:

Von Heinen nr 1289

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von Heinen nr 1289

Adlad 1690-02-10, introd. 1697.

Ätten, som icke varit representerad på svenska riddarhuset under de sista två hundra åren, erhöll 1819-12-06 i Preussen stadfästelse på sitt svenska adelskap och fortlever ännu i Tyskland, varest den särskilt i Schlesien i slutet av förra århundradet innehade flera gods. Måhända lever ätten även i Holland och Östersjöprovinserna.


1KrAB. 2Lk. 3Ha. 4Riga. 5At (P).

TAB 1

N. N. Hein. Bodde i Livland.

Barn:

 • Peter Hein, adlad von Heinen. Assessor. Se Tab. 2.
 • Martin Hein, adlad von Heinen, född i Livland. Advokatfiskal i Dorpats hovrätt. Kronofiskal i Livland 1681. Adlad 1690-02-10 jämte brodern (Introd. 1697 under nr 1289). Slöt själv sin ättegren. Gift.

TAB 2

Peter Hein, adlad von Heinen (son av N. N. Hein, Tab. 1), född i Livland. Kanslist hos prins Jakob av Kurland. Notarie vid lanträtten i Livland 1668. Assessor i ridderskapets och adelns förmyndarrätt därst. 1687. Adlad 1690-02-10 jämte brodern (introd. 1697 under nr 1289). Gift.

Barn:

 • Johan Fredrik. Amiralitetstygmästare. Död 1711. Se Tab. 3
 • Joakim Henrik, född 1675. Stadsmajor. Död 1710. Se Tab. 8
 • Mikael Filip. Volontär vid artilleriet i Riga 1692. Volontär vid Sparres regemente i holländsk tjänst 1694. Adjutant därst. 1695. Fänrik 1696-06-01. Avsked 1698-04-06. Arklimästare vid artilleriet i Karlskrona s. å. Avsked 1699. Löjtnant vid Liewens livländska infanteribataljon 1700-02-00. Regementskvartermästare vid Nieroths livländska infanteriregemente s. å. 6/6. Konfirm.fullm. s. å. 29/12. Kapten därst. 1702-02-01. Konfirm.fullm. s. å. 28/3. Stadsmajor i Pernau 1703-12-19. Stadsmajor i Dorpat 1705-05-05. Major vid Hastfehrs infanteribataljon 1709. Fången s. å. 1/7 vid Perevolotjna. Död ogift 1714-03-00 under fångenskapen i Oranienburg.
 • Gottfrid Georg Magnus, född omkr. 1683. Major. Död 1735. Se Tab. 9.
 • ? Lovisa Dorotea. Gift 1713-07-13 Flädingstorp med kaptenen vid Upplands regemente Johan Schlott, född 1690 i Ingermanland.2

TAB 3

Johan Fredrik (son av Peter Hein, adlad von Heinen, Tab. 2). Konstapel vid fältartilleriet 1687. Fyrverkare därst. 1688. Överfyrverkare vid artilleriet i Riga 1693. Fänrik vid fältartilleriet 1694-12-05. Artillerikapten vid amiralitetet 1698-07-01. Tygmästare vid amiralitetet i Karlskrona1 1707-02-27. Död 1711-12-27. Gift 1:o med Catharina Anckarfelt, född 1682-08-27, begraven 1702-07-31 i Karlskrona, dotter av kaptenen Johan Dreffling, adlad Anckarfelt, nr 1105, och Birgitta Gyllenspak. Gift 2:o 1704-01-01 i Karlskrona med friherrinnan Eva Christina von Otter i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1722-03-16 i nämnda stad med schoutbynachten Erland Schema, adlad Hederstierna, född 1676, död 1730), född 1684, död 1747-06-04, dotter av landshövdingen Salomon Otter, adlad och friherre von Otter, och Barbara Schaeij.

Barn:

 • 1. Peter Fredrik, född 1700. Kapten. Död 1751. Se Tab. 4
 • 1. Hedvig Charlotta, född 1701, död 1759 och jordf. s. å. 13/5 i Rödeby socken Blekinge län. Gift 1717-12-03 med amiralitetsjustitiarien Göran Bergenhielm, nr 794, född 1688, död 1731.
 • 2. Salomon, född 1705. Kaptenlöjtnant. Död 1744. Se Tab. 7
 • 2. Carl, född 1706. Löjtnant vid amiralitetet. Död ogift 1731-02-11 utomlands.
 • 2. Margareta Christina, född 1707, död 1740-05-21. Gift 1730-07-02 med landshövdingen Adam Johan Raab, natural. och friherre Raab, i hans 1:a gifte, född 1703, död 1776.
 • 2. Eva Catharina, född 1709-08-30 i Karlskrona, död 1779-07-30 Ryedal. Gift 1738-01-17 på Flädingstorp med överstelöjtnanten Volmar Johan Silfversparre, född 1706, död 1773.

TAB 4

Peter Fredrik (son av Johan Fredrik, Tab. 3), född 1700. Arklimästare vid amiralitetet. Löjtnant därst. 1717-07-08. Kaptenlöjtnant. Avsked 1741-04-27. Kaptenlöjtnant i holländska ostindiska kompaniets tjänst. Död 1751-10-00 i Holland. Gift 1732 i nämnda land med Dorotea Petscha.

Barn:

 • Johan Ulrik. Köpman och bankir i Amsterdam. Hans son Carl Fredrik Ludvig förvärvade flera gods i kretsarna Neumarkt, Ohlau och Liegnitz i Schlesien. Erhöll för de trogna tjänster han bevisat preussiska staten och särskilt furst Blücher von Wahlstadt stadfästelse på sitt svenska adelskap av konungen av Preussen 1819-12-06. Preussiskt regeringsråd. Död 1852. Hans ättlingar fortleva i Schlesien [Ka].

TAB 5

Albert Johan (son av Peter Fredrik, Tab. 4). Köpman och bankir i Amsterdam. Gift med Catharina Elisabet Clattenburg.

Barn:

 • Johan Henrik. Holländskt krigs- och domänråd i Lingen.

TAB 6

Peter Fredrik (son av Albert Johan, Tab. 5), döpt 1762-03-30 i Amsterdam. Holländsk konsul. Gift 1798-09-18 i Nantes med Reine Jeanne Giraud.

Barn:

 • Clara, född 1799-08-21. Gift 1821-06-21 med Adolf Nikolas Stot de Cravial.

TAB 7

Salomon (son av Johan Fredrik, Tab. 3), född 1705. Kaptenlöjtnant vid engelska amiralitetet. Död 1744-08-03 i London. Gift i England med Mary Jackson.

Barn:

 • En son, död ung.
 • Maria, född 1742-07-22 i Bristol, död 1784-11-08 i Hälsingborg.5. Gift med5 traktören i Hälsingborg Vilhelm Wred.

TAB 8

Joakim Henrik (son av Peter Hein, adlad von Heinen, Tab. 2), född 1675 i Kokenhusen. Konstapel vid artilleriet 1690. Sergeant därst. 1692. Volontär vid allierade armén i Brabant 1693. Adjutant vid Sparres regemente därst. Fänrik därst. Avsked 1698. Kapten vid Nieroths livländska infanteriregemente 1700-12-29. Stadsmajor i Pernau 1704-09-07. Konfirm.fullm. 1705-05-05. Död 1710-08-00, kort efter Pernaus uppgivande. Gift.

Barn:

 • Otto Magnus. Bodde 1746 på Rachkrül i Estland. Gift 1736-08-25 i S:t Katharinen socken i Estland3 med Vilhelmina Helena von Pattkull, dotter av kaptenen Bernt Evald von Pattkull, till Kurrisaar.

TAB 9

Gottfrid Georg Magnus (son av Peter Hein, adlad von Heinen, Tab. 2), född omkr. 1683 i Livland. Kom i tjänst 1699. Löjtnant vid Albedyhls dragonregemente 1706. Löjtnant vid Upplands tremänningsinfanteriregemente 1708-06-20. Fången 1709-07-01 vid Perevolotjna. Hemkom 1722-05-00. Kaptens karaktär s. å. 26/6. Kapten vid drottningens livregemente i Stralsund s. å. 19/7. På exspektans 1734-08-09. Major. Död 1735. Gift med4 Anna Margareta von Rehren.

 • Barn:4
 • Margareta Anna, född 1708-04-06.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: