:

Bölja från Uppland

Från Adelsvapen-Wiki

TAB 1

Lars Nilsson d.ä., häradshövding i Vaksala hd (Uppl.) 1410—24 och 1443. Bodde först i Viggeby (Danmarks sn, Vaksala hd) och sedermera (senast 1424) i Lingshammar (Frösunda sn, Seminghundra hd). Vapen: skölden delad av en (1410) men senare (14.14) två sågskuror. Gift möjligen med en dotter till Johan Bengtsson i Lingshammar (levde 1411).

Barn:

 • Nils Larsson d.ä., levde 1439, se tab. 2.
 • Peder Larsson, levde 1439.

TAB 2

Nils Larsson d.ä. i Lingshammar (jfr tab. 1)., omtalas 1439. Gift med Märta Tomasdotter, dotter till häradshövdingen i Rasbo hd (Uppl.) Tomas Andersson (Ulvstand av Årby).

Barn:

 • Lars Nilsson d.y. 1469—92, se tab. 3.
 • Tomas Nilsson 1474—95, se tab. 6.
 • Birgitta (Brita) Nilsdotter, gift med Mats Haraldsson (fyrstyckad sköld), dom-havande i Simtuna hd (Uppl.), nämnd 1472 och 1493. Makarna bodde i Järstena (Tillinge sn, Åsunda hd, Uppl.).

TAB 3

Lars Nilsson d.y. (jfr tab. 2), först nämndeman 1469 och senare häradshövding i Tjurbo hd (Vml.) 1482—92, bodde i Vad i Kila sn, senare flyttat till Kumla sn inom häradet. Gift trol. med en dotter till Engelbrekt Johansson i Berga (Svedvi sn i dåvarande Tuhundra hd, senare överfört till Snevringe hd, Vml.), som förde en lilja i sitt vapen och omtalas i urkunder 1447—58.

Söner:

 • Nils Larsson d.y. † senast 1556, se tab. 4.
 • Engelbrekt Larsson, † omkr. 1561, se tab. 5.

TAB 4

Nils Larsson d.y. (jfr tab. 3), bodde först i Hällby (Tillberga sn, Siende hd, Vml.) och flyttade sedan till Sparsta (Lids sn, Rönö hd, Sörml.), som tillhörde hans andra hustru; † senast 1556. — Gift 1 :o med Kamborg; Gift 2:o före 1535 med Karin Larsdotter (av okänd frälse börd från Sörmland), levde 1563.

Dotter (i första äktenskapet):

 • Malin Nilsdotter, † före fadern. — Gift med häradshövdingen Truls Andersson (Ravnäsätten) († 1551/52).

TAB 5

Engelbrekt Larsson (jfr tab. 3), bodde först i Vad, som antagligen från början tillhört morfadern och senare varit sätesgård åt föräldrarna, flyttade senast 1543 till Ekenäs (Sköldinge sn, Oppunda hd, Sörml.), som tillhörde hans första hustru, och vistades en kort tid före sin död på Lydinge (Stavby sn, Olands hd, Uppl.), som han långt tidigare inköpt; f omkr. 1561. Avstod från sitt fädernevapen och förde istället en lilja i skölden liksom morfadern. — Gift 1 :o med Ingrid Knutsdotter i hennes andra gifte, dotter till häradshövdingen i Närdinghundra hd och underlagmannen i Uppland Knut Karlsson (Väsbyätten (sparre över blad)) och hans hustru Brita Eriksdotter; 2 :o 1555 30/6 med Anna Persdotter, † 1597, dotter till Per Nilsson (Härlundaätten) och hans hustru Kerstin Trulsdotter (Byting).

Son (i andra äktenskapet):

 • Per Engelbrektsson, förmodligen död redan under 1570-talet, då ätten med honom utslocknade på svärdssidan.

TAB 6

Tomas Nilsson (jfr tab. 2) bodde i Lingshammar, som han ärvt från fadern, och nämnes i urkunder 1474—95. Gift 1474 med Elseby Johansdotter, dotter till Johan Gyntersson (Bukhorn) och hans hustru Märta Kristiernsdotter (två hjorthorn).

Barn:

 • Nils Tomasson 1509—37, se tab. 7.
 • Elin Tomasdotter, abbedissa i Klara kloster (Sthlm) 1525.
 • Anna Tomasdotter, nunna i Klara kloster.

TAB 7

Nils Tomasson (jfr tab. 6), bodde på fädernegården Lingshammar, som under hans tid bytte namn och även framgent kallades Billsta. Han omtalas i urkunder 1509—37. — Gift före 1521 med Karin Kjellsdotter, f 1552 13/1, dotter till Kjell (Kettil) Hvessing på Torp (Husby sn, Oppunda hd, Sörml.) och hans hustru Brita (Birgitta) Magnusdotter (Frille).

Barn:

 • Kjell (Kettil) Nilsson till Billsta, som han ärvt efter föräldrarna; häradshövding i Seminghundra hd (Uppl.) 1547; fogde i Ångermanland och Medelpad 1547—51 och i Linköpings län 1551—56; f 1558. Vapen: skölden delad av sicksackformad bjälke.
 • Elsa Nilsdotter, f efter 1594. Gift före 1545 med Måns Persson (Silfversparre) (f 1570/71) till Billsta. Makarna ligger begravda i ÖsterbyGarns kyrka
 • Märta Nilsdotter, f i pesten 1603 20/9, då ätten utgick på spinnsidan. — Gift 1558/59 med Jöran Johansson (Rosenhane) (f 1576) till Torp, som hustrun ärvt efter sin mor och morfar. Makarna ligger begravda i Husby kyrka (Sörml.).

Källor

SoH: 1971:2 Ätten Bölja från Uppland av Jan Eric Almquist Jan Raneke, Svenska medeltidsvapen.

: