:

Jennings nr 1874

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Jennings nr 1874 †

Naturaliserad 1742-07-21, introducerad 1743. Utdöd 1929-02-23.

'Härstammar från en gammal adlig släkt vid namn Jenins i England, varifrån den kom till Irland och slutligen till Sverige.'

TAB 1

'Francis Jennings, till Bellysahnon i Irland. Född 1584. Flyttade i slutet av drottning Elisabets regering från Sommersetshire till Irland. Död vid pass 1679. Gift med Elisabet Montgomery, dotter av John Montgomery till Castel-Rabon i Irland.

Barn:

 • Francis, till Bellysahnon. Född 1625. Död vid pass 1690. Gift med Elisabet Kerny, dotter av Barnabas Kerny till Donnegal i Irland.

Barn:

 • John, till Kelbarron i Donnegalshire i Irland. Född 1667. Gift med Sara Hamill, dotter av kaptenen Patrik Hamill, till Managham, vars mormoder var en släkting till earlen of Antrim.']

Barn:

 • Frans, naturaliserad Jennings, till Skånellaholm i Skånella socken, Stockholms län. Född 1692 i Belfast, där hans fader och farfader uppgivas varit borgare (se litteraturhänvisningen). Inkom till Sverige och blev handelsman i Stockholm. Naturaliserad svensk adelsman 1742-07-21 (introducerad 1743 under nr 1874). Kommerseråds titel 1751-06-08. Död 1754-07-10 på Skånellaholm och begraven i Skånella kyrka. Han gjorde Skånellaholm, som han inköpt, till fideikommiss för sin ätt. Gift 1729-02-06 i Stockholm med Maria Christina Bedoire, född 1711 (Oä IX.), död 1742-01-00, dotter av grosshandlaren och brukspatronen i Stockholm Jean Bedoire och Maria Juliana Paradis samt kusin till landshövdingen Jean Bedoire, adlad de Bedoire.

Barn:

 • John, född 1729. Hovmarskalk. Död 1773. Se Tab. 2.
 • Maria Juliana, född 1731-01-05. Död 1793-11-12 på Herrestad i Toresunds socken, Södermanlands län. Gift 1750-06-12 i Stockholm med presidenten Johan Georg Lillienberg, friherre och greve Lillienberg, född 1713, död 1798.
 • Sara, döpt 1732-05-12 i Stockholm, död 1783-05-05 på Vanås i Gryts socken, Kristianstads län och begraven 1783-05-22 i Gryts kyrka. Gift 1750-02-06 i Stockholm med riksrådet, friherre Carl Otto Hamilton af Hageby, född 1704, död 1770.
 • Frans, född 1733-05-19, död 1733-06-00.
 • Elisabet, född 1734-07-27 i Stockholm, död 1801-02-02 på Vanås, vilket hon gjorde till fideikommiss i grevliga Wachtmeisterska släkten samt begraven 1801-02-10 i Gryts kyrka. Gift 1:o 1752-02-27 med sin svågers brorson, landshövdingen, friherre Carl Axel Hugo Hamilton af Hageby, född 1722, död 1763. Gift 2:o 1768-10-02 Barsebäck med generalmajoren och landshövdingen, friherre Carl Adlerfelt, i hans 4:e gifte, född 1719, död 1769.

TAB 2

John (son av Frans, naturaliserad Jennings, Tab. 1), till Skånellaholm samt Forsmarks bruk i Forsmarks socken, Stockholms län. Född 1729-12-03. Ämnessven i vetenskapsakademin 1748-07-09. Adjutant vid livregementet till häst (Blr.) 1570-10-24. Avsked (Blr.) 1753-10-09. Ägnade sig därefter åt bruksrörelse och övertog vid faderns död dennes affärer samt blev en av landets förnämste affärsmän. Fullmäktig i Jernkontoret 1760–1763. LVA 1756-08-07. Preses i Jernkontoret 1761-06-20 och 1769. RNO 1767-12-11. Kammarherre 1767. Hovmarskalks titel 1770-06-07. Död 1773-12-14 på Forsmark. Han dels köpte, dels anlade en mängd järnbruk och erhöll Jernkontorets guldmedalj för en förbättrad konstruktion av masugnar. Ivrade för strömrensningar och kanalbyggnader (NF.). 'Han lät 1772 trycka stridsskrifter mot kommerserådet Nordencrantz i en tvist dem emellan, i vilken riksens ständer tillsatte en kommission.' Ägde Hedvigsfors bruk, Gävleborgs län. Gift 1753-04-24 med Hedvig Sofia Plomgren, adlad von Plomgren, född 1734-03-28, död 1780-03-23 på Forsmark, dotter av kommerserådet Tomas Plomgren och Birgitta Christina Funck.

Barn:

 • Brita Sofia, född 1755-05-15. Stiftsjungfru. Död 1820-08-07, på Norrby. Gift 1774-04-19 på Forsmarks bruk med vice presidenten Gustaf Adolf Leijonmarck, född 1734, död 1815.
 • John, född 1757, död 1757.
 • Frans, till Skånellaholm, född 1759-01-13. Ämnessven i vetenskapsakad. 1769-08-02. Auskultant i bergskollegium 1774-04-29. Volontär vid livregementet till häst (KrAB.) 1774-12-08. Sekundkorpral vid livregementet 1775-01-24. Kvartermästare 1775-06-02. Kornett 1775-12-20. Stabskapten vid Bohusläns dragonregemente 1779-04-13. Avsked (KrAB.) 1781-05-30. Död ogift 1798-04-16 i Stockholm.

TAB 3

Frans (son av Frans, naturaliserad Jennings, Tab. 1), till Skånellaholm, som han 1798 tillträdde efter brorsonen. Döpt 1735-10-09 i Tyska församlingen, Stockholm (At (So).). Fick borgarbrev i Geneve (At (So).) 1761-06-09. Fänriks karaktär (At (So).) 1768-06-06. Död 1809-05-28 på Skånellaholm. Gift 1761 med Jeanne Elise Trembley, i Geneve, från vilken han blev skild, född 1744-02-07, levde 1807.

Barn:

 • Johan Jakob Frans, till Skånellaholm, född 1762-04-06 i Geneve. Hovjunkare. Kammarjunkare. Härold vid NO 1785-04-27. RNO 1794-11-24. 1. Sekreterare i kabinettet. Legationssekreterare i Petersburg. Hovmarskalk 1821-01-26. KNO 1826-05-11. HLVHA 1827-11-20. Död barnlös 1828-04-04 i Stockholm, jordfäst i Jakobs kyrka samt därefter förd till Rosenhaneska graven i Husby-Oppunda kyrka, Södermanlands län. Gift 1:o 1799-04-05 på Forssa med sin kusin, friherrinnan Margareta Hedvig Hamilton af Hageby, född 1760-09-25, död 1800-06-01 på Skånellaholm, dotter av riksrådet, friherre Carl Otto Hamilton af Hageby, och Sara Jennings. Gift 2:o 1802-06-17 i Stockholm med friherrinnan Sofia Eleonora Rosenhane, född 1757-08-29, död 1837-08-21 Täckhammar, dotter av kammarherren, friherre Fredrik Bengt Rosenhane, och grevinnan Eva Sofia Stenbock. 'Friherrinnan Jennings, född Rosenhane, stod i mycken nåd hos drottning Sofia Magdalena.'
 • Johan Carl, född 1765-04-11. Kammarjunkare. Död ogift 1791 på S:t Dominique.
 • George Pierre, född 1769. Kapten. Död 1836. Se Tab. 4.
 • Marc Anne Charles, född 1778-10-22. Köpman i Paris. RFrHL. Död barnlös 1852-10-08 i Paris. Gift med Marie Anne Eugenie Mons de Saurenbach de Stael de Holstein, död 1861-02-29 i Paris.

TAB 4

George Pierre (son av Frans, Tab. 3), till Skånellaholm, född 1769-05-10. Kapten i fransk tjänst. Kammarjunkare. Gift 2:e sekreterare i kabinettet 1796-08-08. Ambassadsekreterare i S:t Petersburg. Kapten vid Upplands regemente 1801-01-13. Avsked 1803-06-08. Död 1836-02-04 Fållökna. Gift 1804-10-15 Grinda med kaptenen, friherre Per Gustaf Banér, född 1759, död 1802), född 1763-11-03, död 1806-11-28 i barnsäng på Grinda, dotter av översten, greve Jakob Ernst Creutz, och grevinnan Christina Magdalena Stenbock.

Barn:

 • Francis Edvard, född 1806-11-27, död 1806-11-29.

TAB 5

Filip (son av Frans, Tab. 3), född 1774-07-20. Volontär vid Stedingkska regementet 1786-11-15. Sergeant vid Stedingkska regementet 1786-11-15. Page vid hovet 1787-02-24. Stabsfänrik vid Upplands regemente 1790-02-27. Stabsadjutant och kapten i armén 1796-01-02. Avsked från regementet 1796-10-30. Kammarjunkare. RSO 1800-06-14. Överadjutant och major i armén 1802-03-29. Död 1803-08-26 i Stockholm. Han bevistade finska kriget 1790 och därunder sjöslaget vid Svensksund. Gift i Stockholm 1790-01-09 med sin kusins dotter Julia Charlotta Le Febure (Lillienberg) i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1806-10-21 i Stockholm med hovmarskalken Lars Gabriel Silfverstolpe, född 1773, död 1832), född 1784-07-17, död 1846-05-04 Edeby, dotter av bergsrådet Jean Le Febure (Lillienberg), nr 1989, och grevinnan Margareta Charlotta Lillienberg.

Barn:

 • Gustaf Adolf Fredrik, född 1803. Ryttmästare. död 1843. Se Tab. 6.

TAB 6

Gustaf Adolf Fredrik (son av Filip, Tab. 5), till Skånellaholm, som han tillträdde 1836 efter sin kusins död. Född 1803-07-23 i Stockholms Hovförsamling. Student 1818. Fanjunkare vid livregementets dragonkår 1820-12-02. Kornett vid livregementets dragonkår 1821-06-26. Löjtnant 1827-06-20. Ryttmästare och regementskvartermästare 1833-09-07. Ryttmästare och skvadronschef 1841-06-22. RSO 1843-02-06. Död 1843-03-05 på Skånellaholm. Gift 1832-09-14 med grevinnan Eva Maria Charlotta Piper, född 1813-05-05 Ängsö, död 1895-04-26 i Uppsala, dotter av kammarherren, greve Axel Adolf Piper, och friherrinnan Magdalena Maria Augusta Armfelt. Grevinnan Jennings, född Piper, innehade efter mannens död såsom änkesäte fideikommisset Skånellaholm i Skånella socken, Stockholms län.

Barn:

 • Augusta Sofia Elisabet Charlotta, född 1833-07-05 i Stockholm, död 1904-09-22 Sätra. Gift 1852-05-15 på Skånellaholm med löjtnanten Edvard Alexander Ankarcrona, född 1825, död 1901.
 • Sara Sofia Johanna Georgina, född 1835-02-14 på Skånellaholm. Hovfröken hos änkedrottning Desideria 1859-01-05. Död 1922-05-18 i Stockholm, Engelbrekts förs. ]]. Gift 1860-10-29 på Skånellaholm med översten och chefen för Jönköpings regemente, KSO1kl mm. Hack Oskar Edvard d'Ailly, född 1829-10-14 i Karlskrona, död 1896-09-26 i Stockholm.
 • Hedvig Lovisa Juliana, född 1836-08-21 på Skånellaholm, död 1916-04-28 i Stockholm. Gift 1858-11-05 på Skånellaholm med kanslirådet Johan Schröderheim, nr 2046 B, född 1826, död 1921.
 • Charlotta, född 1839-02-05, död 1839, elva dagar gammal.
 • Johan Gustaf Filip Marc, född 1842. Major. Död 1911. Se Tab. 7.

TAB 7

John Gustaf Filip Marc (son av Gustaf Adolf, Tab. 6), född 1842-11-02 på Skånellaholm. Kadett vid Karlberg 1858-05-03. Utexaminerad 1863-12-19. Underlöjtnant vid Upplands regemente 1863-12-30. Löjtnant 1869-07-30. Ledamot av Stockholms läns landsting 1877–1879. Kapten 1880-07-02. RSO 1887-12-01. Major i armén 1893-07-10. Avsked från beställningen på stat med tillstånd att såsom kapten i regementets reserv kvarstå 1895-04-18. Avsked ur krigstjänsten 1902-07-10. RVO 1906-12-01. Död 1911-05-10 på Skånellaholm ]]. Innehade sedan 1895 nämnda fideikommiss. Gift 1866-10-04 i Stockholm med Julia Georgina Ottiliana (Lilly) von Heijne, född 1844-06-15 på Edeby i Helgarö socken, Södermanlands län, död 1926-02-04 i Uppsala, dotter av ryttmästaren Georg Fredrik von Heijne, och Julie Charlotta Silfverstolpe.

Barn:

 • Sally Elisabet Charlotta, född 1867-07-04 på Skånellaholm, liksom syskonen. Död 1939-09-06 i Stockholm, Oscars förs. (db nr 270). Gift 1898-10-20, på Skånellaholm med före detta polisdomaren i Stockholm, RNO, RVO, vice häradshövdingen Per Gustaf Ehrenfried Wallerstedt, född 1859-07-10 i Lungsunds socken, Värmlands län. Död 1931-06-16 i Stockholm, Oscars förs. ]].
 • Julia Augusta, född 1868-10-07 på Skånellaholm. Död 1951-09-22 i Stockholm, Oscars förs. Gift 1889-09-12 i Uppsala domkyrka med verkställande direktören i Skandinaviska kreditaktiebolag i Stockholm, KNO1kl, KVO2kl, vice häradshövdingen Per Reinhold Rabe, född 1858-05-03 i Stockholm, S:ta Clara förs. Död 1929-09-09 i Djursholm (Danderyds förs db).
 • John Gustaf Frans, född 1870-07-06 på Skånellaholm, död 1870-08-24 på Skånellaholm.
 • Anna Maria, född 1873-03-01 på Skånellaholm, död ogift 1922-05-09 i Uppsala.
 • Georg, född 1877-05-16 på Skånellaholm. Innehar Skånellaholms fideikomisskapital. Död 1929-02-23 i Djursholm, begraven i Uppsala, och utslocknade med honom denna adliga ätt.


Källor

Undersökning om herr Frantz Jennings... efter föregifvande wärkeligen härstammar... ifrån en adelig engelsk... familia... Sthlm 1771.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: