:

Wachschlager nr 1457

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Wachschlager nr 1457 †

Adlad 1711-10-03, introd. 1719. Utdöd 1818-06-05.

Av släkten äro från äldre tider kända Mattias Wachslager, som levde på 1300-talet och flyktade från Frankenland till Preussen, samt hans son Ludbertus, prost vid S:t Johannis kyrka i Thorn, det han var 1388. En annan Mattias Wachslager blev slutligen stadskamrerare i nämnda stad och dog 1526. – Medlemmar av en ätt Wachschlager funnos i början av 1800 i Livland.


1SK. 2Um. 3SAB.

TAB 1

Hans Wachschlager. Nämndbisittare i gamla staden Thorn 1601. Vågmästare 1614. Död 1619. Gift med Catharina Neisser, död 1597-05-18.

Barn:

 • Georg Wachschlager, född 1584-05-04. Nämndbisittare i gamla staden Thorn 1625. Död 1630-01-20. Gift 1:o 1607 med Barbara Joakimsdotter Vogt-Beck. Gift 2:o 1620 med Anna Baumgardt, dotter av borgmästaren Andreas Baumgardt.

Barn:

 • 2. Daniel Wachschlager, född 1623-04-09. Nämndbisittare i förstaden Thorn 1654 och i gamla staden 1657. Rådman och fogde 1672. Råd 1673. Weltherr 1675. Domare 1677. Borgmästare 1680 och 1681. Burggreve och preses 1682. President 1686. Sist åter burggreve 1688, allt i gamla staden Thorn. Död s. å. Han fick 1684 av konung Johan III i Polen en gyllene kedja. Gift 1646 med Elisabet Mochinger, död 1681, dotter av med. doktorn Georg Mochinger.

Barn:

 • Georg Wachschlager, adlad och friherre Wachschlager, född 1648. Hovkansler. Död 1720. Se friherrliga ätten Wachschlager.
 • Daniel Wachschlager, född 1650. Bisittare. Död 1705. Se Tab. 2.

TAB 2

Daniel Wachschlager (son av Daniel Wachschlager, Tab. 1), född 1650-07-23 i Thorn. Bisittare i förstaden därst. 1684 och i gamla staden 1688. Död 1705. Gift 1:o 1678-06-25 med Catharina Gjering, dotter av rådmannen i nämnda stad Jakob Gjering. Gift 2:o 1687-10-10 med Filippina Eleonora Schoeffer, dotter av köpmannen David Schoeffer i Danzig.

Barn:

 • 1. Georg Henrik Wachschlager, adlad Wachschlager, född 1685 i Thorn. Adlad 1711-10-03 jämte sin farbroder Georg (introd. 1719 under nr 1457). Volontär vid Västgöta kavalleriregemente 1712. Löjtnant därst. s. å. 9/11. Sekundryttmästare vid Västgöta kavalleriregemente 1718-06-26. Stabsryttmästare därst. 1721-03-31. Genom byte placerad vid livregementet till häst 1729-02-23. Död 1740-02-06 i Stockholm och begraven i Riddarholmskyrkan, 'där hans kusin fröken friherrinnan Lovisa Wachschlager lät över honom uppsätta ett epitafium med latinsk påskrift. Han och hans farbroder bibehöllo vid adlandet deras gamla familjevapen, dock med någon förändring.’ Gift 1724-01-15 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm med Anna Hedersköld i hennes 1:a gifte (gift 2:o med överstelöjtnanten Reinhold Vilhelm Modée, född 1702, död 1749), född 1696-03-24, död 1753-01-09 (1758-02-09), dotter av assessorn Anders Hök, adlad Hedersköld, och Catharina Johansdotter Kjerrulf.

Barn:

 • En liten dotter, död 1726-02-06 i Stockholm.
 • Anna Lovisa (Ludovika), född 1727-05-28 i Stockholm, död ogift 1744-06-02.
 • Carl Henrik, född 1728. Kammarherre. Död 1818. Se Tab. 3
 • Gustaf, född 1729. Hovmarskalk. Död 1812. Se Tab. 4
 • En liten son, död 1734-06-25 i Stockholm.
 • En dotter, döpt 1735-11-25 och död s. å. 28/11 i Stockholm.

TAB 3

Carl Henrik (son av Georg Henrik Wachschlager, adlad Wachschlager, Tab. 2), född 1728-07-06 i Stockholm. Volontär vid livregementet till häst 1744-09-19. Korpral därst. 1747. Löjtnant vid Spens' värvade regemente i Stralsund 1749-02-28. Löjtnant vid södra skånska kavalleriregementet 1750-04-25. Regementskvartermästare med ryttmästares tur 1752-06-11. Avsked 1758-05-11. Kammarherre hos konung Adolf Fredrik 1766-12-27. Tjänstg. hos prinsessan Sofia Albertina 1767-09-18. RSO 1770-04-28. Död 1818-06-05 Ryedal och slöt ätten på svärdssidan. Gift 1:o 1755-06-12 med Sofia Charlotta Klinckowström, född 1733-08-26, död 1762-08-22 på Nystrand vid Sala, dotter av generalmajoren Johan Mauritz Klinckowström, och Johanna Maria Falck. Gift 2:o 1767 (enleverad från faderns egendom Bredsjö i Järlåsa socken, Uppsala län, natten mellan 23 och 24 maj och vigd följande natt kl. 12 av en »canonicus irregularis»)1, med Anna Elisabet Wahlstierna, född 1744, död 1770-03-19 i Stockholm, dotter av kammarrevisionsrådet och landshövdingen Ernst Wahlgren, adlad Wahlstierna 1760-08-08, men ej introd., och hans 1:a fru Anna Christina Uhr. Gift 3:o 1772-04-24 Lidhem med Eva Vilhelmina Silfversparre, född 1744, död 1800-01-17 på Ryedal, dotter av överstelöjtnanten Volmar Johan Silfversparre, och Eva Catharina von Heinen.

Barn:

 • 2. Anna Sofia, född 1768-04-07. Stiftsjungfru. Död 1806-04-08 i barnsäng. Gift 1804-07-26 på Elleholm i likanämnd socken, Blekinge län med vice häradshövdingen Jakob Henrik Jung.
 • 2. Hedvig Elisabet, född 1769-08-08. Stiftsjungfru. Död ogift 1807-04-13 Vegeholm s län.
 • 2. Georg Mauritz, född 1770-03-14, död 1771-07-11.
 • 3. Catharina Charlotta, född 1781-03-24, död 1855-10-26 i Lund, den sista i Sverige med Wachschlagerska namnet. Gift 1801-11-11 med sin kusin, majoren Carl Didrik Ehrenborg, född 1775, död 1822.

TAB 4

Gustaf (son av Georg Henrik Wachschlager, adlad Wachschlager, Tab. 2), till Lennartsnäs i Näs socken, Uppsala län. Född 1729-12-13 i Stockholm. Student i Uppsala2 1746-02-12. Hovjunkare3 1749-09-22 och som sådan ständigt uppvaktande3 1757-05-08. Kammarherre hos prinsessan Sofia Albertina3 1757-03-26. Ceremonimästare3 1767-09-18. Hovmarskalk 1792-08-04. Död 1812-02-10 i Stockholm. Gift 1759-09-06 i Stockholm med Christina Holmcreutz, född 1736-09-28 i Örebro, död 1779-07-00 i Stockholm (själaringning s. å. 22/7 i Hedvig Eleonora kyrka ), dotter av underståthållaren Lars Holmer, adlad Holmcreutz, och Christina Catharina Nordenfelt.

Barn:

 • Lovisa Christina, född 1767-08-29 i Stockholm, död där 1809-10-10 och ligger jämte sin man begraven i Oxenstiernska familjegraven i Roslagsbro kyrka. Gift 1791-10-30 i Stockholm med riksmarskalken greve Johan Gabriel Oxenstierna af Korsholm och Wasa, född 1750, död 1818.
 • Lovisa Charlotta, född 1771-12-26 Stockholm, död där 1773 och begraven s. å. 25/5 i Riddarholmskyrkan

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: