Falck nr 156

Från Adelsvapen-Wiki

0156.jpg


Adliga ätten Falck nr 156 †

Adlad 1626-02-14, introducerad 1627. Utdöd 1637.


  • Peder Svensson, adlad Falck, till Horn i Överenhörna socken och Båresta (nu Dagöholm) i Lerbo socken (båda i Södermanslands län), vilka gods, jämte andra, han 1627-06-30 erhöll i förläning för sin och sin frus livstid (KAS.). Ryttmästare vid Östgöta kavalleriregemente. Adlad 1626-02-14 (introducerad 1627 under nr 128, vilket nummer sedan blev 156). Död barnlös 1637 på Båresta och slöt själv sin ätt samt ligger begraven i Överenhörna kyrka, där hans gravsten finnes. (C. A. Klingspor, Svenska slott och herresäten. Horn (1885).) Hans vapensköld uppsattes i Vadsbro kyrka Södermanlands län (KAS.), till vilken han givit en liten ljuskrona samt en silverkalk med patén. Gift 1:o med Märta Eketrä, dotter av ståthållaren Sven Månsson, adlad Eketrä. Gift 2:o med Gertrud Beck, dotter av ryttmästaren Melker Beck, stamfader för adliga ätten Bäck i Finland, och Elin Henriksdotter. Gift 3:o med sin svågers änka Cecilia Göransdotter, i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1605-04-14 Judikkala Gift 4:o med Margareta Silfversparre, dotter av kornetten Arent Silfversparre, och Bengta Svart. Margareta Silfversparre fick bekräftelse på besittningen av mannens gods 1638-06-04, men förverkade dem 1638-09-06 emedan regeringen erfarit dels hennes lösaktiga leverne, och dels att hon vid mannens död från gården borttagit allt lösöre och lämnat liket obegravet. De närmaste arvingarna, majoren Anders Siggesson Falkengren och dennes broder, kyrkoherden i Eskilstuna Christoffer Siggesson, fingo sedermera av kronan uppbära 1638 års räntor av godsen, för att därmed bekosta begravningen. (C. A. Klingspor, Svenska slott och herresäten. Horn (1885).)

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.