Böllja nr 127

Från Adelsvapen-Wiki

0127.jpg

Adliga ätten Böllja nr 127 †

Adlad 1612-02-22, introd. 1627 utdöd 1665-01-01.

Denna ätt bör icke förblandas med den samtidigt i Finland levande från Westfalen härstammande frälsesläkten med samma namn.

TAB 1

Claes. En ofrälse man. Gift med Brita Månsdotter (Silfversparre).

Barn:

 • Sten Claesson, adlad Böllja, till Täby i Vänge socken, Uppsala län. Var 1599 kvartermästare vid Nils Germundssons fana. Ryttmästare därst. 1606-03-17. Ryttmästare för upplandsfanan 1608, vilken han under de följande åren förde i Ryssland mot polackerna och 1611 i kriget mot Danmark (Blr.). Ståthållare på Jönköpings hus i slutet av år 1611–1612. Död 1641 och begraven i Vänge kyrka, där hans vapen varit uppsatt. Han erhöll i donation 4 hemman i Husby i Gryta socken, och 4 hemman i Långtibble i Vänge socken, i Uppland under frälse 1606-07-25 samt med tillstånd för honom och hans arvingar att föra sköld och hjälm (KAR.), vara han erhöll konung Gustaf II Adolfs konfirmation samt tillstånd att upptaga sin moders gamla namn och vapen (KAR.)1612-02-22 (introd. 1627 under nr 127). Gift 1:o med Anna en prästdotter. Gift 2:o med Brita Månesköld af Seglinge, som levde 1643, dotter av häradshövdingen Johan Carlsson, till Rungarn och Ora, och Anna Isaksdotter (Banér).

Barn:

 • 1. Johan, till 'Täby och Brunna i Vänge socken, död barnlös. Gift 1642-11-13 i med Beata Ikorn, som levde 1665, i hennes 1:a gifte (gift 2:o med majoren Johan Johansson Duse, adlad Dusensköld, född 1626. Död 1659. Gift 3:o 1659 med Christer Svinhufvud af Qvalstad, i hans 2:a gifte, född 1641, död 1694), dotter av Erik Alfsson Ikorn, och Ingeborg Tott af Skedebo.
 • 1. Axel, född 1596. Kaptenlöjtnant. Död 1664. Se Tab. 2.
 • 2. Claes, till Husby. Var 1631–32 kornett vid Upplands ryttare. Löjtnant därst. 1632. Ryttmästare 1646. Avsked 1652. Gick åter i tjänst 1657 och blev chef för ett ökningskompani av nämnda ryttare till 1660, då han åter erhöll avsked. Kallas de sista åren major. Död barnlös 1665-01-01 och ut gick med honom ätten på svärdssidan [Blr]. Gift 1654-12-28, med Ingrid Andersdotter, 'en bonddotter, som djärvdes kalla sig Böllja'. Hon erhöll 1666-03-14 Uppgården i Husby under adlig frälsefrihet och säteris villkor och frihet i sin livstid (KAR). Levde ännu 1681. (Medd. av assessor O. Adelborg ur KAR).
 • 2. Kettil eller Keel. Ryttmästare. Död 1657. Se Tab. 3
 • 2. Anna.
 • 2. Brita.
 • 2. Christina. Gift med (Medd. av assessor O. Adelborg ur KAR.) skeppslöjtnanten Peder Påfvelsson.

TAB 2

Axel (son av Sten Claesson, adlad Böllja, Tab. 1), till Osmustad och Ölsta i Gryta socken, som han erhöll i donation av drottning Christina men 1643-03-22, tillöste sig (KAR.). Född 1596-08-10. Var 1629–37 kornett vid Upplands ryttare. Kaptenlöjtnant därst. 1637–39. Fänrik vid Upplands regemente 1641. Löjtnant därst. 1645. Avsked 1650. Död 1664-08-13, på Ölsta och begraven i Gryta kyrka, där hans vapen uppsattes [Bu]. Gift 1:o med sin styvmoders syster Magdalena Månesköld af Seglinge, dotter av härads- hövdingen Johan Carlsson, till Rungarn och Öra, och Anna Isaksdotter (Banér). Gift 2:o med Beata Bille, som levde 1673, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1670 (KAR.) med kaptenen Johan Forbes af Lund, död 1690), dotter av Ludvig Bille, och Helena Carin Körning. Hon fick av förste mannen Ölsta i morgongåva, vara hon erhöll kunglig konfirmation 1664-11-07.

Barn:

 • 1. Anna, född 1623, levde änka 1704. Gift 1:o före 1655 med överstelöjtnanten Wellam Nisbeth i hans 2:a gifte, född 1596, död 1660, stamfader för adlade ätten Nisbeth. Gift 2:o 1665 (Medd. av assessor O. Adelborg ur KAR.) med ryttmästaren Tomas Erskine, bördig från England.
 • 1. Sofia. Gift 1661-03-03 i Vänge socken, i Uppland med sin systers styvson Vilhelm Nisbeth, naturaliserad Nisbeth, i hans 1:a gifte, död 1695.
 • 1. Carl (Medd. av assessor O. Adelborg ur KAR.) »Tjänade K. M:t och kronan». Död under polska kriget på 1650-talet. (Medd. av assessor O. Adelborg ur KAR.)

TAB 3

Kettil eller Keel (son av Sten Claesson, adlad Böllja, Tab. 1), till Täby, Brunna och Körtinge, alla i Vänge socken. Ryttmästare vid M. G. De la Gardies regemente (AT(RA.) 1655-06-12. Död 1657 i Riga. Gift med Sofia Brautmüller, av en förnämlig släkt i Schlesien.

Barn:

 • Anna, född omkring 1640, död 1736-07-12 på Brunna, 'ungefär 98 år gammal' och begraven 14/7 i Vänge kyrka. Gift 1669-04-16 på Brunna med riksantikvarien Jakob Isthmén, adlad Reenhielm, född 1644, död 1691.

Källor

SoH: 1971:2 Ätten Bölja från Uppland av Jan Eric Almquist

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.