:

Bonde nr 11

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för adliga ätten Bonde nr 11
Vapensköld för adliga ätten Bonde nr 11

Adliga ätten Bonde nr 11, †

Översikt över adliga ätten Bonde

Urgammal frälsesläkt. Introducerad på riddarhuset 1625. † 1868-11-11. Ätten har utgrenat sig i friherrliga ätten Bonde samt grevliga ätterna Bonde af Björnö och Bonde af Säfstaholm De första säkert betygade ättemedlemmarna är bröderna Tord Bonde och Erengisle Petersson.

TAB 1

Peter Öjarsson. Känd endast till namnet. Erengisle Peterssons far var sannolikt Peter Öjarsson, se Tab. 10, men om Tord Bonde var Erengisles helbroder eller halvbroder med gemensam moder är ej bevisat.

Barn:

TAB 2

Tord Bonde (son av Peter Bonde, Tab 1), till Örbäck. Riddare. Levde ännu 1328. Gift före 1322 med Margareta Röriksdotter, dotter av riddaren Rörik Birgersson (balk) och Helga Anundsdotter (vingad lilja).

Barn:

 • Peter Bonde. Riksråd och riddare. Se Tab. 3.
 • Rörik Bonde. Riddare. Se Tab. 4.
 • Ingeborg Tordsdotter i Liljestadd, död i Vadstena kloster 1391-07-18. Gift 1:o med Magnus Guttormsson (dubbel sågskura). 2:o senast 1341 med Nils Gudserksson (ett blad).

TAB 3

Peter Bonde (son av Tord Bonde, Tab. 2), till Lina. Riddare och riksråd. Gift med Ingeborg Magnusdotter (Bengt Bossons ätt)

Barn:

 • Margareta Petersdotter, död före 1377-03-25. Gift med riddaren och riksrådet, Ulf Jonsson (Aspenäsätten).

TAB 4

Rörik Bonde (son av Tord Bonde, Tab. 2). Riddare. Gift med Märta Gislesdotter, dotter av riddaren och riksrådet Gisle Elinason (Sparre av Aspnäs) och Ingeborg Barnamsdotter.

Barn:

 • Tord Bonde. Riddare och riksråd. Död 1417. Se. Tab. 5.
 • Kristina Röriksdotter, till Ridö. Död barnlös. Gift 1:o före 1382-02-02 med riksrådet och riddaren Erengisle Nilsson den äldre (Hammerstaätten). Gift 2:o 1411-02-12 i Stockholm med väpnaren Anders Ingvarsson (Neb).

[EÄRA; PhT: 1958 s24 not 4]

TAB 5

Tord Bonde (son av Rörik Bonde, Tab. 4), född i mitten av 1300-talet. Död 1417-03-21 troligen på Viborgs slott. Riddare och riksråd. Gift med Ramborg Nilsdotter, dotter av häradshövdingen och väpnaren Nils Kettilsson (Vasa) och Chistina Jonsdotter (Rickebyätten).

Barn:

 • Knut Bonde . Riddare. Död 1413. Se Tab. 6.
 • Karl Bonde. Riksråd och lagman. Se Tab. 8.
 • Margareta Tordsdotter, död 1401. Gift med riddaren och riksrådet, lvar Nilsson (förstockad).

[SBL:5 s315]

TAB 6

Knut Bonde (son av Tord Bonde, Tab. 5), död 1413. Riddare. Hövidsman på Åbo slott. Gift 1408-09-20 med Margareta Karlsdotter, dotter av riksrådet och marsken Karl Ulfsson (Sparre av Tofta) och Helena Israelsdotter (Finstaätten).

Barn:

 • Karl Knutsson, född 1408, död 1470 Konung. Se Tab. 7.

TAB 7

Karl Knutsson, konung Karl VIII Knutson (son av Knut Bonde, Tab. 6), född troligen 1408, död 1470-05-15. Sveriges konung 1448-06-20. Vald till konung i Norge 1449. Förlorade sin norska krona redan 1450. Avsatt som konung i Sverige 1457, återkallades till konung på hösten 1464. Avsade sig kronan 1465. Åter kallad till konung 1467-09. Gift 1:o 1429-02-28 på Ekholmen med Birgitta Turesdotter (Bielke), dotter av riddaren och riksrådet Ture Stensson (Bielke) och Birgitta Abrahamsdotter (tjurhuvud). Gift 2:o 1438-10-05 i Stockholm med Katarina Karlsdotter (gumsehuvud), dotter av riksrådet Karl Ormsson (gumsehuvud) och Märta Gregersdotter (Aspenäsätten). Gift 3:o 1470 med sin frilla Kristina Abrahamsdotter, möjligen dotter till härdshövdingen i Raseborgs västra härad Abraham Pedersson (halvt djur).

Barn: i gifte 1:o med Birgitta Turesdotter (Bielke):

 • Ture Karlsson , död ung före 1447-06-23.
 • Kristina Karlsdotter, levde 1492-06-11. Gift 1446-09-27 på Svartsjö med riddaren och riksrådet, konung Karls hovmästare och lagmannen i Tiohärad Erik Eriksson (Gyllenstierna ).

Barn: i gifte 2:o med Katarina Karlsdotter (gumsehuvud):

 • Margareta Karlsdotter, död före 1465.
 • Magdalena Karlsdotter, född omkring 1445, död 1495. Gift 1466-09-21 i Nyköping med riddaren och riksrådet, hövidsmannen på Visborg Ivar Axelsson (Tott).
 • Birgitta Karlsdotter, född 1446, död i Vadstena kloster 1469-04-14. Nunna

Barn: i gifte 3:o med Kristina Abrahamsdotter:

 • Karl Karlsson. Tillerkändes i faderns testamente 1470 full arvsrätt och fick på sin lott bl a Rönö gods, Östergötlands län, av vilket han dock aldrig torde ha kommit i besittning. Synes hava levat ännu 1488-09-24. Skall enligt en 1500-talsuppgift hava »levat och åldrats i en ringa och föraktad ställning» beroende på att hans äkta börd trots allt icke erkändes.

[EÄRA; SBL:17 s597; SBL:20 s622; KKP s7f not 2]

TAB 8

Karl Bonde (son av Tord Bonde, Tab. 5). Död före 1446. Lagman i Västmanland. Häradshövding. Riksråd från 1420-talets början (blev däremot aldrig riddare). Gift senast 1426 med Cecilia Bosdotter, dotter av den danskfödde riddaren och slottshövitsmannen i Stockholm Bo Tykesson Djure (Dyre) och Sigrid Uddormsdotter (vingad pil).

Barn:

 • Tord Bonde, marsk. Död 1456. Se Tab. 9.
 • Bo Djure. Riddare och riksråd. Död 1465.
 • Sigrid Karlsdotter. Gift före 1457-02-05 med riddaren och riksrådet Stefan Ulfsson (ulv) till Stensta.
 • Birgitta Karlsdotter. Död 1494-07-05. Gift 1457-01-16 Stockholm med riddaren och riksrådet Nils Sture (Natt och Dag).
 • Ramborg Karlsdotter, död ung.

TAB 9

Tord Bonde (son av Karl Bonde, Tab. 8), till Penningby. Född omkring 1420, död 1456. Mördad med en yxa av sin egen danska tjänare Jösse Bosson. Ståthållare öven en del av Norge och Västergötland. Hövidsman på Axvalla slott. Riksmarsk. Riddare. Gift 1455-02-23 i Vadstena med Iliana Åkesdotter, dotter av danska riksrådet och riddaren Åke Axelsson (Tott) och Märta Bengtsdotter (Vinstorpaätten).

Barn:

 • Birgitta Tordsdotter, född omkring 1456. Gift 1:o senast 1474 med riddaren och riksrådet Johan Kristersson (Vasa). Gift 2:o med riddaren och riksrådet Erik Ottosson (tre björnramar).

TAB 10

Erengisle Petersson (son av Peter Bonde, Tab. 1), till Kedjenäs. Väpnare. Gift med Bengta Ragvaldsdotter, dotter av riddaren Ragvald Puke.

Barn:

 • Ragvald Puke. Väpnare. Se Tab. 11.
 • Peter Bonde. Väpnare. Se Tab. 14.
 • Filip Bonde, till Vanborg.
 • Ingeborg Erengisledotter. Gift före 1345 med den Nils Uddsson, som levde ännu 1358.

TAB 11

Ragvald (Erengislesson) Puke (son av Erengisle Petersson, Tab. 10). Väpnare. Gift med Anna Markvardsdotter (Görtz). (Tagit upp morfaderns namn men behåller fädernevapnet)

Barn:

TAB 12

Peter Ragvaldsson (son av Ragvald Puke, Tab. 11). Väpnare. Gift med Katarina Håkansdotter, dotter av väpnaren Håkan Fadersson (stjärnbåt) och Ingegerd Nilsdotter (Bielke).

Barn:

 • Bengta Petersdotter. Gift 1:o med Peter Andersson (hjortkrona). Gift 2:o 1422 med Erik Mattson (7-stjärna).
 • Ragvald Puke. Riksråd och riddare. Se Tab. 13.
 • Karl Puke. Gav 1432-05-21 på Söderby sin broder Ragvald ansvarsfrihet för förvaltningen av hans fäderne- och mödernearv. Var död 1433-12-06.
 • Erik Puke. Död före 1452. Väpnare. ej g. m. Birgitta Bengtsdotter, den orik­tiga uppgiften beror på förväxling mellan honom och Erik Pedersson (Urup)

[EÄKrA; SBL:5 s312; SoH:1971 s494]

TAB 13

Ragvald Puke (son av Peter Ragvaldsson, Tab. 12). Riddare och riksråd. Lagman i Östergötland. Gift med Anna Markvardsdotter, dotter av fogden Markvard Sten (stolpe) och Katarina Henningsdotter (Königsmark).

Barn:

 • Peter Bonde. Väpnare. Död 1469.
 • Ida
 • Ingeborg Ragvaldsdotter. Gift 1:o med Nils Ottason (Björnram). Gift 2:o med väpnaren och riksrådet Peter Ragvaldsson (Fargalt).

TAB 14

Peter Bonde (son av Erengisle Petersson, Tab. 10). Död före 1393. Häradshövding i Östra härad. Gift med Ramborg Magnusdotter (kluven).

Barn:

TAB 15

Tord Bonde (son av Peter Bonde, Tab. 14). Död 1412. Riddare. Gift med Katarina Ulfsdotter, dotter av riddaren och riksrådet, Ulf Jonsson (Roos av Ervalla).

Barn:

 • Märta Tordsdotter. Gift 1418 med riksrådet Bengt Henningsson (Königsmark).

TAB 16

Filip Bonde (son av Peter Bonde, Tab. 14). Väpnare, häradshövding, riksråd. Gift 1414 med Elin Stensdotter, dotter av häradshövdingen Sten Lalasson (Sten Lalasons ätt) och Kristina Magnusdotter (Röde).

Barn:

 • Tord Bonde Filipsson. Död 1484. Riddare och riksråd. Gift 1:o med Bengta Jönsdotter, dotter av riddaren Jöns Nilsson (Svarte Skåning) och Ingeborg Nilsdotter (Natt och Dag nr 13|Natt och Dag). Gift 2:o 1460 med Katarina Knutsdotter, dotter av riksrådet, Knut Jönsson (Tre rosor) och Agnes Alfsdotter.
 • Magnus Bonde. Väpnare. Se Tab. 17.
 • Märta Filipsdotter. Gift 1441 med väpnaren Nils Nilsson (fågelhuvud).
 • Bengta Filipsdotter. Gift före 1446 med väpnaren Lars Haraldsson (6-stjärna).

TAB 17

Magnus Bonde (son av Filip Bonde, Tab. 16). Död före 1493. Väpnare. Gift med Katarina Ingvarsdotter, dotter av väpnaren Ingvar Michelsson (båt) och Ingeborg Abjörnsdotter (Sparre över ett blad)

Barn:

TAB 18

Tord Bonde (son av Magnus Bonde, Tab. 17), död före 1546-09-15. Riddare och riksråd. Gift 1514 Ingrid Amundsdotter, dotter av norske frälsemannen Amund Torstensson och Ingeborg Eriksdotter.

Barn:

 • Göran Bonde. Väpnare. Död 1598. Se Tab. 19.
 • Jöns Bonde. Riddare och riksråd. Se Tab. 20.
 • Måns Bonde. död före 1560 8/2. Måns Bonde måste 1559 14/4 avstå Tranebergs sätesgård m. m. till konung Gustaf. Anledningen var att Måns begått hor med Erik skri­vares hustru Gunnil och mördat Erik skrivare, men fått tillstånd att taga Gunnil till äkta. Detta bekräf­tas efter Måns död av brodern Jöns Bonde 1560 8/2

TAB 19

Göran Bonde (son av Tord Bonde, Tab. 18). Ihjälslagen 1598-09-10 i Stora Tuna. Väpnare. Gift 1:o med Ingeborg Arentsdotter, dotter av Arent Persson (Örnflycht). Gift 2:o med Dorotea Arvidsdotter, som levde 1605 och då skrev sig till Hästeryd, dotter av Arvid Claesson (Uggla).

Barn:

 • 1. Brita Bonde. född omkring 1658, gift med överste Johan Abel v. Minden, besatt från 1643 Öringe Sätesgård i Marbäck sn, vilken efter hennes frånfälle ärv­des av hennes systerdotters Märta Kåses barn av ät­ten Pistol.
 • Ingeborg, levde 1583.
 • Erik Bonde
 • Margareta Bonde. Gift med löjtnanten Göran Kåse.
 • Gertrud Bonde, död ogift.

EÄrätt; EÄKrA; GT:14 sl62; SoH:1955 s313

TAB 20

Jöns Bonde (son av Tord Bonde, Tab. 18). Död 1566 i pesten. Häradshövding, ståthållare, riddare och riksråd. Gift 1:o med Märta Posse, dotter av riksrådet Axel Nilsson Posse och Anna Axelsdotter (Hällekisätten). Gift 2:o med friherrinnan Klara Birgersdotter, dotter av riddaren och riksrådet Birger Nilsson (Grip) och Brita Joakimsdotter (Brahe).

Barn i gifte 1:o med Märta Posse:

 • Anna Bonde. Gift med Olof Nilsson till Hinseberg (Hinsebergs-släkten).
 • Tord Bonde. Ståthållare. Död 1628. Se Tab. 21.
 • Ingeborg Bonde, död 1587. Gift med riksrådet friherre Olof Stenbock.
 • Filip Bonde, född 1552, död 1588. Marskalk Se Tab. 25.
 • Axel Bonde död ung
 • Moritz Bonde död ung.
 • Erik Bonde död ung

Barn i gifte 2:o med Klara Birgersdotter:

 • Ingel Bonde, död 1604-04-29. Gift 1589-03-09 med häradshövdingen Axel Johansson (Natt och Dag)

TAB 21

Tord Bonde (son av Jöns, Tab. 20). Död omkring 1550 på Traneberg. Gick tidigt i krigstjänst och deltog i nordiska sjuårskriget. Tillfångatagen i slaget vid Svarterå 1565 och bortförd till Danmark. Hovjunkare i konung Johans hov 1572 och 1573. En av riksrådet Carl de Mornays domare 1574. Underskrev riksdagsbeslutet 1582. I slottslofven på Vadstena 1586-06-08 mönsterherre i Västergötland 1590 och 1593. En av de olyckliga riksens råds domare i Linköping 1600. Död 1628-03-07 på Sund och begraven i Rackeby kyrka. Såsom anhängare av konung Sigismund anklagades han för förrädiska stämplingar mot hertig Carl, fängslades i 1603-10-00 och dömdes 1604-03-00 till döden och förlust av alla sina gods, men benådades till livet återvann först efter konung Carls död sin frihet 1612, men ej godsen. Gift med Sidsel Urne, dotter av Danmarks rikes råd Claus Lagessen Urne, till Bälteberga och Margareta Jakobsdotter Trolle.

Barn:

 • (?) Märta, till Näs, död ogift.
 • Jöns den yngre, född 1577. Landshövding. Död 1642. Se Tab. 22.
 • Magdalena, född 1579, död ogift 1603 i Kalmar av pesten.

TAB 22

Jöns Bonde den yngre (son av Tord Tab. 21). Född 1577-11-30 på Stensholm. Rymde vid faderns fängslande till Danmark och fick ej återkomma förrän 1620, då han även bekom de av fadern förverkade godsen landshövding över Värmland och Dalarna 1633. Död 1647 på Stensholm. Han sändes i unga år till sina mödernefränder i Danmark, att där uppfostras. Gifte sig i Danmark och blev boende på Oretorp, varför han kallades danska Jöns Bonde och hans efterkommande Danska Bönderna till Stensholm. Gift efter 1604 med Helena Daa, dotter av danske hovjunkaren och länsherren Jörgen Erikssen Daa och Kirsten Joachimsdotter Beck.

Barn:

 • Göran, född 1607 i Köpenhamn. Kammarherre hos konung Gustaf II Adolf. Död och begraven 1632 i Nürnberg.
 • Christina, till Sund. Född 1611 på Oretorp. Levde änka 1678-06, men död 1678-12-20. Gift 1638-03-28 på Stockholms slott med landshövdingen i Nöteborgs län Anton Johan Nieroth.
 • Tord den yngre, född 1614. Assessor. Död 1693. Se Tab. 23.
 • Cecilia, född 1618 på Oretorp. Död på Oretorp 1697-06-08. Gift 1649-09-02 med danske landsdomaren och kommissarien i Skåne Magnus Swawe, till Vankiva och Oretorp.

TAB 23

Tord Bonde den yngre (son av Jöns den yngre, Tab. 22). Född 1614-07-11 på Oretorp. Assessor i Göta hovrätt 1658. Död 1683-02-12. Gift 1648-01-23 med Märta Ekeblad, dotter av översten Göran Ekeblad och Märta Anckar.

Barn:

 • Jöns, född 1648-11-01 på Stensholm, död 1649-03-28.
 • Göran, född 1649-10-10 på Stensholm, död 1650-02-23.
 • Anna Beata, född 1651-01-25. Gift med överstelöjtnanten greve Gustaf Sperling.
 • Helena, född 1652-07-26. Gift i Lindärva socken 1677-11-25 med majoren Hans Soop.
 • Märta Cecilia, född 1653-12-16, levde 1723. Gift 1684-04-18 med överstelöjtnanten Henrik Reuter af Skälboö.
 • Christina, född och död 1655.
 • Agneta Maria, född 1656-12-03, död 1722-04-14 Onsjö. Gift 1678-09-22 med kaptenen Åke Soop.
 • Tord, född 1658-07-05, död 1660-04-04.
 • Carl Gustaf. Född 1659-10-23 på Stensholm. Ryttmästare vid livregementet till häst 1701. Död 1716-06-15 på Araslöv. Gift 1696-10-23 på Araslöv med Christina Ulfeldt, dotter av riksrådet och riksjägmästaren Ebbe Ulfeldt och grevinnan Hedvig af Schleswig-Holstein (konung Christian IV:s i Danmark dotter med Kirsten Munck).
 • Elisabet, till Segmon, född 1661-07-07 död 1731-05-06 Gift 1684 med sin kusin ryttmästaren Erik Drakenberg.
 • Johan, född 1663. Kapten. Död 1695. Se Tab. 24.
 • Claes den polske, född 1664-04-22 på Öredal. Ryttmästare vid Västgöta kavalleriregemente och livregementet till häst. Major vid livregementet. Överstelöjtnant vid Östgöta kavalleriregemente. Ogift massakrerad till döds 1705-07-20 vid Casum i Polen.

TAB 24

Johan den sköne (son av Tord den yngre, Tab. 23). Född 1663-04-17 på Öredal. Kapten vid Erskines svenska regemente i Holland. Kapten vid Närkes och Värmlands regemente. Död 1695-02-28. Gift 1685 med friherrinnan Magdalena Christina von der Noth i hennes 1:a gifte, dotter av generalmajoren Tomas von der Noth och Maria Hägerstierna.

Barn:

 • Märta, till Stensholm och Öredal samt Degeberg i Rackeby socken. Född 1686-09-01 i Stockholm, död 1737-02-24 Tranbygge. Gift 1718 med generalmajoren Otto Johan Koskull.
 • Tord. Död ung.
 • Carl Göran, döpt 1689-05-23 i Stockholm, död ung.
 • Maria Christina, till Sund. Död 1735 i Örebro. Gift 1715 med överstelöjtnanten Gabriel Falkenberg af Trystorp i hans 1:a gifte.
 • Tord, född 1693-03-06, död 1694-06-07 på Stensholm och begraven i Rackeby kyrka .

TAB 25

Filip Bonde (son av Jöns, Tab. 20). Född 1552. Var 1580 hertig Carls sedermera konung Carl IX:s furstlige råd och marskalk. Död 1588-03-01. Han följde 1577 hertigen på hans friareresa till prinsessan Maria av Pfalz. Gift 1580 med Karin Ulfsdotter (Snakenborg), dotter av riksrådet Ulf Henriksson (Bååt) och Agneta Knutsdotter Lillie.

Barn:

 • Carl, friherre Bonde, född 1581, död 1652. Se friherrliga ätten Bonde.
 • Jöns, född 1582. Assessor. Död 1662. Se Tab. 26.
 • Märta, född 1583-09-16 på Säckestad, död 1642-12-20 Mossebo. Gift 1605-01-06 på Stockholms slott med riksrådet Lindorm Ribbing.
 • Ulf, född 1585. Överste. Död 1657. Se Tab. 33.
 • Tord, född 1587-08-31 på Säckestad, död 1598 vid hovet i Stockholm.

TAB 26

Jöns Bonde (son av Filip, Tab. 25). Född 1582-10-22 på Säckestad. Uppfostrades hos konung Gustaf I:s dotter furstinnan Elisabet av Mecklenburg. Introducerad 1625 på ättens vägnar. Assessor i Göta hovrätt 1640. Drottning Christinas hovråd. Död 1662-03-12 på Borrö. Gift 1621-09-09 på Hönsäter i Österplana socken med Ingeborg Lilliesparre af Fylleskog, dotter av hovjunkaren Peder Jonsson (Lilliesparre af Fylleskog) och Anna Posse.

Barn:

 • Anna Bonde, född 1622-08-10 på Borrö, död 1687-02-09. Gift 1652-07-26 med landshövdingen Bengt Ribbing.
 • Carl Filip, född 1624. Major. Död 1659. Se Tab. 27.
 • Christina, till Töllstorp och Loringa. Född 1626-11-01, död ogift 1702-07-15.
 • Agneta, född 1628-12-29 på Borrö, död ogift 1652-05-10.
 • Peder, född 1630-06-15. Kammarherre hos Carl X Gustaf 1650. Medföljde Christer Bonde på hans ambassad till England 1654. Död 1656 i Elbingen i Preussen.
 • Filip, född 1633. Vice president. Död 1680. Se Tab. 28.
 • Göran. Löjtnant vid Västgötadals regemente 1659. Död 1660 i Skåne.
 • Karin Bonde, född 1641-11-26 på Borrö, död 1717-11-01 Kellstorp. Gift 1:o 1667 på Svansjö i Bottnaryds socken med överstelöjtnanten friherre Otto Mörner af Tuna. Gift 2:o 1681 med kaptenen Ulrik Stake.

TAB 27

Carl Filip Bonde (son av Jöns Bonde, Tab. 26). Född 1624-07-27 på Borrö. Major. Död 1659-03-06 på Storeberg. Gift med Maria Elisabet Uggla, dotter av landshövdingen Jakob Uggla och Anna Stake.

Barn:

 • Erik, född 1650-12-24 på Borrö, död 1663-06-20.
 • Ingeborg Bonde, till Tunarp, född 1651-10-05, på Storeberg, död 1683-07-19 Grimstorp. Gift 1682-09-17 på Tunarp med ryttmästaren Johan Lilliehöök af Gälared och Kolbäck.
 • Agneta Bonde, född 1653, död 1737-09-05 på Gälared i Hillareds socken. Gift 1683-03-18 på Tunarp med översten friherre Johan Lorentz Creutz.
 • Brita Christina Bonde, till Storeberg och Tunarp, född 1655-12-21, död 1739-04-09. Gift före 1683 med översten Gabriel Lilliehöök af Fårdala.
 • Margareta Bonde, till Dagsholm och Loringa, död 1727 på Moanäs i Fågelås socken. Gift 1680-08-29 på Tunarp med överstelöjtnanten friherre Johan Sparre.

TAB 28

Filip Bonde (son av Jöns Bonde, Tab. 26), till Borrö, Fituna i Sorunda socken samt Jula i Utby socken. Född 1633-11-05 på Borrö. Vice president i bergskollegium 1670-03-11. Kommissarie till ett bergsregementes till fot upprättande i Närkes samt Nora och Lindes bergslager. Död 1680-04-05 i Stockholm. Gift 1668-01-15 på Fituna med friherrinnan Ebba Fleming af Lais, dotter av riksrådet och presidenten Erik Fleming, friherre Fleming af Lais och hans 1:a fru Maria Eleonora Soop.

Barn:

 • Jöns, född 1668-11-08 på Borrö, död 1670-01-01 i Stockholm.
 • Maria Christina Bonde, till Borrö och Jula, född 1670-06-20, död 1736-05-20 Främmestad socken. Gift 1698-02-06 på Fituna med generalmajoren Lars Hierta i hans 2:a gifte.
 • Ingeborg, till Jula, född 1672-04-28, död ogift 1720-11-06 på Främmestad.
 • Ebba Helena, född och död 1673.
 • Jöns Filip, född 1674-10-12 på Borrö, död på Borrö 1675-06-18.
 • Helena Margareta, född och död 1676.
 • Erik Gustaf, född 1678-03-08 på Borrö. Skjuten 1697 vid belägringen av Barcelona i Spanien.
 • Carl Henrik Bonde, född 1679. Överste. Död 1722. Se Tab. 29.
 • Filip Bonde, född 1680-08-01 på Borrö. Löjtnant vid Upplands stånddragonregemente. Sekundkapten vid Kronobergs regemente. Ryttmästare vid norra skånska kavalleriregementet. Fången vid Poltava 1709-06-28 och sedan på flykten ur fångenskapen av ett ryskt parti anfallen och ogift massakrerad till döds 1711-07-19.

TAB 29

Carl Henrik Bonde (son av Filip Bonde, Tab. 28), till Fituna och Jula samt Källunda i Kärda socken och Töllstorp i Gnosjö socken. Född 1679-03-14. Överstelöjtnant vid Smålands kavalleriregemente 1710. Överstes titel 1720. Död 1722-12-15 på Fituna. Gift 1711-07-09 med friherrinnan Ulrika Maria Siöblad, dotter av amiralen friherre Erik Siöblad och friherrinnan Charlotta Regina Palbitski.

Barn:

 • Knut, född och död 1712.
 • Charlotta Ebba, född 1713-08-02 på Brevik, död 1749-08-28 på Fituna .
 • Ebba, född 1714-08-01 på Fituna, död 1714-09-11.
 • Ingeborg, född 1715-09-21 på Fituna, död på Fituna ogift 1788-03-06.
 • Carl Adam, till Källunda och Töllstorp. Född 1716-10-14 på Fituna. Ryttmästare. Död 1759-11-06 i Anklam under pommerska kampanjen. Gift 1744-09-02 Halla med Magdalena Reenstierna, dotter av kaptenen Jakob Reenstierna och hans 1:a fru Metta Magdalena Uggla.
 • Ulrika Eleonora, född 1719-05-05 på Fituna, död 1790-11-25 Håringe. Gift 1:o 1739-04-11 Herrestad med ryttmästaren Daniel Dreffling i hans 3:e gifte.
 • Filip, född 1720. Överste. Död 1789. Se Tab. 30.
 • Jöns Alexander, född 1721. Kapten. Död 1799. Se Tab. 32.
 • Erik, född 1722-10-17 på Fituna. Livdrabant 1749. Död ogift 1749-07-14 på Fituna.

TAB 30

Filip Bonde (son av Carl Henrik Bonde, Tab. 29). Född 1720-04-15 Fågelsta. Kunglig page. Överstelöjtnant i armén. Avsked med överstes karaktär. Död 1789-06-02 på Levene. Gift 1753 med Fredrika Eleonora Hierta, dotter av hovmarskalken Per Filip Hierta och hans 1:a fru friherrinnan Helena Kagg.

Barn:

 • Carl Filip, född 1753. Överste. Död 1814. Se Tab. 31.
 • Maria Helena, född och död 1755.
 • Jöns, född och död 1756.
 • Gustaf Adolf, född 1757-05-14 på Granby, död 1767.
 • Jöns, född och död 1763.
 • Ingeborg, född 1767-05-09 på Stora Alviken i Nykils socken.
 • Charlotta, född 1768-08-31 på Stora Alviken i Nykils socken, död 1824-12-10 Kölingsholm. Gift 1796-09-12 Häreholm med överstelöjtnanten Bo Oxehufvud.

TAB 31

Carl Filip Bonde (son av Filip Bonde, Tab. 30). Född 1753-12-28 på Granby. Kommendant på Karlstens fästning. Överste i armén. Död 1814-04-25 Torreby. Gift 1786-07-25 Vallerstad med stiftsjungfrun friherrinnan Andreetta Ulrika Sparre, dotter av majoren friherre Erik Sparre och Regina Christina Lillienberg.

Barn:

 • Sigrid, född 1787-08-04 på Önne kaptensboställe i Järbo socken, död som spädbarn på Hälleberg.
 • Sigrid Christina, född 1788-08-04 på Önne, död 1818-05-03. Gift 1817-07-12 i Lidköping med lagmannen Ulrik Gustaf Lindencrona.
 • Ingeborg, född 1790-09-23 på Önne, död 1857-01-27 i Stockholm. Gift 1812-05-17 i Malms socken med sin syssling överstekammarjunkaren friherre Carl Bonde.
 • Tord Filip, född 1792-04-24 på Önne. Överstelöjtnant. Postmästare i Hjo. Död i Hjo 1848-08-11. Gift 1816-04-24 Nortaka med Margareta Johanna Bildt, dotter av översten Didrik Bildt och Margareta Elisabet Petersson.
 • Fredrika Eleonora, född 1793-06-05 på Häreholm, död som spädbarn.
 • Knut Jedward, född 1794-11-24 på Häreholm. Major i armén. Död ogift 1868-11-11 på Ericsberg och var den siste på svärdssidan av den adliga ätten.
 • Fredrika Charlotta, född 1798-04-24 på Häreholm. Stiftsjungfru. Död 1858-01-12 i Uppsala. Gift 1:o 1818-09-17 med kammarherren Vilhelm Virgin. Gift 2:o 1839-06-13 i Stockholm med kammarherren friherre Carl Samuel Hermelin i hans 2:a gifte.

TAB 32

Jöns Alexander Bonde (son av Carl Henrik Bonde Tab. 29). Född 1721-09-05 Jula. Kapten. Död 1799-05-30 på Fituna. Gift 1756-07-20 med friherrinnan Ulrika Eleonora Rosenhane, dotter av generalmajoren friherre Göran Gustaf Rosenhane, och hans 1:a fru friherrinnan Edla Brita Banér.

Barn:

 • Carl Göran, friherre Bonde, född 1757, död 1840. Se friherrliga ätten Bonde.
 • Charlotta Maria, född 1759-12-19 på Fituna, död 1764-03-14.
 • Brita Eleonora, född tvilling 1762-12-14 på Fituna, död på Fituna 1763-03-09.
 • Ingeborg, född tvilling 1762-12-14 på Fituna, död 1763-03-09

TAB 33

Ulf Bonde (son av Filip. Tab. 25), till Säckestad och Hallandsberg, båda i Trästena socken samt Ulvängen i Låcketorps socken. Född 1585-06-05 på Säckestad. Överste för Västgöta, Värmlands och Dals infanteri. Slottslofven på Reval 1609. Död 1657-06-22. Gift 1:o med Beata Svan, dotter av rikskammarrådet och ståthållaren på Kalmar slott Arvid Göransson (svan) och Christina Nilsdotter Ribbing. Gift 2:o 1616-06-10 med Margareta Stake, dotter av ståthållaren Erik Stake och Ingeborg Posse.

Barn i gifte 2:o:

 • Filip. Född 1617-03-07 på Säckestad. Ryttmästare 1641. Död 1658-07-15 på Säckestad. Gift 1643-12-04 på Kragsta med Anna Kyle i hennes 2:a gifte, dotter av Erik Kyle och Anna Jönsdotter (Rosenbielke).
 • Erik, född 1618 på Säckestad. Kornett vid Västgöta kavalleri. Död i Wismar.
 • Tord, född 1619. Riksråd och president. Död 1683. Se Tab. 34.
 • Beata, född 1621 på Säckestad, död 1682 Tisenhult. Gift 1:o 1642-06-29 med Åke Ulfsparre af Broxvik. Gift 2:o med Svante Uggla.
 • Karin, till Låcketorp. Född 1622-11-02 på Säckestad, död ogift 1696-03-17 i Låcketorps Sörgården.
 • Magdalena. Född 1624 på Säckestad, död ogift efter år 1681.
 • Märta, född 1626 på Säckestad, död 1705 på Burvik. Gift 1649-10-10 med assessorn Jonas den yngre Bure.
 • Nils, född 1628-07-20 på Säckestad, död 1644-10-19 i Ängelholm.
 • Lennart, född 1630. Ryttmästare. Död 1682. Se Tab. 36.
 • Anna, till Ulvängen. Född 1632 på Säckestad, död 1711.
 • Jöns, född tvilling 1635-03-28 på Säckestad, död 12 veckor gammal.
 • Ulf, född tvilling 1635-03-28. Lagman. Död 1687. Se Tab. 38.

TAB 34

Tord Bonde (son av Ulf Bonde, Tab. 33). Född 1619-06-07 på Säckestad. Ryttmästare 1655. Major 1657. Överstelöjtnant vid skånska kavalleriregementet 1658. Landshövding över Skaraborgs län 1660. Riksråd 1668. Assessor i Göta hovrätt 1669. President i reduktionskollegium 1675. Hovrättsråd i Göta hovrätt 1676. Död 1683-01-24 på Håtö. Gift 1:o 1653 med Anna von Warnstedt, dotter av översten Johan Wernstedt och Anna Kyle. Gift 2:o 1669-10-00 med Anna Posse, dotter av kaptenen Nils den yngre Posse och Anna Stake. Gift 3:o 1675 med friherrinnan Christina Fleming af Liebelitz, dotter av riksskattmästaren och generalguvernören Herman Fleming, friherre Fleming af Liebelitz och Christina Rosladin.

Barn i gifte 1:o:

 • Ulf, född 1654-04-10 på Säckestad. Assessor vid reduktionsverket 1680. Död 1681-04-10 på Harbrobolm, ihjälskjuten av våda på jakt.
 • Johan, född 1656, död ung.
 • Anna Margareta, född 1657, död 1691. Gift 1691-10-18 med löjtnanten friherre Lars Mörner af Tuna
 • Johan Filip, född 1659. Kapten. Död 1700. Se Tab. 35.
 • Gustaf, till Tordsberg. Född 1661. Kapten. Död ogift 1704-07-10 i Polen.
 • Anna Beata, född tvilling 1665-10-30 på Marieholms landshövdingeresidens, död 1665-12-17.
 • Carl, till Harbroholm. Född tvilling 1665-10-30 på Marieholms landshövdingeresidens. Löjtnant vid garnisonsregementet i Stade 1687. Kapten vid garnisonsregementet i Stade. Major och kommendant på en fästning i Holstein. Död i fästningen i Holstein 1701. Gift med Hedvig Eleonora Strussberg, dotter av geheimeregeringsrådet Sven Mårtensson, adlad Strussberg och Elisabeth von Knobelsdorff.

Barn i gifte 3:o

 • Anna Christina, döpt 1676-05-10 i Stockholm Hovförsamlingen, död 1713.
 • Herman. Löjtnant 1700-09-11. Ogift skjuten vid Narva 1700-11-28.
 • Claes, född 1679-12-21 på Tordsberg, död 1680-03-24 på Håtö.
 • Margareta Fredrika, född 1680-08-24, död 1727-03-31. Gift 1716-10-07 med generalmajoren greve Abraham Brahe i hans 2:a gifte.

EÄrätt; SoH:1994 s25; VFT s!37

TAB 35

Johan Filip Bonde (son av Tord Bonde, Tab. 34). Född 1659-02-14. Kapten 1697-06-15. Skjuten 1700-11-28 vid Narva på samma gång som brodern Herman. Gift med Margareta Kafle, dotter av vice presidenten Erland Kafle och hans 1:a fru Brita Månesköld af Seglinge.

Barn:

 • Anna Brita, död 6 veckor gammal på Harbroholm.
 • Johan, född 1689-06-28 på Harbroholm, död på Harbroholm 1691.
 • Tord, döpt 1690-07-12 i Stockholm Hovförsamlingen, död 1691 på Harbroholm.
 • Carl Erland, döpt 1691-06-14 på Harbroholm. Page vid hovet. Död 1705-09-18.
 • Tord, döpt 1692-08-09 på Harbroholm. Fänrik vid Södermanlands regemente. Stupade 1710-02-28 i slaget vid Hälsingborg.
 • Claes, född 1694, död 1705-10-19 på Almungeberg.
 • Christina Märta, till Almungeberg. Född 1699-01-10 i Stockholm, död i Stockholm ogift 1754-12-14.

TAB 36

Lennart Bonde (son av Ulf Bonde, Tab. 33). Född 1630-03-29 på Säckestad. Ryttmästare 1658-03-30. Död 1682-12-12 genom ett fall på hal is å sjön Ymsen vid Säckestad. Gift 1667-06-24 med Anna Uggla, dotter av majoren Sven Uggla och Margareta Kafle.

Barn:

 • Ulf Gustaf, född 1668. Kapten. Död 1709. Se Tab. 37.
 • Claes, till Säckestad. Född 1674-08-09 på Påarp i Murums socken. Död ogift 1705-06-15 på Säckestad.

TAB 37

Ulf Gustaf Bonde (son av Lennart Bonde, Tab. 36). Född 1668-05-13 på Säckestad. Kaptens avsked 1700-12-17. Död 1709-05-26 på Hallandsberg. Gift 1701-09-16 med friherrinnan Beata Kagg, död 1752-08-25 på Säckestad, dotter av kammarherren friherre Nils Kagg och friherrinnan Märta Ribbing af Zernava.

Barn:

 • Lennart Herman, till Säckestad. Född 1702-09-29 på Hallandsberg. Död ogift 1764-06-19 på Säckestad.
 • Märta Margareta, född 1703-11-30 på Hallandsberg, död 1774-02-06 Moholm. Gift 1730-02-11 med generalmajoren friherre Carl Sparre.
 • Anna Magdalena, född 1705-01-25 på Hallandsberg, död 1755-03-02 Harg. Gift 1731-11-21 med landshövdingen friherre Erik Oxenstierna af Eka och Lindö.
 • Nils, född tvilling 1706-06-21 på Hallandsberg, död 1706-06-30.
 • Beata, född tvilling 1706-06-21 på Hallandsberg, död 1706-09-20.
 • Margareta, till Säckestad. Född 1707-12-17 på Hallandsberg, död 1776-09-30 på Säckestad.
 • Gustaf Gabriel, till Hallandsberg. Född där 1709-06-17. Assessor i bergskollegium 1747. Extra ordinarie bergsråd 1757. Död ogift 1765-06-24 på Säckestad.

TAB 38

Ulf Bonde (son av Ulf Bonde, Tab. 33), till Vaholm i Vads socken och Gäddeberg i Götlunda socken, Åkeshov i Bromma socken och Ör i Spånga socken samt Värsta i Häggeby socken. Född tvilling 1635-03-28 på Säckestad. Assessor i kommerskollegium. Lagman i Skåne. Assistensråd vid generalguvernementet i Skåne. Död 1687-02-13 på Johannislund. Gift 1663-12-17 med friherrinnan Christina Bielkenstierna, dotter av riksrådet och amiralen Claes Hansson, friherre Bielkenstierna och friherrinnan Barbro Natt och Dag.

Barn:

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.. Denna artikel innehåller information och citat hämtade från Svenskt biografiskt handlexikon Jan Raneke, Svenska medeltidsvapen.

: