:

Silfverskiöld nr 1073

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Silfverskiöld nr 1073

Adlad 1686-05-08, introducerad 1686.

En gren av ätten upphöjdes 1771 i friherrligt stånd. Ätten har gemensamt ursprung med adliga ätten Silfvercrantz, samt adliga ätten von Hylteen och friherrliga ätten von Hylteen.

Silfverskiöld A107300.png

TAB 1

Niklas Andersson Hyltén, adlad Silfverskiöld, (son av Andreas Jonæ Hyltenius, se adliga ätten Silfvercrantz, tab 1), till Össjö i Össjö socken, Kristianstads län. Född 1635-01-18 i Ölmestads prästgård Jönköpings län. Student i Uppsala (Vsn.) 1653-09-28. Disp. 1658 (Vsn.). Filosofie magister 1660. Handsekreterare hos hertig Adolf Johan 1664. Reste 1665 utrikes till Tyskland, Holland och England. Jur. professor i Lund 1667. Universitetets sekreterare 1668-02-15. Bevistade fredstraktaten i Lund 1679, där han gick de svenska ambassadörerna flitigt tillhanda. Adlad 1686-05-08 (introducerad 1686 under nr 1073). Avträdde 1687 sin professur till Rikard Ehrenborg, som sedan blev hans måg, men efter dennes död återfick han 1700-08-28 densamma. Död 1702-02-11 i Stockholm och begraven i Klara kyrka i Stockholm. Gift 1:o 1671-05-30 i Lund med Abela von Kempten, av tysk adlig familj, död 1677. Gift 2:o 1686 med Juliana Sigrid Gripenflycht, döpt 1668-01-11 i Riddarholmens förs, Stockholm, död 1728-09-04 på Össjö och begraven 1728-10-02, dotter av amiralitetsmedikus doktor Peter Schallerus, adlad Gripenflycht, och Anna Seitserf.

Barn:

 • 1. Ida Catharina, döpt 1672-03-10 i Lund, död 1739-11-02 på Stora Kölaboda i Göteryds socken, Kronobergs län och begraven 1739-12-12. Gift 1:o 1690-10-30 med professorn Rikard Ehrenborg, född 1655, död 1700. Gift 2:o 1705-09-22 i Lund med majoren Mårten Gustaf Scharp, död 1708-02-28 i Ukraina, broder till översten Gustaf Skarp, adlad Rutensparre.
 • 1. Anna Margareta, döpt 1673-01-12 i Lund, död som barn.
 • 1. Nils, född 1674. Landshövding. Död 1753. Se Tab. 2
 • 1. Bartolomeus, döpt 1675-08-22 i Lund, död som barn.
 • 1. Anna Sofia, döpt 1676-11-24 i Lund, död som barn.
 • 2. Anna Christina, född 1688-07-15, död 1759-06-08 Gift 1712-04-27 på Össjö med översten Carl Otto Lagercrantz, född 1683, död 1746.
 • 2. Abela Juliana, född 1690-01-01, död 1728-11-14 och begraven 1728-12-06 i Bosjökloster kyrka, Malmöhus län. Gift 1710-12-11 på Össjö med presidenten Henrik Hammarberg, nr 1053, född 1686, död 1768.
 • 2. Peter, född 1691. President. Död 1758. Se Tab. 18
 • 2. Carl Gustaf, född 1692. Lagman. Död 1741. Se Tab. 29
 • 2. Ulrika Eleonora, född 1694, död 1728-10-27 på Bläsinge i Östra Ljungby socken, Kristianstads län och begraven 1728-11-13. Gift 1722-04-20 på Össjö med sin systers svåger, hovjägmästaren Samuel Gustaf Hammarberg, i hans 1:a gifte, född 1689, död 1760.
 • 2. Anders, född 1696-01-12 på Össjö. Student i Lund 1705-10-25. Vice häradshövding. Död ogift 1732-06-02 (1732-06-01) Häckeberga och jordfäst 1732-08-13 under koret i Genarps kyrka
 • 2. Johan Gabriel, född 1697-04-14 på Össjö, död 1697-04-17 och begraven 1697-04-13.
 • 2. Maria Elisabet, född 1699-03-15 på Össjö, död ogift 1731-10-12.
 • 2. Julius, född 1701-11-25 på Össjö. Student i Lund 1709 och sedan i Uppsala. Auskultant i Göta hovrätt 1725 och i Svea hovrätt 1726-10-16. Auskultant i kommerskollegium 1727-10-24. Biträdde presidenten i kommerskollegium med utrikeskorrespondensens förande 1727–1729. Förde protokollet i en kommission över pommerska ärenden 1729–1732. Ombudsman hos generaltullarrendesocieteten 1732-03-31. Advokatfiskal i kommerskollegium 1737-06-18. Sekreterare i kommerskollegium 1744-02-22. Assessor 1754-06-13. Extra ordinarie kommerseråd 1757-02-09 med tur från 1756-12-14. Fullmäktig i riksens ständers slottsbyggnadsdeputation 1762. Deputerad för utredning av växelförhållandena 1763-08-30. Ledamot av kommissionerna ang. överflödsförordningens tillämpning 1766-10-06 och 1770-10-03. RNO 1775-04-20. Vice president i kommerskollegium 1778-12-27. Död ogift 1784-12-28 i Stockholm.[Ak.]

TAB 2

Nils, (son av Niklas Andersson Hyltén, adlad Silfverskiöld, tab 1), född 1674-04-18 i Lund. Student i Lund 1689-12-14. Extra ordinarie tjänsteman i kammarrevisionen 1698. Tillika sekreterare hos kungliga rådet greve Nils Gyldenstolpe. Sekreterare i Göta hovrätt 1707-01-12. Assessor i Göta hovrätt 1708-06-05. Lagman i Älvsborgs läns lagsaga 1718-07-18. Hovrättsråd i Göta hovrätt 1719-05-06. Vice president i Göta hovrätt 1733-03-29. Landshövding i Kristianstads län 1739-05-28. Avsked 1745-04-00. Död 1753-02-16 Rösjöholm s län och begraven 1753-03-31 i Tossjö kyrka. Gift 1707-12-26 med friherrinnan Christina Maria Lilliecreutz, född 1691-11-26, död 1755-11-05 på Rösjöholm och begraven 1755-11-26 i Tossjö kyrka, dotter av landshövdingen Nils Welt, adlad och friherre Lilliecreutz, och Christina Maria Schiller.

Barn:

 • Nils, född 1708. Hovjägmästare. Död 1755. Se tab 3
 • Carl Samuel, född 1710-01-25, död 1710-02-14 i Jönköping.
 • Arvid, friherre Silfverschiöld, född 1710. President. Död 1781. Se friherrliga ätten Silfverschiöld, tab 1.
 • Peter, född 1712. Överstelöjtnant. Död 1800. Se Tab. 4
 • Carl Fredrik, född 1713-08-13 på Rösjöholm, död 1714-02-08 och begraven 1714-02-12 i Stensholmsgraven i Hakarps kyrka, Jönköpings län.
 • Johan Gabriel, född 1714. Kapten. Död 1784. Se Tab. 17
 • Ulrika Christina, född 1718-03-30, död 1718-10-26 och begraven 1718-11-03 i Stensholmsgraven i Hakarps kyrka
 • Christina Maria, född 1719-09-23, död 1787-02-11 i Alingsås. Gift 1738-09-08 på Rösjöholm med kammarherren och lagmannen friherre Ture Ollonberg, född 1704, död 1761.

TAB 3

Nils, (son av Nils, tab 2), född 1708-10-26. Student i Lund 1724-10-19. Hovjunkare (SAB.) 1734-08-06. Överjägmästare i Halland (Sj.) 1736-03-12. Hovjägmästare. Död 1755-08-21 Boarp s län och begraven 1755-09-03 i Skillingegraven i Munka Ljungby kyrka, Kristianstads län. Gift 1748-09-13 Skillinge, död 1762-06-27 Hjälmslund s län, dotter av landshövdingen Samuel Hylteen, adlad och friherre von Hylteen, och Helena Maria König.

Barn:

 • Helena Eleonora, född 1749-06-26 på Boarp, liksom syskonen, död ogift 1843-05-30 på Vrams Gunnarstorp i Norra Vrams socken, Kristianstads län.
 • Christina Maria, född 1750-06-29, död 1837-06-08. Gift 1775-10-13 på Össjö med kaptenen Göran Ehrenpreus, född 1750, död 1828.
 • Nils, född 1751-10-19. Korpral vid norra skånska kavalleriregementet 1768-01-30. Kornett 1768-12-22. Sekundadjutant 1771-06-05. Löjtnant i armén 1772-09-13. RSO 1772-09-22. Löjtnant vid regementet 1773-10-13. Ryttmästare vid Jämtlands dragonregementets kavalleriskvadron 1778-04-29. Sekundmajor vid Jämtlands dragonregementets kavalleriskvadron 1781-05-30. Ryttmästare vid livregementet till häst 1783-05-30. Chef för regementets dragonkår 1786-04-19 och gjorde med denna 1789 och 1790 års krig i Finland. Överstelöjtnant i armén 1790-08-30. Vid regementets delning överstelöjtnant i regementet och sekundchef för lätta dragonkåren 1791-03-16. Avsked från denna befattning och landshövding i Värmlands län 1793-05-07. Avsked från landshövdingämbetet 1802-10-04. Död barnlös 1822-12-09 i Eksjö. Gift 1791-06-12 Kankas, dotter av hovrättsrådet Nils Hasselbom, adlad Fredensköld, och hans 1:a fru Catharina Margareta Cedermarck.
 • Samuel, född 1753-01-26, död 1753-03-24 på Boarp och begraven 1753-03-26 i Össjö kyrka
 • Samuel, född 1754-03-21, död 1755-07-14 på Boarp och begraven 1755-07-22 i Skillingegraven i Munka Ljungby kyrka

TAB 4

Peter, (son av Nils, tab 2), till Rösjöholm i Tossjö socken, Kristianstads län, född 1712-07-25. Student i Lund (At (P).) 1730-10-14. Regementskvartermästare vid Hamiltonska regementet 1741. Kapten och kompanichef vid Hamiltonska regementet 1746. Stabskapten 1752-04-11. Avsked 1753-09-27. Överstelöjtnant i armén 1760 (At (Sch).). RSO 1770-04-28. Död 1800-01-02 på Rösjöholm och begraven 1800-01-14 i Tossjö kyrka. Gift 1745-01-25 med Anna Sofia Burmester, född 1724-01-12, död 1803-01-09 på Rösjöholm, dotter av grosshandlaren i Kristianstad Bernt Johan Burmester och Anna Sofia Hildebrand.

 • Barn:
 • Christina Sofia, döpt 1745-11-25 i Kristianstad, död 1786-01-13 i Göteborg. Gift 1763-05-26 på Rösjöbolm med generalen Sven Winckler, adlad af Winklefelt, nr 2064, född 1722, död 1807.
 • Ulrika Eleonora, född 1746-12-16, död 1835-04-19 och begraven 1835-04-28 i Tossjö kyrka. Gift 1770-01-26 på Rösjöholm med generalmajoren Alexander Mikael Strussenfelt, adlad von Strussenfelt, född 1716, död 1797.
 • Hedvig Charlotta, född 1748-10-11, död 1835-05-24 på Måstena i Bälinge socken, Södermanlands län. Gift 1765-06-20 på Rösjöholm med majoren Carl Fredrik Plomgren, adlad von Plomgren, född 1738, död 1829.
 • Nils, född 1750. Ryttmästare. Död 1815. Se Tab. 5
 • Bernt Johan, född 1753-04-23 Åraslöv s län. Volontär vid Saltzas regemente 1767-12-24. Adjutant vid fortifikationen 1768-12-10. Konduktör vid fortifikationen 1771-12-11. Löjtnant 1778-06-24. Transporterad till Saltzas regemente 1782-05-15. Kapten vid Saltzas regemente 1784-03-24. Död ogift 1784-07-23 i Göteborg.

TAB 5

Nils, (son av Peter, tab 4), född 1750-02-05 på Åraslöv. Student i Åbo 1765 (Lå.). Korpral vid norra skånska kavalleriregementet 1768-07-19. Kornett vid norra skånska kavalleriregementet 1770-11-22. Löjtnant 1778-02-18. Ryttmästare 1781-09-25. Avsked 1791-04-24. Död 1815-06-21 på Rösjöholm och begraven 1815-06-30. Gift 1781-04-00 i Göteborg med Anna Elisabet Ström, född 1762, död 1828-11-01 i Ängelholm och begraven 1828-11-14, dotter av brukspatronen Olof Ström och Magdalena Grubb.

Barn:

 • Peter, född 1782-05-27 i Göteborg. Kornett vid norra skånska kavalleriregementet 1791-04-24. Löjtnant vid norra skånska kavalleriregementet 1804-12-20. Död ogift 1806-11-10 på Rösjöholm.
 • Olof Niklas, född 1784. Överstelöjtnant. Död 1854. Se Tab. 6.
 • Sofia Magdalena, född 1785-11-21, död 1830-11-02 i Ängelholm. Gift 1809-09-12 på Rösjöholm med majoren friherre Johan Gustaf Cederström, född 1783, död 1830.
 • Bernt Johan, född 1787. Häradshövding. Död 1852. Se Tab. 7.
 • Nils, född 1789-08-02 i Göteborg. Kvartermästare vid skånska karabinjärregementet 1808-01-25. Kornett vid skånska karabinjärregementet 1808-03-20. Löjtnant 1815-04-04. Ryttmästare 1821-12-18. RSO 1832-06-24. Major i armén 1842-01-25. 2. Major vid skånska dragonregementet 1844-06-12. Avsked 1850-05-04. Död ogift 1862-06-28 i Ystad.
 • Carl Julius, född 1794-12-27. Hovrättsauskultant och vice häradshövding. Död ogift 1834-09-09 i Lund.
 • Henrik Vilhelm, född 1796-09-16, död 1796-09-26.

TAB 6

Olof Niklas, (son av Nils, tab 5), född 1784-04-11 i Göteborg. Kornett vid norra skånska kavalleriregementet 1795-12-04. Löjtnant norra skånska kavalleriregementet 1805-06-26. Deltog i kriget i Tyskland 1812–13. RRS:tVlO4kl 1814-01-00. Ryttmästare vid skånska husarregementet 1815-01-17. Major i armén 1823-07-04. RSO 1825-05-11. Överstelöjtnants avsked 1832-02-18. Död 1854-07-25 i Sundsvall. Gift 1821-10-17 på Ullstorp, Kristianstads län med sin syssling Anna Margareta Levina Arfvidsson, född 1798-07-05 på Katrineberg vid Karlstad, död 1880-05-14 i Sundsvall, dotter av grosshandlaren och bergsrådet Niklas Arfvidsson och Anna Margareta von Jacobsson.

Barn:

 • Anna Margareta, född 1822-07-19, död 1831-07-25 på Kungsgården vid Ängelholm.
 • Hilda Elodie, född 1825-08-07 på Kungsgården vid Ängelholm, död 1894-03-04 i Helsingfors. Gift 1854-01-01 i Arvika med ryske vice konsuln i Sundsvall, grosshandlaren Carl Georg Henrik Scherman, född 1816 på Lilla Edet, död 1884-01-19 i Göteborg.
 • Alma Augusta, född 1840-08-25 på Hinderstorp vid Lidköping, död 1926-09-09 i Sundsvall. Gift 1864-10-27 i Sundsvall med grosshandlaren i Sundsvall Per Daniel Moberg, född 1823-08-18 i Hudiksvall, död 1889-12-25 i Sundsvall.

TAB 7

Bernt Johan, (son av Nils, tab 5), född 1787-05-30. Student i Lund. Jur. examen 1807. Vice häradshövding. Död 1852-03-02 i Skara och begraven liksom sin fru på Skara kyrkogård. Ägde en tid Thamstorp i Trökörna socken, Skaraborgs län och därefter Ro i Mellby socken, Skaraborgs län. Gift 1815-09-10 Degeberg med sin kusin Aurora Vilhelmina Ramsay, född 1796-02-03, död 1855-07-22 i Skara, dotter av överstelöjtnanten Carl Henrik Ramsay, och Maria Catharina Ström.

Barn:

 • Nils Henrik, född 1816-06-06. Postexpeditör i Nås 1868-06-15. Död ogift 1880-09-21 i Stockholm.
 • Peter Fredrik Per, född 1817. Överstelöjtnant. Död 1890. Se Tab. 8.
 • Carl Vilhelm, född 1819. Lantbrukare. Död 1884. Se Tab. 14
 • Bernt Eberhard, född 1820-06-03. Agronom. Död ogift 1843-01-17.
 • Otto, född 1822-08-08 på Thamstorp, drunknade 1839-10-04 under en utländsk resa.
 • Aurora Maria Charlotta Elisabet, född 1824-01-11 på Thamstorp, död ogift 1886-02-08 i Skara.
 • Olof Jakob Pontus, född 1825-11-18 på Thamstorp, död 1838-01-29 på Ro.
 • Bernhardina Vilhelmina, född 1827-06-03 på Thamstorp, död 1839-04-07 på Ro.
 • Henriette, född 1829-01-12 på Thamstorp, död 1839-03-23 på Ro.
 • Johan Tage, född 1830. Apotekare. Död 1908. Se Tab. 15
 • Anna Amalia, född 1832-08-24 på Thamstorp. Död 1902-07-29 i Göteborg. Gift 1855-10-16 ]] med länsagronomen i Göteborgs och Bohus län Henrik Fredrik Rossing, född 1822-09-17 i Göteborg, död i Göteborg 1898-07-21.
 • Hedvig Ulrika, född 1836-04-15 på Thamstorp, död ogift 1924-12-23 i Stockholm, Kungsholms förs.
 • Didrik Alexander, född 1839-10-19 på Ro, död 1844-06-06.

TAB 8

Peter Fredrik (Per), (son av Bernt Johan, tab 7), född 1817-11-17 Thamstorp. Rustmästare vid Värmlands fältjägarkår 1833-09-18. Furir vid Värmlands fältjägarkår 1834-03-14. Fanjunkare 1836-02-24. Officersexamen 1838-02-28. Underlöjtnant vid Västgötadals regemente 1838-08-10. Löjtnant vid Västgötadals regemente 1844-02-02. 2. kapten 1854-08-11. Major 1863-08-07. RSO 1864-01-23. Överstelöjtnant i armén 1878-05-10. Avsked med tillstånd att kvarstå i armén 1879-01-17. Var under åtskilliga år inspektor för Alingsås läroverk. Död 1890-03-17 i Stockholm. Ägde under olika tider dels Björksäter i Råda socken, Skaraborgs län, dels Bryngelnäs i Alingsås landsförs, Älvsborgs län. Gift 1849-08-16 på Björkboda bruk i Åbo län i Finland med sin syssling Isabella Sofia Matilda Ramsay född 1829-07-30 på Björkboda bruk, död 1869-12-14 i Alingsås, dotter av geheimerådet Carl August Ramsay, och Beata Fredrika Charlotta af Petersen, finska adliga ätten nr 166.

Barn:

 • Bernt Carl August, född 1850. Före detta major. död 1941. Se Tab. 9.
 • Charlotta Maria Vilhelmina, född 1852-07-13 på Björksäter, död 1930-05-29 i Skara. Gift 1878-09-27 i Alingsås med lantbrukaren Knut Påhlman, född 1841, död 1913-11-13 i Skara förs.
 • Peter Didrik, född 1854. Med. licentiat. död 1940. Se Tab. 10.
 • Isabella Matilda, född 1856-06-19, död 1859.
 • Otto Ferdinand, född 1858. Före detta kapten. Död 1933. Se Tab. 13.
 • Helena, född 1860-04-02 i Lidköping. Gift 1891-12-17 i Göteborg med praktiserande läkaren i Göteborg med licentiat Carl Emil Bäcklin, född 1859-12-02 i Nyköping, död 1932-11-19 i Göteborg.
 • Maria, född 1862-09-15 och död 1877-07-20 i Alingsås.
 • Matilda, född 1865-06-15 på Bryngelnäs vid Alingsås. Gift 1892-10-18 i Göteborg med grosshandlaren i Skara Adam Oskar Arvid Afzelius född 1856-03-16 Billingsberg, död 1918-12-05 i Kyrkefalla socken, Skaraborgs län.
 • Augusta, född 1868-05-30, död 1868-07-24 på Nolhaga vid Alingsås.

TAB 9

Bernt Carl August, (son av Peter Fredrik, tab 8), född 1850-09-21 Björksäter. död 1941-07-09 i Göteborg (Vasa förs, Göteborg, db nr 93). Kadett vid Karlberg 1871-01-20. Utexaminerad 1874-12-21. Underlöjtnant vid Älvsborgs regemente 1874-12-30. Löjtnant 1881-11-04. Kapten i regementet 1896-12-04. RSO 1897-09-18. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom kapten i regementets reserv 1905-01-20. Major i armén 1911-06-09. Avsked ur krigstjänsten. Gift 1886-12-07 i Malmö med Anna Hedvig Elisabet Ahlström, född 1866-02-10 i Malmö. död 1941-02-28 i Göteborg (Vasa förs, Göteborg db nr 35). Dotter av borgmästaren Olof Christian Ahlström och Teresia Möller.

Barn:

 • Annie Isabella, född 1887-09-21 i Gustavi förs i Göteborg, liksom systern.
 • Greta, född 1889-11-02.

TAB 10

Peter Didrik, (son av Peter Fredrik, tab 8), född 1854-06-12 Björksäter. Mogenhetsexamen i Skara 1872-06-12. Student i Uppsala 1872. Med. filosofie examem 1873-05-26. Underläkare vid allmänna garnisonssjukhuset 1876-04-01–1876-10-01. Stipendiat i fältläkarkåren 1877-03-26. Med. kandidat 1878-01-26. Extra läkare vid Jönköpings regemente 1878-05-23–1878-07-06. Tillförordnad stadsläkare i Ulricehamn 1879-01-15–1879-04-15. Extra läkare vid Jönköpings regemente 1879-05-25–1879-07-05. Extra läkare vid artilleribefälets gemensamma skjutövningar å Tånga hed 1879-07-15–1879-08-01 och vid artilleri- och ingenjörhögskolans övningar å Tånga hed 1879-08-05–1879-08-28. Pensionär i fältläkarkåren 1880-09-27. Andre läkare vid kronprinsessan Lovisas vårdanstalt för sjuka barn 1880-04-01–1881-12-18. Amanuens vid karolinska institutets kirurgiskt pediatriska klinik 1880-04-01–1881-12-18. Extra läkare vid pontoniärbataljonen 1881-08-25–1881-10-02. Med. licentiat vid karolinska institutet i Stockholm 1881-10-05. Legitimationsed 1881-10-07. Tillförordnad andre läkare vid Allmänna och Sahlgrenska sjukhusets i Göteborg kirurgiska avdelning 1882-01-12–1882-04-12. Tillförordnad andre stadsläkare i Göteborg under tre månader sommaren 1882. Tillförordnad andre läkare vid medicinska avdelningen vid Allmänna och Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg 1882-04-12–1885-10-01. Praktiserande läkare i Göteborg 1885. Läkare vid Styrsö havsbadanstalt i Göteborgs skärgård somrarna 1886–1896. Läkare vid och stiftare av havskuranstalten för skrofulösa barn å Styrsö sedan 1890. Läkare vid sjukhuset iGöteborg 1917-12-21. RNO 1924-06-06. Avsked. Biogr. i Väd? död 1940-08-03 å Styrsö (Styrsö förs, Göteborgs och Bohus län, db nr 39). Gift 1882-06-15 i Norra Vånga kyrka, Skaraborgs län med Anna Sofia Warholm, född 1858-07-16 i Lund. död 1944-09-28 i Göteborg (Styrsö förs, Göteborg och Bohus län, db nr 34), dotter av prosten och kyrkoherden Olof Adolf Optatus Warholm och Sara Gunilda Wennerberg.

Barn:

 • Per Olof, född 1884. Före detta kapten. Se Tab. 11
 • Isabella Gunilda, född 1885-03-21 i Göteborg, död ogift 1910-02-06 i Styrsö,.
 • Gunnar Ramsay, född 1890-01-13 i Göteborg. Kamrerare vid Mogård i Risinge socken, Östergötlands län. Död ogift 1911-06-29 genom drunkning under kanotfärd på sjön Dovern i närheten av Mogård i Risinge socken, Östergötlands län, (Styrsö förs, Göteborgs och Bohus län db).
 • Helge Didrik, född 1892-07-20 vid Styrsö.

TAB 11

Pehr-Olof, (son av Petter Didrik, tab 10), född 1884-03-24 i Göteborg. Mogenhetsexamen i Skara 1903-06-03. Kadett i sjökrigsskolan 1904-04-00. Sjöofficersexamen 1906-10-29. Underlöjtnant vid flottan 1906-10-30. Löjtnant vid flottan 1908-10-30. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom lönlös i flottan 1910-08-19. Egen firma i Moskva 1910–1918. GV:sOlM 1912. Kapten i flottans reserv 1918-04-05. RBenSvStjO. RRS:tStO3kl. Direktör i olika firmor 1919–1923. Inspektör hos aktiebolaget Svenska kullagerfabriken 1923. Avsked ur flottans reserv 1924-02-15. Chef för Svenska kullagerfabrikens avdelning i Polen 1925. RVO 1931-11-17. Gift 1:o 1910-04-05 på Styrsö i förs med samma namn, Göteborgs och Bohuslän (Marstrands vb nr 5) med Jekaterina Wassiliewna de Godima, från vilken han blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag 1933-01-31 , lkd febr. 20, född 1891-12-23 på Wladikawkas. Dotter av civilingenjören Wassili de Godima och Maria de Lektorsky. Gift 2:o 1933-08-30 i Warzawa, med Maria Felicja (Mery) Klimontowicz från Polen, född 1903-01-04. Dotter av Tadeusz Józef Klimontowicz och Marianna Bronislawa Kociszewska.

Barn:

 • 1. Tatjana, född 1911-06-22 (ryska stilen juni 9) i Moskva. Gift 1930-12-01 med Charles Glachant, född 1903-01-09.
 • 1. Boris Peter, född 1912-09-07 i Moskva.
 • 1. Lennart, född 1915-07-15 i Österåkers förs, Sth., (Styrsö förs:s,
 • 1. Roland, född tvilling 1918-09-18 i Stockholm, Engelbrekts förs. Ekon. studerande. Civilekonom. Exportchef hos Volvo Penta.
 • 1. Werner , född tvilling 1918-09-18 i Stockholm.
 • 2. Barbara Anna, född 1935-06-29 i Warschau, Polnische Evangelisch - Augsburgische Gemeinde.
 • 2. Margareta Christina (på egen begäran), född 1937-02-26 i Warschau, Polnische Evangelisch - Augsburgische Gemeinde. Keramiker m. m., sångerska, kompositör.

TAB 13

Otto Ferdinand, (son av Peter Fredrik, tab 8), född 1858-05-29 i Lidköping. Volontär vid Västgötadals regemente 1877-12-24. Mogenhetsexamen i Stockholm 1881-05-20. Elev vid krigsskolan 1881-07-18. Utexaminerad 1882-10-31. Underlöjtnant vid Västgötadals regemente 1883-05-29. Löjtnant vid Västgötadals regemente 1891-08-08. Kapten i armén 1903-10-30. Kapten i Hallands regemente 1904-05-06. RSO 1904-07-09. Avsked 1908-07-31. Arrenderade en tid Stommen i Sparlösa socken, Skaraborgs län sedan 1889. Död 1933-10-21 i Alingsås stadsförs (db 115). Gift 1890-09-04 Floda med Hedvig von Proschwitz, född 1866-10-15 i Stommen i Sparlösa socken, Skaraborgs län, död 1917-03-04 i Stockholm, Hedvig Eleonora (Sparlösa förs, Skar, db) dotter av bruksägaren Carl von Proschwitz och Anna Eleonora Ekström.

Barn:

 • Per Carl Otto, född 1891-06-07 på Stommen, död på Stommen 1900-10-21.
 • Maria Anna Isabella (Marianne), född 1894-07-29 på Stommen. Gift 1917-09-29 på Floda med majoren i armén (Sparlösa förs, Skar, vb), kaptenen vid Bodens artilleriregemente, RSO, RVO mm, Gustaf Teodor Jakobsson, född 1883-05-07

TAB 14

Carl Vilhelm, (son av Bernt Johan, tab 7), född 1819-04-13 Hällekis. Lantbrukare. Död 1884-05-25 i Stockholm. Gift i Stockholm 1850-06-18 med Hedvig Juliana Berling, född 1826-11-19 i Ystad, död 1876-10-22 i Södertälje, dotter av fabrikören Carl Fredrik Berling och Sofia Carolina Stenbäck.

Barn:

 • Aurora Ottiliana Vilhelmina, född 1850-09-16 i Stockholm. Folkskollärarinneexamen i Stockholm 1872-05-17. Död ogift 1899-12-08 Ljungbyhed s län.

TAB 15

Johan Tage, (son av Bernt Johan, tab 7), född 1830-06-27 Thamstorp. Elev vid apoteket i Skövde 1846-10-01. Elev å apoteket Kronan i Göteborg 1847-07-01. Farm. studiosiexamen 1849-12-18. Laborant vid apoteket Kronan i Göteborg 1849–1851-09-15. Apotekarexamen 1853-03-02. Receptarie å apoteket i Hudiksvall 1854-04-01–1855-03-15. Inköpte apoteket i Skara 1855-03-01. Erhöll privilegium på apoteket i Skara 1856-07-23. Försålde apoteket i Skara 1856-08-09. Inköpte apoteket Bävern i Västerås och innehade privilegium på apoteket Bävern i Västerås sedan 1857-05-24, under vilket jämlikt kungligt brev 1859-09-23 lydde filialapoteket i Ramnäs socken, Västmanlands län. Stadsfullmäktig i Västerås och ledamot av Västerås drätselkammare under många år från 1863. Död 1908-07-20 Gustavsvik, och begraven, liksom sin fru, på Västerås nya kyrkogård. Gift 1858-08-26 i Stockholm med stiftsjungfrun grevinnan Ottiliana Sofia Magdalena Cronhielm af Hakunge nr 69, född 1834-09-03 i Stockholm, död 1884-06-21 i Västerås, dotter av löjtnanten greve Otto August Cronhielm af Hakunge, och Sofia Vilhelmina Waldau.

Barn:

 • Otto Bernt Tage, född 1860-01-04 i Västerås. Mogenhetsexamen i Västerås 1883-06-02. Student i Uppsala 1883-09-15. Förberedande examen till rättegångsverken och kunglig maj:ts kansli 1885-04-18. Kansliexamen 1891-01-30. Amanuens i sjöförsvarsdepartementet 1891-02-07. Extra ordinarie kanslist i kommerskollegium 1891-02-17. Extra ordinarie tjänsteman i kammarrätten 1896-05-21. Amanuens i kammarrätten 1904 och revisor 1908. Skattmästare i föreningen för grafisk konst 1903–1922, hedersledamot av föreningen 1924-05-27. Ordförande i taxeringsnämnden för Eds socken, Stockholms län 1916–1920. RVO 1917-06-06. Revisor i riksräkenskapsverket 1920-12-23. RNO 1922-06-06. På indragningsstat 1924-06-13. Avsked 1926-12-21. Ägde Hyltabo vid Stäket i Eds socken, Stockholms län 1910–1919 samt äger villa i Tygelsjö Malmöhus län sedan 1919. död 1942-02-10. Gift 1906-06-29 i Lund med Gerda Charlotte Stang, född 1884-07-11 i Stockholm.
 • Ellen Ottilia Sofia, född 1862-11-24 i Västerås, död 1899-01-17 i Skattunge prästgård, Kopparbergs län. Gift 1890-07-24 i Västerås med förste komministern i Falun August Wigardt i hans 1:a gifte (gift 2:o 1907-08-05 i Skuttunge kapell, Kopparbergs län med Brita Catharina Eriksson, född 1876-06-17, dotter av hemmansägaren Erik Jönsson och Christina Margareta Westerlund), född 1862-09-10 i Säby socken, Västmanlands län.

TAB 16

Axel August Johannes, (son av Johan Tage, tab 15), född 1868-10-24 i Västerås. Mogenhetsexamen i Västerås 1890-06-02. Kontorist i Stockholm 1890-11-04. Kassör hos mexikanska generalkonsuln O. Heilborn i Stockholm 1892-01-01. Anställd å evangeliska fosterlandsstiftelsens förlagsexpedition i Stockholm 1898-04-21. Direktör å evangeliska fosterlandsstiftelsens förlagsexpedition i Stockholm 1908. RVO 1940-06-06. Död 1943-08-14 i Lund (db nr 260). Gift 1904-10-09 i Stockholm med Elin Desideria Brander, född 1873-05-19 i Folkärna socken, Kopparbergs län. Död 1939-01-12 i Lund och begraven därst. Ad. Fredriks förs, Sth. (db nr 3). Dotter av fabrikören Carl Vilhelm Brander och Lovisa Nilsson.

Barn:

 • Ottilia Elisabet (Elsi), född 1905-12-21 i Kungsholms förs, Stockholm. Stiftsjungfru.
 • Tage Carl August, född 1909-01-27 i Stockholm.

TAB 17

Johan Gabriel, (son av Nils, tab 2), född 1714-12-19. Kadett vid amiralitetet 1728. Sergeant vid Bengt Horns regemente 1733-06-05. Kapten vid Hessensteinska regementet 1756-03-26. Avsked 1764-12-07. Död 1784-05-12 i Stockholm. Gift 1:o 1754-12-19 i Strömfors socken (Strömfors kyrkoarkiv.), Finland, med Catharina Charlotta Geringia, född 1739-06-29, död 1761-07-02, dotter av (At (Sch).) komministern i Jakobs förs, Stockholm Erik Geringius och Susanna Charlotta Christiernin. Gift 2:o 1767-11-08 med Ulrika Preutz, född 1726, död 1792-09-04 i Stockholm, dotter av krigsrådet Bengt Erik Preutz och Magdalena Furuträ.

Barn:

 • 1. Christina Charlotta, född 1755-09-15, död 1755-10-28.
 • 1. Catharina Charlotta, född 1757-10-28, död 1759-03-15.
 • 1. Nils Gustaf, född 1759-08-20. Stallpage. Död 1778-02-03 i Stockholm och begraven i Riddarholmens förs

TAB 18

Peter, (son av Niklas Andersson Hyltén, adlad Silfverskiöld, tab 1), till Häckeberga i Genarps socken, Malmöhus län, som han erhöll genom sitt gifte, och Målhammar i Björksta socken, Västmanlands län. Född 1691-02-08 Tågerup. Student i Lund 1705-10-25. Notarie i Göta hovrätt 1714-11-11. Advokatfiskal i Göta hovrätt 1719-04-22. Assessor 1733-03-29. Hovrättsråd 1735-12-01. Revisionssekreterare 1737-03-29. Justitiekansler 1742-02-04. President i Åbo hovrätt 1747-03-09. RNO 1748-09-25. Död 1758-02-08 i Åbo och begraven i domkyrkan i Åbo. Gift 1723-06-04 med Metta Sofia de Bruine, född 1701-05-05, död 1777-02-21 på Häckeberga, dotter av danske generalmajoren Jakob de Bruine och Karen Krabbe.

Barn:

 • Catharina Juliana, döpt 1724-03-03 på Häckeberga, död ung.
 • Nils Gustaf, född 1725. Kapten. Död 1764. Se Tab. 19
 • Christina Sofia, född 1726-04-05, död 1779-01-29 på sin egendom Simonstorp i Blentarps socken, Malmöhus län. Gift 1758-10-07 med sin systers svåger, kammarherren Carl Johan Drufva, från vilken hon 1767-04-04 blev skild, i hans 1:a gifte, född 1732, död 1802.
 • Jakob Tage, född 1727. Major. Död 1802. Se Tab. 21
 • Juliana Catharina, född 1728-06-28, död 1760-03-07 i Stockholm. Gift 1754-02-22 på Häckeberga med kammarherren Claes Gustaf Linroth, född 1729, död 1799.
 • Anna Margareta (At (Sch).), född 1729-11-28, död 1732 och begraven 1732-06-28 i Genarps kyrka
 • Elisabet Charlotta, född 1731-03-01 på Häckeberga, död 1731-06-01 och begraven 1731-06-04 i Genarps kyrka
 • Charlotta Elisabet, född 1732-04-16, död 1732-04-30 och begraven 1732-05-14 i Genarps kyrka
 • Peter Julius, född 1733-05-21. Student i Lund (At (P).) 1749-10-30. Hovjunkare. Död barnlös 1802-03-28 Hoka. Gift 1786-12-03 på Hoka med sin svägerskas brorsdotter Charlotta Fredrika Giertta, född 1749-01-17, död 1810-02-16 på Hoka, dotter av översten Gustaf Adolf Giertta, och Catharina Juliana Adelswärd.
 • Metta Amalia, född 1734-06-15 död 1759-01-07. Gift med översten Gerhard Störning Drufva, i hans 1:a gifte, född 1726, död 1807.
 • Ulrika Eleonora, född 1735-11-08, död ogift 1787-05-17 på sin egendom Esarp i Esarp socken, Malmöhus län.
 • Fredrik, född 1737-10-12 på Häckeberga. Student i Lund (At (P).) 1749-10-30. Volontär vid Spens'ska regementet 1752-02-00. Förare vid Spens'ska regementet 1754-11-15. Fänrik 1757-11-04. Ryttmästare vid gula husarregementet 1758-04-29. Genom byte transporterad till norra skånska kavalleriregementet 1770-01-26. Major vid norra skånska kavalleriregementet 1770-05-22. RSO. Död ogift 1772-01-17 på Häckeberga. Bevistade pommerska kriget.
 • Fredrik Ulrik, född 1740-11-10, död 1740-11-14.

TAB 19

Nils Gustaf, (son av Peter, tab 18), född 1725-02-13 på Häckeberga. Student i Lund (At (P).) 1741-12-04. Volontär vid Hamiltonska regementet 1742-08-21. Sergeant vid Hamiltonska regementet 1743-05-20. Fänrik vid drottningens livregemente 1745-04-16. Löjtnant vid livdragonregementet 1750-05-02. Kapten vid livdragonregementet 1759-12-07. Död 1764-01-09 i Åbo. Gift 1754-05-02 i Åbo med Christina Charlotta Giertta, född 1732-09-11 Billsta. död 1804-01-18 på Nupperböle (Esbo kyrkoarkiv.) Esbo socken, dotter av generalmajoren Christian Giertta, adlad Giertta, och Charlotta Catharina Sternell, adlad Cedermarck.

Barn:

 • Margareta Sofia, född 1755-09-26, död 1785. Om henne se Barfod, Skånska adeln, sid. 104.
 • Peter Christian, född 1756-12-28 i Finland. Student i Åbo 1765. Konstapel vid amiralitetet i Stockholm 1765-11-28. Styckjunkare vid arméns flotta 1770-06-01. Fänrik vid arméns flotta 1774-01-12. Löjtnant 1777-02-19. Avsked 1778-07-16. Krigsråds titel 1805-05-04. RRSstAO2kl. Död barnlös 1811-01-07 Marieberg Gift 1785-08-25 i Lovisa med Anna Maria Kuhlhielm, född 1760-07-10 i Marieberg, död 1833-04-21 i Sordavala prästgård i Finland, dotter av kaptenen Erik Gustaf Kuhlhielm, och Anna Christina Forsander.
 • Christina Charlotta, född 1759-11-14 på Häckeberga, död 1832-01-14 på Strömfors bruk i Finland. Gift 1791-10-31 Marieberg men ej introducerad, född 1747-04-10 i Esbo socken, död 1819-08-22 Degerö
 • Julius Ulrik, född 1761-01-01, död 1761-02-01 i Pargas socken.
 • Ulrik, född 1763-07-22, död 1765-01-05 i Åbo.

TAB 20

Nils Gustaf, (son av Nils Gustaf, tab 19), född 1758-08-24 i Åbo. Student i Åbo 1767–1770. Arklimästare vid galärflottan 1771-05-29. Fänrik vid arméns flotta 1775-11-08. Löjtnant vid arméns flotta 1777-02-19. Avsked 1786-04-12. Löjtnant vid dalfrikåren 1788–1789. Karantänsbefälhavare på Älvsborgs fästning 1804–1806. Övermästare vid västra arméns högra flygels artilleriförråd 1808. Var jaktlöjtnant 1811, då han efterlystes för att förklara sig över ett av honom gjort tullbeslag. (At (Sch).) Gift med Juliana Johanna Björnström, född 1756, död 1805-05-31 på Ny Älvsborg.

Barn:

 • Sven Nils Arvid, född 1790-12-06. Först sergeant vid Skaraborgs regemente. En tid registrator vid en kommitté i Helsingfors. Antog hyra på skeppet Försiktigheten i Karlskrona 1823. Avmönstrade efter ett par år. Skrivare vid Vanas 1827. Död 1862.
 • Vilhelmina Ulrika Charlotta, född 1793-03-27. Gift 1811 med kofferdikaptenen Johan Olsson.
 • Henrietta Lovisa, född 1794-06-24, död 1872-03-26 i Stockholm. Gift 1811 med kofferdikaptenen Ernst Boisman.

TAB 21

Jakob Tage, (son av Peter, tab 18), född 1727-06-24 Häckeberga. Student i Lund (At (P).) 1741-12-14. Hovjunkare 1749-06-00. (At (L).) Volontär vid kronprinsens regemente 1751-02-17. Sergeant vid kronprinsens regemente 1752-01-21. Förare vid livgardet 1754-10-19. Fänrik vid livgardet 1756-05-03. Konstituerad ryttmästare vid gula husarregementet 1758-04-29. Konfirmationsfullmakt 1758-07-04. Major vid gula husarregementet 1766-08-13 med tur från 1763-05-09. RSO 1770-04-28. Avsked 1785-04-12. Död 1802-02-03 på sin egendom Häckeberga i Genarps socken, Malmöhus län och begraven i Genarps kyrka. Gift 1:o 1763-12-16 med Dorotea Elisabet von Schmalensee, född 1745-08-14, död 1764-05-20, dotter av kaptenen Joakim Didrik von Schmalensee och Dorotea von Schwerin. Gift 2:o 1769-10-20 med Maria Constantia Dahlstierna, född 1747-10-18, död 1778-03-05 och begraven 1778-04-07 i Genarps socken, dotter av kammarherren Anders Gottfrid Dahlstierna, och hans 2:a fru Anna Brita Greiffenheim. 3:o 1779-02-19 Rydsgård med Gustava Charlotta Hallenborg, född 1755-05-24 på Rydsgård, död 1827-10-25 Kadesjö, dotter av landshövdingen Carl Hallenborg, B, och Eva Charlotta Palmcreutz.

Barn:

 • 1. Peter Didrik Julius, född 1764. Major. Död 1836. Se Tab. 22
 • 2. Beata Sofia, född 1771-12-23 på Häckeberga, död 1844-09-14 på Vrams Gunnarstorp i Norra Vrams socken, Kristianstads län och begraven 1844-09-18 i Ekby kyrka, Malmöhus län. Gift 1792-10-19 på Häckeberga med majoren greve Adolf Mörner af Morlanda, född 1765, död 1828.
 • 2. Fredrik Ferdinand, född 1773-01-25. Fanjunkare vid husarregementet 1780-05-12. Stabskornett vid husarregementet 1781-05-02. Löjtnant 1788-01-29. Ryttmästare 1792-10-29. Avsked 1802-05-06 med tillstånd att kvarstå som ryttmästare i armén. Död ogift 1804-04-03 i Malmö.
 • 2. Carl Vilhelm, född 1774. Överste. Död 1841. Se Tab. 28
 • 2. Aurora Ulrika Charlotta, född 1775-06-21, död 1854-07-27 i Hälsingborg. Gift 1795-07-12 med sin syssling, hovjägmästaren Gustaf Tornérhielm, född 1771, död 1838.
 • 2. Vilhelmina Christina, född 1777-05-30, död 1777-08-08.
 • 3. Charlotta Elisabet, född 1780-01-19, död 1814-07-31 på Kadesjö. Gift på Kadesjö 1804-06-26 med majoren Magnus Lagercrantz, född 1765, död 1812.
 • 3. Christina Margareta, född 1781-07-24. Stiftsjungfru. Död ogift 1853-08-01 i Malmö.
 • 3. Dorotea Constantia, född 1782-12-17. Stiftsjungfru. Död ogift 1811-10-26 på Kadesjö.
 • 3. Lovisa Ulrika, född 1785-03-03. Stiftsjungfru. Död ogift 1867-05-06 Hällerup
 • 3. Carolina Fredrika, född 1786-10-26. Stiftsjungfru. Död 1833-07-10 i Oppmanna socken, Kristianstads län. Gift 1817-03-28 med översten, RSO, mm Carl Gustaf von Geist, döpt 1769-06-03 i Landskrona, död 1835-12-15 i Oppmanna socken.
 • 3. Vilhelmina Eleonora, född 1788-08-03. Stiftsjungfru. Död ogift 1853-11-17 i Lund.
 • 3. Juliana Augusta, född 1792-01-07. Stiftsjungfru. Död 1856-08-26 i Lund. Gift 1828-03-21 på Kadesjö med överstelöjtnanten Fredrik Rosenblad, B, född 1788, död 1861.

TAB 22

Peter Didrik Julius, (son av Tage Jakob, tab 21), född 1764-05-16. Volontär vid husarregementet 1772-04-20 fanjunkare vid husarregementet 1773-09-01. Kornett 1777-08-19. Löjtnant 1784-10-18. Ryttmästare 1789-09-14. Major 1796-05-15. RSO 1799-11-16. Avsked 1802-06-05. Död 1836-02-06 i Ystad och ligger, liksom sin fru, begraven i Genarps kyrka. Ägde Häckeberga, som han sålde 1826. Gift 1791-10-09 med Margareta Silnecker Löwe, född 1766-06-01, död 1845-06-24 i Ystad, dotter av överstelöjtnanten Sten Joakim Löwe, nr 1739, och Margareta Silnecker Ehrensparre.

Barn:

 • Jakob Tage Joakim, född 1792. Ryttmästare. Död 1860. Se Tab. 23.
 • Gustaf Ludvig, född 1794-04-30, död 1800-02-25 på Stora Herrestad i Herrestad socken, Malmöhus län.
 • Dorotea Elisabet, född 1795-07-08 Skoghult, död ogift 1827-09-29 Esarp
 • Carl Silnecker, född 1800-01-27 på Stora Herrestad. Fanjunkare vid drottningens livregemente 1808-05-12. Kornett vid kronprinsens husarregemente 1815-06-06. Officersexamen 1815-06-15. Löjtnant 1823-04-22. Ryttmästare i armén 1837-09-29. Ryttmästare vid regementet 1840-07-31. RSO 1843-02-06. Major 1848-05-30. Överstelöjtnant 1849-03-02. Tillförordnad chef för Strömsholms stuteri 1850-06-26. KVO 1858-04-28. Tillförordnad ståthållare på Strömsholms slott 1861-10-28. Avsked från chefsbefattningen vid Strömsholms stuteri 1868-06-11. Förste hovstallmästare 1868-06-30. Död barnlös 1880-06-19 i Stockholm. Gift 1859-09-28 i Strömsholms slottskapell med friherrinnan Ebba Carolina Lovisa Brauner, född 1832-07-26 Åkerö, död 1896-11-12 i Åkerö, dotter av löjtnanten friherre Johan Robert Ulrik Brauner, och Hedvig Maria Charlotta Montgomery, B.
 • Constantia Amalia, född 1803-02-05. Stiftsjungfru. Död ogift 1835.
 • Peter Didrik Julius, född 1806-09-13 på Häckeberga. Student i Lund (Lsn.) 1822-10-12. Sergeant vid Vendes artilleriregemente 1824-03-29. Underlöjtnant vid Vendes artilleriregemente 1825-11-22. Död 1826-06-23 i Kristianstad.
 • Adolf Fredrik August, född 1812. Ryttmästare. Död 1891. Se Tab. 25.

TAB 23

Jakob Tage Joakim, (son av Peter Didrik Julius, tab 22), född 1792-08-06 i Malmö. Volontär vid Mörnerska husarregementet 1801-01-24. Fanjunkare vid Mörnerska husarregementet 1801-02-24. Kornett vid skånska husarregementet 1808-06-14. Löjtnant vid skånska husarregementet 1815-01-24. Ryttmästare 1822-03-05. Avsked 1833-12-07. CXIVJoh:s medalj 1854. Död 1860-11-06 i Ängelholm och i Ängelholm begraven. Gift 1832-02-28 i Hälsingborg med Juliana Sofia (Julia) Halenius, född 1811-07-15 i Landskrona, död 1877-05-09 i Ängelholm och i Ängelholm begraven, dotter av stadsfysikus, med. doktorn Gustaf Engelbrekt Halenius och Beata Dalberg.

Barn:

 • Margareta Eufrosyne, född 1833-03-31 Esarp, död 1914-04-14 i Vadstena. Gift 1870-05-21 i Ängelholm med lantbrukaren Erik Emil Lindencrona, född 1826, död 1885.
 • Aurora Lovisa, född 1835-01-06 Borstorp, död ogift 1923-12-20 i Lund.
 • Tage Julius Engelbert, född 1836. Kapten. Död 1916. Se Tab. 24.
 • Julia Hervor, född 1840-02-18 på Borstorp, död ogift 1899-02-18 i Åby.
 • Brita Sofia, född 1842-02-18 på Borstorp, död ogift 1929-08-29 i Lund.
 • Emma Carolina Augusta, född 1844-11-09 i Ängelholm, död ogift 1916-03-26 i Lund.
 • Juliana Sofia, född 1847-10-10 i Ängelholm, död i Ängelholm 1857-11-18.

TAB 24

Tage Julius Engelbert, (son av Jakob Tage Joakim, tab 23), född 1836-11-13 på Danielslund vid Ängelholm. Furir vid södra skånska infanteriregementet 1854-02-13. Student i Lund 1855-12-13. Avsked från regementet 1856-04-05. Sergeant vid livbeväringsregementet 1856-04-16. Officersexamen 1856-12-16. Avsked från livbeväringsregementet 1857-03-17. Fanjunkare vid Älvsborgs regemente 1857-04-10. Underlöjtnant 1857-07-24. Skeppsmätarexamen 1861-03-07 samt lantmätar- och justerarexamen 1861-06-08. Löjtnant 1864-07-19. Kapten 1876-09-22. RSO 1880-12-01. Ledamot av Ulricehamns stadsfullmäktige 1884–1894 och ordförande 1889–1893. Avsked från regementet med tillstånd att kvarstå såsom kapten i regementets reserv 1888-04-23. Ledamot och ordförande i styrelsen för Enskilda bankens i Vänersborg kontor i Ulricehamn 1891–1895. Landstingsmanssuppleant för Ulricehamn 1892–1895. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom kapten i armén 1901-11-29. Död 1916-03-21 i Lund. Gift 1:o 1884-12-29 i Göteborg med Adelheid Elisabet Wiencken, född 1855-04-12 i Göteborg, död 1893-05-27 i Ulricehamn, dotter av grosshandlaren och konsuln Johan Conrad Wiencken och Adelheid Elisabet Fincke. Gift 2:o 1898-03-20 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm med Adelaide Anna Elisabet (Agda) Bartholdy, från vilken han 1907 blev skild, född 1874-03-12 i Stockholm, dotter av civilingenjören Reinhold Adolf Vilhelm Bartholdy och Amanda Torkelina Lagerström.

Barn:

 • 1. En dotter, född 1893-05-26 i Ulricehamn
 • 2. Julie Adèle Elisabet, född 1901-10-16 i Motala. Stiftsjungfru. Gift 1938-06-04 (Folkärna förs Kopp. vb nr 20) med gårdsägaren i Folkärna Johan Ivar Nyberg, född 1893-02-01.

TAB 25

Adolf Fredrik August, (son av Peter Didrik Julius, tab 22), född 1812-04-28 i Malmö. Fanjunkare vid södra skånska infanteriregementet 1827-06-11. Fänrik vid södra skånska infanteriregementet 1829-01-22. Löjtnant 1836-01-23. Löjtnant vid skånska husarregementet 1837-12-15. Avsked ur krigstjänsten 1849-02-02. Ryttmästares n. h. o. v. 1849. Död 1891-03-31 i Hälsingborgs landsförs Gift 1845-05-10 i Hälsingborg med Maria Helena Fredrika Hammar, född 1824-02-09 i Hälsingborg, död 1904-10-03 i Hälsingborg, dotter av apotekaren Hans Börje Hammar och Fredrika Carolina Hising.

Barn:

 • Carl August Ferdinand, född 1847. Godsägare. Död 1913. Se Tab. 26.
 • Ernst Fredrik Constantin, född 1852. Ryttmästare. Död 1897. Se Tab. 27.

TAB 26

Carl August Ferdinand, (son av Adolf Fredrik August, tab 25), född 1847-10-10 i Hälsingborg. Student i Uppsala 1867-05-10. Ordinarie elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1868. Avgången 1870. Inspektor vid Bor i Linde socken, Örebro län 1870–1873. Förvaltare vid Fållnäs i Sorunda socken, Stockholms län 1873–1879. Arrenderade Skånellaholm i Skånella socken, Uppsala län 1880–1888. Ägde Sätra på Munsö, Stockholms län sedan 1888. Död på Sätra på Munsö, Stockholms län 1913-06-06. Gift 1882-05-10 Runsa med Elisabet Charlotta Eugenia Ankarcrona, född 1857-05-02 Lindö, dotter av underlöjtnanten Edvard Alexander Ankarcrona, och Augusta Sofia Elisabet Charlotta Jennings, död 1941-06-03 i Stockholm (Munsö förs, Sth. db nr 1).

Barn:

 • Elisabet Maria Augusta Charlotta Florence (Elsie), född 1883-03-04 på Skånellaholm. Gift 1901-06-16 på Sätra med agronomen, RVO, Nils Arne Stahre, född 1874-10-27. död 1940-08-23 på Esstorp, Lerums förs, Älvsb..
 • Eva Maria Elisabet, född 1891-08-23 på Sätra. Gift 1921-09-03 i Sthlm, Adolf Fredriks med civilingenjören Nils Ulrik Herbert Mårtensson, född 1890-07-30.
 • Lott Ebba Elisabet, född 1893-07-13 och död 1893-07-16 på Sätra.
 • Anna Maria Elisabet, född 1896-06-07 på Sätra. Gift 1:o 1918-06-03 i Munsö förs, Sthlm l, ]] med löjtnanten i Norrlands artilleriregementes reserv Oskar Harald Karlsson, född 1891-08-13, död 1927-04-03 på Mörby lasarett. Gift 2:o 1928-11-04 med lantbrukaren Helmer Larsson, född 1891-07-04.

TAB 27

Ernst Fredrik Constantin, (son av Adolf Fredrik August, tab 25), född 1852-05-07 i Hälsingborg. Kadett vid Karlberg 1870-05-17. Utexaminerad 1874-10-05. Underlöjtnant vid skånska dragonregementet 1874-10-16. Löjtnant vid skånska dragonregementet 1881-07-01. Ryttmästare 1891-07-06. RSO 1896-12-01. Död 1897-08-23 mellan Hörby och Ljungbyhed genom olyckshändelse. Gift 1878-12-30 i Hälsingborg med Gerda Samuella Maria Åberg, från vilken han 1896 blev skild, född 1854-11-28 i Helsingborg. Död 1939-12-12 i Stockholm (Oscars förs, Sth. db nr 370). Dotter av häradshövdingen Oskar Åberg och Sigrid Hallberg.

Barn:

 • Ebba Sigrid Maria Fredrika, född 1879-11-29 i Ystad, död 1926-10-19 i Stockholm. Gift 1906-09-02 i Hälsingborg med arrendatorn friherre Per Johan Gustaf Sten Banér, nr 22, född 1867, död 1916-02-21 i Häggeby förs, Uppsal.
 • Carl Tage Fredrik Silnecker, född 1884-11-08 i Hälsingborg. Sergeant i skånska husarregementet. Död ogift 1908-03-16 i Hälsingborg.

TAB 28

Carl Vilhelm, (son av Jakob Tage, tab 21), född 1774-03-02 Häckeberga. Volontär vid Psilanderhielms regemente 1781-02-01. Furir vid Psilanderhielms regemente 1781-08-16. Stabsfänrik 1781-09-25. Löjtnant 1789-11-21. Kapten i armén 1800-09-29. Kapten vid regementet 1801-10-26. Stabsadjutant hos konungen 1802-03-10. Stabskapten 1802-03-24. Major och överadjutant i generalstaben 1805-08-14. RSO 1807-04-28. Överstelöjtnant i generalstaben 1810-05-01. Överstes n. h. o. v. 1815-04-18. Överste i generalstaben 1821-06-19. Avsked 1832. Död 1841-02-17 i Simrishamn. Bevistade krigen i Finland 1788–1790 och i Pommern 1805–1807. Fången i Frankrike 1812-07-03–1814-06-03. Gift 1802-01-03 med friherrinnan Sofia Lovisa Boije af Gennäs, född 1776-11-00, död 1803, dotter av landshövdingen Fredrik Boije af Gennäs, adopterad friherre Boije af Gennäs, och Fredrika Carolina von Blessingh.

Barn:

 • Hans Fredrik Ludvig Teodor, född 1803-09-03 i Stralsund. Kadett vid kadettkåren i Berlin 1818-05-01. Fänrik vid preussiska grenadjärregementet Kaiser Franz 1821-01-09. Löjtnant vid preussiska gardesgrenadjärregementet Kaiser Alexander 1821-11-26. Avsked 1831-08-26. Löjtnant i svenska armén och vid livbeväringsregementet 1831-10-08. Kompaniofficer vid krigsakademien 1833–1834. Adjutant vid krigsakademien 1834–1837. Kavaljer hos arvfurstarna 1837-12-01. Lärare i tyska språket vid krigsakademien 1837. Kapten vid regementet 1838-07-13. Kammarherre hos drottningen 1844-08-03. Tjänstfri vid hovet 1848. RSO 1849-11-26. Avsked ur krigstjänsten 1851-06-25. Tjänstgörande hovmarskalk hos prinsessan Eugenie 1867-11-20. RNO 1875-01-21. Död ogift 1888-05-09 i Stockholm.

TAB 29

Carl Gustaf, (son av Niklas Andersson Hyltén, adlad Silfverskiöld, tab 1), till Össjö i Össjö socken, Kristianstads län. Född 1692-07-05 på Tågerup i Saxtorps socken, Malmöhus län. Student i Lund 1705-10-25. Var 1720 kommissionssekreterare vid danska hovet. Lagman i Tiohärads lagsaga. Död 1741-04-24 i Stockholm. Gift 1:o 1720-05-28 i Stockholm med Maria Elisabet Winckler, död 1722-04-16 och begraven 1722-04-27 i Bläsingegraven i Östra Ljungby kyrka, dotter av preussiska residenten N. N. Winckler och Maria Magdalena Le Roy. Gift 2:o 1727-09-03 med sin broders svägerska Christina de Bruine, född 1695, död 1763-12-25 på sin egendom Össjö i Össjö, socken, Kristianstads län och begraven 1764-01-15, dotter av generalmajoren i dansk tjänst Jakob de Bruine och Karen Krabbe.

Barn:

 • 2. Juliana Sigrid, född 1728-06-13, död 1739-02-22.
 • 2. Catharina Charlotta, döpt 1729-06-21 på Össjö, död ogift 1812-10-08 i Hälsingborg.
 • 2. Maria Elisabet, född 1730-09-29 på Össjö, död på Össjö 1764-11-08 och begraven 1764-11-23 i Össjö kyrka. Gift 1763-03-15 med löjtnanten Hans Gustaf Gammal Ehrencrona, i hans 2:a gifte, född 1722, död 1790 och som i sitt 1:a gifte hade hennes kusin.
 • 2. Fredrik Jakob, döpt 1732-05-17 på Össjö, död 1743-01-08 och begraven 1743-01-14 i Össjö kyrka
 • 2. Anna Sofia, född 1733-10-01 på Össjö, död ogift 1819-05-06 Gedsholm och begraven 1819-05-14.
 • 2. Christina Eleonora, född 1737-05-13 på Össjö, död 1811. Gift 1763-08-16 med överstelöjtnanten Abraham Tornérhielm, i hans 2:a gifte, född 1723, död 1776 och som i sitt 1:a gifte haft hennes kusin änka.
 • 2. Nils Otto, född 1738-06-21 på Össjö, död 1739-12-01 och begraven 1739-12-10.
 • 2. Juliana Sigrid, född 1740-06-19 på Össjö, död 1746-02-02.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: