:

Gyllenberg nr 1030

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Gyllenberg nr 1030

Adlad 1682-12-15, introd. s. å. Ätten har gemensamt ursprung med adliga ätten Palmqvist och friherrliga ätten Palmqvist.

TAB 1

Erik Bergh, adlad Gyllenberg, (son av Erik Gustafsson, se adliga ätten Palmqvist, tab 1), till Gullbringa i Hålta socken Göteborgs och Bohus län. Född på 1620-talet i Kind i Västergötland. Kammarskrivare i livgedinget 1649. Lands kammarskrivare på Öland 1652. Häradsskrivare i Örbyhus län 1656. Landsbokhållare i Göteborgs och Bohus län 1658. Kornett vid Västgöta regemente till häst s. å. Ryttmästare för ett kompani Västgöta prästeryttare 1659. Kontrollör vid stora sjötullen i Landskrona 1660-04-10. Tullnär vid stora sjötullen i Marstrand 1663-04-11. Tullförvaltare vid stora sjötullen i Göteborg 1669-04-20. Överinspektör vid stora sjötullen i Älvsborgs och Bohus län 1677-10-20, tillika i Hallands län 1678-03-03. Adlad 1682-12-15 (introd. s. å. under nr 1030). Överinspektör 1683-07-13. Åter tullnär i Marstrand 1688-04-19. Död6 1601-04-30 och begraven6 s. å. 28/10 i Hälta kyrka. 'Såsom militär gjorde han med beröm flere lyckliga infall i Norge, och i det 1675 började kriget med Danmark höll han 2:e karlar med munderingar hela kriget igenom, utan någon vedergällning, samt gjorde dessutom kronan ansenliga försträckningar.'. Gift med Christina Dubera, dotter av tullförvaltaren i Göteborg Gabriel Jönsson Duberg.

Barn:

 • Margareta, levde änka 1728-05-00. Gift 1:o med överstelöjtnanten Jakob Dreffensköld, nr 639, från vilken hon blev skild, död 1714. Gift 2:o 1689-07-18 i Marstrand med häradshövdingen Erik Sparman, adlad Sparrsköld, i hans 2:a gifte, född 1655, död 1698.
 • Anna Maria. Gift med generallöjtnanten Fredrik Köhler, friherre von Kölder, nr 167, död 1723.
 • Gabriel. Löjtnant vid Västgöta tremänningsinfanteriregemente 1700-08-31. Kapten. Levde 1709-04-00. Gift med Helena Bagge af Söderby, levde 1709-04-00, då ett barn till dem föddes i Foss socken Göteborgs och Bohus län, dotter av ryttmästaren Gustaf Bagge af Söderby, och Elisabet Nieroth.
 • Markus. Var furir vid riksänkedrottningens livregemente till häst 16851. Korpral därst.1 1690-06-16. Kvartermästare 16961. Kornett 1700-06-08. Död barnlös 1705-01-06.
 • Helena Catharina, född 1680-02-14, död 1706-04-16. Gift 1702-04-01 Leckö s socken Skaraborgs län med överstelöjtnanten Carl Fromhold Tallberg, i hans 1:a gifte, född 1676, död 1735.

TAB 2

Gustaf, (son av Erik Bergh, adlad Gyllenberg, tab 1). Korpral vid riksänkedrottningens livregemente till häst 16941. Kvartermästare därst. 16991. Kornett 1700-08-01. Löjtnant 1705-03-07. Död 1710-02-28 i slaget vid Hälsingborg. Gift 1694-10-07 i Seglora socken Älvsborgs län med Beata Seglorin, som levde 1731, dotter av prosten och kyrkoherden i Seglora pastorat av Göteborgs stift Sven Seglorin och Anna Argillanus.

Barn:

 • Gustaf Adolf, född 169(5). Kapten. Död 1768. Se Tab. 3
 • Anna Maria, död 1774-01-06 i Skara. Gift 1733-09-02 Silboholm med kornetten vid Västgöta kavalleriregemente Nils Tullberg, död 1766-07-07 i Bitterna socken Skaraborgs län.
 • Gustaf, död som barn.
 • Erik, död som barn.
 • Erik Svante, född 1701. Kapten. Död 1769. Se Tab. 31
 • Christina. Gift med kronofogden Anders Ek.
 • Två döttrar, döda späda.
 • Carl Gustaf, född 1709. Furir vid garnisonsregementet i Göteborg1. Avsked1 1731-05-04. Fänrik vid Älvsborgs regemente. Död barnlös 1761-06-03. Gift 1739-07-22 i Gryteryds socken Jönköpings län med Anna Beata Gyllenhammar i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1765-11-08 Torsby, med skräddaren och borgaren i Kungsbacka Sven Olofsson Halin), född 1713, död 1793-01-25 på torpet Granlid i Roasjö socken Älvsborgs län, dotter av kaptenen Nils Gyllenhammar, och Christina Barfod.

TAB 3

Gustaf Adolf, (son av Gustaf, tab 2), född 169(5?) 24/3. Volontär vid Västgöta kavalleriregemente 1712. Ryttare vid Västgöta tremänningskavalleriregemente 1715. Korpral därst. 1716-03-27. Rotmästare vid livskvadronen 1721-09-20. Livdrabant 1722-01-26. Löjtnant vid Västgötadals infanteriregemente 1733-10-15. Genom byte transp. till Jämtlands dragonregemente 1747-10-20. Kaptens avsked1 1748-05-09. Död 1768-05-09. Kyrkebo. Han blev 1713 fången hos danskarna, men frigjorde sig själv. Gift 1720-01-12 i Ledsjö socken med Christina Udd i hennes 2:a gifte, död 1775-03-12, dotter av ryttmästaren vid Västgöta tremänningskavalleriregemente2 Anders Udd.

Barn:

 • Gustaf Fredrik, född 1720. Kapten. Död 1790. Se Tab. 4
 • Anders, döpt 1722-10-04 Ålbogården Underofficer vid Västgötadals regemente. Livdrabant. Avsked. Död ogift 1789-09-08.
 • Ulrika, född 1724-08-19 på Ålbogården, död ogift 1788-06-03.
 • Carl Fromhold, född 1726. Major. Död 1810. Se Tab. 5
 • Per, född 1728. Löjtnant. Död 1797. Se Tab. 7
 • Margareta, född 1729, död 1742.
 • Sigrid Maria, född 1731, död 1742.
 • Magnus Gabriel, född 1732. Ryttmästare. Se Tab. 30
 • Erik, född 1736, död s. å.

TAB 4

Gustaf Fredrik, (son av Gustaf Adolf, tab 3), född 1720-09-22 Ålbogården : volontärkorpral vid Västgötadals regemente 1736-06-00. Furir 1742-06-02. Sergeant 1743. Livdrabant 1746-04-09. Löjtnant vid Jämtlands dragonregemente 1748-04-13. Kapten vid Västgötadals regemente 1760-10-07. Regementskvartermästare 1762-05-26. RSO 1767-11-23. Avsked 1768-11-09. Död 1790-01-16 i Stockholm Kungsholms förs i Stockholm och begraven s. å. 21/1. Bevistade kriget i Finland 1741–1743 och i Pommern 1757–1762. Gift med Brita Helena Sönnerberg, född 1722-11-02 i Svedvi socken Västmanlands län, dotter av kornetten Johan Sönnerberg och Brita Norberg.

Barn:

 • Gustaf Johan, född 1746-08-21 i Svedvi socken. Styrman vid amiralitetet. Löjtnants avsked. Död efter 1792.
 • Christina, född 1751, död ogift 1800-07-16 på Skälby i Skedvi socken.
 • Carl, död som barn.
 • Fredrik Gerhard, född 1754-05-03 Skälby
 • Magnus Gabriel, född 1764-08-20, död som barn.

TAB 5

Carl Fromhold, (son av Gustaf Adolf, tab 3), född 1726-07-31 Ålbogården. Volontär vid Västgötadals regemente 1736. Furir därst. 1745. Sergeant 1750-08-02. Stabsfänrik vid Jämtlands dragonregemente 1753-10-25. Placerad på Hälsinge regemente 1757-12-07. Löjtnant 1765-02-28. Kapten 1771-06-05. Majors avsked 1778-01-14. Död 1810-04-03 Knistad och begraven på Sventorps kyrkogård Skaraborgs län. Gift 1767 med Christina Berg, född 1734, död 1799-11-07 Nälden, dotter av kronofogden Jonas Berg.

Barn:

 • Gustaf Jonas, född 1768. Ryttmästare. Död 1849. Se Tab. 6.
 • Brita Christina, född 1770-02-25. Gift 1790 med assessorn Anders Vincentsson Nordin i Ragunda, död 1816.
 • Catharina Ulrika, född 1773-05-08, död s. å. 14/5.

TAB 6

Gustaf Jonas, (son av Carl Fromhold, tab 5), född 1768-09-29 i Jämtland. Korpral vid lätta dragonkåren 1787-06-02. Kornett därst, då livhusarregementet 1789-03-26. Löjtnant därst. 1792-05-21. Ryttmästare och regementskvartermästare 1794-05-08. Premiärryttmästare 1796-01-03. Avsked 1799-12-11. Död 1849-12-08 Knistad och begraven på Sventorps kyrkogård Skaraborgs län. Han tillhandlade sig 1799 av ryttmästaren C. J. Lind af Hageby för 20,000 r:dr banko Knistads säteri. Gift 1799-07-30 Viggbyholm med stiftsjungfrun, friherrinnan Brita Christina Lagerfelt, född 1780-07-09 i Stockholm, död 1828-10-16 på Knistad och begraven i Clerckska graven i Vallentuna kyrka Stockholms län, dotter av kammarherren, friherre Carl Gustaf Lagerfelt, nr 215, och Juliana Beata Sparre af Rossvik.

Barn:

 • Juliana Christina, född 1800-09-20 på Knistad, död ogift 1862-01-19.
 • Carl Gustaf, född 1802-07-01 på Knistad. Korpral vid livgardet till häst 1819-10-14. Kornett vid livregementets husarkår 1821-02-20. Löjtnant därst. 1825-04-26. Ryttmästare och regementskvartermästare 1829-05-29. Avsked såsom ryttmästare i armén 1831-09-17. Död 1849 i Texas, Mexiko.
 • Charlotta Sofia, född 1804-10-10 på Knistad, död där 1833-10-03 och begraven på Sventorps kyrkogård. Gift 1822-11-12 på Knistad med kaptenen vid Skaraborgs regemente Carl Axel Leijer, född 1795-01-15 i Sandhems socken, Skarab, död 1832-12-22 på Stubbegården3 i Händene socken, Skaraborgs län och begraven på Händene kyrkogård.
 • Brita Mariana Fredrika, född 1807-10-22 på Knistad, död ogift 1887-06-08 i Skövde.
 • Ulrika Jakobina, född 1810-03-07 på Knistad, död där 1821-12-16 och begraven på Sventorps kyrkogård.
 • Beata Henrika Augusta, född 1812-05-21, död s. å. 24/10 på Knistad och begraven på Sventorps kyrkogård.
 • Johan Henrik Fredrik, född 1814-03-02, död s. å. 3/5 på Knistad och begraven på Sventorps kyrkogård.
 • Fritz August, född 1815-05-24 på Knistad. Possessionat. Död 1863-06-26 i Göteborg. Ägde Knistad jämte sin broder Erik Israel.
 • Erik Israel, född 1818-01-18 på Knistad. Student i Uppsala. Kontorsskrivare i rikets ständers bank 1859. Bokhållare därst. 1863-02-12. Avsked 1867. Död 1877-04-08 på Knistad. Testamenterade till svenska riddarhuset egendomen Knistad jämte hela sitt lösörebo, för att av avkastningen måtte utdelas gratifikationer och stipendier genom riddarhusdirektionen (enl. testamente av den 1866-04-18 samt ändringar och tillägg av den 1875-07-06 och den 1877-03-27).

TAB 7

Per, (son av Gustaf Adolf, tab 3), döpt 1728-05-05 Ålbogården. Antagen till krigstjänst 1743. Kornett vid Östgöta kavalleriregemente 1759-05-02 livdrabant 1766-03-12. Löjtnant i armén 1768-09-07. Avsked 1771-07-10. Död 1797-09-19 på hemmanet Stackebäck (Skarab,). Gift 1769-08-22 i Skövde med Maria Margareta Hjerpe, död 1788-06-22 på Kyrkebo i Ledsjö socken, dotter av mantalskommissarien Johan Hjerpe och Emerentia Darelia.

Barn:

 • Maria Albertina, född 1770-03-20, död 1833-11-25 i Skövde (Jfr. förteckn. över födda, vigda, döda inom Billings kontrakt föd 1833.). Gift 1797 med fanjunkaren vid Västgöta regemente Samuel Fredrik Aurell, född 1772-03-01 i Storegården Åsaka, död 1818-04-28.
 • Gustaf Adolf, född 1771-04-08, död 1773-02-10.
 • Johan Fredrik, född 1772-04-26, död 1773-01-15.
 • Margareta Sofia, född 1773-01-29, död ogift 1820-10-18.
 • Gustaf Adolf, född 1774. Kapten. Död 1843. Se Tab. 8
 • Per, född 1775-08-11. Vice korpral vid Västgöta kavalleriregemente. Död 1795-07-30.
 • Johan, född 1776-09-10, död 1781-04-28.
 • Carl, född 1777-10-04, död 1784-11-26.
 • Magnus Gustaf, född 1778-10-07, död 1779-10-08.
 • Ulrika, född 1779-11-21, död 1826-02-26. Gift 1800-12-02 i Vårfruhems kyrka med kommissionslantmätaren i Skaraborgs län Lars Ljunggren, född 1769, död 1825 på Backgården i Våmbs socken Skaraborgs län.
 • Magnus Gabriel, född 1781-03-16, död s. å.
 • Helena Louise, född 1784-09-16 i Ledsjö socken, död 1824-09-14. Gift 1818-05-07 med fältväbeln vid Västgöta regemente Gustaf Abraham Bourdin, född 1785-06-25, död 1861-04-29 i Fågelås socken Skaraborgs län.
 • Carl Magnus, född 1786-08-26, död s. å. 3/10.

TAB 8

Gustaf Adolf, (son av Per, tab 7), född 1774-07-07 på Risa. Sergeant vid Skaraborgs frikår 1789-01-16. Volontär vid Västgöta kavalleriregemente 1790-11-01. Korpral därst. 1791-06-20. Stabskornett 1798-08-28. Kornett1 1805-02-09. Stabslöjtnant1 1808-02-15. Kaptens avsked 1812-02-04. Död 1843-12-05 i Skövde. Gift där 1803-09-23 med Anna Maria Brisman, född 1777, död 1843-06-27 Hasslum, dotter av råd- och handelsmannen i nämnda stad Jakob Brisman och Catharina Holmer.

Barn:

 • Catharina Margareta, född 1806-05-05. Stiftsjungfru. Död 1871-02-19 i Skövde. Gift 1841-10-17 med färgerifabrikören Nils J. Rosenberg, född 1809-07-05, död före 1871.
 • Anna Gustava, född 1807-03-23 i Skövde. Stiftsjungfru. Död 1881-06-08 i nämnda stad. Gift där 1831-12-27 med sin kusin, fanjunkaren vid Västgöta regemente, svärdsmannen Jonas Gustaf Aurell, född 1802-01-14 i Skövde, död där 1890-07-03.
 • Lovisa Sofia Ulrika, född 1809-09-23, död 1810-05-30 i Skövde.
 • Jakobina Petronella Christina (Jacquette), född 1812-08-22 i Skövde, död ogift 1896-08-03 i Sventorps socken Skaraborgs län.
 • Per Johan Gustaf, född 1813-11-21, död 1816-01-21.
 • Jakob Carl Adolf, född 1819. Sockerbruksinspektor. Död 1898. Se Tab. 9.

TAB 9

Jakob Carl Adolf, (son av Gustaf Adolf, tab 8), född 1819-04-29. Inspektor hos aktiebolag D. Carnegie & C:os sockerbruk i Göteborg. Död där 1898-01-10. Gift 1853-11-06 med Anna Maria Stålnacke, född 1825-02-09 i Visnuins socken Värmlands län, död 1907-05-05 i Göteborg.

Barn:

 • Gylina Maria (Lina), född 1844-10-09 i Visnums socken, död 1910-01-13 i Göteborg. Gift där 1874-12-12 med handelsbokhållaren Carl Vilhelm Felldin, född 1841-04-15 i Stockholm, död 1904-09-26 i Göteborg.
 • Carl Gustaf, född 1855-03-18 i Göteborg, liksom de följande syskonen. Mekanikus.
 • Anna Gustava, född 1857-03-18 i Göteborg (Carl Joh:s förs). Kontorsbiträde. Död ogift 1915-04-15 i Göteborg, Vasa förs,.
 • Matilda Charlotta, född 1859-01-09. Handelsbiträde i Trädgårdsföreningen i Göteborg. Död 1934-09-16 i Göteborg, Vasa, (db nr 126).
 • Johan Gottfrid, född 1861-08-04. Handlande i Chicago. Död där 1926-10-00. Var gift.

TAB 10

Jonas, (son av Per, tab 7), till Almesåsen i Ryda socken Skaraborgs län. Född 1782-08-28 (28/5) i Ledsjö socken Skaraborgs län. Volontär vid livhusarregementet 1796-04-01. Korpral därst. 1797-04-01. Fanjunkare därst. 1801-04-10. Genom byte kvartermästare vid Västgöta linjedragonregemente 1802-05-29. Kornett därst. 1805-02-09. Löjtnant 1808-02-15. 2. Kapten 1813-01-19. GMtf 1814-08-10 efter affären vid Isebro i Norge. RSO 1822-07-04. Stabskapten 1827-07-05. Avsked med pension från regementet och major i armén 1828-02-06. Död 1838-10-08 Rossvik, vilket gamla Sparregods han fick genom sitt gifte. Gift där 1815-01-16 med stiftsjungfrun Eleonora Juliana Sparre af Rossvik, född 1785-07-16, död 1832-10-29 på Rossvik, dotter av stallmästaren Jakob Nils Sparre af Rossvik, och Charlotta Lovisa Laurent.

Barn:

 • Nils Gustaf, född 1816. Underlöjtnant. Död 1888. Se Tab. 11.
 • Carl Johan, född 1817. Underlöjtnant. Död 1872. Se Tab. 20.
 • Erik Albert Ludvig, född 1822. Löjtnant. Död 1860. Se Tab. 25.

TAB 11

Nils Gustaf, (son av Jonas, tab 10), född 1816-06-14 i Lidköping. Underlöjtnants n. h. o. v. 1839-08-17. Död 1888-08-31 i Filipstad. Gift 1842-11-10 i Stockholm med Ottilia Möllersten, född 1820-07-20 i nämnda stad, död där 1862-09-05, dotter av assessorn Johan Christian Möllersten och Anna Lovisa Lungdelius.

Barn:

 • Carl Johan Gustaf, född 1843. Källarmästare. Död 1913. Se Tab. 12.
 • Ottilia Anna Eleonora, född 1846-02-23 Rossvik, död 17 el. 1939-09-18 i Skövde. Gift 1872-03-19 i Finland med brukspatronen Adam Fredrik Robert Hård af Segerstad, född 1822, död 1897.
 • Alexander Hjalmar Leonard, född 1848. Ingenjör. Död 1918. Se Tab. 14.
 • Johanna Lovisa (Hanna), född 1851-11-24 i Stockholm, död ogift 1911-03-26 i nämnda stad (Gillberga förs, Söd., db).
 • Albert Jonas Eskil, född 1856. Förvaltare. Död 1926. Se Tab. 16.

TAB 12

Carl Johan Gustaf, (son av Nils Gustaf, tab 11), född 1843-08-26 Rossvik. Först förrådsförvaltare vid Marnås i Norrbärkes socken Kopparbergs län, sedan 1888 källarmästare i Filipstad. Död 1913-02-21 i Filipstad. Gift 1873-12-07 i Smedjebacken med Hilma Fredrika Carleberg, född 1849-05-15 i Smedjebacken, död 1909-06-12 i Uppsala, dotter av Ture Carleberg och Evelina Malmgren

Barn:

 • Nils Ture, född 1874-11-04 vid Marnäs. Mogenhetsexamen i Karlstad 1893. Student i Uppsala s. å. Tandläkarekandidatexamen. Utflyttade 1898 till Nordamerika. Död 1911-02-06 i New York. Gift i Amerika med Anna Lindström, garvaredotter från Öland.
 • Ottilia Evelina (Tilan), född 1876-08-24 i Smedjebacken, död 1945-12-23 i Stockholm (Gustav Vasa, db nr 332). Gift 1898-06-09 i Filipstad med landsfogden i Stockholms län, RVO, vice häradshövdingen Carl Axel Adrian Hägg, född 1861-09-21 i Skeninge.
 • Hilma Johanna, född 1879-01-19 i Smedjebacken. Gift 1905-05-24 i Filipstad med verkst. direktören för Storbrohyttans aktiebolag m. m., RVO, före detta disponenten Nils Gustaf Arvedsson, född 1876-08-03 i Kristinehamn.
 • Carl Eskil, född 1883. Kapten och distriktsingenjör. Se Tab. 13.
 • Anna Alexandra, född 1885-07-12 i Filipstad, död 1938-08-31 i Arbrå socken Gävleb. (Sandvikens förs, Gävleb, db 133) och begraven å Brunnskogs kyrkogård 1938-09-13. Gift 1918-03-02 i Stockholm, Oscars förs, ]] med direktören, jur. filosofie kandidat Adolf Unger, född 1874-05-08 i Bergsjö socken Gävleborgs län.

TAB 13

Carl Eskil, (son av Carl Johan Gustaf, tab 12), född 1883-03-17 i Filipstad. Mogenhetsexamen i Karlstad 1902. Elev vid Tekniska högskolan s. å. Utexaminerad från dess fackskola för väg- och vattenbyggnadskonst 1906-04-00. Reservofficersexamen s. å. i apr. Underlöjtnant i Fortifikationens reserv 1906-12-14. Bitr. ingenjör i mellersta väg- och vattenbyggnadsdistriktet 1906–1914. Löjtnant i Väg- och vattenbyggnadskåren 1913-12-31. T. f. stadsingenjör i Filipstad och posthavande kontrollant för vattenkraftsbygge därst. 1913–1914. Löjtnant i Fortifikationen 1914. Byråingenjör i Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen s. å. 29/6–1918. Avsked från Fortifikationen s. å. 24/7. T. f. distriktsingenjör i mellersta väg- och vattenbyggnadsdistriktet 1918–1930 . Kapten i Väg- och vattenbyggnadskåren 1920-12-31. Ledare för Domänstyrelsens kurser i vägbyggnad vid Klotens fortsättningsskola 1921–1924. Sekreterare i KAK:s väginstitut 1923–1924. Vägkonsulent i Södermanlands län 1924–1930 . Ledamot av stadsfullmäktige, drätselkammare och beredningsutskott i Nyköping från 1930. Förslagsställare, arbetsledare och kontrollant för ett flertal väg- och vattenbyggnadsföretag. RVO 1930-06-06. Major i Väg- och vattenbyggnadskåren 1931-12-23. Väginspektör i Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen 1933–1934. Vägingenjör i Södermanlands län 1934-06-30. RNO 1942-06-06. LSTF från 1902. Avsked från Väg- och vattenbyggnadskåren 1944-03-24. Avsked som vägdirektör i Södermanlands län 1948 (maj 28) okt. 1. KOVO2kl 1948-09-00. Sekreterare i k. automobilklubbens väginstitut. Gift 1:o 1910-03-16 i Karlstad förs, ]] med Elsa Kristina Nygren, född 1884-07-24 i nämnda stad, dotter av fältintendenten Olof Emanuel Nygren och Emma Catharina Magnusson.

Barn:

 • 1. Gunnel Elsa Carlsdotter, född 1911-03-20 i Stockholm, Engelbrekts förs,. Gift 1936-11-28 i Nyköpings Västra förs, (vb nr 67) med advokaten Stig Wilhelm Knutsson Reuterswärd , född 1907-02-17 i Borås
 • 1. Torsten Eskil Carlsson, född 1913-08-06 i Filipstad. Se Tab. 13 A.
 • 1. Barbro Margareta Carlsdotter, född 1923-05-28 i Stockholm, Adolfs Fredriks förs,. Hushålls- o. textillärare.
 • 1. Inger Marianne Carlsdotter, född 1926-05-29 i Nyköpings västra förs

TAB 14

Alexander Hjalmar Leonard, (son av Nils Gustaf, tab 11), född 1848-06-01 Ökna. Ingenjör. Överflyttade till Finland, där han blev disponent för Åminnefors bruk och sedan ägare av finska sågbladsfabriken i Tammerfors. Död 1918-06-09 på sin egendom Rossvik i Husby-Rekarne socken Södermanlands län. Gift 1887-07-05 i Pojo socken i Finland med Hedwige Charlotta Korsman, född 1860-04-29 i Pemars socken i Finland, död 1939-04-08 i Husby-Rekarne Södermanlands län (Finska förs, Sth., db nr 6), dotter av kaptenen Carl Korsman och Isabella Ramsell.

Barn:

 • Nils Carl Hjalmar, född 1888-05-19 på Åminnefors. Genomgick Alnarps lantbruksinstitut 1908–1910. Inspektor på Rossvik. Underlöjtnant i livgardets till häst reserv 1913-12-31. Avsked 1919-01-24. Flygare. Se Tab. 14 1/2.
 • Alexis, född 1895-03-26 i Tammerfors. Före detta löjtnant i finska luftstridskfatterna. FFrK3o4kl. TammerforsM. Gift 1926-12-13 i Jakobs kyrka i Stockholm med Birgit Agnes Elisabet Schollin-Borg, född 1905-05-22 Åsby, dotter av kaptenen Peter Adolf Schollin-Borg och Märta Liberg. Se Tab. 15 1/2.

TAB 14 1/2

Nils Carl Hjalmar, (son av Alexander Hjalmar Leonard, tab 14), född 1888-05-19 på Åminnefors i Lojo förs, Finland. Genomgick Alnarps lantbruksinstitut 1908–1910. Agronom. Reservofficersexamen 1913. Inspektor på Rossvik. Underlöjtnant i livgardets till häst reserv 1913-12-31. Förvaltare vid Rossviks säteri i Husby-Rekarne förs, Söd., 1913–1919. Flygare 1918. Avsked 1919-01-24. Genommgått konsthögskolan i Stockholm 1923–1928. Utövande konstnär i Stockholm. Gift 1928-12-05 i Helsingfors med Anna Elisabeth Wallgren från Finland, född 1901-02-21 i H:fors (enl. pastor i Matteus förs i Stockholm), dotter av professorn Axel Wallgren och Krogius.

Barn:

 • Karl-Johan Axel, född 1930-08-08 i Stockholm, S:t Matteus förs,.
 • Helena Margareta (Lena), född 1935-10-11 i Stockholm, Oscars förs, (fb nr 284).

TAB 15

Georg Sixten, (son av Alexander Hjalmar Leonard, tab 14), född 1891-02-20 i Tammarfors, Finland. Studentexamen i Linköping 1912. Utexaminerad ingenjör från Högre tekniska läroanstalten i Bodenbach a/E 1915. Fänrik i Svea livgardes reserv 1916-12-06. Avsked och gick i finsk tjänst. Kapten i finska armén. Disponent vid finska sågbladsfabriken i Tammerfors. RFFrK3o4kl m sv. FMM. Åter fänrik i Svea livgardes reserv 1918-08-23. Underlöjtnant därst. 1919-01-24. Löjtnant 1920-11-19. Vice konsul i Tammerfors 1923-09-25. Kapten i Svea livgardes reserv 1932-09-16. RVO 1938-06-06. Gift 1919-12-12 i Tammerfors med Carin Linnéa Blom från Finland född 1899-10-09 i nämnda stad, dotter av grosshandlaren John Otto Blom och Ida Carolina Ponsar.

Barn:

 • Nils Stig Alexander Georgsson, född 1920-11-03 i Tammerfors. Se Tab. 15 A.
 • Ulf Sixten Georgsson, född 1925-07-12 i Tammerfors. Se Tab. 15 B.

TAB 15 1/2

Alexis, (son av Alexander Hjalmar Leonard, tab 14), född 1895-03-26 i Tammerfors. Godsägare. F.d. löjtnant i finska luftsstridskrafterna. FFrK3o4kl m sv. FMM. Gift 1926-12-15 i Jacobs kyrka i Stockholm med Birgit Agnes Elisabet Schollin-Borg, född 1905-05-22 Åsby, dotter av kaptenen i armén Petter Adolf Schollin-Borg och Märta Liberg.

Barn:

 • Märta Heddy Gunilla, född 1932-05-07 i Stockholm (Varnums förs, Värml., fb) (Engelbrekts förs). Sjuksköterska. (Röda korset).
 • Birgitta, född 1936-05-31 i Stockholm (Varnums förs, Värml., fb nr 11).

TAB 16

Albert Jonas Eskil, (son av Nils Gustaf, tab 31), född 1856-01-28 i Stockholm. Överflyttade till Finland 1875. Först bruksbokhållare på Åminnefors, sedan förvaltare Perheniemi Död 1926-08-07 på sin egendom Balderstorp i Karkku, Finland. Gift 1887-08-21 i Lammi prästgård i Finland med Augusta Emilia (Emmy) Nordström, född 1853-07-01 i Fredrikshamn, dotter av filosofie doktorn Carl Fredrik Nordström och Alexandrine Hornborg.

Barn:

 • Nils Eskil Jarl, född 1890. Disponent. Se Tab. 17

TAB 17

Nils Eskil Jarl, (son av Albert Jonas Eskil, tab 16), född 1890-05-12 Perheniemi Utexaminerad från skogstekniska utbildningskolan i Härnösand 1912. Disponent för aktiebolag Himango och Ylivieska ångsåg i Finland. FMM 1918. Gift 1919-10-16 Balderstorp sfogden därst. Erik Paavilainen.

Barn:

 • Svea Emmy Maria, född 1920-10-03 i Leppäryrjä, Finland. FFrM2kl.
 • Saga Hellevi, född 1921-11-15 i Himango, Finland. FFrM2kl.

TAB 18

Carl Ane, (son av Albert Jonas Eskil, tab 16), född 1891-12-24 Perheniemi Innehavare av och verkst. direktör för bankirfirman Tom Sahlberg aktiebolag och handelsaktiebolag Merx i Helsingfors. Verkst. direktör o bankirfirman Ane Gyllenberg aktiebolag. Kommerseråd. Gift 1919-12-06 i Helsingfors med Signe'' Säfström född 1895-07-07 i Viborg, dotter av bankkamreraren Fritz Vilhelm Säfström och Aina Gråsten.

Barn:

 • Emmy Margareta, född tvilling 1920-09-10 i Helsingfors. Gift 1943-09-25 med Helmut Alexander Hess, född 1919-08-03. Verkst. dir. i Sikkijaloste oy, Helsinfors. Verkst. dir. i Oy Balto-Fennia AB, Helsingfors.
 • Signe Marianne, född tvilling 1920-09-10 i Helsingfors. Gift 1:o 1939-10-01 med militärkaptenen finske medb., majoren Karl Gustaf Kavander, född 1912-08-26, från vilken hon blev skild.

TAB 19

Bengt Börje, (son av Albert Jonas Eskil, tab 16), född 1893-11-24 Perheniemi Reservfänrik i Finlands armés reserv 1918. FFrK3kl. FMM. Verkst. direktör i aktiebolag Börje Gyllenborg & C:o i Helsingfors. Gift 1:o med Constance McCracken i hennes 1:a g. från vilken han blev skild 1920. Gift 2:o 1920-11-28 i Tavastehus Finland med Rachel Marianne Lundgren, född 1900-05-06 i Idensalmi socken, Finland, dotter av kronofogden Ernst Lundgren och Lissi Aschan.

