:

Halvhjort av Flishult

Från Adelsvapen-Wiki

Halvhjort av Flishult

Peder Kristiernsson är ofta sammanblandad med Peder Kristersson Siöblad

TAB 1

Peder Kristiernsson Halvhjort av Flishult, † omkring 1555. Son till Christiern Jeppesson [styckad sköld] och Elin Påvelsdotter [Ginbalk av Grisatorp]. Väpnare och slottslov. Gift 1:o med Märta Jönsdotter [Flishultsläkten]. Dotter till Jöns Persson och Ramfrid Månsdotter Stierna. Gift 2:o med Brita Persdotter Silversparre. Dotter till Peder Sunesson Silversparre och Iliana Pedersdotter Gällarydsätten].

Barn i 1:a giftet:

Barn i 2:a giftet: Osäkert om alla döttrarna tillhör 2:a giftet.

 • NN Halvhjort av Flishult, gift med Nils Andersson
 • Iliana Halvhjort av Flishult, gift omkring 1559 med Lars Rääf till Salshult.
 • Märta Halvhjort av Flishult, gift med Gilbert Strackman
 • Gunnil Halvhjort av Flishult, gift 1562 med Anders Grijs till Sätra.
 • Kerstin Halvhjort av Flishult. Gift 1:o med Matts Kafle till Horsnäs. Gift 2:o med Knut Krabbesson Hård.

TAB 2

Ulf Pedersson Halvhjort av Flishult, död 1595. Konungens småsven 1551-57 och fogde i Östra hd 1558-59 samt nämnes som häradshövding i Uppvidinge 1556-58 och i Östra hd på 1560-talet. Beskylldes för blodskam med en av sina döttrar och för att ha lägrat samma kvinna som sin son Knut. Anklagades 1574 för smädelse mot Konung Johan och hor. Den 24 januari 1596 utgifer Hertig Carl ett öppet brev, hvaruti hans gods förklaras förbrutna, emedan han före sin död belägrat sin egen dotter och jämte sonen, även en annan kvinna. Gift med Anna Klasdotter (Drake från Västbo), dotter av Klas Olofsson (Drake från Västbo) och Gunnil Persdotter (Hård af Segerstad)

Barn:

 • Per Ulfsson Halvhjort av Flishult
 • Karin Ulfsdotter Halvhjort av Flishult, gift med Krister (? Sjöblad till Hinsekind)
 • Beata UlsdotterHalvhjort av Flishult (Beata Hiort). Död 1644. Gift med Christer Olsson (Båt av Billa), gift med Truls Kåse, gift med Melcher Axelsson (Rodenbielke).
 • Märta Halvhjort av Flishult, gift med Peder Nilsson (Silversparre)
 • Knut Halvhjort av Flishult. Se Tab. 3.
 • Ingerborg Ulfsdotter Halvhjort av Flishult
 • Brita Halvhjort av Flishult, gift 1597 med Henrik Leijel, gift med Knut Pedersson till Fylleryd.

TAB 3

Knut Ulfsson Halvhjort av Flishult, död före 1615. I fängsligt förvar i Halmstad och eftersöktes 1605 och 1606 i Skåne såsom anklagad för hor och "kätteri". Trolovad 1600-06-12 och gift med Dordi Kristiernsdotter Lillie eller Lilja. Hennes 1:a gifte med Olof Eriksson Ållongren i Östergötland nr 42.

Barn:

 • Klas Knutsson Halvhjort av Flishult, död 1627

TAB 4

Christer Persson Halvhjort av Flishult. Avrättad 3 januari 1569. Fogde, Häradshövding, Hovmästare. Gift mellan 1561 och 1566 med Anna Brorsdotter (Buth) i hennes 1:a gifte, dotter av häradshövdingen Bror Eriksson (Buth) och Birgitta Haraldsdotter Soop. Gift 2:o 1569 med Anders Sigfridsson Rålamb.

Barn:

 • Margareta Christersdotter, begravd 1616-07-15. Gift 1587-08-13 med Erik Pedersson Store.

Litteratur

 • Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.
 • SBL
 • PHT 1901, Stig Östensson PHT Radanmärkningar till Biskop Brask.Obs! Denna artikel är ej komplett utan visar på kopplingar till denna släkt i andra artiklar på denna Wiki.


: