:

Planting-Bergloo nr 1016

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Planting-Bergloo nr 1016

Adlad 1682-04-24, introd. s. å.

Planting-Bergloo A101600.jpg

TAB 1

Mikael Planting (översiktstab. 1), adlad Planting-Bergloo (son av Johan Planting, se adliga ätten Planting-Bergloo, Tab. 2), född på 1650-talet i Stockholm. Frivillig 1674 vid armén i Pommern och kom, då armén fördelades i fästningarna och på Rügen, till Stettin under sin farbroder, generalmajoren Anders Planting-Bergloos kommando. Adjutant vid Jämtlands regemente 1677. Fänrik därst. 1680-06-22 kaptenlöjtnant 1682-04-21. Adlad s. å. 24/4 (introd. s. å. under nr 1016) regementskvartermästare 1683-07-12. Kapten 1686-08-13. Major vid ett nytt regemente dragoner 1703-03-12 och vid Jämtlands dragonregemente 1705-04-25. Överstelöjtnant och chef för en bataljon Hälsinge och Gästrike tre- och femmänningar 1709-11-19. Konfirm.fullm. 1710-02-04. Överste för Jämtlands dragonregemente s. d. Avsked 1717-12-07. Generalmajors titel 1721-11-02. Död 1729-12-26. Han fick på farbroderns begäran vid adlandet upptaga dennes namn och vapen. Förordnades 1712-05-19 av senaten att föra interimskommandot över hela defensionsverket vid jämtländska gränsen samt 1714-03-28 att efter generallöjtnanten friherre Strömberg föra kommandot i Jämtland och Härjedalen. Gift 1:o 1684 med Armika Skeckta, född 1665, död 1723-05-09, dotter av översten Börje Månsson, adlad Skeckta, och Catharina Norfelt. Gift 2:o 1729-02-23 med Catharina Sofia Planting-Gyllenbåga i hennes 3:e gifte (gift 1:o med löjtnanten Vilhelm, Werwier. Gift 2:o med guvernementsprästen Johannes Novelius), född 1676, död 1740-08-14, dotter av majoren Gustaf Planting-Gyllenbåga och Maria Schildt.

Barn:

 • 1. Catharina, född 1686-10-27, död 1691-01-28.
 • 1. Armika, född 1687-03-04, död 1719-03-00. Gift 1713 med regementskvartermästaren vid Jämtlands dragonregemente Peter Gropman, död 1719-01-00.
 • 1. Alexander Johan, född 1688. Kapten. Död 1758. Se Tab. 2
 • 1. Anna Maria, född 1690-01-02, död 1760-05-18. Gift 1714-08-00 med löjtnanten, friherre Åke Ulfsparre af Broxvik, född 1691, död 1729.
 • 1. Catarina, född 1691-04-19, död s. å. 18/5.
 • 1. Magdalena, född 1692-07-04, död ogift 1714-04-19.
 • 1. Sofia, född 1693-10-19, död 1695-04-00.
 • 1. Carl, född 1694. Kapten. Död 1744. Se Tab. 3.
 • 1. Börje, född 1696-09-15, död 1697-03-10.
 • 1. Brita Regina, född 1697-12-10, död 1702-03-17.
 • 1. Andreas, född 1699-11-24. Volontär vid Jämtlands regemente 1716. Student i Uppsala2 1717-03-26. Sergeant vid nämnda regemente s. å. Fänrik 1718-05-31. Löjtnant s. å. 27/8. Död ogift 1719-01-25.
 • 1. Christina Elisabet, född 1702-01-10, död 1750-08-28. Gift 1726-07-17 med kaptenen Erik Casimir Trafvenfelt, född 1697, död 1750.
 • 1. Catharina, född 1703-11-09, död 1734-01-00 i barnsäng och begraven s. å. 22/1 i Sunne kyrka, Jämtlands län. Gift 1728 med sm broders svåger, majoren Carl Hammarskjöld, född 1694, död 1774.
 • 1.Magnus, född 1706-06-04, död 1707-05-07.

TAB 2

Alexander Johan, (son av Mikael Planting, adlad Planting-Bergloo, Tab. 1), född 1688-03-02 på Utnäset i Bergs socken, Jämtlands län. Menig vid Jämtlands regemente 1702. Förare därst. s. å. Sergeant 1703-10-15. Musketerare vid livgardet 1704-05-02. Sergeant därst. 1707. Löjtnant vid dalregementet 1708-11-02. Kapten därst. 1722-06-26. Avsked 1746-10-21. Död 1758-03-31 Kingslamo och begraven s. å. 16/4 i Näskotts kyrka. Han blev 1706 under marschen till Grodno skjuten genom högra låret, så att han blev sängliggande 18 veckor, och vid Poltava sårad med två kulor, som ej kunde uttagas, samt fången 1709-06-29 och förd till Tobolsk, varifrån han ej återkom förrän efter fredsslutet. Gift 1:o 1730-08-30 Siggesta med Ulrika Cronstedt, född 1711-12-18, död 1738 (26/4?), dotter av generallöjtnanten Gabriel Olderman, adlad och adopt. Cronstedt A, och hans 1:a fru Brita Österling. Gift 2:o 1748-07-03 i Näskotts socken med Catharina Lundman, född 1725-11-02 i Offerdals socken, Jämtlands län, levde 1775, dotter av kaptenen vid Hälsinge regemente Erik Lundman och Anna Maria Burman.

Barn:

 • 1. Margareta Maria, levde 1738 men var död 1760.
 • 1. Catharina Elisabet, född 1732, död 1822-06-07 i Ovikens socken, Jämtlands län. Gift 1754 med sin kusin, kaptenen Mikael Johan Planting-Bergloo, född 1732, död 1794.
 • 2. Armika Maria, född 1748-07-05, död 1788-11-10 i Anundsjö komministerboställe (Västernorrland). Gift 1:o med komministern i Anundsjö församl. av Härnösands stift Nils Westermarck, född 1721, död 1777-05-16. Gift 2:o 1779-09-26 med hans efterträdare i ämbetet Olof Sidenmark i hans 1:a gifte (gift 2:o 1790 med Maria Christina Edin, född 1763-05-21 i Resele socken, V.norrl., dotter av kyrkoherden i Sidensjö pastorat av Härnösands stift Daniel Edin och Margareta Sellin), född 1738-04-15 i Åsby i Sidensjö socken, (Västernorrland), död 1817-07-23 i Anundsjö komministerboställe.[1]
 • 2. Ulrika. Gift med föraren vid Jämtlands regemente Lars Stafverfeldt.
 • 2. Hedvig Magdalena, levde 1760.
 • 2. Anna Justina. Gift 1778-08-30 med bonden Johan Olsson Sundén.
 • 2. Ännu en dotter.

TAB 3

Carl, (son av Mikael Planting, adlad Planting-Bergloo), Tab. 1), född 1694-12-16 i Jämtland. Furir vid Jämtlands regemente 1709-11-14. Förare och regementsadjutant därst. 1710-07-17. Fänrik 1711-07-17. Konfirm, fullm. 1717-04-06. Kapten 1718-05-31. Död 1744-04-05. Bevistade fälttåget i Norge. Gift 1721-11-01 på överstelöjtnantsbostället Vangen i Alsens socken, Jämtlands länm. Hedvig Magdalena Hammarskjöld, född 1693-04-10 Åkeräng, död 1764-08-21, dotter av översten Carl Gustaf Hammarskjöld, och friherrinnan Hedvig Ulfsparre af Broxvik.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1722-09-06. Student i Uppsala2 1737-02-15. Död där 1738 och begraven s. å. 18/5 i friherre Carl von Friesendorffs grav i Vänge kyrka Uppsala län.
 • Vendla Sofia, född 1724-01-16, död s. å.
 • Hedvig Christina, född 1725-12-23, död 1773-12-03 Änga. Gift 1745-01-22 Bostorp med översten Erik Gustaf Silfversparre, i hans 1:a gifte, född 1719, död 1795.
 • Alexander Magnus, född 1727. Kapten. Död 1774. Se Tab. 4
 • Brita Catharina, född 1729-07-07, död 1810-11-08 Gullaskruv. Gift 1:o 1760-12-16 Upplanda med sin svågers frände, ryttmästaren Erik Georg Silfversparre, född 1730, död 1767. Gift 2:o 1773-12-24 Bo med majoren, friherre Axel Gottlieb Palbitzki, född 1737, död 1824.
 • Ebba Sofia, född 1730-09-22, död 1763-11-10. Gift 1749-12-14 med överstelöjtnanten Christoffer Christofferssen, adlad Adlersparre, född 1718, död 1799.
 • Mikael Johan, född 1732. Kapten. Död 1794. Se Tab. 9

TAB 4

Alexander Magnus, (son av Carl, Tab. 3), född 1727-10-06. Korpral vid Jämtlands dragonregemente 1735-12-00. Sergeant därst. 1738-05-29. Fältväbel 1743-09-30. Adjutant 1744-12-19. Fänrik 1747-04-25. Löjtnant 1756-10-14. Kapten 1765-02-28. Avsked 1773-01-20. Död 1774-07-17 Hovermo. Bevistade pommerska kriget. Gift1 1757-07-03 med Magdalena Åmann, född 1733-04-02 i Undersåkers prästgård1, Jämtlands län, död 1791-06-24 i Bergs socken, Jämtlands län, dotter av kyrkoherden i Undersåkers pastorat av Härnösands stift Nils Jakobsson Åmann och Magdalena Hofverberg.

Barn:

 • Carl Magnus, född 1758. Löjtnant. Död 1790. Se Tab. 5
 • Nils, född 1761-06-04 i Brunflo socken, Jämtlands län. Student i Uppsala 1781. Vice kollega i Frösö trivialskola vid Östersund 1783. Prästvigd samt pastorsadjunkt i Oviken 1786-09-24. Komminister i Hackås församl. 18091. Död barnlös 1839-01-13 i Hackås komministerboställe. –. Gift 1820-01-25 med Gertrud Biberg, född 1784-12-28, död 1850-02-15 i Hackås socken1, dotter av landsfiskalen Olof Biberg och1 Christina Catharina Huss.
 • Hedvig Magdalena, född 1763-08-04, död ogift 1821-06-05 i Alsens socken, Jämtlands län.
 • Fredrika, född 1765-05-13, död 1766-04-18.
 • Axel Jonas, född 1767. Löjtnant. Död 1824. Se Tab. 6
 • Ebba Sofia, född 1771-01-19, död ogift 1830-08-23 på Frösvik.

TAB 5

Carl Magnus, (son av Alexander Magnus, Tab. 4), född 1758-04-08 i Undersåkers socken, Jämtlands län. Student i Uppsala2 1778-03-02. Rustmästare vid Jämtlands dragonregemente 1770-09-20. Fältväbel därst. 1778-05-18. Fänrik 1781-04-04. Sekundlöjtnant 1787-05-30. Död 1790-05-17 Borgå under finska kriget. Gift 1783-04-22 med Margareta Christina Wasell, född 1761-07-17, död 1839-07-26 i Indals socken (Västernorrland), dotter av assessorn och häradshövdingen Johan Wasell och Barbro Elisabet Barck.

Barn:

 • Magdalena Elisabet, född 1783-03-30, död 1850-11-25 i Indals socken (Västernorrland). Hon och systern fingo 1816 testamente av översten friherre Claes Didr. Koskull. Gift 1808 med kyrkoherden i Indals pastorat av Härnösands stift Per Lagergren, född 1778-02-13 i Lycke i Ljustorps socken, Västmanlands län, död 1836-06-25 i Indals prästgård.
 • Hedvig Maria, född 1787-01-17 i Myssjö socken, Jämtlands län död 1865-08-29 i Östersund. Gift 1819-05-21 på överstelöjtnantsbostället Stora Vangen i Alsens socken, Jämtlands län med majoren Gustaf Adolf Stiernefelt, född 1781, död 1828.

TAB 6

Axel Jonas, (son av Alexander Magnus, Tab. 4), född 1767-08-04. Volontär vid Jämtlands regemente 1778. Sergeant vid dalvargeringen 1790. Dragon 1791. Korpral vid husarregementet 1793-01-21. Fanjunkare därst. s. å. 30/1. Fänrik vid livregementets lätta värvade infanteribataljon s. å. 30/6. Sekundlöjtnant därst. 1796-04-20. Löjtnant vid förstn. regemente 1798-10-04. Avsked. Död 1824-03-13 Frösvik. Han utkommenderades 1790 i finska kriget. Gift 1799-09-29 Vilunda med sin syssling Benedikta Elisabet Trafvenfelt, född 1781-03-10 på Vilunda, död 1855-05-16. Dotter av kaptenen Mikael Trafvenfelt, och Christina Elisabet Hedeberg.

Barn:

 • Magdalena Elisabet, född 1802-01-07 på Vilunda, död 1866-03-24 i Gävle. Gift 1824-02-22 med kyrkoherden i Österlövsta pastorat av ärkestiftet Anders Gustaf de Jounge, född 1790-11-27 i nämnda socken, död 1844-02-26.
 • Sofia Carolina, född 1803-11-04 på Vilunda, död ogift 1887-08-18 i Stockholm.
 • Hedvig Gustava (Hedda), född 1805-04-13 på Vilunda, död ogift 1886-10-31 i Stockholm.
 • Vendla, född 1807-02-10 på Vilunda, död 1893-03-15 Moboda. Gift 1840-01-26 med majoren i armén, kaptenen vid Gotlands nationalbeväring, RSO, Johan Magnus Lindvall, född 1807-08-21 på Gunnaröd i Billinge socken, Malmöhus län, död 1902-04-17 i Nydala socken, Jönköpings län.
 • Anna Maria, född 1809-04-17, död 1810-09-10 i Stockholm.
 • Nils Axel, född 1817. Kapten. Död 1867. Se Tab. 7

TAB 7

Nils Axel, (son av Axel Jonas, Tab. 6), född 1817-01-18 Frösvik. Sergeant vid Svea artilleriregemente 1835-03-24. Avsked 1837-04-21. Sergeant vid dalregementet s. å. 29/4. Officersexamen 1839-05-28. Underlöjtnant vid Gotlands nationalbeväring s. å. 23/12. Löjtnant 1843-12-18. Kapten 1856-04-03. Tygförvaltare i Visby 1863-09-29. RSO 1865-01-28. Död 1867-08-27 i Stockholm. Gift där 1849-07-24 med Edla Josefina Poignant, född 1824-09-16 Lockstaholm, död 1902-12-04 i Södertälje, dotter av majoren Magnus Poignant och Brita Christina Ulrika Bure.

Barn:

 • Axel Magnus Casimir, född 1850-04-24 Västerlösa. Styrman i handelsflottan. Död ogift 1872-03-24 i Visby.
 • Ulrika Elisabet, född 1851-12-16 Fridhem å. 17/12.
 • Edla Benedikta Ulrika, född 1853-04-07, död 1854-01-03 i Rogslösa socken.
 • Ernst Ludvig Mikael, född 1857. Förvaltare. Se Tab. 8.
 • Cecilia Maria Josefina, född 1858-10-04 i Stenkumla socken, död 1877-11-20 i Visby.
 • Bror Carl Gustaf, född 1861-10-28 i Stenkumla socken. Fotograf i Södertälje 1890. Maltskattkontrollör därst.

TAB 8

Ernst Ludvig Mikael, (son av Nils Axel, Tab. 7), född 1857-09-06 i Stenkumla socken, Gotland. Förvaltare Negelstena sedan 1884. död 1941-03-10i Bärmö i S:t Pers förs., Sigtuna, Stockholm (db nr 2), jordf. i Håbo, Tibble. Begraven i södertälje. Gift 1909-02-22 Mårsta ]] med Charlotta'' Sahlberg, född 1876-04-30 på Mårsta, död 1917-03-15 på Negelstena i Tibble förs., Uppsala, dotter av godsägaren Per Gustav Sahlberg och Hulda Pettersson.

Barn:

 • Ebba Maria Elsa Josefina, född 1910-08-21 Negelstena, Uppsala ]], liksom syskonen. Lanthushållslärarinna. Gift 1941-04-12 i Håtuna förs., Uppsala (vb nr 1) med agronomen Sten Erik Melin, född 1908-05-18 i Uppsala. Lärare vid Ryssby lantbruksskola. PatrSällskGM3.
 • Ulla Ingeborg Charlotta, född 1912-03-14. Gift 1944-06-17 i Södertälje stadsförs., Stockholm (fb nr 120) med inspektor Åke Martin Lundsgård, född 1914-05-07. Köpman
 • Ernst Anders Gustaf, född 1915-10-24 Negelstena, Uppsala. Se Tab. 8A
 • Edla Hedvig Charlotta (Lotte), född 1917-03-09 Negelstena, Uppsala. Gift med bokhandelsmedhjälparen Rolf Erland Ekstedt, född 1910-11-22 i Uppsala domk. förs.,. Bibliotikarie hos arbetsmarknadsstyrelsen, son av kapten Hjalmar Ekstedt och Dagmar, född Kokkinn.

TAB 9

Mikael Johan, (son av Carl, Tab. 3), född 1732-11-25 i Hallens socken, Jämtlands län. Korpral vid Jämtlands dragonregemente 1738-05-00. Förare därst. 1741-04-00. Sergeant 1751-08-24. Fänrik 1753-10-25. Löjtnant 1765-02-28. Stabskapten 1773-05-03. Avsked 1786-04-12. Död 1794-05-09 i Näs socken, Jämtlands län. Gift 1754 med sin kusin Catharina Elisabet Planting-Bergloo, född 1732, död 1822-06-07 i Ovikens socken, Jämtlands län, dotter av kaptenen Alexander Johan Planting-Bergloo och hans 1:a fru Ulrika Cronstedt A.

Barn:

 • Alexander, född 1757 död som ung.
 • Gabriel, född 1758-08-17 död som ung.
 • Hedvig, född 1759-10-11, död ogift 1819-08-28.
 • Gabriel, född 1762. Kapten. Död 1819. Se Tab. 11
 • Ulrika, född 1767-10-01. Gift 1796 med kopparslagaren Nils Stadling. (Måhända den Ulrika Planting-Bergloo, gift med föraren Stafverfelt, död 1838-03-13 i Rödöns socken, Jämtl.).
 • Alexander, född 1771-01-21, död 1772-04-03.
 • Axel, född 1775-09-03. Volontär vid Jämtlands regemente 1779-09-09. Mönsterskrivare därst. 1780-06-27. Rustmästare 1791-05-30. Avsked 1794-03-15 (15/4). Volontär vid livhusarregementet s. å. 16/5. Korpral därst. s. å. 30/6. Vaktmästare 1795-12-20. Med skvadronen införlivad med Mörnerska husarregementet 1797. Kornett vid sistnämnda regemente 1798-12-20. Löjtnant därst. 1802-12-16. Stabsryttmästare 1807-06-29. Dödsskjuten ogift 1813-12-07 i träffningen med danskarna vid Bornhöft i Holstein.
 • Ebba, född 1776-07-08, död 1777-01-05.

TAB 10

Carl, (son av Mikael Johan, Tab. 9), född 1755-04-08. Volontär vid Upplands regemente 1766-01-02. Furir vid Jämtlands dragonregemente 1770-09-20. Död 1788-11-10 på furirsbostället Knytta i Frösö socken, Jämtlands län och begraven s. å. 25/11. Gift 1786-07-19 med bonddottern Christina Olsdotter från Frösön, född 1765, levde 1790.

Barn:

 • Catharina, född 1786-08-24 i Frösö socken. Gift 1811-03-06 med sergeanten vid livgardet till häst Ludvig Vacano, född 1769-05-24.
 • Christina Märta, född 1788-01-07 på Frösön.

TAB 11

Gabriel, (son av Mikael Johan, Tab. 9), född 1762-06-19 i Bergs socken, Jämtlands län. Volontär vid Jämtlands dragonregemente 1776-06-12. Rustmästare därst. 1780-06-29. Under skeppare vid arméns flotta 1788-06-03. Konstit. fänrik därst. s. å. 15/6. Fänrik vid arméns flotta 1790-05-15. Löjtnant därst. s. å. 22/7. Erhöll Svensksundsmedaljen 1791. Adjutant vid hovjaktvarvet 1799-09-27. Kapten i armén 1801-11-16 och i arméns flotta 1808-12-08 chef för Norrlands 2. båtsmanskompani. Död 1819-11-23 i Sundsvall. Gift 1791-01-26 i Brunflo socken, Jämtlands län med Lovisa Christina Törnsten, sannolikt dotter av extra ordinarie lantmätaren Johan Törnsten och Lovisa Cecilia Sundberg.

Barn:

 • Johan Gabriel, född 1792-07-19 i Brunflo, död där s. å. 9/8.

Källor

1Hm. 2Um.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: