:

Af Malmborg nr 2254

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten af Malmborg nr 2254

Adlad 1817-05-13 enl. 37 § R.F., introd.' s. å.

TAB 1

Olof Olofsson, född omkr. 1625. Bonde i Genarps socken, Malmöhus län. Död omkr. 1680. Gift med Botilla Persdotter.

Barn:

 • Isak Olsson, född 1655 i Genarps socken, Malmöhus län. Borgare och slaktare i Malmö, där han ägde gård vid den efter honom uppkallade Isak Slaktaregatan. Död där 1716-03-08. Gift 1679-02-07 med Bengta Tygesdotter, född 1659-08-00, död 1719-07-09 i Malmö [Im].

Barn:

 • Abraham Malmborg, född 1692 i Skåne. Student i Lund 1711-09-03. Volontär vid västra skånska infanteriregementet 1713. Sekundkornett vid skånska tremänningskavalleriregementet 1714-09-16. Premiärkornett därst. 1716-06-001. Konfirm.fullm. s. å. 14/11. Löjtnant 1718-06-26. Utan tjänst 1721, då regementet upplöstes. Löjtnants exspektans vid Kronobergs regemente 1723. Lantjägare i Malmöhus län 1728–17341. Exspektant vid södra skånska kavalleriregementet 1739-11-05. Transp. till Västmanlands regemente 1741-06-13. Död 1753-03-05 i Fjälkinge socken, Kristianstads län. Gift 1:o med Sofia Engelström i hennes 2:a gifte, född 1687, död 1734-11-13 i Grönby i likanämnd socken, Malmöhus län, dotter av prosten och kyrkoherden i Tullstorps pastorat av Lunds stift Nils Åkesson Engelholmensis och hans 2:a hustru Anna Jakobsdotter. Gift 2:o 1740-12-12 i Önnestads socken, Kristianstads län med Christina Dorotea Bredendick i hennes 3:e gifte (gift 1:o med ryttmästaren Erik Svensson, född 1680 i Pernau, död 1735-12-22, broder till överstelöjtnanten Jakob Svensson, adlad Riddersven. Gift 2:o 1737-05-06 med kornetten Nils Riddersköld, född 1697, död 1739).

Barn:

 • 1. Carl Julius Malmborg, född 1726-07-21 i Grönby. Kronofogde i Halmstads fögderi. Häktades och insattes på Varbergs fästning 1757 och 1784 för misstanken att hava uppviglat Hallands menighet till uppror 2. Rymde till Köpenhamn. Död där 1788. Gift 1751 i Gällareds prästgård, Hallands län med Anna Margareta Erynander, född 1730, död 1802-02-09 på Vastad i Eftra socken, Hallands län, dotter av kyrkoherden i Gällareds pastorat av Göteborgs stift Lars Erynander och Catharina Segera.

Barn:

 • Abraham Malmborg, adlad af Malmborg, född 3 1753-03-25 på Vastad. Student i Lund 1769-02-16. Jur. examen3 1777-12-13. Auskultant i Svea hovrätt 1778-08-05. Extra ordinarie kanslist därst. s. å. 28/9. E. notarie 1779-01-27. Vice notarie 1781-02-09. Extra ordinarie notarie i justitierevisionsexpeditionen 1787-11-20. Häradshövding i Albo, Gärds och Villands härads domsaga 1791-02-01. Lagmans n. h. o. v. 1807-07-11. Häradshövding i Östra och Västra Rekarnes samt Åkers, Selebo och Daga härads domsaga Södermanlands län 1813-01-15. Adlad 1817-05-13 enl. 37 § R.F. (introd. s. å. 15/12 under nr 2254). Död 1831-09-29 i Karlskrona. Gift 1791-05-12 Lövsund med Ulrika Eleonora Lode från Livland, född 1756, död 1810-07-24 Vanas s län, dotter av överstelöjtnanten Otto Vilhelm Lode från Livland, och hans 2:a fru, friherrinnan Ulrika Beata Leijonhufvud.

Barn:

 • Vilhelm, född 1792. Ryttmästare. Död 1854. Se Tab. 2
 • Carl, född 1794-09-20 i Önnestads socken, Kristianstads län, död där s. å. Carl, född 1796. Kommendörkapten. Död 1878. Se Tab. 4.

TAB 2

Vilhelm, (son av Abraham Malmborg, adlad af Malmborg, tab 1), adelsman vid faderns död 1831 född 1792-08-31 i Kristianstad. Student i Lund 18032 kvartermästare vid skånska dragonregementet 1810-12-06. Kansliexamen s. å. 7/12. Kornett vid nämnda regemente 1811-02-26. Löjtnant därst. 1816-10-08 ryttmästare 1827-11-07. RSO 1837-09-29. Död 1854-06-07 i Malmö. Gift 1835-06-26 i Malmö med Lovisa Charlotta Centervall i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1858-09-24 med sin 1:e mans kusin, borgmästaren i Malmö, KVO, RNO m. m., Jakob Malmborg, född 1801-07-24 i nämnda stad, död där 1876-03-15 och förut gift 1831-05-29 med Ulrika Christina Kjellström, född 1805-10-15, död 1855-01-06, dotter av apotekaren Magnus Kjellström och Anna Maria Flohr), född 1812-11-19 i Malmö, död där 1894-04-27, dotter av magistratssekreteraren Fredrik Centervall och Brita Christina Petersson.

Barn:

 • Fredrik Christian Abraham (Fritz), adelsman vid faderns död 1854. Född 1836-05-26 i Malmö. Student i Lund 1854. Furir vid Skaraborgs regemente 1859-05-13. Officersexamen 1860-12-00. Underlöjtnant vid nämnda regemente 1861-07-16. Löjtnant 1869-10-15. Kapten 1881-07-01. Död ogift 1882-12-29 i Lerdala socken, Skaraborgs län.
 • Oskar Carl Vilhelm, adelsman vid äldre broderns död 1882. Född 1837. Ryttmästare. Död 1907. Se Tab. 3.

TAB 3

Oskar Carl Vilhelm, (son av Vilhelm, tab 2), adelsman vid äldre broderns död 1882. Född 1837-08-18 i Lund. Student därst. 1857-05-28. Furir vid södra skånska infanteriregementet 1858-04-09. Avsked 1859-04-04. Furir vid Kalmar regemente s. å. 12/4. Officersexamen 1859-10-20. Underlöjtnant vid södra skånska infanteriregementet s. å. 30/12. Transp. som underlöjtnant till husarregementet konung Carl XV 1863-04-21. Löjtnant 1869-08-27. Avsked med tillstånd att såsom löjtnant kvarstå i armén 1879-11-07. Ryttmästare i armén 1885-12-30. RSO 1895-11-30. Död 1907-03-04 i Malmö. Gift där 1870-11-18 med Berta Maria Bager, född 1848-05-20 i nämnda stad, död där, garnisionsförs, ]] 1918-05-19, dotter av grosshandlaren Johan Peter Bager och Amalia Qvensel.

Barn:

 • Amelie Louise, född 1871-08-28 i Malmö. Stiftsjungfru. Död ogift 1924-04-02 i garnisionsförs, ]] i nämnda stad.

TAB 4

Carl, (son av Abraham Malmborg, adlad af Malmborg, tab 1), född 1796-01-15 i Önnestads socken, Kristianstads län. Student i Lund 18032. Kadett vid Karlberg 1811-07-01. Utexaminerad4 1815-03-30. Underlöjtnant vid örlogsflottan s. å. 15/4. Löjtnant därst. 1822. Premiärlöjtnant vid K. M:ts flotta 1824-12-01. Kapten 1837-11-17. RSO 1841-07-04. Kommendörkapten 1846. CXIVJoh:s med. 1855. Överflyttad till flottans reservstat 1858-05-01. Död 1878-03-27 i Karlskrona. Gift 1:o 1830-08-01 med Erika Gustava Eleonora Silfversparre, född 1801-12-07 på Hjortsberga i Vårdinge socken, Stockholms län, död 1858-01-19 i Göteborg, dotter av ryttmästaren Carl Axel Silfversparre, och friherrinnan Ulrika Eleonora Lovisin. Gift 2:o 1869-11-21 i Karlskrona med Augusta Sofia Gråberg, född 1833-07-22 i nämnda stad, död där 1901-09-07, dotter av handlanden Bengt Peter Gråberg och Johanna Elisabet Balck.

Barn:

 • 1. Carl Abraham, född 1831-08-17 i Karlskrona. Student i Lund 1853. Kameralexamen hösten s. å. Kassör vid Göteborgs telegrafstation. Kammarskrivare vid Göteborgs tullkammare 1860-07-25. Avsked från nämnda kassörsbefattning s. å. 23/8. Död ogift 1863-01-06 i Göteborg [Sgn].
 • 1. Axel Vilhelm, född 1832. Kaptenlöjtnant. Död 1878. Se Tab. 5.
 • 2. En dotter, född 1870 i Karlskrona, död där s. å.

TAB 5

Axel Vilhelm, (son av Carl, tab 4), född 1832-11-04 i Karlskrona. Kadett vid Karlberg 1847-07-02. Utexaminerad 1855-05-26. Sekundlöjtnant vid flottan s. å. 1/6. Premiärlöjtnant 1864-06-14. Överflyttad till flottans nya reservstat 1866-10-01. Kaptenlöjtnant 1870-11-25. Död 1878-12-21 i Klintehamn. Gift 1868-12-20 i Karlskrona med Viktoria Elvira Lovisa Ryström, född 1841-08-26 i Karlskrona, död 1911-04-19 i Luleå, dotter av tullöveruppsyningsmannen Carl Magnus Ryström och Lovisa Ulrika Rundqvist.

Barn:

 • Magnus Vilhelm Abraham, adelsman vid faderns kusins död 1907. Född 1869. Rektor. Se Tab. 6.
 • Carl Axel, född 1872-02-03 och död s. å. 16/4 i Karlskrona.
 • Erika Lovisa, född 1875-01-24 i Klintehamn. Gift 1908-10-28 i S:t Ilians förs, Västerås ]] med föreståndaren för Luleå stads elektricitetsverk, civilingenjören Erik Rudolf Bergman, född 1880-12-22 i Luleå.

TAB 6

Magnus Vilhelm Abraham, (son av Axel Vilhelm, tab 5), adelsman vid faderns kusins död 1907. Född 1869-10-26 i Karlskrona. Mogenhetsexamen i Visby 1887-05-20. Student i Uppsala s. å. 14/9. Filosofie kandidat 1889-05-24 och filosofie licentiat 1894-10-26. Filosofie doktor 1897-05-31. Docent vid Uppsala universitet s. å. 18/9. Vik. lektor i Nyköping 1898. Extra ordinarie lektor i Västerås 1899. Vik. lektor i Örebro 1902. Lektor i Härnösand 1903-03-26. Lektor i Halmstad 1907-04-12. Domkyrkoledamot i Härnösand 1903–1907. Stadsfullmäktig i Hälsingborg 1915–1919, ledamot av styrelsen för högre folkskolan, ordförande i föreläsningsföreningen, ledamot av styrelsen n-v Skånes orkesterförening. Vice ordförande i Hälsingborgs scoutråd. Gift 1901-07-28 i Hälsingborg med Emmy Maria Teofila Möller, född 1878-06-22 i Malmö. Död 1925-12-27 i Hälsingborg. Dotter av handlanden William Jesper Bruun-Möller och Emma Teofila Sandell.

Barn:

 • Nils Magnus, född 1902-05-28 i Örebro. Se Tab. 6A
 • Karin, född 1903-11-22 i Härnösand. Filosofie kandidatexamen vid universitetet i Stockholm 1969 i okt. Gift 1927-01-02 i Hälsingborg med civilingenjören Stig Arvid Edvard Ödeen, född 1900-10-23 i Hälsingborg.
 • Ragnar, född 1905-12-21 i Härnösand. Studentexamen i Hälsingborg 1925-06-02. Elev vid tekniska högskolan s. å. 29/8. Utexaminerad från dess fackskola för arkitektur 1929-05-10. Gift 1927-05-18 i Hälsingborg med Maja-Lisa Claudine Charlotta Thorstenson, född 1906-02-12 i Halmstad, dotter av direktören Sven Oskar Thorstenson och Hildur Elisabet Schweitz. Se Tab. 6B.

TAB 6A

Nils Magnus, (son av Magnus Wilhelm Abraham, tab 6), född 1902-05-28 i Örebro. Huvudman 1961. Studentexamen i Hälsingborg 1920-06-10. Student i Lund s. å. 14/9. Filosofie kandidat därst. 1923-05-31. Jur. stud. vid Stockholms högskola 1924-10-28. Sekreterare och konsertmästare i Stockholms akademiska orkesterförening 1926-11-22–1930, vice ordförande därst. 1930. Konsertmästare i Stockholms kammarorkester. Förste violinist och konferencier i Täby orkesterförening. Kansliexamen s å 1930-12-14. Amanuens hos skolöverstyrelsen 1931 . Extra ordinarie förste kanslisekreterare i Finansdepartementet 1939-06-22. Förste kanslisekreterare därst. 1941-12-30 fr.o.m. 1942-01-01. T. f. byråchef hos Allmänna länenämnden. RumCult2kl. (T. f.) kanslirådstjänst i departementet (1945-09-01). Tillkallad att utreda avlöningsförhållanden vid universiteteten m.m. 1948 i febr. RNO 1949-06-04, KNO 1963 i nov. Avsked 1967-06-30. Se Biografica. Se Vem är det. 1949. Gift 1929-10-12 i Storkyrkan i Stockholm (Bromma förs, vb) med Constance Mary (Connie) William-Olsson, född 1901-01-24 i Stockholm. Dotter av grosshandlaren William Olof Connie Olsson och Maria Bergman.

Barn:

 • Emmy Elisabeth (Lisbeth), född 1930-10-10 i Hedvig Elenora förs, Stockholm. Småskollärarinna, speciallärare.
 • Lars Magnus William, född 1932-02-02 i Stockholm.
 • Gerhard Vilhelm Olof, född 1936-08-12 i Engelbrekts förs, Stockholm (fb nr 267).
 • Nils Anders Hakon, född 1940-01-20 i Oscars förs, Stockholm (fb nr 32).

TAB 6B

Ragnar (son av Magnus Wilhelm Abraham, tab 6), född 1905-12-21 i Härnösand. Studentexamen i Hälsingborg 1925-06-02. Elev vid tekniska högskolan s. å. 29/8. Utexaminerad från dess fackskola för arkitektur 1929-05-10. (Civilingenjör). Anställd i olika arkitetkontor 1929–1932. Anställd vid Byggnadsstyrelsen 1932. Byråingenjör därst. 1935, byggnadskonsulent i Österhanninge kommun 1935. LSTF från 1929. Gift 1927-05-18 i stadsförs Hälsingborg med Maja-Lisa Claudine Charlotta Thorstenson, född 1906-02-12 i Halmstad, dotter av direktören Sven Oskar Thorstenson och Hildur Elisabet Schweitz.

Barn:

 • Marie Louise Charlotte, född 1930-08-07 i Maria förs, Hälsingborg.
 • Marianne Charlotte, född 1943-03-24 (Allm. BB) i Kungsholms förs, Stockholm (fb nr 131).

Källor

1Sj. 2Ssn. 3Sgn. 4Hc.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: