:

Göthenstierna nr 1501

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Göthenstierna nr 1501 †

Adlad 1716-05-21, introd. 1719. Utdöd 1807-04-09.


1Sgn. 2Ogh. 3Västra Millqvist, Sv. Riksdagens borgarstånd (1911). 4Öä. 5Hm. 6At (P). 7Medd. av förste aktuarien O. Edelstam. 8Ak

TAB 1

Jakob Tillroth, född 1620. Trädgårdsmästare vid Nordtoka på Hisingen. Gift med Maria Stenkamp.

Barn:

 • Peter Tillroth, adlad Göthenstierna, till Svanvik i Stala socken Göteborgs och Bohus län. Född 1659. Kronofogde på Orust och Tjörn 1697-12-20 och tillika på Västra Hisingen 1715. Tillika inspektor vid packhuset i Göteborg, vara han erhöll konfirm.fullm. 1710-10-03. Tullinspektor därst. Assessors titel 1716-05-19. Adlad s. å. 21/5 (introd. 1719 under nr 1501). död7 1726-11-27 och begraven7 s. å. 27/12 i Skallsjö kyrka Älvsborgs län. Gift 1689-06-13 med Catharina Christina Paulin, död 1730, dotter av borgmästaren i Kungsbacka, häradshövdingen Jakob Erlandsson Paulin och Maria Stenkamp samt kusins dotter till överkommissarien Gabriel Månsson Hilletan, adlad Hilletan, och häradshövdingen Carl Paulin, adlad Lilliengrip, samt kusin till översten Paul Paulin, adlad Lillienstam.

Barn:

 • Maria Helena, döpt 1689-09-14 i Kungsbacka, död 1765-03-06 Högsboholm. Gift 1709-06-20 med amiralen och amiralitetsrådet Johan Utfall, adlad von Utfall A, född 1681, död 1749.
 • Jakob, döpt 1692-05-25 i Kungsbacka. Gemen först vid Sparrfelts svenska regemente i Holland, sedan vid Skaraborgs regemente. Underofficer vid sistnämnda regemente. Kornett vid Bohusläns dragonbataljon 1710-05-00. Löjtnant därst. 1711-06-00. Sekundkapten därst. s. å. 8/8. Kapten vid Smålands femmänningsinfanteriregemente 1713-04-14. Konfirm.fullm. 1716-03-27. Stupade ogift s. å. 23/6 vid Fredrikshald.
 • Anders, döpt 1694-10-19 i Kungsbacka, begraven s. å. 7/12 därst.
 • Anders, döpt 1696-03-22 i Kungsbacka, död ung.
 • Elias, begraven 1701-10-09 i Kungsbacka.
 • Anders, född 1700. Tullförvaltare. Död 1741. Se Tab. 5
 • Elisabet, döpt 1702-08-09 i Kungsbacka.
 • Margareta, född 170(3), begraven 1704-01-31 i Kungsbacka.
 • Margareta, född 1704-02-02 i Kungsbacka, död 1736-03-11. Gift 1721-12-26 med generalen Lars Åkerhielm, friherre Åkerhielm af Blombacka, född 1695, död 1767.
 • Carl Erik, född 1704 (i dec.). Student i Lund 1727. Auskultant i kommerskollegium8 1728-05-28. Död ogift 1741 Näs å. 20/8
 • Flera söner, döda späda.

TAB 2

David (son av Peter Tillroth, adlad Göthenstierna, Tab. 1), till Hökerum i Vings socken Älvsborgs län. Född 1697-08-06 i Kungsbacka. Student i Lund 17151. Auskultant i Göta hovrätt 1718. Notarie därst. 1720-12-06. Häradshövding i Redvägs och Kinds härader 1726-09-24. Adjungerad ledamot av nämnda hovrätt2 1736-03-30. Assessor därst. 1746-10-15 men tillträdde ej tjänsten. Lagman i Skåne och Blekinge 1747-06-15. Lagman i Västergötland och på Dal 1752-11-05. Död 1755-06-29 på Hökerum. Gift 1726-10-24 med i Bogesund med Maria Christina Dannerhielm, född 1714-04-24, död 1746-03-31, dotter av lagmannen Benjamin Dannerberg adlad Dannerhielm, och hans 2:a fru friherrinnan Brita Catharina Cederhielm.

Barn:

 • Peter David, född 1732. Protonotarie. Död 1767. Se Tab. 3
 • Brita Maria, född 1734-07-21 på Hökerum, liksom syskonen. Stiftsjungfru. Död 1810-01-30 på Knapegården Elmestad i Hillstads socken Älvsborgs län. Gift 1759 med löjtnanten vid Västgötadals regemente, kaptenen Carl Fredrik Sundborg, född 1725 Hjälmared, död 1802-03-22 på Knapegården Elmestad.
 • Germund Benjamin, född 1736-08-22, död 1737 på Hökerum och begraven s. å. 17/2.
 • Catharina Margareta, född tvilling 1738 och döpt s. å. 8/3. Stiftsjungfru. Gift 1759-05-09 med direktören för sidenfabriken i Kungälv Tomas Petersson Fehman, född 17273, död3 1787-01-15, brorsons son till justitiekansleren Tomas Fehman, adlad och friherre Fehman.
 • Jeanna Andreetta, född tvilling 1738 och döpt s. å. 8/3. Stiftsjungfru. Död 1819-01-30 Säby Gift 1765-11-12 med kvartermästaren Göran Adolf Oxehufvud, nr 102, född 1738, död 1772.
 • Josias Jakob, döpt 1740-05-27, död barn.
 • Carl Ulrik, född 1741. Levde utan tjänst. Död 1807. Se Tab. 4.
 • Ebba Eleonora Sigrid, född 1743-01-06. Stiftsjungfru. Gift 1762-12-28 med brukspatronen Isak Mörck Petersson i hans 2:a gifte (gift 1:o 1745-08-16 Lyckås s socken, Jönköpings län, med Elisabet Christina Gyllengahm, döpt 1728-12-16 Kolbäck, död 1762-08-02 i Jönköping, dotter av ryttmästaren Axel Gyllengahm, och Anna Christina Ehrenpreus), född 1719-05-19, död 1789

TAB 3

Peter David (son av David, Tab. 2), född 1732-12-18 Hökerum. Student i Lund 1749-12-30. Disp. där 17512. Auskultant i Göta hovrätt s. å. 11/6. Extra ordinarie kanslist därst. 1752-12-18. Kanslist 1754-03-15. Extra ordinarie notarie s. å. 14/12. Notarie vid kriminalprotokollet 1761-03-00. Notarie vid civilprotokollet 1762-07-31. Vice fiskal s. å. 4/11. Protonotarie 1764-02-08. Adjungerad ledamot 1767-04-26. Död s. å. 11/7 i Jönköping. Gift 1760-07-04 på Förarp i Tutaryds socken Kronobergs län med Johanna Ingeborg von Brandten i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1774-09-04 på Förarp med kaptenen Fredrik Holm, född 1722), född 1733-10-00, död 1776-11-04 på Förarp, dotter av överstelöjtnanten Henrik Johan von Brandten, och Margareta Cedercrona.

Barn:

 • Maria Christina, född 1761-03-31, död 1833-08-08 på Stora Tokarp i Hakarps socken Jönköpings län. Gift 1782-06-21 i Fliseryds kyrka Jönköpings län med bruksägaren, k. sekreteraren Samuel Oijens.
 • Margareta Catharina, född 1762-06-00, död 1836-07-15. Gift med auditören Anders Segerdahl, född 17364, död 1809-12-20.
 • David Johan, född 1763-09-26. Volontär vid Kronobergs regemente. Död 1773-08-04 på Förarp.
 • Per Fredrik, född posthumus 1767-10-06, död 1773-07-30.

TAB 4

Carl Ulrik (son av David, Tab. 2), född 1741-08-09. Levde utan tjänst. Död 1807-04-09 på Stommen Bjättlunda i Timmele socken Älvsborgs län och slöt ätten på svärdssidan. Gift 1767-07-16 med Elsa Brita Hård af Segerstad, född 1734-01-08, död 1817-02-09, dotter av fänriken Carl Georg Hård af Segerstad, och Elsa Catharina Ahlefelt.

Barn:

 • David Benjamin, född 1768-04-14, död s. å. 28/7 Nabben
 • Göran Josias, född 1769-08-09. Förare vid Jönköpings regemente. Död 1779-05-17 Ulvarp
 • Maria Catharina Charlotta, född 1774-03-16. Stiftsjungfru. Död 1847 i Dimbo socken Skaraborgs län. Gift 1822-09-08 med prosten och kyrkoherden i Yllestads pastorat av Skara stift Jakob Florén i hans 2:a gifte (gift 1:o 1781-10-23 på Skärum Lillegården i Kölaby socken, Älvsborgs län, med Hedvig Eleonora Hård af Segerstad, född 1754-12-27, död 1820, dotter av fänriken Erik Härd af Segerstad, nr 17, och Märta Elisabet Björnberg), född 1749-06-07 i Yllestads komministergård5, död 1837-07-03 i Yllestads prostgård.5

TAB 5

Anders (son av Peter Tillroth, adlad Göthenstierna, Tab. 1), döpt 1700-12-21 i Kungsbacka. Kamrerare vid amiralitetet i Göteborg. Packhusinspektor i Uddevalla 1720-02-05. Tullförvaltare i Varberg. Död 1741-02-26. Gift 1718-07-29 i Jönköping med sin moders sysslings dotter Sigrid Catharina Ehrenpreus, född 1699-05-08 i nämnda stad, död 1757-10-27, dotter av överdirektören Joakim Ehrenpreus, och hans 1:a fru Anna Hilletan.

Barn:

 • Fredrik Peter, född 1719-09-04 (5/9). Student i Lund 1738. Auskultant i Göta hovrätt. Vice häradshövding. Död barnlös 1765-12-30. Gift 1744-09-04 med Maria Elisabet Weinholtz, född 1713-06-14, död 1788-12-27, dotter av översten Ingel Casper Weinholtz, och hans 1:a fru friherrinnan Brita Catharina Kruuse af Verchou.
 • Joakim, döpt 1723-03-20. Volontär vid amiralitets-artilleriet 1736. Arklimästare vid amiralitetet 1739-05-09. Medelstyrman 1741-03-13. E. löjtnant vid amiralitetet 1742-05-00. Löjtnant därst. 1744-06-08. Kaptenlöjtnant 1757-05-26. Kapten 1766-12-19. RSO 1767-11-23. Kommendörkapten vid galärflottan 1769-01-25. Död barnlös 1769-11-08 i Stockholm. Gift 1764-07-13 i Åhus med Anna Christina Balck i hennes 2:a gifte (gift 3:o 1771-03-29 med tullkontrollören i Åhus Sven Botin), född 1734. dotter av överstelöjtnanten Carl Detlof Balck och Christina Orrfelt.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: