:

Ehrensvärd nr 113

Från Adelsvapen-Wiki

Grevliga ätten Ehrensvärd nr 113

Grevlig 1771-10-15. Grevebrevet utfärdat 1802-06-30, introducerad 1803.


TAB 1

Augustin Ehrensvärd, friherre och greve Ehrensvärd (son av Johan Jakob Schæffer, adlad Ehrensvärd, se adliga ätten Ehrensvärd nr 1542), född 1710-09-25 Fullerö. Volontär vid artilleriet 1726. Överfyrverkare vid artilleriregementet i Göteborg 1728-01-01. Fick kungligt tillstånd att med bibehållande av lönen idka studier vid akademien 1728-10-03. Styckjunkare vid artilleriet i Stockholm 1731-03-12. Adjutant vid artilleriet i Stockholm 1733-03-06. Löjtnant 1734-11-14. Kaptenmekanikus 1739-06-05. LVA 1739-06-09 och dess sekreterare under en del av året 1740. Major vid artilleriet i Göteborg 1746-06-30. Överstelöjtnant vid artilleriet i Göteborg 1747-03-29. Transporterad till Gotlands artilleristat 1747-06-17. RSO 1748-11-07. Överste 1749-07-31. Chef för arméns flotta. Generalmajors fullmakt 1749-10-18. KSO 1758-11-27. Generallöjtnant i armén 1759-01-03. General en chef för armén i Pommern 1761. Överste för finska lätta livdragonregementet 1762. General av kavalleriet 1764-02-08. Friherre 1764-06-26 jämte yngre bröderna Carl och Fredrik (sonen 1776 introducerad under nr 267). RoKavKMO 1769-04-28 med valspråk: »Oombytelig». Överbefälhavare i Finland (KrAB.) 1769-08-14. Greve 1771-10-15 men grevebrevet blev ej utfärdat förrän 1802-06-30 (sonsonen 1803 introducerad under nr 113). Fältmarskalk 1772-09-14. Död 1772-10-04 på överstebostället Saaris i Virmo socken i Finland samt begraven vid Sveaborg, varest han gravsattes 1783-07-01 (slutstenen infogades högtidligen av konungen 1783-07-05). En minnesvård finnes där över honom upprest 1876. 'Den store mannen, liten till växten, men ett av de största snillen Sverige ägt, var skaparen av armens flotta och Sveaborg, vilka namn också pryda sköldarna i såväl friherrlig som grevliga vapnen. Han hade lärt mekaniken av Polhem. Blev 1760-10-03. vid Pasewalk i Pommern illa blesserad i bröstet.' Han var även känd som skald och målare samt var tillika en mycket skicklig gravör. Gift 1739-09-25 med Catharina Elisabet Arosell, adlad Adlerheim nr 1632, född 1715-02-24. Död 1784-03-28 i Stockholm, dotter av vice lagmannen Carl Arosell och Sofia Christina Hjärne nr 1149.

Barn:

 • Carl August, född 1745. Generalamiral. Död 1800. Se tab 2.

TAB 2

Carl August (son av Augustin Ehrensvärd, friherre och greve Ehrensvärd, tab 1), född 1745-05-05, i Stockholm. Student i Åbo (Lå.) 1754-10-09 och i Uppsala (Um.) 1755-11-04. Kadett vid artilleriet 1753-07-28. Fänrik vid Åbo läns infanteriregemente 1760-10-09. Löjtnant vid arméns flotta 1761-11-10. Kapten vid arméns flotta 1770-09-08. RSO 1772-05-28. Major i armén 1772-09-12, och vid arméns flotta 1774-04-30. Överstelöjtnant 1775-03-07. Överste i arméns flotta 1777-02-17. HL av målare- och bildhuggarakademien 1783. Överamiral 1784-03-12. KSO 1786-11-27. KmstkSO 1789-08-27. LVA 1790-02-10. Avsked från överamiralsämbetet 1790-02-01. Generalamiral med presidents rang 1792-09-26. Chef för militiekontoret. Åter avsked 1794-11-09. Död 1800-05-21, i Örebro under en resa och ligger jämte sin fru begraven i Tosterupsgraven i Tosterups kyrka, Kristianstads län. 'Han var ett snille med mycken egenhet i sitt sätt att se och bedöma saker och ting. Har utgivit korta artistiska anteckningar under sin italienska resa samt konsternas filosofi, båda utmärkta för sin lakoniska men smakfulla stil.' Svenska akademien lät prägla en minnespenning över honom 1833. Gift 1785-02-24 med hovfröken hos prinsessan Sofia Albertina, sedermera statsfrun, grevinnan Sofia Lovisa Eleonora Sparre af Söfdeborg i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1803-01-27 med generallöjtnanten Isak Lars Silfversparre, född 1753, död 1833), född 1761-05-02, död 1832-11-25 på Tosterup, dotter av generallöjtnanten greve Johan Sparre af Söfdeborg nr 66, och Jakobina Henrietta Alexandrina de Cheuses.)

Barn:

 • Gustaf Carl Albert August, född 1787. Överste. Död 1860. Se Tab. 3.

TAB 3

Gustaf Carl Albert August (son av Carl August, tab 2), född 1787-06-17 i Karlskrona. Kornett vid Smålands kavalleriregemente 1803-01-14. Kadett vid Karlberg 1803. Utexaminerad 1804-09-22. Löjtnant vid Smålands dragonregemente 1810-05-15. Kavaljer hos prinsessan Sofia Albertina. Kammarherre. Ryttmästare 1814-09-05. GMtf. Major 1820-11-30. RSO 1821-08-21. Överstelöjtnant 1822-03-26. Överste och chef för skånska dragonregementet 1825-02-15. Avsked 1835-03-07. Död 1860-01-29 i Ystad. Gift 1:o 1820-12-15 i Stockholm med Henrietta Virginia Sofia Catharina Adlercreutz, född 1796-04-27 Kiala s län, dotter av en av rikets herrar, generalen, m m Carl Johan Adlercreutz, friherre och greve Adlercreutz, och hans 1:a fru friherrinnan Henrietta Amalia Stackelberg. Gift 2:o 1835-10-27 på Hörle bruk i Värnamo socken, Jönköpings län med friherrinnan Hedvig Eleonora Ottiliana Liljencrantz i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1820-03-07 i Stockholm med presidenten friherre Claes Arvid Kurck, född 1769, död 1834), född 1797-03-13 Sandbro, död 1858-01-11 på Tosterup, dotter av hovmarskalken och landshövdingen, greve Johan Vilhelm Liljencrantz nr 120, och hans 1:a fru Johanna Beata von Engeström nr 1948.

Barn:

 • 1. Albert Carl August Lars, född 1821. Minister för utrikes ärendena. Död 1901. Se Tab. 4.
 • 1. Sofia Henrietta Margareta Dorotea, född 1822-03-04 Rödjenäs, död 1878-10-12 Jordberga. Gift 1843-07-02, i Tosterups kyrka, Kristianstads län med godsägaren, friherre Carl Adam von Nolcken, född 1811, död 1857.
 • 1. Carl Augustin Alfred Tomas, född 1825. Sekundlöjtnant. Död 1854. Se Tab. 9.
 • 1. Amelie Virginie Tomasine Eleonore, född 1830-12-27, på Lillö, död 1916-05-21 i Lund (db). Gift 1858-06-24 i Tosterups kyrka med generallöjtnanten, friherre Claes Arvid Bror Cederström, född 1824, död 1893.
 • 1. Sofia Lovisa Carolina Augustina, född 1834-07-00 på Tosterup, död 1834-08-14.
 • 2. Gustaf Vilhelm Claes Geoffrenet, född 1836-09-11, på Tosterup, död där 1837-04-19.
 • 2. Jakobina Charlotta Lovisa Augusta, född 1838-02-17 på Tosterup, död ogift 1895-10-14 på Munkamöllan under Tosterup. Ägde tillsammans med sin syster friherrinnan Cederström Hedvigsdal i Ingelstorps socken, Kristianstads län.

TAB 4

Albert Carl August Lars (son av Gustaf Carl Albert August, tab 3), född 1821-01-10 Rödjenäs. Student i Lund 1837-02-20. Filologie kandidat examen 1840-06-20, och filosofie kandidat examen 1841-05-22. Disp. pro gradu 1841. Promoverad filosofie doktor 1841-06-23. Extra ordinarie kanslist i civildepartementet 1842-05-11. Attaché vid beskickningen i Berlin 1842-05-26, och vid beskickningen i Paris 1843-08-11. Extra ordinarie amanuens i riksarkivet 1843-12-05. Andre sekreterare i utrikesdepartementet 1845-10-29. RDDO 1848-08-17. Kammarherre hos änkedrottning Desideria 1849-10-21 legationssekreterare vid beskickningen i S:t Petersburg 1850-09-25. Förste sekreterare i utrikesdepartementet 1852-02-10. Arkivarie vid KMO och RNO 1853-04-28. Kabinettssekreterare 1855-05-30. Tjänstfri vid hovet 1855. KSpCIII:sO1kI 1855-11-13. KFrHL 1855-12-24. Avgick till Nassau för att uppgöra giftermålskontraktet mellan dåvarande hertigen av Östergötland och prinsessan Sofia av Nassau 1856. RNO i briljanter 1856. RNS:tOO 1856-09-28. StOffPersLSO 1859-02-00. Avsked från kabinettssekreterarebefattningen 1859-03-11. KNO 11/3. Ledamot av styrelsen för Skånes enskilda bank 1859. Ledamot av skånska hypoteksföreningen 1859. Ordförande i Ystad–Eslövs jämvägsaktiebolag 1862–1864. Ordförande i nämnden för reglering av prästerskapets löner mom Kristianstads län 1863. Vice ordförande i Kristianstads läns landsting 1863. LFS 1864-01-20. Statsrevisor 1864. Landshövding i Göteborgs och Bohus läns 1864-05-06. Ordförande i Göteborgs och Bohus län hushållningssällskap 1864–1886. Ordförande i Göteborgs och Bohus läns landsting 1864–1870 och 1872–1885. LVVS 1864-10-10. LLA 1865-02-11. Ledamot av riksdagens 1. kammare 1866-09-18–1890. Ordförande för nordiska konstnärsmötet och konstutställningen i Göteborg 1869. KmstkNO 1869-07-29. HLFrKA 1871-02-25. Ordförande i 13. allmänna lantbruksmötet i Göteborg 1871. KmstkVO 1871-08-02. HLVVS 1871-11-06. RPrKrO1kl 1872-03-18. Ordförande i kommittén för ändrad lagstiftning i fråga om väghållningsbesvärets utgörande på landet 1876-11-00. Ordförande i kommittén för lantförsvarets ordnande 1880-06-19. Minister för utrikes ärendena (excellens) 1885-09-25. RoKavKMO 1885-12-01. Göteborgs och Bohus läns hushållningssällskaps stora guldmedalj 1886. LVA 1886-11-10. HLLA 1886-11-26. StkPTSvO 1886-11-00. Hedersledamot av Göteborgs och Bohus läns hushållningssällskap 1886. SiamKrOlkl 1887-09-00. HLVHA 1888-01-17. Avsked från utrikesministerämbetet 1889-06-22. Hedersledamot av Kristianstads läns hushållningssällskap 1892. Hedersledamot av Malmöhus läns hushållningssällskap 1894. HLFS 1895. Död 1901-01-31 på Tosterup. Ägde Tosterup i Tosterup socken, Kristianstads län. Gift 1852-10-03 i Kristiania med hovfröken hos drottning Josefina Ingeborg Hedvig (Hedda) Vogt, född 1825-02-11, i Kristiania, död 1904-08-17 på Tosterup, dotter av norska statsrådet Jörgen Herman Vogt och grevinnan Hedvig Lovisa Frölich.

Barn:

 • Henriette Eleonore Ingeborg, född 1853-08-22 i Stockholm. Död 1939-08-07 på Tosterup. Gift 1877-12-08 i Göteborgs domkyrka med (EÄ överstekammarjunkaren,) friherre Johan Volmer Wrangel von Brehmer, född 1836, död 1907.
 • Anna Lovisa Dorotea, född 1855-08-23 i Stockholm. Död 1930-04-02 i Linköping. Gift 1876-09-30, i Tosterups kyrka med riksmarskalken, greve Ludvig Vilhelm August Douglas, född 1849, död 1916-07-20 i K. Hov förs, Stockholm (db).
 • Hedvig Margareta Amalia, född 1856-12-00, i Stockholm, död där 1858-01-18.
 • Gösta Carl Augustin, född 1860. Ryttmästare. Död 1903 se tab 8.
 • Augustine Sofia Amalia, född 1862-06-27 på Tosterup.
 • Jörgen Herman Vogt, född 1864-11-04 i Göteborg. Volontär vid södra skånska infanteriregementet 1883-05-31. Mogenhetsexamen 1883-06-11. Sergeant 1884-06-03. Elev vid krigsskolan 1884-07-17. Utexaminerad 1885-10-06. Underlöjtnant vid södra skånska infanteriregementet 1886-04-27. Transporterad till Svea livgarde 1886-05-15. SiamKrO5kl 1887-09-26. RPrRÖO 4kl 1888. RSpCIII:sO 1889-04-17. Löjtnant 1892-03-10. Avsked med tillstånd att såsom lönlös kvarstå i regementet 1895-11-22. Kammarherre 1895-11-30. Avsked från regementet 1896. Avsked från kammarherrebefattningen 1897-01-00. Förvaltare vid Tosterup. Död 1915-11-18 i Köpenhamn.
 • (Johan Jakob Albert, född 1867-05-09 i Göteborg. Mogenhetsexamen 1884-05-27. Student i Lund 1884. Filosofie kandidat examen 1887-05-31 och jur. kandidat examen 1891-01-31. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1891-02-00. Vice häradshövding 1894-05-31. Jur. licentiat examen i Lund 1895-05-24. Promoverad jur. doktor 1895-05-31. Amanuens i civildepartementet 1895. Attaché 1896-01-31. Tillförordnad fiskal i Svea hovrätt 1898-10-02. Assessor i Svea hovrätt 1903-10-30. Expeditionschef i civildepartementet 1905-09-05. RNO 1905-12-01. Kabinettssekreterare i utrikesdepartementet 1906-02-16. TMO1kl 1906-06-00. StkSpICO 1907. KN02kl 1908-06-16. Envoyé extraordinaire och ministre plénipotentiaire vid belgiska och nederländska hoven 1908-06-17. RRS:tStO1kl 1908. StkSerbS:tSO 1908. KinD02kl 1908. KNO1kl 1909-06-06. KFrHL 1909. Envoyé extraordinaire och ministre plénipotentiaire i Washington 1910-10-08. StkBLeopO 1910. StkDDO 1911-01-02. Statsråd och minister för utrikes ärendena (excellens) 1911-10-07. KmstkNO 1912-06-06. RRS:tAlexNewO 1912. GV:sO1M 1912. StkDDO m br 1912-11-18. StkItS:tMLO 1913. Avsked från statsrådsämbetet 1914-02-17. Minister i dispondbilitet 1914-02-21. Envoyé extraordinaire och ministre plénipotentiaire hos schweiziska edsförbundet 1915-08-12 och hos franska republiken 1918-06-11. Sveriges ombud vid förhandlingarna om Nationernas förbund 1919-03-15. Delegerad för Ålands- och Spetsbergsfrågorna vid fredskonferensen i Paris 1919. Delegerad för Ålandsfrågan inför Nationernas förbunds råd 1920. Biogr. i Väd. Död 1940-03-06 i Lunds stadsförs, Lund (db 86). Gift 1917-04-11 i Köpenhamn med Marna Edit Christina Münter, född 1869-11-01 i Köpenhamn, död 1935-09-17 i Tosterups, Lund (db). Dotter av danska kammarherren och kommendörkaptenen Alexander Balthasar Herman Jacob Münter och Johanne Elisabeth Johnson.)

TAB 5

Carl August (son av Albert Carl August Lars, tab 4), född 1858-09-16, på Tosterup. Elev vid sjökrigsskolan 1872-09-28. Utexaminerad 1878-10-11. Underlöjtnant vid flottan 1878-10-18. Löjtnant vid flottan 1882-10-20. RPS:tJO 1887. Kapten 1889-04-05. RÖJKrO3kl 1890-10-00. LÖS 1892. Chef å Svensksund till Spetsbergen med Andres expedition 1897. RSO 1898-12-01. OffBLeopO 1899-07-00. Kommendörkapten av 2 grad 1900-09-21. RNS:tOO 1901-08-26. Kommendörkapten av 1. grad 1903-02-25. Chef för sjöförsvarsdepartementets kommandoexpedition 1904-10-01–1906-09-30. LKrVA 1905. Kommendör 1905-11-17. RPrKrO2kl 1905-12-00. KinDO2kl 1906. Varvschef i Karlskrona 1906-10-01. KNedONO m sv 1907. KStbVO 1907. KSO2kl 1907-12-01. Statsråd och chef för sjöförsvarsdepartementet 1907-12-04. HLÖS 1908. RR S:tAO1kl 1908. StOffFrHL 1908-07-00. RPrRÖO1kl 1908-08-00. KSO1kl 1909-01-19. Avsked från statsrådsämbetet 1910-06-10. Konteramiral i flottan 1910-06-10. Stationsbefälhavare vid flottans station i Stockholm 1910-06-18. Från 1910-10-01–1916-06-30. StkItKrO 1913. Chef för Stockholmseskadern 1914. Inspektör för flottans övningar till sjöss och högste befälhavare över kustflottan 1916-06-27 från 1916-07-01–1919-09-30. KmstkSO 1916-12-16. Vice-amiral 1917-06-05. Befälhavande amiral i Karlskrona fästning och befälhavare för flottans station i Karlskrona 1919-02-04. StkDDO 1919-02-14. Åtföljde konungen vid dennes besök i Haag och Bryssel 1923. StkNed ONO m sv 1923. StkBKrO 1923. Avsked från flaggmansbefattningen och vice amiral i flottans reserv 1923-09-16. Avsked såsom ordförande i flottans pensionskassa 1923-09-30. Förste adjutant hos konungen och chef för konungens stab 1923-12-28. Åtföljde konungen vid dennes besök i Finland 1925. StkFinlVRO 1925. Amiral i flottans reserv 1926-06-29. Gift 1883-10-10 i Skabersjö kyrka, Malmöhus län med friherrinnan Lovisa Ulrika (Ulla) Thott, född 1858-08-03 på Skabersjö. Död 1935-01-06 i Oscars förs, Stockholm (Tosterups db). Dotter av ryttmästaren, friherre Gustaf Thott nr 301, och hans 1:a fru friherrinnan Ulrika Christina Thott.

Barn:

 • Gösta Carl Albert, född 1885. Kommendörkapten. Se Tab. 6.
 • Augustin, född 1887-06-28 i Karlskrona. Mogenhetsexamen 1904-05-14. Student i Uppsala 1906. Teol. filosofie examen i Uppsala 1907-09-14. Teol. kandidat 1912-12-14. Kansliexamen 1914-10-31. Amanuens i ecklesiastikdepartementet 1914-11-12. Gift 1929-05-21 i Åbo med grevinnan Margaretha Lavinia Magdalena Armfeldt nr 213 (T 20 Ö7), född 1899-05-30. Finl. VRO:sFtn. Dotter av direktören finske greve August Magnus C:son Armfeldt och Aina Constance Favorin.

TAB 6

Gösta Carl Albert (son av Carl August, tab 5), född 1885-02-10, Ebbarp. Elev vid sjökrigsskolan 1898. Utexaminerad 1904-10-26. Underlöjtnant vid flottan 1904-10-28. TMO4M 1906. Löjtnant 1906-10-26. RRS:tStO3kl 1908. Tjänstgöring i marinstaben 1911. Kapten 1913-10-31. RItKrO 1913. Flaggadjutant i kustflottans stab 1914–1916. Divisionschef för torpedsbåtsdivision 1916 och 1917. Lärare i sjökrigskonst i sjökrigsskolan och i strategi i sjökrigshögskolan. Divisionschef för jagardivision 1919 samt 1923–1924. Till försvarsrevisionens förfogande 1922–1923. Kommendörkapten av 2. grad 1922-08-28. KFinlVRO2kl 1924-07-00. 1. Adjutant hos stationsbefälhavaren i Karlskrona 1924. RSO 1925-06-06. Kommendörkapten av 1:a gr. i flottan 1928-10-26 och vid flottan 1929-02-15. RVO 1928-12-10. K. Sp Mer Nav 01 kl. RDDO. Kommendör i flottan 1933-04-24 och vid flottan 1933-05-19. RNO 1935-06-06. Inspektör för undervattenbåtsvapen 1936-02-28. KSO2kl 1936-06-06. Chef för marinstaben 1937-04-30. Konteramiral i flottan 1938-11-03 och vid flottan 1939-01-28 samt från 1939-04-01 chef för kustflottan. KSO1kl 1939-06-06. Gift 1909-01-05 i Gustaf Vasa förs, Stockholm (vb) med Anna Adelaide Vilhelmina Enell, född 1886-09-22 i Alingsås. Dotter av apotekaren Henrik Gustaf Olof Enell och Emma Adelaide Margareta öst.

Barn:

 • Gösta Carl Henrik, född 1910-01-10 i Stockholm, liksom syskonen.
 • Carl August, född 1913-12-17.
 • Ulla Margareta, född 1918-07-12 i Gustaf Vasa förs, (fb). Se Biografica (Skeppsholms förs).

TAB 7

Carl August (son av Carl August, tab 5), född 1892-08-03 i Karlskrona. Studentexamen 1911-05-15. Officersvolontär vid Svea livgarde 1911-05-24. Kammarpage hos drottningen 1912-08-25. Kadett vid krigsskolan 1912-10-15. Officersexamen 1913-12-20. Underlöjtnant vid Svea livgarde 1913-12-31. Löjtnant vid Svea livgarde 1916-12-22. Deltog i Ålandsexpeditionen såsom adjutant hos chefen för Ålandsdetachementet 1918-02-23–1918-03-20. Avsked ur svensk tjänst 1918-03-22 och inträdde i finländsk tjänst 1918-03-22. Deltog i Finlands frihetskrig såsom chef för skärgårdens frikår och deltog därunder i striderna vid Korpogård 28/3, vid Lohm 4/4 och vid Loimaa 22/4, allt 1918. Major i finländsk tjänst 1918-05-13. FFrK4kl m sv 1918-05-16. Avsked ur finländsk tjänst 1918-08-01 och återinträdde i svensk tjänst såsom löjtnant vid Svea livgarde 1918-09-11. FFM 1919-07-08. Elev vid krigshögskolan 1920-10-18–1922-07-21. Aspirant vid generalstaben 1923-06-01–1925-10-15. Stabsadjutant och kapten vid generalstaben 1926-06-18. Kungliga Svea livgarde 1927-12-09. OffNedONO m sv RFinlVRO1kl. Kapten vid Svea livgarde 1931-10-08. Stabsadjutant och kapten vid Generalstaben 1932-10-28. RVO 1933-06-16. RSO 1934-06-06. Överadjutant och major Generalstaben 1934-12-14. Överadjutant och Major vid Generalstaben 1935-12-13. Överadjutant och major vid Generalstabskåren 1937-04-30 fr.o.m. 1937-07-01 samt s.d. utnämnd till överadjutant och överstelöjtnant vid sistnämnda kår fr.o.m. 1937-10-01. Överstelöjtnant och chef för Göta livgardes stridsvagnsbataljon 1938-03-12. RNO s.å. nov 15. KNO2kl 1939-06-06. Överstelöjtnant vid Skaraborgs regemente och chef för dess stridsvagnsbataljon 1939-06-15. Gift 1922-07-24 på Lützow i Mecklenburg-Schwerin med grevinnan Gisela Dorothée Anna-Louise Marianne Lilla Bassewitz i hennes 2:a gifte [gift 1:o 1915-10-30 med kaptenen vid preussiska Kaiser Alexander Garde Grenadier Regiment nr 1, greve Joseph Wilhelm Maximilian von Sponeck, från vilken hon 1919-02-03 blev skild, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1919-09-30, med Maria-Sylvia von Teichman und Logischen, född 1892-08-15), född 1877-03-19 i Hüningen, Elsass], född 1895-12-20 på Lützow, dotter av greve Adolf Carl Otto Alexander Bassewitz-Behr och Dorothée Louise Helene Wanda Ebba Krell. Gift 2:o 1947-11-08 i Malmö (Snårestads förs, Malm. nr 3) med Svea Elisabeth Olsson (Efter skilsmässan erhållit K. M:ts tillstånd återtaga namnet Lachmann som släktnamn) i hennes 3:e gifte (gifte 1:o 1927-01-19 Snårestads förs, Malmöhus förs, vb. i Östra Torp, Malmöhuslän med godsägaren Johan Lachmann, född 1988-10-26, död 1939-09-19. 2:o 1941-11-19 i Snårestad, Malmöhuslän, med Kapten Ove Hans Letzén i han s 2:a gifte, född 1897-02-14 från vilken hon blev skild gm Malmö RR:s utslag 1945-09-24) född 1905-06-15 (Balkåkra förs, Malmöhus län), dotter av timmermannen Ola Olsson och hans hustru Hanna Jönsson.

Barn:

 • 1. Louise Dorothée, född 1925-06-30 i Stockholm
 • 1. Gustaf Jörgen, född 1932-05-06 i Stockholm (Gustav Vasa förs, fb nr 106).

TAB 8

Gösta Carl Augustin (son av Albert Carl August Lars, tab 4), född 1860-06-26, på Tosterup. Volontär vid skånska dragonregementet 1877-11-10. Mogenhetsexamen i Göteborg 1879-04-05. Elev vid krigsskolan 1879-07-14. Utexaminerad 1880-10-28. Underlöjtnant vid skånska dragonregementet 1880-11-19. Ordonnansofficer hos inspektören för kavalleriet 1886-05-07–1890-06-04. RPrKrO4kl 1886-11-01. RÖFrJO 1886-11-05. RItKrO 1886-12-20. RRS:t StO3kl 1887-02-05. RFrHL 1888-11-30. Löjtnant 1890-09-05. Styrelseledamot i Kockums mekaniska verkstads aktiebolag 1893–1904 och i Malmö–Ystads järnvägsaktiebolag 1896–1902. Avsked med tillstånd att som lönlös kvarstå vid regementet 1894-05-12. Ryttmästare i regementet 1897-12-31. Avsked 1898-01-07. Död 1903-03-27 på Marsvinsholm. Innehade Marsvinsholm och Västergård, båda i Balkåkra socken, Malmöhus län. Gift 1892-10-10 i Tosterups kyrka med (romerska riksfriherrinnan) Ida Anna Hedvig Fredrika Stjernblad i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1876-09-14 på Marsvinsholm med kammarherren friherre Adolf Rutger Bennet, född 1847, död 1889), född 1857-09-25 på Marsvinsholm, död där 1894-06-20, dotter av ryttmästaren (romerske riksfriherren) Jules Edvard Stjernblad nr 1370, och Anna Ulrika Gustava Berghman.

 • Dotter:
 • Ida, född 1894-06-20, på Marsvinsholm, död där 1894-06-21.

TAB 9

Carl Augustin Alfred Tomas (son av Gustaf Carl Albert August, tab 3), född 1825-10-08 Rödjenäs. Kadett vid Karlberg 1840-01-18. Utexaminerad (Hc.) 1846-09-12. Sekundlöjtnant vid flottan 1846-10-17. RFrHL 1852. Död 1854-04-01 i Amélie-les-Bains i södra Frankrike. Gift 1851-05-17 i staden Hobart i engelska kolonien Tasmanien med Mary Bell Scott i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1859-09-26 med premiärlöjtnanten, friherre Gustaf Johan Vilhelm Åkerhielm af Blombacka, född 1829, död 1863. 3:o 1866-12-29 i Stockholm med vice amiralen Carl Filip Samuel Virgin, född 1824, död 1906), född 1826-02-05 i Hobart, död 1895-04-06 på Liatorp vid Hälsingborg, dotter av »colonial surgeon», doktor James Scott och Lucy Margaret Davey.

Barn:

 • Carl Augustin, född 1854. Ryttmästare. Se tab 10.

TAB 10

Carl Augustin (son av Carl Augustin Alfred Tomas, tab 9), född 1854-08-01 på Tosterup. Volontär vid skånska husarregementet 1874-01-29. Vice korpral 1875-06-09. Mogenhetsexamen 1876-05-26. Elev vid krigsskolan 1876-07-18. Utexaminerad. 1877-10-16. Underlöjtnant vid skånska husarregementet 1877-11-09. Attacherad vid beskickningen i Spanien med anledning av Alfonso XII:s förmälning 1879-11-00. RSpCIII:sO 1879-11-29. Löjtnant 1886-05-06. Direktör i Svaneholms jordbruksaktiebolag 1893-01-21–1902. Ryttmästare i regementet 1897-05-07 och vid regementet 1898-09-07. RSO 1899-12-01. Avsked med tillstånd att såsom ryttmästare i nämnda regementets reserv kvarstå 1904-08-12. Avsked ur krigstjänsten 1919-08-01. Off FrHL 1921-05-20. Ägde Henriksfält i Glemminge socken, Kristianstads län till 1921, samt äger sedan 1883 Liatorp vid Hälsingborg och sedan 1902 Svaneholm i Skurups socken, Malmöhus län. Död 1934-02-05 på Svaneholm (Skurups förs, Malmöhus län db). Gift 1883-08-18 i Skurups kyrka med Eva Augusta Hallenborg, född 1864-12-08 på Svaneholm, död 1947-08-01 på Svaneholm, Skurups förs, Malmöhus län (db nr 19). Dotter av ryttmästaren Washington Sven Adolf Filip Carl Hallenborg nr 1736, och grevinnan Fredrika Lovisa Matilda Sparre af Söfdeborg nr 66.

Barn:

 • Gustaf Carl Johan Augustin, född 1885-01-18 på Liatorp. Mogenhetsexamen 1904-05-14 Volontär vid kronprinsens husarregemente 1904. Död 1906-01-06 på Svaneholm.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: