:

Klingfelt nr 1674

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Klingfelt nr 1674 †

Adlad 1719-10-19, introducerad 1720. Utdöd 1811-03-22. Om ättens äldre släktled se adliga ätten Klingenstierna.


TAB 1

Gustaf Johan Kling, adlad Klingfelt (son av Gustavus Laurentii Klingius, se adliga ätten Klingenstierna, Tab. 2), född 1685 i Närke. Student i Uppsala (Um) 1705-02-24. Volontär vid Upplands ståndsdragonregemente 1711. Sergeant vid Upplands ståndsdragonregemente 1711. Kvartermästare vid södra skånska tremänningskavalleriregementet 1712. Kornett vid södra skånska tremänningskavalleriregementet 1714. Adlad 1719-10-19 (introducerad 1720 under nr 1674). Drunknade 1725-02-08 på sjön Viren i Vingåkers socken, Södermanlands län, där han körde ner sig på isen. Gift 1713-06-03 Katrineholm, med Sigrid Märta Rosenholm i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1699-08-15 på Katrineholm med ryttmästaren Svante Rosenstråle, född 1664, död 1702), född 1680-09-21, död 1749-09-03, dotter av vice holmamiralen Per Rosenholm, och friherrinnan Catharina von der Linde.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1714. Underlöjtnant. Se Tab. 2
 • Peter Reinhold, född 1715-12-29 på Katrineholm. Konstapel vid amiralitetet. Död 1732.
 • Claes Göran, född 1718. Överste. Död 1811. Se Tab. 3
 • Nils, född 1719. Överstelöjtnant. Död 1796. Se Tab. 4
 • Sigrid Marta, född 1723-04-27 på Katrineholm, död ogift 1801-01-16 på Stora Djulö i Stora Malms socken.

TAB 2

Carl Gustaf (son av Gustaf Johan Kling, adlad Klingfelt, Tab. 1), född 1714-06-28 på Katrineholm. Hantlangare vid artilleriet i Stockholm. Konstapel vid artilleriet i Stockholm 1732-07-29. Sergeant 1734-12-07. Underlöjtnants avsked. Gift 1739-02-06 Myckelby s socken, Östergötlands län med friherrinnan Hedvig Sofia Kagg i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1719-10-04 med kaptenen David Fredrik von Wachenfeldt, född 1686, död 1735), född 1702-02-13 i Björsäters socken, Östergötlands län, död 1775-12-06, dotter av fänriken, friherre Didrik Kagg, och Catharina Charlotta Reuter af Skälboö.

Barn:

 • Gustaf Adolf, född 1739-07-05 Djulafors Kadett vid artilleriet 1755-10-01. Furir vid artilleriet 1756-02-29. Översappör 1756-08-31. Sedermera överminör. Död ogift 1768-10-11. Han bevistade pommerska kriget 1760–1762.
 • Carolina Sofia, född 1741-01-28 Myrsäter Gift 1757-03-25 Skälboö med komministern i Västra Hargs församling i Linköpings stift Anders Wænerberg i hans 1:a gifte (gift 2:o 1782 med Margareta Fredrika Dyk, född 1744, död 1816), född 1727-06-18 i Söderköping, död 1793-11-27 [Sön.].
 • Hedvig Ulrika, döpt 1742-11-18 i Skönberga socken, död ung.

TAB 3

Claes Göran (son av Gustaf Johan Kling, adlad Klingfelt, Tab. 1), född 1718-02-11 i Stora Malms socken, Södermanlands län. Volontär vid artilleriet i Stockholm 1734-04-02. Lärkonstapel vid artilleriet i Stockholm 1734-12-24. Konstapel 1735-12-06. Furir 1738-03-20. Sergeant 1739-07-25 styckjunkare 1741-08-24. Underlöjtnant 1742-08-06. Löjtnant vid artilleriet i Göteborg 1747-10-08, men förflyttades åter 1748-04-30 till artilleriet i Stockholm. Stabskapten vid finska artilleribataljonen 1750-11-28. Transporterad till stabskapten vid artilleriet i Stockholm 1754-12-30. RSO 1761-11-23. Major 1766-10-03, med tur från 1763-08-09. Major vid artilleribataljonen på Gotland 1770-12-11. Transporterad till major vid artilleribataljonen i Göteborg 1771-06-19. Överstelöjtnant i armén 1772-09-13. Transporterad såsom premiärmajor till artilleriet i Stockholm 1772-09-18. Överstelöjtnant vid finska artilleribataljonen 1773-04-22. Överste i armén 1775. Avsked 1777-08-19. Död 1811-03-22 Hjortsberga och begraven i Vårdinge kyrka samt slöt ätten på svärdssidan. 'Han testamenterade sin ringa kvarlåtenskap till ryttmästaren Carl Axel Silfversparre och dess fru, född friherrinna Lovisin, vilka på hans höga ålderdom haft en öm vård om honom.' Gift 1754-02-12 i Stockholm med Benedikta Catharina Ulfsparre af Broxvik, född 1720, död 1791-05-14 Morstaberg

 • Döttrar:
 • Charlotta Elisabet, född 1755-01-05, död 1819-08-17 i Helsingör. Gift 1:o 1770-07-31 med handelsmannen i Stockholm Daniel Müller, från vilken hon blev skild. 2:o 1776-12-08 i Helsingör med kaptenen vid danska flottan, inspektoren vid Öresundska tullen, amiralitetskommissarien Low von Tuxen.
 • Gustava Märta, född 1756-05-11, levde 1811 i Helsingör. Gift med kaptenen Hans Georg Boije af Gennäs, i hans 2:a gifte, född 1725, död 1791.
 • Catharina Ebba, född 1758-02-13, död 1775-08-06 i Stockholm.
 • Hedvig Benedikta, född 1761-03-03, död 1761-05-00.

TAB 4

Nils (son av Gustaf Johan Kling, adlad Klingfell, Tab. 1), född 1719-03-07 i Stora Malms socken, Södermanlands län. Student i Uppsala (Sön.) 1734-10-16. Hantlangare vid artilleriet i Stockholm 1735-07-07. Lärkonstapel vid artilleriet i Stockholm 1735-12-06. konstapel 1738-08-11. Furir 1740-06-24. Sergeant 1741-08-10. Styckjunkare 1741-10-24. 2 Adjutant 1745-10-02. 1. adjutant 1747-04-23. Underlöjtnant 1747-06-17. Löjtnant 1750-02-27. Stabskapten vid finska artilleribataljonen 1759-09-20, men transporterad 1760-12-09 till artilleriet i Göteborg. Kapten 1760-12-09. Regementskvartermästare 1761-12-23. Åter transporterad till artilleriet i Stockholm 1765-06-17. RSO 1767-11-23. Major i armén 1772-09-13. Major vid artilleribataljonen på Gotland 1772-09-18. Tygmästare vid artilleriet i Stockholm 1773-04-22. Överstelöjtnant vid artilleriet 1774-01-24. Kommendant på Bohus 1778-02-11. Avsked 1783-03-19. Död 1796-06-03 Ökna. Bevistade finska kriget 1741–1742. Gift 1761 med Hedvig Charlotta Silfversparre, född 1731-04-09 Sjunda, död 1813-11-27 på Ökna, dotter av landshövdingen Carl Gustaf Silfversparre, och friherrinnan Hedvig Ulrika Lilliecreutz.

Barn:

 • Gustaf Johan, född 1764-05-02, död 1764-08-30 i Skå socken, Stockholms län.
 • Nils Ulrik, född 1765, död 1772-04-00 i Stockholm.
 • Hedvig Marta, född 1766-08-21, död ogift 1802-09-24, i Stockholm.
 • Christina Benedikta, född 1768-02-11. Stiftsjungfru. Död ogift 1838-09-12 i Stockholm.
 • Ulrika Charlotta, född 1771-09-18, död 1844-07-29 på Hedvigslund i Bogsta socken. Gift där 1794-03-20 med sin kusin, lagmannen Aron Isak Silfversparre, född 1764, död 1837.
 • Gustaf, född 1773-06-25, död 1774-09-06.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: