläns norra lagsaga 1718-07-18, tillika ordningsman i Göteborgs och Bohus län 1718-07-29. Naturaliserad svensk adelsman 1720-01-18 och adopterad på sin farbroders adliga nummer, nr 1280 1720-07-29. Hovrättsråd i Göta hovrätt 1724-10-30. Lagman i Västgötadals lagsaga 1725-04-26. Vice landshövding i Kristianstads län 1730-01-26. RNO 1748-11-07. Avsked 1749-04-25. Död 1756-02-06 i Stockholm. Han blev vid Poltava fången och förd till Moskva, men där utväxlad, varefter han begav sig till Bender. Gift 1:o 1714-08-31 med friherrinnan Beata Christina Strömfelt, född 1689-07-21 Lundholmen s socken, Jönköpings län, död 1721-10-06 Trästena, dotter av landshövdingen Harald Strömfelt, friherre Strömfelt, och friherrinnan Maria Mörner af Morlanda. Gift 2:o 1723-08-01 (1723-08-06) i Stockholm med Anna Margareta Lohe, född 1675, död 1747-05-27 i Stockholm, dotter av brukspatronen Johan Lohe, adlad Lohe, och Anna Blume.

Barn:

 • 1. Joakim Christoffer, döpt 1715-09-01 i Jönköping. Volontär vid livgardet 1733. Rustmästare vid livgardet 1733. Transporterad till drottningens livregemente till fot 1733-09-24. Sergeant vid drottningens livregemente till fot 1734. Standariunkare vid polska och kursachsiska livdrabanterna 1735. Fänrik vid polska och sachsiska livgardet till fot 1742-08-22. Avsked ur polsk, tjänst 1744-12-10. Livdrabant 1747-10-20. Löjtnant vid Västmanlands regemente 1747-12-08. Kaptens avsked 1750-09-19. RSO 1761-11-23. Död barnlös 1765-10-04 på Gerum i Västra Gerums socken, Skaraborgs län och med honom utgick således denna ättegren. Han bevistade fälttågen i Böhmen och Mähren 1742–1744. Gift 1750-06-25 Horshaga med sin svågers kusin Ulrika Eleonora Gyllenhaal, döpt 1723-03-31 på Horshaga, död 1788-11-04 Nyrud och begraven 1788-11-12, dotter av löjtnanten Olof Gyllenhaal, och Ingrid Christina Reuterhielm.
 • 1. Harald, döpt 1716-10-27 i Jönköping, död i Jönköping 1717-10-27 och begraven 1717-10-30 i Vrigstads socken.
 • 1. Carl Johan, döpt 1718-02-21 och död 1718-04-05 i Jönköping samt begraven 1718-04-07 i Vrigstads socken.
 • 1. Maria Christina, född 1719-05-25, död 1788-03-23 Klämmepstorp. Gift 1748-07-21 med sin syssling, majoren, greve Johan Frölich, född 1717, död 1761.
 • 1. Johanna Beata, döpt 1720-06-25, på Trästena i Bjärklunda socken.
 • 1. Fredrika Eleonora, döpt 1721-09-29 i Jönköping, död 1772-07-08. Gift 1747-11-07 med kammarherren Lorentz Herman Gyllenhaal, i hans 1:a gifte, född 1723, död 1786.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: