:

Björnklou nr 31

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Björnklou nr 31 †

Adlad 1646-03-20, introducerad 1647 under nr 330. Uppflyttad i dåvarande riddareklassen 1664 under nr 31. Utdöd 1671-08-20.

Namnet skrives även Biörenklou och (efter 1663) Biörneklou. En broder till Mattias, kaptenen vid fortifikationen Erik Mylon adlades 1662-09-20 med sin broders sköldemärke, men tog ej introduktion och dog barnlös.


 • Erik Mattsson, bördig från St. Tuna socken, Kopparbergs län. Först mjölnare på Nykvarn, sedan borgare i Västerås. Gift med Brita Jönsdotter från Husby-Rekarne socken, i Södermanland.

Barn:

 • Mattias Mylonius, adlad Björnklou, till Vansta i Ösmö socken, Tisslinge i Östuna socken och Kungshamn i Alsike socken (alla i Stockholms län) samt Ellmahof i Vansö socken, Södermanlands län. Född 1607-12-26, i Västerås och hette ursprungligen. Mattias Erici Arosiander, men tog sig efter faderns yrke namnet Mylonius. Student i Uppsala 1627-08-00 (Um.). Lärare för riksmarsken greve Jakob De la Gardies äldste son, greve Magnus Gabriel 1632. Eloqventiæ professor vid Uppsala universitet 1637-07-26. Protokollssekreterare i kungliga kansliet 1640-07-01. Legationssekreterare vid westfaliska fredsverket 1643. Adlad 1646-03-20 (introducerad 1647 under nr 330 i svenneklassen). Resident i Münster 1647-11-20–1649. Regeringsråd i Bremen 1650-12-24. Sändebud till kejsaren 1650-12-18. Representerade Sverige på riksdagen i Regensburg 1653–54. Statssekreterare 1654. President i bremenska regeringen 1656-09-27. Sändes som legat till Frankfurt am Main 1657–59, där han bevistade kejsarvalet. Minister i Paris 1659-08-09. Hovkansler 1661-04-05. Riksråd 1664-08-25 och kansliråd 1664-10-13. (Uppflyttad i riddarklassen under nr 31 och fick samtidigt vapenförbättring). Död 1671-08-20 i Stockholm och slöt själv sin ätt samt begraven 1672-09-08 med stor ståt i Riddarholmskyrkan, men nedsattes sedan i egen grav i Ösmo kyrka [Bbl]. Han var även en tid lärare åt prins Carl Gustaf, sedermera konung Carl X Gustaf. Under Carl XI:s minderårighet var han alltid i rådet en motståndare till sin forna discipel, rikskansleren greve Magnus Gabriel De la Gardie. Gift 1640-11-01 i Jäders prästgård, Södermanlands län (At II, 1924-03-03) med Margareta Wallia, adlad Wallenstedt, född 1623-12-11 i Uppsala, död 1692-05-02 på Kungshamn efter två års sängliggande, dotter av biskopen i Strängnäs stift Laurentius Olai Wallius och hans 1:a fru Catharina Tidemansdotter.

Barn:

 • Brita, född 1642-01-14 Lundby, död 1675-05-02 i Stockholm och begraven 1675-08-01 med tryckt likpredikan av M. Brunnerus. Gift 1659-07-21 i Frankfurt am Main med kanslirådet och generalguvernören Johan Larsson Paulin, adlad Olivecrantz, född 1633, död 1707.
 • Johan, född 1643-03-24 i Stettin. Kanslijunkare 1664-03-01. Död 1667-07-16 i Leipzig och begraven i faderns grav i Ösmö kyrka.
 • Catharina, död 1678. Gift med underståthållaren i Stockholm Jakob Lenæus, adlad Clo, född 1621, död 1700.
 • Margareta, född 1648-08-09 i Münster i Westfalen, död 1684-10-18, på Olivehäll vid Strängnäs och begraven i Björnögraven i Åby kyrka, Kalmar län. Gift 1664-12-08 med översten Henrik Ulfvenklou, född 1636, död 1677.
 • Erik, död som barn och begraven i Ösmo kyrka
 • Maria, född 1655-05-21 död 1696 och begraven 1699-03-04 med Kungliga Maj:ts tillstånd i stillhet och utan process i Ösmo kyrka. Gift 1670-07-21 med lagmannen Gabriel Emporagrius, adlad Lillieflycht, född 1639, död 1690.
 • Hedvig, död 1702-05-19 på Vansta. Gift med kommendanten i Riga överstelöjtnanten Nils Silfversparre.
 • En dotter, död ung.
 • Lars, döpt 1662-01-21 Riddarholmens i Stockholm församling, Stockholm, död 1662-08-19 på Vansta och begraven i Ösmo kyrka
 • Ett barn, döpt 1663-10-01 Riddarholmens i Stockholm församling, Stockholm.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: