:

Löwenhielm nr 1791

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Löwenhielm nr 1791

Adlad 1725-05-12, introducerad 1726.

Ätten, som har gemensamt ursprung med adliga ätten Nordenborg samt adliga och friherrliga ätterna Nordenfalk, har utgrenat sig i grevliga ätten Löwenhielm

Löwenhielm A179100.png

TAB 5

Gudmund Nordberg, adlad Löwenhielm, (son av Gudmundus Erlandi Norenius, tab 3), till Ström i Kila socken, Värmlands län. Född 1656-12-24 i Gillberga prästgård, Värmlands län. Gymnasist i Karlstad 1665. Student i Uppsala 1670-09-07. Auskultant i Svea hovrätt 1680. Advokat vid Svea hovrätt 1682. Auditör vid Västgöta kavalleriregemente. Auditör vid Västgötadals regemente 1689-10-13. Tillika kunglig aktör och ombudsman på skogskommissionen i Västergötland 1691 och 1692. Vice häradshövding i Västersysslet och i Värmland 1699. Tillika auditör vid Närkes och Värmlands regemente 1699 (Noreen, Släkten Noreen (1917).). Häradshövding i Norrvikens domsaga i Bohuslän 1702-01-02. Tillika borgmästare i Strömstad 1706–1711. Assessor i Göta hovrätt 1716-08-13. Lagman i Kristinehamns lagsaga 1718-09-01. Åter assessor i Göta hovrätt 1719-10-08, då lagsagan reducerades. Adlad 1725-05-12 (introducerad 1726 under nr 1791). Hovrättsråd 1728-03-02. Avsked 1732-04-01. Död 1739-05-30 och begraven i Kila kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift 1690-01-01 med friherrinnan Maria Cederhielm, född 1663, död 1731 Säter, dotter av Germund Palm, adlad och friherre Cederhielm och Maria Christoffersdotter Stenqvist.

Barn:

 • Germund Johan, död ½ år gammal.
 • Maria Elisabet, döpt 1692-10-07 på Ström, död ogift 1711.
 • Ebba Christina, döpt 1694-07-25 på Ström, död änka 1776-05-25. Gift 1714 med kornetten Bengt Georg Lilliecrona.
 • Gudmund Josias, född 1697-02-02 på Ström, död ½ år gammal.
 • Johan Gudmund, född 1698. Kapten. Död 1778. Se Tab. 6
 • Anna Margareta, född 1699-09-29. Död 1712.
 • Carl Gustaf, friherre och greve Löwenhielm, född 1701, död 1768. Se friherrliga och grevliga ätterna Löwenhielm, tab 1.
 • Crispin, född 1705. Ryttmästare. Död 1766. Se Tab. 9
 • Gudmund Erik, född 1706. Hovrättsråd. Död 1759. Se Tab. 46.
 • Anna Maria, född 1707. Gift med Edenström (?löjtnanten vid Västgöta tremänningskavalleriregemente Mattias Edenström, död 1746-09-00).
 • Josias Erland, född 1708-05-15. Levde utan tjänst. Död ogift 1776-09-08 på Ström.

TAB 6

Johan Gudmund, (son av Gudmund Nordberg, adlad Löwenhielm, tab 5), född 1698-05-05. Student i Uppsala 1717-09-21. Fänrik i sachsisk tjänst. Avsked. Var 1734 fänrik och bodde på Ström. Kaptens karaktär 1748. RSO 1757-04-28. Död 1778-11-17 Agnhammar. Gift 1734-08-29 Hammarsten

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1735. Överste. Död 1803. Se Tab. 7
 • Gudmund Johan, född 1736. Kapten. Död 1787. Se Tab. 8
 • Fredrik Botvid, född 1737-11-02 i Grums socken, död 1737-11-02 och begraven 1737-11-06 i Grums kyrka
 • Maria Catharina, född 1740-01-09, död 1804-11-30 i Åmål. Gift med hovjunkaren Lars von Nackreij, född 1729, död 1794.

TAB 7

Carl Gustaf, (son av Johan Gudmund, tab 6), född 1735-05-29. Student i Uppsala 1753-03-23. Volontär vid livgardet 1754-02-11, Förare vid livgardet 1754-06-18. Sergeant 1755-10-08. Fänrik 1756-05-03. Löjtnant 1760-03-07. Kapten 1768-07-12. RSO 1770-04-28. Överstelöjtnant i armén 1772-09-13. Överste i armén 1780-06-12. Major vid gardet 1782-05-23. Avsked 1789-04-13. Död 1803-03-03 Hammarsten. Han bevistade pommerska kriget. Gift 1775-08-20 på Hammarsten, efter erhållet kungligt tillstånd till giftermålet 1775-07-28, med sin halvkusin Catharina Maria Uggla, född 1750-01-00 på Hammarsten, död 1827-08-31 Karlberg

Barn:

 • Johanna Maria, född 1776-06-20 på Hammarsten, död 1852-11-25. Gift 1796-09-04 på Hammarsten med landshövdingen Elias von Eckstedt, född 1766, död 1814.
 • Fredrika Charlotta, född 1778-04-14 på Hammarsten, död 1858-11-26. Gift 1798-09-25 på Hammarsten med översten Johan Fredrik Nordenankar, född 1769, död 1821.

TAB 8

Gudmund Johan, (son av Johan, tab 6), född 1736-10-06 Agnhammar. Student i Uppsala 1753-03-23. Kadett vid artilleriet 1753-03-17. Sergeant vid Närkes och Värmlands regemente 1756-09-22. Fänrik vid Närkes och Värmlands regemente 1758-04-25. Löjtnant 1769-07-18. Kapten 1776-05-01. RSO 1779-01-24. Avsked 1783-03-19. Död 1787-01-24 på Agnhammar i Grums socken, Värmlands län. Han bevistade pommerska kriget. Gift 1773-10-15 Hammarsten

Barn:

 • Gudmund Johan, född 1774-10-18 Karlberg Sergeant vid livgardet 1779-11-01. Fänrik vid Närkes och Värmlands regemente 1787-05-30. Död ogift 1797-05-02 på Agnhammar.
 • Catharina Maria, född 1776-05-00 på Karlberg, död 1827-01-08. Gift 1797-12-07 med hovjunkaren Hans Gustaf Linroth, född 1761, död 1826.
 • Brita Sofia, döpt 1778-10-07 på Karlberg, död 1778-12-23.

TAB 9

Crispin, (son av Gudmund Nordberg, adlad Löwenhielm, tab 5), född 1705-01-24. Ryttare vid Östgöta kavalleriregemente 1720. Korpral vid Östgöta kavalleriregemente 1726-10-15. Kvartermästare 1732-06-28. Fänrik vid Västgötadals regemente 1733-10-15. Genom byte livdrabant 1742-04-28. Löjtnant vid livregementet till häst 1743-03-29. Ryttmästare i hessisk tjänst. RSO 1751-12-04. Död 1766-04-00 på Björnö i Gillberga socken, Värmlands län och begraven 1766-04-22 i Gillberga kyrka. Gift 1734-11-27 i Gillberga socken, med Maria Margareta Gjök, född 1713-02-09, död 1769 på Björnö och begraven 1769-07-18, dotter av löjtnanten vid Västgötadals regemente Christoffer Gjök och Elisabet Catharina Hård af Segerstad.

Barn:

 • Gudmund Erik, född 1735. Auditör. Död 1816. Se Tab. 10
 • Maria Elisabet, född 1737-11-18 på Björnö, död ogift 1808-05-24 i Långseruds prästgård, Värmlands län.
 • Crispin, född 1739. Hovjunkare och brukspatron. Död 1809. Se Tab. 11.
 • Anna Christina, född 1740-07-13 på Björnö, död 1814-09-15 på Ulleberg vid Karlstad. Gift 1770-08-16 på Björnö, efter erhållet kungligt tillstånd till giftermålet 1770-06-27, med löjtnanten vid Närkes och Värmlands regemente, kaptenen Håkan Severinsson Ekman, född 1740-06-29 i Åmål (As.), död 1812-02-18 på Långseruds prästgård.
 • Carl Gustaf, född 1748. Kapten. Död 1801. Se Tab. 29

TAB 10

Gudmund Erik, (son av Crispin, tab 9), född 1735-12-18. Student i Uppsala 1752-09-28. Auskultant i Göta hovrätt 1756. Vice häradshövding inom Värmland 1759. Tillförordnad jägerifiskal i Närke och Värmland 1769 (Sj.). Ordinarie jägerifiskal i Närke och Värmland (Sj.) 1770-10-28. Vice auditör vid Värmlands jägarkår 1790-03-15. Auditör vid Värmlands jägarkår. Död 1816-12-30 Skäggebol. Gift 1:o 1763-06-15 Älvvik Död 1783-01-18 på Skäggebol, dotter av brukspatronen på Älvvik Lennart Lennartsson och Anna Hermansdotter Kolthoff. Gift 2:o 1788 med Anna Christina Svinhufvud i Västergötland i hennes 4:e gifte (gift 1:o 1753-12-02 Ekarebol s socken, Älvsborgs län, med brukspatronen och vice häradshövdingen Peter Gustaf Nordberg, född 1700 i Frändefors prästgård, Älvsborgs län, död 1765-12-22 Åttersrud. Gift 2:o 1770-10-16 på Åttersrud med prosten och kyrkoherden i Saleby pastorat av Skara stift Christoffer Dahl i hans 3:e gifte, född 1717-03-31 i Dala socken, Skaraborgs län, död 1771-05-14 i Skara. Gift 3:o 1772 med kyrkoherden i Åmål, fil. mag. Petrus Elavi Hammar, född 1725-02-02 i Kristinehamn, död 1786-09-16 i Åmål) (Noreen, Släkten Noreen (1917).), född 1725, död 1802 på Skäggebol och begraven 1802-10-04, dotter av överstelöjtnanten Jöns Svinhufvud i Västergötland, och Johanna Lovisa Dückert. Gift 3:o 1804-03-04 på Skäggebol med stiftsjungfrun Jeanna Fredrika Uggla, född 1760-07-16, levde vid mannens död, dotter av brukspatronen Gustaf Magnus Uggla, och Sofia Catharina von Rappholt, nr 1870.

Barn:

 • 1. Leonard, född 1764, död 1765-02-23 Ström
 • 1. Maria Elisabet, född 1765, död 1838-10-30. Gift med gästgivaren Olof Nilsson i Helgebol.
 • 1. Anna, född 1768-05-01 Mon
 • 1. Knut, född 1769-09-10 på Mon, död 1773-01-29.

TAB 11

Crispin, (son av Crispin, tab 9), född 1739-02-04 Björnö. Student i Uppsala 1758-03-14. Auskultant i Göta hovrätt 1758-12-18. Vice notarie vid Göta hovrätt 1758. Hovjunkare 1758. Brukspatron. Bodde först på Sällboda, sedan på Björnö. Död på Björnö 1809-02-07. Gift med Elisabet Sofia Löfman, född 1740, död 1801-11-28 på Björnö, dotter av brukspatronen Brunsberg Reinhold Löfman och Sofia Arvikander.

Barn:

 • Johan Reinhold, född 1764. Brukspatron. Död 1830. Se Tab. 12
 • Maria Margareta, född 1765-03-29, död ogift 1855-01-11 i Karlstad.
 • Helena Sofia, född 1766-06-20, död 1850-02-09. Gift 1802-10-21 med kronobefallningsmannen i Mellansysslet i Värmland, assessorn Jakob Branting i hans 3:e gifte (gift 1:o 1782-11-00 med Catharina Gustava Hörstadius, född 1759, död 1787-02-10, dotter av kyrkoherden i Sköllersta pastorat av Strängnäs stift Sven Hörstadius och Anna Brita Fabritius. Gift 2:o 1788 med Elisabet Antonsson, död 1802-04-12, dotter av lektorn i Karlstad, prosten och teol. doktorn Bengt Antonsson och Elisabet Ferner) , född 1754 i Gårdsby socken, Kronobergs län, död 1836-12-24 i Karlstad, kusins son till överjägmästaren Sigfrid Branting, adlad Adlerbrant, nr 2034.
 • Elisabet Regina, född 1770-08-19, död ogift 1845-12-30.
 • Carl Gustaf, född 1771-10-17, död barn.
 • Anna Lovisa, född 1774-02-04 död 1783-06-26 på Sällboda.
 • Anna Elisabet, född 1775, död ogift 1831-11-28.
 • Fredrik, född 1776. Assessor. Död 1857. Se Tab. 25
 • Carl Gustaf, född 1781-02-12, död 1781
 • Carolina Gustava, född 1782-03-27, död ogift 1857-11-16 i Karlstad.
 • Två söner, båda med namnet Carl Gustaf, döda späda.

TAB 12

Johan Reinhold, (son av Crispin, tab 11), född 1764-03-02. Student i Uppsala 1779. Volontär vid livregementet till häst 1780. Korpral vid livregementet till häst. Avsked 1783. Brukspatron. Död 1830-01-20 Kisterud. Gift 1799-02-21 Krokstad med Elsa Magdalena Geijer, född 1763-11-15 på Forsvik (As.) i Botilsäters socken, Värmlands län, död 1856-03-06 i Karlstad, dotter av brukspatronen Salomon Gottschalk Geijer och Magdalena Löfman samt syster till översten Carl Emanuel Geijer, adlad von Geijer.

Barn:

 • Sofia Magdalena, född 1799-12-06, död ogift 1818-04-02 i Kristinehamn.

TAB 13

Crispin, (son av Crispin, tab 11), född 1767-09-19. Student i Uppsala 1783. Volontär vid livgardet 1787. Sergeant vid livgardet 1787. Fänrik vid Närkes och Värmlands regemente 1788-02-29. Löjtnant vid Närkes och Värmlands regemente 1791-05-16. Kapten 1796-10-26. Avsked 1804-12-20. Död 1811-09-30 på Linnan i Gräsmarks socken, Värmlands län. Gift 1792-02-28 på Kymsbergs bruk i Gräsmarks socken med Maria Eleonora Herwegh, född 1772, död 1815, dotter av löjtnanten och brukspatronen Per Lennart Herwegh och Anna Maria Jernberg.

Barn:

 • Leonard Crispin, född 1798-05-19 Angersby. Brukspatron. Död barnlös 1856-07-19 Norrby. Gift 1841-08-03 med Gustava Bernhardina Grapengieser, född 1816-10-01, död 1895-01-22 på Norrby, dotter av lagmannen Lars Jakob Grapengieser och Bernhardina Gustava Duse.
 • Anna Lovisa, född 1799-07-31 på Angersby.
 • Carl August, född 1803. Överjägare. Död 1878. Se Tab. 14.
 • Sofia Maria, född 1804-09-17 på Angersby, död 1866-11-23 i Karlstad. Gift 1824-06-24 i Gillberga socken, Värmlands län med fänriken Mattias Gyllenspetz, född 1794, död 1839.
 • Per Reinhold Gustaf, född 1807. Possessionat. Död 1874. Se Tab. 17.

TAB 14

Carl August, (son av Crispin, tab 13), född 1803-10-02 Angersby. Student i Uppsala 1822. Elev vid skogsinstitutet (Sj.) 1830-09-30. Avgick därifrån (Sj.) 1832-06-20. Biträde åt överjägmästaren i Uppsala län (Sj.) 1832-05-12. Extra ordinare lantjägare i Uppsala län (Sj.) 1833-12-04. Extra ordinarie överjägare i Uppsala län (Sj.) 1837-05-18 och ordinarie överjägare 1839 2712. Avsked 1842-04-20. Förvaltare på Vattholma 1843–1851. Lärare i lantmäteri och skogshushållning vid Ultuna lantbruksinstitut 1851–1864. Död 1878-03-27 i Uppsala. Gift 1843-09-11 Ekbolanda med Magdalena Maria Josefina Holmberg, född 1823-04-27 Åloppe, död 1906-11-20 i Stockholm, dotter av kaptenen Herman Holmberg och Carolina Magdalena Sundeman.

Barn:

 • Hilda Maria Regina, född 1844-06-08 på Vattholma bruk i Lena socken, Uppsala län. Privatlärarinna i Stockholm. Död ogift 1927-09-07 i Hedvig Eleonora förs i Stockholm, (db nr 246).
 • Crispin August, född 1845. Förste lantmätare. Död 1912. Se Tab. 15.
 • Sofia Amalia Magdalena, född 1847-04-19 vid Vattholma. Död 1916-07-12 i Oscars förs i Stockholm. Gift 1886-10-02 i Stockholm med före detta sekreteraren i statskontoret, RVO, jur. kand. Lars Gustaf Ahlm, född 1850-10-16 i Västerås.
 • Ebba Charlotta Josefina (Lotten), född 1849-12-15 vid Vattholma. Död 1941-02-13. Gift 1:o 1881-06-06 Maltesholm s län med ryttmästaren, greve Axel Otto De la Gardie, i hans 2:a gifte, född 1832, död 1890. Gift 2:o 1899-11-15 i London med godsägaren Samuel Trant MacCarthy, (Född 1842-02-25 på Srugrena, Cahirciveen, County Kerry, Irland. Död 1927.) i hans 2:a gifte. (Gift 1:o 1875-02-25 i Kingstown, county Dublin, med Dorcas Louisa Newman, död 1894-01-12 på Srugrena. Dotter av smörhandl. Richard Newman från Rosemount, Cork, o. N. N.) Son av godsäg. Daniel MacCarthy och Ellen Trant. Död i Matkorke, Derbyshire. England. Se biografica.
 • Axel Gudmund, född 1853. Före detta stationsinspektor. Se Tab. 16

TAB 15

Crispin August, (son av Carl August, tab 14), född 1845-07-02 vid Vattholma bruk. Mogenhetsexamen 1863. Lantmäterielev 1864-06-20. Lantmäteriexamen 1867-07-06. Lantmäteriauskultant 1867-07-06. Vice kommissionslantmätare i Gävleborgs län 1875-05-24. Kommissionslantmätare i Gävleborgs län 1884-04-09. Förste lantmätare i Västmanlands län 1901-11-29. RVO 1905-12-01. Avsked 1910-07-01. Död 1912-01-26 i Västerås. Gift 1884-11-10 i Stockholm med Eugenia Augusta (Geni) Gistedt, född 1860-02-11 i Stockholm. Död 1935-04-19 i Domkyrkoförs Västerås (db 132). Dotter av gårdsägaren Johan August Gistedt och Johanna Asplund.

Barn:

 • Ebba Augusta Elisabet, född 1885-08-04 i Valbo socken, Gävleborgs län. Biträde i statistiska centralbyrån. Död ogift 1918-12-04 i Hedvig Eleonora förs Stockholm.
 • Eugenia Amalia Crispina (Malli), född 1887-12-12 i Gävle.
 • Crispin Axel, född 1895-05-12 i Gävle. Ritare. Anställd vid vattenfallsstyrelsen 1918–1921. Inspektör i livförsäkringsbolaget Framtiden. Gift 1938-08-28 i Örgryte förs, Göteborg och Bohus län med Maria Anna Elisabet Jokl i hennes 2:a gifte från vilken han blev skild genom Göteborg rr:s utslag 1940-02-20 (gift 1:o med Waigner, från vilken hon blev skild 1934-04-03), född 1903-01-08.

TAB 16

Axel Gudmund, (son av Carl August, tab 14), född 1853-06-07 vid Vattholma bruk. Mogenhetsexamen i Uppsala 1873-05-29. Stationsskrivare vid statens järnvägar 1875-05-01. Stationsinspektor i Snyten 1900-07-01. Avsked ur statens järnvägars tjänst 1918-08-30. Död 1930-01-11 i Smedjebacken i Norrbärke socken ]], Kopparbergs län. Begraven i Norbergs socken, Västmanlands län. Gift 1894-08-09 i Törnevalla kyrka, Östergötlands län med Alma Ingrid Grahn, född 1873-11-22 i Kvillinge socken, Östergötlands län. Dotter av kronolänsmannen Adolf Birger Julius Grahn och Eva Sofia Charlotta Allard.

Barn:

 • Gunnar Bertil, född 1897-03-12 vid Krylbo järnvägsstation i Folkärna socken, Kopparbergs län. Realskolexamen i Västerås 1914-05-28. Elev vid Stockholm–Västerås-Bergslagens järnvägar 1914-10-01–1915-10-01. Genomgick utbildningskurs för tjänstemän av högre grad vid statens järnvägar 1915–1917. Stationsskrivareaspirant 1916-10-01. Extra ordinarie stationsskrivare vid statens järnvägar 1917-04-01. Stationsskrivare vid statens järnvägar 1918-04-29. Gift 1924-04-12 i Stockholm med Greta Maria Landén, född 1894-03-14 i Östersund, dotter av landskamreraren Otto Vilhelm Landén och Maria Helena Rissler.
 • Sten Gudmund, född 1901-06-27 i Snyten, död 1917-02-25 i Norberg

TAB 17

Per Reinhold Gustaf, (son av Crispin, tab 13), född 1807-09-27 på Kymsbergs bruk i Gräsmarks socken, Värmlands län. Kadett vid Karlberg 1823-09-29. Avgången från krigsskolan 1828-09-12. Död 1874-11-20 på Östra Tolerud i Grava socken, Värmlands län. Ägde Hanvik i Segerstads socken, Värmlands län 1855–1861. Gift 1830-05-30 på Agneteborg vid Arvika med Elisabet Magdalena Söderberg, född 1795-01-26 i Nedre Ulleruds socken, Värmlands län, död 1867-05-30 i Grava socken, dotter av bruksägaren Christoffer Söderberg och Christina Elisabet Odén.

Barn:

 • Emilia Regina, född 1831-05-28 Hedås, död 1900-11-25 på Fliseryd i Fliseryds socken, Kalmar län. Gift 1856-07-07 på Hanvik med löjtnanten Emil August Nordenankar, född 1813, död 1899.
 • Hilda Christina, född 1832-07-16, död 1836-04-29.
 • Hjalmar Leonard Christoffer, född 1833-12-22 på Hedås. Handelsbokhållare. Kassör på Fliseryd 1888. Död 1909-02-19 i Mönsterås.
 • Gustaf, född 1835. Brunnskamrer. Död 1914. Se Tab. 18
 • Crispin August Vilhelm, född 1842-02-18 på Grimstad i Boda socken, Värmlands län. Student i Uppsala 1859-12-13. Furir vid Värmlands regemente 1860-03-19. Fanjunkare vid Norrbottens fältjägarkår 1861-05-17. Officersexamen 1862-04-29. Underlöjtnant vid Värmlands regemente 1862-07-09. Utexaminerad från gymnastiska centralinstitutet 1865. Gymnastiklärare vid Luleå högre allmänna läroverk 1865. Löjtnant 1867-05-03. Kapten 1878-08-24. Död 1882-10-21 i Luleå. Gift i Luleå 1874-07-11 med Selma Margareta Sundberg, född 1847-09-12 i Luleå, död i Luleå 1876-08-07, dotter av handlanden i Luleå Olof Daniel Sundberg och Margareta Harlin.

TAB 18

Gustaf, (son av Per Reinhold Gustaf, tab 17), född 1835-09-29 Hedås. Genomgick Filipstads bergsskola 1856–1857. Brunnskamrer vid Porla hälsobrunn i Skagershults socken, Örebro län 1876–1887. Död 1914-06-08 i Karlstad. Ägde gård i Karlstad Gift 1877-02-06 i Stockholm med Amanda Gustava Carlborg, född 1848-05-06 i Avesta. Död 1934-05-21 i Degerfors förs Örebro län. Dotter av mjölnaren Per Carlborg och Anna Elisabet Jennberg.

Barn:

 • Per Gustaf Leonard, född 1877-11-23 vid Porla. Elev vid Filipstads bergsskola 1898–1899. Bokhållare vid Bofors bruk. Död ogift 1929-07-16 i Karlstad (Karlskoga förs, Örebro län db).
 • Anna Gustava Elisabet, född 1879-04-29 vid Porla, Skagerhults förs, Örebro län. Extra ordinarie postexpeditör 1900-05-02. Extra biträde 1901-07-05. Tillförordnad postexpeditör 1906-11-11. Ordinarie postexpeditör 1907-12-14. Förste postexpeditör 1925-10-23. Postmästare i Degerfors 1931.
 • Carl Gustaf Vilhelm, född 1881. Förste stationsskrivare. Se Tab. 19.
 • Signe Amanda Emilia, född 1882-08-01 vid Porla, död vid Porla 1882-10-28.
 • Gustaf Crispin August, född 1884-01-06 vid Porla. Mogenhetsexamen 1905. Reservofficersexamen 1907-04-20. Underlöjtnant i Värmlands regementes reserv 1907-12-31. Anställd vid statens järnvägar 1907–1909. Elev vid gymnastiska centralinstitutet 1911–1912. Löjtnant i Värmlands regementes reserv 1913-11-14. Kapten 1924-02-07.
 • Signe Amanda Emilia, född 1886-05-19 vid Porla, död 1890-08-28 i Karlstad.
 • Gustaf Birger August, född 1888. Kapten. Se Tab. 20

TAB 19

Carl Gustaf Vilhelm, (son av Gustaf, tab 18), född 1881-01-13 vid Porla i Skagershults socken, Örebro län. Elev i Karlstads läroverk 1890–1899. Elev vid statens järnvägar 1901. Extra ordinarie stationsskrivare 1905. Ordinarie stationsskrivare 1908-08-31. Förste stationsskrivare 1927-09-15. GMn och r 1937-06-05. Avsked 1942-10-01. Gift 1914-11-18 i Västanfors förs. Västanfors socken, Västmanlands län med Selma Constance Ågren, född 1877-05-28 i Kumla socken, Örebro län. Dotter av köpmannen Per August Ågren och Christina Johansdoiter.

Barn:

 • Gösta Roland, född 1915-04-15 i Västanfors socken, Västmanlands län.

TAB 20

Gustaf Birger August, (son av Gustaf, tab 18) född 1888-10-11 i Karlstad. Mogenhetsexamen 1909. Underlöjtnant i Värmlands regementes reserv 1912-12-31. Löjtnant i Värmlands regementes reserv 1917-12-07. Kassör vid Karlstads glasbruks aktiebolag. Kontorschef. Kapten i Värmlands regementes reserv 1927-12-30. Löjtnant i Värmlands regementes reserv 1917-12-07. Kassör vid Karlstads glasbruk aktiebolag. Kontorschef. Kapten i Värmlands regementes reserv 1927-12-30. Gift 1916-04-08 i Grums anex med Ingrid Louise (Inga) Matton, född 1894-03-08 i Grums förs,Karlstad, Värmlands län. Dotter av disponenten på Agnhammar Carl Matton och Marie Louise Elieson.

Barn:

 • Inga Britta Elisabeth, född 1916 ½ i S:ta Maria Magdalen förs, Stockholm.
 • Bo Carl Gustaf, född 1918-01-09 i Stockholm.
 • Inga Christina Marie-Louise, född 1922-01-25 i Karlstads förs.

TAB 21

Gudmund, (son av Crispin, tab 11), född 1768-11-20. Kadett på Ostindiska kompaniets skepp Gustaf Adolf 1783-08-15 och följde detta till Kina 1784-04-00 –1786-06-00. Student i Uppsala 1787. Sjöofficersexamen i Karlskrona 1787-12-15. Fänrik vid arméns flotta 1788-07-16. Konstituerad fänrik vid örlogsflottan 1788-08-12. Fänrik vid amiralitetet 1790-03-25. Löjtnant vid arméns flotta 1790-07-22. Transporterad till Närkes och Värmlands regemente 1791-12-20. Kapten vid Närkes och Värmlands regemente 1792-07-05. Regementskvartermästare 1792-07-15. Avsked 1803-07-05. Död 1835-03-16 i Åmål. Bevistade sjökriget 1788–1790, slaget vid Öland 1789 och Svensksund 1790 samt erhöll Svensksundsmedaljen i guld. Gift 1799-06-11 i Köla prästgård, Värmlands län med Catharina Noreen i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1790-05-16 i Köla prästgård med tullöverinspektoren Abraham Borell, född 1741, död 1798-05-21 Nolby (Noreen, Släkten Noreen (1917).), född 1766-07-12 i Köla prästgård, Värmlands län, död 1839-03-29 Prästbol, dotter av kyrkoherden i Köla pastorat av Karlstads stift, kontraktsprosten Sven Noreen och Ulrika Eleonora Silfverswärd.

Barn:

 • Ulrika Sofia, född 1801-05-17. Stiftsjungfru. Död 1819-03-21.
 • Anna Charlotta, född 1802-04-17. Stiftsjungfru. Död ogift 1874-12-24 Charlottenberg

TAB 22

Carl, (son av Gudmund, tab 21), född 1800-03-03 Sjögerås. Furir. Officersexamen 1821-09-29. Fänrik vid Värmlands regemente 1821-12-20. Löjtnant vid Värmlands regemente 1826-10-05. Kapten 1839-02-21. RSO 1849-11-26. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom kapten i armén 1850-11-21. Avsked ur armén med majors n. h. o. v. 1863-07-17. Död 1869-09-05 Stenstorp. Gift 1845-07-20 i Västra Vingåkers kyrka med Erika Charlotta Lindahl, född 1822-09-05 Åsen

Barn:

 • Carl Erik Engelbrekt, född 1846. Före detta jägmästare. Se Tab. 23.

TAB 23

Carl Erik Engelbrekt, (son av Carl, tab 22), född 1846-06-10 Romstad. Elev vid skogsinstitutet 1865-02-03. Utexaminerad 1867-06-09. Extra överjägare i Södermanlands län 1867-08-02. Extra jägmästare i Örbyhus revir 1874-10-05. Skogsförvaltare vid Brevens bruk i Kilsmo socken, Örebro län 1875–1894. Extra jägmästare i Daga revir 1876-08-14. Tjänstförrättande jägmästare i Daga revir 1886-07-22. Jägmästare i Askersunds revir 1891-01-23. Tjänstledig 1901-06-07. Avsked 1906-07-16 (1906-07-13). Har ägt gårdarna Vik, Åbo och Solberga konst- och handelsträdgård, alla i Örebro län. Död 1940-04-29 i Tenhult (Rogberga förs Jönköpings län db nr 11) begraven i Nikolai kyrkogård, Örebro. Gift 1883-06-02 i Skatelövs kyrka, Kronobergs län med Carolina Fredrika Augusta Berg, född 1859-12-09 på kaptensbostället i Skatelövs förs, ]] Kronobergs län. Död 1932-11-10 i Långbro förs Örebro län (db 50). Dotter av kaptenen Georg Mauritz Henrik Berg och Augusta Maria Theolander.

Barn:

 • Bertil, född 1884-03-11, död 1884-03-12.
 • Elsa Charlotta Augusta, född 1885-09-07 på Solberga i Askers socken, Örebro län. Stiftsjungfru. Död 1893-09-22 på Solberga.
 • Carl Gustaf Halvar, född 1887-05-04 på Solberga. Mogenhetsexamen i Örebro 1906-06-09. Elev vid tekniska högskolan 1906 och vid bergshögskolan 1909. Utexaminerad bergsingenjör 1911-02-28. Gruvmätare vid Luossavaara-Kiirunavaara aktiebolag 1911. Gruvingenjör vid Filipstads bergslags förvaltning 1912–1915. Gruvingenjör och förvaltare vid Långgruve aktiebolag 1916. Gruvingenjör och förvaltare vid Hofors bruks gruvor 1927-05-01. Gift 1917-10-13 i Hedvigs kyrka i Norrköping med Sara (Sassan) Amalia Kjellson, född 1893-12-29 vid Malmslätts järnvägsstation i Kärna förs, Östergötlands län. Dotter av förste kontoristen Axel Vilhelm Kjellson och Hulda Amalia Petterson.
 • Ernst Georg Engelbrekt, född 1889. Förste amanuens. Se Tab. 24.
 • Tyra Maria Josefina, född 1891-02-15 på Solberga. Stiftsjungfru. Död 1893-10-16 på Solberga.
 • Viola Gustava Carolina, född 1892-10-07, på Solberga. Stiftsjungfru. Skolkökslärarinna. Gift 1917-10-21 i Almby socken Örebro län med rektorn, fil. lic. Natan Risberg, född 1885-01-12 i Mörlunda socken, Kalmar län, död 1923-01-15 i Gries vid Bozen i Tyrolen.
 • Folke Henrik Gudmund, född 1895-06-09 på Solberga, död 1904-08-04 i Nikolai förs Örebro.
 • Sven August Ejnar, född 1897-05-22 i Örebro, död 1898-07-01 i Nikolai förs Örebro (enl. pastor därst.).
 • Rut Solfrid Charlotta Augusta, född 1900-01-13 i Örebro. Gift 1920-11-14 i Almby kyrka med bokhållaren i järnvägsstyrelsen Gustaf Valfrid Wall, född 1892-11-07 i Stockholm.

TAB 24

Ernst Georg Engelbrekt, (son av Carl Erik Engelbrekt, tab 23), född 1889-04-19 Solberga. Studentexamen i Örebro 1911-06-09. Student vid Stockholms högskola 1912–1914. Kansliexamen 1914-04-25. Extra ordinarie tjänsteman hos överståthållarämbetet 1913–1924 och i kammarkollegium 1914–1918. IdrGM 1916. 1:e amanuens vid mynt-och justeringsverket 1918. Tillförordnad kassör vid mynt-och justeringsverket 1928-04-14. Kamrerare vid mynt och justeringsverket. Död 1936-01-18 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm. Gift 1924-03-16 i Storkyrkan o förs, Stockholm ]] med Gunhild Matilda Yhnell, född 1895-10-22 i Falun, Kristine förs, Kopparbergs län. Dotter av konditorn Carl Oskar Esaias Yhnell och Olga Matilda Larsson.

Barn:

 • Georg Halvar, född 1926-08-10 i Kungsholms förs, Stockholm
 • Ernst Halvar, född 1929-04-24 i Kungsholms förs, Stockholm
 • Carl Gustaf Birger, född 1931-12-19 i Stockholm

TAB 25

Fredrik, (son av Crispin, tab 11), född 1776-10-11. Student i Uppsala 1788. Kronofogde i Leckö fögderi av Skaraborgs län 1805-06-18. Assessors fullmakt 1808-11-12. Dödöd 1857-04-23 i Karlstad. Gift 1809-10-19 Falkenå med Ulrika Charlotta Lagerhjelm, född 1788-01-23 på Falkenå, död 1863-11-14 i Karlstad, dotter av majoren Gustaf Lagerhjelm, och Ulrika Charlotta Lagerhjelm.

Barn:

 • Gustaf, född 1810, död 1810.
 • Carl August, född 1811, död 1811.
 • Fredrik August, född 1812-05-15 Björnö, Död på Björnö 1813-08-22.
 • Lovisa Charlotta, född 1813-07-08 på Björnö, död på Björnö 1883-05-13. Gift 1853-02-10 (1853-02-05) på Björnö med godsägaren Johan Fredrik Wennerlöf, född 1810-06-25 Glumshamra, död 1881-01-22 på Björnö.
 • Emilie Sofia, född 1815-02-02 på Björnö, död ogift 1869-04-28 i Kristinehamn.
 • Ulrika, född 1816-03-08 på Björnö, död ogift 1907-10-02 i Kristinehamn.
 • Fredrika, död.
 • Carl Fredrik, född 1819. Extra ordinarie hovrättsnotarie och egendomsägare. Död 1896. Se Tab. 26.
 • Frans Edvard, född 1822-03-31 på Björnö. Sergeant vid Värmlands regemente 1838-10-24. Underlöjtnant vid Värmlands regemente 1840-07-31. Löjtnant 1845-04-10. Avsked 1854-09-05. Kaptens n. h. o. v. 1855-01-31. Död barnlös 1892-04-22 i Stockholm. Gift 1861-07-09 Gärdesta med friherrinnan Beata Charlotta Lovisa Löwen, född 1835-01-01 Ökna, död 1927-12-21 i Johannes förs, Stockholm ]], dotter av kaptenen, friherre Otto Vilhelm Fabian Löwen, Trolle-Löwen, och Anna Charlotta Cederstråhle.
 • Regina Sofia, född 1823-12-18 på Björnö, död 1911-10-13 i Åmål, Jacobs förs, Stockholm. Gift 1844-07-26 på Björnö med överstelöjtnanten vid Värmlands regemente, RSO Olof Bernhard Unger, född 1803-12-12 (1803-03-12) i Brunskogs prästgård, Värmlands län, död 1890-01-02 i Åmål.
 • Catharina Maria, född 1828-11-02 på Björnö, död ogift 1894-10-25 i Kristinehamn.

TAB 26

Carl Fredrik, (son av Fredrik, tab 25), född 1819-11-09 Björnö. Student i Uppsala 1837. Hovrättsexamen 1841-06-10. Extra ordinarie hovrättsnotarie 1843-09-28. Död 1896-04-08 på sin egendom Morjanå i Västra Vingåkers socken, Södermanlands län. Gift 1849-12-29 i Västra Vingåkers socken, Södermanlands län med Johanna Matilda Charlotta Lindahl, född 1824-12-25 Åsen, död 1908-01-01 på Morjanå (V. Vingåkers förs Södermanlands län db), dotter av handlanden och egendomsägaren Per Erik Lindahl och Catharina Wiberg.

Barn:

 • Per Ernst Fredrik Alexander, född 1850. Rådman. Död 1907. Se Tab. 27.

TAB 27

Per Ernst Fredrik Alexander, (son av Carl Fredrik, tab 26), född 1850-11-12 Björnö. Student i Uppsala 1867. Examen till rättegångsverken 1871-05-22. Extra ordinarie notarie hos Stockholms rådhusrätt 1871-08-04. Auskultant i Svea hovrätt 1871-08-08. Extra ordinarie notarie 1871-09-01. Vice häradshövding 1876-12-20. Stadsnotarie i Stockholm 1884-01-22. Rådman i Stockholm 1890-10-31. RNO 1900-12-01. Död 1907-10-16 i Stockholm. Gift 1880-05-25 i Gävle med Anna Julia Roberta Engström, född 1852-06-07 i Stockholm. Död 1942-10-03 i Oscars förs, Stockholm (db 248). Gravs. i V. Vingåker, Södermanlands län (db 69). Dotter av grosshandlaren Lars Petter Engström och Catharina Charlotta Westerberg. Ägare, tillsammans med barnen, Morjanå i Västra Vingåkers socken, Södermanlands län.

Barn:

 • Anna Charlotta Matilda, född 1881-04-03 i Stockholm, liksom syskonen. Stiftsjungfru. Anställd i Härnösands enskilda bank 1906–1908, i bankaktiebolaget Norra Sverige 1908–1914 och i aktiebolaget Stockholms handelsbank sedan 1914.
 • Gösta, född 1882-09-18 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm. Mogenhetsexamen i Stockholm 1902-05-21. Volontär vid Svea livgarde 1902. Korpral 1903-07-31. Sergeant 1903-10-04. Elev vid krigsskolan 1903-10-06. Fanjunkare vid Svea livgarde 1904-08-25. Officersexamen 1904-11-28. Underlöjtnant vid Svea livgarde 1904-12-08. Löjtnant vid Svea livgarde 1907-12-06. RRS:tStO3kl 1909. GV:sOlM 1912. Kapten 1918-04-26. RPrKrO3kl m sv 1919. RSO 1925-06-06. RJohO 1928. ÖRKHt2kl med krigsdekoration. Under tiden efter den ryska revolutionen tjänstg. som utväxlingsofficer i Ryssland. Ambassadtjänst efter första världskriget. Gift 1921-01-09 i Berlin-Schöneberg med Alma Berta Rosalie Fincke i hennes 2:a gifte, (gift 1:o med geologen, fil. doktor Vilhelm Kronecker, född 1884-05-25), född 1890-05-26 i Berlin. Dotter av direktorn, statsrådet Max Vilhelm Leopold Fincke och Rosalie Roesler.
 • Sven, född 1884-11-04 i Stockholm. Mogenhetsexamen i Stockholm. 1905-05-18. Död ogift 1910-04-13 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm.
 • Carl Axel, född 1890-07-14 i Stockholm. Mogenhetsexamen i Stockholm 1908-05-20. Student vid Stockholms högskola 1908. Jur. kand. 1912-05-31. Extra ordinare notarie i Svea hovrätt 1914-01-14. Tjänstgjöring i Stockholms läns västra domsaga 1914-01-01–1916-09-30. Amanuens i ecklesiastikdepartementet 1916-06-06. Ombudsman i Svenska livförsäkringsanstalten Oden sedan 1918-05-01. Andre kanslisekreterare i ecklesiastikdepartementet 1920-01-01. Tillförordnad förste kanslisekreterare 1929-02-08. Gift 1934-03-01 i Oscars förs, Stockholm (vb 31) med försäkringstjänstemannen Hedvig Anna von Koch, född 1899-06-13. Dotter av Kammarjunkare Nils Vilhelm von Koch och grevinnan Jacquette Maria Anna Hamilton.
 • Ernst Severin Lennart, född 1898 i Stockholm. Agronom. Se Tab. 28.

TAB 28

Ernst Severin Lennart, (son av Per Ernst Fredrik Alexander, tab 27), född 1898-08-06 i Stockholm. Studentexamen vid Nya elementärskolan i Stockholm 1917-05-09. Jur. Stud. vid Stockholms högskola 1917–1918 och 1919–1921. Prakt. å Åkersäter och Sköldnäs Kronogård, båda i Södermanlands län 1921, å Råcksta, Stockholm 1921–1922 och Hamra, Stockholm, 1922–1923. Lantbruksbiträde vid Äs säteri 1923–1924. Elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1924. Utexaminerad från Ultuna lantbruksinstitut 1926. Agronom. Arr. Morjanå i Västra Vingåkers socken, Södermanlands län 1927–1943. Gift 1927-10-01 i Stefanskyrkan, Botkyrka förs, Stockholm med stiftsjungfrun Agda Elsa Amalia von Unge, född 1900-09-27 Mölntorp, dotter av bergsingenjören Adolf Reinhold von Unge, och Agda Sigrid Maria Munktell.

Barn:

 • Ulla Charlotta, född 1928-08-06 Morjanå.
 • Marianne Elisabeth, född 1932-01-13 på Marjanå i V. Vingåkers förs Södermanlands län.

TAB 29

Carl Gustaf, (son av Crispin, tab 9), född 1748-03-26 Björnö. Volontär 1754. Student i Uppsala 1764-03-29,. Furir vid Närkes och Värmlands regemente 1767-02-27. Fänrik vid Närkes och Värmlands regemente 1772-02-22. Löjtnant 1777-02-19. Kaptens avsked 1784-12-07. Död 1801-10-27 Malma. Gift med Anna Maria Ekman, död 1828-01-07 i Karlstad (As.), dotter av överinspektören över gränstullarna i Värmland, rådmannen i Åmål Severin Ekman och hans 3:e fru Elsa Catharina Silfverswärd.

Barn:

 • Crispin, född 1777-02-05 på Malma. Sergeant vid Värmlands fältjägarbataljon 1793-10-23. Stabsfänrik vid Värmlands fältjägarbataljon 1795-04-07. Sekundlöjtnant 1797-11-16. Premiärlöjtnant 1802-12-16 (1798-02-02). Vice överjägmästare i Värmland 1805-11-19. Tillförordnad överjägmästare i Värmland 1806-03-19. Deltog i pommerska kriget 1807. Avsked ur krigstjänsten 1808-02-16. Ånyo tillförordnad överjägmästare i Karlstads län 1808-04-06. Ordinarie överjägmästare i Karlstads län 1808-11-02. Avsked 1815-12-13. Död 1825-07-19 på sin egendom Färjestad vid Karlstad. Gift 1811-09-16 med sin kusins svägerska Christina Maria Lagerhjelm, född 1793-03-00, död 1857-11-13, dotter av majoren Gustaf Lagerhjelm, och Ulrika Charlotta Lagerhjelm.
 • Severin, född 1778. Prost och kyrkoherde. Död 1826. Se Tab. 30
 • Catharina Charlotta, född 1779-06-03 på Malma, död ogift 1868-01-25 i Arvika.
 • Maria Gustava, född 1780-08-10 på Malma, död 1864-03-22 i Karlstad. Gift 1817-02-08 på Malma med kronofogden i Västersysslets fögderi i Värmlands län, assessorn Erik Edgren i hans 2:a gifte (gift 1:o 1800-07-04 i Sunne prästgård, Värmlands län, med Ulrika Kjellin, född 1782-08-12 i Karlstad, död 1810-07-30 på kronofogdebostället Vagge i Ny socken, Värmlands län, dotter av kontraktsprosten och kyrkoherden, teol. doktorn Adolf Fredrik Kjellin och Margareta Ulrika Engholm), född 1767 Averstad, död 1818-11-11 Sällboda
 • Carl Gustaf, född 1782. Bruksinspektör. Död 1854. Se Tab. 33
 • Elsa, född 1783-03-24 på Malma, död ogift på 1860-talet i Arvika.
 • Fredrik Adolf, född 1785. Major. Död 1859. Se Tab. 40
 • Gudmund, född 1787. Egendomsägare. Död 1852. Se Tab. 45
 • Johanna Sofia (Jeanne), född 1791-12-15 på Malma, död 1870-12-09 i Arvika. Gift 1824-04-27 i Karlstad med majoren vid Värmlands fältjägarregemente, RSO, Sven Gotthard Noreen, född 1788-04-17 i Stockholm, död 1846-07-02 i Karlstad.

TAB 30

Severin, (son av Carl Gustaf, tab 29), född 1778-05-04 i Nors socken, Värmlands län. Student i Uppsala 1796. Fil. mag. i Uppsala 1800. Teol. kand. 1811-04-24. Teol. lic. 1814-03-00. Prästvigd 1814-06-03. Teol. adjunkt och kyrkoherde i Börje prebendepastorat 1815-02-23. Prost 1818-11-14. Ledamot av Uppsala domkapitel 1824-05-12. Död 1826-05-22 i Uppsala [Hm]. Gift 1:o 1817-12-14 på Villingsberg i Knista socken, Örebro län med Anna Elisabet af Geijerstam, född 1797-01-18 Uddeholm, död 1820-02-10 i Uppsala, dotter av bruksägaren Carl Gustaf af Geijerstam, och Christina von Hofsten. Gift 2:o 1822-05-26 Utterud med stiftsjungfrun Elisabet (Betty) Charlotta Ehrencrona, född 1801-06-17 Edsberg s socken, Värmlands län, död 1888-03-28 i Stockholm, dotter av häradshövdingen Samuel Gammal Ehrencrona, och Clara Elisabet Flach.

Barn:

 • 1. Carl Gustaf, född 1820. Bruksägare. Död 1906. Se Tab. 31.
 • 2. Gustaf Samuel, född 1823. Lektor. Död 1906. Se Tab. 32
 • 2. Anna Elisabet (Anna-Lisa), född 1824-09-05 i Uppsala. Stiftsjungfru. Död ogift 1909-04-21 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm.

TAB 31

Carl Gustaf, (son av Severin, tab 30), född 1820-02-01 i Uppsala. Student i Uppsala 1839-06-06. Jur. fil. examen 1843-05-06. Sekreterare i Örebro läns hushållningssällskap 1867-01-28. RVO 1876-12-01. Avsked från sekreterarebefattningen 1899-12-31. Hushållningssällskapets stora GM 1903. Död 1906-11-20 i Nora. Ägde 1848–1867 Klockhammar i Kils socken, Örebro län. Ivrig ornitolog. Gift 1848-10-12 i Stockholm med sin syssling Erika Carolina (Elina) Hedberg, född 1825-08-05 i Stockholm, död 1903-12-25 i Nora, dotter av vice häradshövdingen Carl Salomon Hedberg och Brita Maria af Geijerstam.

Barn:

 • Maria Christina Elisabet, född 1849-09-21 på Klockhammar, död 1868-08-23 i Nora.
 • Anna Carolina Cecilia, född 1853-05-31 på Klockhammar. Lärarinna i Stockholm sedan 1886. Död 1935-08-30 i Danderyds förs Djursholm (db 41). Begr i Djursholm.
 • Elina Charlotta Augusta, född 1857-09-10 på Klockhammar, död ogift 1915-05-08 i Danderyds förs Djursholm.
 • Carl Gudmund Severin, född 1862-08-25 på Klockhammar. Extra elev vid tekniska högskolan 1881-09-00. Utexaminerad från dess fackskola för kemi och teknologi 1884-06-00. Ingenjör och assistent hos handelskemisten i Stockholm 1884. Extra ordinarie tjänsteman vid kontrollverket 1891. Assistent vid kontrollverket 1906-05-01. Amanuens å finansdepartementets kontroll- och justeringsbyrå 1906-04-10. Amanuens i kontroll- och justeringsstyrelsen 1908-01-02. Tillförordnad ingenjör vid mynt- och justeringsverket 1909-12-31. Ingenjör vid mynt- och justeringsverket 1910-09-30. Förste ingenjör 1918-12-31. RVO 1923-06-06. Avsked 1929-08-03. Gift 1892-07-09 Västanfors med Sofia Amalia (Malla) Enhörning född 1862-02-25 Västanfors. Dotter av bruksägaren Carl Magnus Enhörning och Sofia Maria Åhrberg.

TAB 32

Gustaf Samuel, (son av Severin, tab 30), född 1823-03-18 i Börje socken, Uppsala län. Student vid Uppsala universitet 1840. Disputerade pro exercitio 1841. Fil. kand. 1845. Disputerade pro gradu 1845. Promoverad fil. doktor 1845-06-16. Extra lärare vid Karlstads läroverk hösten 1845–våren 1846. Lärare i franska och engelska språken vid Nya elementarskolan i Stockholm 1846-10-01. Lektor vid Karlstads läroverk 1858. RNO 1873-05-14. Avsked 1892-08-00. Fil. jubeldoktor 1893. Död 1906-06-18 i Stockholm. Utgivit läroböcker i franska och engelska språken samt översättningar från franska, engelska och tyska språken. Gift 1861-07-11 i Barnet i England med Eliza White, född 1830-02-04 i Aylesbury i Buckinghamshire i England, död 1895-04-05 i Stockholm, dotter av köpmannen John White och Grace Broad.

Barn:

 • Elisabet Grace, född 1862-04-27 i Stockholm, död i Stockholm 1865-06-07.
 • Emma Maria, född 1864-04-29 i Stockholm, död ogift 1928-04-25 i Danderyds förs Djursholm.
 • Gustaf John Severin, född 1865-12-23 i Stockholm. Volontär vid Svea livgarde 1887-11-20. Mogenhetsexamen i Stockholm 1888-10-28. Sergeant i regementet 1890-05-08. Elev vid krigsskolan 1890-07-28. Utexaminerad 1891-11-28. Underlöjtnant vid Västerbottens fältjägarkår, nu regemente, 1891-11-20. Löjtnant 1895-05-03. Kapten 1906-06-08. RSO 1914-09-30. Avsked med tillstånd att inträda i regementets reserv 1917-11-02. Död ogift 1923-10-10 i Oscars förs, Stockholm.
 • Eliza Fanny (Lilee), född 1867-09-29 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm. Död 1941-10-29 i Danderyds förs (db nr 44). Begraven å Stockholms N. begr. plats.
 • Anna Elisabet Grace, född 1871-03-29 i Stockholm. Gift där 1905-01-03 med musikdirektören Carl Harald Ericsson född 1871-03-29. Död 1939-11-15 i Djursholm.
 • Berta Catharina, född 1873-11-26 och död 1874-01-27 i Stockholm.

TAB 33

Carl Gustaf, (son av Carl Gustaf, tab 29), född 1782-01-27 Malma. Bruksinspektör vid Österby bruk i Films socken, Uppsala län. Död 1854-10-05 i Stockholm. Gift 1808-09-15 i Örebro med Gustava Vilhelmina Klingberg, född 1784-02-27 på Villingsbergs bruk (Släkten Klingberg (1906).) i Knista socken, Örebro län, Död 1848-12-02 på Österby bruk, dotter av brukskamreraren Jonas Klingberg och Hedvig Lovisa Juliana Löwenborg.

Barn:

 • Anna Lovisa, född 1809-08-14. Stiftsjungfru. Död ogift 1836-12-04 i Uppsala.
 • Vilhelmina (Mina) Charlotta, född 1811-06-30 på Österby bruk. Stiftsjungfru. Död 1883-04-11 i Stockholm. Gift 1833-09-15 på Österby med kontraktsprosten, kyrkoherden i Tierps pastorat av ärkestiftet, KNO1kl, professorn, teol. doktorn och fil. jubeldoktorn Henrik Gerhard Lindgren, född 1801-12-15 i Stockholm, död 1879-01-16 i Tierps prästgård.
 • Carl August, född 1813. Brukskassör. Död 1887. Se Tab. 34.
 • Betty Gustava, född 1817-08-13 på Österby. Stiftsjungfru. Död 1902-04-08.
 • Teresia Carolina, född 1821-11-08 på Österby bruk. Stiftsjungfru. Död 1857-06-22 i Stockholm i kolera. Gift 1848-08-31 på Österby bruk med justitieombudsmannen, KmstkNO, jur. utr. kand. Nils August Fröman, född 1816-03-27 i Säfsnäs socken, Kopparbergs län, död 1888-08-14 på Rörsundsvik å Värmdön, Stockholms län.
 • Gustaf Fredrik, född 1826. Kamrer. Död 1906. Se Tab. 37

TAB 34

Carl August, (son av Carl Gustaf, tab 33), född 1813-07-05, på Österby. Student i Uppsala 1830. Kassör på Österby bruk. Död 1887-02-12 i Uppsala. Gift 1844-02-25 på Österby med Vilhelmina Charlotta (Mina) Hedenlund, född 1819-12-02 i Hedemora, död 1882-03-06 i Uppsala, dotter av komministern Anders Aron Hedenlund och Christina Eleonora Fahlcrantz.

Barn:

 • Carl Aron, född 1848. Bokhållare. Död 1918. Se Tab. 35.
 • Gunnar Fredrik, född 1850-06-02 på Österby. Lärare vid tekniska skolan i Uppsala 1877. Död ogift 1899-07-15 i Uppsala.
 • Armida Vilhelmina, född 1852-07-04 på Österby. Död 1932-11-07 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm (db 253). Gift 1884-06-12 i Stockholm med kollegan vid Katarina lägre allmäna läroverk i Stockholm, fil. doktorn Tore Kahlmeter, född 1849-09-02 i Falun, död 1897-06-10 i Stockholm.

TAB 35

Carl Aron, (son av Carl August, tab 34), född 1848-05-06 på Österby. Överflyttade till Nordamerika och var bokhållare i New York. Död 1918-12-08 i Hoboken. New Jersey, U. S. A. Gift 1888 i Wiesbaden med Catherine Weisbecker, född 1869-11-04 i New York, dotter av Adalbert Weisbecker och Catherine Wilson.

Barn:

 • Irene Augusta, född 1890-02-19 i New York. Gift 1920-04-07 i Hoboken med kontoristen Frederick William Fieder, född 1876-02-04 i Hartford, Conn., U. S. A.

TAB 36

Carl Albert (son av Carl Aron, tab 35), född 1899-08-18 i Hoboken. Kontorist i Hoboken. Gift 1921 i Bogota, New York, med Adéle May Wilson, född 1902-01-23 i New York, dotter av Henry N. Wilson och Caroline Krauer.

Barn:

 • Albert Carl, född 1922-09-04 i Hoboken.
 • Donald Tomas, född 1923-09-18 i Hoboken.

TAB 37

Gustaf Fredrik, (son av Carl Gustaf, tab 33), född 1826-10-01 på Österby. Student i Uppsala 1846-09-23. Kameralexamen 1848-06-05. Extra ordinarie kammarskrivare i kammarkollegium 1848-06-30. Extra ordinarie tjänsteman vid järnkontoret 1858. Redogörare och protokollsförare vid Jakobs och Johannes förss fattigvårdsstyrelse i Stockholm 1858-12-30–1893. Kammarskrivare i förvaltningens av sjöärendena kammarkontor 1861-05-31. Kammarskrivare vid förvaltningens av sjöärendena kammarkontor 1874-12-02. RVO 1890-12-01. GMmf 1900-02-00. Död 1906-09-30 i Stockholm. Gift 1859-10-22 i Stockholm med sin svågers kusin Carolina Lovisa Restadius, född 1833-10-31 i Tillberga socken, Västmanlands län, död 1910-05-30 i Stockholm, dotter av kyrkoherden Lars (Lorentz) Restadius och Carolina Johanna Arnberg.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1860-12-10 i Stockholm. Mogenhetsexamen i Stockholm 1881-05-20. Student i Uppsala 1881. Jur. preliminärexamen 1882. Extra ordinarie tjänsteman i generalpoststyrelsen 1893-09-30. Redogörare hos Jakobs och Johannes förss fattigvårdsstyrelse i Stockholm 1894-01-01. Extra ordinarie tjänsteman i överståthållarämbetets kansli för uppbördsärenden 1895-01-22. Överflyttade till Nordamerika. Död 1932-05-17 i Boston, USA.
 • Carolina Teresia, född 1862-01-02 i Stockholm.
 • Anna Vilhelmina Martina, född 1863-05-13 i Stockholm. Död 1933-12-13 å S:t Görans sjukhus, Hedvig Eleonora förs, Stockholm (db 252).
 • Gerhard Fredrik, född 1864. Löjtnant. Död 1900. Se Tab. 38.

TAB 38

Gerhard Fredrik, (son av Gustaf Fredrik, tab 37), född 1864-05-10 i Stockholm. Volontär vid 2. livgardet, nu Göta livgarde, 1882-04-28. Korpral 1883-12-30. Mogenhetsexamen 1884-05-17. Sergeant 1884-05-30. Elev vid krigsskolan 1884-07-17. Utexaminerad 1885-10-05. Underlöjtnant vid Göta livgarde 1885-10-30. Löjtnant vid Göta livgarde 1890-09-05. Utexaminerad från gymnastiska centralinstitutet 1895. Förste regementesadjutant vid Göta livgarde. Sjukgymnast. Död 1900-12-29 i Stockholm. Gift 1900-03-28 på Munksjö med Sif Ultima Ljungqvist i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1911-07-09 i Danderyds kyrka, Danderyds med löjtnanten Carl Arvid Egerström, född 1876-03-21), född 1874-07-13. Dotter av bruksägaren Knut Ottonin Ljungqvist och Ida Maria Andrietta Elisabet Tenger.

Barn:

 • Gerhard Otto, född posthumus 1901-03-14 i Stockholm. Studentexamen i Djursholm 1921-05-12. Med. stud. i Uppsala 1922-06-13. Distriktstandläkare. Gift 1911-11-16. Dotter av borgmästaren i Karlshamn Ernst Lindberg och Nilsson.

TAB 39

Hugo August (son av Gustaf Fredrik, tab 37), född 1865-11-29 i Stockholm. Mogenhetsexamen 1884-05-16. Volontär vid 2. livgardet 1884-12-07. Sergeant 1886-06-14. Elev vid krigsskolan 1886-07-19. Utexaminerad 1887-10-04. Underlöjtnant vid Göta livgarde 1887-10-31. Löjtnant vid Göta livgarde 1891-09-11. Kapten 1903-09-10. RSO 1907-12-01. RBadZLO1kl 1909. RRS:tAO3kl 1909. RItS:tMLO 1913. Major i armén 1916-03-10. Avsked 1916-03-10. Aktuarie vid generalstaben 1916. RVO 1926-09-15. Gift 1904-10-20 i Stockholm med Anna Lindgren, född 1874-05-11. Död 1937-05-08 å Sabbatsbergs sjukhus, Oscars förs, Stockholm (db nr 161). Dotter av grosshandlaren Ture Bernhard Lindgren och Amalia Paulina Bonander.

Barn:

 • Stig Gustaf Hugo, född 1906-08-11 i Göta livgardes förs, Stockholm.
 • Hugo Ture Fredrik (Fred), född 1909-05-26 i Kungl Göta livgarde förs, Stockholm.

TAB 40

Fredrik Adolf, (son av Carl Gustaf, tab 29), född 1785-01-23 Malma. Kornett vid hertigens av Södermanland livdrabanter 1799-11-04. Fänrik vid Närkes och Värmlands regemente 1807-12-05. Löjtnant vid Närkes och Värmlands regemente 1809-06-29. Kapten vid Närkes regemente 1815-05-09. RSO 1822-09-23. Major i regementet 1835-04-18. Avsked 1836-04-23. CXIVJoh:s medalj 1855. Död 1859-10-22 på sin egendom Äng i Nysunds socken, Värmlands län. Gift 1817-06-16 i Nysunds socken med Märta Anna Uggla, född 1794-11-20 i Nysunds socken, död 1851-04-31 på Äng, dotter av ryttmästaren Lennart Magnus Uggla, och Ulrika Eleonora Berger.

Barn:

 • Carl Leonard, född 1818-08-18, död 1818-10-02 på Äng.
 • Maria Charlotta, född 1820-09-03 på Äng, död 1898-05-12 i Örebro. Gift 1843-08-28 Håkanbol doktor Anders Alexander Berger, född 1815-06-22 Eketorp, död 1871-10-19 i Stockholm.
 • Elisabet, född 1821, död.
 • Severin, född 1823. Häradshövding. Död 1886. Se Tab. 41
 • Crispin, född 1824-09-26 på Äng. Furir vid Närkes regemente 1841-06-05. Officersexamenen 1844-12-16. Underlöjtnant vid vid Närkes regemente 1845-11-13. Löjtnant 1852-12-11. Kapten 1861-05-10. RSO 1867-06-04. Major i armén 1875-02-26. Avsked från regementet med tillstånd att såsom major i armén kvarstå 1875-02-26. Erhöll tillstånd att såsom kapten inträda i Närkes regementes reserv 1881-12-16. Ordförande i Södertälje drätselkammare 1883. Ledamot av direktionen för sparbanken i Södertälje 1884. Rådman i Södertälje 1885-04-13. Avsked ur regementets reserv med tillstånd att kvarstå såsom major i armén 1889-05-17. Död 1895-05-22 i Södertälje. Gift 1854-04-23 i Askersund med Maria Sofia Berger, född 1826-08-22 Håkanbol, död 1900-01-09 i Södertälje, dotter av bruksägaren Alexander Berger och Maria Elisabet Camitz.
 • Carl Gustaf, född 1826-10-05, död 1829-02-05 på Äng.
 • Ulrika, född 1828-12-09 på Äng. Stiftsjungfru. Död 1921-05-12 i Enköping. Gift 1858-05-05 på Äng med trafikdirektören i andra trafikdistriktet av statens järnvägar, RVO, Göran Carl Troili, född 1817-08-15 på Åkershult i Korsberga socken, Jönköpings län, död 1897-01-28 i Göteborg.
 • Adam Emil, född 1834-05-27 på Äng. Student i Uppsala 1853-12-09. Elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1855–1857. Handlade enskilt agronomiska förrättningar i Värmlands län 1858–1864. Biträde åt statsagronom 1864–1865 vid upprättande av myrutdikningsförslag i Värmland. Länsagronom i Västernorrlands län 1866-05-01–1894-05-01. Sekreterare hos Västernorrlands läns hushållningssällskap 1876–1883. Besökte med statsunderstöd utställningen i Paris 1878. Kommissarie vid industri- och lantbruksutställningen i Sundsvall 1882. RVO 1882-07-19. Död ogift 1907-01-19 i Sundsvall.

TAB 41

Severin, (son av Fredrik Adolf, tab 40), född 1823-01-12 på Äng. Student i Uppsala 1840. Kameralexamen 1844 och examen till rättegångsverken 1846-06-04. Auskultant i Svea hovrätt 1846-06-18. Extra ordinarie notarie 1848-10-13. Vice häradshövding 1854-03-31. Adjungerad ledamot i Svea hovrätt 1863. Jur. biträde vid trafikstyrelsen 1864. Häradshövding i Östersysslets domsaga i Värmlands län 1866-05-25. RNO 1879-12-01. Död 1886-01-08 i Kristinehamn. Gift 1859-06-04 i Filipstad med Laura Eleonora Gullström, född 1830-08-24 i Filipstad ]], död 1906-03-18 i Stockholm, dotter av bruksägaren Anders Gullström och Julia Eleonora Wallroth.

Barn:

 • Fredrik, född 1860-06-16 i Kristinehamn. Elev vid tekniska högskolan 1880-09-15. Elev vid statens järnvägsbyggnad 1884. Utexaminerad från tekniska högskolans fackskola för väg- och vattenbyggnadskonst 1885-06-05. Anställd vid undersökning och byggnad av Mora–Vänerns järnväg 1885. Baningenjör vid Mora–Vänerns järnväg 1890-07-01. Avsked 1925-06-13. GMn och r. Död ogift 1928-12-24 i Engelbrekts förs, Stockholm.
 • Julia, född 1861-09-02 i Kristinehamn. Genomgick Brunells handelsinstitut 1880. Inträdde i postsparbankens i Stockholm tjänst 1890. Extra biträde 1892. Kontorsskrivare vid postsparbanken i Stockholm 1911-12-19. Avsked 1921-12-31. Död 1930-06-27 å Stockholms sjukhem, Engelbrekts förs.
 • Laura, född 1862-10-02 i Kristinehamn. Lärarinna vid Brummerska skolan i Stockholm 1891–1909. Bibliotekarie vid Pedagogiska biblioteket i Stockholm. Föreståndare för dess flick- och samskolebyrå. Avsked 1922.

TAB 42

Fredrik, (son av Fredrik Adolf, tab 40), född 1831-07-18 på Äng. Kadett vid Karlberg 1849-04-10. Utexaminerad 1853-02-26. Underlöjtnant vid Närkes regemente 1853-03-15. Löjtnant 1858-07-17. Kapten 1867-03-08. RSO 1874-12-01. Major 1878-05-03. Avsked från regementet med tillstånd att kvarstå såsom major i armén 1887-01-22. Död 1896-02-25 i Stockholm. Gift 1873-09-18 i Askersund med Ebba Alida Mariana Knös, född 1853-05-21 i Askersund. Dotter av borgmästaren Anders Vilhelm Knös och hans 3:e hustru Charlotta Gustava Ahlström.

Barn:

 • Carl Crispin Vilhelm, född 1874. Major. Se Tab. 43
 • Ebba Märta Charlotta, född 1878-03-10 i Askersund. Stiftsjungfru.
 • Anna Maria Elisabet (Lisa), född 1880-01-25 i Askersund. Stiftsjungfru. Kansliskrivare i järnvägsstyrelsen 1906-04-01. 1937-06-05 tilldelad medaljen i guld av femte storleken med inskrift "För nit och redlighet i rikets tjänst".

TAB 43

Carl Crispin Vilhelm, (son av Fredrik, tab 42), född 1874-07-19 på majorsbostället Lind i Askersunds landsförs, Örebro län. Mogenhetsexamen 1892-05-18. Volontär vid fortifikationen 1892-06-08. Sergeant 1894-06-08. Elev vid krigsskolan 1894-08-16. Fanjunkare i fortifikationen 1895-08-12. Utexaminerad 1895-11-20. Underlöjtnant vid fortifikationen 1895-12-06. Löjtnant vid fortifikationen 1898-06-03. Examen i högre fortifikationskursen vid artilleri- och ingenjörhögskolan 1900-05-00. Repetitör vid artilleri- och ingenjörhögskolan 1901–1904. Kapten vid fortifikationen 1904-12-21. Lärare vid krigshögskolan 1912–1915. RSO 1916-06-06. Disponent för Stekens tegelbruk 1917–1922. Fortifikationsbefälhavare i Älvsborgs fästning 1919–1924. Major i armén 1924-07-11. Avsked med inträde i fortifikationens reserv 1924-07-11. Gift 1903-04-03 i Örebro kyrka med Ellen Agnes Sundblad, född 1876-09-30 i Örebro. Dotter av läroverksadjunkten och folkskolinspektören Giustaf Arvid Sundblad och Emma Frodelius.

Barn:

 • Brita, född 1904-01-01, Svea ing. kårs förs i Stockholm. Stiftsjungfru.
 • Gustaf Fredrik Crispinsson, född 1905-02-03 på Hasslö vid Karlskrona.
 • Stina Anna Märta, född 1906-09-15 på Hasslö.
 • Crispin Gudmund Crispinsson, född 1910-12-30 i Karlskrona.
 • Ulla Elisabet, född 1918-11-02 i domkyrko förs Göteborg.

TAB 44

Carl Fredrik, (son av Fredrik, tab 42), född 1876-05-07 på Lind. Elev vid skogsinstitutet 1896-07-01. Forstmästare 1897. Skogsförvaltare vid aktiebolag Robertsfors 1901–1906. Föreståndare för Robertsfors privata skogsskola 1903–1906. Skogsförvaltare för aktiebolag Bredsjö bruk och aktiebolag Stjernfors-Ställdalen 1906–1907. Skogschef vid aktiebolag Mölnbacka-Trysil 1907-11-01. Ordförande i Nedre Ulleruds sockens kommunalfullmäktige 1919. Ordförande i Kils härads vägstyrelse 1923. RVO 1kl 1930-11-28. Gift 1903-02-25 i Umeå med Gerda Schöning född 1879-06-06 Rolfsta. Dotter av översten Ludvig Christian Mauritz Schöning och Ida Sofia Söderlund.

Barn:

 • Marianne, född 1903-12-07 på Robertsfors bruk i Bygdeå socken, Västerbottens län. Stiftsjungfru.
 • Carin, född 1905-04-15 på Robertsfors bruk. Stiftsjungfru. Gift 1935-10-19 i Karlstad, S:t Görans förs, Stockholm (vb 366) med med. licentiat Bengt Bjarne Magnus Hanson, född 1908-06-27 i Nors förs Värmlands län.
 • Anna-Lisa, född 1906-07-08 Stjärnfors. Stiftsjungfru. Gift 1935-10-19 i Karlstad, Forshaga förs Värmlands län med diplomingenjören Helge Ouile-Andersen, född 1903-08-16.
 • Sven Fredrik Ludvig, född 1908-12-28 på Mölnbacka bruk i Nedre Ulleruds socken, Värmlands län.

TAB 45

Gudmund, (son av Carl Gustaf, tab 29), född 1787-05-08. Död 1852-11-08 Riis. Ägde Malma, Riis, Bålberg och Lerum, alla i Nors socken, Värmlands län. Gift 1821-09-30 Säter med Anna Elisabet Ivarsson, född 1795-06-09 i Kila prästgård, död 1862-11-21 på Malma, dotter av prosten och kyrkoherden Ivar Ivarsson och Sara Maria Ekman.

Barn:

 • Maria Lovisa, född 1822-09-02 på Malma. Stiftsjungfru. Död 1913-08-24, Engelbrekts förs Stockholm. Gift 1854-09-21 på nämnda egendom med översten och chefen för Värmlands fältjägarregemente, RSO, RNS:tOO, Johan Fridolf Helin, född 1816-02-04 i Stockholm, död i Stockholm 1886-11-07.
 • Albertina Charlotta, född 1825-05-05 på Malma. Stiftsjungfru. Död 1908-01-05 på Riis, Nord örs. Värmlands län. Gift 1859-10-19 på Malma med godsägaren, adjunkten vid Karlstads högre allmänna läroverk, fil. jubeldoktorn Daniel Danielsson, född 1825-01-22 Flokerudstorp, död 1913-09-26 på Riis.
 • Carl Oskar, född 1828-12-02 på Malma, död på Malma 1876-12-27. Ägde Malma.

TAB 46

Gudmund Erik, (son av Gudmund Nordberg, adlad Löwenhielm, tab 5), född 1706. Student i Uppsala 1725-09-02. Auskultant i Göta hovrätt 1727. Vice häradshövding 1730-12-00. Häradshövding i Västersysslet i Värmland 1743-09-10. Assessor i Göta hovrätt 1752-11-05. Hovrättsråd i Göta hovrätt 1756-11-24. Död 1759-01-05 Ström. Gift 1741-11-03 Hammarsten med sin svägerskas halvsyster Brigitta Elisabet Uggla, född 1711-07-12, död 1803-03-12, dotter av kaptenen Carl Uggla, och hans 2:a fru Elsa Catharina Plenningsköld.

Barn:

 • Carl Johan, född 1742-08-12 Säter Volontär 1757. Student i Uppsala 1761-09-25. Sergeant vid prins Fredrik Adolfs regemente 1762-05-12. Livdrabant 1764-10-16. Löjtnant i armén 1768-09-27. Kapten i armén 1775-05-22. Kapten vid dalavargeringen 1789-10-16. Vice korpral vid drabanterna 1792-12-18. Död ogift 1822-02-15 på Ström.
 • Elsa Maria, född 1743-07-12 på Säter, död 1829-07-11 i Stockholm. Gift 1762-10-01 på Ström med kanslisten i krigskollegium, kornetten Nils Hallenborg, född 1738, död 1811. (Svn.)
 • Gustaf Adolf, född 1745. Lagman. Död 1823. Se Tab. 47
 • Lovisa Anna, född 1746-09-19 på Ström, död 1789-12-23 Ekängen. Gift 1780-12-26 på Ström (Sj.) med tillförordnade över jägmästaren Carl Fredrik Brummer.
 • Erik Ludvig, född 1752-01-06 på Ström. Volontär vid fortifikationen 1767-12-12. Konduktör vid fortifikationen 1771-01-29. Löjtnant vid fortifikationen 1778-06-24. Kapten 1786-09-21 (1786-04-12). Avsked 1798-04-30. Död ogift 1807-02-04 på Ström.

TAB 47

Gustaf Adolf, (son av Gudmund Erik, tab 46), född 1745-04-13 Ström. Student i Uppsala 1761-09-25 och i Lund 1762. Akademikanslerssekreterare i Lund 1767. Akademisekreterare 1772. Lagmans fullmakt 1788. Akademikamrerare 1789. Avsked 1791. Död 1823-03-10 i Ängelholm. Gift 1:o 1777-06-20 i Lund med Anna Wåhlin, född 1742-04-20 i Lund, död 1791-12-19 Rydebäck, jordfäst 1792-01-03 i Glumslövs kyrka och sedan gravsatt i Lund, dotter av domprosten i Lund, doktor Jonas Wåhlin och Metta Maria Wassman. Gift 2:o 1793-11-06 Hjälmshult med friherrinnan Gustava Dorotea von Liewen, född 1763-03-30 Lärkesholm s län, död 1826-02-16 på Rydebäck, dotter av ryttmästaren, friherre Fredrik Adam von Liewen, och Magdalena Berch.

Barn:

 • 1. Brita Maria, född 1778-10-22, död 1789-06-05.
 • 2. Charlotta Fredrika, född 1795-02-05 i Ängelholm, död ogift 1880-01-08 i Hälsingborg.
 • 2. Gudmund Fredrik, född 1797. Major. Död 1871. Se Tab. 48
 • 2. Magdalena Augusta, född 1800-07-24 i Ängelholm. Stiftsjungfru. Död ogift 1885-04-17 i Hälsingborg.
 • 2. Carl Gustaf, född 1802-07-00. Död 1808-11-20 i Ängelholm.
 • 2. Erik Ludvig, född 1804-07-23 Gustavslund Löjtnant vid norra skånska infanteriregementet 1838-09-11. Avsked 1843-07-10 och överflyttade till Nordamerika. Död i Nordamerika 1857.

TAB 48

Gudmund Fredrik, (son av Gustaf Adolf, tab 47), född 1797-04-12 i Ängelholm. Volontär vid skånska karabinjärregementet (sedan skånska dragonregementet) 1815-04-04. Kornett vid skånska karabinjärregementet (sedan skånska dragonregementet) 1815-06-06. Löjtnant vid skånska karabinjärregementet (sedan skånska dragonregementet) 1819-05-12. Ryttmästare 1835-06-30. RSO 1844-09-14. RDDO 1852-06-11. Major i armén 1856-07-01. Avsked 1865-04-04. Död 1871-06-15 i Skövde. Gift 1841-06-23 Sannarp s socken, Hallands län med Amalia Magdalena Boltenstern, född 1808-01-06 i Ängelholm, död 1904-11-11 i Lund, dotter av majoren Gustaf Adolf Boltenstern, och Christina Amalia Horn af Rantzien A.

Barn:

 • Gustaf Adolf, född 1842. Kammarherre. Död 1929. Se Tab. 49
 • Amalia Dorotea, född 1843-11-10 på ryttmästarbostället Sallerup i Östra Sallerups socken, Malmöhus län. Död 1931-12-31 i Skövde förs. Gift 1864-09-21 i Lilla Slågarps kyrka, Malmöhus län med överstelöjtnanten vid Västgötadals regemente, översten i armén, RSO, Johan Carl Follin, född 1841-07-17 på Aspenäs i Lerums socken, Älvsborgs län, död 1908-10-23 i Skövde.

TAB 49

Gustaf Adolf, (son av Gudmund Fredrik, tab 48), född 1842-03-22 på ryttmästarbostället Sallerup i Östra Sallerups socken, Malmöhus län. Fanjunkare vid skånska dragonregementet 1859-12-24. Student i Lund 1860-12-13. Linjeofficersexamen 1862-04-30. Underlöjtnant 1862-06-27. Utexaminerad från gymnastiska centralinstitutet 1869. Löjtnant 1872-08-24. Adjutant vid 1. militärdistriktets stab 1873-12-31. Ordonnansofficer hos kronprinsen 1881-09-12. Ryttmästare i armén 1881-10-03. Adjutant hos kronprinsen 1881-10-04. Tjänstgörande kammarherre hos densamme 1883-01-20. Ryttmästare vid regementet 1883-08-20. RBadZLO2kl 1884. RPrRÖO3kl 1885. KMGO2kl 1886. RSO 1887-05-14. Major 1889-11-01. Transporterad som major till kronprinsens husarregemente 1890-04-18. Överstelöjtnant vid livregementets husarer 1892-12-02. Överste och chef för Norrlands dragonregemente 1895-07-29. Anställd hos kronprinsen av Danmark under dennes besök i Stockholm 1897-01-00. KDDO 1gr 1897-02-00. KSO2kl 1898-12-01. KSO1kl 1903-05-15. Avsked 1904-08-04. GVSbm 1906-09-20. SerafM 1922-07-16. GV:sJmt 1928-06-16. Död 1929-06-25 i Stockholm. Ägde villan Tågaborg vid Hälsingborg. Gift 1878-07-26 i Viby kyrka, Örebro län med Margaret Dickson, född 1853-06-12 i Göteborg, död 1927-02-12 i Stockholm och begraven i Djursholm, dotter av med. doktorn Charles Dickson och Eva Amalia Ekström.

Barn:

 • Amalia Elisabet, född 1879-06-21 i Hälsingborg. Stiftsjungfru. Gift 1903-01-21 med grosshandlaren Oscar Charles William Dickson född 1875-06-20 Kyleberg
 • Carl Fredrik, född 1881. Överläkare. Se Tab. 50
 • Vilhelm Gudmund, född 1883. Ryttmästare. Se Tab. 51
 • Harriet Augusta Dorotea, född 1887-02-18 i Hälsingborg. Stiftsjungfru. Elev vid konsthögskolan. Död ogift 1918-05-24 på Romanäs sanatorium (Djursholms Danderyds förs db). En samling dikter av henne trycktes efter hennes död (1919).
 • Gustaf Crispin, född 1892. Ryttmästare. Se Tab. 52

TAB 50

Carl Fredrik, (son av Gustaf Adolf, tab 49), född 1881-04-26 i Hälsingborg. Mogenhetsexamen i Stockholm 1898-05-18. Student i Uppsala 1898. Första avdelningen av med. fil. examen 1899-12-15. Andra avdelningen av samma examen 1900-01-31. Med. kand. examen 1904-11-30. Underläkare vid Romanäs sanatorium 1907-12-011908-05-31, vid Vejlefjords sanatorium i Danmark 1911-06-01–1912-04-30 och vid Hässleby sanatorium 1913-01-01–1913-11-27. Med. lic. examen 1911-05-27. Överläkare vid Södermanlands läns landstings tuberkulossjukvårdsanstalt 1913-09-12. Tillika läkare vid länets sinnesslöanstalter sedan 1918-01-01. Gift 1911-08-07 i Medelplana kyrka med Gerda Sofia Elisabet Nyström född 1876-03-15 i Klara förs, Stockholm. Dotter av med. och fil. doktorn Carl Ludvig Hippolyt Nyström och Emilia Skjöldebrand.

Barn:

 • Görild Amelie Christina, född 1912-06-14 i Hedvig Eleonora förs Stockholm. Filosofie stud. vid Uppsala universitet.
 • Carl Gustaf Christer Gudmund Gunnar, född 1914-06-16 Löt. Civilingenjör. Gift 1942-02-27 i Åkers kyrka med Ingrid Elisabeth Linderoth, född 1917-10-21.

TAB 51

Vilhelm Gudmund, (son av Gustaf Adolf, tab 49), född 1883-10-23 i Hälsingborg. Mogenhetsexamen 1903-05-20. Volontär vid livregementets dragoner 1903-05-28. Korpral vid livregementets dragoner 1904-08-24. Sergeant 1904-09-29. Elev vid krigsskolan 1904-10-05. Fanjunkare 1905-08-26. Officersexamen 1905-11-29. Underlöjtnant vid regementet 1905-12-08. Löjtnant vid regementet 1908-01-09. GV:sOlM 1912. RPrRÖO4kl 1913. OffFrIP. Ryttmästare vid livregementets dragoner 1919-06-27. RFinlVRO 1925. RSO 1926-06-06. Ryttmästare vid livregementet till häst 1927-06-27. Suppleant i remonteringsnämnden 1930. Major i armén 1932-10-14. Ordförande i remonteringsnämnden 1933-11-01. Gift 1915-04-26 i Stockholm med grevinnan Beth Eleonore Wachtmeister af Johannishus, född 1894-12-03 i Stockholm. Dotter av överstekammarjunkaren, greve Ernst Henning Wachtmeister af Johannishus, och Ester Agnes Agata Carleson A.

Barn:

 • Fredrik Adolf, född 1916-06-09 i Stockholm
 • Carl Gustaf Henning, född 1918-03-09 i Stockholm.

TAB 52

Gustaf Crispin, (son av Gustaf Adolf, tab 49), född 1892-07-24 på Tågeborg vid Hälsingborg. Mogenhetsexamen 1911-05-18. Volontär vid kronprinsens husarregemente 1911-05-27. Officersexamen 1913-12-20. Underlöjtnant vid regementet 1913-12-31. Löjtnant vid regementet 1916-12-30. Löjtnant i regementets reserv 1921-10-16. Ryttmästare i Norrlands dragonregementes reserv 1928-11-00. 1941-10-24 kammarherre, Tf. tj. hos DD KK HH Hertigen och Hertiginnan av Västergötland. Verkst. direktör i Irvin Fallskärmsaktiebolag och Kjellberg & Hedberg, aktiebolag. Gift 1919-05-27 i Stockholm, K. livregementet till häst med Olga Elisabet Emma Eugenie Aminoff, född 1899-08-08 i livregementet till häst förs Stockholm. Dotter av kabinettskammarherren Gregor Carl Georg Aminoff och Emma Elisabet Fredrika Edholm (adliga ätten af Edholm).

Barn:

 • Margareta Harriet Elisabet Crispinsdotter, född 1920-03-09 i Stockholm, Oscars förs. Malmö garnisonsförs (fb 2). Gift 1942-12-05 i Jakobs kyrka, Oscars förs, Stockholm med löjtnanten vid Wendes artilleriregemente, Carl Henrik Nordenfelt, född 1917-04-07. Direktör.
 • Märta Olga Elisabet Crispinsdotter, född 1922-05-27 i Oscars förs, Stockholm. Gift 1943-01-16 i Hedvig Eleonora kyrka, Oscars förs, Stockholm med Johan Gösta Lilliehöök af Fårdala, född 1918-06-04. Direktör.

TAB 53

Fredrik, (son av Gudmund Erik, tab 46), född 1750-01-11 i Kila socken, Värmlands län. Volontär vid Närkes och Värmlands regemente 1767-10-01. Furir vid Närkes och Värmlands regemente 1767-09-01. Livdrabant 1770-05-14. Löjtnant i armén 1775-08-09. Kapten vid dalfrikåren 1788-11-04. Kapten i armén 1789-05-20. Major i armén 1794-02-04. Avsked 1799-12-18. Död 1822-10-20 Ström Gift 1790-02-25 i Västerås med Maria Hedvig Hülphers, född 1767-10-02 i Västerås, död 1842-06-19 i Åmål, dotter av direktören Abraham Hülphers och Anna Christina Grave.

Barn:

 • Anna Elisabet, född 1791-02-12 i Bro socken, Värmlands län, död ogift 1815-06-27 vid Gillberga hälsobrunn i Gillberga socken, Värmlands län.
 • Abrahamina Fredrika, född tvilling 1792-10-02 i Bro socken, död 1837-10-30 Bynsberg Gift 1813-09-19 med fänriken Lars Henrik Leijel, från vilken hon 1826 blev skild, i hans 1:a gifte, född 1781, död 1844.
 • Hedvig Maria, född tvilling 1792-10-02 i Bro socken, död ogift 1865-01-06 i Åmål.
 • Gudmund Abraham, född 1794-02-04. Fänrik. Död 1834. Se Tab. 54.
 • Carl Gustaf, född 1795-04-05 i Bro socken. Rustmästare vid Värmlands fältjägarregemente 1812-01-23. Fänrik vid Västmanlands regemente 1813-03-16. Löjtnants avsked 1816-05-14. Fänrik vid Älvsborgs regemente 1818-06-02. Avsked 1824-05-18. Död barnlös 1857-05-29 i Stockholm. Gift 1:o där 1850-07-21 med Margareta Johanna Tegerström, född 1796, död 1852-10-03 i Stockholm. Gift 2:o 1855-06-04 i Stockholm med Catharina Maria Weselius i hennes 1:a gifte (gift 2:o med målarmästaren Lars Christoffer Lyngås), född 1820-02-28, död 1897-11-09 i Stockholm.
 • Ludvig Sebastian, född 1798-01-26 i Kila socken. Förare vid Värmlands fältjägarregemente 1815-07-30. Avsked 1820-03-25. Död barnlös 1856-12-06 på Bynsberg. Gift 1851-11-14 med Amalia Trolle, född 1809, död 1866-10-19 på Lilla Edet i Fuxerna socken, Älvsborgs län, dotter av kronobefallningsmannen Jonas Fredrik Trolle och Ulla Catharina Gellsén.
 • Charlotta Ulrika, född 1801-04-12 på Bynsberg. Stiftsjungfru. Död ogift 1875-05-04 i Åmål.

TAB 54

Gudmund Abraham, (son av Fredrik, tab 53), född 1794-02-04 på Bynsbergs gård i Bro socken, Värmlands län. Förare vid Värmlands fältjägarregemente 1812-01-03. Fänrik vid Närkes regemente 1813-02-23. Avsked med tillstånd att kvarstå i armén 1818-03-10. Död 1834-04-28 på Magnusberg (RHHj.) i Flo socken, Skaraborgs län. Gift 1818-08-09 Hökmossen med sin sysslings dotter, stiftsjungfrun Sofia Gustava Roos af Hjelmsäter i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1835-11-15 med kofferdikaptenen och handlanden i Skara Johan Hjort, född 1779, död 1854), född 1792-03-24 på Hjälleskate i Millesviks socken, Värmlands län, död 1877-09-05 i Bodarne socken, Örebro län, dotter av ryttmästaren Carl Adam Roos af Hjelmsäter, och Sofia Gustava Bratt.

Barn:

 • Hedvig Gustava Gunilla, född 1819-05-10, död 1857-10-17. Gift 1845-01-18 med sergeanten vid Västgötadals regemente Anton Gustaf Hjort i hans 1:a gifte, född 1821-05-08, död 1902-11-06 i Vänersborg.
 • Fredrik Carl Johan August, född 1822. Bruksförvaltare. Död 1886. Se Tab. 55.
 • Adam Emanuel Sebastian, född 1824-12-27 på Magnusberg (RHHj.), död på Magnusberg 1828-11-29.
 • Jeanna Sofia Charlotta Elisabet, född 1830-04-26 på Magnusberg (RHHj.), död 1878-01-15 i Bodarne socken, Örebro län. Gift 1850-08-25 med organisten och skolläraren i Bodarne socken Jonas Thorsell, född 1810-01-23 i Gillberga socken, Värmlands län, död.

TAB 55

Fredrik Carl Johan August, (son av Gudmund Abraham, tab 54), född 1822-11-10 i By socken, Värmlands län. Konstapelskadett vid Göta artilleriregemente 1837-10-15). Sergeant vid Göta artilleriregemente 1839-11-22. Avsked 1844-07-01. Bruksförvaltare. Död 1886-05-19 i Stockholm. Gift 1856-01-04 i Göteborg med Hilda Cecilia Lewander, född 1832-12-25 i Karl Johans förs Göteborg ]], död 1924-11-02 i Landskrona ]], dotter av smedsmästaren Magnus Lewander och Anna Magdalena Olsson.

Barn:

 • Alma Cecilia, född 1857-01-26 Haneström, död på Haneström 1893-01-25. Gift 1891-01-29 i Stockholm med egendomsägaren David Viktor Vilhelm Schmidt, född 1859-07-14.
 • Agnes Hildegard, född 1866-04-26 Tösslanda Stiftsjungfru. Har en tid varit musiklärarinna i Stockholm. Gift i Stockholm 1894-07-10 med andre stadsläkaren i Landskrona med. lic. Ossian Andersson Litlle, född 1858-06-10 i Landskrona, död i Landskrona 1926-05-06.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: