:

Påhlman nr 501

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Påhlman nr 501

Adlad 1650-09-16, introd. s. å.

Ätten uppgives härstamma från Westfalen, där det i grevskapet Ravensberg och i socknen Hille funnits en släkt Pohlman, som i vapnet fört en arm, hållande en ring. Den ägde i nämnda socken en gård, det så kallade Meyerhof, och i Hille kyrka ligga begravda Herman Pohlman, hans hustru och deras son Johan, född 1619-06-13, död 1622, ävensom flera medlemmar av ätten, vilken ännu i förra århundradets början fortlevde därstädes. Sannolikt har den i slutet av 1500-talet i Livland uppträdande Jurgen Polman varit av denna ätt. Förutom nedanstående son Göran, den yngre, hade han de ännu 1641 omyndiga sönerna Claus, som levde 1676 och då var ryttmästare, Henrik Johan och Fredrik. Från någon av dessa härstammar den ättegren, som immatrikulerades på riddarhuset i Reval under nr 112 bland adelsmän och därstädes ännu lever.

Påhlman A50100.png

TAB 1

Jurgen eller Göran Polman den äldre Köpte 1598 av Stanislaus Mallisowsky godset Pigant vid Dorpat i Kannapäh socken, vilket dock sedermera frånhändes honom. Gick i hertig Carls av Södermanland tjänst 1600-11-20 och blev dennes hauptman Anzen Erhöll 1604-06-02 av hertigen för trogen tjänst förläning av gods i Sääksmäki socken i Finland. 1615-11-10 Fingo arvingarna efter Jakob von Lunden (gift med Margareta Kuver) tillstånd att till honom pantsätta Tuttomäggi i Karusens socken i Estland, men även denna egendom fick han ej länge behålla. Erhöll av konung Gustaf II Adolf 1631-08-13 Öthel i S:t Petri socken i Estland. Levde 1632, men var död 1641. Gift 1:o m.1 Anna Wesell. Gift 2:o med Gertrud von Bremen, vilken 1641-12-10 såsom änka fick behålla Öthel.

Barn:

 • Göran Polman den yngre, till Ugglansryd i Ryssby socken, Kronobergs län. Född 1597. Adelsbursch vid livgardet 1619. Avsked 1621-04-10. Page vid hovet. Hovjunkare. Var 1623 kapten vid Kronobergs regemente. Major. Fick 1626-10-14 av konung Gustaf II Adolf några gårdar i Sunnerbo härad under Norrköpings besluts villkor och frälse. Anhöll, ehuru förgäves, om nytt brev på Tuttomäggi 1628-10-13. Död före 16483 utrikes men begraven i Ryssby kyrka s sakristia. Gift omkr. 16233 med Christina Lilliesparre, död 1651 i slutet av året, dotter av Olof Jöransson Lilliesparre (af Fylleskog, nr 44) och Christina Gunnarsdotter Galle (i Sverige, nr 162).

Barn:

 • Johan Polman, adlad Påhlman, död 1693. Se Tab. 2
 • Gustaf Polman, adlad Påhlman, till Väsby i Gillberga socken och Östbro i Bro socken (båda i Värmlands län). Tjänade i tyska kriget såsom ryttare vid greve Douglas' regemente 1647. Sedan i polska kriget såsom korpral och kornett vid drottningens livregemente till häst. Adlad 1650-09-16 jämte brodern (introd. s. å. 3/10 under nr 501). Kornett vid livregementet till häst 1660. Löjtnant därst. 1672-12-12. Avsked 1676-02-00. Kallas 1677 ryttmästare. Erhöll pension 1691-07-17. Död 1695-09-12 i Gillberga socken och där begraven s. å. 1/12. Bevistade slaget på Fyen 1659 och blev där fången. Gift före 1666 med Christina Svenske, född 1634, död 1706 på Väsby och begraven s. å. 14/2, dotter av ryttmästaren Anders Lennartsson Svenske, och Estrid Hård af Torestorp, nr 60.
 • Anna Christina Påhlman till Väraboda i Ryssby socken, vilket hon tillbytt sig 1652-04-28 av sin moster fru Brita Olofsdotter Lilliesparre8. Blev 1652-10-30 av drottning Christina förklarad vara inbegripen i brödernas adelskap. Levde 1669, men var död 1684. Gift före 1669 med majoren Jöns Eriksson Silfwerbrand, död 1693.

TAB 2

Johan Polman, adlad Påhlman, (son av Göran Polman den yngre, tab 1), till Ugglansryd, Sunnerå och Väraboda, alla i Ryssby socken, Kronobergs län. Under danska kriget 1644 förare vid adelsfaneregementet. Adlad 1650-09-16 jämte brodern (introd. s. å. 3/10 under nr 501). Ryttare vid Smålands kavalleriregemente 1651. Kornett därst. 1655. Löjtnant 1656. Ryttmästare 1659-06-00. Reducerad 1661. Död 1693 före 7/3 och ligger begraven i Ryssby kyrka s sakristia. 'Han och hans syskon fingo 1650-07-31 drottning Christinas remiss till lantmarskalken Svante Sparre, att deras dokumenter, medelst vilka de ville bevisa sig vara av gammal adel, skulle överses, och därest de befunnos tillräckliga, dem då på riddarhuset immatrikulera, men då bevisen ej ansågos fullt nöjaktiga, adlades de kort därefter av drottningen.' Gift före 1661 med Margareta Silfversparre, död 1721, dotter av översten Nils Persson Silfversparre, och Christina Stolpe.

Barn:

 • Fredrik, född 1662. Inskrevs i Växjö skola 1671-06-16. Var 1682 volontär vid svenska livregementet till fot i Göteborg och 1685 förare därst.
 • Christina Beata, född omkr. 1666, död ogift 1736-11-08 på Gällaryd i likan, socken, Jönköpings län och begraven s. å. 26/11 i familjegraven i Ryssby kyrka
 • Magdalena, född 1668, död ogift 1739-04-18 på Gällaryd och begraven s. å. 2/5.
 • Göran, född 1670-12-15 på Ugglansryd. Inskrevs i Växjö skola 1679-03-01. Volontär vid svenska livregementet till fot 1686. Korpral därst. Gick i holländsk tjänst 1688. Blev där sergeant. Återkom 1694. Sergeant vid Kronobergs regemente 1696-07-13. Fältväbel därst. 1697-12-15. Fänrik 1700-04-30. Löjtnant 1702-07-02. Konfirm. fullm. s. å. 18/9. Stabskapten 1703-06-16. Kompanichef 1704-08-30. Överstelöjtnants karaktär 1722-06-26. Död ogift 1724-05-17 på Ugglansryd och begraven s. å. 2/6 i familjegraven i Ryssby kyrka. Han bevistade under holländska tjänsten slagen vid Fleurus och Oudenarde. Blev fången vid Perevolotjna 1709-07-01 och förd till Tobolsk samt hemkom ur fångenskapen 1722-05-00.
 • Catharina. Var gift 1689 med inspektoren vid Os järnbruk Petter Oroo.
 • Hedvig, född 1673, död 1749-04-28 på Gällaryd och begraven s. å. 14/5. Gift 1:o före 16983 med regementskvartermästaren vid Kronobergs regemente Sven Ekecrantz, av våda ihjälskjuten 1703-05-19 vid Wladislaw4. Gift 2:o 1711-06-07 Strättö
 • Claes, född 1678. Volontär vid Kronobergs regemente. Furir därst. 1696-04-14. Sergeant 1700-04-30. Fältväbel 1703-02-00. Fänrik s. å. 26/5. Död ogift 1704-08-20.
 • Ett barn, begraven 1679 i Ryssby kyrka
 • Carl Gustaf, född 1679. Överstelöjtnant. Död 1757. Se Tab. 3.
 • Henrik, född 1681. Volontär vid Kronobergs regemente 1699. Rustmästare därst. 1700-04-00. Furir 1701-05-19. Avsked för att söka tjänst annorstädes 1702-01-15.
 • Maria. Gift 1:o efter 1698 men före 1704 med fältskären Claes Wilken. Gift 2:o före 1715 med spelmannen Jonas Aspegren. [3]

TAB 3

Carl Gustaf, (son av Johan Polman, adlad Påhlman, tab 2), till Ugglansryd i Ryssby socken, Kronobergs län. Född 1679-01-25 på Ugglansryd. Volontär vid Kronobergs regemente 1695. Korpral därst. 1698. Förare 1699-04-14. Sergeant 1700-04-30. Fältväbel 1701-06-00. Fänrik 1703-03-20. Sekundlöjtnant 1704-01-11. Premiärkapten 1708-05-15. Majors karaktär 1723-08-29 med rang från 1722-06-26. Avsked 1727-08-25. Överstelöjtnants titel 1740-04-23. Död 1757-03-04 på Ugglandsryd och begraven i Påhlmanska familjegraven i Ryssby kyrka s sakristia, i vilken kyrka även vapnet ses. Bevistade attacken vid Rensbek i Holstein 1700, träffningen vid Vladislava i Polen 1703, attacken mot sachsarna vid Petrovien 1704, slaget vid Fraustadt 1706, där han erhöll tvenne »dödeliga» skott, en skarp rencontre mot ryssarna i Ukraina, stormningen av Veprik 1709, där han blev illa blesserad, samt slaget vid Poltava. Fången vid Perevolotjna 1709-07-01 och förd till Tobolsk i Sibirien, varifrån han hemkom till Stockholm 1723-05-11. Gift 1730 med Christina Elisabet Renner, född 1712, död 1769-02-17 (18/2) Väraboda

Barn:

 • Margareta Christina, född 1731-01-07 på Ugglansryd, liksom syskonen, död 1758-08-04 på Väraboda. Gift 1749-09-08 på Ugglansryd med löjtnanten Erik Magnus Gyllensvärd, född 1721. Död 1776.
 • Maria Magdalena, född 1733-08-21, död 1808-04-15 på Rosendal. Gift 1:o 1755-12-30 på Ugglansryd med fänriken vid Kronobergs regemente Erik Unge, döpt 1724-04-20 i Växjö5, död 1759-04-07. Gift 2:o 1766-09-12 på Stråhult i Vrå socken, Kronobergs län med ryttmästaren Nils Peter Gyllenhammar, född 1737, död 1808.
 • Johan Georg, född 1734-10-25, död s. å. 16/12 och begraven i Ryssby kyrka s sakristia.
 • Catharina Elisabet, född 1736-03-20, död 1789-06-05 Deranäs. Gift 1755-12-30 på Ugglansryd med kronofogden i Sunnerbo härad Carl Amund Branting i hans 2:a gifte (gift 1:o 1749 med Emerentia Linnæa, född 1723-06-27, död 1753, dotter av kyrkoherden i Stenbrohult Nikolaus Linnæus och Christina Brodersonia samt syster till Carl Linnæus, adlad von Linné), född 1718, död 1783-12-09 och kusin till överjägmästaren Sigfrid Branting, adlad Adlerbrant, nr 2034.
 • Carl Gustaf, född 1738-01-20. Volontär vid Kronobergs regemente 1744-03-11. Korpral därst. 1749-04-10. Rustmästare 1753-05-04. Furir 1758-02-28. Förare 1759-04-24. Sergeant s. å. Konstit. fänrik 1761-02-09. Konfirm.fullm. 1763-12-21. Löjtnant 1773-06-07. Kapten 1776-12-19. RSO 1777-04-28. Avsked s. å. 23/4. Död ogift 1811-02-19 på Södra Rottne i Söraby socken, Kronobergs län. Bevistade pommerska kriget 1758–1762, blev 1759 fången vid Anklam, men genast utväxlad, var med vid stormningen av Svinemünde s. å., attacken på Anklam 1760 samt blev 1761-08-00 placerad vid Sprengtportenska frikåren och bevistade med den affärerna vid Neusund, Neukalden och Malchin.
 • Hedvig Ulrika, född 1739-03-31, död 1801-08-14 på Tuna Södragård. Gift 1766-03-31 på Ugglansryd med kaptenen Gustaf Otto Ladau, född 1728, död 1783.
 • Anders Otto, född 1740. Ryttmästare. Död 1815. Se Tab. 4.
 • Johan Magnus, född 1741. Kapten. Död 1797. Se Tab. 15
 • Adolf Fredrik, född 1743. Överste. Död 1825. Se Tab. 27.
 • Lovisa Ulrika, född 1745-05-15, död 1749 och begraven i Ryssby kyrka s sakristia.

TAB 4

Anders Otto (son av Carl Gustaf, tab 3), till Ugglansryd. Född där 1740-08-13. Korpral vid Smålands kavalleriregemente 1752. Livdrabant 1765-11-27. Avsked med vicekorprals (ryttmästares) karaktär 1772-07-21. Död 1815-09-02 Smedjemåla. Gift 1774-09-09 Åreda med sin svågers brorsdotter Christina Margareta Unge, född 1757-12-14 på Södra Åreda, död 1784-12-22 på Ugglansryd, dotter av lagmannen Per Andersson Unge och Sofia Cornelia Stålhammar.

Barn:

 • Peter Gustaf, född 1775-10-24 på Ugglansryd, liksom syskonen, död där 1776-01-15.
 • Carl Otto, född 1776. Löjtnant. Död 1806. Se Tab. 5
 • Johan Fredrik, född 1778-04-22, död 1779-06-09 på Ugglansryd.
 • Anders Adam, född 1779. Hovjägmästare. Död 1851. Se Tab. 7.
 • Christina Sofia, född 1781-02-22, död 1864-04-22 i Växjö. Gift 1821-08-12 i Mörlunda socken, Kalmar län med korpralen Johan Fredrik Freidenfelt, född 1777, död 1841.
 • Göran, född 1782. Kapten. Död 1830. Se Tab. 9
 • Margareta Elisabet, född 1783-07-07, död 1856-02-18 i Traheryds socken, Kronobergs län. Gift 1:o 1815-10-17 med sin broders svåger, kommissionslantmätaren Jonas Magnus Lagerbielke, född 1782, död 1832. Gift 2:o 1835-10-18 med handelsmannen i Ryssby Jakob Crona, född 1808-10-16 i Ryssby socken, Kronobergs län, död 1863-07-05 i Ljungby.
 • Emerentia, född 1784-12-16, död 1870-11-04 i Växjö landsförsaml. Gift 1818 med majoren Carl Gustaf Birnbaum, till Skeda, född 1779-05-09 på Råby i Hörby socken, Malmöhus län, död 1836-12-26.

TAB 5

Carl Otto, (son av Anders Otto, tab 4), född 1776-11-03 på Ugglansryd. Inskr. i Växjö skola 1790-09-28. Volontär vid Kronobergs regemente 1794-05-27. Förare därst. 1797-03-24. Sergeant. Livdrabant 1800-02-10. Löjtnant i armén 1803-03-03 och en bland de 25 äldste. Avsked från livdrabantkåren och placerad som löjtnant vid adelsfaneregementet 1805-05-25. Död 1806-11-11 Knutstorp. Gift 1804 med Christina Margareta Durée i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1811-06-20 på Tångby i Asby socken, Ög., med majoren Axel Fredrik Rothlieb, född 1777, död 1849), född 1785-03-15, död 1839-08-20 dotter av majoren Adolf Durée och Inga Wibom.

Barn:

 • Adolf Otto, född 1804. Ryttmästare. Död 1879. Se Tab. 6.
 • Aurora Carolina, född 1806-07-17, död s. å. 20/7.

TAB 6

Adolf Otto, (son av Carl Otto tab 5), född 1804-09-08 Tångby. Fanjunkare vid Smålands dragonregemente 1817-01-03. Kornett vid skånska dragonregementet 1821-12-18. Officersexamen 1822-10-26. 2. Löjtnant vid sistnämnda regemente 1829-02-21. Ryttmästarens avsked 1835-03-28 med tillstånd att kvarstå i armén. Avsked ur armén 1850-09-18. Död 1879-06-05 Sjösarp. Gift 1831-10-11 Ryningsnäs med Sofia Eleonora von Baumgarten, född 1808-07-28 på Ryningsnäs, död 1897-11-03 på Rörstrand vid Stockholm, dotter av majoren Fredrik Gustaf von Baumgarten och Hedvig Charlotta Klingspor.

Barn:

 • Ida Sofia Adolfina, född 1832-09-30 Eksebo. Död 1891-12-31 på Rörstrand. Gift 1856-11-11 Vallby med innehavaren av apoteket Hjorten i Lund, apotekaren Carl Vilhelm Anderberg, född 1827-07-03 i Riseberga socken, Kristianstads län, död 1871-05-06 i Lund och begraven å Nya kyrkogården vid Stockholm.
 • Hilda Charlotta Pamela, född 1834-06-15 Gölberga Gift 1856-12-14 på Vallby med överstelöjtnanten Albert August Vilhelm Ferdinand Rappe, född 1808, död 1884.
 • Eva Cecilia Teresia, född 1845-12-24 på Gölberga, död 1876-05-27 på Rörstrand vid Stockholm. Gift 1864-12-28 på Vallby med disponenten för Rörstrands porslinsfabrik, fabriksidkaren KmstkVO, RNO m. m., Adolf Fredrik Robert Almström i hans 1:a gifte (gift 2:o 1882-08-12 med Eva Maria Anderberg, född 1860-01-23), född 1834-08-19 i Åmål, död 1911-09-17 på Rörstrand.

TAB 7

Anders Adam, (son av Änders Otto, tab 4), född 1779-08-09 på Ugglansryd. Kvartermästare vid adelsfaneregementet 1803. Kornett därst. 1804-06-06. Avsked 1811-04-02. Hovjägmästare. Död 1851-05-09 på Viken i likan, socken, Malmöhus län. Gift med Christina Sofia Fredrika Jahnel, född 1778-06-12 på Rügen, död 1840-11-20 Kulla-Gunnarstorp

Barn:

 • Eleonora Vilhelmina Fredrika, född 1807-09-21 Övrabyborg s län. Stiftsjungfru. Död 1877-05-01 Udden. Gift 1829-12-11 Orup med majoren vid generalstaben, RSO m. m., Johan Christoffer Hoffberg, född 1789-09-29 i Kristianstad, död 1845-10-24 Trulstorp och begraven s. å. 5/11.
 • Sofia Christina Margareta, född 1810-03-07 på Övrabyborg. Stiftsjungfru. Död 1876-09-08 Rottne. Gift 1842-12-11 (9/12) på Kulla-Gunnarstorp med sin kusin, majoren Carl Adolf Påhlman, född 1816, död 1891. Se Tab. 12.
 • Carl Johan Otto, född 1812. Underlöjtnant. Död 1866. Se Tab. 8.

TAB 8

Carl Johan Otto, (son av Anders Adam, tab 7), född 1812-01-17 på Skarhult i likanämnd socken, Malmöhus län. Student i Lund 1827-10-08. Dragon vid skånska dragonregementet 1829-09-01. Underofficersexamen 1830-09-08. Avsked s. å. 22/9. Sergeant vid livgardet till häst 1831-02-27. Avsked 1834-12-08. Underlöjtnant i armén 1835-01-24. Död 1866-04-01 på Lunds lasarett. Arrenderade Beltinge gård under Skarhult. Gift 1852-03-25 på Skarhult med Elna Catharina Nilsson, född 1822 i Landskrona, död där 1861-01-10, dotter av borgaren Magnus Nilsson.

Barn:

 • Eva Eleonora, född 1852-05-17 på Beltinge, död ogift 1918-11-20 i Lund.
 • Emma Carolina Catharina, född 1854-06-15 på Beltinge, död 1935-12-29 i Höganäs förs, Malm.
 • Ida Blücherianna Josefina, född 1856-05-02 på Beltinge, död ogift 1919-11-14 i Hälsingborg (Höganäs förs, Malmöhus län, db).

TAB 9

Göran, (son av Anders Otto, tab 4), född 1782-05-10 på Ugglansryd. Förare vid Kronobergs regemente 1800-09-04. Stabsfänrik därst. 1802-12-16. E. kompaniofficer vid krigsakademien 1807–1808. Löjtnant 1809-07-10. GMtf 1810-06-30. Kapten 1812-07-07. Regementskvartermästare 1819-03-27. RSO s. å. 24/6. Kompanichef 1823-08-26. Död 1830-10-16 Strättö. Han bevistade kriget 1808 och blev därunder fången vid Hälsinge s. å. 28/9 och förd till Metsjovsk i Kaluga, varifrån han hemkom 1809-12-20. Gift 1:o 1812-11-12 Borsna med Sofia Brita Lagerbielke, född 1777-05-10 Hultsåkra, död 1825-08-31 på Strättö, dotter av sergeanten Rutger Nils Lagerbielke, och Beata Christina Stockenberg. Gift 2:o 1829-01-25 på Strättö med Hedvig Gustava Lundéen, född 1783-03-22 i Växjö, död där 1871-03-19.

Barn:

 • 1. Otto Adam, född 1813. Kapten. Död 1882. Se Tab. 10.
 • 1. Carl Adolf, född 1816. Major. Död 1891. Se Tab. 12.
 • 1. Göran, född 1817. Bokhållare. Död 1869. Se Tab. 14
 • 1. Anders Gustaf, född 1821-01-13 på Strättö. Student i Lund 1837-10-31. Prästexamen 1844. Prästvigd s. å. 3/7. Extra ordinarie bataljonspredikant vid Kronobergs regemente 1847-11-15. Domkyrkoadjunkt i Växjö 1850. Pastoralexamen 1856-08-30. Pastorsadjunkt vid Jakobs och Johannes förs i Stockholm 1859. Extra ordinarie hovpredikant 1860-05-29. Regementspastor vid ovann. regemente s. å. 4/12. Komminister i nyssn. förs i Stockholm 1863. Avsked från regementspastorstjänsten 1864-03-22. Regementspastor vid skärgårdsartilleriets station i Stockholm och kyrkoherde i Skeppsholmens förs 1868-11-13, vilka ämbeten han tillträdde 1869-05-03. Hovpredikant och ledamot i hovkonsistorium s. å. 3/5. Förordnad att bestrida pastorsämbetet vid hovförsen 1869–1870-06-00. Kaplan vid KMO 1870-06-11. Ledamot av sällskapet Pro Patria s. å. Pastor vid sistnämnda förs 1872-04-30. LNO 1876-11-27. Kyrkoherde i Härene och Hovby pastorat av Skara stift 1882-12-01. Död ogift 1894-02-16 i Stockholm.

TAB 10

Otto Adam, (son av Göran, tab 9), född 1813-02-11 Borsna. Rustmästare 1826-06-26. Fänrik vid Kronobergs regemente 1831-06-09. Löjtnant därst. 1837-04-14. Kapten 1848-08-22. RSO 1858-04-28. Avsked 1859-11-01. Direktör vid länsfängelset i Växjö s. å. 9/12. Död 1882-03-14 i Ljungby köping och begraven å Ryssby kyrkogård. Ägde Prästboda i Tutaryds socken, Kronobergs län. Gift 1845-08-14 Vinala med Maria Charlotta Wetterström, född 1820-10-14 på Vinala, död 1894-07-24 i Ljungby köping, dotter av bruksägaren Nils Wetterström och Anna Brita Hofberg.

Barn:

 • Sofia Georgina Hedvig Amalia, född 1846-05-20 i Växjö. Död 1905-07-22 i Stockholm. Gift 1882-08-08 i Ljungby med kamreraren vid svenska köpmansbyrån Fredrik Reuterdahl i hans 2:a gifte (gift 1:o 1869-11-08 i Malmö med Augusta Johanna Maria Drake af Hagelsrum, född 1839-05-02 Tolarp, död 1880-01-09 i Stockholm, dotter av kanslisten Hampus Axel Gustaf Drake af Hagelsrum, och Eva Fredrika Printzensköld), född 1835-09-07 i Malmö, död 1903-01-01 i Stockholm.
 • Anna Eufemia Hildur Charlotta, född 1847-09-16 på Prästboda, död 1911-03-10 i Ljungby. Gift 1871-05-05 i Växjö med handlanden Algot Balder Erland Jakob Crona, född 1837-05-07 i Berga socken, Kronobergs län, död 1917-03-31 i Ljungby.
 • Georg Otto Viktor, född 1851. Före detta kapten. Se Tab. 11.

TAB 11

Georg Otto Viktor, (son av Otto Adam, tab 10), född 1851-10-03 i Göteryds socken, Kronobergs län. Kadett vid Karlberg 1870-04-19. Utexaminerad 1874-05-30. Underlöjtnant vid södra skånska infanteriregementet s. å. 12/6. Löjtnant 1879-04-04. Kapten 1891-08-06. Justerare i 18. distriktet (Blekinge län) 1892. RSO 1895-11-30. Avsked 1901-02-22. Död 1937-10-22 i Lund. Gift 1881-07-08 i Växjö med Agnes Björkman, född 1853-10-10 i Vederlövs förs (Kronobergs län) ]], dotter av överstelöjtnanten vid Kronobergs regemente Carl Johan Gustaf Björkman och Sofia Åberg.

Barn:

 • Agnes Charlotta Sofia, född 1882-01-14 Jämshögsby. Gift 1911-07-01 i Lund ]] med räntmästare vid universitetet i Lund RNO, jur. utr. kandidat Otto Gottfrid Regnéll, född 1876-02-12 i Lund.
 • Gunhild Ulrika Georgina, född 1883-11-09 på Jämshögsby. Gift 1908-08-16 i Lund med lektorn vid folkskoleseminariet i Landskrona, filosofie doktor Nils Axel Filip Emmelin, född 1880-12-05 i Östra Broby socken, Kristianstads län.
 • Gerda, född 1887-08-03 på Jämshögsby. Folkskollärarexamen i Stockholm 1904. Gift 1920-06-27 i Lund ]] med protokollsekreteraren i justitierevisionen, RVO, jur. utr. kandidat Nils Tomas Johan Nyström, född 1873-08-08 vid Drottningholm i Lovö socken, Stockholms län
 • Tora, född 1892-11-25 Möllebjörne. Gift 1:o 1914-06-23, i Lund med kamreraren vid Svenska sockerfabriksaktiebolag i Landskrona Carl Hugo Cewers, från vilken hon 1928-01-16 blev skild, född 1886-03-31. Gift 2:o 1928-04-03 i Jönköping med verkst. direktören vid Konfektionsaktiebolag Junex fabriker i Jönköping John Engelbrekt Hjelme-Lundberg, skilda gm Tveta, Vista och Mo HR:s utslag 1943-05-25, född 1902-05-26 i Hälsingborg.

TAB 12

Carl Adolf, (son av Göran, tab 9), född 1816-01-28 Kopparmåla. Rustmästare vid Kronobergs regemente 1829-06-28. Avsked 1832-01-24. Konstapelskadett vid Vendes artilleriregemente s. å. 5/2. 2. Konstapel s. å. 29/8. 1. Konstapel 1833-03-30. Styckjunkare 1835-03-31. Linjeofficersexamen 1836-10-14. Fanjunkare vid förstn. regemente s. å. 28/12. Underlöjtnant 1837-04-14. Löjtnant 1840-11-09. Kapten 1854-06-01. RSO 1863-05-03. Major i armén 1871-12-01. Avsked ur krigstjänsten 1878-04-12. Död 1891-12-16 i Växjö och begraven å Söraby kyrkogård Kronobergs län. Gift 1842-12-09 på Kulla-Gunnarstorp med sin kusin, stiftsjungfrun Sofia Christina Margareta Påhlman, född 1810-03-07 på Övrabyborg, död 1876-09-08 på Rottne kaptensboställe i Söraby socken, dotter av hovjägmästaren Anders Adam Påhlman och Christina Sofia Fredrika Jahnel.

Barn:

 • Ida Sofia Gustava Fredrika, född 1844-05-23 Ramlösa, död ogift 1916-03-02 i Växjö.
 • Anders Göran Bror Birger, född 1845. Löjtnant. Död 1885. Se Tab. 13.
 • Ulla Elisabet Hedvig Karolina, född 1846-11-19 på Ramlösa, död ogift 1914-07-17 på Östergård i Växjö landsförsaml. Kronobergs län (Växjö stadsförs, db).
 • Sofia Adolfina, född 1848-07-05 på Kulla-Gunnarstorp, död 1909-09-15 i Chicago. Gift 1877-03-18 på Rottne kaptensboställe med museiföreståndaren vid nya universitetet i Cincinnati i Nordamerika, professorn vid Augustana College, f. d. docenten i zoologi vid Lunds universitet, RVO m. m., filosofie doktor Johan Harald Josua Lindahl, född 1844-01-01 i Kungsbacka, död 1912-04-19 i Chicago. Makarnas aska fördes till Sverige och gravsattes 1913-04-03 på Söraby kyrkogård.

TAB 13

Anders Göran Bror Birger, (son av Carl Adolf, tab 12), född 1845-09-21 på Ramlösa. Kadett vid Karlberg 1863-01-19. Utexaminerad 1869-01-30. Underlöjtnant vid Kronobergs regemente s. å. 5/2. Löjtnant 1875-06-16. Gymnastiklärare vid högre allm. läroverket i Växjö. Död 1885-01-21 i nämnda stad och där begraven. Gift 1880-09-21 på Östergård med friherrinnan Louise Fredrika Charlotta Wrede af Elimä, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1895-10-05 på Östergård med översten i armén, överstelöjtnanten i intendenturkårens reserv, RSO, RVO, Aron Fredrik Peterson, född 1856-12-05 i Växjö landsförsaml., död 1923-03-28 i Stockholm), född 1857-04-24 Holm, dotter av direktören, friherre Ernst Wilhelm Wrede af Elimä, och Charlotta Elisabet Ihre.

Barn:

 • Märta Sofia Elisabet, född 1881-11-12 på Östergård. Gift 1907-05-25 i Skövde med ryttmästaren i livregementets husarers reserv, brandchefen i Hälsingborg Frans Otto Sandwall, född 1878-05-29 i Jönköping.
 • Carl Sune Ernst Wrede, född 1884-10-01 i Växjö landsförsaml. Mogenhetsexamen 1903-05-29. Jur. preliminärexamen i Lund 1904-01-30. Examen till rättegångsverken 1909-01-30. Tingstjänstgöring 1909-02-01–1911-08-01. Advokatverksamhet 1911-08-01–1917-12-31. T. f. landsfogde i Västernorrlands län 1918-01-01. Ordinarie landsfogde s. å. 16/8. RVO 1930-06-06. Gift 1928-04-04 i Sundsvall med Helfrid Johanna Björklund, född 1888-07-14 i Sundsvall, dotter av byggmästaren Jöns Christensson Björklund och Johanna Margareta Strömbäck.

TAB 14

Göran, (son av Göran, tab 9), född 1817-08-02 på Strättö. Bruksbokhållare, först vid Os bruk i Småland, sedan vid Storfors i Värmland. Elev vid Filipstads bergsskola 1836–1837. Förvaltare, först av Svärta bruk i Södermanland, sedan av Stenby egendom på Adelsön, Ragnildsborg vid Södertälje, Velamsund å Värmdön samt slutligen Mora järngruvor i Överjärna socken, Södermanlands län. Ägare av nämnda gruvor 1860, vilka han dock kort därefter försålde och i stället inköpte Bisslinge egendom i Eds socken, Stockholms län. Bokhållare vid styrelsens för statens järnvägstrafik statistiska kontor 1865. Död 1869-02-02 i Stockholm. Gift där 1853-11-28 med Juliana (Julie) Johanna Ström, född 1816-07-16 i Laurvig i Norge, död 1892-01-28 i Arboga, dotter av direktören Carl Gustaf Ström (broder till hovjägmästaren Israel Adolf Ström, adlad af Ström) och Martina Moë.

Barn:

 • Hedvig Georgina, född 1856-09-07 vid Mora, död 1862-01-26 Bisslinge

TAB 15

Johan Magnus, (son av Carl Gustaf, tab 3), född 1741-10-15 Ugglansryd. Rustmästare vid Kronobergs regemente 1757-02-28. Furir därst. 1758-09-07. Sergeant 1760-09-24. Livdrabant 1766-06-30. Löjtnant i armén 1770-05-22. Löjtnant vid förutn. regemente 1774-06-06. Stabskapten därst. 1775-10-26. Kapten med kompani 1777-12-10. RSO 1779-01-24. Förde under kriget 1788–1790 befälet över den hemmavarande delen av regementet. Avsked 1792-11-23. Död 1797-02-12 på sin egendom Sunnerå i Ryssby socken, Kronobergs län. Bevistade pommerska kriget från 1758, blev 1759 fången vid Anklam, men lyckades befria sig och bevistade de följande årens kampanjer. Gift 1779-07-30 Salshult med Margareta Helena Stålhammar, född 1762-09-15, död 1816-09-01, dotter av överstelöjtnanten Jon Stålhammar, och Helena Sofia Krebs.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1781-06-03 på Strättö kaptensboställe i Ryssby socken, Kronobergs län. Rustmästare vid Kalmar regemente 1785. Sergeant därst. 1792-04-04. Löjtnant i armén 1808-05-13. Placerad vid drottningens livregemente 1810-02-10. Löjtnant med fänriks lön därst. s. å. 19/6. 2. Kapten vid dalregementet 1815-01-31. Adjutant i krigskollegium samt t. f. intendent för militärförråden i Stockholm s. å. 10/7. 1. Kapten vid nyssn. regemente 1818-02-17 (31/1). Avsked 1822-06-11 med tillstånd att kvarstå i armén. Major i armén 1840-04-13. Död 1847-03-07 i Laholm. Han blev 1812-07-03 fången i Pommern av franska armén, fördes först till Stettin och Magdeburg, sedan till Frankrike till Blois, som var depôt för de fångna svenska officerarna till 1814, då de allierade arméerna närmade sig Paris och alla fångarna sändes till Amboise, Chinon och slutligen till Poitiers, varifrån de fingo återvända över Paris. Under hela fångenskapen och under transporterna, som i Frankrike med stor ansträngning och möda utfördes till fot, tjänstgjorde han som regementskvartermästare och adjutant för samtliga i fångenskap befintliga officerare och manskap. Återkom 1814-06-26 ur franska fångenskapen till Stralsund. Hade med sin fru en son och två döttrar, vilka alla dogo strax efter födelsen. Gift 1820-01-07 Nybo s län med Eleonora Charlotta Sofia Toll, född 1781-08-08 i Kalvs socken, Älvsborgs län, död 1873-07-29 i Laholm, dotter av kaptenen Carl Gustaf Toll, natural. Toll, C, och hans 1:a fru Anna Charlotta Flach.
 • Elisabet Sofia, född 1782-09-19 på Strättö, död 1834-04-09. Gift2 1807-08-30 med överjägmästaren Fredrik Dalman, född 1778, död 1832.
 • Johanna Margareta, född 1783-12-10 på Strättö. Gift 1816-12-13 med fänriken Casper Henrik Köllerström, född 1767-02-13, död 1836-11-18 i Ljunga socken.
 • Otto Fredrik, född 1785-03-24 på Strättö. Kadett vid Karlberg 1798-09-24. Utexaminerad 1802-09-24. Fänrik vid livregementetsbrigadens värvade infanteri s. å. 6/10. Sekundlöjtnant därst. 1803-03-09. Premiärlöjtnant vid finska gardet 1809-02-23. Riddarhusdirektör 1810-03-20–1814. Kapten vid 2. gardet 1810-05-08. Statsrevisor 1810 och 1815. Ledamot av statsutskottet vid urtima riksdagen i Örebro 1810 samt vid riksdagarna 1815 och 1817–1818. Adjutant hos kronprinsen Carl Johan 1811-05-25. Fullm. därpå 1812-01-14. Major i armén 1813-09-10. Vice kommendant på Karlstens fästning s. å. i sept. RSO 1814-07-09. RRS:tVlO4kl s. å. 24/12. Kompanichef 1815-12-12. Överstelöjtnant i armén 1817-02-10. Fullmäktig i riksgäldskontoret 1818. Kommitterad till tryckfrihetens vård s. å. T. f. landshövding i Linköpings län 1822-01-15. Överste i armén s. å. 28/1. Död barnlös 1822-05-08 i Linköping och begraven s. å. 12/5. Bevistade 1808 kriget mot Ryssland och affärerna vid Lokalaks, Järvenpä, Viiais och Helsinge. Åtföljde 1813 kronprinsen som adjutant och bevistade slagen vid Grossbeeren och Dennewitz. Förordnad till kommendant på Karlstens fästning s. å. i sept., varefter han 1814 vid svenska arméns inryckande i Norge åter tjänstgjorde hos kronprinsen som adjutant och deltog i Fredrikshalls belägring. Bevistade samtliga riksdagar 1809–1818, vid vilka han spelade en framstående roll. Gift 1821-10-30 i Risinge kyrka Östergötlands län med Aurora Eva Sofia Stenhammar i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1823-08-18 Viby, med vice landshövdingen Carl Fredrik Hummelhielm, i hans 2:a gifte, född 1772, död 1847), född 1803-08-12 i Risinge socken, Östergötlands län. Död 1863-02-21, dotter av kontraktsprosten, teol. doktorn Mattias Stenhammar och Anna Charlotta Reuterskiöld.
 • Johan Magnus, född 1786-06-07 på Strättö. Adjutant vid kustarméns civilexpedition. Drunknade ogift 1810-07-01 vid Stockholm.
 • Erik Adolf, född 1787. Postinspektör. Död 1830. Se Tab. 22.
 • Göran Salomon, född 1789-03-05 på Strättö. Furir vid Vendes artilleriregemente 1804-02-01. Sergeant därst. 1805-05-01. Död 1807-09-06 i Kristianstad.
 • Henrik Adam, född 1792-11-24 på Strättö, död 1793-05-11.
 • Axel Mauritz, född 1796-10-24 i Sunnerå. Kadett vid Karlberg 1812-09-30. Utexaminerad 1816-09-21. Fänrik vid södra skånska infanteriregementet s. å. 1/10. Löjtnant därst. 1823-07-04. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom löjtnant i armén 1824-06-01. Död ogift 1831-03-09 på Forsa i Hjortsberga socken, Kronobergs län.

TAB 16

Jon, (son av Johan Magnus, tab 15), född 1780-06-10 på Strättö. Sergeant vid Kronobergs regemente 1791-06-26. Fänrik därst. 1792-12-12. Löjtnant 1808-02-16. Kapten i armén 1810-05-01 och vid regementet 1812-07-28. Avsked 1817-02-04. Död 1833-01-09 på Ulriksdals slott i Solna socken, Stockholms län. Han bevistade krigen 1808–1809 i Finland och 1813–1814 i Tyskland och Norge. Gift 1810-05-04 Hjälmsänga med stiftsjungfrun, friherrinnan Ulrika Fredrika Albertina Sparre, född 1783-04-18 på Hjälmsänga, död 1838-06-11, dotter av ryttmästaren, friherre Carl Gustaf Sparre, och Carolina Maria Ehrenpohl.

Barn:

 • Otto Magnus, född 1811. Löjtnant. Död 1873. Se Tab. 17.
 • Sofia Margareta, född 1812-09-18 på Hösjö i Slätthögs socken, Kronobergs län. Stiftsjungfru. Död 1886-02-05 i Karlskrona. Gift 1846-07-09 med fängelsedirektören, majoren, RVO, Per Vilhelm Luthander, född 1818-09-29 i Askeryds socken, Jönköpings län, död 1886-06-16 i Karlskrona.
 • Carl Vilhelm, född 1815-10-13. Sergeant vid kronoarbetskåren. Död ogift 1845-11-07 på Rindö vid Vaxholm.
 • Adolf, född 1817-07-17 Ösjö. Volontär vid Jönköpings regemente 1834-08-08. Furir därst. 1840-08-04. Fanjunkares avsked 1844-04-12. Död 1847-03-02 Jula. Gift 1843 med Lovisa Charlotta Christina Risén.

TAB 17

Otto Magnus, (son av Jon, tab 16), född 1811-04-01 i Ryssby socken, Kronobergs län. Volontär vid Kronobergs regemente 1822-07-03. Rustmästare därst. 1823-05-29. Sergeant 1826-07-01. Fänrik vid dalregementet 1830-02-27. Löjtnant därst. 1834-11-15. Avsked ur krigstjänsten 1841-11-23. Död 1873-11-15 i Vänersborg. Gift 1844-02-24 i S:t Petersburg med Amalia (Amelie) Sandström, född 1819-04-20 i Ystad, död 1889-05-11 i Stockholm, dotter av rådmannen Johan Sandström och Brita Christina Gernandt.

Barn:

 • Ida Amalia Sofia, född 1843-10-07 i S:t Petersburg. Gift 1867-02-06 i Stavanger i Norge med telegrafstationsbestyrer vid norska statstelegrafen Carl Bodmann Hafström, född 1839-02-02, död 1907.
 • Fredrika Albertina, född 1852-02-14 i Helsingfors, död ogift 1874-09-14 i Kristiania.
 • Otto Ottosson, född 1853. Direktör. Död 1915. Se Tab. 18.

TAB 18

Otto Ottosson (son av Otto Magnus, tab 17), född 1853-10-17 i Bergen i Norge. Delägare i bröderna Påhlmans skriv- och handelsinstitut i nämnda stad 1880 och i Köpenhamn 1887. Lärare vid sjökrigsskolan i Stockholm 1881–1887. Föreståndare för Köpenhamns avdelning av nämnda institut sistnämnda år. Undervisade efter Påhlmanska skrivmetoden i svenska militärskolorna 1884–1887. Kallades av danska krigsministeriet att utbilda skrivlärare bland danska härens och flottans underbefäl 1884. RVO 1889-11-30. Livförsäkringsaktiebolag Victorias generalagent i Danmark 1893-09-12. Direktör. RNO 1905-12-01. Död 1915-02-19 i Köpenhamn. Gift 1891-01-20 i Taarnby kyrka Amager i guld 1928-09-16, dotter av sognepræsten Henrik Adolf Kröyer och Annatea Hedvig Caroline de Klauman.

Barn:

 • Otto Jon Magnus Ottosson, född 1891-10-19 i Köpenhamn, död 1896-07-28 i Taarnby socken och där begraven
 • Amelie Annatea Hedevig Caroline, född 1895-02-13 i Köpenhamn. Stiftsjungfru. Gift 1:o 1918-05-17 i Gustafskyrkan i Köpenhamn med fabriksingenjören August Birger Carlsson, från vilken hon blev skild, född 1893-07-14 i Norrköping. Gift 2:o 1927-02-25 löjtnanten i danska generalstaben, direktören Peter Botcher, född 1894-04-07 i Köpenhamn.
 • Lave Otto Ottosson, född 1902-04-29 i Köpenhamn, död där 1904-01-09.

TAB 19

John Magnus Ottosson, (son av Otto Magnus, tab 17), född 1860-03-26 i Kristiania i Norge. Delägare i bröderna Påhlmans skriv- och handelsinstitut i Stockholm 1880 och Köpenhamn 1887. T. f. skrivlärare vid sjökrigsskolan i Stockholm 1883–1887. Föreståndare för Stockholmsavdelningen av nämnda institut sistnämnda år. Ensam innehavare av Bröderna Påhlmans skrivinstitut 1891. Ombildade det s. å. till fullständigt handelsinstitut och blev dess rektor. Innehavare av Bröderna Påhlmans skriv- och handelsinstitut i Kristiania 1893. Bokförläggare. Verkställande direktör i plansch- och litteraturaktiebolag i Stockholm 1894. RVO 1899-12-01. RNO 1905-12-01. RDDO 1916. KVO2kl 1922-06-06. Verkst. direktör för det till aktiebolag ombildade handelsinstitutet 1923. Skriftexpert. RJohO 1930. Pro Patrias stora förtj. GM s. å. Han utgav Påhlmanska skrivmetoden Mentor i Tyskland och Österrike 1901, i Belgien och Frankrike 1903, i Norge och Danmark 1904. Äg. hus i Stockholm. Gift 1891-10-27 17/7 Stockholm m. Sara Maria Bredenberg, född 1868-01-31 i Sundsvall, dotter av konsuln och grosshandlaren Daniel Christian Bredenberg och Maria Catharina Dyhr.

Barn:

 • Sara Maria Amelie (Maja), född 1893-12-15 i Stockholm, liksom syskonen. Stiftsjungfru. Gift där 1919-04-02 med godsägaren Friedrik Nikolaus August von Harbou född 1893-02-15,
 • Gösta John Magnus, född 1895. Extra ordinarie hovrättsnotarie. Se Tab. 21.
 • Ragnar John Christian, född 1896-09-27, död 1899-04-23 i Stockholm.

TAB 20

John Otto Daniel, (son av John Magnus Ottosson, tab 19), född 1892-11-02 i Stockholm, Klara förs Studentexamen i Stockholm 1911-05-17. Volontär vid Svea artilleriregemente s. å. 7/6. Elev vid krigsskolan 1912. Utexaminerad 1913-12-20. Underlöjtnant vid Norrlands artilleriregemente s. å. 31/12. Löjtnant därst. 1917-04-14. Genomgick krigshögskolans allm. kurs 1922–1924. Ordförande i Jämtland-Härjedalens idrottsförbund 1927-03-10. Kapten s. å. 27/6 fr o m 1928-01-01. RSO 1934-06-06. Major på arméns reservstat 1938-04-08. Gift 1920-10-27 i Stockholm med Ellen Augusta Norman, född 1892-09-26 vid Fredriksberg i Säfsnäs socken, Kopparbergs län. Dotter av stationsinspektoren Jon Olof Norman och Maria Lovisa Gustafsson.

Barn:

 • Magnus John Otto
 • Barbro Sara Maria

TAB 21

Gösta John Magnus, (son av John Magnus Ottosson, tab 19), född 1895-02-18 i Stockholm. Studentexamen därst. 1913-05-13. Student vid Stockholms högskola 1914. Examen från Bröderna Påhlmans handelsinstitut i Stockholm 1914. Biträdande lärare vid Bröderna Påhlmans handelsinstitut i Stockholm 1916 och ord. lärare därst. 1920. Jur. kandidat examen 1920-05-28. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt s. å. 4/6. Ordinarie lärare vid Bröderna Påhlmans handelsinstitut i Stockholm 1921. Notarie vid Södra Roslags domsaga 1921-09-01–1923-05-27. T. f. domare i Mellersta Roslags domsaga skilda tider 1924. T. f. borgmästare i Trosa skilda tider s. å. Kyrkonotarie i Högalids förs i Stockholm 1925. T. f. borgmästare i Sigtuna 1925-08-10–24/8, 1925-10-26–1927-01-15 och 1929-07-15–24/8. T. f. borgmästare i Vaxholm 1928-03-05–10/4. Rektor vid Bröderna Påhlmans handelsinstitut i Stockholm 1933. RVO 1935-06-06. RJohO. Gift 1925-04-07 i Adolf Fredriks kyrka i Stockholm (d:o förs, vb) med Rut Dagmar Ekman, född 1904-08-27 i Masthuggs förs, Göteborgs och Bohus län. Dotter av direktören Carl Josef Ekman och Sif Beata Dorph.

Barn:

 • Carl John Ragnar
 • Sif Ulla Sara
 • Ruth Eva Dagmar
 • Sif Ingrid Maria

TAB 22

Erik Adolf, (son av Johan Magnus, tab 15), född 1789-12-07 Strättö. Extra ordinarie kanslist i överpostdirektörens kansli. Fältkommissarie 1812-09-16. Kontorsskrivare i växelbanken 1813-08-26. Bokhållare därst. 1818-12-03. Postinspektör i Stockholms län 1820-12-29. Avsked 1825-04-29. Död 1830-11-18 i Stockholm Adolf Fredriks förs i Stockholm. Gift 1814-02-16 med Maria Jeanette Himberg, född 1788-11-11 i Stockholm, död 1860-04-13 vid Karlberg i Solna socken, Stockholms län, dotter av Olof Himberg och Eva Helena Tärnström.

Barn:

 • Claes Johan, född 1814. Bokbindarmästare. Död 1896. Se Tab. 23.
 • Selma Maria Helena, född 1815-10-01 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död 1857-06-23 i Sigtuna. Gift där 1841-03-25 med borgmästaren i nämnda stad Carl Vilhelm Bahrman, född 1806.
 • Stefania Elvira Erika, född 1817-12-26. Stiftsjungfru. Död ogift 1851-09-30 i Sigtuna.
 • Livia Johanna Charlotta Sofia Fredrika, född 1823-12-07 i Sigtuna, död 1864-01-02 på Karlberg vid Stockholm. Gift 1849-05-01 i Sigtuna med lektorn Carl Vilhelm August Tham, i hans 1:a gifte, född 1812, död 1873.
 • Elna Ottiliana Paulina, född 1826-02-27 i Sigtuna, död ogift 1859-12-26 på Karlberg.

TAB 23

Claes Johan, (son av Erik Adolf, tab 22), född 1814-07-07 i Stockholm. Bokbindare i Enköping 1842-07-11. Erhöll bokbindarmästarebrev i Norrköping s. å. 6/9. Bokbindarmästare i Stockholm 1852-09-07. Död där 1896-12-10. Gift 1844-05-19 i Enköping med Christina Lovisa Sandström, född 1815-01-09 i sistnämnda stad, död 1873-05-25 i Stockholm, dotter av garvaren Johan Sandström och Magdalena Christina Envall.

Barn:

 • Selma Johanna Christina, född 1847-01-16 i Enköping, död 1917-05-18 i Skatspur i Indien. Gift 1886-12-03 i Bombay i Indien med missionären Carl August Ivar, född 1857-06-16 i Skedvi socken, Östergötlands län, död 1913-01-06 i Nimpari i Indien.
 • Eva Elvira Vilhelmina, född 1849-03-05 i Enköping, död ogift 1879-02-10 i Stockholm.
 • Livia Maria Lovisa, född 1851-06-06 i Enköping, död 1913-05-21 på Framnäs vid Fors station i Torsåkers socken, Gävleborgs län. Gift 1876-02-04 Stockholm med godsägaren, civilingenjören Otto Lindstedt, född 1848-10-29 vid Dormsjö bruk i Garpenbergs socken, Kopparbergs län.
 • Claes Ludvig, född 1853. Bokbindarmästare. Död 1903. Se Tab. 24.
 • Erik Elis Rudolf, född 1854. Sjöförsäkringstjänsteman. Död 1929. Se Tab. 25

TAB 24

Claes Ludvig, (son av Claes Johan, tab 23), född 1853-07-03 i Stockholm. Bokbindarmästare i nämnda stad sedan 1897. Död där 1903-09-17. Gift 1896-10-10 i nämnda stad med Tyra Lovisa Johansson, född 1869-07-30 Gustavsvik, dotter av lärftskramhandlaren Gustaf Johansson och Catharina Lovisa Ingeström.

Barn:

 • Carin Lovisa, född 1897-09-08 i Stockholm. Gift 1:o 1916-01-20 i Ersta kapell med verkst. direktören i aktiebolag Rietz' bokhandel, filosofie kandidat Erik Gunnar Hellström, från vilken hon 1928 blev skild, född 1887-07-13 i Stockholm. Gift 2:o 1933-10-05 i Oscars förs, Stockholm ]] med verkst. direktören i Rietz pappersaktiebolag Ernst Torsten Hellström, född 1896-09-05.
 • Brita, född tvilling 1898-12-26 i Stockholm. Gift i Oscars förs Stockholm 1921-09-26 med direktören Rolf Julius Kronberg, född 1892-12-04 död 1929-08-20 i Göteborg.
 • Lilly, född tvilling 1898-12-26 i Stockholm. Gift (Högalids förs, vb) 1928-10-14 med kamreraren vid Blancheteatern Willy Roeck-Hansen, född 1898-09-21. Kontorschef i Addo.

TAB 25

Erik Elis Rudolf, (son av Claes Johan, tab 23), född 1854-12-14 i Stockholm Jakobs förs i Stockholm. Mogenhetsexamen i nämnda stad 1874-12-18. Tjänsteman i sjöförsäkringsaktiebolag Ägir i samma stad 1878-07-01. Död där 1929-05-29 (Brännkyrka förs, db) och (Kungsholms förs, db). Har under pseudonymen »Elis Erik» utgivit »Minnen från Stockholms gymnastikförenings resa 4–25 sept. 1880». (Sthlm 1880.). Gift 1895-10-26 i ovann. stad med Hilda Maria Charlotta (Mary) Bishe, född 1859-01-20 i Falköping, död 1926-01-01 i Stockholm (Maria förs, db), dotter av verkmästaren Charles Fisher Bishe och Hilda Paulina Teresia Flygare.

Barn:

 • Alice, född 1897-09-03 i Stockholm. Stiftsjungfru. Studentexamen 1916-05-13. Anställd i Stockholms inteckningsgarantiaktiebolag 1917. Kassör därst. Banktjm.

TAB 26

Nils Erik, (son av Eric Elis Rudolf, tab 25), född 1899-02-04 i Stockholm. Studentexamen 1917. Utexaminerad från Schartaus handelsinstitut 1919. Avdelningschef i General Motors nordiska aktiebolag 1927. Tjänsteman i livförsäkringsaktiebolaget Thule. Gift 1930-02-22 i Sofia förs Stockholm med Astrid Anna Elisabet Wiklund, född 1899-06-09 i Skellefteå, dotter av bankkamreraren Per Anton Wiklund och Brita Carolina Wiklund.

Barn:

 • Nils Jörgen
 • Margareta Kerstin Birgitta,

TAB 27

Adolf Fredrik, (son av Carl Gustaf, tab 3), född 1743-11-17 Ugglansryd. Volontär vid Kronobergs regemente 1756 (1758-01-20?). Sergeant därst. 1760-03-04. Livdrabant 1764-12-07 (20/12). Löjtnant i fransk tjänst vid regementet Royal Suédois 1772–1776. Löjtnant i armén 1768-09-27. Löjtnant vid Kronobergs regemente 1772-07-15. RSO s. å. 22/9. Stabskapten vid sistnämnda regemente 1773-06-07. Kapten med kompani 1776-12-19. Major 1782-12-20. Överstelöjtnant i regementet på valplatsen vid Uttismalm 1789-06-28. Överstelöjtnant vid regementet s. å. 21/11. Överste i armén vid Värälä 1790-08-23. Överstelöjtnant vid Södermanlands regemente 1792-12-18. Överste för Bohusläns regemente 1793-01-07. Avsked 1796-03-07. Död 1825-03-23 i Lidköping. 'Bevistade finska kriget 1788–1790. Var med i affären vid Fredrikshamn 1788-08-03. Kommenderade Kronobergs regemente i affärerna vid Anjala, Uttismalm och Värälä 1789, bevistade träffningen vid Liikkala och bestred under 2 1/2 månader under kampanjens mest kritiska tid på hösten bevakningen av alla posteringar mellan Anjala och Värälä. Kommenderade Kronobergs regemente 1790-04-29 som det första i slaget vid Valkeala, där han blev blesserad i foten av en skrotkula och av konungen förärad en värja. Ehuru blesserad kommenderade han s. å. som chef Kronobergs, Hälsinge och Bohusläns regemente, Elimä jägarbataljon, Nylands dragonregemente och svenska kosacker i attacken vid Nappa by. Bevistade slaget vid Keltis baracker, var sedan under 2 månader chef för en fördelning av 3,000 man vid Jaala samt däromkring varande posteringar.' Gift 1797-06-23 Runsa med stiftsjungfrun. Margareta Elisabet Ankarcrona, född 1777-03-13 på Boserup i Risekatslösa socken, Malmöhus län, död 1838-03-23 i Lidköping, dotter av majoren Conrad Vilhelm Ankarcrona, och hans 2:a fru, grevinnan Margareta Elisabet Reenstierna.

Barn:

 • Gustaf Vilhelm, född 1798. Kapten. Död 1836. Se Tab. 28
 • Charlotta Elisabet, född 1799-04-22, död s. å. 19/8 på Stora Stolan i Bergs socken, Skaraborgs län.
 • Carl Fredrik, född 1800. Kapten. Död 1885. Se Tab. 32.
 • Salomon, född 1801-09-18 på Stora Stolan, död där 1802-02-22.
 • Maria Sofia, född 1802-09-20 på Stora Stolan. Stiftsjungfru. Död 1839-01-04. Gift 1837-08-12 med handelsmannen i Lidköping C. E. Dahlbeck.
 • Margareta Lovisa, född 1806-06-19 på Stora Stolan. Stiftsjungfru. Död ogift 1826-09-21.
 • Adolf Fredrik, född 1811. Kapten. Död 1885. Se Tab. 41.
 • Charlotta Elisabet, född tvilling 1811-04-16 i Lidköping. Stiftsjungfru. Död ogift 1868-05-04 på Främmestad i Söne socken, Skaraborgs län och begraven s. å. 9/5 på Söne kyrkogård.
 • Otto Conrad, född 1815-02-05 i Lidköping, död där s. å. 12/4.

TAB 28

Gustaf Vilhelm, (son av Adolf Fredrik, tab 27), född 1798-03-16. Kadett vid Karlberg 1812-09-30. Utexaminerad 1816-09-23. Underlöjtnant vid örlogsflottan s. å. 1/10. Fänrik vid Västgötadals regemente 1819-02-16. Löjtnant därst. 1823-03-04. Avsked 1826-02-07 såsom kapten i armén. Död 1836-10-30 på fideikommissegendomen Ågården i Råda och Backeby snr Skaraborgs län, som han erhållit genom sitt gifte. Gift 1820-02-06 på Ågården med stiftsjungfrun Augusta Ulrika Silfversparre (Stiernsparre) i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1838-07-28 på Ågården med kaptenen vid Västmanlands regemente Johan Winbom, född 1806-08-07 i Synnerby prästgård, Skarab., död 1878-01-26 Almeryd ), född 1798-08-03 Stinggården, död 1872-05-01 på Ågården, dotter av kammarherren Gustaf Silfversparre (Stiernsparre), nr 99, och hans 2:a fru Petronella Sofia Stiernsparre.

Barn:

 • Lars Gustaf Adolf Vilhelm, född 1820. Ingenjör. Död 1902. Se Tab. 29.
 • Carl Viktor August, född 1822-04-17 på Ågården. Verkmästare vid Fiskars bruk i Finland. Civilingenjör. Död 1894-02-06 genom drunkning i Lidan. Gift 1:o 1854 med Carolina Örndahl. Gift 2:o 1874-10-13 i Husby socken, Södermanlands län med Matilda Andersson, född 1856-10-24, död 1876-04-23 i Råda socken, Skaraborgs län. Gift 3:o 1883-11-14 i Köpenhamn med Emma Svensson, född 1864.
 • Josef Conrad Teodor, född 1824-02-12 på Ågården, död där s. å. 12/9.
 • Axel Fredrik, född 1825-12-03 på Ågården. Underlöjtnant vid Hallands infanteribataljon 1847-10-29. Avsked 1851-05-09. Död ogift 1861-08-01, omkom genom drunkning i Vänern.
 • Otto Josef Valentin, född 1828. Handelsbokhållare. Död 1902. Se Tab. 30.
 • Jakob Julius, född 1829-11-24 på Ågården, död där 1830-03-03.
 • Juliana Sofia Augusta Margareta, född 1833-02-25 på Ågården, död i späda år.
 • Augusta Angelika, född 1834-07-24 på Ågården, död där 1835-06-22.

TAB 29

Lars Gustaf Adolf Vilhelm, (son av Gustaf Vilhelm, tab 28), född 1820-11-13 på Ågården. Volontär vid Västgötadals regemente 1837-01-04. Furir därst. 1838-05-07. Lantmäteriexamen 1840-05-00. Auskultant i lantmäteristyrelsen s. å. i maj. Död 1902-11-22 på lägenheten Karlslund vid Lidköping, jordfäst s. å. 2/12 i Lidköpings kyrka och därefter gravsatt i familjegraven i Råda. Innehade fideikommisset Ågården samt ägde stadsländerierna Stora Lidaholm och Johanneberg vid Lidköping och tillsammans med sina syskon del i arrenderätten till kungsladugården Lindhov i Lindbergs socken, Hallands län, vilken senare egendom han arrenderade. Skulle, såsom innehavare av nämnda fideikommissegendom även bära namnet Stiernsparre och erhöll genom k. m:ts brev 1883-02-02 tillstånd att kalla sig Påhlman-Stiernsparre. Gift 1848-12-28 på Ågården med Christina Andersson, född 1822-06-16 Främmestad, död 1903-02-16 på Stora Lidaholm, dotter av lantbrukaren Otto Andersson och Anna Åkerbom.

Barn:

 • Julia Christina Vilhelmina, född 1843-07-01 i Lidköping, död 1928-01-01 i Djursholm, Danderyds förs. Gift 1871-08-11 på Ägården med godsägaren Carl Gustaf Lorentz Jungmarker i hans 2:a gifte (gift 1:o 1859 med Vilhelmina Malmberg, född 1835, död 1864), född 1832-05-17 i Sävareds prästgård Skaraborgs län, död 1909-02-27 på Johanneberg och begraven s. å. 4/3 på Lidköpings kyrkogård.

TAB 30

Otto Josef Valentin, (son av Gustaf Vilhelm, tab 28), född 1828-04-14 på Ågården. Handelsbokhållare. Död 1902-12-22 i Lidköping. Ägde del i arrenderätten till kungsladugården Lindhov. Gift 1:o 1852-09-27 i Göteborg med Emma Matilda Aurora Setterborg, född 1824-10-22 i Göteborg, död där 1865-09-04, dotter av handlanden Erik Esaias Setterborg och Helena Charlotta Bronander. Gift 2:o 1866-05-26 i Göteborg med 1:a fruns syster Ida Helena Christina Setterborg, född 1827-06-01 i Göteborg, död där 1882-02-04.

Barn:

 • 1. Erik Gustaf, född 1860. Vice häradshövding. Se Tab. 31.

TAB 31

Erik Gustaf, (son av Otto Josef Valentin, Tab 30), född 1860-12-22 i Göteborg. Mogenhetsexamen i nämnda stad 1881-05-30. Student i Uppsala s. å. Jur. preliminärexamen 1882-05-30 och examen till rättegångsverken 1887-01-28. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt s. å. Extra ordinarie notarie i Göta hovrätt s. å. Vice häradshövding 1892-10-03. Praktiserande advokat i Lidköping sedan s. å. 16/10. Innehar fideikommisset Ågården, som han tillträdde 1904-03-14, och del i arrenderätten till Lindhovs kungsladugård. Bär, såsom innehavare av nämnda fideikommissegendom namnet Påhlman-Stiernsparre. Död 1935-06-20 på Ågården, Råda förs, Skaraborgs län (db 7). Gift 1896-11-16 i Lidköping med Fanny Charlotta Ingeborg Norlin, född 1873-09-11 i Kristinehamn, dotter av telegrafkommissarien Fredrik Oskar Norlin och Anna Christina Fredberg.

Barn:

 • Mary Anna Ingeborg, född 1897-10-05 i Lidköping. Gift 1931-08-29 i Göteborg med kamreraren, friherre Karl Fredrik Fleetwood, i hans 3:e gifte, född 1871, skilda gm Stockholms RR:s utslag 1942-10-21.
 • Axel Erik Gabriel, född 1899-02-25 i Lidköping. Lantbrukare. Inneh. sedan faderns död 1935 såsom fideikommiss Ågården i Råda förs, Skaraborgs län, huset nr 9 Redbergsvägen i Göteborg samt fideikommisskapital. Gift 1:o 1932-05-15 i Habo, Skaraborgs län (Råda förs, Skaraborgs län, vb 2) med Vera Leonie Ebba von Porat nr 1381, från vilken han blev skild 1935-06-11 genom Kinnefjärdings, Kinna och Kållands häradsrätts utslag, född 1902-03-03, dotter av ingenjören Otto Valdemar von Porat och Ebba Christina Bülow.
 • Florence Aurora Vilhelmina (Flory), född 1900-04-20.

TAB 32

Carl Fredrik, (son av Adolf Fredrik, tab 27), född 1800-07-24 på Stora Stolan i Bergs socken, Skaraborgs län. Kadett vid Karlberg 1812-09-30. Utexaminerad 1816-09-21. Fänrik vid Skaraborgs regemente s. å. 1/10. Löjtnant därst. 1821-10-02. Kapten 1831-06-15. RSO 1843-02-06. Avsked 1847-01-26. Död 1885-12-17 på Vänersvik vid Lidköping. Ägde Främmestad i Söne socken, Skaraborgs län. Gift 1833-11-19 på Björnegården i Råda socken, Skaraborgs län med Sofia Carolina Augusta von Braun, född 1815-06-01 på Björnegården, död 1901-09-20 i Lidköping, dotter av majoren Carl Bernhard Henrik von Braun och friherrinnan Vilhelmina Wennerstedt.

Barn:

 • Fredrik Vilhelm, född 1836. Direktör. Död 1895. Se Tab. 35.
 • Vilhelmina Elisabet, född 1838-03-19 på Björnegården, död ogift 1930-03-15 i Lidköping.
 • Gustaf Ernst, född 1839. Löjtnant. Död 1879. Se Tab. 37.
 • Knut, född 1841. Arrendator. Död 1913. Se Tab. 38
 • August Ebbe, född 1842. Kapten. Död 1878. Se Tab. 40
 • Axel Otto, född 1847-09-05 Buda, genomgick Ryssbylunds lantbruksskola 1863–1866. Ord. elev vid Alnarps lantbruksinstitut 1866. Utexaminerad 1868. Inspektor vid Ribbingsberg i Härene socken, Älvsborgs län 1868–1869. Arr. Smetofta kronodomän i Levene socken, Skaraborgs län 1870–1874, Lund i Tjällmo socken, Östergötlands län 1874–1882 och Stora Yxhults kronodomän i samma socken sedan 1876. Död ogift 1928-03-22 i Ulricehamn (Lidköpings förs, db).
 • Ebba Sofia Augusta, född 1853-08-03, död 1856-10-30.
 • Bror Elis, född 1856-11-12, död 1858.

TAB 33

Carl'' Adolf, (son av Carl Fredrik, tab 32), född 1835-03-07 i Lidköping. Ägde Karstorp i S:t Johannes socken, Östergötlands län 1875–1891 och har arrenderat Forshall i Västergötland. Död 1935-12-24 i Skara (db 89), begraven i Lidköping. Gift 1873-09-29 i Lidköping med Charlotta Christina (Lotten) Sandberg, född 1850-12-31 i nämnda stad ]], död 1913-05-02 i Skara ]], dotter av handlanden Markus Sandberg och Christina Sofia Edelman.

Barn:

 • Ebba Sofia, född 1874-07-15 Smetofta. Gift 1919-11-17 i Skara med förrådsintendenten vid statens järnvägar, RVO, Filip Emanuel Kihlström, född 1867-09-15 i Stockholm.
 • Carl Fredrik Vilhelm, född 1875. Bruksförvaltare. Se Tab. 34.
 • Charlotta Elisabet (Beth), född 1880-12-29 på Karstorp. Gift 1909-11-09 i Skara med sparbankskamreraren Johan Carl Harry Kuylenstierna född 1881
 • Signhild Vilhelmina Augusta (Signe), född 1884-10-31 på Karstorp. Tjänsteman i Skaraborgs läns sparbank, Patr. Sällskapets st. G. M.

TAB 34

Carl Fredrik Vilhelm, (son av Carl Adolf, tab 33), född 1875-12-03 Karstorp. Bruksförvaltare vid Björneborgs bruk i Visnums socken, Värmlands län. Arr. Björneborg och Skogagården. Gift 1917-05-26 i Stockholm (Kristinehamns förs vb) med Ingrid Margareta (Greta) Fahlström, född 1890-10-21

Barn:

 • Carl-Wilhelm
 • Margareta Elisabet

TAB 35

Fredrik Vilhelm, (son av Carl Fredrik, tab 32), född 1836-01-01 på. Björnegården i Råda socken, Skaraborgs län. Student i Uppsala 1857-10-10. Byggde en del järnvägar i Sverige och Ryssland. Verkställande direktör i Lidköping–Skara–Stenstorps järnvägsaktiebolag 1874. Utnämnd direktör för Kinnekulle–Lidköpings järnvägsaktiebolag 1895. Död 1895-11-20 i Lidköping. Arrenderade Vänersvik. Gift 1:o 1874-05-29 Bona med Lovisa Regina Carolina Grill, född 1852-10-20 på Bona ]], död där 1875-02-20, dotter av bruksägaren, underlöjtnanten Howard Carlos Tyko Grill och Mariana Carolina Grill. Gift 2:o 1882-11-24 på Örnby i Råda socken, Skaraborgs län med sin kusin Johanna Vilhelmina Charlotta (Jeanna) von Braun, född 1854-09-08 Karlberg förs, db) (Lidköpings förs, db), dotter av kaptenen Carl Vilhelm Baltzar von Braun och Johanna Adamina Karlström.

Barn:

 • 1. Carolina Augusta, född 1875-02-18 och död s. å. 19/2 på Bona.
 • 2. Ebbe Georg, född 1883-10-10 i Lidköping, död där 1887-10-19.
 • 2. Carl Vilhelm, född 1888-01-01 i Lidköping. Försäljningschef i Lindsborg, Kansas, Nordamerika.
 • 2. Ernst Johan, född 1890. Affärsman. Se Tab. 36
 • 2. Augusta Elisabet, född 1892-12-14 i Lidköping.

TAB 36

Ernst Johan, (son av Fredrik Vilhelm, tab 35), född 1890-04-20 i Lidköping. Utexaminerad från Göteborgs handelsinstitut 1911. Affärsman i Göteborg. Innehavare av firman Påhlman & C:o därst. sedan 1915. Gift 1:o 1923-09-15 Långedrag (Haga förs, vb) med Ellen Helena Augusta (Ella) Gustafsson, från vilken han blev skild 1935-04-10 genom Göteborgs Rådhusrätts utslag, född 1887-11-15 i Göteborg. Gift 2:o 1935-06-06 i Vasa förs, Göteborg (vb 75) med Sigrid Margareta (Ciss) Byström, i hennes 2:a gifte, född 1899-09-25

Barn:

 • Märta Helena
 • Stina Ella Margareta

TAB 37

Gustaf Ernst, (son av Carl Fredrik, tab 32), född 1839-10-22 Herrstorp. Student i Uppsala 1857-10-08. Fanjunkare i Skaraborgs regemente s. å. 13/12. Officersexamen 1859-03-08. Underlöjtnant i nämnda regemente s. å. 13/7 och vid regementet 1860-04-03. Löjtnant 1862-09-18. Deltog såsom premiärlöjtnant vid 4. danska infanteriregementet i dansk-tyska kriget 1864-04-01–1/9. Bevistade därunder försvaret av Dybbölskansarna samt försvaret av ön Als. RDDO s. å. 6/10. DFM 1876. Död 1879-07-25 vid Källviks badort i Loftahammars socken, Kalmar län. Ägde Aspö i Skövde landsförsaml. Skaraborgs län 1869–1879. Gift 1868-09-05 i Lund med Marie Sofie Pramberg, född 1835-07-22 i Lund, död där ]] 1920-02-19, dotter av professorn Johan Bernhard Pramberg och friherrinnan Jacquette Vilhelmina Bennet.

Barn:

 • Carl'' Johan Gustaf, född 1871-09-21 på Aspö. Mogenhetsexamen i Lund 1890-06-03. Student därst. s. å. 2/9. Död 1892-02-03 i nämnda stad.
 • Gösta Jacques Vilhelm, född 1873-05-12 på Aspö, död 1892-09-25 i Lund.
 • Torsten Gustafsson, född 1875-12-09 på Aspö, död där 1877-04-13.
 • Axel Helge, född 1877-07-11 på Aspö, död där 1878-05-25.

TAB 38

Knut, (son av Carl Fredrik, tab 32), född 1841-01-11 på Herrstorp. Elev vid Filipstads bergsskola 1859–1860. Arrenderade sedan 1876 Hassleholm i Hasslösa socken, Skaraborgs län. Död 1913-11-13 i Skara och begraven s. å. 20/11. Gift 1878-09-27 i Alingsås med Charlotta Maria Vilhelmina Silfverskiöld, född 1852-07-13 på Björksäter i Råda socken, Skaraborgs län , död 1930-05-29 i Skara (Lidköpings förs, db), dotter av överstelöjtnanten Petter Fredrik Silfverskiöld, och Isabella Sofia Matilda Ramsay.

Barn:

 • Fredrik Ebbe, född 1880-07-17 på Hassleholm. Disponent för Konsteruds torvströfabrik. Kassör vid Björneborgs bruk i Visnums socken, Värmlands län. Död ogift 1914-07-17 på nämnda bruk, Visnums förs, Värmlands län.
 • Sven Torsten, född 1882-04-17 i Lidköping. Mogenhetsexamen 1901-05-24. Volontär vid Skaraborgs regemente s. å. 1/7. Avsked 1902-09-01. Volontär vid Boden-Karlsborgs artilleriregemente s. å. 4/9. Sergeant därst. 1903. Kadett vid Karlberg s. å. i sept. Officersexamen 1904-11-28. Underlöjtnant vid sistnämnda regemente s. å. 16/12. Löjtnant därst. 1907-08-31. Kapten 1915-01-31. RSO 1925-06-06. Överförd på övergångsstat 1927-06-18. 1932-04-18 avsked. 1935-12-06 major i armén. Gift 1929-05-04 i Stockholm Matteus med Ingrid Anna Aurora Lindsström i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1906-08-09 i Visby med majoren Ragnar Carl Eek, från vilken hon blev skild, född 1877-10-01 i Linköping), född 1886-05-30 i Visby. Dotter av järnhandlaren Hampus Abraham Lindsström och Carin Pettersson.
 • Augusta Isabella Vilhelmina (Molly), född 1886-09-26 på Hassleholm. Död 1937-10-14 å Ryhovs sjukhus, Jönköping (db 44) och jordf. i Skara domkyrkoförs (db 80) och gravsatt i Lidköping (db 114, 117)?.

TAB 39

Nils, (son av Knut, tab 38), född 1893-12-19 på Hospitalsgården vid Skara. Studentexamen i nämnda stad 1913. Reservofficersexamen vid Karlberg 1916-08-28. Fänrik i Norrlands artillerireg:s reserv s. å. 5/12 . Underlöjtnant i nämnda reserv 1919-01-24. Gymnastikdirektörsexamen vid gymnastiska centralinstitutet s. å. 7/6. Lärare i gymnastik vid Grankulla samskola i Finland 1920-03-08–1924 och vid Svenska samskolan i Finland 1922–1924. Löjtnant i nämnda regementes reserv 1923-09-17. Gymnastiklärare vid realskolan i Lidköping 1924-06-18. Gift 1925-01-08 i Västerås med Anna-Lisa'' Ödman, född 1901-09-26 i sistnämnda stad. Ex. fr. GCI ss gymn-dir. och sjukgymnast. Dotter av rådmannen och krigsdomaren och auditören, rådmannen Johan Wilhelm Ödman och Carin Elisabet Fernqvist.

Barn:

 • Hans
 • Marianne
 • Göran Fredrik
 • Brita

TAB 40

August Ebbe, (son av Carl Fredrik, tab 32), född 1842-10-01 Herrstorp. Kadett vid Karlberg 1858-04-06. Utexaminerad 1863-03-21. Underlöjtnant vid Vendes artilleriregemente s. å. 31/3. Löjtnant 1869-01-12. Kapten 1874-08-14. Artilleristabsofficer 1875-09-09. Död 1878-07-22 Örbyhus. Gift 1874-01-09 Vanås s län med grevinnan Sofia Charlotta Lovisa Wachtmeister af Johannishus i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1881-06-14 på Vanås med verkst. direktören vid Uppsala Gävle järnvägar, ingenjören, RVO, Ernst Gottlieb Sixten Wikander, född 1850-12-01 i Lindesberg, död 1898-08-29 i Köpenhamn. Gift 3:o 1913-08-10 Fastmyra, med byrådirektören Claes Gustaf Erhard Breitholtz, i hans 2:a gifte, född 1874), född 1853-12-01 i Stockholm, död 1931-06-01 i Stockholm och begraven i Solna, Stockholm, dotter av överstekammarherren greve Axel Fredrik Wachtmeister af Johannishus, och friherrinnan Elisabet Sofia Lovisa Charlotta von Platen.

Barn:

 • Carl Fredrik Baltzar, född 1874-12-15 på Vanås, död 1880-01-05 i Stockholm.
 • Märta Elisabet Augusta, född 1877-07-16 på Kulla Gunnarstorp i Allerums socken, Malmöhus län. Gift där 1898-10-11 med kommendörkaptenen Edvard Vilhelm Peyron, född 1870,

TAB 41

Adolf Fredrik, (son av Adolf Fredrik, tab 27), född tvilling 1811-04-16 i Lidköping. Kadett vid Karlberg 1826-06-06. Avgången 1828-12-04. Rustmästare vid Västgötadals regemente s. å. 12/12. Fanjunkare därst. 1832-09-30. Fänrik vid Skaraborgs regemente s. å. 20/12. Löjtnant därst. 1838-05-04. Kaptens avsked 1840-05-11. Död 1885-10-29 i Stockholm. Ägde Aspö i Skövde landsförs 1862–1869. Gift 1:o 1839-04-14 i Mariestad med Eva Ulrika Sofia Lindencrona, född 1811-02-08 i sistnämnda stad, död 1850-06-27 i Lidköping, dotter av krigsrådet Carl Gudmund Lindencrona, och grevinnan Beata Sofia Spens. Gift 2:o 1854-09-19 Backgården med Charlotta Fredrika Sofia Augusta Unge, född 1829-09-19 på sistnämnda egendom ]], död 1894-04-02 i Stockholm, dotter av löjtnanten Adolf Leonard Unge och Brita Ebba Fredrika Belfrage.

Barn:

 • 1. Margareta Sofia Maria, född 1840-01-28 i Lidköping, liksom syskonen, död där 1866-09-05. Gift 1863-08-11 på Aspö med grosshandlaren Otto Alexander Wendt i hans 1:a gifte (se nedan), född 1831-09-29 i Göteborg, död 1903-09-08 i Lidköping.
 • 1. Rudolf Adolf, född 1841-07-29. Grosshandlare. Död ogift 1868-04-01 i Lidköping.
 • 1. Augusta Lovisa Charlotta (Disa), född 1842-12-07, död 1927-09-11 i Lidköping. Gift 1874-10-16 i Uppsala med sin svåger, grosshandlaren i Lidköping Otto Alexander Wendt i hans 2:a gifte (se ovan), född 1831-09-29 i Göteborg, död 1903-09-08 i Lidköping.
 • 1. Carl Pontus Robert, född 1844-09-04, död 1861-11-29, omkom genom drunkning.
 • 1. Gustaf Adolf Haldan, född 1847-06-25. Död 1860-08-13 i Lidköping.
 • 1. Anna Fredrika, född 1849-09-03, död 1853-08-05 i Lidköping.
 • 2. Adolf, född 1855. Kapten. Död 1926. Se Tab. 42
 • 2. Carl Fredrik Leonard, född 1858. Före detta bankokommissarie. Se Tab. 43.
 • 2. Ebbe Elis, född 1859-03-30, död 1860-10-25 i Lidköping.
 • 2. Sigrid, född 1852-03-18.

TAB 42

Adolf, (son av Adolf Fredrik, tab 41), född 1855-08-23 i Lidköping. Volontär vid Upplands regemente 1874-02-23. Mogenhetsexamen i Uppsala 1875-05-26. Elev vid krigsskolan s. å. 14/7. Utexaminerad 1876-10-28. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 8/12. Transp. som underlöjtnant till Vendes artilleriregemente 1877-01-26. Löjtnant därst. 1882-05-26. Kapten 1892-06-03. RSO 1897-09-18. Avsked ur krigstjänsten 1906-03-09. Anställd å riddarhuset för genealogiernas komplettering 1909-04-00. Död 1926-04-26 i Solna förs, Stockholm. Gift där 1888-04-25 med Anna Sofie Nilson, född 1867-10-06 i Kristianstad, död 1935-02-14 i Engelbrekts förs, Stockholm (db nr 42) och begraven i Solna, dotter av hovrättsrådet Frans Olof Nilson och Anna Beata Catharina Rosentwist.

Barn:

 • Göran Adolf, född 1891-10-04 i Kristianstad. Mogenhetsexamen i Stockholm 1909-05-15. Officersvolontär vid Vendes artilleriregemente 1910-04-28. Elev vid krigsskolan 1911-10-19. Officersexamen 1912-12-19. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 31/12. Löjtnant därst. 1915-12-31. Genomgick artilleri- och ingenjörhögskolans högre artillerikurs 1916-10-16–1918-08-23. Repetitör vid nämnda högskola 1918-09-01–1920-08-31. Tjänstgj. vid arméförvaltningens artilleridepartement 1920-10-16–1923-10-15. Lärare vid artilleri- och ingenjörhögskolan 1924-09-01. Kapten i regementet 1927-06-27 och vid regementet s. å. 9/12. 1933-06-16 RSO. 1937-05-29 Kapten vid luftvärnsartilleriet fr o m 1/7 s. å. 1938-08-31 Major å arméns reservstat med placering vid Vendes artilleriregemente fr o m s. å. 1/10. Gift 1938-11-24 i Stockholm, Blasieholmskyrkan (Jacobs förs, Stockholm, vb nr 91) med Vera Viktoria Märtha Caroline (Sia) Edlund i hennes 2:a gifte, född 1893-07-18 i Stockholm. Dotter av prakt. läkaren i Stockholm Carl Gideon Edlund och Märtha Ulrika Sahlin.
 • Disa Anna Charlotte, född 1893-10-15 i Kristianstad. Stiftsjungfru. Anställd å riddarhuset sedan 1920
 • Carl-Gustaf , född 1896-06-26 i Åhus. Studentexamen i Stockholm 1914-05-14. Officersaspirant vid Svea artilleriregemente 1915-09-26. Konstapel 1916-06-17. Furir s. å. 31/8. Elev vid krigsskolans reservofficerskurs 1917-05-04. Reservofficersexamen s. å. 30/8. Styckjunkare s. å. 31/8. Fänrik i Svea artillerireg:s reserv s. å. 31/12. Underlöjtnant därst. 1919-12-31. Löjtnant 1924-10-24. Befälhavare för Värnamo östra landstormsområde 1929. Gift 1930-06-15 i Dannäs kyrka Jönköpings län med Berta Hilda Christina Anderson, född 1905-01-29 Götbohl, dotter av förvaltaren Axel Vilhelm Gottfrid Anderson och Hilda Christina Göth. Se Tab. 42A

TAB 42A

Carl'' Gustaf, (son av Adolf, tab 42), född 1896-06-26 i Åhus förs, Kristianstads län. Studentexamen i Stockholm 1914-05-14. Officersaspirant vid Svea artilleriregemente 1915-09-26. Konstapel 1916-06-17. Furir s. å. 31/8. Elev vid krigsskolans reservofficerskurs 1917-05-04. Reservofficersexamen s. å. 30/8. Styckjunkare s. å. 31/8. Fänrik i Svea artillerireg:s reserv s. å. 31/12. Underlöjtnant därst. 1919-12-31. Löjtnant 1924-10-24. Befälhavare för Värnamo östra landstormsområde 1929. Kapten i ovann. regementes reserv 1936-11-20. Död 1939-09-25 i Värnamo (db nr 32). Gift 1930-06-15 i Dannäs kyrka, Dannäs förs, Jönköpings län (Värnamo landsförs, vb) med Bertha Hilda Christina Anderson, född 1905-01-29 på Götbohl i Östra Vingåkers socken, Södermanlands län, dotter av förvaltaren Axel Wilhelm Gottfrid Anderson och Hilda Christina Göth.

Barn:

 • Jurgen Adolf
 • Birgitta Anna Christina
 • Margaretha Bertha Elisabet

TAB 43

Carl Fredrik Leonard, (son av Adolf Fredrik, tab 41), född 1858-03-24 i Lidköping. Mogenhetsexamen i Uppsala 1879-05-27. Extra ordinarie kontorsskrivare i Sveriges riksbank 1880-03-11. Genomgick Åhlanders handelsinstitut s. å. Tjänsteman i första graden i nämnda bank 1889-08-31, i andra graden 1900-03-01 och i tredje graden 1911-02-23. RVO 1916-06-06. Bankokommissarie och chef för riksbankens revisionsavdelning 1918-03-14. Redogörare i riksbankens avdelningskontors änke- och pupillkassa 1919-09-11. RNO 1922-06-06. Vice ordförande i bankostatens änke- och pupillkassa 1923-02-19. Ordförande därst. 1924-01-08. Avsked ur riksbankens tjänst 1925-03-19. Död 1932-04-27 i Adolf Fredriks förs, Stockholm (db nr 67). Gift 1902-06-05 i Stockholm med Eva Maria Johansson, född 1879-09-21 i Stockholm, död där 1907-02-02, dotter av tjänstemannen vid Tanto aktiebolag Johan Johansson och Clara Åslander.

Barn:

 • Karin, född 1903-12-20 i Stockholm. Stiftsjungfru. Anställd i Stockholms intecknings garanti aktiebolag 1924. Banktjm.

Källor

1At (RA.). 2At (P.). 3Medd. av kantor P. G. Vejde. 4Lk. 5Medd. av filosofie kandidat V. Ljungfors, Malmö.


Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: