:

Klöfverfelt nr 407

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Klöfverfelt nr 407 †

Adlad 1647-08-10, introducerad 1652. Utdöd 1761-05-27. Återupplivad genom adoption 1770-10-26, introducerad 1776. Utdöd.

Den adopterade grenen har gemensamt ursprung med adliga ätterna Laurin, och Lagerström.


TAB 1

Herman Klebius, adlad Klöfverfelt, till Neukloster i Bremen. Med. lic. Inkom till Sverige och antogs till drottning Christinas livmedikus. Adlad 1647-08-10, (introducerad 1652 under nr 407). Var kvar i Sverige ännu 1660. Lämnade riket och blev lantråd i Bremen. Gift med Eva Catharina Schletzer, dotter av med. doktor Johan Schletzer och Lucretia Pruckman, samt syster till krigsrådet Adolf Fredrik Schletzer, adlad Schletzer.

Barn:

 • Lovisa, död ogift.
 • ? Christina. Gift med regementskvartermästaren Henrik Gastmeister, adlad von Gerstenberg.

TAB 2

Gustaf Adolf (son av Herman Klebius, adlad Klöfverfelt, Tab. 1), till Kråkesjö i Ljuders socken och Änganäs i Nöbbele socken (Medd. av kantor P. G. Vejde.), båda i Kronobergs län. Född i Stockholm och buren till dopet av drottning Christina. Student i Strassburg (At (P.)) 1665-06-16. Lantråd i Bremen. Död 1708 i Pommern och begraven 1708-06-09 i Nöbbele socken, Kronobergs län. Gift 1:o med Lovisa Wolfsberg, dotter av residenten Bartolomeus Wulfrath, adlad Wolfsberg. Gift 2:o före 1688 med Christina Regina Rosenhand, dotter av regeringsrådet Simon Mathaei, adlad Rosenhand, och Catharina Regina Schlegel, av en adlad men ej introducerad ätt.

Barn:

 • Gustaf Adolf, född 1685. Regementskvartermästare. Död 1761. Se Tab. 3.
 • Constantin. Volontär vid livgardet 1703-12-22. Rustmästare vid livgardet 1703. Förare 1704-01-07. Död ogift under rysk fångenskap.
 • 2. Simon Daniel. Volontär vid livgardet 1704-01-19, död 1704.
 • 2. Lovisa Regina, död ung.
 • 2. August, född 1688-12-02 på Änganäs, död på Änganäs 1689-03-30.
 • 2. Henrik Herman, född 1689-11-24 på Änganäs, begraven 1690-04-04 i Nöbbele kyrka
 • 2. Regina Elisabet, till Deranäs i Agunnaryds socken, Kronobergs län. Född 1690, död 1774-02-28 på Deranäs. Gift 1714 med kaptenen vid skånska dragonregementet med majors avsked Johan Branting, född omkring 1683, död 1744-10-10 på Feteboda i Hovmantorps socken, Kronobergs län och farbroder till överjägmästaren Sigfrid Branting, adlad Adlerbrant, nr 2034.

TAB 3

Gustaf Adolf (son av Gustaf Adolf, Tab. 2), till Björnskog i Hultsjö socken och Brunseryd i Hjärtlanda socken, båda i Kronobergs län, vilka han erhöll genom sitt gifte. Född 1685-06-00 i Småland. Musketerare vid livgardet 1704-10-03. Korpral vid livgardet 1705. Underofficer 1706. Fänrik 1707-10-27. Premiärfänrik 1708. Kaptenlöjtnant vid Kalmar regemente 1722-06-26. Kaptens karaktär 1723-10-24. Regementskvartermästare 1741-03-05. Avsked 1741-10-14. Död 1761-05-27 på Björnskog och begraven 1761-06-12 i Hultsjö kyrka. Han blev fången vid Perevolotjna 1709-07-01 och förd först till Solvytjegodsk och sedan till Tobolsk, varifrån han hemkom 1722-05-25. Anhöll 1755-11-00 att hans måg Laurin måtte få upptaga hans adliga namn och vapen, vilken anhållan 1762-04-27 av Laurin tillbakatogs. (Riksreg.). Gift 1728-12-09 på Björnskog med Eva Silfversparre, född 1698-08-16 Hässleby, död 1760-06-07 på Björnskog och begraven 1760-06-27, dotter av överstelöjtnanten Erik Silfversparre, och Elisabet Ramsvärd.

Barn:

 • Catharina Elisabet, född 1730-12-18 på Björnskog, död späd.
 • Regina Lovisa, född 173(1), Död 1797-12-21 på Hjälmseryds Södregärd i Hjälmseryds socken, Jönköpings län och begraven i Hjärtlanda kyrka. Gift 1751-05-01 i Hultsjö socken med kaptenen Anders Christoffer Laurin, adlad och adopterad Klöfverfelt (Tab. 4), född 1718, död 1788

Den adopterade ättegrenen.

TAB 4

Anders Christoffer Laurin, adlad och adopterad Klöfverfelt (son av Nils Christoffersson Laurin, se adliga ätten Laurin, Tab. 4), till Björnskog och Brunseryd, vilka han ärvde med sin fru. Född 1718. Volontär vid Kronobergs regemente 1732. Furir vid Kronobergs regemente 1740-01-02. Förare 1743-03-02. Adjutant 1746-04-23. Fänrik 1749-05-09. Löjtnant 1750-03-30. Livdrabant 1755-06-08. Avsked 1756-03-26. Adlad 1770-01-26 och fick sedan konung Gustaf III:s tillstånd att upptaga sin avlidne svärfaders namn och vapen (introducerad 1776). RSO 1770-04-28. Född 1788-04-19 på Brunseryd. 'Han skildras som en skicklig och driftig lantbrukare, sin ort till ett berömligt föredöme, men obetänksam i affärer'. Genom köp av angränsande hemman gjorde han Björnskog till ett betydande gods, men det var knappast i ordning, innan han 1786 nödgades sälja det till kaptenen P. E. Reutersvärd och ruinerad Flytta till Brunseryd (A. Kinberg, Slägten Laurin (1886).). Gift 1751-05-01 i Hultsjö socken med Regina Lovisa Klöfverfelt, född 173(1), död 1797-12-21 på Hjälmseryds Södergård, dotter av kaptenen Gustaf Adolf Klöfverfelt (Tab. 3) och Eva Silfversparre.

Barn:

 • Gustava Sofia, född 1753, död 1836-03-28 i Linköping. Gift 1777-10-04 på Björnskog med hovbokhållaren, stadsfiskalen och rådmannen i Linköping Fredrik Unbeck, född 1751-02-24, död 1818-09-14 i Linköping.
 • Herman Adolf, född 1755 Berg, död Berg i Berg, socken, Kronobergs län 1755 och begraven 1755-05-11.
 • Nils, född 1756-03-22 på Berg.
 • Regina Lovisa, född 1757-04-15 på Berg, död på Berg 1757-08-04.
 • Regina Lovisa, född 1758-12-14 på Berg, död 1759-07-09 på Brunseryd.
 • Carolina Elisabet, född 1759-12-15 på Brunseryd, död 1762-10-21 på Björnskog och begraven 1762-10-04.
 • Regina Elisabet, född 1761-01-31 på Björnskog, död 1827-11-10 i Rystads socken, Östergötlands län. Gift 1792-12-26 på Brunseryd med löjtnanten, friherre Alexander Robert Adolf von Knorring, född 1770, död 1806.
 • Gustaf Adolf, född 1762-11-22 på Björnskog, död på Björnskog 1764-03-28 och begraven 1764-04-01.
 • Amalia Ulrika, född 1765-06-03 på Björnskog, död på Björnskog 1765-09-09 och begraven 1765-09-13.
 • Carolina Elisabet, född 1766-12-24 på Björnskog, död 1827-01-29 i Kristianstad. Gift 1789-07-05 på Brunseryd med regementsauditören Adam Fredrik Fagerström, född 1756-11-18, död 1834-08-05.
 • Gustaf Adolf, född 1770-01-01 på Björnskog, död 1770-06-18.
 • Carl Christoffer, född 1771. Löjtnant. Se Tab. 5

TAB 5

Carl Christoffer (son av Anders Christoffer Laurin, adlad och adopterad Klöfverfelt, Tab. 4), född 1771-09-26 på Björnskog. Löjtnant vid amiralitetet. Reste ur riket och slöt troligen ätten på svärdssidan. Gift 1791-03-00 på Änga i Björkö socken, Jönköpings län med Beata Magdalena Drake af Hagelsrum, född 1761-06-16 på Hårdanäs i Björkö socken, död 1824, dotter av löjtnanten Hans Leonard Drake af Hagelsrum, och friherrinnan Hedvig Christina Mörner al Tuna, nr 36.

Barn:

 • Regina Charlotta, född 1792-06-14 på Änga.
 • Hedvig Magdalena, född 1795-03-23 i Eksjö, död 1865. G. 1824-09-24 i Eksjö med fänriken vid Södermanlands regemente, postmästaren i Skeninge Carl Otto von Baumgarten, av samma släkt som adliga ätten von Baumgarten, född 1797-07-01 i Björnlunda socken, Södermanlands län, död 1863-03-01.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: