:

Horn af Rantzien nr 1910

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Horn af Rantzien nr 1910

Natural. och adopt. 1778-12-27, introd. 1787. Uppflyttad i forna riddarklassen 1797. Om ättens äldre släktled se grevl. ätten Horn af Rantzien.


Horn%20af%20Rantzien%20A1910A00.png


TAB. 1

Samuel Henrik Horn af Rantzien, natural. och adopt. Horn af Rantzien (översiktstab 1, son av Gustaf Horn af Rantzien, se grevl. ätten Horn af Rantzien nr 70, tab 4), till Skillinge i Munka-Ljungby socken Kristianstads län. Född 1739-09-20. Volontär vid fortifikationsstaten 1753. Underofficer vid Löwenfeldska regementet i Stralsund 1756. Kvartermästare vid norra skånska kavalleriregementet s. å. Adjutant därst. 1757-01-21. Löjtnant 1761-05-05. Ryttmästare 1768-08-08. RSO 1772-05-28. Major i armén s. å. 13/9 och vid regementet 1774-01-20. Natural. svensk adelsman 1778-12-27, och adopt. på sin kusin Jakob Fredrik Horns adl. nummer, nr 1910 (introd. 1787). Överstelöjtnant i armén 1780-06-12. Överstelöjtnant vid södra skånska kavalleriregementet s. d. Överste i armén 1786-12-14. Generalmajor 1795-04-08. Överste för sistnämnda kavalleriregemente s. å. 29/7. Överste för blå husarregementet 1797-11-01, KSO s. d. och uppflyttad i d. v. riddarklassen under nr 1910 A. Avsked från regementet 1801-07-13 och ur krigstjänsten 1802-06-05. Död 1815-09-05 på Skillinge. Han blev i pommerska kriget illa blesserad. Gift 1776-10-26 Rosendal med friherrinnan Magdalena Eleonora Bennet, född 1756-11-19 Billesholm, död 1831-12-04, Oby .), dotter av översten, friherre Jakob Vilhelm Bennet, och Margareta Lovisa Barnekow.

Barn:

 • Maria Lovisa Magdalena, född 1777-10-21 på Skillinge, liksom syskonen, död 1821-04-06 på Södra Kärragården i Tostarps socken Kristianstads län. Gift 1801-10-18 i Munka-Ljungby kyrka i Skåne med kammarherren Justus Olivier von Hauswolff, nr 1880, född 1766, död 1854.
 • Gustava, född 1779-08-31. Gift 1806-05-25 med majoren Christoffer Philip Fredrik von Platen, född 1769, död 1843, av samma släkt som de introd. ätterna von Platen.
 • Gustaf Vilhelm, född 1780. Ryttmästare. Död 1838. Se Tab. 2.
 • Mariana, född 1782-05-26, död 1855-01-25 i Åbo. Gift 1810-11-06 med ryttmästaren Claes Otto Boije af Gennäs, nr 16, född 1778, död 1854.
 • Henrik Reinhold, född 1783. Överste. Död 1853. Se Tab. 11.
 • Christina Amalia, född 1787-04-01, död 1840-05-22 i Ängelholm. Gift 1806-11-27 med majoren Gustaf Adolf Boltenstern, nr 2295, född 1769, död 1864.
 • Sofia Augusta, född 1788-05-14, död s. å. 29/8.
 • Magdalena Eleonora, född 1789-09-19 död 1793-02-11 på Skillinge.
 • Rutger Christoffer, född 1790-12-10, död 1793-02-12 på Skillinge.
 • Augusta Eleonora, född 1793-04-18, död 1795-08-07.
 • Elisabet Charlotta Betty, född 1796-10-27, död 1876-04-30 Uppåkra. Gift 1815-05-01 på Skillinge med majoren, friherre Ture Gabriel Gyllenkrok, född 1787, död 1865.

TAB 2

Gustaf Vilhelm (översiktstab 2, son av Samuel Henrik Horn af Rantzien, natural. Horn af Rantzien, tab 1), född 1780-10-23 Skillinge s län. Volontär vid södra skånska kavalleriregementet 1783. Kvartermästare därst. s. å. 1/8. Kornett s. å. 29/8. Löjtnant 1794-06-23. Ryttmästare 1802-04-04. Avsked 1807-11-04. Död 1838-03-29 på Höja i Skåne. G, 1805-10-16 Segesholm s län med Beata Charlotta Stiernspetz, född 1786-08-06 på Bona kornettboställe i Bredestads socken Jönköpings län, död 1868-12-18, i Billinge prästgård Malmöhus län, dotter av löjtnanten Carl Axel Stiernspetz, och Eva Juliana Mannerstedt.

Barn:

 • Magdalena Juliana, född 1806-09-28, på Södra Kärragården i Tostarps socken Kristianstads län, död ogift 1851-08-03 på Malmö hospital.
 • Samuel Henrik, född 1807. Ryttmästare. Död 1876. Se Tab. 3.
 • Carl Gustaf, född 1808-06-13, död s. å. 16/6, Sannarp s socken Hallands län.
 • Vilhelmina Charlotta, född 1809-07-13 på Sannarp, död ogift 1836 på nämnda egendom.
 • Mariana Lovisa, född 1811-03-09 på Sannarp, död ogift 1874-08-02 i Ängelholm och begraven på. Halmstads kyrkogård Malmöhus län.
 • Reinhold Rudolf, född 1812. Överstelöjtnant. Död 1892. Se Tab. 7.
 • Gustava Amalia Elisabet, född 1815-01-08 på Sannarp, Död ogift 1900-11-02 i Eslöv.
 • Christoffer Vilhelm, född 1817-12-15. På Skillinge. Furir vid norra skånska infanteriregementet 1833-04-29, fanjunkare därst. 1835-06-25. Officersexamen 1836-10-14. Underlöjtnant 1837-05-21. Löjtnant 1841-11-23. Kapten 1852-04-06. 2. Major 1856-04-03. Död ogift 1858-03-17 Bulltofta s socken Malmöhus län.
 • Adelaide Matilda Teresia, född 1821-10-05 Rösjöholm s län, död 1901-12-18, i Västra Sallerups socken Malmöhus län. Gift 1846-10-05 i Ängelholm med kyrkoherden i Billinge pastorat av Lunds stift Edvard Grönvall, född 1810-01-06 i Göteborg, död 1877-04-26 i Billinge prästgård.
 • Gustaf Maximilian Gösta, född 1824-05-29 Hjälmslund s län. Volontär vid norra skånska infanteriregementet 1837-10-01. Furir 1840-08-17. Sergeant 1843-06-06. Linjeofficersexamen 1845-12-18. Underlöjtnant vid ovann. Infanteriregemente 1846-06-03. Löjtnant 1853-07-07. Kapten 1863-07-17. RSO 1871-05-27. Major 1873-05-02. Överstelöjtnant i armén 1881-04-13. Avsked från regementet s. å. 22/4, död ogift 1916-07-09 på sin egendom Bulltofta i Halmstads socken Malmöhus län.
 • Axel Julius, född 1826. Major. Död 1920. Se Tab. 8.

TAB 3

Samuel Henrik (översiktstab 3, son av Gustaf Vilhelm, tab 2), född 1807-09-09 på Södra Kärragården. Fanjunkare vid skånska dragonregementet1 1822-09-02. Kornett därst.1 1823-03-11. Officersexam, s. å. 19/6. 2. Löjtnant vid nämnda regemente 1834-06-07. Avsked med ryttmästares n. h. o. v. 1840-10-17. Död 1876-12-23 Fridhem s län. Gift 1840-09-09 med Johanna Christina Falkengren, född 1815-10-21 Killeröd

Barn:

 • Ragnhild Henrika Gabriella, född 1838-09-16 på Killeröd, död 1884 i Chicago i Nordamerika.
 • Johanna Gustava Charlotta Magdalena Henrietta, född 1840-10-05 på Killeröd, död 1875-12-23 i Grevie socken. Gift 1875-08-31 med lantbrukaren Johannes Jonsson, född 1845 Ängelsbäck s län.
 • Elisabet Mikaela, född 1843-01-25 på Killeröd, död ogift 1875-03-01 på Hålarp.
 • Jesuina Isidora, född 1845-06-17 död 1848-06-22, i Grevie socken.
 • Henrik Gustaf Reinhold, född 1848. Lantbrukare. Se Tab. 4.
 • Enoc Vilhelm, född 1850-08-27 på Killeröd. Före detta lantbruksbokhållare. Död 1929-08-24 i Södertälje. Begr. i Botkyrka sn., Sth. .
 • Rosalia Maria, född 1854-03-04 på Killeröd, död 1937-09-26 i Ängelholm (db nr 49). Äger gården nr 60 i Ängelholm. Gift 1876-04-30 på Engelsbäck med landstingsmannen, sakföraren Anders Petter Pålsson Cronholm, född 1833-10-18 i Munka-Ljungby socken, död 1913-09-09 i Ängelholm.
 • Hanna Lovisa, född 1856-10-17 i Förslövs socken. Gift 1886 i Nordamerika med läkaren i Nordamerika Harry Thomas, död 1886 i Nordamerika.

TAB 4

Henrik Gustaf Reinhold (översiktstab 3, son av Samuel Henrik, tab 3), född 1848-03-31 Killeröd s län, död 1929-04-01 i Södertälje . Arrenderade Torsviby i Torsvi socken Uppsala län från 1894. Kustvakt. Bokhållare. Maltdryckskontrollör 1903–1921. Gift 1873-06-05 i Hälsingborg med Hanna Bengtsson Ståhle, född 1848-03-17 i Raus socken Malmöhus län, död 1924-12-26 enl (EÄ 1924-12-27), i Södertälje, dotter av Bengt Ståhle och Charlotta Maria Holmstedt.

Barn:

 • Gerda Vilhelmina, född 1874-06-01 i Raus socken. Gift 1892-04-04 på Stora Gammelrud i Undenäs socken Skaraborgs län med godsägaren, friherre Carl Johan Sven Axel Liljencrantz, nr 297, född 1852, död 1917.
 • Henrik Gustaf Ture, född 1876. Gymnastikdirektör. Se Tab. 5.
 • Gustaf Vilhelm, född 1888. Generalkonsul. Se Tab. 6.

TAB 5

Henrik Gustaf Ture (översiktstab 3, son av Henrik Gustaf Reinhold, tab 4), född 1876-01-27 i Raus socken Malmöhus län. Mogenhetsexamen 1896-05-19. Sergeant vid Smålands husarregemente 1898. Elev vid krigsskolan s. å. 25/9. Fanjunkare 1899. Utexaminerad s. å. 25/11. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 8/12. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom underlöjtnant i regementets reserv 1900-04-14. Avsked ur krigstjänsten 1903-06-26. Gymnastikdirektör. Gift 1:o 1902-12-15 med Doroty Hellen Hewlett-Pulteney från Jersey i hennes 2:a gifte, född 1868-02-25, död 1918-12-21. Gift 2:o 1921-06-26 i Stockholm med Fanny Lucie Löding, född 1889-12-13. Dotter av kontrollören Ture Petersson och FannyLöding.

Barn:

 • 2. Henning Rudolf Henrik, född 1922-04-07 i Stockholm.
 • 2. Hans Gustaf Ernst, född 1925-07-09 i Stockholm.

TAB 6

Gustaf Vilhelm (översiktstab 3, son av Henrik Gustaf Reinhold, tab 4), född 1888-01-25 Norsborg. Mogenhetsexam. i Lund 1907-12-07, student därst. 1908-10-13, filosofie kandidat 1912-12-14. Extra ordinarie kammarskrivare i generaltullstyrelsen 1913-11-10, extra ordinarie notarie därst. 1917-01-08, amanuens i statistiska centralbyrån 1918 och i finansdepartementet 1919, Liberias generalkonsul i Stockholm 1924-05-30, Venezuelas vice konsul i Stockholm s. å. 9/8, Liberias befullmäktigade delegat vid världspostkongressen i Stockholm s. å. GV:sPostJubM s. å. 14/8, lärare vid Stockholms borgarskola 1925, aktuarie hos Statistiska centralbyrån 1946-01-01. Gift 1916-10-02 i Landskrona med Hilda Amalia Björkman, född 1893-09-23, dotter av handlanden Axel Fredrik Björkman och Elin Christoffersson.

Barn:

 • Christer Gustaf Vilhelm, född 1919-02-11 i Matteus förs, Stockholm.

TAB 7

Reinhold Rudolf (översiktstab 2, son av Gustaf Vilhelm, tab 2), född 1812-08-29 Sannarp s socken Hallands län. Sergeant vid södra skånska infanteriregementet 1829-02-06. Officersexamen 1832. Fänrik vid nämnda regemente s. å. 20/1. Löjtnant 1841-01-11. Kapten 1848-07-05. RSO 1858-04-28. Major i regementet 1860-07-04. Överstelöjtnant i armén 1869-01-29. Avsked ur krigstjänsten s. d. Död 1892-02-10 i Alvesta i Aringsås socken (Krön.). Ägde någon tid Skeda i Ryssby socken (Krön.). Gift 1854-05-01 Oby ) med sin kusin, friherrinnan Elisabet (Betty) Gyllenkrok, född 1821-05-29 på sistnämnda egendom, död 1893-11-22 i Alvesta, dotter av majoren, friherre Ture Gabriel Gyllenkrok, och Elisabet Charlotta Horn af Rantzien nr 1910 A.

Barn:

 • Gustaf Vilhelm Ture, född 1856-07-03 i Ystad, död 1869-12-28 på Skeda.
 • Reinhold Henrik Axel, född 1860-06-07 i Ystad, död 1870-01-01 på Skeda.

TAB 8

Axel Julius (översiktstab 2, son av Gustaf Vilhelm, tab 2), född 1826-05-26 Säby. Volontär vid södra skånska infanteriregementet 1839-04-27 student i Lund 1843. Furir 1844-03-31. Officersexamen 1845-03-02. Underlöjtnant vid nämnda infanteriregemente 1846-06-26 löjtnant 1851-06-12 kapten 1865-11-07. RSO 1873-05-14. Major 1874-04-01 avsked ur krigstjänsten 1881-06-03. Död 1920-12-21 Halmstads förs , på sin egendom Sofielund i Halmstads socken Malmöhus län, vilken han ägde sedan 1865. Gift 1866-11-03 i Lund med stiftsjungfrun Sofia Gustava Ulrika Adriana Drakenhielm, född 1840-02-28 Skiringe, död 1920-05-14 Halmstads förs , på Sofielund, dotter av överstelöjtnanten Jakob Gustaf Drakenhielm, och friherrinnan Magdalena Eleonora Bennet.

Barn:

 • Gustaf Vilhelm, född 1867. Major. Död 1914. Se Tab. 9.
 • Christer Mikael, född 1868. Överstelöjtnant. Se Tab. 10.
 • Gustaf Reinhold (Gösta), född 1873-07-01 i Lund. Mogenhetsexamen 1892-05-30. Student i Lund s. å. Äg. Bulltofta i Halmstads socken Malmöhus län sedan 1916 och del i Sofielund sedan 1920
 • Charlotta Magdalena Marianne Elisabet, född 1875-01-07 och död s. å. 7/6 på Sofielund.
 • Vilhelmina Christina Gustava (Stina), född 1881-04-25 på Sofielund. Stiftsjungfru. Död 1884-01-10 på Sofielund.

TAB 9

Gustaf Vilhelm (översiktstab 4, son av Axel Julius, tab 8), född 1867-08-27 Bulltofta s socken Malmöhus län. Mogenhetsexamen 1885-06-05 volontär vid norra skånska infanteriregementet s. å. 6/6 sergeant 1886-06-02. Elev vid krigsskolan s. å. 19/7. Utexaminerad 1887-10-04. Underlöjtnant vid nämnda infanteriregemente s. å. 31/10. Löjtnant därst. 1893-10-06 kapten 1903-04-24 RSO 1907-12-01. Major vid Gotlands infanteriregemente 1912-04-10. Död 1914-03-29 i Stockholm (Visby domk.förs, db). Gift där 1905-04-04 med Hilda'' Maria Ödmansson, född 1879-10-07, död 1921-04-23 i Stockholm, dotter av extra ordinarie professorn, överläkaren Ernst Ludvig Vilhelm Ödmansson och Jenny Adolfine Becker.

Barn:

 • Gustaf Axel Ernst (Gösta), född 1906-05-26 i Hälsingborg.
 • Malla, född 1908-06-28 i Hälsingborg .

TAB 10

Christer Mikael (översiktstab 4, son av Axel Julius, tab 8), född 1868-10-06 Bulltofta s socken Malmöhus län. Mogenhetsexamen 1889-12-09. Volontär vid norra skånska infanteriregementet s. å. 19/12. Avsked 1890-06-14. Ånyo volontär vid nämnda regemente s. å. 18/12. Sergeant därst. 1891-06-27. Elev vid krigsskolan s. å. 28/7 utexaminerad 1893-10-31. Underlöjtnant vid nämnda infanteriregemente s. å. 27/4 löjtnant därst. 1896-09-04 instruktörsexamen vid gymnastiska centralinstitutet 1897-04-24. Kapten 1908-10-02. RSO 1913-06-06. Major vid Skaraborgs regemente 1915-12-03 överstelöjtnant vid Västernorrlands regemente 1921-01-28. Avsked från beställning på stat 1923-09-29. Äg. del i Sofielund i Halmstads socken Malmöhus län sedan 1920. Gift 1903-11-08 i Halmstads kyrka med Louise Vivika Anna Charlotta (Vivi) Ankarcrona, född 1877-10-20 i Nyköping, författarinna, , dotter av översten Carl Vilhelm Emanuel Ankarcrona, och Anna Catharina Vilhelmina Knös.

Barn:

 • Vivika Brita Anna Sofia, född 1904-11-05 Gössarp.

TAB 11

Henrik Reinhold (översiktstab 5, son av Samuel Henrik Horn af Rantzien. Natural. Horn af Rantzien, tab 1), född 1783-08-14. Volontär vid södra skånska kavalleriregementet 1786-11-03. Kvartermästare därst. 1787-10-11). Kornett s. å. 11/11. Kornett vid vargeringen 1795-06-11 kornett vid Mörnerska husarregementet 1798-06-13. Löjtnant därst. 1801-11-27. Stabsryttmästare 1805-05-25. Major 1813-02-16. RSO s. å. 16/12. Överstelöjtnants n. h. o. v. 1815-02-21. Överstelöjtnant vid regementet 1818-01-13. Överste i regementet 1820-11-30. Chef för regementet 1824-03-16 avsked från regementsbeställningen med tillstånd att kvarstå såsom överste i armén 1829-05-22 avsked ur krigstjänsten 1835-01-31 död 1853-08-20 Månstorp. Han bevistade krigen i Pommern 1807 och i Tyskland 1813–1814. Gift 1816-07-21 Fröllinge med Maria Elisabet Brummer, född 1797-06-30 på nämnda egendom, död 1871-09-08 i Laholm, dotter av majoren Peter Volmar Brummer, och Elisabet Eufrosyne Berch.

Barn:

 • Elisabet Eleonora, född 1817-04-30 på Bläsinge i Östra Ljungby socken Kristianstads län, död 1854-02-27 på Månstorp. Gift 1840 med sin kusin, majoren Turow Gustaf Boltenstern, nr 2295, från vilken hon blev skild, i hans 1:a gifte, född 1810, död 1896.
 • Louise Eufrosyne, född 1819-03-28 på Bläsinge, död ogift 1902-10-21) i Laholm.
 • Henrietta Gustava, född 1821-04-01 på Bläsinge, död 1874-02-01 i Laholm. Gift 1858-04-26 på Spannarp i likanämnd socken Hallands län med agréeri vid akademien för de fria konsterna, landskapsmålaren Kilian Christoffer Zoll, född 1818-09-20 på Hyllie fanjunkarboställe i Hyllie socken Malmöhus län, död 1860-11-09 Stjärnarp .
 • Samuel Henrik, född 1822-07-02 Skillinge s län. Konstapelskadett vid Vendes artilleriregemente 1837-10-01. Avsked 1839-04-02. Furir vid | södra skånska infanteriregementet s. å. 29/11. Linjeofficersexamen 1843-04-29. Underlöjtnant vid nämnda infanteriregemente s. å. 28/11. Löjtnant 1848-09-22. Kapten 1860-07-04 RSO 1870-06-11. Avsked 1878-04-24 död ogift 1895-12-25 i Köpenhamn.
 • Mariana Charlotta, född 1826-06-10 på Marielund i Kvibille socken Hallands län, död ogift 1896-12-17 i Laholm.
 • Volmar Gustaf Fredrik, född 1833-08-01 på Marielund. Kammarjunkare 1865. Död 1878-01-08 i Veinge socken Hallands län.


Källor

1Psd

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: