:

Lideman nr 825

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Lideman nr 825 †

Adlad 1672-11-18, introd. s. å. Utdöd 1715-04-16.


1A. Lignell, Beskrifning öfver Grefskapet Dal. 2Um. 3Srr. 4RA (Kr).


 • Bengt Håkansson. Var 1616–1633 borgmästare i Lidköping. Död 1635-02-19 och begraven i Lidköpings kyrka, där hans gravsten lades. Gift med Birgitta Svensdotter, död 1642-11-09, dotter av borgmästaren i förutn. stad Sven Andersson.

Barn:

 • Erik Bengtsson, adlad Lideman, till Stenarsby i Fröskogs socken Älvsborgs län. Född 1613-01-15, i Lidköping. Kronofogde på Dal 16421. Adlad 1672-11-18 (introd. s. å. under nr 825). Avsked 16761. Död 1678. Han anförde 1658 och 1659 allmogen mot Norge och fick därför 1669-08-25 säterifrihet på skattehemmanet Stenarsbyn, som han dessförinnan erhållit i förläning och som efter reduktionen utbyttes från kronan av sonen Carl på grund av k. brevet 1684-12-04. Gift 1636 (1630) 1 med Annika Persdotter (Forssæa), som levde ännu 1697, dotter av befallningsmannen över Väster-Sysslet i Värmland Peder Olofsson och Kerstin Siggesdotter, syster till majoren Anders Siggesson, adlad Falkengren, nr 343.

Barn:

 • Bengt, född 1639-05-04. Var dövstum. Bodde på Stenarsbyn. Död ogift 1715-06-16 på nämnda egendom och slöt ätten på svärdssidan.
 • Peter, till Stenarsby samt Björnö i Gillberga socken Värmlands län. Född 1640-12-17 i Lidköping. Student i Uppsala 1655-09-002. Sekreterare hos rikskanslern. Sekreterare i kanslikollegium 1671-06-12. K. sekreterare 1672-08-02. Hovråd 1676-01-09. Död barnlös 1694-01-21 i Stockholm och begraven i Klara kyrka, varest hans vapen uppsattes. Han gav klockor och andra föräringar till Edsleskogs (Hesselskogs) kyrka på Dal. Gift 1676-11-08 i Stockholm med Catharina Grundel i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1644-06-16 med rådmannen i Stockholm Olof Larsson i hans 3:e gifte, född 1592-07-29 i Söderköping, död 1675-03-29 i Stockholm och begraven s. å. 11/4 i Klara kyrka därst.) 3, född 1628-10-12, död 1690-12-09 och begraven 1691-03-29 i Klara kyrka, dotter av borgmästaren Jakob Grundel, adlad Grundel, och hans 1:a fru Elisabet Depken.
 • Brita, född 1642-02-20. Gift med borgmästaren i Vänersborg Anders Sevedsson Wallman.
 • Sven, född 1643-07-20. Förordnades 1670-07-11 till sin faders hjälp såsom kronofogde på Dal. Var 1677 major och chef för ett kompani dragoner4. Död barnlös 1682. Gift efter 1679 med Märta Lilliebielke i hennes 1:a gifte (gift 2:o med kaptenen Leonard Svenske), död 1734-04-11, dotter av majoren Jöns Lilliebielke, nr 273, och Brita Svenske.
 • Christina, född 1645-08-18, död 1719 på Björnö och begraven s. å. 1/12. Gift med kaptenen Emanuel von Lillienhielm.
 • Ebba, född 1647-05-08. Gift 1:o 1668 med kyrkoherden i Tunhems pastorat av Skara stift Peter Grotte, född 1636-03-02 i Tunhems prästgård, död där 1682-04-15. Gift 2:o med förra mannens efterträdare i ämbetet, kyrkoherden Erik Omoenius, född 1644-10-10, i Skara, död 1701-03-29 i Tunhems prästgård.
 • Anna, född 1649-04-26. Gift med rådmannen i Karlstad Erik Lind.
 • Catharina, född 1651-09-10, död ogift 1675-09-20.
 • Carl, född 1655-11-24 på Stenarsbyn. Student i Uppsala2 1670-09-29. Kommissionssekreterare. Protokollssekreterare i senaten. Kammarherre. Död ogift 1690-07-30 och begraven i S:t Olofs kapell i Stockholm. 'Han reste i yngre åren vida omkring i Europa.'
 • Benedikta, född 1657-07-31, död 1738-05-30 på Stenarsbyn. Gift med kaptenen Gunnar Gyllenstorm, i hans 2:a gifte, död 1730.
 • Margareta Regnata, född 1662-04-25. Gift med majoren Fredrik Pfeiff, adlad Pfeiff, född 1649, död 1711.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: