:

Gyllennieroth nr 573

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Gyllennieroth nr 573 †

Adlad 1652-10-30, introd. 1654. Utdöd i slutet av 1600-talet.


1KrAB. 2Lk. 3Lk. 4Db för Sunnerbo härad (medd. av kantor P. G. Vejde.

TAB 1

Svickert Nieroth (son av Johan Johansson Nieroth, se adliga ätten Nieroth, Tab. 1). Till Brusarp i Nöttja socken samt Askenäs i Göteryds socken (båda i Kronobergs län), vilken sistnämnda gård (ett av Askenäs tre hemman) 1636 upptogs av honom på tre års frihet. Löjtnant vid Smålands ryttare 16311. Ryttmästare därst. 1632 efter slaget vid Lützen1. Regementskvartermästare 1640. Ihjälslagen 1645 i Skåne av översten Henrik Horn. Hans barn blevo för faderns förtjänster adlade 1652-10-30 (sönerna introd. 1654 under nr 573). Gift med Brita Lilliesparre af Fylleskog, som levde änka 16664. dotter av Olof Göransson (Lilliesparre).

Barn:

  • Johan Nieroth, adlad Gyllennieroth. Löjtnant. Se Tab. 2
  • Svickert Nieroth, adlad Gyllennieroth. Kapten. Levde 1675, men död »i stor fattigdom» före 1680.4
  • Christina Nieroth, adlad Gyllennieroth, begraven 1701-03-10 i Göteryds socken. Gift med kvartermästaren vid Lybeckers regemente Staffan Persson Rosenbom, stupade 1676-12-04 i slaget vid Lund.
  • Maria Nieroth, adlad Gyllennieroth, begraven 1703-11-22 i Traheryds socken Kronobergs län. Gift efter 1661 men före4 1665-10-30 med kaptenen vid Kronobergs regemente Jonas Trolle, som levde ännu 1699.4

TAB 2

Johan Nieroth, adlad Gyllennieroth (son av Svickert Nieroth, Tab. 1), till Askenäs. Kornett vid Smålands kavalleriregemente 16572. Reform. kornett därst. efter fredsslutet 16601. Avsked 16631. Löjtnant. Levde ännu4 1693-01-31. Begraven i Göteryds kyrka. Gift 1:o med Malin Enhörning, dotter av kaptenen Sven Joensson, adlad Enhörning, och Margareta Stråle af Ekna. Gift 2:o med sin svägerska Maria Enhörning, i hennes 2:a gifte (gift 1:o före 1672 med ryttmästaren Otto Silfversparre, född 1643, död 1688), född 1630, död 1719-07-04 på Mjölseryd i Bexheda socken Jönköpings län.

Barn:

  • 1. Catharina, var död 1697.4 Gift 1:o med4 arrendatorn över lilla tullen och accisen i Malmö Peter Paulin, som levde 1675, men var död 1680. Gift 2:o med fältväbeln Johan Lagergren, nr 391, född 1651, död 1700.
  • 1. Maria. Gift 1713-01-18 på Mjölseryd med arklimästaren (löjtnanten) Magnus Erlandsson Kling, född 1688, död 1767-06-27 i Bexheda socken.
  • 1. Margareta, levde 1690.
  • 1. Helena, född 1672 Byestad, död 1751-02-18 Stockagården. Gift 1710 med kornetten vid svenska adelsfanan3 Johan Strömsten, död 1732 och begraven s. å.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: