:

De la Grange nr 1245

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten de la Grange nr 1245

Adlad 1692-06-27, introducerad 1693.

Lorentz och Erik de la Grange tillhörde säkerligen samma franska släkt. Att de, såsom å riddarhusgenealogien uppgives, varit bröder torde däremot vara tvivel underkastat, åtminstone känner Stiernman intet härom. Likaså torde härstamningen från en urgammal fransk adlig ätt kunna betvivlas, då de båda ättefäderna var för sig adlades med helt och hållet olika vapen.


TAB 1

Erik de la Grange, adlad de la Grange (son av Aron de la Grange, se adliga ätten de la Grange, Tab. 1), född 1647-06-02. Löjtnant vid Kalmar regemente 1686-03-04. Adlad 1692-06-27 (introducerad 1693 under nr 1245). Kaptens avsked 1699-05-03. Död 1721-06-26 på Rumskulla i likanämnd socken, Kalmar län och begraven i Rumskulla kyrka. Gift 1:o 1689-03-18 med Magdalena Margareta Silfversparre, till Axebo i Fagerhults socken, Kalmar län, född 1672, död 1690-01-14 och begraven 1690-06-22 jämte en dödfödd dotter, dotter av ryttmästaren Otto Silfversparre, och Maria Enhörning. Gift 2:o 1692-02-16 med Margareta Leijonhielm, född 1665-07-23 på Rumskulla, död där 1719-03-01, dotter av översten och vice landshövdingen Erik Baaz, adlad Leijonhielm, och hans 1:a fru Christina Andersdotter.

Barn:

 • 2. Paul, född 1693. Major. Död 1755. Se Tab. 2
 • 2. Erik Gustaf, född 1694. Kapten. Död 1767. Se Tab. 4
 • 2. Christina Catharina, född 1697-11-11 på Rumskulla, död 1697.
 • 2. Otto Johan, född 1699-09-20 på Rumskulla. Korpral vid Smålands kavalleriregemente. Död 1719-03-12 i Rumskulla.
 • 2. Johan Lorentz, född 1702. Kornett. Död 1751. Se Tab. 5

TAB 2

Paul (son av Erik de la Grange, adlad de la Grange, Tab. 1), född 1693-08-02. Volontär vid livgardet 1709. Förare 1710-05-10. Sergeant 1710. Fänrik 1712-03-31. Avsked 1713-06-23. Kornett vid Smålands kavalleriregemente 1715-10-10. Löjtnant vid Smålands kavalleriregemente 1718-03-06. Regementskvartermästare 1742-08-18. Ryttmästare 1744-08-08. RSO 1748-11-07. Majors avsked 1749-08-06. Död 1755-07-12 Håkentorp och begraven 1755-09-22. Gift 1720-09-20 med friherrinnan Märta Elisabet Mörner af Tuna, född 1698-01-07 Ryssebo, död 1754-01-28 på Håkentorp, dotter av ryttmästaren, friherre Carl Mörner af Tuna, och (friherrinnan) Elisabet von Schaar.

Barn:

 • Carl, till Flenshult i Karlstorps socken, Kalmar län. Född 1722-03-25 (26/3). Korpral vid Smålands kavalleriregemente 1735. Kornett vid Smålands kavalleriregemente 1746. Löjtnant 1750. Löjtnant vid Hamiltonska regemente 1754-08-29. Kaptens avsked 1755-02-22. Död barnlös 1772-08-08. Gift 1747-06-27 med Christina Margareta Ridderborg, född 1725-12-26, död 1804-12-23, sedan hon testamenterat sin kvarlåtenskap till fältväbeln Adolf Pil, Hovgården, dotter av översten Carl Ridderborg, och hans 1:a fru Maria Elisabet Lillienberg.
 • Margareta Charlotta, född 1724-06-15 på Håkentorp, död 1812-05-26 i Agunnaryds socken, Kronobergs län. Gift 1:o 1745-09-10 på Håkentorp med ryttmästaren Bengt Skytte af Sätra, i hans 2:a gifte, född 1697, död 1756. Gift 2:o 1757-12-20 på Byvärma 1, med med Häradshövdingen Carl Gustaf Carlberg, död 1776-07-17 på Elmteryd i Agunnaryds socken.1
 • Elisabet, född 1727-07-09, död 1741-01-25 på Ulfsnäs i Öggestorps socken, Jönköpings län och begraven 1741-02-27 i Bredaryds kyrka
 • Erik Otto, född 1729. Löjtnant. Död 1790. Se Tab. 3
 • En son, begraven 1731 i Bredaryds kyrka
 • Bernt Axel, född 1731-09-08, död 1735-05-18.
 • Paul Fredrik, född 1734-01-07, död 1737-10-19.

TAB 3

Erik Otto (son av Paul. Tab. 2), till Håkentorp samt Väboholm i Reftele socken, Jönköpings län. Född 1729-08-02. Volontär vid Hamiltonska regemente 1741. Sergeants avsked 1747. Korpral vid Smålands kavalleriregemente 1747. Kornett vid Smålands kavalleriregemente 1749-06-06. Löjtnant 1752-10-30. Avsked 1758-03-002. Död 1790-07-03 på Väboholm. Gift 1:o 1753-12-25 Byestad med Catharina Maria Stålhammar, född 1729-06-17, död 1766-02-28 på Hökatorp i Lemnhults socken, Jönköpings län, dotter av ryttmästaren Adam Stålhammar, och Beata Margareta Bock af Näs. Gift 2:o 1766-11-02 Salshult med den förras kusin Catharina Ehrenpreus i hennes 2:a gifte [gift 1:o med ryttmästaren Carl Magnus Krusell i hans 2:a gifte (gift 1:o med Märta Eleonora Gyllensvärd, född 1701), född 1691 i Finland, död 176(3?)], född 1731-02-13. Död 1795-03-30 på Väboholm, dotter av ryttmästaren Hans Didrik Ehrenpreus, och Eva Margareta Stålhammar.

Barn:

 • 1. Paulina Margareta, född 1756-02-05 på Håkentorp, liksom syskonen. Gift 1782-07-04 på Väboholm med livdrabanten Isak Gabriel Netherwood, född 1750, död 1828.
 • 1. Adam, född 1757-04-22 död strax.
 • 1. Erik, född 1757-04-22 död strax.
 • 1. Adam Fredrik, född 1758-07-03. Page vid hovet 1775. Kornett vid lätta dragonerna 1778-05-18. Löjtnant vid lätta dragonerna 1783-03-00. Kapten vid Östgöta infanteriregemente 1788-02-26. Major vid svenska kosackerna. Död ogift 1790-04-28 under ryska kriget.
 • 1. Elisabet Charlotta, född 1759-07-18, död ogift 1776-03-01 på Väboholm.
 • 1. Maria Beata, född 1760-11-17, död 1763-03-05 på Håkentorp.
 • 1. Anna, född 1762-04-11, död 1762-12-31 på Håkentorp.
 • 1. Johanna Fredrika, född 1763-09-22, död 1765-05-16 på Hökatorp.

TAB 4

Erik Gustaf (son av Erik de la Grange, adlad de la Grange, Tab. 1), född 1694-02-16. Volontär vid livgardet 1709-11-30. Förare vid livgardet 1710-02-01. Sergeant 1711-04-00. Fältväbel 1714-02-01. Sekundlöjtnant vid Västmanlands infanteriregemente 1717-10-25 premiärlöjtnant därstädes3 1719-11-12. Kaptens avsked 1741-05-20. RSO 1757-04-28 död 1767-01-26 i Arboga. Gift 1720-03-01 med Sara Adlerfelt, född 1694-08-19, död 1768-06-13 Ekeby, dotter av hovkamreraren Carl Johansson, adlad Adlerfelt, och hans 2:a fru Anna Catharina Schméer.

Barn:

 • Margareta Charlotta, född 1721-04-13 i Torpa socken, Västmanlands län, död 1782-09-03 i Arboga och begraven 1782-09-08. Gift 1752-04-13 med sekreteraren i generaltullarrendesocieteten Jonas Malmborg i hans 3:e gifte (gift 1:o med Ingeborg Christina Retzell, död 1747-03-25 i Stockholm, dotter av sekreteraren i sjötullsdirektionen Olof Retzell. Gift 2:o 1749 med Christina Maria Roland, död 1751-02-12 i Stockholm)4, död 1756-01-26 i Stockholm4.
 • Anna Catharina, född 1723-08-24, död 1791-03-20 i Arboga och begraven 1791-03-25. Gift 1745-07-18 med kunglig sekreteraren Adolf Sandberg, född 1717, död 1793.
 • Sara Gustava, född 1724-01-09, död 1726-02-01.
 • Rebecka Elisabet, född 1725-05-26, död 1725-08-24.
 • Gustaviana, född 1727-05-04 i Arboga5, död 1765-04-02 i Stockholm. Gift 1748-09-12 i förstn. stad med registratorn i riksarkivet Samuel Törner, född 1707-03-20 i Linköping, död 1765-05-06 i Stockholm.
 • Maria Ulrika, född 1730-12-14. Död 1731-03-08.
 • Maria Elisabet, född 1734-07-11 i Arboga landsförsamling, död där 1775-05-20. Gift 1770-02-09 i Arboga med praktiserande läkaren, med. doktorn Nils Gahn i hans 1:a gifte (gift 2:o 1776 med Ulrika Maria Nybohm i hennes 2:a gifte, dotter av prosten och kyrkoherden Carl Nybohm)7, född 1733-03-15 i Falun. Död 1820-03-15 i Arboga.7

TAB 5

Johan Lorentz (son av Erik de la Grange, adlad de la Grange, Tab. 1), född 1702-05-26 på Rumskulla. Tjänte först vid artilleriet, sedan volontär vid Smålands kavalleriregemente. Styckjunkare vid artilleriet i Jönköping 1727-06-30. Kvarterm. vid Smålands kav-reg. 1739 28/2, kornetts avsked 1734 i aug. Död 1751-06-06 Sjögle och begraven 17/6. Gift 1730-09-08 i Hessleby socken med sin kusin Catharina Elisabet Leijonhielm, till Sjögle, född 1697-06-27, död 1789-01-12 på Rumskulla och begraven 1789-01-22, dotter av kaptenen Johan Leijonhielm, och Catharina Stråle af Ekna.

Barn:

 • Catharina Margareta, född 1731-12-20 på Sjögle, död ogift 1803-11-27 på Rumskulla och begraven 1803-12-09.
 • Erik Johan, född 1734. Generalmajor och landshövding. Död 1807. Se Tab. 6.

TAB 6

Erik Johan (son av Johan Lorentz, Tab. 5), född 1734-01-27 på Sjögle. Antagen i krigstjänst 1746-11-06. Korpral vid Smålands kavalleriregemente 1750-07-01. Kornett vid Smålands kavalleriregemente 1758-06-23. Löjtnant vid Smålands kavalleriregemente 1763-03-09. Ryttmästare 1772-06-17. Sekundmajor 1777-06-06. Premiärmajor 1782-12-20. RSO 1779-01-24. Överstelöjtnant 1783-04-30. Överste och chef för regemente 1789-04-28. Generalmajors titel 1795-02-02. Landshövding i Jönköpings län 1795-02-04. Avsked 1801-02-19. Död 1807-10-28 Skedhult. Gift 1773-09-21 Degeberg med Elsa Maria Uggla, född 1749, död 1800-06-09 Rydhov, dotter av löjtnanten Georg Uggla, och Elisabet Christina Stiernelodh

Barn:

 • Johan Georg, friherre de la Grange, född 1774. Generalmajor och landshövding. Död 1844. Se frihelliga ätten de la Grange nr 368
 • Catharina Elisabet, född 1775-08-06, död 1838-01-05 på överstebostället Granbäck i Bankeryds socken, Jönköpings län. Gift 1:o 1793-02-11 på Brevik med majoren Leonard Adolf Drake af Hagelsrum, från vilken hon blev skild, född 1763, död 1801. Gift 2:o 1801-01-29 i Stockholm med sin moders kusin, generalmajoren Henrik Stierngranat, född 1770, död 1849.
 • Erik Gustaf, född 1776-10-29. Volontär vid Södermanlands regemente 1781-11-01. Fänrik därstädes 1782-12-19. Fänrik vid Kalmar regemente 1783-08-28. Livdrabant 1785-05-20. Kornett vid Smålands kavalleriregemente 1786-09-20. Löjtnant vid Smålands kavalleriregemente 1796-07-18. Död ogift 1799-05-19 på Rydhov.
 • Mariana Louise, född 1777-12-16, död 1861-01-20. Gift med postinspektoren i Kalmar, majoren i armén, RSO, Per Olof Herkepé, född 1772-05-05, död 1855-12-19.

Utan känt samband:

L. de la Grange, kornett vid Franska dragonreg. 1715 17/6, fången, hemkommen 1717 i jan., placerad vid Södra skånska kav-reg. 1718 28/6.

Källor

1Sgn. 2KrAB. 3Lk. 4SRB. 5Arboga kyrkoarkiv. 6Oö. 7As.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Tillägg och rättelser ur supplementband 1 - 2 / Carl Szabad.

: