:

Stedt nr 1468

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Stedt nr 1468

Adlad 1712-10-20, introd. 1719. Medd. om hela släkten har lämnats av organisationschefen Nils Stedt.

Stedt A146800.jpg

TAB 1

Stedt (översiktstab. 1). Ryttmästare under konung Carl XI:s regering. Död i Pommern. Gift med Maria Schurman från Tyskland, död 1712 och begraven s. å. 18/4 i Vreta kloster.

Barn:

 • Nils Stedt, adlad Stedt, till Hook, Norrhult, Stensjö och Svenarum, alla i Svenarums socken Jönköpings län. Född 1679-10-17. Auskultant i Göta hovrätt. Landssekreterare i Östergötlands län 1707-09-13. Assessor i nämnda hovrätt 1712-03-13. Adlad 1712-10-20 (introd. 1719 under nr 1468). Ordningsman i Närke 1718-09-01. Lagman i Västerviks lagsaga s. å. och i Karlstads läns lagsaga 1719. Ordningsman i Värmland s. å. Åter assessor i förutn. hovrätt s. å. Lagman i Halland 1721-07-29 och i Tio häraders lagsaga 1729-03-27. Död 1736-12-17 och begraven i Stedtska gravkoret på Svenarums kyrkogård Jönköpings län. Han anlade 1728 på säteriet Hooks ägor Lindefors järnbruk. Gift 1:o 1712-05-11 med Sara Catharina Linroth, född 1692-07-15 död 1718-01-29, jordfäst s. å. 12/2 i Jönköpings kyrka och begraven i Stedtska gravkoret på Svenarums kyrkogård, dotter av majoren och brukspatronen Claes Linroth, och Sara Ehrenpreus. Gift 2:o 1722-02-22 med den 1:a fruns kusin Anna Maria Linroth i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1711-01-03 med ryttmästaren Erik Simzon, adlad Simzon, död 1720), född 1687-04-04 död 1773-04-24 på Nydala och begraven hos mannen, dotter av assessorn Johan Linroth, och hans 1:a fru Brita Rokes.

Barn:

 • 1. Sara Maria, född 1713-02-22, död 1798-02-06 på Gustavsvik vid Kristinehamn. Gift där 1732-01-04 med sin moders kusin och sin styvmoders broder, kammarherren Axel Linroth, född 1701, död 1762.
 • 1. Brita Catharina, född 1714-01-25. Död 1796-09-09 i Karlstad. Gift 1733-08-02 med sin moders kusin, sin styvmoders broder och sin systers svåger, assessorn och brukspatronen Johan Gustaf Linroth, född 1704, död 1772. 'De stiftade 1756 Lång i Grums socken Värmlands län till fideikommiss för sina avkomlingar, varav dock blott en tredjedel nu. enligt en ny stiftelse av år 1796, är fideikommiss inom adliga ätten Rosensvärd.'
 • 1. Claes Henrik, född 1715. Kammarherre. Död 1786. Se Tab. 2.
 • 1. Anna Christina, född 1716-08-04, död 1737-08-13 efter barnsäng och begraven s. å. 19/8 i Hakarps socken Jönköpings län. Gift 1735-11-13 med sin moders kusin, överdirektören Nils Ehrenpreus, född 1697, död 1738.

TAB 2

Claes Henrik, (son av Nils Stedt, adlad Stedt, Tab. 1), till Nydala i likanämnd socken, Hook med Lindefors järnbruk i Svenarums socken och Fredriksdal i Almesåkra socken (alla i Jönk.) m. m. Född 1715-07-24. Hovjunkare1 1740-01-04. Kammarherre1 1744-10-24. Död 1786-01-20 i Jönköping och begraven i Stedtska gravkoret på Svenarums kyrkogård. Han anlade 1764 Lindefors manufakturverk. Gift 1742-06-03 på Hook med sin styvsyster Carolina Simzon född 1720-04-20 Årup, död 1796-03-06 på Viresjö Malmbäcks socken Jönköpings län och begraven hos mannen, dotter av ryttmästaren Erik Simzon, adlad Simzon, och Anna Maria Linroth.

Barn:

 • Nils, till Fredriksdal samt Jära och Jordanstorp, båda i Ljungarums socken Jönköpings län och del i Upperuds bruk i Skålleruds socken Älvsborgs län, född 1743-12-15 på Viresjö. Student i Uppsala8 1757-10-18. Volontär vid Spens'ska regementet 1761-01-24. Sergeant därst. s. å. 21/11. Fänrik 1763-08-19. Löjtnant 1770-10-31. Kapten vid änkedrottningens livregemente 1774-03-16. Korpral vid livdrabantkåren 1778-01-21. Överstelöjtnants avsked 1783-04-30. Död barnlös 1827-12-17 i Jönköping och begraven i Stedtska gravkoret på Svenarums kyrkogård. Gift 1789-07-18 i Norrköping med stiftsjungfrun Eva Sofia Queckfeldt, född 1760-06-08, död 1834-09-07 i Jönköping i kolera, dotter av stadsmajoren Carl Jakob Queckfeldt, och friherrinnan Eva Maria Lilliesvärd.
 • Claes Erik, född 1745-01-23 på Viresjö, död där 1748-12-09.
 • Carl, född 1746-06-19 på Viresjö, död där 1748-12-07.
 • Anna Maria, född 1747-10-15 på Viresjö, död där 1748-01-08.
 • Catharina, född 1749-10-29 på Viresjö, död där s. å. 14/11.
 • Sara Catharina, född tvilling 1751-08-14 på Viresjö, död där 1759-07-28.
 • Carolina, född tvilling 1751-08-14 på Viresjö, död 1835-01-08 Fågelvik och begraven 1836-02-08 i Stedtska gravkoret på Svenarums kyrkogård Jönköpings län. Gift 1774-08-07 i Malmbäcks kyrka med generalmajoren greve Fredrik Posse, född 1722, död 1801.
 • Carl Gustaf, född 1755-02-07 på Viresjö, död ogift 1774-05-14 på Upperud.
 • Johan Axel, född 1756. Landshövding. Död 1805. Se Tab. 4.
 • Anna Juliana, till Bodanäs i Norra Sandsjö socken Jönköpings län och Viresjö. Född 1758-01-13 på Viresjö. Död ogift 1805-11-14 på nämnda egendom och begraven i Stedtska gravkoret på Svenarums kyrkogård.
 • Catharina, född 1760-05-09 på Viresjö, död där s. å. 11/9.
 • Adolf Fredrik, född 1761-08-19 på Viresjö, död där 1763-04-18.

TAB 3

Claes, (son av Claes Henrik, Tab. 2), till Nydala i likan, socken, Hook och Hubbestad i Svenarums socken (båda i Jönk.) samt del i Upperuds bruk i Skålleruds socken Älvsborgs län. Född 1753-02-09 på Viresjö. Arkivarie i Göta hovrätt. Avsked med lagmans titel 17822. Död 1844-03-05 i Jönköping och begraven i Stedtska familjegraven på därvarande östra kyrkogård. Gift 1:o 1783-08-31 på Värmlands-Säby i Visnums socken Värmlands län med sin moders både kusin och syssling Constantia Gustava Linroth, född 1758-09-02, död 1795-02-18 på Nydala i likanämnd socken Jönköpings län och begraven hos mannen, dotter av översten Carl Linroth, och friherrinnan Brita Maria Åkerhielm af Margretelund. Gift 2:o 1797-05-20 i Alingsås med friherrinnan Catharina Juliana Silfverskiöld i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1776-10-20 på Sjöryd i Öggestorps socken, Jönk., med lagmannen Johan Adolf Spaldencreutz, född 1747, död 1794), född 1758-03-29, död 1842-12-10 i Jönköping, dotter av presidenten Arvid Silfverskiöld, friherre Silfverschiöld, och grevinnan Ulrika Magdalena von Seth.

Barn:

 • 1. Carolina Gustava, född 1786-04-21 på Nydala, död 1864-03-24 i Växjö. Gift 1806-01-27 på Nydala med ryttmästaren Carl Silfversparre, född 1776, död 1849.
 • 2. Juliana Christina (Julie), född 1801-10-21 på Nydala, död 1882-07-28 i Jönköping och ligger jämte sin man begraven i Stedtska familjegraven å därvarande östra kyrkogård. Gift 1823-07-15 Hubbestad i Svenarums socken Jönköpings län med häradshövdingen Vollrat Ulfsparre af Broxvik, född 1789, död 1881.

TAB 4

Johan Axel, (son av Claes Henrik, Tab. 2), till Hook, Norrhult, Stensjö och Svenarum samt Lindsfors bruk, alla i Svenarums socken, och Lundholmen i Vrigstads socken (alla i Jönk.). Född 1756-07-20 Viresjö. Volontär vid Smålands kavalleriregemente 1764-05-05. Korpral därst. s. å. 4/5. Fältväbel vid Bohusläns dragonregemente 1769-05-01. Sekundadjutant därst. s. å. 12/12. Premiäradjutant 1771-06-05. Löjtnant 1773-12-01 stabskapten 1775-08-09. Sekundmajor vid Jönköpings regemente 1782-05-15. Premiärmajor därst. 1784-10-18 avsked från krigstjänsten 1788-07-22. Vice landshövding i Jönköpings län 1801-01-09. Landshövding därst. s. å. 19/2. RSO 1802-12-09. Död 1805-04-07 och begraven i Stedtska gravkoret på Sveniarums kyrkogård. Bevistade kampanjen i Sachsen och Böhmen 1778–1779 samt finska kriget 1788. Gift 1783-03-18 i Hakarps socken Jönköpings län med sin moders syssling stiftsjungfrun Ulrika Christina Ehrenpreus, född 1763-03-31 Huskvarna

Barn:

 • Claes Fredrik, född 1785. Kammarherre. Död 1848. Se Tab. 5
 • Carl Axel, född 1786-05-30 Tolarp, död 1787-01-07 på Hook.

TAB 5

Claes Fredrik, (son av Johan Axel, Tab. 4), född 1785-06-26 Tolarp. Fänrik vid Svea livgarde 1803-01-25. Adjutant därst. 1805-05-06. Avsked 1807-02-04. Brukspatron. Kammarherre 1824. Död 1848-01-28 och begraven i Stedtska familjegraven på Jönköpings östra kyrkogård. Han ägde fäderneegendomarna Hook, Norrhult, Stensjö, Svenarum och Lindsfors bruk, ävensom Hällinge i Näsby socken, Trishult i Lannaskede socken och Åkerby i Rogberga socken (alla i Jönk.) samt Liljeholmen vid Jönköping. Gift 1808-03-25 Hubbestad med sin farbroders styvdotter Catharina Elisabet Spaldencreutz, född 1790-11-07 Gusum död 1840-06-26 på Liljeholmen vid Jönköping och begraven i familjegraven på Jönköpings östra kyrkogård, dotter av lagmannen Johan Adolf Spaldencreutz, och friherrinnan Catharina Juliana Silfverschiöld.

Barn:

 • Claes Axel, född 1808. Ryttmästare. Död 1850. Se Tab. 6.
 • Christina Juliana, född 1810-02-06 på Hook, död ogift 1856-02-13 i Jönköping och begraven i familjegraven därst.
 • Nils Mauritz, född 1817. Borgmästare. Död 1896. Se Tab. 9.
 • Johan Adolf, född 1818-04-12 Hällinge. Kadett vid Karlberg 1831-04-15. Avgången därifrån 1833-03-29. Bankobokhållare. Död ogift 1843-04-19 i Jönköping och begraven i familjegraven därst.
 • Gustaf Baltzar, född 1819. Kapten. Död 1873. Se Tab. 11.
 • Catharina Sofia (Carin), född 1822-09-21 på Hällinge. Död 1889-09-28 i Stockholm och ligger jämte sin man begraven å hans föräldrars gravplats i Kölingareds kyrkogård Älvsborgs län. Gift 1843-07-29 på Liljeholmen vid Jönköping med sin syssling och sin broders svåger, kaptenen friherre Carl Fredrik Gustaf Pfeiff, född 1811, död 1880.

TAB 6

Claes Axel, (son av Claes Fredrik, Tab. 3), född 1808-12-31 Hook. Fanjunkare vid Jönköpings regemente 1822-02-01 kadett vid Karlberg 1823-12-05. Utexaminerad 1831-03-29. Kornett vid livregementets husarkår s. å. 23/4. Löjtnant därst. 1838-07-21. Ryttmästares avsked 1849-04-11. Död 1850-11-28 på sin egendom Bråntorp i Askers socken Örebro län och begraven på Askers kyrkogård. Gift 1842-09-08 Årås med friherrinnan Sofia Ulrika Carolina Pfeiff, född 1815-04-17 i Nyköping, död 1886-12-13 i Mullsjö i Nykyrka socken Skaraborgs län och begraven s. å. 14/12 å Kölingareds kyrkogård, dotter av kammarherren friherre Johan Adolf Pfeiff, och Sofia Fredrika Dorotea Homeyer.

Barn:

 • Carin Fredrika Sofia (Frida), född 1844-08-17 Bråntorp, död ogift 1878-07-24 Strömsberg och begraven å Kölingareds kyrkogård.
 • Carin Ulrika Emilia, född 1846-06-19 död 1854-12-11 i Jönköping och begraven på Kölingareds kyrkogård.
 • Claes Adolf, född 1848. Trafikchef. Död 1916. Se Tab. 7.
 • Nils Gustaf, född 1850-04-04 på Bråntorp. Kadett vid Karlberg 1868-05-01. Utexaminerad 1870-05-16. Underlöjtnant i Smålands grenadjärbataljon s. å. 25/5. Transp. som underlöjtnant till fortifikationen 1871-05-05. Extra repetitör vid krigshögskolans å Marieberg fortifikationsövningar 1875-07-27–6/8. Löjtnant 1876-03-24. T. f. bibliotekarie och arkivarie vid fortifikationen 1882-05-01–1886-05-01. T. f. lärare vid krigsskolans befästnings- och broslagningsövningar 1882-06-15–1882-06-28. 2. lärare i befästnings- och broslagningslära vid krigsskolan 1882-11-01–1884-10-31. Lärare i befästningskonst och befästningsritning vid artilleri- och ingenjörhögskolan 1884-07-15–1890-07-14. Chefens för fortifikationen 1. adjutant 1884-07-17–1890-03-10. Kapten 1885-01-23. Sekreterare i fortifikationskommittén 1887-09-20. Ledamot av nämnda kommitté 1888-12-01. Lärare i den teoretiska kursen i militärämnen för aspiranter till väg- och vattenbyggnadskåren 1890-09-01–22/11. Företog en militär studieresa till Rumänien genom Tyskland och Österrike-Ungern 1891 maj–sept. TMO3kl s. å. i okt. RSO s. å. 1/12. Sekreterare i fortifikationskommittén 1893-01-10. Ledamot av arméns fullmäktige s. å. 9/10–14/11. Vald till revisor i arméns pensionskassa till det är krigsbefälet eller arméns fullmäktige nästa gång sammanträda s. å. 13/11. Revisor i arméns pensionskassa 1894–1897. Kommenderad att övervara artillerikommitténs överläggningar 1894-01-13. Kommenderad att biträda generalstabens krigshistoriska avdelning s. å. 12/2. Ledamot av fortifikationskommittén 1895-02-28. Överadjutant och major vid generalstaben s. å. 19/8. Chef för dess krigshistoriska avdelning s. å. 22/8. Bevistade Västra tyska armékårens höstmanövrer i Neder-Schlesien s. å. 15/7–17/7. LKrVA 1896-04-21. Ledamot av kommittén angående förslag till bestämmelser rörande arméns fanor och standar s. å. 4/12. RPrRÖO3kl s. å. 19/12. LSkS 1897-02-27. RDDO s. å. 14/4. Överadjutant och överstelöjtnant vid generalstaben 1898-07-08. RNS:t OOlkl s. å. 13/10. Suppleant för ledamöterna i direktionen över arméns pensionskassa s. å. 4/11. Överstelöjtnant vid fortifikationen 1900-06-01. Chef för Svea ingenjörbataljon s. å. 5/6. Överste i armén 1902-02-14. Död 1904-09-16 i Stockholm och begraven på norra begravningsplatsen därst. Gift 1900-03-01 i Stockholms slottskyrka med Louise'' Josefine Charlotte Edholm, född 1868-08-13 Sveden, dotter av generaldirektören Edvard Martin Edholm (adl. ätten af Edholm) och Lovisa Christina Charlotta von Heijne.

TAB 7

Claes Adolf, (son av Claes Axel, Tab. 6), född 1848-02-13 Bråntorp. Extra elev vid teknologiska institutet 1865–1866. Ord. elev 1866. Utexaminerad från dess fackskola för väg- och vattenbyggnadskonst 1869. Ritare vid statens järnvägsbyggnader 1869–1871. Nivellör och stationsingenjör vid Karlshamns–Vislanda järnvägsbyggnad 1872. Stationsingenjör vid Malmö–Ystads järnvägsbyggnad 1873–1874. Trafikchefs- och baningenjörsassistent vid Malmö–Ystads och Ystad–Eslövs järnvägar 1875. Kontrollerande ingenjör vid gasverket i Ystad 1879–1896. Trafikchef vid Börringe –Östratorps järnväg 1884-03-00 och vid Malmö –Ystad, Ystad–Eslöv och Ystad Gärsnäs järnvägar 1896-12-04 och vid Ystad–Brösarp, Ystad–Skivarp och Gärsnäs–S:t Olofs järnvägar 1901. RPrKrO3kl 1899-06-25. RVO 1907-12-01. Avsked 1911-08-01. Död 1916-08-22 i Spånga socken Stockholms län, ]] och begraven på Askers kyrkogård Örebro län. Gift 1878-10-23 i Ystad med Anna Sigrid Matilda Stolz, född 1856-07-03 i nämnda stad, S:t Petri,. Död 1934-11-22 i Äpppelviken, Bromm förs., Sthlm (db 205) och begr i Askers förs., Ör. Dotter av grosshandlaren Frans Teodor Stolz och Charlotta Botilda Ström.

Barn:

 • Sigrid Frida Sofia, född 1882-09-26 i Ystad, liksom syskonen.
 • Claes Axel Sigurd, född 1883-10-01 mogenhetsexamen 1902-06-04. Volontär vid Svea artilleriregemente s. å. 9/4. Elev vid krigsskolan 1903-09-00. Officersexamen 1905-03-24 underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 31/3 avsked 1907-05-17. Anställd vid Sundviks sågverk i Sunne socken Värmlands län 1907–1908. Kontorsskrivare vid statens järnvägsbyggnader (Inlandsbanan) 1909–1911-03-01. Bokhållare vid Porjus kraftverksbyggnader 1911-03-01–1914-12-31. Registrator i vattenfallsstyrelsen 1915-01-01. Sekreterare vid statens vattenfallsverk 1920-07-01. Avsked.
 • Sigrid Elly Charlotta, född 1885-10-01, död 1891-04-27 i Ystad och begraven å därvarande kyrkogård.
 • Claes Gustaf Adolf, född 1890. Direktör. Se Tab. 8.
 • Claes Adolf Henrik, född 1891-07-24. Studentexamen 1910-06-15. Elev vid tekniska högskolan 1911-09-15. Utexaminerad 1914-12-20. Driftingenjörsassistent vid Trollhätte kraftverk 1916-01-01/1–1918-12-31. Anställd hos Södra Sveriges ångpanneförening 1919-01-01–s. å. 31/12, hos Elektriska provningsanstalten 1920-01-01–1930-03-15 och hos Svenska elektricitetsföreningen 1930-03-15. Död 1939-08-24 i Stockholm (Stockholms län. Görans förs., db nr 313). Gift 1929-09-07 i Stockholm, Matteus förs., ]] med Karin'' Margareta Aurora Velander, född 1907-07-13.
 • Sigrid Elly Valborg, född 1893-07-19. Gift 1919-09-22 i Stockholm Kungsholms förs., ]] med försäkringstjänstemannen Carl Bertil Bergquist, född 1889-02-19.
 • Claes Nils Georg, född 1894-12-06. Studentexamen i Stockholm 1914-05-15. Extra ordinarie stationsskrivare vid Bergslagernas järnvägar s. å. 1/7. Stationsskrivare därst. 1916-01-01. Tjänsteman i försäkringsaktiebolag Skandia 1918-09-01. Organisationschef därst. 1921-01-01 och hos försäkringsaktiebolagen Skandia och Freja 1928-01-01. Gift 1925-10-08 i Stockholm Bromma förs., med Aina Alexandra Margit Gillquist, född 1898-02-28 i nämnda stad. Dotter av köpmannen Johannes H:son Gillquist och Anna Lovisa Alexandra Adolfsson.

TAB 8

Claes Gustaf Adolf, (son av Claes Adolf, Tab. 7), född 1890-02-16 i Ystad. Huvudman 1940. Studentexamen 1910-06-15. Tjänsteman vid Ängelholms sockerbruk 1910–1911. Extra ordinarie stationsskrivare vid bergslagernas järnvägar 1911-06-15. Ord. stationsskrivare 1913-01-01. T. f. stationsinspektor å Säffle station vid samma järnvägar 1917-01-01 s. å. 31/12. Kamrer vid Billeruds aktiebolag i Säffle 1918-01-011920-09-30. Kamrer och kassör vid Borgviks aktiebolag å Borgviks bruk 1920-09-30. Tjänsteman i försäkringsaktiebolag Freja 1923-12-01. Organisationschef därst. 1924-10-01. Kamrer 1926-07-01. Sekreterare i Svenska automobiltarifföreningen 1926–1930. Bitr. direktör i försäkringsaktiebolag Freja 1930-10-01. Styrelseledamot i Svenska Försäkringsföreningen 1936–1938. Medlem av samma förening från 1923 RVO. Gift 1915-03-23 i Spånga med Erika Maria (Eira) Löwe fr. vilken han blev skild gn Sth:s RR:s utslag 1943-03-17. Född 1892-07-15 i Östra Frölunda förs., Älvsborgs län. Dotter av (kamreraren) revisorn vid Billeruds aktiebolag Johan Henrik Löwe och Magna Cecilia Maria Svanberg. Gift 2:o 1943 i Borås (Oscars förs. Sth. vb nr 165) med Margaretha Elsa Märta Wästfelt . Född 1908-07-22 i Borås. Stiftsjungfru. Dotter av Carl Iwar Gustaf Wästfelt och Elsa Charlotta Håkansson.

Barn:

 • 1. Claes-Henric
 • 1. Claes Nils-Hugo Gustafsson

TAB 9

Nils Mauritz, (son av Claes Fredrik, Tab. 5), född 1817-01-10 Hällinge. Student i Uppsala 1836-06-11. Kameralexamen 1841-06-08 och examen till rättegångsverken s. å. 10/6 extra ordinarie kanslist i justitierevisionen s. å. 22/6. Auskultant i Göta hovrätt s. å. 28/6. Vice häradshövding 1846-05-29. T. f. borgmästare i Sölvesborg 1866-01-01. Borgmästare därst. 1869-02-26. Adjungerad ledamot i skånska hovrätten några månader 1875–1876. RVO 1886-12-01. Död 1896-01-20 i Sölvesborg. Ägde Åkerby i Rogberga socken Jönköpings län. Gift 1850-06-11 Borrud med Maria Louise Camitz, född 1826-07-01 (Fredriksbergs fb). Död 1857-09-11 på Åkerby i Rogberga socken Jönköpings län, dotter av bruksägaren Georg Camitz och Christina Regina Ulrika Dalman.

Barn:

 • Nils Georg Carl Axel, född 1851-03-14 på Åkerby. Mogenhetsexamen i Uppsala 1871-05-20. Kadett vid Karlberg 1872-01-19. Utexaminerad 1874-10-16. Underlöjtnant vid livregementets husarkår, nu livregementets husarer, s. å. 23/10. Löjtnant 1878-08-24. RDDO 1882-02-09. Regementskvartermästare och ryttmästare 1888-09-05. RSO 1894-12-01. Avsked 1904-11-11. Död barnlös 1919-06-21 i Berlin och där begraven. Gift 1912-03-18 i Berlin, (d.v.s. Heiratsurkunde med Emmy Schwersenz.. Född 1881-09-16, dotter av fabriksägaren Josef Schwersenz och Annie Goldmann.
 • Claes Fredrik Gustaf Hugo, född 1852-07-27 på Åkerby. Mogenhetsexamen i Örebro 1871-06-09. Student i Uppsala s. å. 12/11. Jur. filosofie examen 1876-09-18. Advokat i Stockholm. Död ogift 1931-06-09 i nämnda stad, Katarina förs.,.
 • Nils Vilhelm Teodor, född 1855. Assuransdirektör. Död 1933. Se Tab. 10.

TAB 10

Nils Vilhelm Teodor, (son av Nils Mauritz, Tab. 9), född 1855-02-02 Åkerby. Jordbrukare 1876–1887. Inspektör i livförsäkringsaktiebolag Nordstjernan 1888–1891. Chef för livförsäkringsavdelningens byrå i försäkringsaktiebolag Skandia 1891-10-01. Vice direktör och chef för nämnda avdelning 1918-11-08. Avsked 1921-12-31. Ledamot av styrelsen för Upplands stadshypoteksförening 1923. Har ägt Långtora i likanämnd socken Uppsala län 1876–1888. Biogr. Väd?. Död 1933-04-02 i Saltsjöbadens förs., Sthlm. l. (db 5). Gift 1876-06-06 i Köpenhamn med Julie'' Charlotta Fisker, född 1854-06-22 i nämnda stad. Död 1937-02-07 i Saltsjöbaden (db 3) och begr å Tyresö kyrkogård, Sthlm. Dotter av med. doktorn Lorenz Henrik Fisker, av en dansk adlig ätt, och Frederikke Vilhelmine Pauline Govl.

Barn:

 • Ebba, född 1877-04-28 på Långtora. Utexaminerad från Nääs slöjdlärareseminarium 1901. Handarbetslärarinna.
 • Siri, född 1878-08-17 på Långtora. Språklärarinna.
 • Astrid, född 1882-01-20 på Långtora. Anställd hos livförsäkringsaktiebolag De Förenade 1901–1906. Gift 1906-10-13 i Stockholm med verkst. direktören i livförsäkringsaktiebolag De Förenade och i sjukförsäkringsaktiebolag Eir, RNO, filosofie doktorn Ernst Filip Oskar Lundberg, född 1876-12-31.

TAB 11

Gustaf Baltzar, (son av Claes Fredrik, Tab. 5), född 1819-06-09 Hällinge. Kadett vid Karlberg 1833-01-12. Utexaminerad 1841-07-21. Underlöjtnant vid Smålands grenadjärbataljon s. å. 6/8. Löjtnant 1847-06-21. Kapten 1856-08-02. Proviantmästare vid Stockholms slotts- och förrådsmagasin 1864-12-02. Avsked från kaptensbeställningen s. d. RSO 1865-01-28. Död 1873-11-24 i Stockholm och begraven å Norra kyrkogården därst. Ägde Hult i Rogberga socken Jönköpings län. Gift 1853-04-20 i Malmö med Oktavia Maria Cronsioe, född 1825-05-06 i nämnda stad, död 1891-02-03 i Vetlanda och där begraven, dotter av ryttmästaren Jan Ulrik Cronsioe och Gustava Liljewalch.

Barn:

 • Claes Johan Gustaf (John), född 1854-03-16 Hult. Var en tid skådespelare under namnet Stedter. Död ogift 1919-03-25 i Eksjö och begraven på Vetlanda kyrkogård.

Källor

1 SAB. 2 At (P).3Um.


Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.


Adliga ätten Stedt officiella hemsida [1]

: