:

Hägerflycht nr 873

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Hägerflycht nr 873 †

Adlad 1675-05-02, introd. s. å. Utdöd 1881-08-24.

TAB 1

Hans Weinheim, 'född av adl. släkt i Schwaben, varifrån han, för religionsförföljelses skull, flyktade till Sverige.'

Barn:

 • Arvid Hansson Weinheim. Landskamrerare i Skaraborgs län. Guvernementskamrerare i Halland. Död 1666-04-23. Gift 1:o med Maria Bonnat. Gift 2:o med Catharina Berg, dotter av arrendatorn av kronans inkomster i Marks och Kinds härader i Västergötland Erik Gustafsson och hans 1:a hustru Margareta Hansdotter samt syster till kammarrådet Gustaf Berg, adlad Palmqvist, samt överinspektören Erik Bergh, adlad Gyllenberg.

Barn:

 • Nils Arvidsson Weinheim, adlad Hägerflycht, till Hanestad (nuv. Hägerstalund) i Spånga socken, Stockholms län samt Göransberg och Hakarp, båda i Hakarps socken, Jönköpings län. Född 1635-09-30 på Götagården Ingaryd uti Wä. Hovmästare hos några riksråd. Kapten för ett kompani skånska dragoner 1657 avskedad 1660 inspektor över småtullarna och accisen i Skåne, Halland och Blekinge s. å. Adlad 1675-05-02 (introd. s. å. under nr 873). Överinspektör vid nämnda tullar 1678-08-22. Underståthållare i Kristianstads län s. å. 17/12. Överinspektör över tullarna och accisen i hela Sverige och Finland 1679-09-20. Tillika assessor i likvidationskommissionen 1686-03-05. Död 1702-02-09 och begraven i Hakarps kyrka Jönköpings län, 'varest hans epitafium samt familjegraven ses, och vilken kyrkas byggnad han till stor del bekostat samt därtill skänkt altartavlan, predikstolen och orgelverket. Han fick vid adlandet namnet Hägerflycht, emedan han vid Börringe kloster i Skåne i konung Carl XI:s åsyn nedsköt med en lodbössa en högt upp i luften flygande häger.'. Gift 1666 med Helena Duberg, död 1690, dotter av överinspektören vid tullarna i Göteborgs och Bohus län Gabriel Jönsson Duberg.

Barn:

 • Gabriel, född 1664, död 1671 i Göteborg.
 • Arvid. Född 1665. Landshövding. Död 1751. Se Tab. 2
 • Johan Axel, född 1666. Överstelöjtnant. Död 1740. Se Tab. 3.
 • Gustaf, född 1668-04-28, död barn.
 • Gustaf, född 1669 ryttmästare. Död 1708. Se Tab. 9
 • Carl, född 1671-04-28. Student i Uppsala1 1681-02-10. Kornett vid livregementet till häst 1694-12-24. Avsked 1696-12-28. Kapten vid Sparres svenska regemente i Holland 16972. Avsked 16982. Löjtnant vid livdragonregementet 1700-01-03. Stupade ogift 1702-07-09 i slaget vid Klissov.
 • Catharina Margareta, född 1674-12-18, död 1736-04-22. Gift 1695-08-22 med generalmajoren Alexander Hummer, adlad och friherre Hummerhielm, i hans 2:a gifte, född 1643, död 1723.

TAB 2

Arvid (son av Nils Arvidsson Weinheim, adlad Hägerflycht, Tab. 1), till Hägerstalund i Spånga socken, Stockholms län, Fredriksdal i Vagnhärads socken, Södermanlands län, Hakarp och Göransberg, båda i Hakarps socken, Jönköpings län, Sörbyholm, Eriksstad och Bösarp. Född 1665-08-11 (1/8). Student i Uppsala1 1681-02-10. Notarie i reduktionskommissionen 1688-05-07. Referendarie i kansliet 1689-08-13. Tillika protokollsreferendarie 1693-10-05. Aktuarie 1700-05-12. Sekreterare i nämnda kommission 1703-02-16. Assessor därst. 1705-06-05. Extra ordinarie kammarråd 1716-01-22. Ord. kammarråd 1719-12-19. Avsked med landshövdings titel 1737-09-26. Död 1751-07-20 i Stockholm och begraven 1752-07-07 i Hakarps kyrka, varest ses hans epitafium, det hans dotter Helena Christina lät förfärdiga. Gift 1698-02-03 med Elisabet von Berchner, född 1674, död 1721-11-05, dotter av brukspatronen Georg Tomas Berchner, adlad von Berchner, och Elisabet Störning.

Barn:

 • Margareta Elisabet, född 1699-02-28, död 1732-04-18 Alvastra s socken, Östergötlands län. Gift 1:o 1716 i Stockholm, efter lysning s. å. 1/1 i Spånga socken, med kommendören, greve Ulrik Gustaf Gyllenborg, född 1684, död 1716. Gift 2:o 1721-08-22 med generalmajoren Per Silfversparre, i hans 2:a gifte, född 1679, död 1750.
 • Nils, född 1700-02-18, död 1706-02-14.
 • Helena Christina, född 1701-03-07, död 1786-06-01 i Stockholm. Gift 1719-02-22 med hovmarskalken Johan Teet, i hans 2:a gifte, född 1674, död 1752.

TAB 3

Johan Axel (son av Nils Arvidsson Weinheim, adlad Hägerflycht, Tab. 1), till Forsby i Kimstads socken, Östergötlands län. Född 1666-10-30. Student i Uppsala1 1681-02-10. Musketerare vid livgardet s. å. Avsked 1684-05-16. Fänrik vid Södermanlands regemente s. å. 20/5. Löjtnant därst. 1693-12-06. Kapten vid guvernörsregementet i Riga 1695-10-05. Permitterad 1708-05-21 från Riga till Sverige. Överstelöjtnants avsked 1719-05-13. Överstelöjtnant vid Östgöta kavalleriregemente 1724–1728 död 1740-07-13 på Forsby. Gift med Märta Christina Strömfelt, född 1673, död 1749-03-22 på Forsby, dotter av ryttmästaren Carl Philip Strömfelt, och Agneta Ållongren i Östergötland.

Barn:

 • Agneta Helena, född 1695 Landsjö s socken, död 1721-07-12 i nämnda socken. Gift 1715-05-10 på Landsjö med kaptenen vid skånska ståndsdragonregementet Casimir Hennk2 Weinigel, född 1686 i Bremen.2
 • Carl Filip, döpt 1697-04-15, död 1709 och begraven s. å. 14/8 i Kimstads socken.
 • En dotter, död 1697 och begraven s. å. i aug. i Kimstads socken.
 • Anna Marta, född 1702, död ogift 1763-04-12 Norsholm s socken.
 • Alexander, född 1703 volontär vid livgardet 1725, sedan vid dalregementet. Sergeant vid Östgöta infanteriregemente. Fänrik därst. 1741-06-25. Löjtnant 1742-04-04. Adjutant3 1746-10-30. Avsked3 s. å. 2/12 död ogift 1758 och begraven s. å. 21/3.
 • Johan Gustaf, född 1704 kapten. Död 1736. Se Tab. 4
 • Hedvig Charlotta, född 1705-08-00 på Forsby, död 1783-10-12 i Långaryds socken, Jönköpings län. Gift med ryttmästaren vid Smålands kavalleriregemente Jakob Mauritz Roupé i hans 2:a gifte (gift 1:o 1713-11-25 Bo, med Eva Silfversparre, född 1697-06-28 på Bo, död 1724, dotter av överstelöjtnanten Nils Silfversparre, och Anna Maria Gyllenpamp), född 1683 i Hadersleben2 död 1746-06-17 Simmarydsnäs2
 • Jakob Adolf, född 1709-05-23 på Landsjö. Sergeant vid Närkes och Värmlands regemente3. Död 1739-10-09 i Uppsala.3
 • Beata Eleonora, född 1711-03-01 på Landsjö, död 1753-04-16 och begraven jämte sin man i Östra Skrukeby kyrka Östergötlands län. Gift 1:o 1733-07-10 på Forsby med löjtnanten Adam Uggla, född 1706, död 1736. Gift 2:o 1737-07-17 på Forsby med majoren Lars Bertil Roxendorff, i hans 1:a gifte, född 1700, död 1769.
 • Carolina Ulrika, född 1713-01-19 på Landsjö, död ogift 1789-01-11 på Västerby under Landsjö.
 • Carl Philip, född 1715-03-21 på Landsjö. Livdrabant 1729-10-09. Avsked 1740-10-22. Död ogift 1746-02-04 på Forsby.

TAB 4

Johan Gustaf (son av Johan Axel, Tab. 3), född 1704-04-22 Forsby s socken, Östergötlands län. Volontär vid skånska stånddragonregementet. Förare därst.3 1721-06-01. Avsked3 s. å. 30/9. Löjtnant i svensk tjänst och kapten i fransk. Död 1736-01-29 Hultaby och begraven s. å. 15/2. Gift 1732-10-22 på Hultaby med Magdalena Catharina Falkenberg af Trystorp i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1741-04-05 på Hultaby med sin kusin, majoren Gabriel Falkenberg af Trystorp, adopt. friherre Falkenberg af Trystorp, född 1718, död 1779), född 1712-01-19, död 1803-02-07 Trystorp och ligger jämte sin 2:a man begraven i Falkenbergska graven på Tångeråsa kyrkogård, dotter av överstelöjtnanten Conrad Falkenberg af Trystorp, och Brita Catharina Cedercrantz.

Barn:

 • Johan Axel, född 1733 överste. Död 1805. Se Tab. 5
 • Conrad, född 1734-08-29 på Hultaby. K. page8 1756-12-31. Kallas kammarpage8 1761-05-02. Hovjunkare8 1762-02-15. Kammarherre 1769-05-22. Död ogift 1771-01-12 i Stockholm.
 • Johan Gustaf, född 1736. Generalmajor. Död 1805. Se Tab. 7

TAB 5

Johan Axel (son av Johan Gustaf, Tab. 4), född 1733-08-24 Hultaby. Volontär vid livregementet till häst 1746-01-17. Vice korpral därst. 1747-05-20. Kadett vid kadettkåren 17483. Page vid k. hovet8 1756-05-28. Fänrik vid Upplands regemente s. å. 4/10 och vid livgardet 1758-11-09 löjtnant därst. 1764-03-14. Major i armén3 1772-09-13. RSO s. å. i sept. Stabskapten vid livgardet3 1773-07-11. Premiärkapten3 1774-03-26. Överstelöjtnant i armén. Överste och kommendant på Karlstens fästning 1775-03-20. Kommendant i Lovisa 1781-11-21. Död där 1805-05-20. 'Han blev under pommerska kriget fången vid Anklams övergång, men kort därefter utväxlad.'. Gift 1:o 1764-04-24 i Stockholm med Märta Margareta Dahlmansson, född 1745 i Stockholm, död 1790-05-15 Holmgård stad Anders Dahlmansson och Catharina Dubois4. Gift 2:o 1791-03-10 med Sara Catharina Olivestam, född 1760, död 1827-11-13, dotter av kammarrevisionsrådet Per Bernhard Orell, som 1768-05-07 blev adlad med namnet Olivestam, men ej introd., och hans 1:a fru Margareta Semar.5

Barn:

 • 1. Johan Gabriel, född 1764-08-27, död ogift 1785-06-10 på Holmgård.
 • 1. Ebba Catharina, född 1765-08-23 i Stockholm (Livg.). Stiftsjungfru. Död ogift 1837-03-27 på Boo.
 • 1. Axel Vilhelm, född 1767-04-21 i Stockholm. Volontär vid livgardet 1773-12-01. Rustmästare därst. 1774-11-19. I tjänst vid regementet 1782-06-13. Bataljonsadjutant därst.3 1785-05-13. Page hos hertiginnan av Södermanland 1787-05-01. Stabsfänrik vid Västgötadals regemente 1788-05-01. Fänrik därst.3 1792-12-18. Löjtnant 1793-11-10. Stabskapten 1805-05-25. Premiärkapten 1806-05-02. RSO 1809-07-03. Majors avsked 1813-02-02. Död barnlös 1819-03-07 Wrangelsholm. Han bevistade bl. a. sjöslaget vid Hogland. Gift 1807-09-01 på Wrangelsholm med Brita Lovisa Natt och Dag, född 1782-08-02, död 1832-03-29 på Wrangelsholm, dotter av ryttmästaren Christoffer Natt och Dag, och Metta Gripenmarck.
 • 1. Carl Arvid, född 1770. Överste. Död 1822. Se Tab. 6.
 • 1. Conrad Gustaf, född 1771-06-19 och död s. å. 28/10 i Stockholm (Livg.).
 • 1. Märta Christina, född 1772-08-03 i Stockholm, död där 1838-03-11. Gift 1796-01-24 i Lovisa med översten och kommendanten, RSO, Carl Nycander, född 1757-02-13 i Helsingfors, död 1826-07-21 i Stockholm.
 • 1. Gustaf Melker David, född 1773-09-05 i Stockholm (Livg.). Volontär vid fortifikationen 1786-08-07. Förare vid Flemings regemente 1787-01-17. Fänrik vid Stackelbergska regementet 1790-03-25. Avsked 1796-02-01. 'Begav sig därpå till Ryssland, varifrån han 1797 berättade, att han blivit löjtnant vid ett kavalleriregemente och var på väg att gifta sig med en dotter till ryske generalen Toll, men sedan har om honom ej varit någon underrättelse'.
 • 1. Adolf Ludvig, född 1775-02-06. Sergeant vid Stackelbergska regementet. Korpral vid lätta dragonerna. 7Begav sig efter år 1800, då han bevistade Norrköpings riksdag, till sjöss och var 1804 kofterdistyrman. For 1805 till Göteborg för att få resa på Ostindien och sedan, då det slog fel, till Köpenhamn, varefter ingen underrättelse varit om honom'.
 • 1. Conrad Fredrik, född 1776-03-29 på Karlstens fästning. Volontär vid Tavastehus regemente 1787-02-16. Sergeant vid Stackelbergska regementet 1791-11-30, vid änkedrottningens livregemente 1793-06-08. Officersexamen 1794-05-10. Fänrik vid sistnämnda regemente s. å. 23/6. Sekundadjutant 1798-02-21. Löjtnant 1804-12-20. Löjtnant vid konungens regemente 1810-06-19. Placerad på konungens eget värvade regemente 18103 transp. till löjtnant vid Västgötadals regemente 1811-03-05. 2. Kapten därst. 1812-06-30. 1. kapten s. å. 1/9. Avsked såsom kapten i armén 1814-11-29. Död ogift 1832-04-18 Rullesås. 'Han blev vid Sveaborgs övergång 1803-05-03 rysk krigsfånge och förd till det inre av Ryssland, därifrån han efter fredsslutet 1809 återkom. Bevistade fälttåget mot Norge 1814.'
 • 1. Lovisa Ulrika, född 1778-01-30 i Marstrand, död 1858-07-30 i Borgå. Gift 1796-01-26 i Lovisa med majoren, friherre Gustaf Reinhold af Klercker, född 1769, död 1823.
 • 1. Ture Reinhold, född 1781-03-30, död 1785-02-07 på Holmgård.
 • 1. Magdalena Fredrika, född 1782-10-17 i Lovisa. Stiftsjungfru. Mördad 1858-11-15 klockan emellan 5 och 9 på aftonen hemma i sin bostad en trappa upp i huset nr 34 vid Mäster Samuelsgränd i Stockholm, utan att gärningsmannen kunnat upptäckas. 'Hon hade gjort testamente till norska kammarjunkaren Engelharts fru, född Hallman, vilken var hennes systerdotters dotter.'. Gift 1802-01-05 i Lovisa med översten i armén, RSO, David Sederholm, född 1767-07-22, i Helsingfors6, död 1829-04-05 i Stockholm.6

TAB 6

Carl Arvid (son av Johan Axel, Tab. 5), född 1770-08-01 i Stockholm3. Volontär vid artilleriet3 1783-08-16. Konstapel därst.3 s. å. 6/11. Styckjunkare 1784-08-28. Underlöjtnant3 1787-01-17. Större artilleriexamen3 1793-12-14. Premiärlöjtnant vid finska artilleriet 1794-01-23. Kapten därst. 1808-07-21. RSO 1809-07-03. Major i armén 1810-05-01. Kapten vid Göta artilleriregemente 1811-06-04. Kapten vid Vendes artilleriregemente s. å. 20/12. LKrVA 1815-02-18. 3. Major vid regementet3 s. å. 25/7. Bataljonschef därst.3 1816-01-23. Överstelöjtnant s. å. 7/5. Överste och chef för nyssn. artilleriregemente3 1821-11-05. Död 1822-08-27 i Kristianstad. Han bevistade de båda finska krigen samt fälttåget i Pommern 1807. Gift 1813-10-30 med sin systers svägerska, stiftsjungfrun Juliana Margareta Charlotta af Klercker, född 1781-08-15 på Sveaborg, död 1860-03-01 i Stockholm, dotter av generalen Carl Natanael Klerck, adlad och friherre af Klercker, och Lovisa Gustava Paqvalin.

Barn:

 • Margareta Lovisa, född 1814-09-15 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död ogift 1896-11-22 i nämnda stad.
 • Carl Henrik, född 1817-04-21 i Kristianstad. Sergeant vid Svea artilleriregemente 1831-09-28. Officersexamen 1832-06-01. Underlöjtnant vid nämnda artilleriregemente s. å. 30/6. Löjtnant 1838-06-15. Kapten 1851-01-31. LKrVA s. å. Ledamot av artillerikommittén 1856–1857. Major 1857-02-06. RSO 1858-04-28. Överstelöjtnant i artilleriet 1863-01-28. Ledamot i svensk-norska artillerikommittén s. å. Ledamot i svensk-norska försökskommissionen för utförande av skjutförsök med reftlade kanoner s. å. Ledamot i en kommitté ur armén och flottan för skjutförsök med grövre refflade kanoner s. å. RNS:tOO s. å. 7/3. Suppleant i krigshovrätten s. å. 19/5. OffItS:tMLO s. å. 2/10. Ledamot i en kommitté för granskning av planer till åtskilliga fästningsbyggnader inom riket 1867. Överste i Svea artilleriregemente s. å. 10/12. Generalmajor i armén och förordnad att tills vidare förvalta generalfälttygmästarebefattningea och chefsämbetet vid artilleriet s. å. 13/12. KSO 1868-06-03. KNS:tOO 1870-05-08. Överste och chef för Svea artilleriregemente 1871-12-29. Generalfälttygmästare och chef för artilleriet 1872-03-27. Avsked från generalfälttygmästarebefattningen med tillstånd att kvarstå såsom generalmajor i armén 1874-08-14. Avsked ur armén 1881-04-13. Död ogift 1881-08-24 i Stockholm och med honom utgick ätten på manssidan.

TAB 7

Johan Gustaf (son av Johan Gustaf, Tab. 4), född posthumus 1736-03-05 Hultaby. Volontär vid livregementet till häst 1753-03-05. Kadett vid konung Adolf Fredriks kadettkår s. å. 5/5. Underlöjtnant vid artilleriet 1756-12-01. Adjutant 1758-03-20. Löjtnant vid artilleriet i Göteborg 1764-03-08. Transp. till artilleriet i Stockholm 1765. Regementskvartermästare 1772-11-17. Stabskapten vid artilleriet i Stralsund 1773-02-17. Förflyttad åter till artilleriet i Stockholm s. å. Major vid artilleriet på Gotland 1774-03-22. Premiärmajor vid artilleriet i Stockholm 1778-02-25. RSO 1779-01-24. Överstelöjtnant 1782-11-28. Överste vid artilleriet och chef i Stockholm 1786-04-12. Generalmajors avsked 1803-03-09. Död 1805-05-05 i nämnda stad. Han bevistade Gävle riksdag 1792. Gift 1:o 1778-02-10 på Hägerstalund i Spånga socken, Stockholms län med sin sysslings dotter, stiftsjungfrun Johanna Christina Teet, född 1759-04-05, död 1780-03-21, dotter av kammarherren Arvid Johan Teet, och friherrinnan Ulrika Charlotta von Knorring. Gift 2:o 1785-03-31 på Hägerstalund med den förra hustruns syster, stiftsjungfrun Helena Gertrud Teet, född 1760-11-03, död 1818-01-09 Lemshaga

Barn:

 • 1. Magdalena Christina Ulrika, född 1778-11-20, död 1832-05-14 i Gävle. Gift 1799-06-18 på Lemshaga med majoren, friherre Sven Cederström, född 1755, död 1825.
 • 2. Ebba Charlotta Maria, född 1786-01-16, död 1844-04-21 Västanå Jönköpings län. Gift 1809-12-12 med generalmajoren Erik Georg Ulfsparre af Broxvik, friherre Ulfsparre, född 1776, död 1865.
 • 2. Gustava Catharina Johanna, född 1787-07-12, död 1839-03-17. Gift 1812-11-17 i Stockholm med översten Lars Fredrik Arnell, född 1785, död 1852.
 • 2. Conrad, född 1788, död s. å.
 • 2. Conrad Gustaf, född 1789, död s. å.
 • 2. Johan Erik, född 1790-07-31 på Nedre Rundby i Eds socken, Stockholms län. Kadett vid Haapaniemi 1807-06-28. Student i Åbo 18087. Fänrik vid Svea livgarde 1808-07-11. Dödsskjuten 1809-08-19 i träffningen vid Sävar i Västerbotten.
 • 2. Ulrika Charlotta, född 1791-09-30, på Nedre Rundby. Stiftsjungfru. Död 1877-08-09, Västerkvarn. Gift 1822-11-28 i Eksjö med kammarherren Carl Christoffer Schmiterlöw, född 1792, död 1851.
 • 2. Arvid Axel, född 1793-05-29 på Lemshaga. Student i Åbo 18087. Kadett först i Haapaniemi 1807-06-28, sedan vid Karlberg 1808-04-14. Konstit. fänrik vid livregementets grenadjärkår 1811-06-11. Utexamen från krigsakademien 1812-03-20. Transp. till Svea livgarde3 1812-06-15. Stabsfänrik därst.3 s. å. 24/11. Fänrik3 1814-04-06. Stabslöjtnant 1816-04-23. Kapten i regementet 1821-06-26. Stabskapten3 1825-01-11. Premiärkapten3 s. å. 29/8. RSO 1826-05-11. Död ogift 1830-04-21 i Svea livgardes församl. i Stockholm.
 • 2. Gustaf Adolf, född 1794-07-25 på Lemshaga. Kadett vid Karlberg 1809-09-29. Utexamen 1812-09-20. Fänrik vid Svea livgarde s. å. 24/3. Löjtnant därst. 1816-11-05. Kapten i regementet 1821-11-05. Stabskapten3 1825-02-15. Premiärkapten3 1826-12-06. RSO 1827-07-04. Major i armén 1832-01-23. Död ogift 1834-09-14 i Stockholm.
 • 2. Helena Louisa Ottiliana, född 1795-08-18 på Lemshaga. Stiftsjungfru. Död 1880-10-09 i Örebro. Gift 1823-09-19 på Björkö boställe i Vreta klosters socken, Östergötlands län med majoren, RSO, Christian Magnus Ahnström, född 1791-08-19 på Stora Lund i Västra Tollstads socken, Östergötlands län, död 1862-02-08 i Linköping.
 • 2. Gertrud Beata, född 1797-03-06 på Lemshaga, död där 4 timmar gammal.
 • 2. Conrad, född 1798-07-14 på Lemshaga, död där s. å. 21/7 och begraven s. å. 29/7 i Pilhamns kapellkyrka.
 • 2. Nils Henrik, född 1803. Överste. Död 1870. Se Tab. 8.

TAB 8

Nils Henrik (son av Johan Gustaf, Tab. 7), född 1803-12-05 Lemshaga. Kadett vid Karlberg 1816-01-11. Utexamen 1821-09-18. Fänrik vid Svea livgarde s. å. 5/11. Stabsfänrik därst.3 1826-10-08. Löjtnant 1829-07-03. Kapten 1844-02-08. Överstelöjtnant och sekundchef för livregementets grenadjärkår 1853-07-14. RSO 1854-04-28. Överste i armén 1858-12-01. Överste och chef för Hälsinge regemente 1861-12-03. Avsked från regementet med tillstånd att kvarstå såsom överste i armén 1864-01-26. Avsked ur krigstjänsten 1868-11-27. Död 1870-09-09 på sin egendom Fredriksdal i Vagnhärads socken, Södermanlands län. Gift 1838-07-15 på Löfsta i nämnda socken med Anna Charlotta Lovisa Augusta Törnebladh, född 1818-12-20 Klockhammar, död 1876-12-15 i Örebro, dotter av en av rikets herrar Carl Peter Törnebladh, och Sofia Charlotta von Oldenskiöld.

Barn:

 • Ebba Charlotta Helena, född 1839-05-19, död 1842-10-02 på Fredriksdal.
 • Sofia Gustava Lovisa, född 1840-06-17, död 1845-08-05 på Fredriksdal.
 • Ebba Augusta, född 1843-08-25 på Fredriksdal, död 1911-07-15 i Stockholm Taxinge förs., Söd. Gift där 1:o 1862-11-19 med överintendenten, före detta majoren, RSO Martin Ludvig Berg, född 1818-07-17 i Stockholm, död där 1881-07-24. Gift 2:o 1886-01-18 i nämnda stad med förutvarande statsministern, presidenten, greve Arvid Rutger Fredriksson Posse, i hans 2:a gifte, född 1820, död 1901. Gift 3:o 1904-02-29 i Cannes i Frankrike med storbritanniska ministern, the honorable Sir Audley Charles Gosling i hans 2:a gifte (gift 1:o 1858-01-12 i Stockholm med grevinnan Augusta Sofia Vilhelmina Ida Gyldenstolpe, född 1837-10-20 i nämnda stad, död 1900-08-25 i Marstrand, dotter av kammarherren, greve Carl August Gyldenstolpe, och grevinnan Hedvig Vilhelmina Augusta Sofia Maria Teresia Lovisa von Fersen), född 1836-09-10 död 1913-12-00 i England.
 • Charlotta (Lotten) Helena, född 1845-05-12 på Fredriksdal, död ogift 1871-06-16 i Örebro.

TAB 9

Gustaf (son av Nils Arvidsson Weinheim, adlad Hägerflycht, Tab. 1), född 1669-08-14. Student i Uppsala1 1681-02-10. Löjtnant vid fortifikationen i Narva 1684. Löjtnant vid Stenbocks regemente 1687-10-01. Kaptenlöjtnant vid garnisonsregementet i Wismar 1700-05-07. Kapten därst. s. å. 23/12. Konfirm.fullm. 1701-04-25. Ryttmästare vid svenska adelsfanan 1705-12-12. Konfirm. fullm. 1706-01-31. Död 1708-09-12 i Severien nära Smolensk. Gift 1702, utan k. tillstånd, med Lukretia Charlotta Bodendiechs, född 1684-01-10 i Wismar, död 1765-08-04 på Stora Gullborg i Tingstads socken, Östergötlands län.

Barn:

 • Nils Henrik, född 1703. Kaptenlöjtnant. Död 1751. Se Tab. 10.
 • Carl Gustaf, född 1704. Kapten. Död 1773. Se Tab. 12

TAB 10

Nils Henrik (son av Gustaf, Tab. 9), född 1703. Lärstyrman vid amiralitetet 1719-05-30. Medelstyrman 1724-12-10. Kaptenlöjtnant9 1742-08-19. Död 1751-04-27. Gift med sin syssling friherrinnan Beata Christina Palmqvist, döpt 1713-04-08 i Stockholm, död 1768-05-12 i Söderköping, dotter av generallöjtnanten och presidenten Magnus Palmqvist, friherre Palmqvist, och friherrinnan Ulrika Eleonora Stuart.

Barn:

 • Gustaf Magnus, född 1738-10-02 i Karlskrona, begraven där 1741-10-10.
 • Nils Henrik, född 1741. Överstelöjtnant. Död 1788. Se Tab. 11.

TAB 11

Nils Henrik (son av Nils Henrik, Tab. 10), född 1741-09-12 i Karlskrona. Antagen till krigstjänst 1748. Junker vid blå husarregementet 1760-04-16. Kornett därst. 1761-01-26. Ryttmästares avsked 1763-12-08. Kommendant på Svartholms fästning 1766. RSO 1767-11-23. Överstelöjtnants titel9 1778-04-08 död 1788-03-23 på Svartholms fästning. 'Han bevistade hela pommerska kriget, varunder han blev tvenne gånger fången, ävensom blesserad i träffningen vid Neu Brandenburg 1761-08-22, då han erhöll icke mindre ån 14 sår.'. Gift 1763 med Sofia Christina Helena von Lepel, från Pommern, född 1744, död 1810-06-15 i Ekenäs i Finland.

Barn:

 • Christina Elisabet Helena, född 1763-11-26 i Söderköping, död där 1764-07-10.
 • Sofia Ulrika, född 1764-12-03 i Söderköping, död 1765-05-06.

TAB 12

Carl Gustaf (son av Gustaf, Tab. 9), född 1704. Lärstyrman vid amiralitetet 1719-06-24. Arklimästare därst. 1724-01-13. Avsked med löjtnants n. h. o. v. 1729-01-30. Livdrabant s. å. 9/10. Kapten 1746. Död 1773-03-08 i Norrköping. Gift 1730-04-19 Ekeby med Anna Sofia Hilchen i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1723-02-05 i Norrköping med löjtnanten Frans Carl Gripenberg, född 1701, död 1728), född 1702-12-20 Svärtinge, död 1758-05-13 på Ekeby, dotter av översten Adolf Hilchen, och Anna Märta Schulman.

Barn:

 • Johan Gustaf, född 1731-05-02 på Ekeby, liksom syskonen, död där s. å. 7/5.
 • Anna Charlotta, född 1732-07-18 död ogift 1809-09-04 i Norrköping.
 • Carl Gustaf, född 1734. Hovjunkare. Död 1798. Se Tab. 13
 • Nils Alexander, född 1736-01-26, begraven s. å. 4/4.
 • Nils Otto, född 1738-01-08. Ryttmästare i preussisk tjänst.

TAB 13

Carl Gustaf (son av Carl Gustaf, Tab. 12), född 1734-03-02 Ekeby. Korpral vid Östgöta kavalleriregemente 1750-09-30. Kvartermästare därst. Avsked 1760-08-00. Hovjunkare 1761. Död 1798-04-22 i Norrköping. Gift 1760-01-18 med Brita Helena Collin, född 1727, död 1806-12-10 i Norrköping.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1760-08-23 på St. Gullborg i Tingstads socken, Östergötlands län, död där 1761-03-18.
 • Sofia Catharina, född 1761-12-28 på St. Gullborg, död där 1762-12-02.
 • Lovisa Ulrika, född 1763-02-19 på St. Gullborg. Stiftsjungfru. Död ogift 1817-05-07.
 • En son, dödfödd 1765-05-12, begraven s. å. 15/5.
 • Helena Charlotta, född 1766-05-20 på St. Gullborg, död där 1767-05-01.
 • Johanna Maria, född 1768-01-17 på St. Gullborg, död där s. å. 29/3.
 • Helena Beata, född 1769-04-02 på St. Gullborgs död där s. å. 20/11.
 • Carl Gustaf, född 1771-08-05 i Norrköping. Rustmästare vid Göta gardesregemente3 1794-08-04. Förare därst. 17953. Sergeant s. å. i nov.3. Avsked3 1796-05-01. Sergeant vid livgrenadjärregementet s. å. 8/4. Avsked 1799-12-06. Fänrik i armén 1800-06-12. Avsked ur krigstjänsten 1811-12-20. Död ogift 1817-08-11.

Utan känt samband:


 • 1) Korpralen Johan Hägerflycht, gift 1713-03-10 i Vena socken, Kalmar län med hustru Susanna Klinth. Barn: Anna Sofia, döpt 1714-06-07 i Misterhults socken, Kalmar län, Christina Regina, född 1716-06-17 i Misterhults socken, död där s. å. 11/7, Peter Lorentz, född 1717-07-21 i Misterhults socken.
 • 2) Änkan Anna Sofia Hägerflycht (sannolikt ovanstående), död 1789-07-01 i Målilla socken, Kalmar län, 70 år gammal.
 • 3) Carl Gustaf Hägerflycht, son av kvartermästaren H. (sannolikt ovanstående Johan H.), född 1720-05-15 i Högsby socken, Kalmar län.
 • 4) Slottsbildhuggaren Carl Magnus Hägerflycht, död 1807-07-24 i Stockholm, 58 1/2 år gammal.

Källor

1Um. 2Lk. 3KrAB. 4Öä. 5SK. 6J. Sederholm, Släkten Sederholm (1880). 7Lå. 8SAB. 9At (P).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: