:

Adlercreutz nr 125

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga friherrliga och grevliga ätterna Adlercreutz nr 331 och 125

Uppflyttad i dåvarande riddarklassen 1808-06-20. Friherrlig 1808-09-30, introducerad 1810. Grevlig 1814-08-31 enligt 37 § R. F., introducerad 1815.

Adlercreutz%20F33100.png

TAB 1

Carl Johan Adlercreutz, friherre och greve Adlercreutz (översiktstab 3, son av Tomas Adlercreutz, se adliga ätten Adlercreutz nr 1386, tab 12), född 1757-04-27 Kiala Antagen i krigstjänst 1770-10-03. Sekundkorpral vid finska lätta dragonkåren 1770-10-17. Följde denna vid Sprengtportens revolutionsexpedition till Stockholm 1772-08-23. Avlade examen i fortifikation och artilleri 1773-09-21. Korpral 1773-12-31. Extra kornett 1775-07-14. Stabskornett 1776. Med sitt kompani transporterad till karelska lätta dragonregementet 1777. Löjtnant i karelska lätta dragonregementet 1777-10-22. Stabskapten 1781-05-30 med tur från 1779-07-08, då fullmakten daterades. RSO 1789-06-24. Major i armén 1789-08-19. Premiärmajor 1791-02-02. Överstelöjtnant och chef för Nylands lätta dragonkår 1792-07-20. Överste i kåren 1796-08-21. Generaladjutant 1802-06-28. Chef för det nyuppsatta Adlercreutzska lätta infanteriregementet 1804-09-10. Chef för 2. brigaden av finska armén 1808-02-06. Konungens tjänstgörande generaladjutant vid finska armén 1808-04-17. RSOmstk 1808-04-28. Generalmajor 1808-05-09. KSO 1808-06-30 och uppflyttad i dåvarande riddarklassen under nr 1386 A.. Friherre jämte sina tre söner, med succession på äldste sonen, son efter son, i varje ättegren, 1808-08-30 (introducerad 1810 under nr 331). Befälhavare för norra arméns första fördelning 1809-01-21. Befälhavande generaladjutant i Stockholm 1809-03-13. Tjänstgörande generaladjutant för armén 1809-03-27. Generallöjtnant 1809-06-29. KmstkSO 1809-07-03. Statsråd 1810-05-16. StkFrHL 1810. General av kavalleriet 1811-03-12. RoKavKMO 1811-11-25. Chef för kronprinsens generalstab 1813-04-13. Chef för norra tyska arméns generalstab 1813. En av rikets herrar 1813-10-07. KÖMariaTeresiaO. RRS:tGO2kl. RPrSvÖO och RÖO. Greve 1814-08-31, enligt 37 § regeringsformen (introducerad 1815-03-10 under nr 125). Avsked från generaladjutantsbefattningen 1815-01-10. Död 1815-08-21 i Stockholm och begraven i Riddarholmskyrkan 1816-04-18, årsdagen av slaget vid Siikajoki [Bbl]. 'Han är segraren vid Siikajoki, Lappo, Alavo med flera ställen, för vilken sistnämnda batalj han blev benådad med friherrestånd, samt bidrog huvudsakligen till revolutionen 1809-3-13. Erhöll 1809, såsom ett vedermäle av riksens ständer, Leckö kungsgård i förläning under femtio år för sig och efterkommande, vilken kungsgård han lät giva namnet Siikajok.' Gift 1:o 1792-12-04 i Lovisa med friherrinnan Henrietta Amalia Stackelberg, född 1771-08-15 i Stockholm, död 1796, dotter av generallöjtnanten friherre Bernt Fredrik Johan Stackelberg, och Virginia Sofia Adlerberg, B.. Gift 2:o 1798-08-07 Vrå med Margareta Beata von Engeström, född 1770-09-04, död 1855-04-08 i Stockholm, dotter av bergsrådet Gustaf Engeström, adlad von Engeström, B., och Abela Charlotta Lagerbring.

Barn:

 • 1. Fredrik Tomas, friherre, greve vid faderns död, född 1793. Överste och generalkonsul. Död 1852. Se Tab. 2.
 • 1. Henrietta Virginia Sofia Catharina, född 1796-04-27 på Kiala. Död 1834-09-24 på Lillö kungsgård i Åsums socken, Kristianstads län. Gift 1820-12-15 i Stockholm med kammarherren och översten greve Gustaf Carl Albert August Ehrensvärd, i hans 1:a gifte, född 1787, död 1860.
 • 2. Carl Gustaf, friherre tillika med fadern 1808, född 1799-05-06 [G. Rein, Karl Johan Adlercreutz, Hfors 1925–1927 i Sv. Litt. Sällsk. skr. Uppsats av V. Borg i Genos 1935] (1799-06-06) på Kiala. Kornett vid livgardet till häst 1817-12-09. 2. Löjtnant vid livgardet till häst 1820-06-24. 1. Löjtnant (KrAB.) 1822-03-12. Ryttmästare 1826-02-21. Stabsryttmästare (KrAB.) 1826-11-02. Major i armén 1828-03-19. Adjutant hos konungen (KrAB.) 1828-04-07. RSO 1838-01-28. Överstelöjtnant i armén 1839-01-26. Avsked ur krigstjänsten med överstes n. h. o. v. 1849-07-03. KVO 1859-06-24. Död 1883-04-09 på sin egendom Nynäs i Ösmö socken, Stockholms län. Gift 1826-01-05 Ekolsund med stiftsjungfrun Margareta Seton, född 1805-05-08 Preston
 • 2. Johan Henrik, friherre tillika med fadern 1808, född 1800. Major. Död 1841. Se Tab. 10.
 • 2. Charlotta Amalia, född 1802-05-24 på Kiala, död 1860-10-20 i Stockholm. Gift 1825-07-24 i Stockholm med kammarherren Adam Magnus af Forselles, född 1798, död 1882.
 • 2. Augusta, född 1806-07-05 på Kiala, död 1811-03-30 i Stockholm.
 • 2. Rose Ulrique Caroline Hedvig, född 1812-12-09. Mördad av sin forna amma 1822-10-13 och begraven 1822-10-17 i Riddarholmskyrkan i Stockholm.

TAB 2

Fredrik Tomas (översiktstab 4, son av Carl Johan Adlercreutz, friherre och greve Adlercreutz, tab 1), friherre tillika med fadern 1808, greve vid faderns död 1815, född 1793-08-25 [Ckb.] (1793-08-21) på Gammelbacka i Borgå, Finland: kornett vid livregementets kyrassiärkår 1809. 1. Adjutant vid livgardet till häst 1809-11-29. Löjtnant vid livgardet till häst 1809-12-13. Adjutant hos kronprinsen 1810-11-04. Kurir under fredsförhandlingarna och åtföljde ambassadör Curt von Stedingk till St Petersburg. Stabsryttmästare 1812-12-14. RS:tAO2kl 1813-09-17. RPrOPleMér 1813-09-17. Guldmedalj för tapperhet i fält 1813-10-20. RSO (KrAB.) 1814-02-17. Adjutant till kronprins Bernadotte under tyska fälttåget mot Napoleon 1813-14. Major i armén 1814-08-04. Överstelöjtnant i armén 1817-07-04. Överstelöjtnant vid Smålands husarregemente 1819-11-16. Ingick i staten Columbias tjänst 1820 och blev generaladjutant i staten Columbias tjänst och guvernör i Mompox 1828 (Ak.). Avsked från Mompox 1831 (Ak.). Överste i armén 1838-11-16. svensk-norsk chargé d’affaires och Generalkonsul i Caracas (Ak.) i Venezuela 1840-07-03. Avsked med expektanslön (Ak.) 1852-01-24. Död 1852-11-09 i Stockholm. Gift 1822-11-12 i Cartagena i Södra Amerika med donna Maria Josepha Diaz-Granadas, född 1803-07-14 i staden Bogota i Nya Granada, levde ännu 1888 i Filadelfia, dotter av överstelöjtnanten i spansk tjänst don Nicolas Diaz-Granadas och donna Maria Fransisca Panisa. (Gift 2:o med Luis Montes Uoros).

Barn:

 • Zoila Amalia Dolores, född 1825-06-27 i Caracas, död 1900-04-09 i Cannes i Frankrike. Ägde hus 1 Stockholm. Gift 1861-06-06 Nynäs med godsägaren Fredrik Eberhard August von Homeyer i hans 2:a gifte (gift 1:o med Olivia Lange, död 1859), född 1820-04-05, död 1878-05-12 på Ober-Mützkow i Pommern.
 • Fredrik Valentin, friherre, född 1826-11-03 i Caracas, död 1845.
 • Carlos Natividad, greve, född 1828. Kammarherre. Död 1903. Se Tab. 3.
 • Juon Lazaro, född 1830-11-30, född ogift 1859-08-00 i Venezuela.
 • Domingo, född 1831. Var bosatt i Södra Amerika ännu 1876.
 • Oskar Nikolas Adolf Valentin, född 1832. Löjtnant. Död 1909. Se Tab. 6.

TAB 3

Carlos Natividad (översiktstab 5, son av Fredrik Tomas, tab 2), född 1828-09-08 i staden Mompox i Columbia. Friherre vid äldre broderns död 1845. Greve vid faderns död 1852. Kammarherre 1860. KVenBO 1886, död 1903-03-23 i Vetlanda. Innehade genom sitt 2:a gifte del i arrenderätten till Lindhofs kungsgård i Halland. Gift 1:o 1852-04-02 Karlslund Herrestads socken, i Skåne med Luitgard Alfrida Emilia Colliander, född 1832-10-08 på Bjäresjöholm vid Ystad, död 1859-01-21 på Stockebo vid Simrishamn, dotter av apotekaren, assessorn Carl Erland Colliander och Margareta Christina Lundh. Gift 2:o 1861-05-15 i Kristianstad med Sofia Vilhelmina Carolina Hasselström, född i Kristianstad 1834-05-06, död 1916-10-29 i Vetlanda, dotter av ryttmästaren Axel Pontus Hasselström och Ulrika Morman.

Barn:

 • 1. Carl Gustaf Fredrik Bolivar, greve, född 1853. Major. Död 1904. Se Tab. 4.
 • 1. Eleonora Margareta Maria Zoila, född 1854-07-27 på Stockebo. Död 1917-09-26 i Vetlanda. Gift 1883-09-08 i Kristianstad med vice häradshövdingen Johan Holger Albert Volmar Silfversparre, från vilken hon blev skild, född 1850, död 1920.
 • 1. Luitgard Engel Agda Dorotea, född 1859-01-03 på Stockebo. Död 1912-05-02 i Vetlanda förs, Stockholm ]]. Gift 1880-09-29 i Kristianstad med löjtnanten Bengt Edvard Sixten Sparre af Rossvik, född 1854, död 1889.
 • 2. Sofia Ulrika Henrietta Zoila, född 1863-05-11 i Kristianstads Stadsförs. Död 1868-10-29 i Kristianstad.

TAB 4

Carl Gustaf Fredrik Bolivar (översiktstab 5, son av Carlos Natividad, tab 3), född 1853-03-14 Karlslund Herrestads förs, Malmöhus län. Friherre, greve vid faderns död 1903-03-23. Elev vid Krigsskolan 1871-12-01. Kadett vid Karlberg 1871-12-01. Utexaminerad 1875-01-19. Underlöjtnant vid Svea livgarde 1875-02-05. Löjtnant 1880-08-06. Kapten 1893-06-09. RVenBO3kl 1896-07-18. RSO 1897-09-18. Major 1900-04-14 vid Svea livgarde. Död 1904-07-28 i Strömstad. Gift 1885-09-24 i Jakobs förs, Stockholm (vb nr 51) med Jeanna Agnes Evelyn Evers, född 1856-02-25 i Göteborg. Död 1932-07-16 i Jakobs förs, Stockholm ]]. Dotter av Axel Henning Evers och Nikoline Charlotta Otterdahl.

Barn:

 • Tomas August Natividad Bolivar, född 1886-09-05 i Stockholm. Se Tab. 5.
 • Axel Fredrik Carlos, född 1890-01-26 i Stockholm.

TAB 5

Tomas August Natividad Bolivar (översiktstab 5, son av Carl Gustaf Fredrik Bolivar, tab 4), född 1886-09-05 i Svea Livgardes förs, Stockholm. Friherre vid farfaderns död 1903, greve vid faderns död 1904. Mogenhetsexamen i Stockholm 1904-05-14. Student vid Stockholms högskola 1908-09-15. Fil. kand. vid Stockholms högskola 1913-09-27. Vetenskaplig forskare och skriftställare. Laborator. Gift 1910 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm ]] med Signe Dorotea Kristina Lindberg, född 1881-09-22 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm. Dotter av kontoristen Carl Johan Lindberg och Christina Catharina Persson.

Barn:

 • Gustaf Fredrik, född 1911-03-08 i Stockholm.
 • Johan Lennart, född 1921-08-04 i Saltsjöbaden.

TAB 6

Oskar Nikolas Adolf Valentin (son av Fredrik Tomas, tab 2), född 1832-11-06 i Caracas i Venezuela. Extra sjökadett, tjänstgjorde på fregatten Eugenie under dess världsomsegling 1851–1853. Styrmansexamen 1854-04-04. Student 1856-06-31. Furir vid södra skånska infanteriregementet 1856-04-10. Officersexamen 1857-04-28. Furir vid Svea livgarde 1858-03-31, RSpS:tFerdO1kl 1860-11-07. SpSM. Löjtnant 1861-07-05. Avsked 1864-01-26. KVenBO 1886-03-18 död 1909-07-12 i Engelbrekts förs, Stockholm ]]. Ägde Lugnsbo i Östergötland och Nynäs, vilket senare han ärvde efter farbrodern. Gift 1862-07-14 i Stockholm med grevinnan Aurora Lovisa Georgina Augusta Gyldenstolpe, född 1836-08-20 i Stockholm ]], död 1912-02-26 i Engelbrekts förs, Stockholm ]], dotter av kammarherren greve Carl August Gyldenstolpe, och grevinnan Hedvig Vilhelmina Augusta Sofia Maria Teresia Lovisa von Fersen.

Barn:

 • Carl August Nikolas Fredrik, född 1863-05-27 i Stockholm ]]. Se Tab. 7.
 • Carl Gustaf Nikolas, född 1864-11-08 i Brunneby socken, Östergötlands län. Extra kadett vid kungliga flottan 1877. Volontär vid Smålands husarregemente 1884-02-29. Mogenhetsexamen 1888-05-16. Sergeant 1888-05-27. Elev vid krigsskolan 1888-06-17. Utexaminerad 1889-10-24. Underlöjtnant vid Smålands husarregemente 1889-11-16. Transporterad till underlöjtnant vid Norrlands dragonregemente 1893-09-08. Löjtnant 1894-07-10. Ryttmästare 1903-10-08. Suppleant i remonteringsstyrelsen 1909. RSO 1910-06-06. Avsked 1914-11-06. Ryttmästare i skånska dragonregementets reserv 1914-12-17. Disponent vid Stenfors bruk i Tingsås socken, Kronobergs län. Död 1930-06-20 i Flen, Gryts förs, Södermanlands län ]]. Begraven i Ösmo förs, Stockholms län. Gift 1895-11-07 i Stockholm ]] med friherrinnan Görel Anna Sigrid Löwen, född 1872-12-31 i Ösmo socken, Stockholms län. Dotter av löjtnanten friherre Claes Vilhelm Fabian Löwen, och hans 1:a fru Görel Maria Eleonora Wiman.
 • Nils August Domingo, född 1866-07-08 i Brunneby socken, Östergötlands län. Se Tab. 8.
 • Josefa Maria de los Dolores Aurora Augusta, född 1868-01-21 Ruda. Gift 1902-05-18 i Stockholm med överstelöjtnanten i andra livgrenadjärregementets reserv, Richard Fredrik Müntzing, född 1868-05-15 Fiskeby.
 • Ida Fransiska Elvira Gabriella, född 1869-12-02 i Klockrike socken, Östergötlands län. Gift 1:o 1889-09-08 på Nynäs Ösmo förs med kaptenen vid Svea artilleriregemente Gustaf Hermansson Sabelfelt, i hans 2:a gifte, från vilken hon blev skild, född 1864. Död 1939-09-01 i Stockholm. Gift 2:o 1903-09-22 i Huddinge socken, Stockholms län med riksbanksdirektören Ragnar August Forssman, född 1875-01-25 i Uppsala.
 • Alexander Seton (Aleck), född 1871-09-12 i Klockrike socken ]]. Se Tab. 9.
 • Axel Vilhelm Gustaf, född 1873-05-11, död 1873-05-18.

TAB 7

Carl August Nikolas Fredrik (son av Oskar Nikolas Adolf Valentin, tab 6), född 1863-05-27 i Stockholm ]]. Bokhållare i Jakobslund, Östergötlands län 1882 och vid Ober Mitzkow i Kreis Franzburg 1883. Elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1884-11-01. Utexaminerad 1886-10-23. Extra elev vid Ultuna högre mejeriskola 1886–1887. Bokhållare vid Fiskeby i Östra Eneby socken, Östergötlands län 1887–1888. Kammarjunkare 1889-05-15. Domänförvaltare av riddarhusets jordbruksfastigheter 1905-03-14. KVenBO 1909. Tillförordnad domänintendent i Östergötlands län 1912-12-31. Verkställande direktör i Östgöta hypoteksförening 1918. RVO 1920-06-06. Styrelseledamot i ömsesidiga brandstodsbolaget Göta 1922. Han arrenderade Nynäs i Ösmo socken, Stockholms län 1889–1892 och Gräfsten i Svinstads socken, Östergötlands län 1892–1902, ägde Vinö i Lofta socken, Kalmar län 1902–1911 samt äger sedan 1916 Höghult i Locknevi socken, Kalmar Län och sedan 1921 Österhult i Horns socken, Östergötlands län. KVO 2:o kl. 1936-06-06. Gift 1889-07-10 Fiskeby ]] med Anna Catharina Müntzing, född 1866-10-28 Fiskeby. Dotter av ingenjören och domänintendenten Per Fritiof Müntzing och Anna Fredrika Liedbeck.

Barn:

 • Carl Johan Fredrik, född 1890-08-27 på Fiskeby i Östra Eneby förs
 • Per Tomas Fredrik, född 1891-09-12 Nynäs
 • Anna Maria Fredrika (May), född 1893-01-03 Gräfsten s förs, Östergötlands län
 • Anna Lovisa Fredrika (Louise), född 1894-05-18 Gräfsten s förs, Östergötlands län
 • Nils Gustaf Fredrik, född 1898-03-14 på Gräfsten i Svinstads förs
 • Anna Margareta Fredrika, född 1902-10-11 på Vinö i Lofta förs, Kalmar län


TAB 8

Nils August Domingo (översiktstab 6, son av Oskar Nikolas Adolf Valentin, tab 6), född 1866-07-08 i Brunneby socken, Östergötlands län. Volontär vid livgardet till häst 1887-04-13. Mogenhetsexamen i Norrköping 1888-06-13. Sergeant 1889-05-13. Elev vid krigsskolan 1889-05-13. Utexaminerad 1890-10-25. Underlöjtnant vid regementet 1890-11-07. Genomgick stallmästarekurs vid ridskolan å Strömsholm 1891–1893. Löjtnant vid ridskolan å Strömsholm 1896-11-06. Genomgick krigshögskolan 1897–1899. Ordonnansofficer vid IV. arméfördelningens stab 1900–1902. Kommenderad tjänstgöra vid 2. pommerska ulanregementet nr 9 1902–1903. Regementskvartermästare 1904–1906. RÖFrJO 1905. Lärare vid ridskolan å Strömsholm 1906–1908. Ryttmästare i regementet 1908-01-18. RPrKrO3kl 1908. Chef för officers- och reserv-officersvolontärskolan vid kavalleriet i Umeå 1908–1909. RRS:tAO3kl 1909. RBMilK1kl 1910. RSO 1911-06-06. Militärattaché vid beskickningen i Berlin 1912-03-29–1918-11-12. GV:sOlM 1912. RSAO1kl 1913. Major vid skånska dragonregementet 1914-11-26. Överstelöjtnant vid skånska dragonregementet 1917-10-30. RVO 1918-06-06. Överste och chef för Smålands husarregemente 1918-06-20. PrJK2kl 1919. Transporterad till chef för skånska dragonregementet 1921-05-27. KSO2kl 1921-12-15. LKrVA 1923. KSO1kl 1924-09-23. Under världskriget var han beordrad till tyska högkvarteret 1914–1918 och därunder detacherad till sydarmén 1915-04-00–1915-05-00, till bayerska kavalleridivisionen 1916 samt deltog i offensiverna i Serbien, Galizien, Rumänien, Italien och å västfronten. Avsked från chefbeställningen för skånska dragonregementet 1927-12-16 fr o m 1928-01-01. Gift 1896-05-02 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm Ebba Maria Cederschiöld, född 1873-04-25 i Hamburg. Dotter av majoren Pehr Henrik Rudolf Cederschiöld, och Amelie Hilda Maria Sterky.

Barn:

 • Nils Gregor Henrik, född 1898-08-16 i Stockholm.
 • Rolf Viktor Alexander, född 1900-09-04 i Livregemente till häst förs, Stockholm. Död 1901-02-05 i Livregemente till häst förs, Stockholm.
 • Ebba Amelie Dolores, född 1902-03-04 i Livregemente till häst förs, Stockholm
 • Maud Ebba Augusta, född 1907-07-28 i Livregemente till häst förs, Stockholm.

TAB 9

Alexander Seton (Aleck) (översiktstab 6, son av Oskar Nikolas Adolf Valentin, tab 6), född 1871-09-12 i Klockrike socken. Agronom. Undervisar i Smedmans handelsskola i Stockholm 1888. Elev vid Fyllingarum i Ringsrums socken, Östergötlands län, samt vid Bjärka-Säby i Vists socken, Östergötlands län 1890–1891. Extra elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1891. Avgången 1892. Äger Vedeby i Björkviks socken, Södermanlands län. Äger Flakö i Ryssby socken, Kalmar län. Gift 1899-09-16 på Ober Mützkow i Pommern med Zoila Maria Olga Hilena Augusta Helms, född 1876-07-03 Flakö. Dotter av Rittergutsbesitzer Wilhelm Heinrich Mathias Helms och Olga Maria von. Homeyer.

Barn:

 • Olga Zoila Augusta, född 1901-01-23 i Stockholm. Död 1934-07-28 Vallox-Säby. Gift 1924-01-03 med godsägaren, friherre Gustaf Herman von Paykull i hans 1:a gifte, född 1902.
 • Irma Leonora Zoila Mercedes Dolores, född 1902-12-31 Vedeby. Död 1927-04-07 i Stralsund, Tyskland.

TAB 10

Johan Henrik (översiktstab 7, son av Carl Johan, tab 1), född 1800-08-24 [Ckb.] (1800-08-15) på Kiala. Friherre tillika med fadern 1808Kornett vid livgardet till häst 1818-02-17. 2. Löjtnant vid livgardet till häst 1822-03-12. Kapten vid Södermanlands regemente (KrAB.) 1826-02-07. Major i armén 1828-04-21. Avsked 1828. Död 1841-10-18 Herrö. Gift 1826-06-24 med Sofia Lovisa Ehrenborg, född 1807-06-24 Tolefors, död 1854-11-02 i Kalmar, dotter av kaptenen Alexander Mauritz Ehrenborg, och Eleonora Eufrosina Vilhelmina Ehrenborg.

Barn:

 • Lovisa Carolina Beata Vilhelmina, född 1827-04-02. Död ogift 1885-10-17 i Stockholm.
 • Margareta Henrietta Eufrosyne, född 1828-04-22 på Herrö. Död 1916-11-10 i Engelbrekts förs, Stockholm ]]. Gift 1852-10-09 med kaptenen Fredrik Christian Rosencrantz, född 1829, kapten vid norra skånska infanteriregementet, död 1884.
 • Ebba Amalia, född 1831-03-31 Marielund Död 1912-08-15 i Motala. Gift 1856-11-20 på Nynäs i Ösmö socken, Stockholms län med kaptenen Herman af Petersens, född 1817, kapten vid norra skånska infanteriregementet, död 1911.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: