:

Skeckta nr 703

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Skeckta nr 703 †

Adlad 1661-10-02, introd. 1664. Utdöd 1771-04-15.


1At (Sch). 2Um. 3At (P). 4Vallentuna härads lagfartsprot. 1773-06-16 (OA).

TAB 1

Måns Börjesson, till Ragnhildstorp i Råda socken, Skaraborgs län. Riksrådet, och riksmarsken greve Jak. De la Gardies hauptman över Leckö slott och grevskap. Död 1632-07-25 och begraven i Råda kyrka. Gift med Anna Pedersdotter i hennes 2:a gifte (gift 1:o med borgmästaren i Lidköping Asmund Olofsson Liedberg).

Barn:

 • Börje Månsson, adlad Scheckta, till Ragnhildstorp samt Skarsby (Vängsjöberg) i Gottröra socken, Stockholms län. Född 1623-05-09 på Ragnhildstorp. Pikenerare i Holland 1641. Ryttare i fransk tjänst 1646. Korpral därst. 1648. Kvartermästare 1649. Kornett och löjtnant 1650. Ryttmästare 1652. Major 1654. Strax efter återkomsten till Sverige major vid riksrådet och generalguvernören greve Magn. Gabr. De la Gardies värvade regemente till häst. Överstelöjtnant därst. 1656. Överste för ett värvat regemente till häst 1660. Adlad 1661-10-02 (introd. 1664 under nr 703). Överste för kavalleriet i Jämtland och Bohuslän 1661-11-06 död 1670-03-11 på Frösö skans i Jämtland och jordfäst s. å. 7/8 därst., men sedan jämte sin fru begraven under koret i Gottröra kyrka, där deras gravsten med påskrift och inhuggna vapen ses samt hans stora huva, vapenhandskar, sporrar och värja uppsattes. Gift 1662-01-21 i Göteborg med Catharina Norfelt, som 1673 lät tillbygga koret i Gottröra kyrka, levde ännu i dec. 1721, dotter av burggreven i Göteborg Israel Johannes Noræus, adlad Norfelt, och hans 1:a fru Armika Sittman.

Barn:

 • Anna Maria, född 1664, död 1727. Gift med majoren Magnus Gabriel Willemsens, adlad Willemsens, död 1723.
 • Armika, född 1665, död 1723-05-09. Gift 1684 med generalmajoren Mikael Planting, adlad Planting-Bergloo, i hans 1:a gifte, död 1729.
 • Brita, född 1666, död 1730-01-18. Gift 1686-11-23 med kaptenen Joakim Daden, adlad von Daden, död 1712.
 • Magnus Israel, född 1667. Överstelöjtnant. Död 1741. Se Tab. 2.
 • Catharina, född 1669, död 1735-04-30. Gift 1:o med kaptenen Henrik Lusten, adlad von Lusten, född 1651, död 1696. Gift 2:o med ryttmästaren Frans Jakob Gardemein, adlad von Gardemein, i hans 2:a gifte, död 1704.

TAB 2

Magnus Israel (son av Börje Månsson, adlad Skeckta, Tab. 1), till Vängsjöberg i Gottröra socken Stockholms län samt Markby i Håtuna socken, Uppsala län. Född 1667. Student i Uppsala1 1679-03-13. Konduktör vid fortifikationen i Narva. Löjtnant vid svenska livregementet till fot 1690. Kapten vid Bielkes pommerska infanteriregemente 1695. Avsked 1699. Överstelöjtnant för Upplands enrollerade allmoge 1714. Överstelöjtnants avsked 1724-06-25, död 1741-06-00. Gift 1696 med Maria Agneta Örnestedt, född 1670-04-22, dotter av generalkrigskommissarien Filip Joakim Joel, adlad Örnestedt, och hans 2:a fru Brita Sparrfelt.

Barn:

 • Catharina Brita, född 1697-03-18, död s. å. 26/12 i Stettin.
 • Börje Filip, född 1699. Kapten. Död 1770. Se Tab. 3
 • Magnus, född 1702-02-28 Lövhamra. Volontär vid livgardet 1719. Rustmästare därst. 1720. Sergeant 1723. Livdrabant 1729-05-30. Kapten vid konung Stanislai livdragonregemente 1733. I sin drabantbeställning stadfästad 1741-08-15. Major i preussisk tjänst. Kontingentborgare och handlande i Strömstad. Död ogift i sistnämnda stad 1771-04-15 och slöt ätten på svärdssidan. 'Han anmälde sig vid 1761 års riksdag till belöning för konsten att kunna fördelaktigt bränna brännvin samt bevara träd från förruttnelse, men något avseende gjordes ej därpå.'
 • Carl Fredrik, döpt 1704-09-06 på Lövhamra. Volontär vid livgardet. Död ogift 1726-03-18.
 • Maria Christina, född 1706-12-02 på Lövhamra, död 1757-09-00. Gift 1:o 1729-09-30 i Stockholm med sin kusin, kornetten Carl Gustaf Willemsens, levde 1743. Gift 2:o 1746-08-22 på Markeby med kaptenlöjtnanten friherre Göran Reinhold Ulfsparre af Broxvik, född 1721, död 1757.
 • Anna Beata, född 1710-11-28 på Lövhamra, död 1763-04-00. Gift med kammarherren Conrad Anton Lohe, död 1763.
 • Hedvig Charlotta, född 1712-09-20 på Lövhamra, död ogift 1793-07-06 Hagetorp

TAB 3

Börje Filip (son av Magnus Israel, Tab. 2), till Vilunda i Hammarby socken, Stockholms län, som han erhöll genom sitt gifte och av änkan försåldes4 1773-01-07. Född 1699-11-09 Vängsjöberg. Musketerare vid livgardet 1717. Sekundförare därst. 1718-08-04. Sekundfänrik s. å. 13/10. Löjtnant 1738-02-13 regementskvartermästare 1741-08-20. Stabskapten 1743-05-31. Premiärkapten 1745-06-22. RSO 1748-11-07. Avsked 1750-07-31. Död 1770-05-03 på Vilunda. 'Han sysselsatte sig åren 1746 och 1747 med vinstlöst malmletande omkring Nyköping. Blev 1756-09-07 för grova tillmälen mot bondeståndets talman Olof Håkansson och såsom ej rätt klok, dömd av riksens ständer till livstids fängelse på Bohus fästning, varifrån han dock lössläpptes i juni 1762.' Gift 1733-11-29 i Stockholm med Margareta Silfversparre, född 1715, död 1774-04-26 Bottna, dotter av ryttmästaren Carl Gustaf Silfversparre, och Eva Elisabet von Burghausen.

Barn:

 • Carl Magnus, döpt 1734-12-03 i Stockholm1 (Livg.). Student i Uppsala2 1751-05-04. Död3 1754-01-04.
 • Gustaf Filip, född 1737-07-00, död 1738-07-22 på Vilunda.
 • Maria Elisabet, född 1739-05-00, död s. å. på Vilunda och begraven s. å. 31/10.
 • Börje Fredrik, född 1741-06-17 på Vilunda, död där 1749-01-17.
 • Ulrika Margareta, född 1748-07-09 i Björneborg i Finland. Levde 1783. Gift 1:o 1762-09-00 på Vängsjöberg med hovjägmästaren Erik Daniel Sparrsköld, från vilken hon 1767 blev skild, född 1737, död 1791. Gift 2:o före 1774 med uppsyningsmannen vid sjötullen i Björneborg (?kornetten) Gustaf Vilhelm Horn (?af Rantzien), död 1781-09-05.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: