:

Bille nr 238

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Bille nr 238 †

Natural. 1635-10-31, introd. s. å. Utdöd på 1640-talet.


  • Ätten anses härstamma från den danska Billesläkten, med vilken den förde lika vapen.

1Wn. 2Um.

  • Peder Bille.

Barn:

  • Jakob Bille. Befallningsman på Skaraborg och över dess län i konung Hans' tid. Gift med Renbald Skalle.

Barn:

  • Staffan Bille, lagman över fem härader i Småland. Gift med Sigrid Johansdotter.

Barn:

  • Nils Bille. Kom till konung Gustaf I:s hov och blev där uppfödd. Var därefter konungens hovtjänare. Blev sedan stallmästare först hos hertig Magnus av Östergötland och sedan hos hertig Carl av Södermanland.

Barn:

  • Ludvig Bille, natural. Bille, till Råcksta i Järfälla socken, Stockholms län. Var förfaren i musik, och kallades därför merendels Ludvig Spelman. Enligt rådsprotokollet av d. 26 och 31 okt. 1635 var han väl själv av gammal god familj, men hade ej gjort sig hos kronan och fäderneslandet meriterad, vadan hans son väl kunde bliva intagen på riddarhuset, men han själv sättas utanför dörren, blev därför s. å. på sonens och ättens vägnar introd. under nr 238. Kapellmästare 1636 och skulle han hava band om alla drottningens musikaliska instrumenter och dem förvara. Död 1640-02-10 och begraven i Järfälla kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift 1619-07-11 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm1 med Helena Carin Körning, dotter av slottslofven Erik Mattsson Körning, och hans 1:a fru Kerstin Hand.

Barn:

  • Catharina, döpt 1622-05-12 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm.1
  • Anna. Gift 1645, men med vilken är ej känt.
  • Ludvig, döpt 1629-02-24 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm1. Student i Uppsala2 1640-06-01. Död ung och slöt ätten.
  • Beata. Gift 1:o med kaptenlöjtnanten Axel Stensson Böllja, i hans 2:a gifte, född 1596, död 1664. Gift 2:o 1670 med kaptenen Johan Forbes af Lund. Död 1690.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: