Gyllenpamp nr 675

Från Adelsvapen-Wiki

0675.jpg


Adliga ätten Gyllenpamp nr 675 †

Adlad 1660-11-16, introd. s. å. Utdöd 1790-07-03.


1Liber scholæ cathedralis Wexionensis. 2O. Bergström. Vadstena krigsmanshus (1901). 3Lk. 4KrAB. 5At (P). 6At (L)

TAB 1

Lars Mattsson Pamp, adlad Gyllenpamp, född 1623-11-25. Livknekt hos konung Carl X Gustaf. Ryttare vid Helmut Wrangels kavalleriregemente 1645. Kvartermästare därst. 1648. Förare vid Kronobergs regemente 1652. Fältväbel därst. 1653. Löjtnant 1654. Löjtnant vid Smålands kavalleriregemente 1657. Kaptenlöjtnant därst. 1658. Ryttmästare 1659. Adlad 1660-11-16 (introd. s. å. under nr 675). Major 1678-04-24. Konfirm.fullm. 1683-08-17. Major vid norra skånska kavalleriregementet 1684-01-05. Överstelöjtnant därst. 1691-05-25. Död 1701-02-01 på överstelöjtnantsbostället Tomarp (Tommerup) i Kvidinge socken, Kristianstads län. Gift med Catharina Tornerefelt, död änka före 1703-10-11, dotter av ryttmästaren Gabriel Andersson, adlad Tornerefelt.

Barn:

 • Gabriel, född 1661. Ryttmästare. Död 1716. Se Tab. 2
 • Catharina. Levde 1738. Gift med ryttmästaren Johan Adolf von Sticht (nr 2175), död 1706.
 • Carl, född 1664. Inskrevs sju år gammal i Växjö skola1 1671-05-23. Ryttare vid norra skånska kavalleriregementet 1681. Korpral därst. 1683. Kornett 1689. Fänrik vid Buddenbrocks regemente i holländsk tjänst 1697. Åter kornett vid norra skånska kavalleriregementet 1699-05-28. Löjtnant därst. 1700-04-23. Sekundryttmästare 1703-01-22. Stupade ogift under kriget.
 • Anna Maria, född 1666-12-18, död 1739-11-29 Bo. Gift med överstelöjtnanten Nils Silfversparre, född 1660, död 1717.
 • Johan, till Hulta i Alsheda socken, Jönköpings län. Född 1668. Ryttare vid Smålands kavalleriregemente 1686. Korpral därst. Kornett 1700-04-09. Löjtnant 1702-06-10. Sekundryttmästare 1704-08-10. Fången. Hemkom 1710. Majors karaktär s. å. 5/9. Konfirm.fullm. 1712-09-13. Avsked med överstelöjtnants karaktär 1719-09-30. Död barnlös 1712-01-27 och ligger jämte sin fru begraven i Alsheda kyrka, varest bådas sammanfogade vapen uppsattes. Gift 1719-03-13 Rödjenäs med friherrinnan Beata Mörner af Tuna, född 1674-07-29, död 1739-07-25, dotter av överstelöjtnanten, friherre Gustaf Mörner af Tuna, och Maria Elisabet Hård af Segerstad.
 • Lars, född 1668. Page hos grevinnan Lewenhaupt, född Kruus 1683. Korpral vid norra skånska kavalleriregementet. Fänrik vid Oxenstiernas svenska regemente i Holland. Grandmousquetaire i polsk tjänst. Kaptenlöjtnant vid Upplands stånddragonregemente 1700-09-05. Kapten därst. 1701-04-15. Konfirm.fullm. 1705-07-24. Major 1706-10-01. Konfirm.fullm. 1707-06-07. Följde till Bender. Hemkom 1713-12-00. Död ogift 1717-04-23 och begraven i Näsby kyrka Jönköpings län.
 • Fredrik, född 1669. Ryttmästare. Död 1707. Se Tab. 3

TAB 2

Gabriel (son av Lars Mattsson Pamp, adlad Gyllenpamp, Tab. 1), född 1661. Inskrevs vid tio års ålder i Växjö skola1 1671-05-23. Ryttare vid Smålands kavalleriregemente 1675. Kvartermästare därst. 1677. Kornett 1679-07-29. Löjtnant 1692-11-16. Regementskvartermästare 1701-09-07. Ryttmästare 1703-04-10. Avsked 1705-02-11 för sina i slaget vid Tillendorff erhållna blessyrer. Död 1716-03-15 i Nye socken, Jönköpings län. Gift med Anna Maria Rosenquist af Åkershult, dotter av kaptenen Joen Rosenquist af Åkershult, och Catharina Bock af Näs.

Barn:

 • Jonas Lorentz, född 1686. Kvartermästare vid Smålands kavalleriregemente. Sekundkornett därst. 1704-03-09. Premiärkornett s. å. 10/8. Sekundlöjtnant 1706-03-14. Fången 1709-07-01 vid Perevolotjna. Hemkom sinnesrubbad 1723-05-00. Intogs på Vadstena krigsmanshus s. å. 19/6. Avsked s. å. 26/6. Död ogift 1763-04-12 i Vadstena. Uppgives i kyrkoboken hava blivit över 90 år gammal. [2]
 • ? Beata, född 1687, död ogift 1760-06-19 på Bo i Näsby socken, Jönköpings län.
 • Ännu en son och tre döttrar levde vid faderns död.6

TAB 3

Fredrik (son av Lars Mattsson Pamp, adlad Gyllenpamp, Tab. 1), född 1669. Kornett vid norra skånska kavalleriregementet 1698. Konfirm.fullm. 1701-10-25. Löjtnant därst. 1703-01-22. Ryttmästare 1705-10-17. Konfirm.fullm. 1706-08-28. Ihjälskjuten i april 1707 i staden Lissa i Schlesien av en polack. Gift med sin kusin Magdalena Tornerefelt i hennes 2:a gifte (gift 1:o med löjtnanten Jakob Pistol), dotter av korpralen Anders Gabrielsson Tornerefelt.

Barn:

 • Johan Gabriel, född 1687. Volontär vid Upplands stånddragonregemente 1703. Sergeant därst. s. å. Adjutant 1704. Konfirm.fullm. 1705-10-20. Kornett s. å. 1/9. Konfirm.fullm. 1707-01-04. Löjtnant 1706-11-01. Konfirm.fullm. 1707-06-07. Tången 1709-07-01 vid Perevolotjna. Hemkom 1722. Ryttmästare vid Smålands kavallerireg, s. å. 26/6. Premiärryttmästare därst. 1737-12-15. Avsked 1746-02-26. Död barnlös 1752-08-18 i Alsheda socken, Jönköpings län. Gift 1738-02-07 i Eksjö med Märta Gertrud Freidenfelt, född 1700-01-25 Laukkala, dotter av översten Christoffer Freudenberg, adlad Freidenfelt, och hans 1:a fru Barbara Grotenfelt.
 • Otto Vilhelm, född 1689. Major. Död 1738. Se Tab. 4
 • Catharina Maria, född 1694, död ogift 1770-04-06 Trishult
 • Beata Christina, född 1698, död 1765-05-10 på Trishult. Gift med löjtnanten vid Smålands tremänningsinfanteriregemente Haqvin Gallander, född 1695-05-00 i Farstorp3 i Nye socken, Jönköpings län, död 1744-03-29 i Skirö socken i nämnda län.3
 • Vendela, född 1702-03-00, död 1759-01-07. Gift 1:o med Jakob Printzensköld. född 1695, död 1749. Gift 2:o 1752-03-13 med kornetten Carl Magnus Hård af Torestorp, nr 60, född 1708, död 1796.

TAB 4

Otto Vilhelm (son av Fredrik, Tab. 3), född 1689. Korpral vid skånska tremänningskavalleriregementet 1708-08-00. Kornett därst. 1709-11-02. Löjtnant 1710-06-16. Ryttmästare 1712-04-09. Konfirm.fullm. 1716-01-16. Major 1720-01-20. Major vid Jönköpings regemente 1723. Död 1738-07-14 på Fulltofta i likanämnd socken, Malmöhus län och begraven s. å. 8/8 i Fulltofta kyrka. Gift 1722-07-06 på Vankiva i likanämnd socken, Kristianstads län med Susanna Eleonora Riddersköld, född 1696-04-12, död 1746-03-11 på Fulltofta och begraven s. å. 25/3 i Fulltofta kyrka, dotter av översten Christian Adriansson Kohlmäter, adlad Riddersköld, och Dorotea Elisabet Cronacker.

Barn:

 • Maria Elisabet, född 1723-03-16 på Vankiva, död 1804-03-18 i Föreda Norregård i Vetlanda socken, Jönköpings län. Gift 1:o 1752-12-11 med sin kusin, fänriken Christian Bagge af Berga, född 1722, död 1756. Gift 2:o 1766-11-05 Matteröd
 • Hedvig Eleonora, född 1724-03-13, död 1789-05-28 på Marnäs vid Västervik. Gift 1752-10-16 med kornetten Jon Stålhammar, född 1727, död 1793.
 • Sofia Christina, född 1725-03-08 på Fulltofta, död 1766-09-10 Hultaby. Gift 1748-10-25 på Fulltofta med löjtnanten Sten Falkenberg af Trystorp, i hans 1:a gifte, född 1708, död 1789.
 • Dorotea Lovisa, född 1726-03-04, död ogift 1747-10-07.
 • Susanna, född 1728-07-26, död 1743-07-06.
 • Christian Gabriel, född 1730-01-07 på Fulltofta. Student i Lund5 1739-02-23. Död 1749-11-09.
 • Gustaf, född 1731-01-06, död 1733-03-28 på Fulltofta.
 • Johan Adolf, född 1732-10-11 på Fulltofta. Volontär vid Hamiltonska regementet 1748-04-25. Sergeant därst. 1750. Fänrik vid Posses regemente 1756-12-18. Löjtnant 1760-10-07. Transp. till Blixenska regementet 1766-12-31. Kapten därst. 1771-07-10. Död ogift 1778-10-06 i Stralsund.
 • Gustaf, född 1734-09-24 på Fulltofta. Volontär vid Hamiltons regemente 1747. Sergeant därst. 1750-05-01. Fänrik vid Posses regemente s. å. 10/8. Löjtnant därst.4 1758-04-25. Regementskvartermästare vid husarregementet s. å. 29/9. Död ogift 1765-05-07 i Stockholm.

TAB 5

Gustaf (son av Lars Mattsson Pamp, adlad Gyllenpamp, Tab. 1), född 1670. Kvartermästare vid norra skånska kavalleriregementet 1694-09-04. Kornett därst. 1698-04-12. Ryttmästare vid skånska tremänningskavalleriregementet 1701-03-04. Major därst.3 1710-08-05, men ej konfirm. Majors avsked 1717-01-19. Död 1718-12-26 i Borlunda socken, Malmöhus län. Gift med Anna Beata Lang i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1721-04-18 i Borlunda socken med överstelöjtnanten Bernt Simon Ingelotz, adlad Ingelotz, i hans 2:a gifte, född 1685, död 1765), född 1684, död 1740-07-14 Dybeck och begraven s. å. 22/7 i Östra Vemmenhögs kyrka, dotter av borgmästaren i Hälsingborg Bengt Lang (broder till överauditören Johan Lang, adlad Langenhielm) och Catharina Elisabet Silnecker (syster till räntmästaren Johan Silnecker, adlad Silnecker).

Barn:

 • Lorentz Benedikt, född 1713. Överstelöjtnant. Död 1785. Se Tab. 6.
 • Peter Fredrik, född 1715-11-30 på Brönneslöv i Borlunda socken, död där 1718-02-05.
 • Carl Magnus, född 1718-12-27 på Brönneslöv, död 1723 och begraven s. å. 16/4 i Billeberga socken, Malmöhus län.

TAB 6

Lorentz Benedikt (son av Gustaf, Tab. 5), född 1713-06-01. Volontär vid fortifikationen 1733-07-10. Kornett vid konung Stanislai av Polen dragoner 1735-06-27. Fortifikationslöjtnants fullmakt s. å. 27/11. Avsked ur polsk tjänst s. å. 27/12. Konduktör vid fortifikationen i Sverige 1741-05-26. Kapten vid Hamiltonska regementet s. å. 24/7. Major därst. 1749-09-26. RSO 1750-04-17. Överstelöjtnant vid Hamiltonska regementet 1760-06-30. Transp. till Björnbergska regementet 1762-09-13. Avsked 1765-07-16. Död 1785-05-04 Skönebäck. Gift 1755-01-19 Dybeck med Anna Margareta Hellichia, född 1724-06-09, död 1795-05-12 på Skönabäck, dotter av kyrkoherden Olavus Haqvini Hellichius och Catharina Dryselia samt syster till generallöjtnanten Abraham Hellichius, adlad Gustafschöld.

Barn:

 • Gustaf Bernt, född 1758-10-16 på Dybeck, död s. å. 21/11.
 • Christoffer, döpt 1761-02-08 på Dybeck, död s. å. 20/3.
 • Anna Beata Catharina, född 1764-11-04, död 1797-06-28 i Kristianstad. Gift 1789-12-13 i Mjällby kyrka, Blekinge län med översten Ebbe Ludvig Rosentwist, i hans 1:a gifte, född 1754, död 1821.
 • Gustaf Bernt, född 1766-09-16. Sergeant vid konungens eget värvade regemente 1778-07-06. Fänrik därst. 1782-05-11. Premiäradjutant 1785-03-02. Omkom ogift 1790-07-03, då skeppet Enigheten under ryska kriget sprang i luften i Viborgska viken. Med honom utgick ätten.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.