:

Cronmarck nr 1221

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Cronmarck nr 1221 †

Adlad 1691-02-16, introd. 1693. Utdöd 1712.

Ätten har gemensamt ursprung med adliga ätten Faxell.

Litteratur: Fryxell, Fredr., Faxelliska ätten i Värmland (1755).


1A. Noreen, Släkten Noreen. 2Hm. 3Um. 4Im. 5Ab. 6Lå. 7SK. 8Lk. 9At (L).

TAB 1

Markus Anundsson. Levde 1520 och var bonde i Faxstad på Amön i Väsehärads socken, Värmlands län. Hans avkomlingar kallade sig Faxelius och Faxell.

Barn:

 • Anundus Marci, född i Faxstad. Var 1555 kyrkoherde i Ölmehärad, Värmlands län. Prost över östra Värmland 1579–1589. Underskrev Uppsala mötes beslut 1593. Död 1596. Gift med Gunilla Svensdotter Brunia, som levde änka 1630, i Faxstad, dotter av kyrkoherden i Kila pastorat av Karlstads stift, prosten Sveno Laurentii, en av stamfäderna för adl. och friherrl. ätterna Broman.

Barn:

 • Sveno Anundi Faxelius, född 1589. Student i Uppsala 1612-08-23. Magister i Wittenberg 1620-09-26. Lärare vid skolan i Karlstad 1621. Konrektor därst. 1624. Rektor 1626. Kyrkoherde i Kila pastorat av Karlstads stift 1630. Prost över Näs härads kontrakt 1648. Död 1664-03-12. Gift 1:o 1628 med Catharina Norenia, född 1604-02-02 i Nors prästgård1, död 1647-05-20 i Kila prästgård och begraven s. å. 9/9 i Kila kyrka 1, dotter av kyrkoherden i Nor, prosten Erlandus Gudmundi och hans 2:a hustru Anna Kax, samt faster till hovrättsrådet Gudmund Nordberg, adlad Löwenhielm. Gift 2:o med Ingrid Svensdotter, i hennes 2:a gifte, änka efter kyrkoherden i Gillberga Nicolaus Andreae Gillbergius.

Barn:

 • 1. Erlandus Svenonis Faxelius, född 1629. Kontraktsprost. Död 1691. Se Tab. 2.
 • 1. Daniel Faxell, adlad Cronmarck, född 1634, död 1705. Se Tab. 3.

TAB 2

Erlandus Svenonis Faxelius (son av Sveno Anundi Faxelius, Tab. 1), född 1629. Student i Uppsala 1648. Magister därst. 1656. Kollega vid Karlstads skola 1658. Mathes. lektor därst. 1663-02-23. Kyrkoherde i Kila pastorat efter fadern 1664-10-08, tilltr. 1665. Prost över Nordmarks kontrakt 1676. Kyrkoherde i Svanskogs pastorat av Karlstads stift efter brodern 1679. Kontraktsprost i Näs kontrakt 1688. Död 1691-02-17 [Hm]. Gift 1:o 1660 med Maria Strokirk, dotter av borgmästaren i Filipstad Evert Hansson Strokirk och Ingeborg Håkansdotter Skragge. Gift 2:o 1681 med Clara Kolthoff i hennes 1:a gifte (gift 2:o med prosten och kyrkoherden i Kila pastorat Johan Dionysius Chenon, född 1659, död 1741)2, född 1655, död 1720, dotter av borgmästaren i Karlstad Henrik Hermansson Kolthoff och hans 2:a hustru Elisabet Arvidsdotter Roman.

Barn:

 • 1. Sveno Erlandi Faxell, född 1661 i Värmland. Student i Uppsala3 1680-09-18. Magister i Leipzig 1690-05-30. Prästvigd 1691-03-04. Kyrkoherde i Köla pastorat av Karlstads stift 1694. Kontraktsprost i Jösse härad 1709. Avstod pastoratet till sin måg Erik Norén 1721. Död 1728-09-28. Gift 1695 med Maria Caméen, född 1678-04-04, död 1738-10-16, dotter av superintendenten i Karlstads stift Benedictus Svenonis Caméen och Christina Carlberg samt syster till kommerserådet Erland Caméen, adlad von Caméen, nr 1735.

Barn:

 • Bengt Faxell, adlad Faxell, född 1711, död 1787. Se adliga ätten Faxell.

TAB 3

Daniel Faxell, adlad Cronmarck (son av Sveno Anundi Faxelius, Tab. 1), född 1634-08-25 i Kila prästgård. Student i Uppsala 16503. Rådman i Malmö4 1660-12-05 och avlade sin ed som sådan 1661-01-25. Stadsyndicus i sistnämnda stad4 s. å. 3/10. Borgmästare därst. Bankokommissarie 1668-12-08. Myntmästare i Stockholm 1672-05-09, med konfirm. fullm.5 1674-05-13. Extra ordinarie assessor i bergskollegium5 1684-01-28. Tillika direktör vid Hellefors silververk 1686. Sexman därst. 16915. Adlad s. å. 16/2 (introd. 1693 under nr 1221). Död 1705 och begraven s. å. 5/7 i Huddinge socken, Stockholms län. Han dömdes av Svea hovrätt 1682-06-03 till dryga ersättningar för ett sitt substituts otrohet, varefter han 1683 för en tid bosatte sig på sitt bruk Koskis i Bjärnå socken, Finland. Gift 1664-07-24 i Stockholm med Catharina Bollander, född 1649-10-27 i Kumla prästgård Örebro län, död 1706, dotter av kyrkoherden i Kumla pastorat av Strängnäs stift Petrus Magni Bollander och Elisabet Pedersdotter Rolamb.

Barn:

 • Peter, född 1667. Hovjunkare. Död 1710. Se Tab. 4
 • Daniel, född 1670-04-30 på Löfås gård i Stora Skedvi socken, Kopparbergs län. Student i Uppsala3 1675-10-01 och i Åbo 16836. Död 1685-03-15 på Koskis bruk och begraven s. å. 22/4 i Bjärnå kyrka
 • Ett dödfött barn.
 • Ett barn, begraven 1676-08-02 i Jakobs förs., Stockholm.
 • Elisabet, född 1675-12-12 i Stockholm, död 1739-08-00. Gift 1712-05-01 med kaptenen Johan Christoffer Hoff, adlad Hoffenstierna, i hans 1:a gifte, född 1681, död 1751.
 • Catharina, född 1677-02-28 i Stockholm, död 1736-01-07. Gift 1:o 1693-12-28 med kamreraren Torbjörn Björkman, död 1695-11-00. Gift 2:o 1697-06-23 med kaptenen Fabian Palmstruch, född 1674, död 1703. Gift 3:o 1712-02-05 med översten Carl Johan Apiarius, adlad Palmhielm, nr 1552, i hans 1:a gifte, född 1688, död 1752.
 • Maria, född 1678-06-25 i Stockholm, död 1735-05-18. Gift 1694-09-20 i Nikolai förs., Stockholm med geschwornern vid St. Kopparberg, bergmästaren Johan Luth, adlad Molnstierna 1719, men ej introd.7, död 1726-06-00 på sin gård Molnby i Vallentuna socken, Stockholms län.
 • Anna, född 1679-06-11, död 1684(?).
 • Sven, född 1681-01-30 i Stockholm, död 1695 under sina utländska resor.
 • Carl, född 1682-03-04, död före 1685.
 • Jan Gabriel, född 1683-04-20 i Stockholm, död 1698 under sina utländska resor.
 • Anna Beata, född 1684-08-19, död 1751-12-14. Gift 1709 med majoren Olof Silfverlood, i hans 2:a gifte, död 1716. Gift 2:o 1724-07-05 i Rångedala socken, Älvsborgs län med majoren Johan Georg von Drenteln, född 1686, död 1748.
 • Carl Ulrik, född 1685-11-25, död 1686.
 • Erland, född 1687-03-18. Fänrik vid Östgöta tremänningsinfanteriregemente 1700-08-13. Löjtnant vid Upplands tremänningsinfanteriregemente 1703-05-08. Konfirm.fullm. s. å. 27/6. Livdrabant 1704-01-16. Stupade ogift 1709-02-11 vid Krasnokutsk.
 • Charlotta, född 1688-06-15, död 1753 och var den sista med namnet Cronmarck.
 • Hedvig Eleonora, född tvilling 1689-08-11, död s. å.
 • Ulrika Eleonora, född tvilling 1689-08-11, död 1750-07-00. Gift 1722-05-15 med kaptenen vid Älvsborgs regemente Didrik Vilhelm von der Osten, genannt Sacken, i hans 2:a gifte (gift 1:o med Elisabet Charlotta Fock, begraven 1720-07-25 i Borås, dotter av majoren Hans Fock B, och Johanna Juliana.Möller), född 1683 i Kurland, död 17498.
 • Hedvig Sofia, född 1691-02-16, död 1751-03-05. Gift 1716-01-01 med kaptenen Johan Gottfried Deutschlender, född 1684, död 1776, fader till överstelöjtnanten Bernhard Deutschlender, adlad von Deutschlender.

TAB 4

Peter (son av Daniel Faxell, adlad Cronmarck, Tab. 3), född 1667-01-18 i Malmö. Student i Uppsala3 1675-10-01 och i Åbo 1683. Extra ordinarie kanslist i riksarkivet 1691. Hovjunkare. Död 1710-03-23 i Bender.9 Gift 1701-11-28 Balingsta med Johanna Rehnskiöld i hennes 1:a gifte (gift 2:o med generalmajoren Bengt Fabian Zöge von Manteuffel i hans 1:a gifte [gift 2:o med Lucia Anna Kijl, död änka], död 1737-06-00), född 1681, död 1727-01-20 ocht begr. s. å. 3/2 i Kungsholms kyrka i Stockholm, dotter av hovrådet Johan Adolf Rehnskiöld, och hans 2:a fru Anna Cronström.

Barn:

 • Johan Gabriel, döpt 1702-07-09 på Balingsta, död 1712, strax före julhelgen därst., begraven 1713-01-09 och utgick med honom ätten på svärdssidan.
 • Peter, död 1705-07-05 på Balingsta.
 • Charlotta Juliana, död 1727 över 20 år gammal och begraven s. å. 10/10 i överste Knorrings grav i Kungsholms kyrka i Stockholm.
 • Elisabet Vilhelmina. Gift 1731-06-13 i Stockholm med kaptenen och livdrabanten Carl Gustaf Schütz, född 1697-08-01 i Stockholm.8

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: