Wrangel af Fall nr 1859

Från Adelsvapen-Wiki

1859.jpg


Adliga ätten Wrangel af Fall nr 1859 †

Natural. 1734-12-02, introd. 1742. Utdöd 1815-04-27.

Om ättens äldre släktled se adliga ätten Wrangel af Sauss.


1 Rf. 2 Rf och SK. 3 Ridd. o. Ad. protokoll. 4 RHH. 5 Medd. av före detta postm. H. Lagergren, Falun.

TAB 1

Moritz Wrangel (son av Moritz Wrangel, se adliga ätten Wrangel af Sauss, Tab. 1), till Itfer i Haljalls socken, som han ärvde efter fadern, men försålde 1587, och Koil i Haggers socken, som han erhöll genom sitt gifte, båda i Estland. Född omkr. 1523. Död före 1590-03-07. Gift 1547 med Gertrud (Edda) von Tödwen, dotter av Wilhelm von Tödwen, till Koil och Ringen och Margareta Liwen.

Barn:

 • Vilhelm Wrangel, till Koil. Deltog i fälttåget i Finland 1598. Fänrik vid estländska adelsfaneregementet 1599. Var manngerichtsassessor i Harrien 1617. Död före 1631. Gift med Catharina Maydell, dotter av amiralen Tönnes Maydell och Catharina Schneider.

Barn:

 • Jürgen Wrangel, till Fall i Kegels socken, Estland, som han erhöll genom sitt gifte. Kapten vid Savolaks infanteriregemente, med vilket han 1630-07-01 ankom till Stralsund för att deltaga i trettioåriga kriget. Var major, då han i mars 1632 med en bataljon av regementet anslöt sig till konungens armé i Bayern för att överskrida Donau. Beordrad av konungen att vid övergången av Lech s. å. 4/4 med 300 man av Savolaks regemente sätta över floden på båtar för att på en holme vid den fientliga stranden anlägga ett brohuvud. Företaget lyckades, men knappast hade finnarna fullgjort sitt uppdrag, förrän fienden kastade sig över dem. Stupade sannolikt vid detta tillfälle, ty s. å. 14/4 erhöll hans änka i förläning Paimela sätesgård i Hollola socken i Finland. [1]. Gift med Anna von Neukirch, till Fall, levde ännu 1667, sannolikt dotter av Hans von Neukirch, vars arvingar av konung Gustaf II Adolf erhöllo konfirmation på Fall.

Barn:

 • Vilhelm Wrangel, till Fall. Fänrik vid Tavastehus läns infanteriregemente 16501. Avsked 16551. Kapten vid Viborgs läns infanteriregemente 16581. Major 16751. Var 1681 överstelöjtnant vid Pistolekors' regemente och 1682 kommendant i Dünamünde. Död före 1688. Han var tvilling med brodern Johan, kapten, som ärvde Paimela och vars ättlingar stannade i Finland. Johans son Claes Johan blev natural. svensk adelsman2 1686 den 15 oktober, men fick icke introduktion, då han pretenderade att såsom avkomling av danskt riksråd i Estland få inkomma i riddarklassen.3. Gift 1675-02-01 med Margareta Lode från Livland i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1657-07-27 med lantrådet Vilhelm Ulrich), levde 1677-04-05, dotter av mannrichtern Gerhard Lode, natural. Lode från Livland, och Anna Maria von Treiden.

Barn:

 • Carl Gustaf Wrangel, född 167(6). Kapten vid Harriska lantmilisregementet 1702-08-05. Konfirm. fullm. 1707-04-23. Död före 1720. Gift 1695-03-13 i Reval med Margareta Maria von Krusenstierna, dotter av kaptenen Adolf Fredrik von Krusenstern (von Krusenstierna), nr 460, och Johanna Catharina Taube.

Barn:

 • Vilhelm Gustaf Wrangel, natural. Wrangel af Fall, döpt 1697-04-02 i Reval4. Kom i tjänst 1708. Mönsterskrivare vid Åbo läns infanteriregemente 1710-12-20. Sergeant vid livgardet 1714-04-16. Fänrik därst. 1716-01-03. Adjutant 1717-07-22. Kapten vid Norrlands äntergastregemente s. å. 11/12. Kapten vid Södermanlands regemente 1719-12-29. Kapten vid dalregementet 1733-03-20. Natural. svensk adelsman 1734-12-02 (introd. 1742 under nr 1859). Major vid sistnämnda regemente 1741-10-01. Avskedad 1744-06-08. Död 1774-06-30 i Reval. Bevistade belägringen av Reval 1710 och finska kriget 1741–1743. 'Han var delaktig i dalupproret 1743 och dömdes därför samma år den 21 dec. till 21 dygns fängelse vid vatten och bröd samt att därefter hållas på behaglig tid i fängelse å Varbergs fästning, varifrån han frigavs den 26 nov. 1751 eller vid konung Adolf Fredriks och drottning Lovisa Ulrikas kröning.'. Gift 1719-09-20 Sjuenda med Ingeborg Silfversparre, född 1699, död 1772-01-13 på sin egendom Lida i Sättersta socken, Södermanlands län, dotter av landshövdingen Arent Silfversparre, och friherrinnan Ingeborg Stake.

Barn:

 • Carl Vilhelm, döpt 1720-09-12 i Stockholm.
 • Magdalena Johanna, född 1722-02-08, död ogift 1803-02-12 i Norrköping.
 • Hedvig Juliana, född 1728-12-06, död ogift 1786 i Reval.
 • Arent Johan, född 1730. Ryttmästare. Död 1781. Se Tab. 2.
 • Regina Christina, född 1731-03-01, död 1814-09-27 Edeby Gift 1756 med sin kusin, löjtnanten Harald Gustaf Grüner, nr 763, född 1721, död 1806.
 • Virginia Maria, född 1732-05-15, död ogift 1810-12-31 i Norrköping.
 • Adam Fredrik, född 1733. Kapten. Död 1805. Se Tab. 3
 • Mikael Otto, född 1734-09-11. Volontär 1746. Lärstyrman 1749. Arklimästare 1754-12-11. Löjtnant vid amiralitetet 1755-10-04. RSO 1772-05-28. Kapten. Död barnlös 1815-04-27 i Norrköping och slöt ätten på svärdssidan. Gift 1804-01-17 med Brita Gustava Fock i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1816-05-12 i Norrköping med fabrikören Erik Bancks. Gift 3:o 1818-06-18 i Törnevalla socken, Östergötlands län, med sin frände, majoren Georg Fredrik Fock, B, född 1796, död 1830), född 1772-03-06 Forsby s socken, Östergötlands län, död 1836-06-13 på Djursnäs, dotter av löjtnanten Adolf Fredrik Fock, B, och hans 1:a fru Märta Christina Roxendorff.
 • Eva, född 1736-04-19 Norrby, död 1737-05-30 på Sollerön Kopparbergs län.[5]
 • Anna Margareta, född 1738-12-22, död ogift 1796-09-06 Hedenlunda
 • Brita, född 1740-06-12. Död 1805-10-12 i Reval.4. Gift där 1773-11-14 med ryske majoren Justus Fredrik von Heller, född 1722-05-21 i Poenals socken, Estland.
 • Charlotta Vilhelmina, född 1743-07-07, död 1820-01-30 i Norrköping. Gift 1765 med löjtnanten Fredrik Vilhelm Nisbeth, född 1727, död 1798.

TAB 2

Arent Johan (son av Vilhelm Gustaf Wrangel, natural. Wrangel af Fall, Tab. 1), född 1730-01-19. Volontär vid amiralitetet 1743. Styrman därst. Korpral vid livregementet till häst 1751-05-03. Sekundkornett därst. 1758-07-03. Stabskornett 1759-08-14. Löjtnant vid livregementet 1770-08-14. Ryttmästares avsked 1771-08-14. Död 1781-04-28 Brydinge. Han var med i pommerska kriget 1758–1762. Gift 1763-09-06 Oppeberg med Marta Hedvig Pistolskiöld, född 1742-05-26, död 1815-07-11 i Stockholm, dotter av ryttmästaren Carl Pistolskiöld, och Anna Christina Åkerhielm.

Barn:

 • Inga Christina, född 1768-09-19 Boda, död 1834-01-22. Gift 1799-07-04 i Stockholm med kaptenen Gustaf Engelbrekt Meck, född 1765.
 • Hedvig Johanna Carolina, född 1770-07-18 på Boda, död ogift 1854-02-01 i Stockholm, den sista av ätten.

TAB 3

Adam Fredrik (son av Vilhelm Gustaf Wrangel, natural. Wrangel af Fall, Tab. 1), född 1733-07-06 Norrby. Volontär vid Södermanlands regemente 1748-08-25. Kadett vid kadettkåren i Stockholm 1751-03-04. Sekundadjutant vid nämnda regemente 1757-01-21. Premiäradjutant därst. s. å. 1/4. Fänrik 1758-07-03. Löjtnant 1762-05-26. Stabskapten 1772-07-08. Avsked 1776-12-18. Död 1805-05-05 Vilsta. Han bevistade pommerska kriget. Gift 1766-03-16 i Stockholm med Emerentia Margareta Hedmansson, född 1741, död 1776-12-18 Brogetorp, dotter av revisorn Anders Hedmansson.

Barn:

 • Carl Gustaf Fredrik, född 1767-03-07. Page. Död 1786-04-02 i Stockholm.
 • Arent Otto, född 1769-08-22, död s. å. 30/9.
 • Harald Vilhelm, född 1770-11-11, död 1773-11-10.
 • Gustava Maria, född 1773-01-02, död 1774-03-11.
 • Johanna Margareta, född 1775-04-05 på Brogetorp, död där 1776-06-13.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.