Elfcrona nr 2098

Från Adelsvapen-Wiki

2098.jpg


Adliga ätten Elfcrona nr 2098 †

Adlad 1773-05-10, introducerad 1776. Utdöd 1790-03-28.


 • Petrus Laurentii Sudermannus. Prästvigd 1616. Komminister i Älvdalens pastorat av Västerås stift 1619. Kyrkoherde i Älvdalens pastorat av Västerås stift 1628. Fullmäktig vid riksdagen 1649. Död 1657-06-06 [Hm]. Gift 1617 med Anna Hansdotter, född 1601-09-06, död 1664-01-10, dotter av kyrkoherden i Älvdalen Johannes Birgeri Moræus och Justina Larsdotter [Hm].

Barn:

 • Samuel Petri Elfving, född 1642 i Älvdalens prästgård. Student i Uppsala 1664. Gymnasieadjunkt och tillika rektor cantus i Västerås 1672. Prästvigd 1673-07-02. Rektor vid Nora pedagogi 1676-02-09. Kyrkoherde i Garpenbergs pastorat av Västerås stift 1678. Kyrkoherde i Norrbärke pastorat av samma stift 1695-04-07. Tillträdde 1696. Kontraktsprost 1696-04-22. Riksdagsfullmäktig 1697. Död 1700-12-30 [Hm]. Gift 1676 med Christina Widman, född 1661 i Köping, död 1738-10-21 i Kolbäcks prästgård, Västmanlands län, dotter av kyrkoherden i Köping Petrus Olai Vibyensis och Christina Rudbeckia [Hm].

Barn:

 • Petrus Elfving, född 1677-04-12 i Västerås. Student i Uppsala 1687-11-00. Disputant 1698. Med. doktor i Utrecht 1702. Assessor i collegium medicum 1702. Provinsialläkare i Västerås län 1704. Tillika läkare och föreståndare vid Sätra brunn 1705–1719 samt kungliga senatens läkare i Arboga under peståret 1709. Med. professor vid Åbo akademi 1720 med tillträde 1722-11-26. Upptog och iståndsatte Nådendals mineralbrunn 1723. Död 1726-06-30 i Åbo [SB]. Gift 1:o 1704-02-25 med Hedvig Hjärne, född 1686-12-27, död 1720-11-30 i Västerås, dotter av arkiatern och landshövdingen Urban Hjärne, adlad Hjärne, och hans 1:a fru Maria Svahn. Gift 2:o 1722-02-10 med Christina Flachsenia, dotter av professorn Johan Flachsenius och Elisabet Arensbeck.

Barn:

 • 1. Jean Elfving, adlad Elfcrona, född 1713-04-07. Volontär vid amiralitetet 1729-04-26. Hantlangare vid artilleriet 1732-05-02. Lärkonstapel 1732-07-30. Sergeant 1733-12-06. Överminör vid amiralitetet 1738-12-06. Underlöjtnant vid amiralitetet 1741-10-10. Adjutant 1742-03-10. Löjtnant 1747-06-17. Kaptenmekanikus vid fältartilleribataljonen i Helsingfors 1748-04-30. Major vid fältartilleriet 1758-07-10. Tygmästare 1761. RSO 1761-11-23. Sekundmajor vid Gotlands artilleribataljon 1762-05-26. Premiärmajor vid Gotlands artilleribataljon 1770-12-11. Överstelöjtnant 1772-02-12. Adlad 1773-05-10 (introducerad 1776 under nr 2098). Överstes avsked 1773-10-12. Död 1790-03-28 på Burge, Lummelunda socken, Gotlands län och slöt själv ätten på svärdssidan. Gift 1746-12-14 med Johanna Starbus, född 1726-11-18, död 1810-12-21 på Burge, dotter av rustmästaren vid kungliga arsenalen , pistolsmeden Cornelius Starbus och Maria Hoijer.

Barn:

 • Hedvig Charlotta, född tvilling 1747-09-17, död 1748-08-02.
 • Maria Johanna, född tvilling 1747-09-17, död ogift 1812-10-09 på Burge.
 • Hedvig Charlotta, född 1750-05-01, död 1812 i Finland. Gift 1766-12-26 med kaptenen vid artilleriet Erik Peter Meijer, född 1728-03-11, död 1805-11-03 i Finland.
 • Per August, född 1751-07-06, död 1751-09-15.
 • Lovisa Christina, född 1752-09-10, död ogift 1828-07-23 i Visby.
 • August Johan, född 1754-08-16, död 1754-12-18.
 • Catharina Sofia, född 1756-04-14, död 1757-01-23.
 • Dorotea Sofia, född 1763-07-07, död ogift 1830-12-03 i Visby.
 • Jean Fredrik, född 1766-03-14 (1766-04-14), död 1766-03-20 (1766-04-20).
 • Gustaf Adolf, född 1770-05-28. Furir vid artilleriet 1775-05-04. Fanjunkare vid artilleriet 1779. Artilleriexamen och inträdde i tjänst 1784. Omkom 1785-07-05, då laboratorium i Visby sprang i luften.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.