Barn:

 • 1. Nils Arne Hilton Alexander, född 1917-07-09 i Mänttä, Finland. Underlöjtnant i austral. marinen. Sjökapten, befälh. hos The Colonial Sugar Refining Co Ltd, Turramurra, N.S.W., Australien. (Upptagen bland saknade, efter slaget vid Pearl Harbor, har aldrig återfunnits, måste anses stupad). Medd. av Börje Gyllenberg 1961-07-15). Återfunnen i livet, vilket anmälts av UD.
 • 2. Nils Bo Börjesson, född 1921-08-31 i Helsingfors.
 • 2. Björn Eskil Ernst Börjesson, född 1924-09-12 i Helsingfors.
 • 2. Ben Gustav Börjesson, född 1930-09-30.

TAB 20

Carl Johan, (son av Jonas, tab 10), född 1817-07-11 i Lidköping. Sergeant vid Svea artilleriregemente 1835-05-12. Avsked 1837-01-20. Furir vid Södermanlands regemente s. å. 3/2. Underlöjtnant därst. 1839-07-12. Avsked 1843-04-08. Död 1872-01-22 i Göteborg. Gift 1846-10-18 på Skällby i Skedvi socken Västmanlands län med Anna Magdalena Vilhelmina (Nina) Norberg, född 1822-06-14 på nämnda egendom, död 1909-01-13 Göteborg Vasa förs,dotter av riksdagsmannen i bondeståndet Erik Norberg och friherrinnan Anna Gustava Örnsköld.

Barn:

 • Amalia Eleonora, född 1847-10-31, död 1849-05-18 Berga
 • Carl Axel, född 1849. Handelsbokhållare. Död 1897. Se Tab. 21.
 • Anna Elvira, född 1850-07-15 på Berga, död 1930-11-03 i Göteborg domk. förs,. Gift 1876-01-08 i Göteborg med förste stationsskrivaren vid statens järnvägar Sven Alfred Conrad Wahlström, född 1849-12-21 Falmestad s socken Östergötlands län, död 1925-04-27 i Göteborg.
 • Johan Albert, född 1851. Sjökapten. Död 1893. Se Tab. 24.
 • Arvid Erik, född 1854-06-30, död 1859-07-12 Pölsebo

TAB 21

Carl Axel, (son av Carl Johan, tab 20), född 1849-02-24 i Kolbäcks socken Västmanlands län. Handelsbokhållare. Död 1897-08-12 i Göteborg. Gift där 1876-03-12 med Gerda Paulina Löfström, född 1853-11-02 i nämnda stad, död där 1887-06-16, dotter av perukmakaren Per Löfström och Matilda Malmgren.

Barn:

 • Sigrid Matilda Vilhelmina, född 1877-05-18 i Göteborg. Kontorist. Död ogift 1922-01-07 i Uppsala domk. förs,.
 • Anton Harald, född 1878. Handelsresande. Se Tab. 22
 • Sixten Oskar, född 1887-04-07 och död s. å. 17/10 i Göteborg.

TAB 22

Anton Harald, (son av Carl Axel, tab 21), född 1878-12-18 i Stockholm. Inneh. agenturfirma i Stockholm. död 1940-03-18 i Stockholm (Gamlestads förs, Göteborg, db nr 138). Gift 1907-11-17 i Göteborg med Ingeborg'' Gunnarsson, född 1880-01-04 i nämnda stad, dotter av bokhållaren Oskar Anders Gunnarsson och Hildur Gustava Nilsson.

Barn:

 • Nils Gunnar Harald, född 1912-05-21 i Hälsingborg, död 1924-07-14 i Stockholm, S:t Matteus förs,.

TAB 23

Thure Axel, (son av Carl Axel, tab 21), född 1882-05-26 i Göteborg. Utexaminerad från Chalmers tekniska institut i Göteborg 1902. Anställd vid Apoteket Enhörningens laboratorium, Göteborg 1902–1903. Praktiserade i Tyskland 1903. Anställd vid Västkustens kemiska fabrik, Göteborg 1903–1906. Anställd såsom kemist och fabriksledare vid Henrik Gahns aktiebolag i Uppsala sedan 1906. Sekreterare i Tekniska föreningen i Uppsala. Gift 1906-04-10 i Skövde med Maria (Maj) Elisabet Hägerström, född 1881-09-21 i sistnämnda stad, dotter av grosshandlaren Anders Gustaf Hägerström och Johanna Albertina Jonsson.

Barn:

TAB 24

Johan Albert, (son av Carl Johan, tab 20), född 1851-08-09 i Ervalla socken Örebro län. Sjökapten. Död 1893-02-19 i Göteborg. Gift där 1883-01-29 med Svea Johannesdotter Andersson, född 1857-06-05 i Grimstads socken Älvsborgs län, död 1938-01-20 (enl. Adelsk.) (Vasa förs, Göteborg, db nr 10), dotter av Johannes Andersson och Brita Janson.

Barn:

 • Sven Albert (RHD prot. 1885-05-02), född 1882-10-25 i Göteborg, död 1890-07-10 i Göteborg (Masthuggs förs), db .
 • Svea Alexandra, född 1883-09-12 (10/10) i Göteborg, död 1890-07-27 i Floda.
 • Vanda Vesta Vilhelmina, född 1884-10-14 i Göteborg, Masthuggs förs, död 1937-11-30 i Göteborg, Oscar Fredr. förs (nr 238). Gift där domk.förs, ]] 1912-09-06 med sjökaptenen Otto Fredrik Hjärne, född 1868, död 1936.
 • Carl Olof, född 1886-10-15 i Göteborg, död där 1888-05-17.
 • Sven Albert, född 1893-09-01 Göteborg, död där s. å. 5/12.

TAB 25

Thor Erik, (son av Johan Albert, tab 24), född 1892-04-20 i Göteborg, Masthuggs förs Genomgick sex klasser vid Göteborgs högre latinläroverk. Köpman i nämnda stad. En tid kamrerare vid Marks linnemanufakturaktiebolag därst. Medarbetare i Göteborgs Handels- och sjöfartstidning och i Göteborgsposten. Reklamchef. Engelsk o. tysk korrespondent i olika företag samt i Livsmedelskommissionen. Egen företagare m. firmorna Fönsterskyltning (från 1927). Gift 1919-08-19 i Göteborg, Haga förs, med bokförerskan Karin Ragnhild (Kaj) Skantz, född 1899-06-07 i Göteborg, dotter av bokhållaren David Skantz och Alfrida Emilia Larson.

Barn:

 • Drott Erik Thorsson, född 1920-02-29 i Borås, liksom brodern. Se Tab. 25 A.

TAB 26

Erik Albert Ludvig, (son av Jonas, tab 10), född 1822-12-13 (1822-02-26 enl. regementets uppgift) på Almesåsen i Ryda socken Skaraborgs län. Kadett vill Karlberg 1835-10-03. Utexaminerad 1843-06-10. Underlöjtnant vid livregementets grenadjärkår s. å. 10/7. Löjtnant därst. 1854-06-01. Avsked 1855-03-31. Död 1860-07-13 på sin egendom Rossvik i Husby-Rekarne socken, vilken egendom sedermera innehades av hans änka till 1883, då den såldes. Gift 1850-09-15 i Ärila kyrka Södermanlands län med Sofia'' Lovisa Sergel i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1865-04-18 på Rossvik med protokollssekreteraren Olof August Elias Haeggström, född 1828-04-17 i Stockholm, död 1876-07-30 på Rossvik), född 1828-01-22 på Spånga i Ärila socken, död 1906-06-23 i Husby-Rekarne socken Södermanlands län, dotter av godsägaren Johan Gustaf Sergel, nr 2273, och Carolina Margareta Dubois.

Barn:

 • Agda Carolina Eleonora, född 1851-06-18 på Rossvik, liksom syskonen, död 1932-07-30 i Stockholm, Maria förs,. Gift där 1873-12-30 med sjökaptenen Nils Gustaf Lychou, född 1841-07-03 i Stockholm, död 1910-07-18 på Enby gård i Rimbo socken Stockholms län.
 • Alice Maria, född 1852-05-08, död 1944-03-02 i Södertälje, (db nr). Gift 1879-11-08 på Rossvik med kanalinspektoren vid Södertälje kanal, RVO, civilingenjören Carl Oskar Gottfriedz, född 1850-12-16 i Flisby socken Jönköpings län, död 1934-05-08 i Södertälje, (db nr 76).
 • Gustaf Erik Jonas, född 1853. Disponent. Se Tab. 27
 • Albert Hjalmar August, född 1854-03-27. Genomgick Alnarps lantbruksinstitut 1873–1874. Förvaltare på Rossvik 1875–1884. Arrenderade Västra Fyrby i Öja socken Södermanlands län sedan 1884-03-14. Död 1911-11-21 på Fyrby.
 • Carl Reinhold Ludvig, född 1855-08-14, död 1856-02-16.
 • Knut Henrik Ludvig, född 1856. Styrman. Se Tab. 28
 • Johan Erik, född 1858. Handelsresande. Död 1920. Se Tab. 29.
 • Carl Vilhelm Julius, född 1859-09-16. Inspektor. Död 1883-10-06 i Ny socken Värmlands län.
 • Erika Sofia Melucina (Lucie), född tvilling 1860-09-18 på Rossvik, död 1923-08-30 i Eskilstuna,. Gift 1884-10-11 i Stockholm med verkst. direktören för Eskilstuna stads sparbank, RVO, civilingenjören Per Hadar Adalbert Hallström, född 1853-10-13 i Östersund, död 1928-10-17 i Eskilstuna,.
 • Erika Sofia Lovisa, född tvilling 1860-09-18, död 1863-06-22 på Rossvik.

TAB 27

Gustaf Erik Jonas, (son av Erik Albert Ludvig, tab 26), född 1853-04-28 på Rossvik. Elev vid tekniska högskolan 1871–1875. Ingenjör. Disponent. Död 1929-11-12 i Södertälje förs, ]] och begraven i Husby-Rekarne socken, Söd. Gift 1902-04-25 i Stockholm med Signe Louise Henriksson, född 1880-06-08, dotter av bankdirektören Henrik Henriksson och Alma Thelin.

Barn:

 • Margit Alma Louise, född 1903-10-12 i Hakarps socken Jönköpings län. Gift 1926-06-04 i Jönköping Sofia med extra ordinarie notarien i Stockholms rådhusrätt, jur. kandidat Nils Allan Christer Wirgin, född 1901-09-08 i Malmö
 • Gustaf Henrik Erik Jonas (Gösta), född 1905-06-20 på Ebbes bruk i Hakarps socken. Korrespondent. Se Tab. 27 A

TAB 28

Knut Henrik Ludvig, (son av Erik Albert Ludvig, tab 26), född 1856-12-23 på Rossvik. Styrmansexamen 1877-05-02. Ångbåtsbefälhavarexamen vid Stockholms navigationsskola 1886. Före detta styrman i engelska handelsflottan. Sjökaptenen. Död 1937-08-30 i Stockholm (Gust. Wasa förs, db nr 218) och begraven i Husby-Rekarne socken, Söd., (db nr 27). Gift 1:o 1893-06-23 i Stepney, Mile End Old Town, London, ]] med Emilia Agusta Andersson i hennes 2:a g (Gift 1:o med N.N. Carolinsen, född 1863 eller 1864, död, dotter av Henrik Anderson (house Builder). Gift 2:o 1900-02-17 i Hull, England, m. Amanda Erika Bruunberg i hennes 2:a gifte. Skilda genom Stockholm rådhusrätts utslag 1921-06-29, (Hon gift 1:a med Norell), född 1863-09-02 i Lunde i Gudmundra socken (Västranorrl.), död 1937.

Barn:

 • Louise Maria Margareta, född 1902-05-11 i Drypool, England. Gift 1925-12-24 i Södertälje ]] med tjänstemannen i Stockholms systemaktiebolag, före detta löjtnanten i Jämtlands fältjägarereg:s reserv, Johan Hjalmar Napoleon Söderqvist, född 1893-07-11 i Bergs socken Jämtlands län.

TAB 29

Johan Erik, (son av Erik Albert Ludvig, tab 26), född 1858-03-25 Rossvik Först handelsbokhållare i Göteborg, sedan handelsresande. Vinhandlare i Örebro. Död 1920-08-11 i Strängnäs (Toresunds förs, Söd., db). Gift 1:o 1883-12-22 i Stockholm med Anna Kerstin Nordstedt, född 1862-10-11 i Skepperstads socken Jönköpings län, död 1888-05-26 i Sävsjö, dotter av jordbrukaren Per Nordstedt. Gift 2:o 1899 i Tynderö socken Vnorrl. med Selma Anna Kristina Olsson, född 1874-10-03 i Sundsvall, död 1933-08-29 i Strängnäs stadsförs,dotter av köpmannen Johannes Olsson och Anna Maria Lindström.

Barn:

 • 1. Anna Sofia Lucia, född 1884-06-03 i Stockholm, Maria förs. Gift 1907-08-19 i Strängnäs med järnvägsläkaren, konsulterande ögonläkaren vid IVästra o. Västra arméfördeln., praktiserande läkaren i Örebro, med. licentiat Anders Emil'' Lidström i hans 2:a gifte, född 1870-12-13 i Lysviks socken Värmlands län
 • 1. Per Erik Alexander, född 1886-10-15 i Sävsjö. Handelsresande. Död 1917-04-15 i Sacramento, Californien.
 • 2. Anna Louisa Margareta, född 1900-08-15 i Strängnäs. Banktjänsteman. Gift 1931-03-08 i Örebro med banktjänstemannen Carl-Olof Axelsson född 1898-09-01 i S:t Nikolai förs, Nyköping, Södermanl. l.
 • 2. Lars Gustaf Erik Johan, född 1902-09-26 i Strängnäs. Slöjdlärare. Se Tab. 29 A.
 • 2. Nils Erik Bror Ernst, född 1908-03-28 i Örebro. Se Tab. 29 B.

TAB 30

Magnus Gabriel, (son av Gustaf Adolf, tab 3), född 1732-11-15. Antagen i krigstjänst 1747. Erhöll tillstånd att truda i utrikes tjänst1 1757-04-23. Löjtnant i preussisk tjänst. Löjtnant vid svenska adelsfanan 1765-02-27. Ryttmästare. Gift med sin kusin Sofia Gyllenberg i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1761 m, kornetten Axel Reinhold Holmdorff, född 1732, död 1766 i Krokstads socken, Göt. o. B.), dotter av kaptenen Erik Svante Gyllenberg och Christina Sabina Virgin.

Barn:

 • Gustava Christina, född 1769-03-13, död 1770-07-16.

TAB 31

Erik Svante, (son av Gustaf, tab 2), född 1701-08-02. Volontär vid garnisonsregementet i Göteborg 1721-10-20. Förare därst. 1723-03-29. Transp. till Bohusläns dragonregemente 1726-05-30. Officer i konung Stanislai i Polen tjänst 1734-03-19. Kornett vid Bohusläns dragonregemente 1735-09-22. Kapten i hessisk tjänst. Avsked från kornettsbeställningen 1749-03-15. Bodde sedan Ingelsröd. Död 1769-11-28 i Stockholm. Gift 1735 m, sin kusins styvdotter Christina Sabina Virgin, född 1719-11-30, död 1757-01-03, dotter av överstelöjtnanten Bernhard Virgin, natural. Virgin, och hans 2:a fru Eleonora Elisabet Soop.

Barn:

 • Beata Eleonora. Gift före 1759 med fältväbeln Alexander Kröningsvärd, nr 1566, född 1733, död 1768.
 • Anna Christina, född. 1739-11-04 Skaftö, död ung.
 • Sofia. Gift 1:o 1761 med1 kornetten Axel Reinhold Holmdorff, född 1732, död 1766 i Krokstads socken Göteborgs och Bohus län4. Gift 2:o med sin kusin ryttmästaren Magnus Gabriel Gyllenberg, född 1732.
 • Gustaf Bernhard, född 1743. Lärstyrman. Se Tab. 32
 • Maria Margareta, född 1745, död 1780-02-20 i Vänersborg. Gift 1769-07-18 i Västra Tunhems socken Älvsborgs län med radmannen i Vänersborg, vice häradshövdingen Anders Fredrik Ingman, född 1740 i nämnda stad, död där 1819-04-26 (fader till generalauditören Erik Gustaf Ingman, adlad Gyllenheim, och brorson till kammarrevisionsrådet Elias Magnus Ingman, adlad Nordenstolpe).
 • Eva Sabina, född 1748-09-24 (29/5), död ogift 1829-05-19 Sjörits
 • Anna Elisabet, född 1750-08-27, död 1829-05-02 på Sjörits. Gift 1781-01-02 med possessionaten Nils Gillblad, född 1726-10-09, död 1802-04-08 och begraven på Foss kyrkogård. Han ägde Sjörits.
 • Charlotta Magdalena, född 1756, död 1792-10-31 i Trollhättan. Gift 1:o 1778-02-22 i Råda socken med postmästaren i Skara Jonas Brisman, från vilken hon blev skild, född 1743-07-27, död 17965. Gift 2:o 1782-05-05 i Västra Tunhems socken med häradsskrivaren i Yäne härad Johan Ryding i hans 1:a gifte (gift 2:o 1794-12-10 i sistnämnda socken med Johanna Catharina Fredrika von Döbeln, född 1774-10-12, död 1801-09-10 på Stallbacka i nämnda socken, dotter av kaptenen Adolf Fredrik von Döbeln, och Metta Reenstierna), född 1755, död 1819.

TAB 32

Gustaf Bernhard, (son av Erik Svante, tab 31), född 1743-12-01. Lärstyrman vid amiralitetet 1763-07-06. Avsked 1769-10-14. (Kallades amiralitetslöjtnant). Död omkr. 1780. Gift 1768 med sin systers svägerska Anna Sofia Ingman, död 1777-02-20 i Vänersborg, dotter av borgmästaren i nämnda stad, assessorn Anders Ingman (broder till kammarrevisionsradet Elias Magnus Ingman, adlad Nordenstolpe) och Anna Sofia Höök.

Barn:

 • Sofia Christina, född 1769-06-04 Bryggum Gift med kryddkramhandlaren i Stockholm Sven Frydell.
 • Eva, född 1770-10-15 på Bryggum.
 • Anna Gustava, född 1771-12-23 på Bryggum.
 • Maria Eleonora, född 1773, död ogift 1834-02-07 i Jönköping.
 • Carolina Charlotta, född 1774-09-25 i Göteborg, levde ogift 1805 i Vimmerby.
 • Anna Greta, född 1777-01-23 i Vänersborg, död s. å. 6/2.

Källor

1KrAB. 2Lk. 3At (KrA). 4 Svnn. 5Kp. 6Medd. av furste aktuarien O. Edelstam.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: