Strömfelt nr 224

Från Adelsvapen-Wiki

0224.jpg

Adliga ätten Strömfelt nr 224 †

Adlad 1632-07-24. Ättens sist levande medlemmar upphöjda i högre värdigheter.

TAB 1

Johan Fegræus, adlad Strömfelt (son av Harald Hansson), till Strömhult i Slätthögs socken, Kronobergs län, som han köpte 1638-02-10 av Johan Reuter, och Landsjö i Kimstads socken, Östergötlands län, som han 1634-07-20 fick av kronan i vederlag för köpgods, samt Rasin i Wendau socken och Ludenhof i Bartholomei socken, båda i Livland, vilka han erhöll i förläning på Norrköpings besluts villkor11 1626-07-05. Född 1587-08-16. Student i Uppsala8 1609-09-12. Sekreterare i k. kansliet. Adlad 1632-07-24 (introd. 1634 under nr 224). Svensk resident i Danmark 1629. Död 1644-11-02 på Landsjö. Gift med Christina Törnsköld, som levde änka12 1655-01-29, dotter av assessorn Peder Andersson, adlad Törnsköld, och hans 1:a fru Brita Clemetsdotter.

Barn:

 • Anna Christina, död 1674 och ligger jämte sin 2:a man begraven i Kimstads kyrka. Gift 1:o med ryttmästaren vid generallöjtnanten greve von Thurns livregemente Rutger Johan von Ascheberg, född 1625 Ringen s socken. Gift 2:o med översten Frans Hilchen, natural. Hilchen, född 1625, död 1680.
 • Christian, född 1632-01-09. Student i Uppsala8 1645-09-26. Ihjälsköt därst. under lek 1648-02-10 den sjuårige Johan Lilliehöök af Fårdala5. Död barnlös 1676-04-17 Hulta s socken, och begraven s. å. 26/9 i Norrköping. Hans vapen uppsattes i Kimstads kyrka. Gift med Christina Wernstedt, född på 1630-talet, död 1688-07-21 på Landsjö, dotter av landshövdingen Melker von Warnstedt, natural. Wernstedt, nr 78, och Christina Ribbing.
 • Brita. Gift på Strömhult12 med generalmajoren och landshövdingen Hans Abraham Kruse, friherre Kruuse af Verchou, i hans 1:a gifte, född 1626, död 1688.
 • Per, till Strömhult samt Ludenhof och Rasin. Student i Uppsala8 1660-02-24. Ryttare vid Lybeckers skånska regemente till häst. Kornett vid W. Wrangels regemente i Bremen. Ryttmästare. Död barnlös omkr. 1705.12. Gift 1:o med Margareta Stake. Gift 2:o 1682-01-19 Ribbingsnäs med Märta Ribbing, döpt 1659-02-09 i Stockholm, död 1733-02-10 Strömshult och begraven i Bettna kyrka, Södermanlands län, enligt gravstenen därst., dotter av lagmannen Lennart Ribbing, och Birgitta Lilliecrona.
 • Harald, friherre Strömfelt. Landshövding. Död 1707, Se friherrliga och grevliga ätterna Strömfelt 105 och 106
 • Gustaf Adolf, född 1640. Ståthållare. Död 1717. Se Tab. 2.
 • Carl Filip, född 1644. Ryttmästare. Död 1690. Se Tab. 3.

TAB 2

Gustaf Adolf (son av Johan Fegræus, adlad Strömfelt, Tab. 1), till Strömhult i Slätthögs socken, Kronobergs län samt Ludenhof i Bartholomei socken, Lunia i Dorpats socken och Moisekatz i Pölwe socken, alla i Livland.4 Född 1640. Student i Uppsala8 1660-02-24. Ståthållare i Dorpat och Pernau, vilket upphörde 1710-08-00 vid landets erövring av ryssarna. Död 1717-04-06 Beateberg och begraven i Rimbo kyrka, Stockholms län. Gift 1:o med friherrinnan Christina Elisabet Taube af Karlö, dotter av landshövdingen friherre Otto Reinhold Taube af Karlö, och Margareta Oxe. Gift 2:o 1700-05-13 i Stockholm10 med Brita Tungel i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1675 med landshövdingen Jonas Klingius, sedan Kling, adlad Klingstedt, i hans 2:a gifte, född 1626, död 1691), döpt 1644-06-27 i Stockholm, Nikolai församling, levde där 1720, dotter av hovkansleren Nils Nilsson, adlad Tungel, och hans 1:a fru Brita Catharina Carlsdotter Kuut eller Rosenstielke.

Barn:

 • 1. Otto Reinhold, friherre Strömfelt, född 1679. President. Död 1744. Se friherrliga ätten Strömfelt nr 173.
 • 1. Johan Jakob, till Ludenhof11, Lunia och Moisekatz, som blevo till honom restituerade av ryska regeringen 1722, sedan dessa gods reducerats från fadern. Student i Pernau9 1703-11-26. Löjtnant vid Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente. Transp. till skånska stånddragonregementet 1709. Fången vid Perevolotjna s. å. 1/7. Hemkom 1721-09-00 till Livland. Majors avsked 1722-10-30. Rysk ståthållare i Dorpat. Död ogift 1737.9
 • 1. Brita Charlotta, född 1691, död 1751-04-14 Hagelsrum. Gift 1720-03-31 med majoren och överjägmästaren Vilhelm Mauritz Pauli, i hans 2:a gifte, född 1691, död 1758.
 • 1. Eufrosyne Catharina, död barnlös 1764 på Ellistfer i Ecks socken i Livland. Gift 1:o 1723-08-18 Fluxerum med majoren Gustaf Johan Silfverhielm, i hans 2:a gifte, född 1688, död 1730. Gift 2:o med lantrådet Otto Reinhold von Stackelberg, till Ellistfer, i hans 2:a gifte, född 1681, död 1760, brorson till majoren och lantrådet Mattias von Stackelberg, natural. Stackelberg.

TAB 3

Carl Filip (son av Johan Fegræus, adlad Strömfelt, Tab. 1), till Landsjö i Kimstads socken och Värnäs i Värna socken, båda i Östergötlands län, Gravsjöhult i Marbäcks socken, Jönköpings län samt Ludenhof och Rasin i Livland. Född 1644. Volontär vid Lybeckers kavalleriregemente. Student i Uppsala8 1660-02-24. Korpral vid Kock von Crimsteins regemente s. å. Löjtnant vid fältmarskalken Aschebergs regemente 1664. Ryttmästare vid änkedrottningens livregemente. Död 1690-06-28 Fyllingarum och jordfäst i Söderköping, men ligger begraven i Kimstads kyrka, där hans epitafium och huvudbaner uppsattes.5 'Han bevistade kriget i Skåne och därunder slagen vid Lund och Landskrona samt blev vid Rönneberga högar sårad i halsen och vänstra sidan.' Gift 1671-01-01 med Agneta Ållongren i Östergötland, född 1649, död på Landsjö och begraven 1708-02-14 i Kimstads kyrka, dotter av kaptenen Johan Ållongren i Östergötland, och Brita Kagg.

Barn:

 • Märta Christina, född 1673, död 1749-03-22 Forsby s socken. Gift med överstelöjtnanten Johan Axel Hägerflycht, född 1666, död 1740.
 • Anna Margareta, född 1675-02-15, död 1678-04-00.
 • Johan Carl, friherre och greve Strömfelt, född 1678. Riksråd. Död 1736. Se friherrliga och grevliga ätterna Strömfelt 125 och 76.
 • Beata, död 1726-02-12 Malmö. Gift 1704-03-16 på Landsjö med överstelöjtnanten och kommendanten Johan Bär, i hans 1:a gifte, född 1673, död 1742.

Utan känd härledning.

 • 1) Berendt Johan Strömfelt, född 1685 i Sverige. Fänrik vid Nieroths livländska infanteriregemente 1702-11-24. Löjtnant vid Schlippenbachs dragonregemente 1703. Löjtnant vid Schwengelms pernauska infanteriregemente s. å. Avgången före 1710 [Lk].
 • 2) Carl Gustaf Strömfelt, född omkr. 1683 i Östergötland. Volontär vid fortifikationen 1702. Konduktör därst. 1703-05-27. Tjänstg. vid fortifikationskontoret i Stockholm 1706. Sekundlöjtnant vid Närkes och Värmlands regemente 1708. Fången vid Poltava 1709-06-28. Hemkom 1722-07-00. Kaptens karaktär 1724-05-16 med rang från 1723-08-26 och placerad vid garnisonsregementet i Göteborg. Exspektant vid Närkes och Värmlands regemente 1724-10-31. Död 1736-03-24 Sjöberga .

Källor

1RHKn. 2Ss. 3Ht XI, sid. 184. 4G I r 1527. 5At (Sch), 6Al. 7As. 8Um. 9At (P). 10Liber caus, vol. 160, p. 1 (OA). 11von Hagemeister, Materialien zu einer Geschichte der Landgüter Livlands (1837). 12Medd. av P. Gift Vejde.

Svenskt biografiskt lexikon (SBL). Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Släkt och Hävd 1995 samt Thomas Stellrot.