:

Gripenwaldt nr 875

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Gripenwaldt nr 875

Adlad 1675-05-20, introd. s. å.

En medlem av ätten blev 1860 naturaliserad finsk adelsman och introducerades på riddarhuset i Finland 1861.


1Um. 2Wä. 3Lk. 4KrAB. 5Sgn. 6At (P).

TAB 1

Laurentius Greiff. Bördig från Greifswald. Ryttmästare, först i romersk kejserl. tjänst och sedan i svensk. Slagen 1642-10-13 vid Breitenfeld.

Barn:

 • Per Larsson, adlad Gripenwaldt, född 1617-05-01. Student i Uppsala 16331. Häradsskrivare i Östergötland 1636. Anställd vid landskontoret därst. 1640. Anställd i Torstenssons fältkansli i Tyskland 16422. Artilleriskrivare i Stralsund 1643. Ränte- och proviantmästare i Greifswald 1645 och i Göteborg 1653–1660. Tillika krigskommissarie vid armén mot norska gränsen 1657. Adlad 1675-05-20 (introd. s. å. under nr 875). Överkommissarie i Bohuslän vid inkvarteringen av armén 1675-08-23. Sköt sig, med anledning av gjorda försnillningar, 1676-02-01 i Uddevalla. Gift med Margareta Spalding, levde änka 1682, dotter av justitiepresidenten Hans Spalding, adlad Spalding, och Johanna Kenerdt (Kinnaird).

Barn:

 • Johan, född 1649. Överstelöjtnant. Död 1693. Se Tab. 2
 • Magnus, född 1651. Överstelöjtnant. Död 1696. Se Tab. 15
 • Anna Elisabet, levde änka 1694-04-14. Gift med generalkvartermästarelöjtnanten David Lyding, adlad Lydinghielm, född 1631, död 1694.
 • Maria, född 1663, död ogift 1738 Braxstad s socken Östergötlands län och begraven s. å. 25/2.
 • Hans, född6 1666-03-25. Volontär vid prins Carls regemente 1684. Fänrik vid Kalmar regemente 1689-04-15. Löjtnant därst. 1702-04-10. Regementskvartermästare 1704-12-29. Kapten 1705-05-16. Överstelöjtnants avsked 1722-08-30. Död ogift 1735-07-21 Mantorp och begraven s. å. 21/7, »60 år gammal». Han slog 1705-02-15 vid Krepice i Polen ett parti vallacker. Blev fången 1709-07-01 vid Perevolotjna och förd till Tobolsk i Sibirien.

TAB 2

Johan (son av Per Larsson, adlad Gripenwaldt, Tab. 1), till Mantorp i Veta socken och Fyrby i Östra Ryds socken (båda i Ög.). Född 1619-05-12. Var 1671 reformerad kornett vid Östgöta kavalleriregemente. Regementskvartermästare vid Västgötadals regemente 1673-04-28. Regementskvartermästare vid adelsfanan 1674-11-30. Kaptenlöjtnant därst. 1675-10-07. Ryttmästare s. å. Ryttmästare vid livregementet till häst 1676-12-06. Överstelöjtnant vid Kurcks värvade östgötaregemente 1677-11-28. Generaladjutant 1678-11-26. Överstelöjtnant vid Östgöta kavalleriregemente 1689-05-30. Död 1693-12-20 och begraven 1694-07-01 i sin familjegrav i Veta kyrka, till vilken han givit predikstolen och orgeln och varest även hans vapen uppsattes. Gift 1691-04-26 Brandalsund med friherrinnan Catharina Lovisin, döpt 1671-11-18 i Stockholm, död 1707-09-01, dotter av landshövdingen Erik Lovisin, adlad och friherre Lovisin, och Catharina Lenström.

Barn:

 • Erik, född 1692. Överstelöjtnant. Död 1750. Se Tab. 3
 • Catharina, född 1693-07-00, död 1762-04-16 i Växjö. Gift 1:o 1710 med landshövdingen greve Olof Gyllenborg, född 1676, död 1737. Gift 2:o 1744-12-18 på Mantorp med generalmajoren Per Silfversparre, i hans 4:e gifte, född 1679, död 1750.

TAB 3

Erik (son av Johan, Tab. 2), till Mantorp. Döpt 1692-02-18 i Stockholm, student i Uppsala1 1706-11-22. Volontär vid Smålands femmänningsinfanteriregemente 1705. Furir därst. 17073. Fältväbel s. å. 3. Adjutant 1709. Kornett vid livregementet till häst s. å. 18/10. Löjtnant därst. 1710-07-16. Sekundryttmästare vid Östgöta kavalleriregemente 1712-12-16. Premiärryttmästare3 vid södra skånska kavalleriregementet 1713-02-14. Konfirm. fullm.3 1716-10-06. Avsked från regementet 1719-09-30. Överstelöjtnants avsked ur krigstjänsten 1722-05-22. RSO 1748-11-07. Död 1750-09-19 på Mantorp och begraven s. å. 25/9 i Veta kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift 1:o med Ingrid Seth, född 1696, död 1716. Gift 2:o 1717-12-00 med (friherrinnan) Ingrid Margareta Adlersten, född 1687-06-00, död 1726-10-11 på Mantorp och begraven s. å. 14/10, dotter av landshövdingen Göran Pihlman, adlad (och friherre) Adlersten, och hans 2:a fru Maria Ehrenberg. Gift 3:o 1727-05-11 i Fågelås socken Skaraborgs län med sin mosters svägerska, grevinnan Elisabet Frölich, född 1687-10-25 i Marstrand, död 1765-04-20 på Mantorp, dotter av k. rådet och presidenten Carl Gustaf Frölich, natural., friherre och greve Frölich, och hans 1:a fru Plantina Margareta Bengtsdotter.

Barn:

 • 2. Maria Christina, född 1718-09-25 Svabesholm s län, död 1795-04-26 Maltebo. Gift 1735-02-11 på Mantorp med ryttmästaren, friherre Nils Hummerhielm, född 1696, död 1766.
 • 2. Johan, född 1719. Major. Död 1801. Se Tab. 4.
 • 2. Göran, född 1721. Major. Död 1760. Se Tab. 5
 • 2. Lars Erik, född 1722. Överstelöjtnant. Död 1790. Se Tab. 6.
 • 2. Carl Hans, född 1724-01-02 på Mantorp.
 • 2. Catharina Sofia, född 1725-02-12 på Mantorp, död ogift 1784-02-16 Gyllebo s län och begraven s. å. 25/2.

TAB 4

Johan (son av Erik, Tab. 3), till Stora Dala i Grebo socken Östergötlands län. Född 1719-10-13. Kvartermästare vid Östgöta kavalleriregemente 1733-05-22. Kornett därst. 1742-07-06. Konfirm.fullm. s. å. 19/8. Löjtnant 1747-07-30. Regementskvartermästare4 1750-05-15. Kapten4 s. å. 21/8. Majors avsked4 1751-07-19. RSO 1755-01-13. Död 1801-07-07 i Norrköping. Gift 1747-05-28 med Anna Dorotea Schmiterlöw, född 1726-04-24, död 1799-05-24 på Stora Dala, dotter av översten Johan Georg Schmiterlöw, adlad Schmiterlöw, och grevinnan Johanna Taube.

Barn:

 • Erik Göran, född 1748-07-31 i Svinstads socken Östergötlands län. Volontär vid Östgöta infanteriregemente 1761-03-07. Sergeant därst. 1763-01-24. Livdrabant 1764-07-21. Sekundfänrik vid Östgöta infanteriregemente 1767-06-07. Fänrik därst.4 1771-09-25. Löjtnant 1777-06-06. Stabskapten 1784-10-18. Avsked4 1789-11-22. Död barnlös 1829-01-07. Gift 1823-04-03 i Pelarne socken Kalmar län med Catharina Sinnerström, född 1766, död 1847-07-29 i Pelarne.
 • Johan Herman, född 1749-10-02 i Svinstads socken. Antagen i krigstjänst 1764. Korpral vid Östgöta kavalleriregemente s. å. 25/9. Livdrabant 1766-03-12. Adjutant vid nämnda regemente s. å. 2/9. Kornett därst. 1773-05-10. Löjtnant 1774-07-13. Stabsryttmästare 1780-06-07. Kapten vid livgrenadjärregementet 1791. Major därst. 1792-04-18. Överstelöjtnant i regementet 1794-03-13 och i armén s. å. 18/4. RSO 1794-11-22. Överstelöjtnant vid regementet 1796-06-27. Avsked s. å. 26/10. Död barnlös 1821-12-28 i Norrköping. Gift 1793-12-01 Norsholm s socken Östergötlands län med sin kusin Ulrika Eleonora Gripenwaldt, född 1757-08-07, död 1823-03-04, dotter av överstelöjtnanten Lars Erik Gripenwaldt och Margareta Helena Wennerstedt.
 • Anna Dorotea, född 1750-12-10 i Svinstads socken, död ogift 1803-01-05 på Norsholm.
 • Lars Gustaf, född 1752-02-11 i Svinstads socken. Korpral vid Östgöta kavalleriregemente 1767-06-06. Kvartermästare därst. 1768-12-25. Adjutant 1773-05-10. Kornett 1775-10-26. Löjtnant4 1781-05-02. Stabsryttmästare 1785-05-02, sedan kapten vid livgrenadjärerna. Avsked 1794-06-23. Död ogift 1804-09-21 i Söderköping.
 • Adolf Fredrik, född 1754-06-20 i Östra Tollstads socken Östergötlands län, död 1758-05-02 på Stora Dala.
 • Elisabet Johanna Margareta, född 1755-12-19 i Östra Tollstads socken, död ogift 1803-10-07 i Norrköping.
 • Catharina Charlotta, född 1757-11-19 på Stora Dala, död ogift 1778-02-23 på nämnda egendom.
 • Adolf Fredrik, född 1759-09-04 på Stora Dala. Levde utan tjänst. Död barnlös 1812-04-18 i Linköping. Gift 1795-12-18 Horn, död 1808-04-20 Stäckö
 • Maria Ulrika, född 1760-12-02 på Stora Dala, död ogift 1822-12-30 i Norrköping.

TAB 5

Göran (son av Erik, Tab. 3), till Fyrby i Östra Ryds socken och Kårsäter i Västra Husby socken (båda i Ög.). Född 1721-04-05 Mantorp. Volontär vid Östgöta kavalleriregemente 1731. Korpral därst. 1734. Löjtnant4 1749-02-14. Kaptenlöjtnant4 s. å. 21/4. Ryttmästare4 1751-09-14. Majors avsked4 1753-12-13. RSO 1755-01-13. Död 1760-06-10 i Norrköping och begraven i Veta kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift 1745-03-07 i Skänninge med (friherrinnan) Charlotta Eleonora Dorotea Funck, döpt 1722-03-30 i Stockholm Hovförsamlingen, död 1759-07-02 på Fyrby, dotter av landshövdingen (friherre) Isak Funck, och grevinnan Eleonora Lindschöld.

Barn:

 • Eleonora Margareta Elisabet, född 1748-04-02 och död 1749-05-05 på Fyrby.
 • Erik Isak, född 1750-01-15 och död 1757-04-01 på Fyrby.
 • Adam, född 1751-03-18 och död s. å. 21/5 på Fyrby.
 • Eleonora Dorotea, född 1754-06-20 på Fyrby, död 1792-02-22 i Stockholm. Gift 1771-03-24 i Norrköping med majoren Gerhard Vilhelm Fock, B, född 1743.
 • Johan Göran, född 1758-04-23 på Fyrby. Volontär vid fortifikationen 1773. Kvartermästare vid Östgöta kavalleriregemente 1774-01-24. Kornett därst. s. å. 13/7. Löjtnant 1782-03-03. Stabsryttmästare 1787-02-22. Kapten vid livgrenadjärerna. Major därst. 1794-11-26. Överstelöjtnant 1796-06-27. Avsked 1797-06-12. RSO. Död ogift 1843-05-26 på Mantorp.

TAB 6

Lars Erik (son av Erik, Tab. 3), till Norsholm i Kimstads socken Östergötlands län. Född 1722-07-03 Mantorp. Volontär vid Östgöta kavalleriregemente 1731. Sekundkorpral därst. 1736-12-02. Korpral 1738-06-29. Karakteriserad kvartermästare s. å. 30/12. Kvartermästare 1742-06-08. Kornett 1744-07-11. Kornett i hessisk tjänst 1744. Adjutant vid förutn. kavalleriregemente 1745-11-06. Löjtnant därst. 1748-04-13. Kaptenlöjtnant 1751-09-14. Stabsryttmästare 1752-06-11. Avsked 1758-10-13. Överstelöjtnants karaktär. RSO 1770-04-23 död 1790-05-17, på Norsholm. Gift 1752-09-17 Solberga med Margareta Helena Wennerstedt, född 1732-10-29, död 1800-12-29 på Norsholm, dotter av generalmajoren Simon Jakob Wennerstedt, och Beata Sabina Rosenholm.

Barn:

 • Beata Inga Margareta, född 1754, död s. å. 20/10 på Ludderhuvud (eller Karlsborg) i Drothems socken Östergötlands län.
 • Catharina Lovisa, född 1755-06-26 på Solberga, död 1802-12-09. Gift 1779-11-23 på Norsholm med översten Carl Vilhelm Kuylenstierna, i hans 2:a gifte, född 1727, död 1799.
 • Jakob Erik, född 1756. Överstelöjtnant. Död 1823. Se Tab. 7.
 • Ulrika Eleonora, född 1757-08-07, död 1823-03-04. Gift 1793-12-01 på Norsholm med sin kusin, överstelöjtnanten Johan Herman Gripenwaldt, född 1749, död 1821.
 • Beata, född 1762-03-01 på Norsholm, död där s. å. 21/7.

TAB 7

Jakob Erik (son av Lars Erik, Tab. 6), född 1756-05-07 Kullerstad. Underofficer vid Östgöta kavalleriregemente 1762. Student i Uppsala 1769. Volontär vid livgardet 1772-01-02. Förare därst. s. å. 6/2 fänrik 1772-02-12. RSO s. å. 12/9. Kapten i armén s. å. 13/9. Löjtnant vid livgardet 1775-04-05 permission att söka tjänst i Preussen 1778-04-05 major vid Närkes och Värmlands regemente 1781-06-23 transp. till Stackelbergska regementet s. å. 12/12. Överstelöjtnant därst. 1788-08-23. Avsked 1794-12-19. Död 1828-12-15 i Norrköping, S:t Olai förs. Bevistade 1788–1790 års finska krig. Gift 1781-07-21 i Stockholm med Ulrika af Palén, född 1757-09-18, död 1806-09-07 i Norrköping, dotter av lagmannen Erik Johan Paléen, adlad af Palen, nr 1996, och Anna Johanna Forsén.

Barn:

 • Erik Vilhelm Emanuel, född 1781. Kontorist. Död 1819. Se Tab. 8.
 • Alexander August, född 1784. Major. Död 1838. Se Tab. 9
 • Fredrika Johanna Margareta, född 1785-10-08, död ogift 1841-02-20 Solberga

TAB 8

Erik Vilhelm Emanuel (son av Jakob Erik, Tab. 7), född 1781-09-13. Kontorist på köpmanskontor. Död 1819-07-16 i Norrköping. Gift med N. N. Enström i hennes 2:a gifte.

Barn:

 • Fredrika Vilhelmina, född 1810-10-10, död 1856-10-10 i Stockholm. Gift 1830-04-10 i Uddevalla5 med häradshövdingen på Orust Tomas Engelhart, född 1796-03-15 i Lund5, död 1840-02-13 i Uddevalla.5

TAB 9

Alexander August (son av Jakob Erik, Tab. 7), född 1784-10-18 i Lovisa i Finland. Sergeant vid livregementetsbrigadens värvade infanteriregemente på extra stat 1801-07-07. Fänrik därst. s. å. 7/8. Sekundlöjtnant s. å. 7/12. Premiärlöjtnant 1803-03-09. Stabskapten vid 2:a livgardet 1809-12-23 RSO s. å. 3/7. Majors avsked 1810-04-10. Död 1838-03-06 Hästbeck. Gift 1:o 1810-06-10 Solberga med sin faders kusin Beata Charlotta Wennerstedt, i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1794-10-12 i Vela kyrka, Östergötlands län, med överstelöjtnanten greve Claes Henrik Sparre af Söfdeborg, från vilken hon blev skild, född 1753, död 1820), född 1778-03-03 på Solberga, död 1813-05-15 Torsåker, dotter av kaptenen Gabriel Wennerstedt, och friherrinnan Ulrika Helena Funck. Gift 2:o 1815-07-30 på Torsåker med Johanna Gustava Fröling, född 1796-12-13 i Stockholm, död 1874-08-11 i Uppsala, dotter av värderingsmannen vid generalassistenskontoret i Stockholm, kamreraren Peter Fröling.

Barn:

 • 2. Carl Ulrik Bertold, född 1815-09-20 på Torsåker. Student i Uppsala 1831. Kameralexamen 1834. Extra ordinarie kammarskrivare i rikets ständers bank s. å. Kammarjunkare 1837-01-23 extra ordinarie kammarskrivare i kammarrätten 1842-07-26. Kanslist i nämnda bank 1847-03-31. Revisor i nämnda rätt 1852-01-23. Adjungerad ledamot 1853-09-20. Förflyttad på bankens pensionsstat 1855-02-15. Revisionskommissarie 1864-10-04. RVO 1871-05-27. Död ogift 1873-08-29 i Stockholm.
 • 2. Hjalmar August, född 1817. Grosshandlare. Död 1849. Se Tab. 10.
 • 2. Johanna Ulrika Charlotta, född 1819-08-14 (17/8) på Torsåker, död 1901-02-11 på sin egendom Tunafors i Klosters socken Södermanlands län. Gift där 1846-07-26 med bruksägaren Albert Viktor Noreus, född 1821-04-10 i Nyköping, död 1880-04-02 på Tunafors.
 • 2. Jakob Erik Göran, född 1823. Major. Död 1862. Se Tab. 11.

TAB 10

Hjalmar August (son av Alexander August, Tab. 9), född 1817-05-16 Torsåker. Grosshandlare. Död 1849-01-01 i Stockholm. Gift 1844-11-02 i nämnda stad med Anna Helena Kugelberg, född 1817-05-01 i Vasa i Finland, död 1895-04-14 i Stockholm, dotter av källarmästaren Gustaf Henrik Kugelberg och Anna Margareta Silfverberg.

Barn:

 • Vilhelm Hjalmar, född 1845-10-08 i Stockholm. Student i Uppsala 1865. Extra ordinarie kanslist i poststyrelsen 1871. Innehade sodan skriv- och översättningsbyrå i Stockholm. Död där 1899-12-18.

TAB 11

Jakob Erik Göran (son av Alexander August, Tab. 9), född 1823-09-07 i Stockholm. Överflyttade till Finland. Underofficer vid livgardets finska skarpskyttebataljon 1840-02-16. Underfänrik därst. 1841-02-18. Portepéfänrik 1842-04-16. Fänrik s. å. 29/10. Underlöjtnant 1846-02-03. Löjtnant 1849-06-16. Adjutant hos chefen för 22. infanteridivisionen med transp. till 5. finska linjebataljonen såsom stabskapten 1850-01-05. Kapten 1852-06-09. Transp. till 3. (Uleåborgs) finska indelta skarpskyttebataljonen 1855-01-17 och till 1. (Åbo) finska indelta skarpskyttebataljonen s. å. 28/1. Major vid 3. (Uleåborgs) bataljonen s. å. 24/4. Transp. till 8. (Nylands) finska indelta skarpskyttebataljonen 1856-02-18. RRS:tAO3kl 1859-05-01. Natural. finsk adelsman 1860-01-23 (introd. på riddarhuset i Finland 1861-01-25 under nr 230). Död 1862-09-07 Åminne Gift 1849-05-22 på Åminne med hovfröken vid kejs. ryska hovet friherrinnan (finska grevinnan) Adelaide Augusta Vilhelmina Armfelt, född 1825-06-26 i Åbo, död 1871-08-11 i Uskela socken, dotter av generallöjtnanten, friherre (finske greven) Gustaf Magnus Armfelt, och Lovisa Cuthbert-Brooke.

Barn:

 • Olga, född 1850-11-20 i Helsingfors. Gift 1877-12-20 i Åbo med filosofie mag. Fridolf Lorens Zetterman, född 1853-07-31 i Åbo, död 1887-03-09 i Porto Maurice i Italien.
 • Gustaf August Bertold, född 1852-02-10 i Helsingfors, död 1872-08-05 på skeppet Rurik under en resa på Indiska oceanen.
 • Jakob Alexander, född 1855. Affärsman. Död 1923. Se Tab. 12.
 • Adelaide, född 1856-11-23 i Helsingfors, död 1918-12-17. Gift 1887-01-13 med överdirektören, friherre Gustaf Oskar Axel Wrede af Elimä, från vilken hon 1903-10-29 blev skild, född 1862.

TAB 12

Jakob Alexander (son av Jakob Erik Göran, Tab. 11), född 1855-07-07 i Halikko socken. Ägde en tid Kirjola i nämnda socken. Arrendator. Sedan affärsman i Åbo. Död där 1923-02-25. Gift 1:o 1880-06-10 i Helsingfors med Anna Knutson, från vilken han 1895 blev skild, född 1859-12-11 i nämnda stad. Gift 2:o 1900-09-02 på Juva gård i Halikko socken med Agnes Matilda Zetterlund, född 1870-09-08 på Gammalstorp i Risinge socken Östergötlands län, dotter av lantbrukaren Johan Magnus Zetterlund och hans hustru Clara Matilda.

Barn:

 • 1. Raoul Göran, född 1881. Gymnastikdirektör. Se Tab. 13.
 • 1. Aimée Adelaide (Maieie), född 1882-07-06 på Kirjola. Bosatt i London.
 • 1. Anna Lilian, född 1884-03-07 på Kirjola. Gift 1909-12-18 i Seattle i Nordamerika med intendenten vid University of Washington, ingenjören Fred Bloom.
 • 2. Katri Margareta (Maggie), född 1901-02-03 på Juva.
 • 2. Dorotea Marianne (Dara), född 1903-02-06 på Juva.
 • 2. Carl Johan, född 1909-09-17 på Juva.

TAB 13

Raoul Göran (son av Jakob Alexander, Tab. 12), född 1881-03-23 Lempilä Sjöman. PersSLO:sGM 1898. Massör. Innehar gymnastikinstitut i Glasgow. Gift 1907-10-09 med Mary Eveline (Mae) Bance, född 1881-08-14, dotter av Edgar Bance och Susanne Kennedy.

Barn:

 • Alexander Reginald, född 1908-07-10 i Glasgow liksom syskonen.
 • Raoul Edgar, född 1912-06-21.
 • Cecil Maisie, född 1923-10-20.

TAB 14

Curt Erik (son av Jakob Alexander, Tab. 12), född 1886-09-07 Kirjola Affärsman. Verkst. direktör i Åbo fondaktiebolag och Pappersnederlaget, aktiebolag i Åbo. Gift 1919-10-09 i nämnda stad med Dagmar Elisabet Sundwall, född 1896-04-05 i Tammerfors, dotter av affärsmannen Hjalmar Sundwall.

Barn:

 • Anita Elisabet, född 1920-07-27 i Åbo.

TAB 15

Magnus (son av Per Larsson, adlad Gripenwaldt, Tab. 1), till Bjursund i Loftahammars socken Kalmar län. Född 1651-05-01 i Greifswald. Fänrik vid Günthersberchs skånska infanteriregemente 1673-05-06. Kapten vid Upplands regemente 1676-07-26. Major vid Vellingks regemente s. å. 17/11. Överstelöjtnant vid Malmöska regementet. Överstelöjtnant vid Österbottens regemente 1679-09-27 och vid Kalmar regemente 1681-04-09. Död 1696-01-18 på Bjursund och ligger jämte sin fru begraven i Loftahammars kyrka. Gift med Armica Leijoncrantz, död 1718-05-22 på Bjursund, dotter av burggreven i Göteborg Gerhard von Lengercken, adlad Leijoncrantz, och hans 1:a fru Brita Norfelt.

Barn:

 • Peter, döpt 1682-02-25 Kristersnäs. Sergeant vid Kalmar regemente 1698-11-00. Löjtnant vid Västgöta tremänningskavalleriregemente 1701-05-06. Död 1707-01-21 i Varberg och begraven i Ljungby kyrka Hallands län.
 • Brita Catharina, född 1683 i Locknevi socken Kalmar län, död 1737-06-10 på Kungsholms kastell vid Karlskrona och begraven s. å. 16/6 på Aspö. Gift 1705-12-10 i Varberg med överstelöjtnanten Gustaf Lilliecrona, född 1660, död 1748.
 • Ebba Maria, född 1684, död 1732-08-15 på Bjursund. Gift med kaptenen vid tyska dragonregementet Markus Fredrik Anderssen, född 1683, död 1729-03-26 på Bjursund. Han skall hava blivit av konungen lovad adelskap 1720 och anhöll 1723 att bliva naturaliserad.
 • ?En son. Löjtnant. Begraven i Ljungby kyrka Hallands län.
 • Beata Eleonora, döpt 1688-08-23 i Locknevi socken, var död 1741. Ogift.
 • Charlotta, döpt 1693-11-04 på Bjursund, död ogift 1731-05-12 på nämnda egendom.

TAB 16

Lars (son av Per Larsson, adlad Gripenwaldt, Tab. 1), född 1659. Gick i holsteinsk tjänst och blev där brigadjär och generalmajor. 'Han skall hava haft flera söner, som kommo till hederliga tjänster. Men vilka alla skulle dött inom ett år, ogifta.'

Barn:

 • ? Hans.
 • ? Jakob. Kornett vid bremiska kavalleriregementet. Löjtnant vid norra skånska kavalleriregementet 1702-07-16. Konfirm.fullm. s. å. 16/9. Sekundryttmästare därst. 1704-11-29. Död ogift 1709 i Ukraina.
 • En dotter. Gift med ryske överstemarskalken, friherre Carl Marderfelt.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: