:

Strömhielm nr 1645

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Strömhielm nr 1645 född

Adlad 1719-08-25 introd. 1720. Utdöd 1816-06-04.


1Um.

TAB 1

Anders Boström. Bergsman i Värmland.

Barn:

 • Arvid August Boström, adlad Strömhielm, född 1685-08-01 (1684-02-00). Volontär vid Närkes och Värmlands regemente 1702. Enspännare s. å. Korpral vid enspännarna. Underofficer därst. 1703. Fången vid Poltava 1709-06-28, men rymde s. å. och kom efter till Bender. Tången s. å. 24/9 vid Czernowitz. Rymde kort därefter till Polen och deltog i slaget mot ryssarna vid Adrienov, där han blev svårt sårad och ånyo fången, men rymde strax därefter. Kornett vid Västgöta kavalleriregemente 1714-06-01 konfirm.fullm. 1716-02-02. Löjtnant s. å. 27/4 sekundryttmästare 1717-03-28. Adlad 1719-08-25 (introd. 1720 under nr 1645). Major 1746-09-17. Avsked 1747-09-08. RSO 1750-04-17. Död 1767-02-07 Simmatorp. Gift 1714-05-06 i Stockholm med Helena Vendla Molin, född 1696-01-07, död 1765-03-14 på Simmatorp, dotter av regementsskrivaren vid Jämtlands regemente Nils Molin och Helena Margareta Brandt.

Barn:

 • Peter, född 1715-03-30, död s. å. 25/5.
 • Nils, till Lund i Ledsjö socken, Skaraborgs län. Född 1716-02-13 i Synnerby socken, Skaraborgs län. Student i Uppsala1 1733-09-04. Volontär vid Älvsborgs regemente 1736. Volontär vid Västgöta kavalleriregemente 1741-09-08. Kvartermästare därst. 1742-01-22. Adjutant s. å. 4/8. Löjtnant 1747-05-28. Kaptenlöjtnant 1750-08-21. Ryttmästare 1752-06-11. Major i armén 1759-02-27. RSO 1761-11-23. Sekundmajor vid sistnämnda regemente 1762-12-20. Premiärmajor därst. 1768-05-30. Överstelöjtnant 1775-08-07. Avsked 1776-11-24. Död ogift 1788-05-18 på Lund och begraven på Ledsjö kyrkogård. Han bevistade finska kriget 1741– 1742, var 1742 och 1743 kommenderad till Torneå och sedan till Bohuslän. Följde Älvsborgs regemente till Pommern 1757.
 • Anders, född 1717. Kornett. Död 1777. Se Tab. 2.
 • Gabriel, född 1720 i maj, död s. å. 16/12 i Synnerby socken.
 • Arvid August, döpt 1721-10-08 i Synnerby socken, död där s. å.
 • Helena Margareta, född 1723-04-23, död 1775-05-08 i Stockholm. Gift 1746-10-24 med fänriken vid Närkes och Värmlands regemente, sedan fabrikören Heklor Johan Loffman i hans 3:e gifte (gift 1:o 1723-12-29 med Catharina Maria Bratt, dotter av bruksägaren Gustaf Bratt och Margareta Hervegh. Gift 2:o 1739-01-11 med Jakobina Friedenreich, född 1713-10-18 i Malmö, död 1741-02-25 i Stavnäs socken, Värml., dotter av landshövdingen Melkior Friedenreich, adlad Friedenreich, och Maria Elisabet Wilckens), född 1697-02-01 på Sölje bruk i Stavnäs' socken, död 1776 i Stockholm.
 • Ulrika Sofia, född 1726-11-29, död 1769-09-21 på Simmatorp. Gift 1:o 1745-03-12 Silboholm med kornetten Axel Johan Karlström, född 1715, död 1747. Gift 2:o 1750-02-18 på Silboholm med majoren Bengt Adolf Mannerhierta, i hans 1:a gifte, född 1720, död 1778.
 • Aurora Charlotta, född 1728-08-15, död 1809-04-14 på Knäpplan i Fågelås' socken, Skaraborgs län. Gift 1754-12-03 med kaptenen friherre Claes Henrik Rehbinder, född 1724, död 1768.
 • Magdalena Christina, född 1731-02-13 på Simmatorp, död 1803-08-24 i Lidköping. Gift 1767-03-08 på Simmatorp med sin systers svåger majoren Carl Clerck, i hans 1:a gifte, född 1738, död 1808.
 • Sara Margareta, född 1734-05-13 på Simmatorp, död 1788-01-03 Höjentorp. Gift 1756-09-14 på Simmatorp med löjtnanten Jakob Clerck, född 1734, död 1806.
 • Hedvig Louisa, döpt 1736-08-08 på Simmatorp, död ogift 1757-04-24 på nämnda egendom.

TAB 2

Anders (son av Arvid August Boström, adlad Strömhielm, Tab. 1), född 1717-04-30. Volontär vid Västgöta kavalleriregemente 1734. Korpral därst. 1737. Kvartermästare 1741. Kornett 1743-06-25. Avsked 1747-05-27. Död 1777-05-03 på sin gård Bolbynäs i Bosebo socken, Jönköpings län. Gift 1743-02-02 Rangelstorp med Metta Elisabet Silfverhielm, döpt 1720-09-26, död 1773-11-01 på Bolbynäs, dotter av kaptenen Isak Gabriel Silfverhielm, och Anna Maria Reenstierna.

Barn:

 • Arvid Gabriel, född 1743-12-02 på Rangeltorp. Volontär vid Västgöta kavalleriregemente 1755-09-16. Kvartermästare därst. 1761-11-10. Sekundadjutant 1768-05-02. Premiäradjutant 1769-04-19. Löjtnant 1775-09-08. Ryttmästare 1777-12-10. RSO 1779-01-24. Avsked 1785-12-14. Död ogift 1816-06-04, Stacketorp och slöt ätten på svärdssidan.
 • Adolf Fredrik, född tvilling 1745-06-21 på Möllentorp i Önums socken. Död där s. å. 12/9 (1748-06-13?).
 • Lovisa Ulrika, född tvilling 1745-06-21 på Möllentorp, död 1747 Silboholm och begraven s. å. 20/1.
 • Helena Maria, född 1747-06-16 i Lekåsa socken, Skaraborgs län, död 1752-04-20.
 • Magdalena, född 1753-01-06, död s. å. 16/4.
 • Nils Ulrik, född 1761-03-28 Yttersjö. Stallpage vid hovet 1779-06-30. Fänrik vid Skaraborgs regemente 1781-05-16. Fänriks lön vid Älvsborgs regemente 1783-07-10. Kornett vid Smålands kavalleriregemente 1784-09-01. Sekundadjutant därst. med kvartermästares indelning 1785-11-27. Löjtnant s. å. 14/12. Ryttmästare vid Västgöta kavalleriregemente 1796-10-26. Död ogift 1797-04-17.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: