Enhörning nr 318

Från Adelsvapen-Wiki

0318.jpg


Adliga ätten Enhörning nr 318 †

Adlad 1643-12-20, och 1647-04-16, introducerad 1647. Utdöd 1730-07-06.


TAB 1

Anders Svensson. Knivsmed vid Fryele kvarn i Fryele socken, Jönköpings län. Gift med Ingeborg.

Barn:

 • Joen Andersson Enhörning, till Merhult, som han erhöll i donation 1626 (C. A. Klingspor, Sveriges adel under 1600–1700-talen I (1876).), och Byestad, som han köpte 1634, båda i Korsberga socken, Jönköpings län. Född 1584 (C. A. Klingspor, Sveriges adel under 1600–1700-talen I (1876).). Ryttare vid Smålands kavalleriregemente 1610. Mönsterskrivare vid Smålands kavalleriregemente 1613 (KA, reduktionskoll. akt 257 (medd. av assessor O. Adelborg)). Förare 1622 (KA, reduktionskoll. akt 257 (medd. av assessor O. Adelborg)). Kornett 1624 (KA, reduktionskoll. akt 257 (medd. av assessor O. Adelborg)). Löjtnant 1626 (KA, reduktionskoll. akt 257 (medd. av assessor O. Adelborg)). Ryttmästare 1630 (Hk.). Regementskvartermästare 1635 (Hk.). Död (Hk.) 1640-08-31 vid Trebel i Neu-Brandenburg och begraven 1641-01-00 i Korsberga kyrka. Han fick 1632 av konung Gustaf II Adolf löfte om adlig titel och sköldemärke och kallade sig från detta år Enhörning. Fick 1626-08-27 och 1630-08-30 förläningar i Korsberga socken, som konfirmerades för hans änka 1646-01-15 och 1646-06-23 och för sönerna 1649-10-20. Gift 1613 (1610?) med Carin Joensdotter (C. A. Klingspor, Sveriges adel under 1600–1700-talen I (1876).). Hon överlät på grund av orkeslöshet 1647 gården Merhult till sönerna Lars och Sven, men levde ännu 1659-03-00 (KA, reduktionskoll. akt 257 (medd. av assessor O. Adelborg)). Dotter av Joen Skäffens (C. A. Klingspor, Sveriges adel under 1600–1700-talen I (1876).) i Markestad i Höreda socken, Jönköpings län.

Barn:

 • Lars Joensson, adlad Enhörning, född 1611. Löjtnant. Död 1687. Se Tab. 2.
 • Sven Joensson, adlad Enhörning, född 1619. Kapten. Död 1687. Se Tab. 4.
 • Nils Joensson, adlad Enhörning. Fänrik vid östgöta infanteriregemente. Adlad 1647-04-16 jämte två sina bröder (introducerad 1647 under nr 318). Löjtnant (KA, reduktionskoll. akt 257 (medd. av assessor O. Adelborg)). Död ogift »något förrän freden slöts i Tyskland» (1648). (KA, reduktionskoll. akt 257 (medd. av assessor O. Adelborg))
 • Daniel Joensson, adlad Enhörning. Student i Åbo (Lå.) 1646-05-31. Underofficer. Adlad 1647-04-16 jämte två sina bröder (introducera 1647 under nr 318). Stupade ogift 1656-05-09 i Polen. (KA, reduktionskoll. akt 257 (medd. av assessor O. Adelborg))

TAB 2

Lars Joensson, adlad Enhörning (son av Joen Andersson Enhörning, Tab. 1), till Byestad i Korsberga socken, Jönköpings län samt Västervik och Tottnäs, båda i Ösmö socken, Stockholms län. Född 1611-08-23. Ryttare vid Smålands kavalleriregemente 1632. Kornett vid Smålands kavalleriregemente 1637 (Hk.). Adlad 1643-12-20 liksom sedermera hans bröder (med dem introducerad 1647 under nr 318). Löjtnant 1645 (Hk.). Avgången 1656 (Hk.). Död 1687-01-09 och begraven i Korsberga kyrka, där hans vapen uppsattes. 'Han blev till en början ensam adlad, emedan regeringen icke hade sig bekant, att hans fader lämnat efter sig flera manliga bröstarvingar.' Gift 1639-06-24 (morgongåvobrev) (At (Sch).) med Margareta Stråle af Ekna, dotter av assessorn Lindorm Stråle af Ekna, och Carin Strang.

Barn:

 • Leonard, född 1639. Fänrik. Död 1701. Se Tab. 3
 • Sven. Satt för ätten vid 1697 års riksdag.
 • Axel, till Byestad, född 1648-09-10. Kvartermästare vid Smålands kavalleriregemente. Död ogift 1676-12-26 i Malmö och begraven i Korsberga kyrka
 • Johan, till Byestad, född 1651-09-01. Död ogift 1676-03-03 och begraven i Korsberga kyrka
 • ? Malin. Gift med löjtnanten Johan Nieroth, adlad Gyllennieroth, i hans 1:a gifte.
 • ? Maria, död 1719-07-04 Mjölseryd och begraven 1719-07-08 '89 år gammal'. Gift 1:o före 1672 med ryttmästaren Otto Silfversparre, född 1643, död 1688. Gift 2:o med sin svåger löjtnanten Johan Nieroth, adlad Gyllennieroth i hans 2:a gifte.

TAB 3

Leonard (son av Lars Joensson, adlad Enhörning, Tab. 2), till Salebo, Nyckleberg, Lilla Gallarp och Slättna, alla i Västra Ryds socken, Östergötlands län samt Ed och Oppreda, båda i Sunds socken, Östergötlands län. Död 1639-12-18. Fänrik vid Kronobergs regemente 1657–1669. Död 1701-02-12 i Eksjö, dit han rest från Salebo och begraven 1701-06-02 i Västra Ryds kyrka, där hans vapen uppsattes. 'Han ursäktade sin frånvaro från 1686 års riksdag med fattigdom.' Gift med Christina Silfversparre, född 1643, död 1716-12-22 på Salebo, ? dotter av löjtnanten vid Kronobergs regemente Nils Silfversparre.

Barn:

 • Margareta, född 1665 på Salebo. Gift på Salebo 1691-02-22 med kaptenen Zacharias Ulfsax, död 1721.
 • Lennart. Tjänte vid Kalmar regemente 1686.
 • Catharina, till Ed och Salebo. Född 1673, död 1754-03-07 på Ed och begraven 1754-03-17. Gift 1:o 1704-01-06 på Salebo med kaptenen vid Jönköpings regemente Augustin Christoffersson Grund, död 1710-05-01. Gift 2:o 1720-09-11 i Sunds socken med kyrkoherden i Sunds pastorat av Linköpings stift Petrus Johannes Strandberg i hans 2:a gifte (gift 1:o 1710-12-13 i Eksjö med Elisabet Zachrisdotter Ekeberg), född 1670-01-28 i Sagarp i Flistads socken, Skaraborgs län, död 1732-07-03 [(Ry IV s. 100–101.)].
 • Per, till Salebo och Oppreda. Född 1675-10-07. Musketerare vid allierade armén i Brabant 1693. Korpral vid generalmajor Fagels regemente i holländsk tjänst 1697. Sergeant vid generalmajor Wrangels regemente i fransk tjänst 1700. Fältväbel vid fältmarskalken Heisters regemente i Ungern 1705. Fänrik vid Elbingska infanteriregementet 1709-06-01. Fången vid Elbing 1710-01-29. Hemkom 1711-12-04. Löjtnant vid Smålands tremänningsinfanteriregemente 1712-05-05. Konfirmationsfullmakt 1716-12-14. Regementskvartermästare vid Smålands tremänningsinfanteriregemente 1717-10-25. Kapten 1718-06-26. Död 1730-07-06 i Kalmar och lär ätten med honom utgått. Hans vapen uppsattes i Kalmar domkyrka, där han ligger begraven. Gift 1718-03-25 i Kalmar med Margareta Holst i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1732-02-02 med löjtnanten vid Kalmar regemente Erik Millberg), levde änka 1742 i Kalmar.
 • Helena, född 1677 på Salebo, död på Salebo 1733-05-01. Gift på Salebo 1717-01-13 med kornetten vid Smålands kavalleriregemente Jonas Strömsten, född 1679, död 1741-03-04 på Salebo.
 • Maria, född 1685-11-29 på Salebo, död 1718-11-21 Bragderyd. Gift 1713-08-30 på Salebo med kvartermästaren vid Smålands kavalleriregemente Magnus Spångberg.

TAB 4

Sven Joensson, adlad Enhörning (son av Joen Andersson Enhörning, Tab. 1), till Merhult i Korsberga socken och Kunhult i Askeryds socken, båda i Jönköpings län. Född 1619. Fänrik vid Kronobergs regemente 1647. Adlad 1647-04-16 jämte sina yngre bröder (introducerad 1647 under nr 318). Löjtnant vid vid Kronobergs regemente 1651. Kapten 1657. Avsked 1660. Död 1687-01-09 och begraven i Korsberga kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift med sin broders svägerska Magdalena Stråle af Ekna, född 1618, levde ännu 1690, dotter av assessorn Lindorm Stråle af Ekna, och Carin Strang.

Barn:

 • Joen, till Böksholm i Drevs socken och Väderlanda i Nöbbele socken, båda i Kronobergs län. Född 1652-03-11. Underofficer vid Kronobergs regemente 1670–1675. Kapten vid överste Makeleers regemente. Avsked 1678-02-09. Död barnlös 1707-06-21 och begraven i Drevs kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift med sin syssling Anna Stråle af Ekna, född 1651, död 1724-06-28 på Böksholm, dotter av fänriken Gustaf Stråle af Ekna.
 • Anna, född 1655, levde 1713-01-15. Gift omkring 1680 med överstelöjtnanten Carl Ödla, nr 211, född 1659, död 1712.
 • Elisabet, född 1661, död ogift 1732-07-29 på Väderlanda.
 • Christina, född 1663-01-05, död 1744-01-15 på Böksholm. Gift med sin systers svåger, kaptenen Udde Ödla, nr 211, död 1709.
 • ? Catharina, död 1705-03-27 Örnarp. Gift med ? kaptenen Erik von Nieroth, död 1711-09-14 på Önnarp.
 • Ännu tre döttrar, levde ogifta vid faderns död.
 • Utan känd härledning:
 • 1) Catharina Enhörning, välboren majorska, död 1712-07-10 Grimstorp
 • 2) ? Löjtnant von Enhörnings änkefru Märta Christina Winterman, död 1761-04-00 i Stockholm 100 år gml.
 • 3) Olof Enhörning blev fänrik 1713-07-08.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.