:

Stiernklo nr 1244

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Stiernklo nr 1244 †

Adlad 1692-04-23, introd. 1693. Utdöd 1733-06-28.

Som ättens förste stamfader uppgiver riddarhusgenealogien en Sven Torlesson, vars son Johannes Svenonis uppgives hava blivit adlad av konung Gustaf I 1552 och varit sekreterare hos konung Johan III, men sedan blivit prästvigd. 'Han övergav sin sekreterarplats och blev präst, i anseende till oroliga tider och av kärlek till religionen samt förseglade då sitt adelsbrev med allvarsam befallning, att ingen av hans efterkommande skulle understå sig att detsamma uppbryta eller begagna sig därav.' Son till denne säges hava varit magister Andreas Johannis och sonson magister Georgius Andreae, båda prostar och kyrkoherdar »inom Västmanland ». Ingendera av dessa kan dock identifieras med hjälp av herdaminnet över Västerås stift. Den senare skulle visserligen till tiden kunna vara identisk med kyrkoherden i Ängsö Georgius Andreae Arosiensis, död 1654, men herdaminnet uppgiver varken hans föräldrar eller någon son till honom med namnet Daniel, som skulle kunna vara nedanstående Daniel Göransson Wessman.

TAB 1

Daniel Göransson Wessman. Sekreterare på Per Sparres ambassad till kejserl. hovet. Auskultant i Göta hovrätt 1647-10-05. Aktuarie därst. 1655-10-07. Notarie 1659-10-13. Åter aktuarie 1672-10-31. Häradshövding i Tveta, Mo och Västra härader av Jönköpings län 1673-02-16. Avstod tjänsten till sin son Anders Daniel 1690-03-06. Död 1692. Gift på 1650-talet med Maria Christina Dober, dotter av assessorn i Göta hovrätt Peter Dober och Christina Clerck.

Barn:

  • Anders Daniel Wessman, adlad Stiernklo. Se Tab 2

TAB 2

Anders Daniel Wessman, adlad Stiernklo, (son av Daniel Göransson Wessman, tab 1) född 1658-07-01 i Småland. Student i Uppsala1 1675-10-09. Extra ordinarie tjänsteman i riksarkivet. Lagläsare i Uppland och Södermanland. Vice häradshövding i Mo och Västra härader. Ord. häradshövding därst. 1690-03-06 efter fadern. Adlad 1692-04-23 (introd. 1693 under nr 1244). Assessor i Göta hovrätt 1698-03-29. Lagman i Bohuslän 1714-04-07. Lagman och ordningsman i nämnda läns södra lagsaga 1718-07-08. Åter lagman över hela Bohuslän 1719-04-22. Dömd från tjänsten 1730-02-14 men benådades med avsked och halva lönens åtnjutande i sin livstid s. å. 17/6. Död 1733-06-28 utan söner och slöt själv sin adl. ätt samt begraven s. å. 6/7 i Rogberga socken, Jönköpings län. 'Han uppbröt sin farfars farfars adelsbrev, oaktat dennes stränga skriftliga förbud samt blev därpå ånyo adlad. Vid riksdagen 1751-02-12 beviljades huvudmannen för adl. Lillienbergska ätten att få kalla och skriva sig Stiernklo-Lillienberg samt föra Stiernklovapnet, dock skulle ingen särskild röst på riddarhuset för Stiernkloska ätten honom tillkomma.'. Gift 1:o med Dorotea Wolter, dotter av häradsskrivaren Hans Henriksson Wolter. Gift 2:o med Anna Christina Du Rees i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kamreraren Jonas Wettsöff, död 1690-12-06), född 1651-12-23, död 1707-03-05 i Jönköping, dotter av justitiepresidenten Arnold Du Rées, natural. Du Rées och Elisabet Radu. 3:e 1714-02-09 i Marbäcks socken, Jönköpings län med friherrinnan Regina Rehbinder, född 1678-09-09, död 1735-05-03 Lönneberg å. 23/5, dotter av generallöjtnanten och landshövdingen friherre Reinhold Rehbinder, och hans 1:a fru Catharina Maria Fitinghoff.

Barn:

  • 2. Christina Margareta, född 1687, död 1767-10-13 Toftnäs. Gift 1706-09-11 med assessorn Daniel Dreffling, adlad Lillienberg, i hans 2:a gifte, född 1675, död 1723.

Källor

1Um.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: