:

Von Scheven nr 1755

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten von Scheven nr 1755

Adlad 1719-06-22, introd. 1723.

Ätten har gemensam härstamning med adliga ätten von Schäwenbach.

Scheven A175500.png

TAB 1

Johan von Scheven, (son av Johan von Scheven, se adliga ätten von Schäwenbach, tab 1), född 1630. Ålderman i Stralsund. Bodde på sina gods i Pommern samt brukades vid administrationen av pommerska lantkommissariatet. Ledamot av den pommerska reduktionskommissionen. Död 1698. Gift 1:o 1656 med Margareta von Scheelen, död 1658. Gift 2:o med 16601 Anna Vieth, född 16411, död 16821, dotter av borgmästaren i Stralsund, lantrådet Henning Vieth och Margareta Klinckow1 samt syster till guvernören i Zweibrücken, friherren (ej introd.) och tyske riksgreven Henning Strahlenhielm. Gift 3:o 1685 med Catharina Maria Vorberger, död 1728-11-02 på Simkendorf i Pommern.

Barn:

 • 2. Georg Bernhard von Scheven, adlad von Scheven, till Söderby i Torsåkers socken Södermanlands län och Hall i Östertälje socken Stockholms län. Född 1663-07-25 i Pommern. Inkom till Sverige och blev borgare och handelsman i Stockholm 1686. Konung Stanislai agent vid svenska hovet 1709. Adlad 1719-06-22 jämte sina bröder Carl Vilhelm, Ernst Ludvig och Christoffer Fredrik (introd. 1723 under nr 1755). Död 1735-07-03 på Söderby och begraven i Torsåkers kyrka, 'den han på egen bekostnad låtit uppbygga och till vars underhållande han donerat ett kapital. Han hade med sin fru blott en son, som dog sex månader gammal, varför han själv slöt sin adl. ättegren.' Gift 1688-03-22 med Gertrud Brandenburg, död 17382, dotter av rådsherren i Stralsund Baltzar Brandenburg och Dorotea Buchow samt syster till kanslirådet Baltzar Brandenburg, adlad Ehrenstolpe.
 • 3. Carl Vilhelm von Scheven, adlad von Scheven, född 1687. Major. Död 1764. Se Tab. 2.
 • 3. Ernst Ludvig von Scheven, adlad von Scheven, född 1690. Major. Död 1767. Se Tab. 3.
 • 3. Christoffer Fredrik von Scheven, adlad von Scheven, född 1693. Kapten. Död 1740. Se Tab. 4.

TAB 2

Carl Vilhelm von Scheven, adlad von Scheven, (son av Johan von Scheven, tab 1), född 1687 i Pommern. Kom i tjänst 1706. Sekundfänrik vid Skaraborgs regemente 1707. Premiärfänrik därst. 1709-01-20. Fången vid Perevolotjna s. å. 1/7. Adlad 1719-06-22 jämte sina bröder Georg Bernhard, Ernst Ludvig och Christoffer Fredrik (introd. 1723 under nr 1755). Hemkom 1722. Kaptens karaktär s. å. 26/6. Avsked 1732. Majors karaktär 1740-02-27. Död 1764-09-16 i Stockholm, utan söner och slöt således på svärdssidan själv sin adl. ättegren. Gift 1726-06-14 i Stockholm med Anna Elisabet Kruse, döpt 1708-06-14 i Stockholm Tyska förs i Stockholm, död 1769-02-20 i nämnda stad, dotter av vinhandlaren i Stockholm Johan Kruse.

Barn:

 • Johanna Maria, döpt 1727-05-18 i Stockholm, död där 1773-03-30. Gift 1756-12-26 i Österåkers socken Stockholms län med löjtnanten, friherre Fredrik Armfelt, född 1722, död 1763.
 • Eleonora Vilhelmina, döpt 1733-04-22 i Stockholm.
 • Carl Georg, född 1736-02-18 på Runö i österåkers socken, död 1738 och begraven s. å. 3/2.
 • Anna Lovisa, född 1737-03-15 på Runö, död 1810-07-07 Resarö Gift 1766-06-26 med löjtnanten Arent Johan Reiher, född 1740, död 1782.
 • Bernhardina Charlotta, född 1738, död 1769-05-01. Gift 1766-08-14 i Stockholm med kaptenen Lars Henrik Hästesko-Fortuna, i hans 3:e gifte, född 1699, död 1780.
 • Eleonora Vilhelmina, född 1740, död 1768-07-20 på löjtnantsbostället Joensuu i Ijo socken i Österbotten. Gift 1766-04-10 med kaptenen Olof von Törne, i hans 1:a gifte, född 1733, död 1794.

TAB 3

Ernst Ludvig von Scheven, adlad von Scheven, (son av Johan von Scheven, tab 1), född 1690 i Pommern. Inkom till Sverige och blev kvartermästare till häst 1709-10-00. Kornett därst. s. å. 19/11. Sekundlöjtnant 1711-06-19. Konfirm. fullm. 1716-10-06. Premiärlöjtnant 1711-11-28. Sekundryttmästare 1718-04-02. Adlad 1719-06-22 jämte sina bröder Georg Bernhard, Carl Vilhelm och Christoffer Fredrik (introd. 1723 under nr 1755). Avsked från regementet 1722-01-25. Placerad vid Hälsinge regemente 1724-03-13. Avsked ur krigstjänsten med majors karaktär 1739-05-18. Död 1767-02-10 Farsta. Han bevistade slaget vid Hälsingborg den 28 febr. 1710 ävensom fälttågen i Norge. Gift 1720 med friherrinnan Märta Christina Mörner af Morlanda, dotter av hovjägmästaren, friherre Otto Mörner af Morlanda, och Beata Natt och Dag.

Barn:

 • Carl Fredrik, född 1722-12-12 Tummetorp, död 1723 och begraven s. å. 1/4.
 • Eva, född 1724-11-14 Frängsäter. Gift 1747 med landshövdingen Gustaf Abraham Piper, C, i hans 3:e gifte, född 1692, död 1761.
 • Georg Vilhelm, född 1726-10-20 på Frängsäter. Kadett vid artilleriet 1742-11-20. Sergeant därst. 1744-06-24. Fänrik i hessisk tjänst 1645-03-01. Fyrverkare vid artilleriet i Malmö 1746-07-18. Överminör vid artilleriet i Stockholm s. å. Kaptenlöjtnant vid Österbottens regemente 1749-05-09. Kapten därst. 1752-10-30. Död ogift 1758-05-08 under pommerska kriget.
 • Beata, född 1727-11-19 på Frängsäter, död efter barnsäng 1755-12-17. Gift 1749-09-07 med statssekreteraren, friherre Paul Gammal Ehrenkrona, född 1700, död 1777.
 • Axel Ludvig, född 1729-08-03 på Frängsäter. Styckjunkare vid artilleriet. Död 1748 genom ett vådaskott.2
 • Ulrika, född tvilling 1730-11-17 på Frängsäter. Död 1787-03-16 på Visingsö. Gift 1764-12-09 på Farsta med ryttmästaren Carl Gabriel Klingstedt, i hans 1:a gifte, född 1734, död 1793.
 • Ernst Fredrik, född tvilling 1730-11-17 på Frängsäter. Stallmästare vid hovstallet. Död ogift 1771-01-16, då han sköt sig själv ihjäl.
 • Johan Adolf, född 1737-01-14. Student i Uppsala3 1751-10-08. Anställd i k. kansliet någon tid. Först legationssekreterare, sedan chargé d'affaires i Danmark. Regeringsråd 1798-01-25. Död ogift 1817-07-25 i Norrköping och slöt denna ättegren.

TAB 4

Christoffer Fredrik von Scheven, adlad von Scheven, (son av Johan von Scheven, tab 1), född 1693 i Stralsund. Soldat vid stralsundska regementet 1711. Sekundfänrik därst. 1712-12-15. Konfirm. fullm. 1715-01-15. Fången vid Tönningen 1713-05-16. Hemkom 1714-04-00. Löjtnant 1715-08-09. Fången vid Stralsund s. å. 23/12. Hemkom 1718. Adlad 1719-06-22 jämte sina bröder Georg Bernhard, Carl Vilhelm och Ernst Ludvig (introd. 1723 under nr 1755). Kaptens avsked 1719-11-13. Död 1740-05-28 Hall2 Gift2 1729-01-06 med Maria Christina Gyllenram, till Skogs-Ekeby i Västerhaninge socken Stockholms län i hennes 1:a gifte (gift 2:o med landshövdingen Johan Råfelt, född 1712, död 1763), född 1716-03-25, död 1776-04-14 på Hall, dotter av överstelöjtnanten Natanael Ram, adlad Gyllenram, och hans 1:a fru Brita Christina Hult.

Barn:

 • Gertrud Christina, född 1730-04-07 på Hall, död 1805-11-01 i Linköping. Gift 1761-07-05 med lagmannen Carl Gustaf Reutercrona, i hans 2:a gifte, född 1717, död 1793.
 • Georg Bernhard, döpt 1731-07-13 på Hall, död späd.
 • Natanael Fredrik Christoffer, född 1733. Överste. Död 1821. Se Tab. 5.
 • Johan Bernhard, döpt 1735-07-18 på Hall. Volontär vid livgardet 1750-09-00. Sergeant därst. 1753-03-22. Avsked 1756-08-27. Fänrik vid konungens regemente 1757-11-04. Löjtnant därst. 1764-03-08. Kapten vid kronprinsens regemente 1770-06-19. RSO 1772-09-22. Major 1781-08-20. Överstelöjtnants avsked 1783-09-17. Död ogift 1790-04-02 Halleby
 • Carl Ludvig Christoffer, född 1737. Överstelöjtnant. Död 1809. Se Tab. 6.

TAB 5

Natanael Fredrik Christoffer, (son av Christoffer Fredrik von Scheven, adlad von Scheven, tab 4), född 1733-04-14. Volontär vid fortifikationen 1747-04-28 underkonduktör därst. 1750. Fältväbel vid konungens regemente 1755. Fänrik därst. 1756-05-20. Kapten, först i fransk, sedan i preussisk tjänst. Löjtnant 1761-06-22. Kapten vid konungens regemente 1766-10-16. Major i armén 1772-09-13. RSO s. å. 22/9. Överstelöjtnant 1782-08-23. Avsked 1785-03-02. Överste. Död 1821-04-12 Halleby. Gift 1773-11-12 Normestorp med friherrinnan Ulrika von Lingen, född 1746-12-23, död 1803-12-16 på Halleby, dotter av generallöjtnanten och landshövdingen Reinhold Johan von Lingen, adlad och friherre von Lingen, och Anna Christian von Flygarell.

Barn:

 • Johan Fredrik, född 1774-11-28, död 1773-09-07 i Horna i Åhus socken Kristianstads län.
 • Christina Ulrika, född 1775-12-05 i Kristianstad, död 1854-11-20 i Söderköping. Gift 1798-05-01, på Halleby med sin kusin, överstelöjtnanten David von Scheven, född 1770, död 1841.
 • Eva Margareta, född 1779-09-20 i Kristianstad, död ogift 1850-04-15 i Söderköping.
 • Lovisa Carolina, född 1780-09-18 i Kristianstad, död 1781-10-19.
 • Fredrika Johanna, född 1789-09-18 i Linköping, död 1867-02-09 i Söderköping. Gift 1819-09-25 på Halleby med sin kusins son, översten, greve Gustaf Adolf Horn af Åminne, född 1786, död 1855.

TAB 6

Carl Ludvig Christoffer, (son av Christoffer Fredrik von Scheven, adlad von Scheven, tab 4), till Siggesta i Värmdö socken Stockholms län. Född 1737-05-01. Kadett vid artilleriet 1750-08-00. Konstit. underlöjtnant därst. 1757-08-08. Adjutant vid artilleriet i Göteborg s. å. 4/11. Stabsadjutant hos generalen en chef i pommerska kriget, greve Ehrensvärd 1761-08-20. Löjtnant vid artilleriet i Malmö 1765-06-17. Stabskapten vid artilleriet i Stralsund 1773-08-23. RSO 1779-01-24. Major vid artilleriet 1784-12-07. Överstelöjtnants avsked 1788-01-28. Död 1809-02-08. Bevistade pommerska kriget. Gift 1:o 1769 med Catharina Maria Adlerberg i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1756-07-29 med majoren Erik Gustaf Cronstedt, A, född 1721, död 1764), född 1736-01-24, död 1773-03-05 på Siggesta och begraven i sin farmors fars, greve Erik Dahlberghs grav i Turinge kyrka Stockholms län, dotter av löjtnanten Samuel Adlerberg, B, och friherrinnan Anna Barbara Hummerhielm. Gift 2:o2 1773-09-26 med friherrinnan Beata Sofia Cronhielm, född 1738-08-17, död 1803-09-29 på Siggesta, dotter av löjtnanten, friherre Jakob Cronhielm, och friherrinnan Beata Antoinetta Mörner af Morlanda.

Barn:

 • 1. David, född 1770. Överstelöjtnant. Död 1841. Se Tab. 7.
 • 1. Maria Charlotta, född 1772-12-12 på Siggesta, död 1815-01-19 i Stockholm. Gift 1:o 1789-07-13 på Siggesta med generalfälttygmästaren Nils Fredrik Ehrenström, från vilken hon 1802 blev skild, född 1756, död 1816. Gift 2:o 1807-03-21 med löjtnanten, friherre Claes Samuel Lybecker, i hans 2:a gifte, född 1765, död 1850.
 • 2. Johan Jakob, född 1775. Ryttmästare. Död 1854. Se Tab. 12.
 • 2. Sofia Lovisa, född 1776-06-06 på Siggesta, död 1834-09-07 i Stockholm i kolera. Gift 1797-10-02 på Siggesta med översten, friherre Sven Palmstierna, född 1756, död 1828.
 • 2. Beata Carolina, född 1778-06-22 på Siggesta, död där 1779-04-29.
 • 2. Carl Fredrik, född 1779. Major. Död 1839. Se Tab. 18
 • 2. Eva Christina, född tvilling 1781-04-08 på Siggesta, död där s. å. 8/8.
 • 2. Gustaf Ludvig, född tvilling 1781-04-08 på Siggesta, död där 1782-03-02.

TAB 7

David, (son av Carl Ludvig Christoffer, tab 6), född 1770-11-07 Siggesta. Kadett vid artilleriet 1781. Styckjunkare därst. 1783-01-15. Underlöjtnant s. å. 28/8. Löjtnant 1793-02-08. Placerad på Svea artilleriregemente 1794-06-23. Kapten därst. 1796-12-19. RSO 1811-08-25. Major s. å. 8/11. Fältartilleribataljonschef 1816-01-16. Överstelöjtnants karaktär 1819-05-12. Avsked från regementet s. å. med tillstånd att kvarstå såsom major i armén: tullinspektor 1827-05-30 avsked 1837-04-15. Död 1841-06-19 i Stockholm. Han bevistade fälttågen i Finland 1789 och 1790, mot Norge 1808 och 1809 och i Tyskland och Norge 1813 och 1814. Gift 1798-05-01 på Halleby i Skärkinds socken Östergötlands län med sin kusin Christina Ulrika von Scheven, född 1775-12-05 i Kristianstad, död 1854-11-20 i Söderköping, dotter av översten Natanael Fredrik Christoffer von Scheven och friherrinnan Ulrika von Lingen.

Barn:

 • Ernst Fredrik Carl, född 1799-03-06 Sund
 • Emilia Maria Ulrika, född 1800-08-17 på Sund, död där 1801-05-21.
 • Christina Maria, född 1801-12-17 på Sund, död 1873-07-04 i Östersund. Gift 1828-08-22 med kammarherren Adolf Jakob Lagercrantz, född 1797, död 1853.
 • Antoinetta Carolina, född 1803-04-03 på Sund, död 1877-10-18. Gift 1841-09-09 med tullförvaltaren vid Duved Jämtlands län, löjtnanten i armén Samuel Fredrik Sjösteen i hans 4:e gifte (gift 1:o 1811 med Magdalena Enander, från vilken han 1819 blev skild, född 1782-04-18, död 1872, och som sedan gifte sig 1821 med kaptenen Georg Blix, från vilken hon 1825 blev skild, dotter av fänriken Carl Gustaf Enander och Christina Margareta Trolle. Gift 2:o 1820-10-15 med Elisabet Catharina Adler i hennes 2:a gifte, född 1785, dotter av gruv- och lasarettsläkaren, assessor Nils Adler och Ulrika Lindegren. Gift 3:o 1832-05-25 med Hedvig Christina Erika Silfversparre, född 1808-06-23, död 1840-01-01, dotter av majoren Claes Erik Silfversparre, och Beata Elisabet Bäckstadius), född 1788-03-05, död 1863-12-01.
 • David Vilhelm Mauritz, född 1805. Underlöjtnant. Död 1869. Se Tab. 8.
 • Fredrika Eleonora, född 1806-07-23, död 1807-09-12.
 • Natanael Ludvig, född 1807-11-21, död s. å. 6/12.
 • Fredrik Christoffer, född 1814. Löjtnant och fyrmästare. Död 1869. Se Tab. 11.

TAB 8

David Vilhelm Mauritz, (son av David, tab 7), född 1805-07-13. Rustmästare vid 1. livgrenadjärregementet 1822-07-12. Förare därst. 1826-01-28. Fänrik vid Hälsinge regemente s. å. 30/5. Avsked med tillstånd att kvarstå i armén 1833-05-18. Avsked ur armén. Död 1869-03-26 i Stockholm Maria förs i Stockholm. Gift 1:o 1837-01-10, med Emerentia Gustava Ekström, född 1808, död 1852-07-30. Gift 2:o 1856-09-28 i Stockholm med Amalia Gustava Persson i hennes 2:a gifte, född 1832-01-29 i Stora Herrestads socken Malmöhus län, död 1915-02-17 i Stockholm (Katarina förs, db), dotter av lantbrukaren Per Persson och Sofia Ågren.

Barn:

 • 1. Vilhelmina Emerentia (Mina) (RHD:s prot. 1840-09-01), född 1832-02-11, död 1914-01-02 i Engelbrekts förs, Stockholm. Gift 1857-05-26 i Stockholm med godsägaren och handlanden i Falun Per-Adolf Pålman, född 1812-10-14 i Västerås, död 1891-05-16 i Lindesberg.
 • 1. Axel Vilhelm (RHD:s prot. 1840-09-01), född 1835. Handelsagent. Död 1884. Se Tab. 9.
 • 1. Carolina Christina, född 1838-03-26, död 1870-11-29 i Stockholm. Gift där 1863-11-23 med grosshandlaren Johan Jakob Lundberg.
 • 1. Augusta Maria, född 1839-08-31, död s. å. 20/11.
 • 1. Emma Johanna Ulrika, född 1846-10-27. Ritbiträde vid ekonomiska kartverket. Död ogift 1906-06-14 i Stockholm.
 • 1. Augusta Amalia, född 1848-06-16, död 1853-12-30 i Stockholm Katarina förs i Stockholm.
 • 2. Amalia Constance, född 1855-11-23 (enl. gen.) 1855-11-26 (enl. åldersbetyg) i Maria förs, Stockholm, död 1940-04-18 i Engelbrekts förs, Stockholm (db nr 109).
 • 2. Laurentia Bernhardina Cecilia, född 1859-01-15, död s. å. 23/2 i Stockholm Nikolai förs i Stockholm.
 • 2. Ebba Hermina, född 1861-05-17.
 • 2. Viktor Bernhard, född 1863-06-14 på Slätthult i Bergs socken Kronobergs län. Anställd i nordamerikanska handelsflottan. Död 1904.

TAB 9

Axel Vilhelm, (son av David Vilhelm Mauritz, tab 8), född 1835-07-19. Var först kontorsskrivare i Stockholms enskilda bank, sedan handelsagent. Död 1884-06-04 i Stockholm. Ägde Slätthult i Bergs socken Kronobergs län och huset nr 15 vid Köpmangatan i Stockholm. Gift 1:o 1860-05-15 i Stockholm med Charlotta Sofia Petersson, från vilken han 1877-01-02 blev skild, i hennes 2:a gifte (gift 1:o med skräddarmästaren Mattias Olsson, död 1859), född 1836, död, dotter av skomakaråldermannen Anders Petersson. Gift 2:o 1877-02-17 i Stockholm med Hulda Adelina Dahlström, född 1851-04-16 i Västervik. Död 1930-04-09 Oscars förs, Stockholm. Dotter av svarvaren Carl Gustaf Dahlström och Greta Lisa Nilsdotter.

Barn:

 • 2. Sture Malkolm, född 1878 i Adolf Fredriks förs Stationsskrivare. Se Tab. 10.
 • 2. Astrild Maria, född 1879-03-04 i Stockholm. Stiftsjungfru.
 • 2. Elsa Dagmar, född 1881-03-23 i Stockholm, död där s. å. 27/6.

TAB 10

Sture Malcolm , (son av Axel Vilhelm, tab 9), född 1878-04-01 i Stockholm. Utexaminerad från handelsinstitut i Stockholm 1895-11-10 och från underofficersskolans högre kurs på Karlsborg 1898. Privatsekreterare vid riksheraldikerämbetet 1898–1902. Elev vid trafikaktiebolag Grängesberg–Oxelösunds järnvägar 1902-11-01. Stationsskrivare därst. 1904. Död 1944-11-08 i Arboga stads-förs, Västmanlands län (db nr 80). Gift 1912-10-07 i Västerås med Sigrid Elisabet Katarina (Karin) Åmark, född 1881-06-21 i Brännkyrka socken, Stockholms län, död 1936-06-22 i Arboga (db nr 41), dotter av byråchefen i patent- och registreringsverket Carl Erik Ferdinand Åmark och Agnes Sofia Gröndal.

Barn:

 • Katarina Ulrika (Ulla), född 1913-12-15 i Arboga, stadsförs ]], liksom bröderna. Stiftsjungfru. Arkivbitr. Gift 1940-09-08 i Oscars förs, Stockholm (vb nr 410) med civilingenjören, extra ledamoten i Patent- och registreringsverket Jacob Arthur Lundström, född 1905-04-17 i Stockholm.
 • Sture Malcolm , född 1915-01-22 i Arboga. Huvudman 1944. Filosofie ämbetsexamen 1939-05-25. Filosofie magister. Fänrik i Jönköpings-Kalmar regementes reserv 1942-10-01. Löjtnant i Jönköpings-Kalmar regementes reserv 1944
 • Carl'' Erik Vilhelm, född 1917-01-24 i Arboga. Se Tab. 10B.

TAB 11

Fredrik Christoffer, (son av David, tab 7), född 1814-09-25. Furir vid livregementets grenadjärkår 1834-01-00. Löjtnant vid flottans mekaniska kår 1836-12-16. Fyrmästare vid Björns fyr i Öregrunds lotsfördelning i Stockholms län. Död 1869-11-16 i Hållnäs socken Uppsala län. Gift 1864-07-20 med Johanna Maria Söderman, född 1840, död.

Barn:

 • August Fredrik (RHD prot. 1865-02-10), född 1860-11-18 i Hållnäs socken (Uppsala län). Var först anställd som matros vid flottan och avlade sedan ångbåtsbefälhavarexamen
 • Carl Oskar Eugen (RHD prot. 1865-02-10), född 1863-11-25, död 1864-02-03 i Hållnäs socken.

TAB 12

Johan Jakob, (son av Carl Ludvig Christoffer, tab 6), född 1775-03-28 Siggesta. Kadett vid artilleriet 1781. Styckjunkare därst. 1783-01-15. Underlöjtnant s. å. 6/6. Avsked 1794-06-23. Underlöjtnant vid ridande artilleriet s. å. 20/10. Livdrabant och löjtnant i armén samt en bland de 25 äldsta livdrabanterna 1798-04-30. Ryttmästares avsked 1805-05-25. Död 1854-07-17 i Stockholm och begraven på Värmdö kyrkogård. Han ägde Siggesta efter fadern, men försålde det sedan och flyttade till Stockholm. Gift 1818-12-19 med Maria Magdalena Kållbäck, född 1795-04-16, död 1853-11-19 i Stockholm Kungsholms förs i Stockholm, dotter av handlanden Josef Kållbäck och Anna Christina Settermarck.

Barn:

 • Beata Maria, född 1814-05-04, död 1829-12-04 på Siggesta.
 • Johan Jakob Ludvig, född 1818-02-19, död 1819-04-19 på Siggesta.
 • Johan, född 1820. Sockerbruksidkare. Död 1888. Se Tab. 13
 • Jakob, född 1822-01-01, död ung.
 • Ludvig, född 1824-07-14. Jungman på ett svenskt handelsfartyg. Död 1842-06-08 under en sjöresa.
 • Sofia Magdalena, född 1827-11-02, död 1832-04-30.

TAB 13

Johan (son av Johan Jakob, tab 12), född 1820-02-09 på Siggesta i Värmdö socken Stockholms län. Extra ordinarie kammarskrivare. Sockerbruksidkare. Död 1888-12-03 i Stockholm. Ägde sockerbruket Tuppen i Stockholm och därefter sockerbruket Karlsvik i nämnda stad, Sandvik i Järfälla socken Stockholms län, Torpunga, Forsuma, Sköldby, Stora och Lilla Åsby i Torpa socken Västmanlands län samt huset nr 80 Drottninggatan i nämnda stad. Gift 1846-03-12 i Stockholm Adolf Fredriks förs i Stockholm med Maria Teresia Berg, född 1829-06-08, död 1886-02-23 i nämnda stad Klara förs i Stockholm, dotter av arkitekten Johan Adolf Berg och Lovisa Lindström.

Barn:

 • Carl Johan, född 1846-12-05 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1868-05-01. Utexaminerad 1872-01-22. Underlöjtnant i Västmanlands regemente s. å. 26/1 och vid regementet 1873-04-04. Löjtnant 1875-08-06. Kapten 1892-11-04. RSO 1893-12-01. Avsked 1902-02-14. Död ogift 1908-02-03 i Arboga stadsförs.
 • Jarlcan Ludvig, född 1848. Kapten. Död 1913. Se Tab. 14.
 • Maria Agnes Teresia Lovisa, född 1850-01-27 i Stockholm, död 1924-07-15 Hasslö. Gift 1:o 1867-12-14 i nämnda stad med kaptenen, greve Vilhelm Sixten Axel Fredrik von Schwerin, från vilken hon 1878 blev skild, född 1838, död 1885. Gift 2:o 1879-01-21 i Stockholm med godsägaren Varner Groen, född 1847-07-14 Malma, död 1908-02-21 och begraven på Lerbo kyrkogård.
 • Ernst Rikard Alexis, född 1851-05-27, död ung.
 • Axel Hugo Leonard, född 1855. Löjtnant. Död 1890. Se Tab. 16.
 • Oskar Georg Emanuel, född 1857-06-05 i Stockholm, död där 1858-08-25.
 • Jakob Henning Bernhard, född 1860-08-14 i Stockholm, död där 1874-01-08.

TAB 14

Jarlcan Ludvig, (son av Johan, tab 13), född 1848-06-04 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1869-05-03. Utexaminerad 1872-04-17. Underlöjtnant i Värmlands fältjägarregemente, sedan Värmlands fältjägarkår, s. å. 26/4 och vid kåren 1873-06-12. Extra ordinarie postexpeditör 1874-11-19. Extra biträde i Stockholms postkontor 1875-08-09. Assistent vid gymnastiska centralinstitutet i Stockholm s. å. Löjtnant 1878-08-24. Kapten i kåren 1891-08-06. Transp. såsom kapten i Västernorrlands regemente 1893-03-17. RSO 1894-12-01. Avsked 1902-05-30. Död 1913-04-12 i Stockholm (Gustav Vasa förs, db). Ägde Lanters på Fårön vid Gotland till 1890 och Anneberg i Eda socken Värmlands län till 1894. Gift 1877-03-10 i Stockholm med Julia Teodora Christina Juringius, född 1851-12-15 i nämnda stad, död där 1923-02-11, dotter av registratorn Carl Teodor Juringius och Sofia Christina Eurenius.

Barn:

 • Carl Johan Ludvig Jarlcan, född 1878-01-08 i Stockholm. Död där 1880-02-16.
 • Johan Ludvig (John), född 1879. Tullförvaltare. Se Tab. 15.
 • Tyra Maria Sofia, född 1881-01-19 i Stockholm. Kanslibiträde i postverket 1922-12-21. Kansliskrivare i postsparbanken 1934-12-22, GMnor.
 • Julia Maria-Louise, född 1882-10-28 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm. Försäkringstjm.
 • Märta Ingeborg Magdalena, född 1887-07-03 på Lauters. Anst. vid försäkringsbolaget Bore.

TAB 15

Johan Ludvig (John), (son av Jarlcan Ludvig, tab 14), född 1879-07-04 i Stockholm. Mogenhetsexamen i Härnösand 1900-06-05. Extra ordinarie kammarskrivare i tullverket 1901-12-17. Kammarskrivare vid tullkammaren i Karlstad 1908-12-14. Tullförvaltare i Kristinehamn 1923-03-28. Tullförvaltare av klass 2 med placering t. v. i Karlstad 1932-11-14. RVO 1942-11-14. Gift 1:o 1909-01-27 i Stockholm (Gustavsbergs förs, Stockholms län, vb) med Rut Eugenia Lagerström, född 1887-02-10, död 1912-05-28 i Karlstad. Gift 2:o 1917-12-02 i Karlstads med Gerda Cecilia Berglund, från vilken han blev skild genom Kristinehamns rådhusrätts utslag 1933-11-20, född 1889-08-01 i Karlstad, dotter av fabrikören Johan Reinhold Berglund och Matilda Nyström. Gift 3:o 1936-03-21 i Karlstad (vb nr 45) med Alida Margareta Johansson, född 1898-04-19

Barn:

 • 2. Gunnel Gerd Carola, född 1926-06-22 i Kristinehamns förs, liksom systern. Farm. kandidat.
 • 2. Anne-Louise Elisabet (Elsie), född 1928-03-12 i Kristinehamns förs. Kammarskrivare vid centraltullkammaren i Stockholm 1954-06-30. Förste dito därst. 1959-10-23. Tullkontrollör 1963. Tullinspektör.

TAB 16

Axel Hugo Leonard, (son av Johan, tab 13), född 1855-09-28 i Stockholm. Kadett vid sjökrigsskolan 1869. Utexaminerad 1875-10-12. Underlöjtnant vid flottan s. å. 15/10. Löjtnant 1879-09-12. Avsked 1885-02-20. Ångbåtsbefälhavare hos The India General Steam Navigation Company. Död 1890-01-17 i Kalkutta, Indien. Gift 1884-11-19 i Karlskrona stadsförs med Hedvig Maria Holmqvist, från vilken han blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1894-04-27 i Karlskrona med kaptenen, friherre Erik Gustaf Casimir Sparre, född 1863, död 1905), född 1863-09-05 i Stockholm, död där 1913-02-03, dotter av expeditionschefen Lars Fredrik Holmqvist och hans 2:a fru Brita Christina Maria Dahl.

Barn:

 • Sten Johan Fredrik Hugo, född 1885. Kapten. Se Tab. 17.

TAB 17

Sten Johan Fredrik Hugo, (son av Axel Hugo Leonard, tab 16), född 1885-10-25 i Karlskrona. Mogenhetsexamen 1906-05-31. Volontär vid Göta livgarde s. å. 6/6. Officersexamen 1908-12-19. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 31/12. Löjtnant därst. 1912-02-02. Avsked med tillstånd att såsom löjtnant inträda i regementets reserv 1918-08-30. Avsked från beställningen i reserven 1919-08-15. Löjtnant vid Gotlands infanteriregemente 1921-06-22. Kapten i armén 1923-12-21. Kapten i sistnämnda regemente 1925-12-04. Överförd på indragningsstat 1926-09-04. Kapten på övergångsstat vid regementet s. å. 3/12. RItKrO. Död 1934-07-19 i Frötuna förs, Stockholm (db 12). Gift 1918-11-02 Håtö ]] med Elsa Stina Sofia von Scheven, född 1890-11-03 på nämnda egendom, dotter av Carl Fredrik Mauritz von Scheven och Edla Signe Christina Malm.

Barn:

 • Carl-Erik Stensson, född 1920-03-10 på Håtö. Död 1930-05-16 i Visby domkyrkoförs (db 66).
 • Gun Signe, född 1931-08-29 i Norrtälje, Frötuna förs, Stockholms län (fb 20).

TAB 18

Carl Fredrik, (son av Carl Ludvig Christoffer, tab 6), född 1779-09-27 Siggesta. Kadett vid artilleriet 1785. Underlöjtnant därst. s. å. 14/12. Transp. till fänrik vid Västmanlands regemente 1799-04-22. Löjtnant därst. 1800-04-01. Kapten 1805-05-04. RSO 1809-07-03. Majors avsked 1810-03-06. Död 1839-07-14. Han blev i slaget vid Oravais den 14 sept. 1808 blesserad. Ägde Sund i Värmdö socken. Gift 1810-07-04 med Hedvig Sofia Blomberg, född 1787-06-28 i Värmdö prästgård, död 1827-02-09 på Sund, dotter av prosten och kyrkoherden, teol. doktorn Carl Peter Blomberg och Hedvig Charlotta Schönmeijer.

Barn:

 • Carl Ludvig Christoffer, född 1811. Godsägare. Död 1880. Se Tab. 19.
 • Beata Sofia Charlotta, född 1813-02-15, död 1824-10-25 på Sund.
 • Jakobina Fredrika Augusta, född 1814-11-11, död 1890-10-21 Norrnäs Gift 1839-11-14 i nämnda socken med komministern i Värmdö församl. av ärkestiftet Johan Jakob Wahlberg, född 1807-01-24, död 1879-07-21 i Värmdö komministergård.
 • Fredrik Vilhelm Bernhard, född 1816. Kapten. Död 1883. Se Tab. 21.
 • Georg Viktor Mauritz, född 1818. Löjtnant. Död 1879. Se Tab. 22.
 • Ernst Peter Adolf, född 1826-02-25, död s. å.

TAB 19

Carl Ludvig Christoffer, (son av Carl Fredrik, tab 18), född 1811-12-17 Sund, död 1880-02-29 på sin egendom Håtö i Frötuna socken Stockholms län. Gift 1871-10-31 med Sofia Hedendahl, född 1847-06-17 i Toresunds socken Södermanlands län ]], död 1918-10-04 på Håtö ]], dotter av drängen Jan Erik (Johan) Hedendahl och Fredrika Ekbom.

Barn:

 • Carl Fredrik Mauritz, född 1871. Godsägare. Se Tab. 20.
 • Georg Bernhard Christoffer, född 1872-09-19 på Håtö. Har tillsammans med bröderna ägt nämnda egendom. Agronom. Tillhörde de legendariska "rospiggarna" i kretsen kring Albert Engström m fl författare och konstnärer. Gift 1933-10-11 i Frötuna förs Stockholm (vb 5) med Signe Vilhelmina Johansson, i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1917-10-18 med lantbrukaren Gustaf John Lychou, född 1879-11-07, död 1925), född 1887-01-10
 • Augusta Sofia Charlotta, född 1873-11-13 på Håtö, död där 1874-01-07.
 • Ernst Ludvig Vilhelm, född 1874-11-01 på Håtö, död där 1882-01-04.
 • Johan Jakob Justinus, född 1876-03-17 på Håtö, död där 1878-04-09.

TAB 20

Carl Fredrik Mauritz, (son av Carl Ludvig Christoffer, tab 19) (RHD protokoll 1878-11-30), född 1871-01-16 Håtö. Äger nämnda egendom. Gift 1892-08-16 i Norrtälje med Edla Signe Christina Malm, född 1870-05-20 Hummelbo, död 1928-01-28, på Håtö ]], dotter av lantbrukaren Johan Malm och Edla Cederberg.

Barn:

 • Carl Johan Fredrik, född 1893-07-18 på Håtö, liksom syskonen. Lantbrukare. Gift 1920-07-28 i Norrtälje (Kungsholms förs, Stockholm, vb) med Astrid Maria Ljunggren, född 1892-02-05 i Ås förs, Kalmar län.
 • Elsa Stina Sofia, född 1896-11-03. Gift 1918-11-02 på Håtö med kaptenen Sten Johan Fredrik Hugo von Scheven, född 1885, död 1934-07-19 (T17).
 • Bror Eskil Bernhard Mauritz, född 1901-01-24. Lantbrukare. Se Tab. 20A.
 • Åke Sixten Christoffer, född 1902-06-24. Lantbrukare. Gift 1923-11-10 i Frötuna med Anna Ulrika Grahn, född 1889-04-21. Se Tab. 20B.

TAB 20B

Åke Sixten Christoffer, (son av Carl Fredrik Mauritz, tab 20), född 1902-06-24 på Håtö i Frötuna förs, Stockholm. Lantbrukare. Gift 1923-11-10 i Frötuna förs, Stockholms län med Anna Ulrika Grahn, född 1889-04-21

Barn:

TAB 21

Fredrik Vilhelm Bernhard, (son av Carl Fredrik, tab 18), född 1816-02-15 i Värmdö socken Stockholms län. Sergeant vid Västmanlands regemente 1835-01-29. Officersexamen 1837-05-10. Underlöjtnant därst. s. å. 11/8. Löjtnant 1842-09-28. Avsked med kaptens n. h. o. v. 1854-02-02. RNO 1872-05-27. Död 1883-01-28 i Arboga. Ägde Torvesta i Fellingsbro socken Västmanlands län. Gift 1848-04-06 i Arboga med Johanna Kunigunda Ingeborg Stenberg, född 1825-07-11 i Arboga stadsförs. Se Biografica. Död 1889-04-30 på Torvesta, dotter av handlanden Bengt Erik Stenberg och Johanna Gustava Neijström. Änkefru von Scheven, född Stenberg, ägde Torvesta 1883–1889.

Barn:

 • Hedvig Fredrika Johanna, född 1849-04-07, död 1852-12-08.
 • Ellen Ingeborg Augusta, född 1850-08-30 på Torvesta. Gift där 1891-11-17 med överstelöjtnanten Carl Verner von Schulzenheim, i hans 3:e gifte, född 1833, död 1911.
 • Constance Matilda Alexandra, född 1852-05-20 på Torvesta. Äger tillsammans med yngsta systern nämnda egendom. Död 1933-05-14 på Torfvesta, Fellingsbro förs, Örebro län (db 23).
 • Sigrid Helena Paulina, född 1854-11-09 på Torvesta, död 1947-08-15 på Torfvesta Fellingsbro förs, Örebro län (db nr 44).

TAB 22

Georg Viktor Mauritz, (son av Carl Fredrik, tab 18), född 1818-02-24 på Värmdön. Furir vid Västmanlands regemente 1837-08-17. Underlöjtnant vid Gotlands nationalbeväring 1841-01-25 och vid dalregit 1842-05-28. Löjtnant vid sistnämnda regemente 1845-04-10. Avsked från regementet med tillstånd att kvarstå såsom löjtnant i armén 1855-05-24. Avsked ur krigstjänsten 1856-02-07. Död 1879-09-06 i Stockholm. Ägde Berga i Danderyds socken Stockholms län. Gift 1861-12-22 i Stockholm med Johanna Sofia Andersson, född 1835, död 1865-12-07 på Berga.

Barn:

 • Sigrid Carolina Augusta (RHD prot. 1879-07-18), född 1856-10-08 på Berga. Död 1938-05-16 på Stockholms sjukhem. (S:t Görans förs, Stockholm, db nr 171).
 • Carl Fredrik Viktor, född 1862-03-10 och död 1863-06-01 på Berga.
 • Bror Carl Fredrik, född 1864. Sjökapten, död 1940-11-03 i Lidingö. Se Tab. 23.
 • Johan Viktor Knut, född 1865. Mejerist. Se Tab. 24

TAB 23

Bror Carl Fredrik, (son av Georg Viktor Mauritz, tab 22), född 1864-03-06 Berga. Anställd i handelsflottan 1880. Styrmansexamen 1884 och sjökaptensexamen 1885. Styrman på olika ångfartyg 1886–1898. Befälhavare på ångf. Velamsund 1899, Prinsessan Ingeborg 1900–1906, Vaxholm I 1907, på Trafikakaktiebol. Stockholm–Södra Lidingöns ångfärjor 1909–1925 och på ångf. Tor VI sedan 1926, död 1940-11-03 i Lidingö (Lidingö förs db 120). Gift 1:o 1901-01-20 i Stockholm med Anna Elisabet (Lisa) Svensson, född 1877-10-27, död 1904-03-23 i Stockholm. Gift 2:o 1912-12-29 i Stockholm (Maria förs, vb) med Christina Åkerlund, född 1869-03-24 i Styrnäs socken (Västernorrland), dotter av sågverksförmannen Per Israel Åkerlund och Brita Christina Sjöö.

Barn:

 • 1. Carl Fredrik Viktor (RHD prot. 1923-09-19 § 31), född 1899-07-22 i Stockholm. Anställd i handelsflottan 1915. Styrmansexamen i Stockholm 1920. Sjökaptensexamen i Kalmar 1921. Styrman på olika rederiaktiebolag Nordstjernans motorfartyg 1922–1928, på rederiaktiebolag Vestindias ångf. Sverre Nergård 1929–1931 och på rederiaktiebolag. Banan Transports ångf. Christian Mathiesen 1931. Gift 1927 i Göteborg med Carin Elisabet Eriksson, född 1902-11-28 i Stockholm, dotter av scenarbetaren Erik Gustaf Eriksson och Hilma Sofia Backman. Se Tab. 23A
 • 1. Per Knut Mauritz, född 1901-08-01 i Maria förs, Stockholm. Anställd i handelsflottan 1919–1923. Köpman, död 1940-04-30 i Stockholm (Engelbrekts förs, Stockholm, db nr 121). Gift 1932-09-11 i S:t Görans förs, Stockholm med Sofia Augusta Lovisa Löfgren., född 1905-01-01 i Järfälla förs, Stockholms län.
 • 2. Bror Olle'' Lill (RHD prot. 1916-04-15 § 10), född 1908-01-22 i Oscars förs, Stockholm. Studentexamen i Lidingö 1928-05-14; i konstskola 1930. Reklamtecknare. Lidingö stads kulturstipendium (5.000:-) för år 1966. Gift 1:o 1935-11-02 i Lidingö (vb 64) med Ida Elsa Maria Bergstrand, född 1905-03-31 i Kungsholms förs, Stockholm. Anst. inom försäkringsbranchen, dotter av snickaren Robert Bergstrand.

TAB 23A

Carl Fredrik Viktor, (son av Bror Carl Fredrik, tab 23) (Se Riddarhusdirektionens protokoll 1923-09-19 § 31), född 1899-07-22 i Maria Magdalena förs, Stockholm. Anställd i handelsflottan 1915. Styrmansexamen i Stockholm 1920. Sjökaptensexamen i Kalmar 1921. Styrman på olika rederiaktiebolag Nordstjernans motorfartyg 1922–1928, på rederiaktiebolag Vestindias ångf. Sverre Nergård 1929–1931 och på rederiaktiebolag. Banan Transports ångf. Christian Mathiesen 1931. Befälhavare i rederiaktiebolaget Jamaica. PatrSEmGM. Gift 1927-03-10 i Göteborg (Engelbrekts förs Stockholm, vb) med Karin Elisabet Eriksson, född 1902-11-28 i Klara förs, Stockholm, dotter av scenarbetaren Erik Gustaf Eriksson och Hilma Sofia Backman.

Barn:

 • Carin Eva Elisabeth, född 1937-12-02 i Johannes förs, Stockholm (fb nr 209).

TAB 24

Johan Viktor Knut, (son av Georg Viktor Mauritz, tab 22), född 1865-11-13 Berga Mejerist vid Norrnäs i Värmdö socken Stockholms län 1892–1896. Överflyttade till Worcester i Nordamerika 1896. Förman vid ett järnverk därst. Äg. tillsammans med mågen Spiro Pontos farmen East Princeton, Mass., U S A. död 1944-09-11 i Tawksbury?, Mass., USA. Gift 1897 med Clara Pettersson, född 1870-07-18.

Barn:

 • Gustaf Viktor Eugen, född 1897-09-17 i Worcester, Mass., USA. Målarmästare. Pens. Gift 1937-09-17 i Worcester, Mass., USA med Myrtle Jennie Levine, född 1897-04-08 i St. Louis., Miss., USA. Dotter av snickaren John Levine (född i Sverige) och Carolina Hultman (född i Sverige) (Kristinehamn).
 • Knut Georg Bror, född 1901-07-20. Död 1939-05-14 i Worcester, Mass., USA (1938 enl. annan uppgift).
 • Sigrid Margareta Charlotta, född 1905-11-02 i Worcester, Mass., USA. Gift 1925-06-29 i Albany, N. Y., USA med handlanden Spiro Anastasios Pantos , född 1900-01-03 (enl. AK) i Delvine, Grekland (Senare Albanien). Köpman. Son av Anastasios Pantos och Margarita Lalos.

Källor

Litteratur: Adelig. Taschenbuch alter Adel und Briefadel (1930). 1SK. 2At (Sch.). 3Um.


Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: