:

Lillienberg nr 101

Från Adelsvapen-Wiki

Grevliga ätten Lillienberg nr 101 †

Friherrlig 1766-11-06, introducerad 1776. Grevlig 1778-12-27 introducerad 1782. Utdöd 1798-04-26.

Johan Georg Lillienberg, friherre och greve Lillienberg (son av Daniel Dreffling, adlad Lillienberg och Christina Margareta Stiernelou), till Toftnäs och Håringe, båda i Bolmsö socken, Jönköpings län, Herrestad i Toresunds socken, Södermanlands län, Bolmstad i Angelstads socken, Kronobergs län, Isberga och Sännås, båda i Villstads socken, Jönköpings län, Hjälmaryd och Liljenäs, båda i Torskinge socken, Jönköpings län, Stensnäs i Ryssby socken, Kronobergs län, Brunseryd i Marbäcks socken, Jönköpings län, Ågerup i Norra Rörums socken, Malmöhus län samt Sundholm i Nykyrke socken, i Finland. Född 1713-08-03 (1713-08-14) på Toftnäs. Student i Lund 1722. Extra ordinarie kanslist i riksarkivet och i krigsexpeditionen 1731-05-14. Förordnades 1739-03-01 till kommissionssekreterare i Wien, men kom ej att tillträda denna beställning, emedan han fanns nödig till viktigare förrättningar, först i Paris och sedan i Konstantinopel, dit han gjorde fyra särskilda resor. Kammarherre hos konung Fredrik I 1743-12-10. Lagman på Gotland 1746-06-22. Landshövding i Åbo och Björneborgs län 1749-06-07 och i Uppsala län 1757-05-12 RNO 1758-11-21. Presidents fullmäktiga 1761-01-08. President i bergskollegium 1762-06-29. Ledamot av statskommissionen 1763. Friherre jämte yngre brodern Erik Gustaf 1766-11-06 (introducerad 1776 under nr 273). KNO 1766-11-21 med valspråket. Florent Virtute, vilket sedermera blev devis på friherrlige och grevliga ätterna Lillienbergs vapen. LVA 1768-02-03. Preses på Lillienbergs vapen 1775. Tillika ordförande i tullarrendesocieteten 1775-11-05. Greve 1778-12-27 på drottning Sofia Magdalenas kyrkogångsdag (introducerad 1782 under nr 101). Avsked från presidentsämbetet 1782-09-01. Död 1798-04-26 på Herrestad och slöt själv sin grevliga ätt samt begraven 1798-04-26 i Toresunds kyrka, Södermanlands län, varvid vapnet sönderslogs av riddarhussekreteraren Axel Gabr. Silfverstolpe. 'Presidenten, greve Lillienberg var en förfaren och sällsynt driftig ämbetsman. Föreslogs 1747-07-07 till envoyé först vid preussiska och sedan vid storbritanniska hoven, vilka beställningar han undanbad sig. Han var 1769 uppförd i första rummet på riksrådsförslag, men frånsade sig utnämningen med särskild begäran hos vederbörande att till detta höga ämbete ej vidare ifrågasättas. Var, då konung Adolf Fredrik 1768-12-00 nedlade spiran, den förste i sitt kollegium, som förklarade sig inaktiv'. Anhöll slutligen om och fick 1771-01-22 adoptera på sin friherrlige värdighet sin äldre broder Anders Daniel och sin brorson Carl Henrik samt 1775-09-21 sin kusins söner, David och Fredrik Lillienberg. Gift 1750-06-12 i Stockholm med Maria Juliana Jennings, född 1731-01-05, död 1793-11-12 på Herrestad, dotter av kommerserådet Frans Jennings, naturaliserad Jennings och Maria Christina Bedoire.

Barn:

 • Christina Juliana, född 1751-03-17 i Åbo, död i Åbo 1751-05-12.
 • Johanna Maria, född 1752-03-15 i Stockholm, död i Stockholm 1823-10-19. Gift 1:o 1778-08-20 i Stockholm med sin kusin, vice presidenten Adolf Fredrik Silfversparre, född 1744, död 1784. Gift 2:o 1802-07-11 på Rånäs bruk i Fasterna socken, Stockholms län med presidenten Olof Elias Weidman, adlad och friherre Lagerheim, i hans 2:a gifte, född 1741, död 1823.
 • Margareta Charlotta, född 1753-05-03 i Åbo, död 1829-05-15 i Stockholm. Gift 1780-02-24 i Stockholm med sin moders kusin, bergsrådet Jean Le Febure (-Lillienberg), född 1736, död 1805.
 • Ulrika Gustava, född 1755-03-05 i Åbo, död 1756-05-03 i Stockholm.
 • Hedvig Elisabet, född 1756-06-05 i Stockholm, död i Stockholm 1757-02-06 och begraven 1757-02-09 i Maria Magdalena församling.
 • Carl Jean, född 1757-08-08 i Stockholm, död i Stockholm 1761-06-20.
 • Sara Ottiliana, född 1758-10-07 i Uppsala, död ogift 1814-03-02 Bo
 • Daniel Fredrik, född 1760-02-24 på Uppsala slott, död 1767-07-07 på Herrestad.
 • Anna Lovisa, född 1761-06-23 i Stockholm, död ogift 1790-04-07 på Herrestad och begraven 1790-04-11.
 • Henrika Sofia, född 1764-07-05 i Stockholm, död 1812-02-10 Stenby. Gift 1799-10-27 Räfsnäs med kaptenen, friherre Carl Fredrik Palmqvist, född 1763, död 1833.
 • Albertina Amalia, född 1767-04-04, död 1845-12-07 i Halmstad. Gift 1793-02-05 på Herrestad med överstelöjtnanten, Carl Erik Lode från Livland, nr 173, född 1752, död 1838.
 • Vilhelmina Eleonora, född 1768-10-19, död 1773-05-29 på Herrestad.
 • Fredrika Augusta, född 1771-11-22, död 1772-03-05.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: