:

Stiernsparre nr 1819

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Stiernsparre nr 1819 †

Adlad 1727-08-08, introd. s. å. Utdöd 1802-05-23. Ätten har gemensamt ursprung med adliga ätten von Arbin.


1SAB. 2At (Sch). 3Ssn.

TAB 1

Nils Andersson. Rådman i Arboga 1657. Gift med Sara Eriksdotter, dotter av rådmannen i nämnda stad Erik Jonsson.

Barn:

 • Erik Nilsson Arbin, född 1640 i Arboga, efter vilken stad han tog sitt tillnamn. Rådman och faktor därst. Död 1719. Gift 1:o med Brita Brandin, född vid Frövi bruk i Näsby socken, Örebro län, död 1694 i Arboga, dotter av bruksinspektören Peter Gustafsson Brandin och Sara Staffansdotter.

Barn:

 • 1. Nils Eriksson Arbin, född 1677. Kamrerare. Död 1730. Se Tab. 2.
 • 1. Magnus Gabriel Arbin, adlad Stiernsparre, född 1679, död 1757. Se Tab. 4.

TAB 2

Nils Eriksson Arbin (son av Erik Nilsson Arbin, Tab. 1), född 1677-01-15 (5/1) i Arboga. Bokhållare vid Stockholms stads auktionskammare. Kamrerare i fortifikationskontoret i krigskollegium 1714-02-08. Konfirm.fullm. s. å. 1/6. Död 1730-11-26 i Stockholm och begraven 1731-01-18 i Färentuna kyrka, Stockholms län. Gift 1:o 1708 med Hedvig Eleonora Wallin, död 1712-05-02 i barnsäng, dotter av superintendenten i Härnösand Göran Wallin och Ingrid Gadd samt faster till kanslirådet Fredrik Ulrik Wallin, adlad Wallenstråle. Gift 2:o 1715-01-00 med Anna Brita Blomhielm i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1702 med fortifikationskaptenen Johan Anders Graaf, död 1706 i Kalmar), född 1687-07-31 i Stockholm, död där 1756-04-09 och begraven s. å. 20/4 i Färentuna kyrka, dotter av fortifikationskamreraren Göran Blåman, adlad Blomhielm 1705-04-19, men ej introd., och Brita Andersdotter Malm.

Barn:

 • 1. Georg Arbin, född 1710. Kapten. Död 1756. Se Tab. 3
 • 2. Axel Magnus Arbin, adlad von Arbin, född 1717. Generallöjtnant. Död 1791. Se adliga ätten von Arbin nr 2054, Tab. 1.

TAB 3

Georg Arbin (son av Nils Eriksson Arbin, Tab. 2), född 1710-10-10 i Säbrå prästgård vid Härnösand. Volontär vid fortifikationen 1726. Konduktör därst. 1732-04-29. Löjtnant 1741-05-26. Kapten 1749-05-01. Död 1756-09-04 i Stockholm och begraven s. å. 8/9 i Färentuna kyrka, Stockholms län. Gift 1733-08-19 i Stockholm med sin styvmoders brorsdotter Catharina Margareta Blomhielm, född 1709-11-01 i Stockholm, död där 1789-01-03, dotter av fortifikationskaptenen Axel Blomhielm och Eva Margareta Ulfvenklou.

Barn:

 • Axel Gustaf Magnus Arbin, adlad och adopt. von Arbin, född 1739. Överste. Död 1828. Se adliga ätten von Arbin nr 1819, Tab. 4.

TAB 4

Magnus Gabriel Arbin, adlad Stiernsparre (son av Erik Nilsson Arbin, Tab. 1), född 1679-11-29 i Arboga. Kanslist vid generalkrigskommissariatet 1702. Guvernementssekreterare i Skåne 1707. Provinsialinspektor över landtullarna därst. Överinspektörs titel 1719. Adlad 1727-08-03 (introd. s. å. under nr 1819). Preses i tull- och accisrätterna i Skåne, Halland och Blekinge 1731. Överinspektör vid småtullarna och preses i tull- och accisrätten i Stockholm 1734. Död 1757-03-20. Gift 1721-01-01 på Halmstads slott med friherrinnan Anna Sofia Faltzburg, född 1688-09-19 i Stockholm, död där 1756-03-15, dotter av generalmajoren och landshövdingen Axel von Faltzburg, friherre Faltzburg, och Sofia Örnestedt.

Barn:

 • Axel Magnus, född 1721-11-05. Extra ordinarie kanslist i k. kansliet1. Hovjunkare1 1745-07-01. Kammarherre1 1746-12-30. Hovmarskalk1 1761-08-28. Död barnlös 1792-11-17 Ågården, vilken egendom han 1786-10-15 stiftade till fideikommiss för sin broder Erik Peter och sedan för sin andre broder Gabriels dotter Petronella Sofia Stiernsparre2. Hans och hans frus vapen uppsattes i Råda kyrka2. Gift 1762-05-25 med Catharina Margareta Emstech, adlad och adopt. Loos, i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1732-06-16 med generalmajoren och landshövdingen Lorentz Christoffer Stobæus, adlad Stobée, född 1676, död 1756), född 1715-08-16, död 1776-10-01 på Ågården, dotter av borgmästaren i Hamburg Mikael Emstech och Margareta Elisabet von Ahlefelt.
 • Carl Gustaf, född 1722-11-18 i Malmö, död 1728 och begraven s. å. 8/5 därst.
 • Gustaf Gabriel, född 1724. Major. Död 1778. Se Tab. 5
 • Sofia Margareta, född 1725-01-31 i Malmö, död 1726 och begraven s. å. 14/2 därst.
 • Beata Charlotta, född 1727-01-13 i Malmö, död där s. å. 10/4.
 • Margareta Charlotta, född 1728-02-26 i Malmö, död 1730 och begraven s. å. 16/6 därst.
 • Carl Fredrik, född 1729-05-06 i Malmö.
 • Erik Peter, född 1730. Överste. Död 1802. Se Tab. 6

TAB 5

Gustaf Gabriel (son av Magnus Gabriel Arbin, adlad Stiernsparre, Tab. 4), född 1724-01-30 i Malmö. Konstit. extra löjtnant vid amiralitetet 1740. Var en tid i preussisk tjänst. RSO 1761-11-23. Kapten på extra stat vid Älvsborgs regemente 1763-02-14. Stabskapten 1767-07-07. Major. Avsked 1770-11-22. Död 1778-11-18 i Örebro. Gift 1763 i Stockholm med Ulrika Charlotta Montan, född 1735, död 1829-05-25 Ågården, dotter av3 häradshövdingen i Södermanland Olof Christoffer Montan och Birgitta Christina Laurell.

Barn:

 • Sofia Christina, född 1763, död 1764 i Stockholm och begraven s. å. 22/1.
 • Margareta Ulrika, född 1765-08-04. Stiftsjungfru. Död 1783-03-17 på Ågården.
 • Axel Gabriel, född 1767-11-09 Vardala. Sergeant vid änkedrottningens livregemente2. Död 1778 före 15/10 i Stockholm.
 • Petronella Sofia, till Ågårdens fideikommiss, vilken fideikommissegendom hon erhöll efter farbrodern Erik Peters död. Född 1769-12-21. Stiftsjungfru. Död 1857-11-23. Gift 1793-12-08 på Ågården med kammarherren Gustaf Silfversparre (Stiernsparre), nr 99, i hans 2:a gifte, född 1747, död 1827.

TAB 6

Erik Peter (son av Magnus Gabriel Arbin, adlad Stiernsparre, Tab. 4), född 1730-05-08 i Malmö. Page vid hovet 1743-12-20. Kvartermästare vid norra skånska kavalleriregementet 1748-03-09. Kammarpage1 1752-12-21. Fänrik vid Cronhjortska regementet 1754-06-13. Löjtnant 1758-09-11. Kapten vid fribataljonen s. å. 26/9. Placerad vid Björnbergs regemente 1762-09-14. RSO 1770-04-28. Major i armén 1772-09-13. Sekundmajor vid änkedrottningens livregemente 1773-01-27. Överstelöjtnant vid Sprengtportska regementet 1782-09-19. Överste i armén 1792-05-15. Avsked från överstelöjtnantsbeställningen 1794-06-23. Död 1802-05-23 på fideikommissegendomen Ågården i Råda socken, Skaraborgs län och slöt ätten på svärdssidan. Han bevistade pommerska kriget. Gift 1:o 1781-10-16 i Stockholm med stiftsjungfrun Magdalena Sandels, född 1762-03-07, död 1785-05-28 i Landskrona och begraven s. å. 1/6, dotter av bergsrådet Samuel Sandel, adlad Sandels, och Catharina Elisabet Brandt. Gift 2:o 1786-11-25 på överstebostället Tomarp i Kvidinge socken, Kristianstads län med friherrinnan Juliana Maria Lovisa von Platen, född 1765-04-07, död 1824-05-07, dotter av en av rikets herrar, fältmarskalken och generalguvernören Filip Julius Bernhard von Platen, natural. och friherre von Platen, och Juliana Regina von Usedom.

Barn:

 • 1. Sofia Elisabet Magdalena, född 1783-09-25 i Landskrona, död där 1785-04-12 och begraven s. å. 14/4.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: