:

Lindsfelt nr 1524

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för adliga ätten Lindsfelt nr 1524
Vapensköld för adliga ätten Lindsfelt nr 1524

Adliga ätten Lindsfelt nr 1524 †

Adlad 1717-02-05, introd. 1719. Utdöd 1892.

TAB 1

Samuel Hytthon. Rådman och handlande i staden Berwich i England. Gift med Helena Swenbom, dotter till NN Swenborn och Helena Lindsay.

Barn:

TAB 2

Johan Hytthon, (son av Samuel Hytthon, Tab 1) född i Berwich. Blev av sin mormoder, översten Thomas Muschamps fru, Helena Lindsay, inkallad till Sverige 1632. Handlande i Norrköping. Rådman därst. Gift 1645-09-14 i Norrköping med Malin Olofsdotter (Bärfelt), död 1684, dotter av kronobefallningsmannen i Östergötland Olof (Bärfelt).

Barn

 • Helena, född 1647. Gift 1:o med länsman Hans Bengtsson Blylod. Gift 2:o 1682-10-22 i Varvs socken med Sven Nobenschöll
 • Olof Bergstock, född 1657. Kapten
 • Elisabeth, född 1659.
 • Ingrid, född 1662
 • Samuel Hytthon, adlad Lindsfelt. Född 1664. Se Tab 3
 • Thomas Hitthon. Räntemästare i Linköping. Gift med Anna Catharina Precht i hennes 1 gifte, dotter av hovbildhuggaren i Stockholm Burchard Precht. De hade 8 barn, födda i Linköping, av vilka endast Johan Philip, f. 1700, och Susanna, f. 1705, levde vid moderns död.

TAB 3

Samuel Hytthon, adlad Lindsfelt (son av Johan Hytthon, Tab 2), född 1664-09-21 i Norrköping. Häradshövding i Vifolka, Valkebo, Kinda och Ydre härader. Adlad 1717-02-05. Död 1723-08-22 i Sya socken. Gift 1:o 1690-12-20 med Margareta Börjesdotter, dotter av frälseinspektoren Spellinge Börje Månsson och Anna Eriksdotter Brask. Gift 2:o 1699-02-02 med Beata Nordman, dotter av borgmästaren i Linköping Johan Bertilsson Nordman och hans 2:a hustru Catharina Töhle (samt syster till hovauditören Anders Carl Nordman, adlad Ehrenfelt).

Barn i gifte 1:o:

 • Magdalena, född 1691-09-05 i Östra Tollstads socken, död 1750-02-14 i Hagebyberga socken Östergötlands län. Gift 1:o med kronofogden Jakob Harrell. Gift 2:o 1732-11-13 på Mörby med lantbrukaren på nämnda gård Bengt Glanholm.
 • Johan, född 1693. Häradshövding. Död 1764. Se Tab. 3.
 • Erik, till Stora Tirserum i Tirserums socken Östergötlands län, som han erhöll genom sitt 2:a gifte. Född 1695-09-24 i Nykils socken Östergötlands län. Student i Uppsala 17131. Mönsterskrivare vid livgardet 1716. Förare och fältväbel därst. Löjtnant vid Nylands infanteriregemente 1731-07-01. Livdrabant 1732-09-06. Konfirm.fullm. 1741-08-15. Kaptens avsked 1744. Död barnlös 1773-03-03 på Stora Tirserum och begraven s. å. 15/3. Gift 1:o 1731-08-08 Dalby med Beata Rosenquist af Åkershult, dotter av kaptenen Leonard Rosenquist af Åkershult och hans 1:a fru Anna Catharina Drake af Hagelsrum. Gift 2:o 1754-05-26 på Stora Tirserum med sin svägerskas syssling Eva Catharina Du Rietz, dotter av kaptenen Carl Du Rietz och hans 1:a fru Ulrika Christina Gyllenståhl.
 • Börje, född tvilling 1698-02-01 i Sya socken, begraven s. å. 17/4 i Östra Tollstads socken.
 • Margareta, född tvilling 1698-02-01 i Sya socken, död barn.

Barn i gifte 2:o:

 • Catharina Margareta, född 1699, död s. å.
 • Catharina Margareta, född 1700-12-20, död 1780-12-24 på Nybble. Gift 1716-02-26 i Östra Tollstads socken med auditören vid adelsfaneregementet Peter Petersson Ekner.
 • Samuel Mattias, född 1703-04-30 i Sya socken. Död ogift 1773-05-14 på Nybble.
 • Tomas Fredrik, född 1704. Häradshövding. Död 1772. Se Tab. 6.
 • Carl Gustaf, född 1706. Vice lagman. Död 1761. Se Tab. 8.
 • Olaus, född 1708-12-25 Hydinge. Överste i armén 1770-09-26. Generalmajors karaktär 1776-10-16. Död ogift 1787-07-13 på överstelöjtnantsbostället Hammar i Hammarö socken.
 • Andreas Johannes, född 1710. Major. Död 1788. Se Tab. 10.
 • Ulrika Charlotta, född 1711-12-10.
 • ? Paul, född omkring 1712, död 1763-04-28 Kisa socken, 51 år gammal.

TAB 4

Johan Lindsfelt (son av Samuel Hytthon, adlad Lindsfelt, Tab. 3), född 1693-08-03. Student i Uppsala1 1713-07-14. Auskultant i Göta hovrätt 1720. Vice häradshövding i Vifolka, Valkebo, Kinda och Ydre härader 1723. Häradshövdings titel. Död 1764-06-10 Alstads socken. Gift 1726-11-15 i Stockholm med Johanna Catharina Sparrman, dotter av överstelöjtnanten och kommendanten Magnus Gabriel Sparrman och hans 3:e fru Ingrid Johansdotter Bure.

Barn:

 • Engel Margareta, född 1728-05-19 på Leddamålen i Torpa socken, död 1814-12-18 i Östra Tollstads socken. Gift där 1:o 1749-12-13 med trumpetaren vid Östgöta kavalleriregemente Lars Lallerstedt i hans 2:a gifte. Gift 2:o 1781-11-13 på Leddamålen med fänriken Carl Gustaf Ekner.
 • Catharina Elisabet, född 1733-11-08 på Leddamålen, död där 1800-02-10. Gift 1756-10-15 i Torpa socken med fänriken Axel Magnus Reusser.
 • Johan Erik. Vice häradshövding. Död 1770. Se Tab. 5.

TAB 5

Johan Erik Lindsfelt (son av Johan Lindsfelt, Tab. 4). Vice häradshövding. Död 1770. Gift 1758-06-07 Solberga med Ulrika Eleonora Åkerfelt i hennes 1:a gifte, dotter av majoren Zakarias Åkerfelt och Margareta Maria Scheffel.

Barn:

 • Maria Ulrika, född 1759-06-13 i Alstads socken. Död 1796-06-05. Gift 1779-06-03 Marås med fabrikören Peter Westin.
 • Eva Beata, född 1761-03-09 i Alstads socken, död 1820-12-16 i Norrköping. Gift med ebenisten, direktör Johan Magnus Beurling.
 • Johan Erik, född 1765-01-16 i Alstads socken. Furir. Död 1783-07-18 i Stockholm.

TAB 6

Tomas Fredrik Lindsfelt (son av Samuel Hytthon, adlad Lindsfelt, Tab. 3), till Hydinge i Sya socken. Född 1704 i Sya socken. Häradshövding. Död 1772. Gift 1742-05-04 Sonstorps socken med Margareta Sofia von Segebaden, dotter av majoren Henrik Gutzloff von Segebaden och Eva Christina Palmstierna.

Barn:

 • Eva Brita, född 1743-01-28 Sålla socken, död 1816-03-20. Gift 1778-10-04 Borggårds socken med kontraktsprosten, kyrkoherden i Hällestads pastorat teol. doktor Carl Laurbeck i hans 3:e gifte.
 • Catharina Beata, född 1744-04-13 på Hydinge, död ogift 1818-06-11 på Sonstorp.
 • Hedvig Vilhelmina, född 1748-12-13 på Hydinge, död 1784-05-26, i Sigtuna. Gift 1783 med borgmästaren i Sigtuna, advokatfiskalen Anders Bollander, i hans 1:a gifte.
 • Erik, född 1750-03-28 på Hydinge, död ogift 1777-02-12 på Borggård.
 • Fredrik, född 1751-02-03 på Hydinge, död s. d.
 • Carl Otto, född 1751-12-07 på Hydinge. Major vid livregementetsbrigadens dragonkår, sedan husarkår. Död ogift 1822-04-19 i Torstuna socken.
 • Anders Fredrik, född 1755 på Hydinge. Löjtnant. Död 1817. Se Tab. 7.
 • Fredrika Sofia, född 1758-11-09. Stiftsjungfru. Död 1830-05-13 Rockelstad. Gift 1784-05-00 med kaptenen Otto Gabriel Holst i hans 2:a gifte.
 • Anna Charlotta, född 1761-06-17, död 1829-10-31. Gift 1:o 1782-05-28 Breviksnäs med tullinspektören Johan Jakob Westén, sedermera Grip i hans 2:a gifte. Gift 2:o 1798-07-17 i Stockholm med rådmannen i Sigtuna Carl Jakob Sandvall i hans 2:a gifte.

TAB 7

Anders Fredrik Lindsfelt (son av Tomas Fredrik Lindsfelt, Tab. 6), född 1755-08-28 Hydinge. Löjtnant. Angavs av sin systers styvson, löjtnanten Gustaf Holst, för högmålsbrott och blev därför insatt i arrest på högvakten i Stockholm, varest han tog livet av sig genom hängning natten mellan den 11 och 12 april 1817. Gift 1805-08-08 i Stockholm med Christina Helding.

Barn:

 • Fredrik Ulrik, född 1792-03-12 i Helgesta socken Södermanlands län. Kornett vid Västgöta dragonregemente. Död ogift 1813-04-04 Oppeby

TAB 8

Carl Gustaf Lindsfelt (son av Samuel Hytthon, adlad Lindsfelt, Tab. 3), född 1706-05-13 i Sya socken. Vice häradshövding i Tjust 1733. Häradshövding i Valbo, Vedbo, Tössbo, Nordals och Sundals häraders domsaga på Dal. Vice lagman i Bohuslän. Död 1761-06-18 i Vänersborg. Gift 1:o 1734 med Margareta Catharina Du Rietz, dotter av assessorn och häradshövdingen Gustaf Samuel Du Rietz nr 666 och Catharina Lundia. Gift 2:o 1754 med Maria Christina Blix, dotter av kornetten N. N. Blix och Beata Dorotea Lidin.

Barn i gifte 1:o:

 • Catharina Beata, född 1735-03-26, död 1743-12-26.
 • Margareta Charlotta, född 1737-02-10, död 1767-06-02 Gullesbyn. Gift 1756 med hovsekreteraren och häradshövdingen Olof Bruun i hans 1:a gifte.
 • Gustaf Samuel, född 1738-02-00, död 1741.
 • Eleonora, född 1740, död 1742-03-00.
 • Gusta Samuel, född 1741, död 1742.
 • Christina Eleonora, född 1743-03-12, död 1786-12-28 i Uddevalla. Gift 1768 med kämnärsnotarien och stadskassören i nämnda stad Per Immanuel Rhodin.

Barn i gifte 2:o:

 • Beata Elisabet, född 1755, död 1801-01-17 i Vänersborg. Gift där 1783-08-08 med Carl Magnus Friedenreich.
 • Johan Samuel, född 1756. Kapten. Död 1828. Se Tab. 9.
 • Carl Gustaf, död barn.

TAB 9

Johan Samuel Lindsfelt (son av Carl Gustaf Lindsfelt, Tab. 8), född 1756-08-20 i Vänersborg. Kapten och regementskvartermästare. Död 1828-03-25 på Norra Grimstad i Boda socken. Gift 1824-01-18 med Maria Christoffersson.

Barn i giftemål:

 • Tullia Amalia, född 1824-05-01, död 1826-10-16.
 • Carl Gustaf, född 1826, död 1843-04-24 på Norra Grimstad.

Barn med hushållerska

 • Johanna Hedvig. Gift med med majoren Erik Gustaf Löwenborg.

TAB 10

Andreas Johannes Lindsfelt (son av Samuel Hytthon, adlad Lindsfelt, Tab. 3), född 1710-11-27 i Sya socken Östergötlands län. Major. Död 1788-03-21 Flöxhult. Gift 1:o med Anna Catharina Sahlsten. Gift 2:o 1749-01-31 Äshult med Hedvig Christina Grönhagen, dotter av kaptenen Claes Grönhagen och Hedvig Eleonora Wirænia.

Barn i gifte 1:o:

 • Beata, född 1745, död 1801-03-13 på Mårdshyttan i Algutsboda socken. Gift, efter k. tillstånd 1766-01-15, med sergeanten vid Kalmar regemente Carl Magnus Burman.

Barn i gifte 2:o:

 • Claes Gustaf, född 1749-12-07 på Malmgruva. Kapten i armén och vid Kalmar lantvärnsbrigad. Död barnlös 1812-09-15 i Stockholm. Gift 1776-06-23 Gullaskruv med Elisabet Charlotta Anckarstierna, dotter av generalmajoren Samuel Anckarstierna och hans 2:a fru friherrinnan Gustava Johanna von Psilander.
 • Samuel Fredrik, född 1751. Kapten. Död 1822. Se Tab. 11.
 • Hedvig Eleonora, född 1752-06-19 på Äshult, död 1753-04-18.
 • Olof Vilhelm, född 1754-08-25 på Äshult. Död ogift 1779-05-05 på Rås vid Växjö.
 • Hedvig Elisabet, född 1756-12-29 på Äshult, död där 1758-04-25.
 • Ulrika, född 1761, död 1769-12-26.

TAB 11

Samuel Fredrik Lindsfelt (son av Andreas Johannes Lindsfelt, Tab. 10), född 1751-04-14 på Flugenäs. Kapten vid Ölands frikår och i armén. Död 1822-05-14 Linnegård. Gift 1782-05-19 med Märta Christina Ljungdahl, dotter av landsfiskalen i Kronobergs län Zakarias Ljungdahl och Helena Christina Colliander.

Barn:

 • Johan Ulrik, född 1783-04-11 Flöxhult. Död ogift 1823-12-04 Vrånghult.
 • Christina Charlotta, född 1785-12-09, död 1786-07-19 på Flöxhult.
 • Gustava Catharina, född 1787-09-25, död ogift 1856-02-10 i Växjö.
 • Sofia Magdalena, född 1793-01-21, död 1867-08-29 i Göteborg. Gift med tygförvaltaren vid Göta artilleriregemente Johan Gustaf Tillander.
 • Helena Christina, född 1794-03-11, död 1866. Gift 1824-01-07 på Linnegård med komministern i Älmeboda församl. av Växjö stift Carl Gottschalk Norlin.
 • Zakarias Fredrik, född 1795. Löjtnant. Död 1837. Se Tab. 12.

TAB 12

Zakarias Fredrik Lindsfelt (son av Samuel Fredrik Lindsfelt, Tab. 11), född 1795-08-01 Flöxhult. Löjtnant. Död 1837-10-07 på Flöxhult. Gift 1831-01-05 på Flöxhult med sin kusin Ulrika Charlotta Aurora Ljungdahl, dotter av lantmäteridirektören Zakarias Ljungdahl och Ulrika Charlotta Hedenstierna.

Barn:

 • Christina Ulrika Maria Götilda, född 1831-12-11 på Flöxhult. Död ogift 1856-03-02.

Tage Miles Hjalmar Fredrik, född 1833-04-13 på Flöxhult. Död 1892 i Stockholm och utgick ätten med honom. Gift 1866-09-14 i Jönköping med Hilda Ulrika Danielsson.

 • Andrea Carolina Skottska Hytthonna, född 1835-07-28, död 1836-09-17 på Flöxhult.

Utan känt samband

 • Anders Lindsfelt. Kom i tjänst 1714. Adjutant vid artilleriet 1734-11-14. Löjtnant 1741-08-13. Kapten 1750-02-27. I tjänst ännu 1760.
 • Johan Lindsfelt. Fänrik vid livgardet 1756-08-05.
 • Adam Fredrik Lindsfelt, född 1733-04-06 i Stockholm. Lärkonstapel vid artilleriet 1749-01-26. Underfyrverkare 1754-07-30. Sergeant 1756-08-31. Överfyrverkare 1757-08-06. Underlöjtnant 1761-07-29. Sekundadjutant 1764-07-30. Premiäradjutant 1765-11-27. Löjtnant 1773-06-21. Kapten 1782-08-28. Kapten med kompani på Sveaborg. Död 1791-09-04.
 • Adolf Fredrik Lindsfelt, född 1773-01-29 i Stockholm. Kofferdikapten. Död 1815-11-10 i Göteborg, efterlämnande änka.
 • Adolf Fredrik Lindsfelt, född 1806-05-09 i Göteborg. Sergeant vid arméns flotta 1822-01-01. Fänrik vid Hallands bataljon 1825-04-19. Löjtnant därst. 1833-09-07. Kammarjunkare 1840-01-07. Gift 1835-05-25 på Nya Skottorp i Skummeslövs socken med Elisabet Concordia von Krassow, dotter av ryttmästaren Carl Vilhelm von Krassow och friherrinnan Gustava Eleonora Leijonsköld.
 • Johan Gustaf Lindsfelt, född 1738-05-16 i Stockholm. Lärkonstapel vid artilleriet på Vaxholm 1757-10-01. Foderherre 1758-11-25. Styckjunkare 1759-10-14. Underlöjtnant 1776-08-12. Löjtnant 1789-05-18. Kapten i regementet 1795-06-25. Stabskapten vid Vendes artilleriregemente 1797-12-06. Majors avsked 1813-02-02. Död 1818-11-12. Gift med Augusta Sofia Elisabet Giese från Stralsund.
 • Dorotea Lindsfelt, död 1818-12-12 i Stockholm. Gift med sjökaptenen Georg Peter Hansson.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Svenskt biografiskt lexikon (SBL). Släkten Bergstock av Lennart Zielfelt

: