:

Drakenberg nr 313

Från Adelsvapen-Wiki

Adlig

Adlad 1643-12-13, introducerad 1644. Den nu levande grenen adlad 1647-10-05 och adopterad 1651-10-27.

Drakenberg A31300.png

TAB 1

Börje Gunnarsson i Holm född 1553, † 1593. Borgare och handelsman i Nylödöse. Gift Karin Nilsdotter i hennes 1:a gifte, född 1553, † 1625-09-20. Hennes 2:a gifte med handelsmannen i Nylödöse Christoffer Andersson och hade med honom sonen magistern och biskopen i Skara Jonas Kempe Nilosiensis.

Barn:

 • Nils Börjesson född 1580-06-04, † 1655-03-16. Se Tab 2
 • Per Börjesson, troligen † 1640. Hans arvingar nämns i Göteborgs stads räkenskaper för "förpaktade landerier och masthamnar". Smuggling var mycket vanligt vid den här tiden och han blev vid åtminstone ett tillfälle dömd till böter för den saken.

TAB 2

Nils Börjesson född 1580-06-04 i Nylöse/O, † 1655-03-16 i Göteborg och 2 september s.å. lagd i sin gravkammare i Stadskyrkan Föräldrarna lät tidigt lära sin son Nils kristendom, och när han blivit några år äldre låtit honom gå i skolan för att övas och undervisas i läsning, skrivning och teckning. Därefter skickades han till skola i Lübeck där han han efter några år lärt upp sig i räknekonsten. År 1595 kallade föräldrarna hem honom från Lübeck, och s.å. den 4 augusti fick han tjänstgöring som handskrivare hos kung Karls befallningsman Ambiörn Erichsson. Han blev därefter befordrad till häradskrivares tjänst- och ämbete, vilket han troligen och väl förestod i 16 år. Proviantmästare år 1611 över svenska armén över kriget mellan Sverige - Danmark och fram till dess att fred slöts i Ulffzbäck i Småland. En liten notering i sammanhanget är att alla betydelsfulla köpmän och borgare flydde Nya Lödöse till andra städer och orter i Västergötland när kriget mellan Sverige och Danmark bröt ut. Bland städer dit de flydde kan nämnas Bogesund och även en så avlägsen ort som Mariestad: "Den 9 dec 1611 har unge kungen Gustav Adolf utfärdat ett brev där han tar de hemlösa Nylöseborgarna i sitt furstliga hägn och förbjuder alla trakasserier mot dem och befaller Mariestads borgare att återbetala pengarna de krävt av Nylöseborna." År 1618 fanns ännu 9 Nylöseborgare kvar i Mariestad. Erik Dahlgren: Några drag ur Mariestads äldsta historia. "Den Tillträdde år 1613 med kunglig maj:t fullmakt som befallningsman över Bjärke, Bollebygd, Vänes härader och även tullnärsämbetet i Brätte stad. Blev år 1619 kallad till att tjänstgöra som slottsfogde på Älvsborg, Nylöse stad, samt Askims och Sävedals härader med Hisingen. Den 20 februari 1624 blev han kallad till konungen och utnämnd till president i Göteborg. Under bar himmel svor han trohetseden tillsamans med några andra nyss av kungen andra tillsatte ämbetsmän, vilken tjänst han sedan innehade i tolv års tid. År 1633 köpte Göteborgs ”borgmästare” Nils Börjesson gården av arvingarna till den siste skattebonden. Gift 1:o 1599 på "sina kära föräldrar och förvanters inrådan" med Sara Jönsdotter, † ca 1602. Gift 2:o 1603-01-16 med Brita Thoresdotter född i Rångedala 1585, † 1645. Dotter till kyrkoherden i Rångedala Thoreus Laurentii och Ingrid Eriksdotter. Källa: Likpredikan efter Nils Börjesson.

Barn i 1:a giftet:

 • En dotter, † före fadern.
 • En dotter, † före fadern.

Barn i 2:a giftet:

 • Nils Nilsson född ca 1619, levde 1694 då han skrivit till kungen och vädjat om ekonomisk hjälp med anledning av brodern Börje Nilssons död. Man kan anta att den avlidne brodern hjälpt sin bror ekonomiskt. Hans begäran avlogs på grund av "närvarande knappa tider". Militär med tjänst i armén i 31 år.
 • Börje Nilsson adlad Drakenberg född 1606, † 1692. Se Tab 3
 • Erik Nilsson adlad Drakenberg född 1608, † 1659. Se Tab 4
 • Gunmor Nilsdotter, † 1637-05-09. Gift 1635-01-06 med Henrik Torstensson Sotherus född 1600-03-12, † 1645-02-02
 • En dotter, † före fadern.

TAB 3

Börje Nilsson adlad Drakenberg till Tissås i Härna sn född 1606-09-20 i Härna sn/P, † 1692-02-05 på Tissås i Härna sn och begravd i Vings kyrka. Han skrev sitt namn Drachenbergh. Löjtnant 1628-1629 vid Västgötadals regemente. Kapten vid Carl Hårds Västgötaknektar 1633. Major 1634. Major vid fältherren Jacob de La Gardies livregemente 1635-05-00. Major vid Västgötadals regemente 1638. Överstelöjtnant 1643-05-17. Adlad 1643-12-13. Hjälpte år 1645 Nils Mannersköld att segra över ett danskt parti vid Mölndal, ej långt från Göteborg. Kommendant i Leipzig 1647-12-02. Överste för Älvsborgs regemente 1656-10-00. Kommendant på Bohus slott 1660, med konfirmationsfullmakt 1670-02-28. Avsked 1676-09-30. Gift 1644 med Christina Stierna, † 1677-08-31 i hennes 2:a gifte. Hennes 1:a gifte med löjtnanten Sven Andersson Bång se Drakenfelt nr 946, † 1642.

Barn:

 • Gustaf Adolf Börjesson Drakenberg född 1646, † 1676.
 • Nils Börjesson Drakenberg född 1653-01-07, † ogift 1700-12-25. Huvudman efter fadern. Styckjunkare vid artilleriet i Stockholm 1674-10-03. Fänrik 1676-02-05 vid Västgötadals regemente. Löjtnant vid Älvsborgs regemente 1676-08-12. Intogs på Vadstena krigsmanshus 1696-04-27.
 • Johan Börjesson Drakenberg, † barnlös 1716-11-26 och ligger bredvid sin hustru begravd på Tjurkö. Huvudman efter brodern och övertog familjegården Tissås i Härna sn. Fältväbel vid Östgöta infanteriregemente 1699. Fänrik 1703-06-25. Sekundlöjtnant 1705-01-02. Premiärlöjtnant 1707-01-29. Avsked 1708-03-27. Återinträdde i tjänst som löjtnant vid regementet 1709. Kaptenlöjtnant 1709-12-06. Sekundkapten 1710-01-31. Premiärkapten 1710-10-22. Avsked 1712-10-15. Kommendant på Kungsholmen och Drottningskär vid Karlskrona 1713-01-20. Konfirmationsfullmakt 1713-06-27 Gift 1708-10-04 i Östra Husby sn/E med Rebecka Löfgren i hennes 3:e gifte, född 1664-03-00 i Linköping, † 1716-05-26. Hennes 1:a gifte 1685-11-22 med borgmästaren i Söderköping Johan Cedermark född 1659, † 1696-10-26. Hennes 2:a gifte 1695-04-04 med kyrkoherden i Östra Husby/E Harald Askebom född 1651 i Slaka/E, † 1699-04-25. Dotter till domprosten i Linköping Petrus Simonis Löfgren och Apollonia Danckwardt. Barnbarn till handelsborgmästaren i Norrköping Peter Danckwardt.

TAB 4

Erik Nilsson adlad Drakenberg till Segmon i Eds sn, Värmlands län och Hellered i Sandhults sn, Älvsborgs län född 1608-11-19, † 1659-10-26 i Wolgast av ett skott i ena knät, som han fått 1659-10-23 vid Svine skans på Ysedom. Han hade även förut under sin tjänstetid blivit i krig illa skjuten och sargad. ryttmästare vid Upplands kav-reg. 1647-10-14. Major 1651-05-29. Gift 1653-07-17 med Margareta Ekeblad i hennes 2:a gifte född 1623-09-01, † 1676-12-01 på Hellered i Sandhults sn och begravd i Sandhults kyrka. Hennes 1:a gifte 1643-04-16 med kaptenen Erland Kafle född 1616, † 1648. Dotter av översten Christoffer Ekeblad och Brita Uggla.

Barn:

 • Erik Eriksson Drakenberg född 1654, † 1731. Se Tab. 5

TAB 5

Erik Drakenberg född 1654-08-09 på Hellered, † 1731-02-01 och begraven i Sandhults kyrka där hans vapen uppsattes. Drakenberg till Segmon i Eds socken, Värmlands län samt Hellered i Sandhults socken, Älvsborgs län och Tissås i Härna socken, Älvsborgs län. Student i Uppsala 1667-11-28. Kornett vid svenska adelsfanan 1675-10-08. Löjtnant vid svenska adelsfanan 1677-01-31. Ryttmästare 1701-09-07. Avsked 1703-11-10. Gift 1684 med sin kusin Elisabet Bonde född 1661-07-07, † 1731-05-06. Dotter till assessorn Tord Bonde den yngre och Märta Ekeblad.

Barn:

 • Brita Margareta Drakenberg född 1685-11-20, † 1717. Gift 1711-06-23 i Härna sn på Tissås med översten Johan Ahlefelt, i hans 2:a gifte, † 1732.
 • Erik Drakenberg född 1687-05-01, † 22 år gammal 1710-06-19 i Göteborg och begravd i Sandhult. Förare vid Älvsborgs regemente 1707 fram till oktober månads slut 1709 då han tog avsked . Han blev illa blesserad år 1706 vid Viborg.
 • Märta Christina Drakenberg född 1688-05-27 på Hellered, † 1771-09-13 i Ekströmmens socken/E. Gift 1713-12-13 med ryttmästaren Svante Johan Holst född 1692, † 1731.
 • Anna Maria Drakenberg född 1689-05-22, † 1690-09-09 i Sandhult.
 • Helena Beata Drakenberg född 1690-07-30, † 1696-10-29 i Sandhult.
 • Ulrika Drakenberg född 1691-12-27, † 1692-02-19 i Sandhult.
 • Maria Elisabet Drakenberg född 1692-12-27, † 1723-03-02. Gift 1718-07-22 på Tissås med rytttmästaren Bengt Uggla född 1693, † 1747 i hans 1:a gifte.
 • Johanna Charlotta Drakenberg född 1695-12-02, † 1696-06-28 i Sandhult.
 • Johan Georg Drakenberg född 1697, † 1774. Se Tab. 6
 • Agneta Beata Drakenberg född 1699-05-06, † 1765-07-29 på Måsvik i Grums socken/S. Gift 1725 med överstelöjtnant Frans Carl Didron född 1679, † 1749.
 • Catharina Charlotta Drakenberg född 1702, † 1787-03-29 på Påarp i Murums socken, Älvsborgs län. Gift 1730-09-20 i Härna sn på Tissås med kaptenen Johan Svensson Uggla född 1678, † 1745.

TAB 6

Johan Georg Drakenberg född 1697-08-01, † 1774-12-14 på Kårtorp och begraven den 20e. Personversar finns efter honom, 4 sidor. Till Kårtorp Vedums socken, Skaraborgs län och Bölaholm i Vättlösa socken, Skaraborgs län. Var förlamad i höger fot och var därför aldrig i kronans tjänst utan levde på sina egendomar. Gift 1:o 1730-02-10 i Härna sn med Christina Elisabet von Campenhausen född 1694, † i barnsäng 1735-03-25 tillika med barnet. Dotter till löjtnanten vid Österbottens regemente Gustaf von Campenhausen och Anna Elisabet von Duderberg samt brorsdotter till herrarna von Campenhausen, adlad von Campenhausen, nr 816 och nr 881. Gift 2:o 1736-06-29 i Ro med friherrinnan Sigrid Helena Kagg född tvilling 1713 och döpt 1713-10-15 på Kårtorp, † på Kårtorp 1751-01-07. Dotter till kaptenen och friherren Johan Kagg och hans 1:a hustru Christina Kafle. Gift 3:o 1752-05-01 i Munkeberg med Anna de Laval född 1722-03-09, † 1779-06-07 på Bölaholm. Dotter till kaptenen Vilhelm Claude de Laval och hans 1:a fru Anna Barbro Cronacker.

Barn i 1:a giftet:

 • Ett barn, dödfött 1735-03-25.

Barn i 2:a giftet:

 • Elisabet Christina Drakenberg född 1737-12-12 på Kårtorp liksom syskonen, † på Kårtorp 1738-03-24.
 • Maria Brita Drakenberg född 1738-01-12, † 1776-01-04 på Holm i St. Tuna socken/W. Gift 1770-02-20 på Kårtorp med majoren Sten Ulrik Geete född 1738, † 1807 i hans 1:a gifte.
 • Erik Johan Drakenberg född 1739-12-09, † 1741-08-12 på Kårtorp.
 • Märta Elisabet Drakenberg född 1741-03-29, † 1741-11-05 på Kårtorp.
 • Adam Drakenberg född 1743-10-22. Student i Uppsala 1759-10-16. Tillförordnad arkivarie i Göta hovrätt. † ogift 1767-03-07 på Kårtorp. Personversar finns efter honom, 4 sidor.
 • Carl Erik Drakenberg född 1745. Levde utan tjänst. † 1826. Se Tab. 7.
 • Eva Margareta Drakenberg född 1746-10-11, † 1747-04-12 på Kårtorp.
 • Johanna Charlotta Drakenberg född 1747-12-27, † 1788-02-04 på Stora Bryne i Järpås socken, Skaraborgs län. Gift 1783-09-14 Skålltorp med ryttmästaren Johan Henrik Kafle, i hans 1:a gifte, född 1751, † 1818.
 • Beata Margareta Drakenberg född 1749-12-31, † 1821-01-17 Åryd. Gift 1786-04-23 i Härna sn på Tissås med sin kusins son och sin broders svåger, majoren Bengt Lilliehöök af Gälared och Kolbäck, född 1748, † 1832.

Barn i 3:e giftet:

 • Erik Drakenberg född 1753-02-24. Sekundkorpral vid Västgöta kavalleriregemente 1764-11-05. Korpral vid Västgöta kavalleriregemente 1770-07-11. Kornett 1772-09-25. † ogift 1775-09-23 på Bölaholm.
 • Christina Vilhelmina Drakenberg född 1754-12-20, † ogift 1779-06-01 på Skålltorp.
 • Märta Catharina Drakenberg född 1757-09-28, † ogift 1783-03-15 Påarp
 • Gustaf Otto Drakenberg född 1760-12-26, † 1765-04-07 på Kårtorp.
 • Brita Helena Drakenberg född 1763-05-12, † 1763-07-07 på Kårtorp.

TAB 7

Carl Erik, (son av Johan Georg, tab 6), född 1745-09-12 Kårtorp. Student i Uppsala 1759-10-16. Levde sedan utan tjänst. † 1826-06-26 Påarp. Han gjorde 1763 såsom kadett en resa till Ostindien. Gift 1773-03-09 Tissås med sin kusins dotter Eva Mariana Lilliehöök af Gälared och Kolbäck, född 1753-10-16 Årtekärr, † 1819-09-29 på Påarp, dotter av kaptenen Ture Lilliehöök af Gälared och Kolbäck, och Christina Magdalena Uggla.

Barn:

 • Catharina Charlotta, född 1774, † ogift 1862-12-22 Hjälmarsberg
 • Sigrid Helena, född 1775-04-21 på Påarp, † ogift 1860-03-06 på Hjälmarsberg.
 • Johan Adam, född 1777. Överstelöjtnant. † 1860. Se Tab. 8.
 • Erik, född 1779-10-20 på Påarp. Antagen till krigstjänst 1784. Sergeant vid Älvsborgs regemente 1786. Stabsfänrik vid Dalregementet 1786-09-21. Avsked 1801-06-16. Löjtnants titel 1815-02-21. † ogift 1819-09-30 på Påarp.
 • Ture Carl Gustaf, född 1782. Häradshövding. † 1818. Se Tab. 20.
 • Nils, född 1783-07-04. Kadett vid Karlberg 1797-09-24. Utexaminerad 1801-09-28. Fänrik vid arméns flotta 1801-10-06. Löjtnant vid arméns flotta 1808-12-08. GMtf 1814. Kapten 1815-01-24. RSO 1823-07-04. Kapten och kompanichef 1824-11-23. Major vid sjöartillerikåren vid Kungl. Maj:ts flotta 1825-01-19. † barnlös 1837-04-11 i Karlskrona. Han bevistade sjökrigen 1808 och 1809 samt 1813 och 1814. Gift 1830-08-20 i Göteborg med Anna Albertina Margareta Lindgren, född 1794-05-24, † 1868-12-21 i Göteborg, dotter av kaptenen Anders Gustaf Lindgren.
 • Gustaf Adolf, född 1784. Stadsläkare. † 1865. Se Tab. 22.
 • Christina Margareta, född 1785-11-04 på Påarp, † ogift 1866-01-19 på Hjälmarsberg.
 • Carl Erik, född 1787. Kapten. † 1867. Se Tab. 23
 • Eva Beata, född 1791-05-10 på Påarp, † 1826-03-30 i Karlshamn. Gift 1820-12-26 på Påarp med grosshandlaren och bruksägaren Bernt Olof Santesson i hans 2:a gifte (gift 1:o 1811-10-08 i Mörrums kyrka, Blekinge, med sin kusins dotter, stiftsjungfrun Johanna Charlotta von Castanie, född 1791-12-09 i Karlskrona, † 1820-04-20 i Karlshamn, dotter av överstelöjtnanten Gustaf von Castanie, och Benedikta Lovisa Santesson, gift 3:o 1827-01-16 i Torsby prästgård, Göteborgs och Bohuslän, med Carolina Ulrika Staël von Holstein, född 1803-07-05 Hjärtared, † 1857-07-07 på Dalbyö i Västerljunga socken, Södermanslands län, dotter av överjägmästaren Fredrik Gustaf Staël von Holstein, och hans 2:a fru Catharina Margareta Boije af Gennäs), född 1783-07-24 i Karlshamn, † 1842-08-04 Janneberg [As.].

TAB 8

Johan Adam, (son av Carl Erik, tab 7), född 1777-10-26 Påarp. Volontär vid Bohusläns regemente 1780-10-02. Fänrik vid Västmanlands regemente 1783-07-12. Löjtnant vid Västmanlands regemente 1800-09-08. Kapten 1810-03-06. 3. major 1812-06-23. RSO 1814-11-16. Överstelöjtnants avsked 1815-02-21. CXIVJ:smed. 1854. † 1860-04-06 Hjälmarsberg. Gift 1812-12-24 Hagelsnäs med sin faders svågers dotter Eva Fredrika Geete, född 1784-12-24 på Hagelsnäs, † 1870-02-08 på Hjälmarsberg, dotter av majoren Sten Ulrik Geete, och hans 2:a fru Fredrika Margareta Åkerhielm.

Barn:

 • Eva Fredrika Carolina, född 1814-12-16, † 1819-06-09 på Hjälmarsberg och begraven i Åkerhielmska graven i Almby kyrka.
 • Carl Samuel, född 1816. Överstelöjtnant. † 1893. Se Tab. 9.
 • Sten Johan, född 1818. Landssekreterare. † 1908. Se Tab. 11.
 • Fredrik Adolf, född 1820-10-14, † 1828-04-28 på Hjälmarsberg och begraven i Åkerhielmska graven i Almby kyrka.
 • Gustaf Bernhard, född 1822. Godsägare. † 1880. Se Tab. 14.
 • Nils Adalrik, född 1828. Kassör. † 1892. Se Tab. 17
 • Ida Charlotta Vilhelmina, född 1829-11-24 på Hjälmarsberg, † 1874-02-10 i Södertälje prästgård. Gift 1869-01-14 på Hjälmarsberg med kyrkoherden i Södertälje, filosofie doktorn Per Didrik Lagerholm i hans 2:a gifte (gift 1:o 1855-06-05 med Christina Juliana Åstrand, född 1827-03-31, † 1867-01-07, dotter av prosten och kyrkoherden i Edsbergs och Hackvads förss pastorat av Strängnäs stift Anders Niklas Åstrand och hans 2:a fru Anna Elisabet Svenberg), född 1824-09-12 i Örebro, † 1875-04-06 i Södertälje prästgård.

TAB 9

Carl Samuel, (son av Johan Adam, tab 8), född 1816-09-27 på Hjälmarsberg. Officersexamen 1835-06-18. Fanjunkare 1836-03-06. Underlöjtnant vid Närkes regemente 1837-08-11. Löjtnant vid Närkes regemente 1843-04-08. Kapten 1854-07-11. RSO 1862-01-28. Major 1864-05-06. Överstelöjtnant 1866-05-03. Avsked 1874-02-27. Ledamot av styrelsen för Hjälmare kanal- och slussverk 1883. KVO2kl 1892-12-01. † 1893-07-29 på Hjälmarsberg. Ägde nämnda egendom från 1856. Gift 1862-09-27 på Hjälmarsnäs i Stora Mellösa socken, Örebro län med Catharina Augusta von Schantz, född 1830-02-20 på nämnda egendom, † 1909-12-28 i Örebro ]], dotter av majoren Carl Jakob von Schantz, och hans 2:a fru Catharina Lovisa Broms. Ägde tillsammans med äldsta dottern och hennes man Hjälmarsberg.

Barn:

 • Eva Catharina Charlotta, född 1863-07-29 på Hjälmarsberg, † där 1864-08-19.
 • Maria Lovisa Charlotta (Lilly), född 1864-10-23 på Hjälmarsberg i Almby förs, Ör. Gift 1894-03-17 på Hjälmarsberg med före detta majoren Henrik Rudolf von Hofsten, född 1856.
 • Anna Sigrid Charlotta, född 1867-06-07 på Hjälmarsberg. Gift 1893-09-02 på Hjälmarsberg med före detta riksantikvarien, och garde des médailles, sekreteraren i VHA, KNO1kl, LSkS, filosofie doktorn Carl Bernhard Salin, född 1861-01-14 i Örebro, † 1931-10-29.
 • Augusta Matilda Charlotta, född 1868-09-11 på Hjälmarsberg, † 1885-05-12 på Hjälmarsberg.
 • Carl Johan Gustaf Nils, född 1872 på Hjälmarsberg. Försäkringsinspektör. Se Tab. 10.

TAB 10

Carl Johan Gustaf Nils, (son av Carl Samuel, tab 9), född 1872-07-12 Hjälmarsberg. Försäkringsinspektör. Gift 1899-05-20 i Nysunds kyrka, Örebro med Hedvig Charlotta von Hofsten, född 1872-07-18 Sundby och begraven i Vänersborg, dotter av löjtnanten Erland von Hofsten, och Hilda Ulrika Strokirk.

Barn:

 • Augusta Margareta (Margit), född 1900-03-03 i Visnums socken, Värmlands län. Gift 1923-03-14 i Vänersborg med löjtnanten vid Västgöta regemente Claes Hugo Larsson-Wessén född 1896-11-26 i Veinge
 • Ebba Ulrika Charlotta, född 1902-06-09 Persbol
 • Harriet Louise, född 1906-01-06 i Askersund, † i Askersund 1906-03-14.
 • Carl-Gustaf Rudolf, född 1915-02-19 i Vänersborg, † i Vänersborg 1921-03-05.

TAB 11

Sten Johan, (son av Johan Adam, tab 8), född 1818-09-06 på Hjälmarsberg. Student i Uppsala 1839. Examen till rättegångsverken 1843-05-30. Auskultant i Svea hovrätt 1843-09-12. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1843-09-28. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen 1843. Vice häradshövding 1848-10-13. Länsnotarie i Stockholms län 1853-01-15. Länsnotarie i Västmanlands län 1857-01-26. Ombudsman hos Mälareprovinsernas enskilda bank 1857. Landssekreterare i Stockholms län 1860-03-09. Ledamot av direktionen över Stockholms läns sparbank 1862. RNO 1869-07-29. Ledamot av kungliga patriotiska sällskapets förvaltningsutskott 1883. Avsked från landssekreteraretjänsten 1885-05-19. KVO1kl 1885-12-01. Vice ordförande i av kungliga patriotiska sällskapets förvaltningsutskott 1887. † 1908-05-10 i Hedvig Eleonora förs i Stockholm. Gift 1:o 1858-10-12) i Västerås med Lovisa Adolfina Sofia (Ada) Ahlborg, född 1836-09-17 i Västerås, † 1862-06-19 i Klara förs, Stockholm, dotter av landssekreteraren i Västmanlands län, jur. kandidat och filosofie jubeldoktorn Adolf Vilhelm Ahlborg och Anna Sofia Dahlgren. Gift 2:o 1864-02-16 i Stockholm med Ida Beata Dorotea Indebetou, född 1835-07-15 på Forssa bruk i Östra Vingåkers socken, Södermanlands län, † 1878-02-24 i Klara förs, Stockholm, dotter av bruksägaren Carl Gustaf Indebetou och Dorotea Albertina Almgren.

Barn:

 • 1. Jean Adolf född 1859-07-29. Civilingenjör. † 1935. Se Tab. 12.
 • 1. Sten Adalrik, född 1861. Överstelöjtnant. Se Tab. 13.
 • 2. En dotter, född 1864-12-16, † 1864-12-18.

TAB 12

Jean Adolf, (son av Sten Johan, tab 11), född 1859-07-29 i Västerås. Biogr. i Väd. † 1935-01-11 i Stockholm (Oskars f.). Mogenhetsexamen 1879-05-00. Elev vid tekniska högskolan 1879. Avgångsexamen från tekniska högskolan 1882-06-00. Var anställd såsom ritare vid Göteborgs mekaniska verkstad 1882-09-00–1883-10-00. Ritare och maskinuppsättare vid James & George Thomsons varv i Clydebank 1884-01-00–1884-08-00, ritare vid Barrow Shipbuilding Co 1884-09-00–1887-05-00. Maskinist på engelska ångare 1887-08-111888-04-20 och 1888-08-11–1889-04-20. Bitr. ingenjör hos konsulterande ingenjörsfirman F. Pilcher i Liverpool 1888-06-01–1888-08-09. Konsulterande ingenjör i Stockholm 1889-05-00–1901-05-00 och tillika maskin- och fartygsexpert för Germanischer Lloyd 1889– 1891, maskinexpert för Bureau Veritas från 1891, styrelseledamot i rederiaktiebolag Svea från 1894 och magistratens i Stockholm besiktningsman för fartyg från 1892. Verkställande direktör för bärgnings- och dykeriaktiebolag Neptun 1901-05-00–1912-05-00. Åter konsulterande ingenjör i Stockholm 1912-05-00. Ledamot av Stockholms stads hamnstyrelse 1909–1915. Magistratsbesiktningsman för fartyg från 1913. Biträdande maskin- och fartygsexpert för Bureau Veritas från 1913-04-00. Fartygsexpert för Svenska Turbinfabriksaktiebolag Ljungström från 1914. RVO 1916-06-06. Ordförande i Svenska teknologföreningens avdelning för skeppsbyggnadskonst 1922–24. Gift 1897-06-24 i S:t Georgs kyrka i Jesmond i Northumberland, England, med Mabel Ferguson, född 1875-05-25 i Newton, Northumberland, dotter av byggnadsentreprenören John Ferguson och Annie Dees.

Barn:

 • Erik, född 1898-05-27 i Stockholm. Studentexamen 1916-05-09. Officersaspirant vid Svea livgarde 1916-06-20. Elev vid krigsskolan å Karlberg 1916. Vice korpral 1917-05-08. Furir 1917-09-05. Fanjunkare 1918-09-09. Utexaminerad 1918-12-19. Fänrik vid Svea livgarde 1918-12-31. Underlöjtnant vid Svea livgarde 1920-12-31. Löjtnant 1921-06-10.
 • Hans, född 1901-02-04 i Stockholm. Studentexamen 1919. Utexaminerad från tekniska högskolan 1925. Ingeniör vid aktiebolag Bromsregulator i Malmö 1925-10-15.

TAB 13

Sten Adalrik, (son av Sten Johan, tab 11), född 1861-11-01 i Klara förs, Stockholm. Volontär vid Närkes regemente 1879-03-23. Mogenhetsexamen 1880-05-19. Elev vid krigsskolan 1880-07-14. Utexaminerad 1881-10-29. Underlöjtnant vid Närkes regemente 1881-11-18. Examen i pedagogisk och militärgymnastik 1886-04-14 och 15/4 samt examen i medicinsk gymnastik 1886-04-15. Vice gymnastiklärare vid före detta Beskowska skolan i Stockholm 1887-10-15–1888-05-01. Gymnastiklärare vid före detta Beskowska skolan i Stockholm 1888. Vikarierande 2. gymnastiklärare vid krigsskolan å Karlberg 1889-01-07–1889-05-14. Löjtnant 1889-02-01. Företog resor till Paris i och för fäktstudier somrarna 1890 och 1894. Extra lärare vid gymnastiska centralinstitutet i Stockholm 1890-09-01. Kapten vid livregementet till fot, numera livregementets grenadjärer 1899-04-07. RSO 1903-05-15. Lärare i militärgymnastik vid gymnastiska centralinstitutet 1904. RFrHL 1908. RBelgMK1kl 1909. Major i armén samt överlärare i militärgymnastik vid gymnastiska centralinstitutet 1909-10-29. RVO 1910-06-06. OffRumSO 1912. RDDO 1913-05-13. GV:sO1M. Ledamot av kommissionen för gymnastiska centralinstitutets omorganisation 1915–1918 och från 1924. Överstelöjtnant i armén 1918-12-13. Sekreterare i kungliga patriotiska sällskapet 1918. RNO 1920-12-18. Föreståndare för gymnastiska centralinstitutet 1923-12-31. KRumSO 1924. OffFrHL 1924. ChilAM2kl 1924. JUSO4kl 1925. Gift 1891-07-29 i Kullerstads kyrka, Östergötlands län med Edit Helena Örwall, född 1867-06-10 på Skärblacka bruk i Kullerstads socken, † 1935-03-09 i Hedvig Eleonora förs i Stockholm, dotter av bruksägaren Johan Olof Örwall och Agnes Elisabet Johanna Indebetou.

Barn:

 • Sten Olof, född 1893-01-12 i Stockholm, † 1895-08-25 i Skärblacka.
 • Olof Ragnar, född 1895-07-30 på Skärblacka. Studentexamen i Stockholm 1914. Elev vid tekniska högskolan 1914. Utexaminerad från dess fackskola för kemisk teknologi 1917. Driftsingenjör vid aktiebolag Metalloxider i Hagge 1918–1922, vid Elektrowerk Weisweiler 1922–1923 och vid aktiebolag Ferrolegeringar i Trollhättan sedan 1924. Gift 1925-01-05 i Örgryte gamla kyrka i Göteborg med Sigrid Anna Ida Sofia Drakenberg, född 1897-06-18 i Göteborg, dotter av vice häradshövdingen Bernt Erik Drakenberg och Maria Charlotta Grönwall.
 • Johan, född 1898-12-16 i Stockholm. Studentexamen 1917. Utexaminerad från tekniska högskolan 1921. Ingenjör vid Allm. svenska elektr. aktiebolag i Västerås 1921.

TAB 14

Gustaf Bernhard, (son av Johan Adam, tab 8), född 1822-12-04 på Hjälmarsberg. Elev vid Filipstads bergsskola 1838-11-01–1839. Arrenderade 1856– 1867 Vallby i Håtuna-Tibble socken, Uppsala län samt blev genom sitt gifte ägare till Hagelstena i Alsike socken, Stockholms län och innehavare av besittningsrätten till Ollestad i Håvs socken, Älvsborgs län. † 1880-10-19 på Hagelstena. Gift 1859-08-18 i Stockholm med Lovisa Teresia Arrhenius, född 1829-03-05 på Tubbetorp i Stenums socken, Skaraborgs län ]], † 1890-10-17 på Hagelstena, dotter av överjägmästaren Jakob Daniel Arrhenius och Lovisa Fredrika Gyllensvärd.

Barn:

 • Johan Gustaf Georg, född 1860-05-21 och † 1860-06-29 på Vallby.
 • Carl Bernhard, född 1861. Reseinspektör. † 1925. Se Tab. 15.
 • Ida Fredrika, född tvilling 1862-07-13 på Vallby.
 • Louise Gustava, född tvilling 1862-07-13 på Vallby, † ogift 1914-03-10 i Stockholm, Johannes förs.
 • Gustaf Albert, född 1865. Taxeringskommissarie. † 1929. Se Tab. 16.
 • Sten Adolf Skoglar, född 1871-06-15 på Hagelstena, † där 1875-11-13.

TAB 15

Carl Bernhard, (son av Gustaf Bernhard, tab 14), född 1861-08-17 Vallby. Reseinspektör vid Allmänna barnhusinrättningen i Stockholm 1904. Avsked. † 1925-06-08 i Stockholm, Gustaf Vasa förs. Ägde en tid Hyltan i Rogberga socken, Jönköpings län samt, tillsammans med syskonen, Hagelstena och Trunsta i Knivsta socken, Uppsala län och Sjöberg i Grödinge socken, Stockholms län. Gift 1893-04-14 Tenhult med Tullia Gabriella Sofia (Ellen) Sandblad, född 1856-09-14 i Stockholm, † 1931-07-16 i Stockholm (S:t Görans förs, db nr 230), dotter av grosshandlaren John Erik Sandblad och Göthilda Viktoria Lothigius.

Barn:

 • Carl Henrik Sten August, född 1894-03-22 på Hyltan. Genomgick högre realläroverket å Norrmalm i Stockholm t o m ring II 1912. Utexaminerad från tekniska skogs- och sågverksskolan i Härnösand 1913-05-15. Praktiserade inom trävarubranschen 1913–1915. Tjänsteman hos aktiebolag Norrlandsbanken 1915-11-00–1917-11-00. Deltog i Finlands frihetskrig 1918-03-01–1918-05-31. Tjänsteman vid Svenska tändsticksfabriksaktiebolaget 1919-10-01. RFFrK4kl. Gift 1922-07-08 i Köpenhamn (Rebbelberga förs, Krist., vb) med Karin Ingeborg Åkerman, född 1893-12-10 i Välinge socken, Malmöhus län, dotter av direktören Mårten Åkerman och Anna Cecilia Jönsson.
 • Nils Gösta Bernhard, född 1895-09-03 på Sjöberg. Studentexamen i Stockholm 1916-05-09. Utexaminerad från Frans Schartaus Handelsinstitut 1919-06-05. Fänrik i kustartilleriets reserv 1919-10-17. Avsked 1920-11-05. Anställd i Skandinaviska handelskompaniet i Stockholm 1919-12-20–1920-08-15. Språkstudier i Frankrike, England och Amerika 1920-11-05–1922-06-03. Anställd hos aktiebolaget Bäckdahl & C:o i Stockholm 1922-06-15– 1924-05-15. Inspektör vid Ford Motor Co, Stockholm 1924-05-15. Gift 1924-08-29 i Engelbrektskyrkan i Stockholm med Tyra Christina Gradin, född 1896-12-20 i Själevads socken, Västernorrlands län, dotter av disponenten Lars Adolf Gradin och Anny Carolina Hägglund.
 • Henrik Axel Erik, född 1897-06-05 på Sjöberg, † 1899-05-08 i Stockholm genom olyckshändelse.

TAB 16

Gustaf Albert, (son av Gustaf Bernhard, tab 14), född 1865-04-24 Vallby. Mogenhetsexamen i Uppsala 1885-05-21. Extra ordinarie kammarskrivare i Stockholms förmyndarkammare 1886. Extra ordinarie kammarskrivare i Stockholms stads uppbördsverk 1887-07-01. Tillförordnad uppbördskommissarie i Kungsholms förs, Stockholm 1904-03-01. Ordinarie uppbördskommissarie 1907. RVO 1917-06-06. Taxeringskommissarie 1921-04-01. † 1929-11-17 (Hedvig Eleonora förs i Stockholm, db nr 268). Gift 1894-10-07 i Stockholm med Matilda Lundahl, född 1871-10-31 i Nikolai förs, Stockholm, † 1926-11-02 (Gustav Vasa förs i Stockholm, db nr 300), dotter av handlanden Carl Gustaf Lundahl och Matilda Christina Brander.

Barn:

 • Maria Teresia (Maud), född 1895-09-02 i Stockholm, † i Stockholm 1899-01-15.
 • Stig Gustaf Bernhard, född 1899-03-08 i Stockholm, † i Stockholm 1899-03-25.
 • Signe Louise, född 1901-04-24 i Stockholm. Gift 1924-11-29 i Gustaf Vasakyrkan i d:o förs,Stockholm med direktörsassistenten Klas Karl Haquin Holmgren, född 1899-09-18 i Hälsingborg.

TAB 17

Nils Adalrik, (son av Johan Adam, tab 8), född 1828-01-05 Hjälmarsberg. Arrenderade Hesselby i Harbo socken, Västmanslands län. Kassör vid Uppsala ångsåg 1881. † 1892-11-08 i Uppsala. Gift 1861-07-16 Gysta, med Maria Roth, född 1832-07-16 Riseberga. † 1912-12-24 Lekeberga ]], dotter av inspektoren Nils Gabriel Roth och Anna Lisa Enhörning.

Barn:

 • Nils Johan Samuel, född 1866. Kassör. Se Tab. 18
 • Nils Georg Börje, född 1867-05-31 på Hesselby, † på Hesselby 1870-12-25.
 • Nils Magnus Adalrik (Alrik), född 1868-09-29 på Hesselby, Harbo förs, Vm. Mogenhetsexamen 1887-05-27. Extra ordinarie tjänsteman i riksbanken i Stockholm 1888-03-23. Tjänsteman av 1. graden i Stockholm 1899-09-15. Tjänsteman av 2. graden 1904. Verkställande styrelseledamot vid riksbankens avdelningskontor i Härnösand 1908-07-01. GMmf8 1938-09-22 (social). Enahanda befattning i Linköping 1916-01-01. RVO 1917-06-06. Avsked från sistn. befattning 1917-06-20. Chef för Skandinaviska kreditaktiebolags kontor i Härnösand 1917-07-01. Stadsfullmäktig i Härnösand 1919. Ordförande i folkskolestyrelsen i Härnösand 1923 och överförmyndare i Härnösand 1925.
 • Eva Maria Elisabet, född 1869-12-16 på Hesselby, † 1870-08-17 på Hesselby.
 • Carl Natanael Sten Nils, 1873 på Hesselby. Godsägare. Se Tab. 19.
 • Nils Gustaf Bertil, född 1875-05-27 på Hesselby. † 1926-12-05 i Stockholm (Hedv. El., db nr 263). Anställd hos firman Myrstedt & Stern i Stockholm 1892–1900 och hos firman Maison Cheminais i Paris 1900–1906 samt därunder dekoratör vid utställningar i Paris, S:t Louis, Milano och Glasgow. Dekoratör hos Myrstedt & Stern, nu aktiebolaget Nordiska kompaniet sedan 1906.

TAB 18

Nils Johan Samuel, (son av Nils Adalrik, tab 17), född 1866-03-16 Hesselby. Lantbruksbokhållare Tomta, 1883. Bokhållare 1887 och kassör 1890 vid Sävsjöströms bruk i Lenhovda socken, Kronobergs län. Kassör och bokförare vid aktiebolaget mejerigårdarnes egendomar i Vårdinge socken, Stockholms län 1896-06-00. Kassör vid aktiebolaget Södertälje verkstäder 1898-02-00. Bokhållare vid aktiebolaget A. Wiklunds maskin- och velocipedfabrik i Stockholm 1898-08-00. Kassör vid aktiebolaget A. Wiklunds maskin- och velocipedfabrik i Stockholm 1901. Gift 1902-07-12 på Köpingsberg i Stora Köpinge socken, Kristianstads län, med Elin Petersen, född 1870-09-07 Övrabyborg s län, dotter av lantbrukaren Charles Fredrik Petersen Och Jakobine Marie Antoinette Mundt.

Barn:

 • Nils Yngve, född 1903-04-27 i Stockholm. Genomgick Härnösands tekniska elementarskolan 1919-1922.
 • Nils Georg Stig, född 1904-11-20 i Stockholm. Genomgick Örebro tekniska gymnasium 1921–1924. Elev vid Tekniska högskolan 1924.
 • Ingrid Maria, född 1909-09-04 i Stockholm, Kungsholms förs. Stiftsjungfru. Skolkökslärarinna.
 • Anna, född 1913-11-22 i Stockholm, Kungsholms förs. Stiftsjungfru.

TAB 19

Carl Natanael Sten Nils, (son av Nils Adalrik, tab 17), född 1873-03-02 Hesselby. Trädgårdselev vid Botaniska trädgården i Uppsala 1889–1891, vid Gysinge 1891-03-01–1892-03-01, hos Otto Mann i Leipzig 1892-04-01–1894-04-01 och vid Experimentalfältet 1894-11-01–1896-10-24. Trädgårdsmästare vid Kil i Närke 1897–1899. Gift 1903-09-10 i Stockholm med Laura Maria Johanna (Mita) Hellman, född 1882-03-29 i Arvika, dotter av apotekaren i Arvika Nils Hjalmar Hellman och Laura Löthner.

Barn:

 • Sten-Olof Stensson, född 1904-10-28 Lekeberga Lantbrukselev.
 • Kerstin Laura Maria, född 1906-10-27 Lekeberga Stiftsjungfru. S
 • Clara Maria Elisabet (Maja), född 1908-02-15 på Lekeberga. Stiftsjungfru. † 1930-10-17 Lekeberga
 • Nils Hjalmar Stensson, född 1913-10-12 på Lekeberga i Knista förs, Ör.
 • Jan Erik Stensson, född 1917-12-03 Lekeberga

TAB 20

Ture Carl Gustaf, (son av Carl Erik, tab 7), född 1782-03-20 Påarp. Student i Uppsala 1796 (Svn.). Jur. examen i Lund (Svn.) 1801-05-22. Vice häradshövding. Brigadauditör vid Skaraborgs lantvärn 1808 . Häradshövdings fullmakt 1808-12-03. Kamrerare vid Göta kanalverk 1810-06-12. † 1818-04-14 på Guntorp vid Mariestad. Gift 1809-04-28 med Anna Brita Rådberg i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1820-10-31 med överstelöjtnanten och tillförordnade kommendanten på Karlsborg, RSO, Magnus Lundström, född 1771, † 1838) (Svn.), dotter av överdirektören Johan Adolf Rådberg och Margareta Sofia Odhelius.

Barn:

TAB 21

Adolf, (son av Ture Carl Gustaf, tab 20), född 1809-05-02. Auskultant i Göta hovrätt. Extra ordinarie notarie i Göta hovrätt. Vice häradshövding. Rådman i Arboga sedan han förut 1841-02-01 avsagt sig adelskapet. † 1844-08-28 i Arboga. Gift i Arboga 1841-05-01 med Carolina Eleonora Watz, född 1813, † 1843-07-15 i Arboga, dotter av auditören vid Västmanlands regemente Nils Fredrik Watz och Maria Eleonora Kinnander.

Barn:

 • Mattias Adolf, född 1842, † 1844-02-23 i Arboga.

TAB 22

Gustaf Adolf, (son av Carl Erik, tab 7), född 1784-09-14 Påarp. Student i Uppsala 1804. Med. kandidat 1809. Med. licentiat 1811. Ledamot av sundhetskollegium 1811. Kir. magister 1812. 2. lärare vid serafimerlasarettet i Stockholm 1812–1813. Med. doktor 1813-06-03. Stadsfysikus, sedan stadsläkare i Karlshamn 1813-06-22. Sjukhusläkare vid arméns sjukhus i Karlshamn 1813. RVO 1860-05-05. Avsked från stadsläkartjänsten 1863. Med. jubeldoktor i Uppsala 1863-06-01. † 1865-11-21 i Karlshamn och ligger jämte sin fru begraven å därvarande kyrkogård. Gift 1816-08-13 i Karlshamn med Gustava Andreetta Santesson, född 1787-02-25 i Karlshamn, † i Karlshamn 1852-04-06, dotter av bruksägaren Nils Bernt Santesson och hans 2:a fru Elisabet Margareta Platin.

Barn:

 • Carolina Lovisa, född 1817-06-15 i Karlskrona, † i Karlskrona 1817-12-22.
 • Hilda Charlotta, född 1818-09-24 i Karlskrona. Stiftsjungfru. † 1899-01-10 Långbro och begraven å Vårdinge kyrkogård. Gift 1846-10-13 i Karlshamn med grosshandlaren, ägaren av Långbro Carl Gustaf Schult, född 1811-02-07 i Kristianstad, † 1905-01-03 på Långbro.
 • Mariana Lovisa, född 1821-04-20 i Karlskrona. Stiftsjungfru. † ogift 1876-03-03 i Karlshamn.
 • Carl Adolf Ludvig, född 1822-11-21 i Karlskrona. Student i Lund 1840. Med. filosofie examen 1843 och med. farm. examen 1844. Underläkare vid allmänna garnisonssjukhuset i Stockholm 1845-02-01–1845-10-01. Med. kandidat examen 1847-06-26. Stipendiat i fältläkarkåren 1848-04-05. Kommenderad till Karlsborg såsom sjukhusläkare 1848-04-00. Biträdde vid inspektionen av karantänsplatserna i södra och östra Sverige och var karantänsläkare på Gotland 1848-08-00–1849-05-00. Vikarierande stadsläkare i Landskrona sommaren 1849. Med. licentiat examen 1850-05-29. Koleraläkare i Malmö och Göteborg 1850-08-22–31/12. Erhöll med. doktorsdiplom 1851. Amanuens och sedan underkirurg vid serafimerlasarettet i Stockholm 1851-05-11–1852-11-01. Kir. magister 1852-05-28. Uppbördsläkare å korvetten »af Chapman» 1853. Till förordnad 1. bataljonsläkare vid flottans station i Göteborg 1854-02-16. 2. Bataljonsläkare vid Göta artilleriregemente 1854-06-06. 1. bataljonsläkare vid Göta artilleriregemente 1856-08-02. Regementsläkare Göta artilleriregemente 1870-09-29. RVO 1876-12-01. Avsked 1878-09-20. † ogift 1881-03-27 i Göteborg.
 • Emilia Gustava, född 1826-08-28 i Karlskrona. Stiftsjungfru 1827-05-02. † 1853-04-24 i Karlshamn. Gift där 1851-08-13 med rektorn i Sölvesborg, filosofie magister Frans Johan Vilhelm Dahl i hans 1:a gifte (gift 2:o 1859 med Gertrud Johanna Carolina Möller, född 1833, † 1861. Gift 3:o 1862 med Anna Wickenberg, född 1837, † 1878, dotter av borgmästaren Carl Fredrik Wickenberg och Anna Sofia Heerman) (Sbn.), född 1825-12-24 i Karlshamn, † 1888-03-07 på Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm. (Sbn.)
 • Gustaf Herman Fredrik, född 1829-09-06 i Karlskrona. Kadett vid Karlberg 1845-10-09. Avgången därifrån 1847-03-30. Handelsbokhållare i Stockholm, † i Stockholm 1858-09-14 i kolera.

TAB 23

Carl Erik, (son av Carl Erik, tab 7), född 1787-06-10 Påarp. Kvartermästare vid Västgöta linjedragonregemente 1803-04-07. Sekundadjutant vid Västgöta dragonregemente 1807-04-16. Underofficers- och officersexamen under gradpassering vid livgardet till häst 1807. Kornett vid Västgöta dragonregemente 1808-02-15. 2. löjtnant vid Västgöta regemente 1812-03-03. 1. löjtnant vid Västgöta regemente 1812-07-21. GMtf 1813-09-28. Kapten 1817-08-03. Stabskapten 1820-02-15. RSO 1830-12-01. Avsked 1838-03-09. † 1867-01-30 Broddetorp. Gift 1828-02-22 på Stora Mollungen i Ods socken, Älvsborgs län med sin kusin Vilhelmina Charlotta Lilliehöök af Gälared och Kolbäck, född 1798-01-04, † 1850-02-21 i Göteborg, dotter av livdrabanten Carl Adam Lilliehöök af Gälared och Kolbäck, och Anna Maria Reenstierna.

Barn:

 • Carl Vilhelm, född 1828-11-18, † 1828-11-21.
 • Carl-Vilhelm, född 1829. Tullfiskal. † 1895. Se Tab. 24
 • Gustaf Johan, född 1831. Rådman. † 1917. Se Tab. 26
 • Ture Albert, född 1833-03-25 på kaptensbostället Mängsholm i Siene socken, Älvsborgs län. Student i Lund 1851-10-29. Lärare i naturkunnighet vid Orups lantbruksskola i Skåne under sommarmånaderna 1852–1854. Med. filosofie examen 1854-12-14. Lärare i naturalhistoria vid realskolan i Lund 1855–1856-06-15. Stipendiat i fältläkarekåren 1856-02-14–1860-08-01. Extra läkare vid södra skånska infanteriregementet 1857-05-24–1857-06-20. Extra läkare i Lidköpings distrikt under rödsotsepidemien 1857-09-00–1857-12-04. Extra läkare vid Bohusläns regemente 1858-05-23–1858-07-12 och 1859-05-30–1859-07-10. Underläkare vid sjukhuset å Ljungby hed 1860-06-04–1860-06-26. Med. kandidat examen 1861-02-02. Extra läkare vid Bohusläns regemente 1862-05-27–1862-07-11. Vikarierande distriktsläkare vid Ferna bruk i Gunnilbo socken, Västmanlands län 1863-10-00–1867-11-04. Underläkare vid Stockholms stads och läns kurhus 1868-02-15–1868-05-01 med. licentiat examen vid Karolinska institutet i Stockholm 1868-05-27. Bestridde provinsialläkartjänsten i Orust och Tjörns distrikt i Bohuslän 1868-06-11–1870-07-01. Provinsialläkare i Skogs distrikt, Västernorrlands län 1870-06-03. † ogift 1872-11-27 i Skogs socken, Västernorrlands län.
 • Eva Maria Sofia, född 1835-03-24 på kaptensbostället Mängsholm i Siene socken, Älvsborgs län. Stiftsjungfru. † 1924-10-12 på Boxholms säteri i Ekeby socken, Östergötlands län. Gift 1857-06-24 Sjötorp med lantbrukaren Mattias Herman Walberg, född 1831-04-09 i Tängs komministergård Skaraborgs län, † 1883-04-06 i Skara.
 • Gustava Charlotta, född 1837-02-25 på kaptensbostället Mängsholm i Siene socken, Älvsborgs län. Stiftsjungfru. † 1864-05-25 Ed. Gift 1863-07-17 Likälle med översten och chefen för Jönköpings regemente, RSO Fredrik August Åstrand i hans 1:a gifte (gift 2:o 1874-10-06 i Stockholm med Hedvig Margareta Matilda Arehn, född 1843-03-19 i Stockholm, dotter av kommissarien i riksgäldskontoret Oskar Justus Arehn och Matilda Catharina Christina Lindgren), född 1838-03-14 på Ed, † 1908-09-01 i Norrköping.
 • Bernt Wolmar, född 1840-12-09 på kaptensbostället Mängsholm i Siene socken, Älvsborgs län, † 1844-11-19 på Sjötorp.

TAB 24

Carl-Vilhelm, (son av Carl Erik, tab 23), född 1829-11-04 Mängsholm. Student i Uppsala 1848-09-25. Examen till rättegångsverken 1852-06-28. Extra ordinarie notarie i Göta hovrätt 1852. Vice häradshövding 1855-09-17. Fiskal i västra tulldistriktet 1858-12-01. Sekreterare hos stadsfullmäktige i Göteborg 1863. Ombudsman i Göteborgs enskilda bank 1873–1894. RVO 1876-12-01. Styrelseledamot i Göteborgs sparbank 1878. Dess vice ordförande 1880. RNO 1887-12-01. † 1895-01-25 i Göteborg. Gift 1857-09-10 på Dalbyö i Västerljungs socken, Södermanlands län med sin faders svågers dotter Augusta Bernhardina Santesson, född 1828-11-20 Janneberg, † 1909-07-15 i Nösund i Tegneby socken, Göteborgs och Bohus län, dotter av bruksägaren Bernt Olof Santesson och hans 3:e fru Carolina Ulrika Staël von Holstein.

Barn:

 • Bernt Erik, född 1858. Vice häradshövding. Se Tab. 25

TAB 25

Bernt Erik, (son av Carl-Vilhelm, tab 24), född 1858-10-24 i Göteborg. Mogenhetsexamen i Göteborg 1878-06-01. Student vid Uppsala universitet 1878-09-09. Jur. fil. examen 1880-04-30. Jur. kandidat 1888-05-01. Extra ordinarie notarie i Göta hovrätt 1888. Vice häradshövding 1891-05-29. Advokat i Göteborg 1891. Ombudsman i Göteborgs enskilda bank 1895–1902. Ledamot av stadsfullmäktige i Göteborg 1898–1922. Ägare lägenheten Drakberget i Nösund i Tegneby socken, Göteborgs och Bohus län sedan 1905 och del i hus i Göteborg sedan 1917. Biogr. i Väd? † 1932-03-21 i Göteborg, Vasa förs. Gift 1894-10-30 i Göteborg med Marie Charlotte (Lotte) Grönvall, född 1863-09-07 i Göteborg, † 1933-08-31 i Göteborg, Vasa förs, dotter av grosshandlaren Johan Daniel Grönvall och Hedda Carolina Jungmarker.

Barn:

 • Karin Hedda Augusta, född 1895-11-06 i Göteborg, liksom systrarna. Lärarinna i Djursholm. Gift 1942-06-11 i Stockholm med civilingenjören Louis Tom Övergaard, född 1890-06-28 i Grava socken, Värml
 • Sigrid Anna Ida Sofia, född 1897-06-18. Gift 1925-01-05 i Örgryte gamla kyrka i Göteborg med civilingenjören Olof Ragnar Drakenberg, född 1895.
 • Märta Hilda Charlotta, född 1899-10-12 i Gustavi förs. Gymnastikdirektör. Gift 1934-03-23 i Göteborg (Vasa förs) med (Thomas) Louis Elsasser Övergaard, född 1897-07-10 i Grava förs, Värmland.

TAB 26

Gustaf Johan, (son av Carl Erik, tab 23), född 1831-05-27 Mängsholm. Arrenderade stomhemmanet till Broddetorps prästgård Skaraborgs län. Illiterat rådman i Skara 1880-07-24. Ordförande i slöjdföreningen för gossar 1881. Konsistorieamanuens i Skara 1884-12-17. Vice ordförande i Skara husbondeförening 1886. Ledamot i Skaraborgs läns allmänna sparbanks direktion 1893. RVO 1913-06-06. † 1917-04-02 i Skara. Gift 1860-09-18 i Broddetorps kyrka med Tekla Sofia Walberg född 1833-09-23 på Tängs komministerboställe, Skaraborgs län ]], † 1919-12-06 i Skara, dotter av kyrkoherden i Broddetorps pastorat av Skara stift Sven Walberg och Sofia Lovisa Tegnæus.

Barn:

 • Carl-Gustaf , född 1862-06-06 Knektegården Mogenhetsexamen i Skara 1881-05-31. Student i Lund 1881. Examen till rättegångsverken 1886-12-14. Vice häradshövding 1889-10-01. Konsistorieamanuens i Strängnäs 1893-06-02. Konsistorienotarie i Skara 1904-04-08. RVO 1912-06-06. RNO 1928-09-16. Afsked 1929-03-01. † 1934-08-20 i Skara förs.
 • Sven Ture, född 1864. Rådman. Se Tab. 27.
 • Frans Bernhard (Bent), född 1867. Rektor. Se Tab. 28
 • Anna Sofia Vilhelmina, född 1869-09-01 på Hornborgastommen i Hornberga socken, Skaraborgs län. Handarbetslärarinna vid högre allmänna läroverket för flickor i Skara 1898.
 • Arvid Petrus, född 1872. Kapten. Se Tab. 29.

TAB 27

Sven Ture, (son av Gustaf Johan, tab 26), född 1864-04-28 Knektegården. Mogenhetsexamen i Skara 1884-05-27. Student i Lund 1884-09-06. Filosofie jur. preliminärexamen 1886-05-29 och examen till rättegångsverken 1889-05-29. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1889-08-23. Vice häradshövding 1893-05-30. Illiterat rådman i Borås 1894-06-14. Ombudsman i Borås sparbank 1896. Litterat rådman i Borås 1904-06-14. Till förordnad borgmästare i Borås 1924-05-19–1924-09-15. 1. litterat rådman och magistratssekreterare 1924-10-09. RVO 1925-06-06. † 1930-08-18 i Skara och där begraven. Gift 1897-01-02 i Skara med sin kusin Emilia Lovisa Walberg, född 1867-01-14 på Glättestorp i Norra Vånga socken, Skaraborgs län, dotter av lantbrukaren Mattias Herman Walberg och Eva Maria Sofia Drakenberg.

Barn:

 • Sven Arvid Gustaf Mattias, född 1901-11-02 i Borås, † i Borås 1901-11-05.
 • Eva Emilia Sofia Vilhelmina, född 1904-08-09 i Borås. Stiftsjungfru.

TAB 28

Frans Bernhard (Bernt), (son av Gustaf Johan, tab 26), född 1867-05-16 Knektegården. Mogenhetsexamen i Skara 1886-05-21. Student vid universitetet i Lund 1886-09-14. Filosofie kandidatexamen 1890-05-31. Kompletterade filosofie kandidatexamen 1891-12-14 och 1892-01-30. Tjänstgjorde som vikarierande kollega vid Lägre allmänna läroverket i Lidköping vårterminen 1891 och vårterminen 1892. Genomgick provårskurs läsåret 1892–1893. Vikarierande adjunkt vid högre allmänna läroverket i Skara 1893–1898. Kollega vid lägre allmänna läroverket i Skövde 1898-04-05. Tillförordnad rektor vid Samskolan i Falköping 1907-07-01. Ledamot av stadsfullmäktige i Falköping 1909, vice ordförande sedan 1925. RVO 1918-06-06. Tillförordnad läroverks- och undervisningsråd under olika tider somrarna 1919–1921 och 1923–1925. Avsked från rektorsbefattningen 1932-01-15 f.o.m utgången av juni månad s. å. † 1935-02-04 i Falköping (db nr 8). Gift 1899-06-21 på Bernstorp vid Skara med Sigrid Charlotta Andersson, född 1871-04-09 i Skara, † 1919-11-13 i Falköpings förs, dotter av handlanden i Skara Alfred Andersson och Emelie Westerlund.

Barn:

 • Sven Bernhard, född 1904-01-27 i Skövde. Student vid Uppsala universitet.
 • Börje Gustaf, född 1905-12-17 i Skövde, † i Skövde 1905-12-19.
 • Karl-Erik, född 1908-10-16 i Falköpings förs. Studentexamen i Skara 1927. Anställd hos bokhandlare i Borås, Stockholm o. Västerås. Genomgick bokhandelsskola o. bedrev yrkesstudier i Tyskland o. England.

TAB 29

Arvid Petrus, (son av Gustaf Johan, tab 26), född 1872-09-23 Stommen. Mogenhetsexamen 1893-06-06. Volontär vid Jönköpings regemente 1893-06-10. Sergeant vid Jönköpings regemente 1894-07-16. Elev vid krigsskolan 1894-08-15. Fanjunkare i Jönköpings regemente 1895-08-12. Utexaminerad 1895-11-20. Underlöjtnant vid Jönköpings regemente 1895-12-06. Löjtnant 1898-12-03. Gymnastikdirektörsexamen 1902. Gymnastiklärare vid högre allmänna läroverket i Norrköping 1907-02-28. Kapten i regementet 1911-02-24 och vid regementet 1911-10-27. Kapten på reservstat vid Jönköpings regemente 1916-02-18. RSO 1916-06-06. Avsked med skyldighet att såsom kapten inträda i regementets reserv 1922-09-23. GM. Gift 1904-05-05 i Jönköping med friherrinnan Märta Elisabet von Gedda, född 1875-08-30 Göberg, dotter av överstelöjtnanten friherre Carl Otto von Gedda, och Johanna Serafia Gyllenhammar.

Barn:

 • Märta, född 1905-09-08 Skillingaryd. Gift 1936-08-11 i Varnhems kyrka (Skara förs, vb) med godsägaren Erik August Harry Tell, född 1897-02-13 i Norra Lundby, studentexamen i Skara 1915, agronomexamen v Ultuna 1918, förvaltare på Stora Bjurum 1922–1934, äg. Backa gård, nämndeman i Gudhems hr 1932–1934, d:o i Västerbygdens vattendomstol o Skarabygdens ägodelningsrätt 1939, vice ordf i Skaraborgs läns nötkreatursförsäkringsbolag.
 • Anna Lisa, född 1908-03-25 vid Kneippbaden i Borgs socken, Östergötlands län. Gift 1932-06-24 i Varnhems kyrka med diplomingenjören Erik Axelsson Wahren, född 1902-05-20.
 • Brita Christina, född 1912-06-21 i Jönköping, S:t Olai förs. Gift 1934-09-25 i Skara med civilingenjören Claës Anders Danell, född 1907-06-23 i Skara, son av biskop Hjalmar Danell o Maria Beckman.

TAB 30

Börje, (son av Carl Erik, tab 7), född 1789-04-15 (1789-05-05) Påarp. Volontär vid Älvsborgs regemente 1798. Rustmästare vid Älvsborgs regemente 1803-12-23. Furir 1804-10-25. Genomgick graderna vid Göta artilleriregemente 1804. Fanjunkare 1806-04-28. Konstituerad fänrik 1808-06-24. Fänrik vid Älvsborgs regemente 1809-08-15. 2. adjutant vid Älvsborgs regemente 1810-04-10. 1. adjutant 1812-04-30. 2. löjtnant 1812-07-14. Kaptens n. h. o. v. 1814-08-25. Avsked med majors n. h. o. v. 1817-03-17. Major i armén 1831-05-14. † 1835-02-11 på Karlsborg. Gift 1:o 1816-02-11 Hagelsnäs med sin broders svägerska Lovisa Ulrika Geete, född 1790-08-09 på Hagelsnäs, † 1823-03-06 på Sjöbonäs i Hjo landsförs, Skaraborgs län, dotter av majoren Sten Ulrik Geete, och hans 2:a fru Fredrika Margareta Åkerhielm. Gift 2:o 1824-04-22 i Karlstad med stiftsjungfrun Anna Charlotta Fredrika Klingstedt, född 1804-07-01 (1803-07-13?) i Hjo, † i Hjo 1841-01-01, dotter av löjtnanten Jonas Klingstedt, och Maria Elisabet Ahlbom.

Barn:

 • 1. Mariana Fredrika Lovisa, född 1817-01-28 på Sjöbonäs, † 1891-02-06 i Linköping. Gift 1:o 1841-11-26 med borgmästaren i Hjo Benjamin Johan Fagerberg, från vilken hon blev skild, född 1804-08-26, † 1864-07-14. Gift 2:o 1852-10-14 i Motala med förste stadsläkaren i Karlskrona, med. doktorn Nils Ekwurzel i hans 3:e gifte (gift 1:o med Olivia Wadell, från vilken han blev skild, född 1809-09-06. Gift 2:o med Carolina Charlotta Fagerlund, född 1811, † 1849 i Stockholm, dotter av handlanden i Karlskrona K. P. Fagerlund och Maria Kristina Lindh), född 1808-04-15 i Fryele socken, Jönköpings län, † 1861-07-14 i Karlskrona.
 • 1. Sten Olof, född 1819. Kapten. † 1860. Se Tab. 31
 • 1. Carl Johan, född 1821. Godsägare. † 1850. Se Tab. 32
 • 2. Adolf Fredrik, född 1825-09-09, † 1826-09-17.
 • 2. Johan Adolf (John), född 1827. Bruksägare. † 1896. Se Tab. 35.
 • 2. Maria Josefina, född 1828-05-31 på Sjöbonäs, † 1882-05-15 i Karlstad. Gift 1850-09-15 på Hammar i Väse socken, Värmlands län, med majoren Herman Olof Schröderheim B, född 1818, † 1879.
 • 2. Hilda Christina, född 1829-08-10 i Hjo, † ogift 1855-07-04 Hultsberg
 • 2. Augusta Albertina, född 1832-08-07 på Sjöbonäs, † ogift 1862-01-06 i Göteborg.
 • 2. Börjina Charlotta, född 1835-06-18 på Karlsborgs fästning, † 1918-12-30 i Gävle, Hel. Trefald. förs. Gift 1859-09-27 i Kristinehamn med kaptenen i Värmlands fältjägarkårs reserv, kamreraren i Karlstads läns brandstodsbolag, lasarettssysslomannen i Karlstad, RSO Alexander Otto Camitz, född 1832-06-08 Sund, † 1912-11-01 i Karlstad.

TAB 31

Sten Olof, (son av Börje, tab 30), född 1819-05-25 Sjöbonäs. Volontär vid Västgöta regemente 1835-08-17. Furir 1838-03-30. Officersexamen 1840-05-02. Underlöjtnant vid Västgöta regemente 1840-10-26. Löjtnant 1848-11-23. Kapten 1858-09-07. † 1860-12-31 Karstorp. Gift 1858-03-18 med friherrinnan Maria-Lovisa Adelswärd i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1841-11-11 med löjtnanten vid Göta artilleriregemente Carl Flygare, född 1808-06-23, † 1854 på Karstorp), född 1822-11-01 på Ekhammar i Grevbäcks socken, Skaraborgs län, † 1864-03-18 på Torstenstorp vid Mariestad, dotter av hovmarskalken, friherre Alexander Gustaf Adelswärd, och Sofia Maria af Sandeberg.

Barn:

 • Eva Louise Maria, född 1859-05-05 i Skövde landsförs, liksom systern. † 1938-12-03 i Stockholm (Kungsholms förs db nr 274). Gift 1879-04-05 på Karlbergs slott med före detta godsägaren Emil Ragnar Josafat Kjellin, född 1842-09-09 i Odensvi socken, Västmanlands län.
 • Ida Sofia, född 1860-11-22.

TAB 32

Carl Johan, (son av Börje, tab 30), född 1821-01-04 Sjöbonäs. Förvaltare först Lannafors, sedan Segmon. Sedan godsägare. † 1850-07-12 på säteriet Södra östbro i Bro socken, Värmlands län. Gift 1848-09-10 Niklasdal med Anna Augusta Holm i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1859 med löjtnanten vid Värmlands fältjägarregemente, kaptenen i armén Bror Adolf Beckman, från vilken hon blev skild, i hans 1:a gifte, född 1832-02-05, † 1911-11-11), född 1826-05-18 på Södra Östbro, † 1905-12-31 i Stockholm, dotter av godsägaren och fänriken Jonas Holm och Jeanne Marie Papke.

Barn:

 • Sten Emil Johan, född 1849. Stationsinspektor. Dö† d 1886. Se Tab. 33.

TAB 33

Sten Emil Johan, (son av Carl Johan, tab 32), född 1849-09-12. Kontorsbiträde vid Nora–Karlskoga järnvägs trafikavdelning 1876. Tillförordnad stationsinspektor vid Gullspångs station vid Nora–Karlskoga järnväg. Stationsinspektor vid Mon å Dalslands järnväg 1879. Förflyttad i enahanda egenskap till Ed och Lee 1882. † 1886-02-04 vid Eds järnvägsstation. Gift 1879-12-17 i Göteborg med Fanny Margareta Roempke, född 1851-07-04 i Göteborg, föreståndarinna för arbetsskolan för lytta och vanföra i Stockholm 1893–1913, † 1934-12-24 i Stocksund (Stockholm, Matt db), dotter av bryggeriägaren Axel Ferdinand Roempke och Carolina Cecilia Maria Blix.

Barn:

 • Gustaf Stensson (Gösta), född 1880. Bergsingenjör. Se Tab. 34.

TAB 34

Gustaf Stensson (Gösta), (son av Sten Emil Johan, tab 33), född 1880-09-30 vid Mons järnvägsstation i Töftedals socken, Älvsborgs län. Mogenhetsexamen i Stockholm 1899-05-16. Elev vid Tekniska högskolan 1899–1903 och vid Bergshögskolan 1902. Utexaminerad därifrån 1903-12-18. Företog studieresor såsom Järnkontorets stipendiat i Tyskland 1904–1905. Ingenjör vid Kolsva järnverksaktiebolag 1905–1912. Chef för gjuteriavdelningen vid Allmänna svenska elektriska aktiebol. i Västerås sedan 1912. Konsulterande vid ett flertal gjuterianläggningar i Sverige och Danmark. Gift 1909-05-27 i Stockholm (Malma förs Västm., vb) med Elna Maria von Proschwitz, född 1886-10-11 på Dömle bruk i Nedre Ulleruds socken, Värmlands län, led av kyrkofullmäktige, dotter av bruksförvaltaren Gustaf von Proschwitz och Maria Sandberg.

Barn:

 • Brita Maria, född 1911-07-09 vid Gisslarbo i Malma socken, Västmanlands län (Bro förs, Västm., fb). Gift 1932-09-24 i Stockholm med löjtnanten vid flygvapnet Gustaf Birger Valdemar Emanuel Swedenborg nr 1598, född 1901-05-22 i Hälsingborg.
 • Sten Gustaf Bertil, född 1916-09-10 i Västerås.

TAB 35

Johan Adolf (John), (son av Börje, tab 30), född 1827-04-20 Sjöbonäs. Bruksbokhållare. Elev vid Filipstads bergsskola 1847–1848. Ägde en tid Vänersvik i Ölme socken, Värmlands län och var sedermera disponent vid Kymsbergs bruk i Gräsmarks socken, Värmlands län, † 1896-03-28 i Uppsala. Gift 1:o 1853-06-30 Kyrkobacken ]] 1834-01-07, † 1866-06-02 på Vänersvik, dotter av bruksidkaren Johan Adler och Anna Lisa Jansdotter . Gift 2:o 1869-06-15 i Filipstad med Maria Elisabet Gullström, född i Filipstad 1845-05-07 ]], † 1924-06-08 i Stockholm, Engelbrekts förs, dotter av bruksägaren Anders Gullström och Julia Eleonora Wallroth.

Barn:

 • 1. Anna Augusta Fredrika, född 1854-04-22 i Ljusnarsbergs socken, Örebro län. † 1935-03-21 i Stockholm, (Sofia db) och begraven i Uppsala domkyrkoförs Anställd vid stadsingenjörskontoret i Stockholm. Avsked 1916-04-01.
 • 1. Johan Börje, född 1855-10-27 i Ljusnarsbergs socken, Örebro län. Anställd vid Bånghammars bryggeri i Ljusnarsbergs socken, Örebro län. Kontrollör. † ogift 1912-01-15 i Kopparberg (Ljusnarsbergs förs, Ör., db).
 • 1. Carl Adolf, född 1859. Brukskassör. Se Tab. 36
 • 1. Berta Maria Augusta, född 1860-06-03 i Ljusnarsbergs socken, † ogift 1885-07-12 vid Dannemora.
 • 2. Sigrid Eleonora, född 1870-08-15 i Kristinehamn. Gift 1914-05-31 i Stockholm, Hedvig Eleonora med arkivarien, fastighetsregisterföraren för Stockholm Oskar Ljungström i hans 2:a gifte (gift 1:o med Anna Albertina Börjesson, från vilken han 1912 blev skild, född 1867-08-02), född 1868-11-07 på Sälghugget vid Uddevalla, arkivarie.

TAB 36

Carl Adolf, (son av Johan Adolf, tab 35), född 1859-01-01 i Ljusnarsbergs socken. Brukskassör vid Billingsfors i Laxarby socken Älvsborgs län, sedan förvaltare. Avsked. Gift 1893-12-07 i Falun med Matilda Fredrika Lindstein, född 1863-09-03 i Falun, † 1917-10-26 i Vänersborg, dotter av egendomsägaren Fredrik Teodor Lindstein.

Barn:

 • Kerstin, född 1895-07-02 på Billingsfors.
 • Sven Börje, född 1898-10-02 på Billingsfors. Studentexamen i Vänersborg 1917-06-06. Utexaminerad från Handelshögskolan 1921-10-15. Student i Uppsala 1921. Jur. kand. i Uppsala 1924-05-30. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1924-06-04. 1. notarie i Jösse domsaga 1926-01-01.


Utan känt samband

 • Välborne Hr. Eric Drakenberg, † 24 år gammal i början av 1692 i Sandhult. Sandhult C:1 s.40v
 • Välborne Herr Drakenbergs son Eric, † 1696-07-19 i Sandhult. Sandhult C:1 s.67h
 • Överskeppare Jacob Nilsson Diupenberg, "säger sitt rätta nampn wara Drakenbergh. Avancerat ifrån Winterwachtz Båtzman d. 11 Augusti 1687. Niuter Löhn ifrån d. 1 Aug. 1687". Källa: Zettersten, A., Svenska flottans historia : åren 1635-1680. - Norrtelje, 1903: 1.3.1. Flottans officerare och underofficerare 1687, B. Underofficerare. Enligt Elgenstiernas supplement 2008 av Carl Szabad, s.249: Jacob hade troligen en son (eller sonson?) vid namn Christian † 1772-10-09 i Aalborg, Danmark och var sjöman, samt en dotter vid namn Anna Catharina. Jacob blev arklimästare 1687, rymde 1700 från Karlskrona och 1702 sågs han ombord på lodja i rysk tjänst på Ladoga. Jacob kan troligen vara son till Nils Börjesson, † 1655 och. Enligt tryckta källor lär Nils Börjesson TAB 2 ha en stor mängd barn. Eller möjligen bror till Nils Börjesson Drakenberg TAB 3 född 1653-01-07, † ogift 1700-12-25.

Källor

 • Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.
 • Tillägg och rättelser ur supplementband 1 - 2 / Carl Szabad.


: