:

Von Burghausen nr 560

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von Burghausen nr 560 †

Adlad 1652-10-20, introducerad 1652. Utdöd 1845-02-16.

Ätten immatrikulerades på finska riddarhuset under nr 45 bland adelsmän 1818-02-06.

Släkten von Hausen (von Husen) fortlever ännu talrikt i Finland och Estland (se Genealogiska Samfundets i Finland årsskrift för 1924). En broder till Herman von Burghausen, hauptmannen Arendt von Husen blev även adlad med namnet von Burghausen 1650-12-03, men tog icke introduktion på riddarhuset. Hans släktgren torde hava utdött i början av 1700-talet.


Burghausen%20A56000.jpg

TAB 1

Johan Henrik von Hausen, i Thüringen. Gift med Anna von Lottendorst [Geneal. Samf. i Finland årsskrift VIII (1924).].

Barn:

 • Georg Willhart von Hausen (Husen), född i Thüringen. Kallas major och lantråd på Ösel. Gift med Anna von Titfer [Geneal. Samf. i Finland årsskrift VIII (1924).].

Barn:

 • Hans von Husen. Ryttare med tre hästar under konung Carl IX:s livkompani 1609. Slutligen kapten. Levde ännu 1634. Bodde i Häpsal i Estland, där han tillhandlade sig en familjegrav. (Geneal. Samf. i Finland årsskrift VIII (1924).) Gift med en Toll.

Barn:

 • Herman von Husen, adlad von Burghausen, till Kotko eller Orel i Petves socken vid Narva. Född i Estland. Kom i tjänst 1639. Löjtnant vid Åbo läns infanteriregemente 1644. Kapten vid Viborgs läns kavalleriregemente 1649. Fick 1650-10-30 under ärftligt frälse förläning i Kerimäki socken i Savolaks och byggde där Moiniemi säteri. Adlad 1652-10-20 (introducerad 1652 under nr 560). Fick stadfästelse och förbättring av sina förläningsgods 1652-11-11 och 1665-05-03. Major 1657. Överstelöjtnant 1659-01-00. Beviljades tillstånd 1665-02-22 att i Savolaks varva en bataljon dragoner. Överste för detta 2, Viborgska dragonregemente 1667-05-23. Överste för karelska dragonregementet 1669-11-23. Död 1676-12-04 i slaget vid Lund. Gift med Helena von Strassburg, dotter av ryttmästaren Joakim von Strassburg och Margareta Nassokin.

Barn:

 • Otto Reinhold. Kornett vid karelska kavalleriregementet 1678. Löjtnant vid karelska kavalleriregementet 1681-06-11. Ryttmästare 169(8). Konfirmationsfullmakt 1700-12-01. Död barnlös 1708-09-29 i slaget vid Liesna. Gift med Magdalena Örneklou, som levde 1685, i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kaptenen Anders Vilhelm Patkull), dotter av ståthållaren i Ingermanland Peder Larsson Alebeck, adlad Örneklou.
 • Adolf Gotthard. Kornett. Gift, men dog utan söner.
 • En dotter. Gift med kaptenen Herman Enesköld, nr 585.
 • Margareta Elisabet. Gift med Christer Jurgensson Stackelberg.

TAB 2

Herman Johan (son av Herman von Husen, adlad von Burghausen, Tab. 1), till Moiniemi säteri. Fänrik vid 2. Viborgska dragonregementet 1668-04-21. Löjtnant vid Viborgska dragonregementet 1674-11-26. Kaptenlöjtnant vid karelska kavalleriregementet 1682-01-12. Ryttmästare vid karelska kavalleriregementet 1685-04-04. Major 1700-03-23. Överstelöjtnant 1701-08-28. Överste 1702-07-28. Konfirmationsfullmakt 1703-08-16. Död 1708-09-29 i slaget vid Liesna. Gift 1:o 1679-09-09 i Sulkova socken (Medd. av skriftställaren J. Finne ur finska kyrkböcker.) med Anna Sofia Pistolhielm, dotter av översten Erik Persson, adlad Pistolhielm, nr 492. Gift 2:o med friherrinnan Anna Elisabet Rehbinder, som 1711, jämte tre sina små barn, blev tillfångatagen av ryssarna, men året därpå lössläppt, dotter av majoren friherre Gustaf Rehbinder, och Maria Wärnschöld.

Barn:

 • 1. Gotthard Vilhelm. Kornett vid karelska kavalleriregementet 1698-03-02.
 • 1. Arent Vilhelm. Fältväbel i Bremen. Fänrik vid Västerbottens regemente 1701-09-17. Löjtnant vid Västerbottens regemente 1703-01-22. Regementskvartermästare 1706-03-01. Sekundkapten 1707-05-14. Död i Ukraina (?).
 • 1. Joakim Johan. Sekundkornett vid karelska kavalleriregementet. Premiärkornett vid karelska kavalleriregementet 1702-01-02. Konfirmationsfullmakt 1704-05-06. Löjtnant 1704-11-05. Konfirmationsfullmakt 1705-05-03. Regementskvartermästare 1705-08-01. Konfirmationsfullmakt 1707-06-13. Sekundryttmästare 1708-08-00. Premiärryttmästare 1709. Fången 1709-09-00 i Valakiet. Död ogift 1717-10-08 under fångenskap i Tobolsk.
 • 1. Herman, död 1701.
 • 1. Jakob Johan. Kapten . Stupade ogift i Ukraina.
 • 1. Bernt Johan, född 1694. Löjtnant. Död 1742. Se Tab. 7
 • 2. Herman Gustaf, död ung.
 • 2. Helena, död 1777-06-03. Gift med fältväbeln vid Savolaks regemente Nils Qvist.
 • 2. En dotter, död ogift.

TAB 3

Erik Joban (son av Herman Johan, Tab. 2), född omkring 1688. Adjutant vid karelska dragonregementet 1708-05-28. Sekundkornett, vid karelska dragonregementet 1708. Premiärkornett 1708-12-12. Död 1739. Han blev 1709-07-01 fången vid Perevolotjna och förd till Tobolsk, därifrån han återkom 1722-07-00. Gift med Gertrud Magdalena Pistolekors i hennes 1:a gifte (gift 2:o före 1745 med sergeanten vid karelska dragonerna Nils I. Nykopp, född 1703, död efter 1763-12-00) (Wilskman, Släktbok.) dotter av översten Adam Pistolekors, och Gertrud Margareta von Schwengeln, av en adlig, men ej introducerad ätt.

Barn:

 • Elisabet, död 1753 i barnsäng. Gift 1752 med överstelöjtnanten Torsten Tawast, av finska adliga ätten nr 2, i hans 1:a gifte, född 1726-02-24, död 1788-12-15.
 • Helena Sofia, född 1726-03-17 Moiniemi av skriftställaren J. Finne ur finska kyrkböcker.].
 • Joakim Fredrik, född 1729. Hovsekreterare. Död 1793. Se Tab. 5
 • Adam, död som ung.

TAB 4

Herman Johan (son av Erik Johan, Tab. 3), född 1724-02-25 i Sääminge socken (Medd. av skriftställaren J. Finne ur finska kyrkböcker.). Sergeant vid Willebrands regemente. Fänrik i fransk tjänst. Avsked och bosatte sig i Estland. Kallades löjtnant. Gift med Hedvig Gertruda von Toll.

Barn:

 • Anna Gertruda, född 1753-12-18 Hördel
 • Fredrik Vilhelm, född 1760-02-09 i Hapsals socken, Estland.
 • Ulrika Johanna, född 1761-07-30 i Poenals socken, Estland.
 • Charlotta Louise, född 1764-06-03 i Poenals socken.

TAB 5

Joakim Fredrik (son av Erik Joban, Tab. 3), född 1729-06-13 i Kerimäki socken i Finland. Landskanslist i Lovisa. Auskultant i Åbo hovrätt 1756-07-08. Hovsekreterare. Död 1793-12-23 Taviniemi Gift 1:o 1764-02-20 i Gustaf Adolfs socken med Juliana sofia Gadding (Medd. av skriftställaren J. Finne ur finska kyrkböcker.) 2:o med Hedvig Eleonora Bure, död 1810-06-11 i Liebelitz socken.

Barn:

 • Anna Magdalena Albertina, född 1765-08-20, död ogift 1841-09-10 Lammasniemi
 • Herman Johan, född 1768-03-21 på Taviniemi. Volontär vid Savolaks infanteriregemente 1778-06-02. Kadett vid Haapaniemi krigsskola 1779–1786. Fänrik vid karelska jägarkåren 1788-06-02. Premiärlöjtnant vid karelska jägarkåren 1789-03-17. Konfirmationsfullmakt 1791-06-28. Kapten 1802-05-06. Major i armén 1809-06-26. RSO 1809. Major i karelska jägarkåren 1809-06-29. Avsked 1810-07-10. Immatrikulerad på finska riddarhuset under nr 45 bland adelsmän 1818-02-06. Död ogift 1845-02-16 på Lammasniemi och utgick med honom ätten på svärdssidan. Han bevistade finska krigen 1788–1790 och 1808–1809 samt erhöll guldmedalj för tapperhet i fält 1808.
 • Bernt Fredrik, född 1770. Kapten. Död 1843. Se Tab. 6
 • Joakim Johan, född 1772-04-17, död 1772-06-10.
 • Hedvig Christina, född 1773-08-02, död ogift 1834-08-27.
 • Ottiliana Fredrika, född 1776-04-23 på Taviniemi, död 1856-04-01 i Liebelitz. Gift 1799-02-24 med löjtnanten vid Savolaks lätta infanteriregemente, kaptenen Carl Johan Neiglick, född 1766-11-30 i Leppävirta, död i Leppävirta 1815-06-09.
 • Elisabet Sofia, född 1779-03-05, död ogift 1843-11-25 på Lammasniemi.

TAB 6

Bernt Fredrik (son av Joakim Fredrik, Tab. 5), född 1770-12-30 på Taviniemi. Antagen i krigstjänst 1785-06-08. Kadett på Haapaniemi 1785–1788. Fänrik vid karelska jägarkåren 1788-08-02. Konstituerad löjtnant 1789-03-17. Konfirm.löjtnant vid vid karelska jägarkåren 1791-06-28. Kaptens avsked 1809-04-01. Immatrikulerad på finska riddarhuset under nr 45 bland adelsmän 1818-02-06. Död 1843-08-04 på Lammasniemi. Han bevistade finska krigen 1788–1790 och 1808–1809 samt erhöll guldmedalj för tapperhet i fält 1808. Gift 1797 (Medd. av skriftställaren J. Finne ur finska kyrkböcker.) med Maria Eleonora Savenius i hennes 1:a gifte (rymde från mannen och gift 2:o 1805 i Nyslott med translatorn, fil. doktorn Jakob Ståhle, i hans 1:a gifte, född 1781-01-26, död 1859), född 1780-01-02 i Nurmis socken (Medd. av skriftställaren J. Finne ur finska kyrkböcker.), död 1810-06-20 i Nyslott (Medd. av skriftställaren J. Finne ur finska kyrkböcker.), dotter av kapellanen i Nurmis församling Salomon Savenius och Margareta Elisabet Herkepeus.

Barn:

 • Agata Eleonora Elisabet, född 1798-01-22 i Liebelitz socken, död 1869-09-09 i Joensuu. Gift 1823-01-05 i Liebelitz socken (Medd. av skriftställaren J. Finne ur finska kyrkböcker.) med magasinsförvaltaren i Joensuu, löjtnanten Sven Johan Schlyter, född 1790-12-22 i Kerimäki socken, död 1850-09-20 i Kontiolahti socken. (Medd. av skriftställaren J. Finne ur finska kyrkböcker.)
 • Fredrika Sofia, född 1799-09-05 i Liebelitz socken (Medd. av skriftställaren J. Finne ur finska kyrkböcker.), död 1864-10-06 i Savonranta prästgård. Gift 1823-01-05 i Liebelitz socken (Medd. av skriftställaren J. Finne ur finska kyrkböcker.) med kapellanen i Sääminge socken Anders Kiljander, född 1790-08-04, död 1856-05-15.

TAB 7

Bernt Johan (son av Herman Johan, Tab. 2), född 1694 i Finland. Volontär vid Hastfers värv. infanteriregemente 1709. Volontär vid karelska kavalleriregementet 1711. Korpral vid karelska kavalleriregementet 1712. Kvartermästare 1714-04-00. Regementsadjutant vid Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente 1716-08-16. Konfirmationsfullmakt. 1717-02-25. Löjtnant vid Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente 1718-08-27. Premiärlöjtnant vid Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente, (då Nylands dragonregemente) 1741-10-14. Död 1742-12-10 i Hauho socken. (Medd. av skriftställaren J. Finne ur finska kyrkböcker.). Gift 1720 med Brita Catharina Ulf, döpt 1695-09-23 i Jönköping (Jönköpings kyrkoarkiv.), död 1763-10-03, dotter av överpostinspektoren Ambjörn Ulf och hans 3:e fru Catharina Pahl, samt helsyster till översten Johan Vilhelm Ulf, adlad Elgenstierna.

Barn:

 • Herman Johan, född 1724-01-26. Volontär 1739 och rustmästare 1741-05-01 vid Upplands regemente. Förare vid Upplands regemente 1741-08-29. Sergeant 1742-05-09. Var i utrikes tjänst 1745. Stabsfänrik vid Upplands regemente 1758-05-03. Löjtnant i fransk tjänst. Löjtnant vid förutnämnd regemente 1769-09-28. Kapten i fransk tjänst och RFrOPle mér. Död 1770-11-15 i Uppsala. Han bevistade finska kriget 1742–1743 samt under franska tjänstgöringen fälttågen i Flandern, Westfalen, Hannover och Hessen samt därunder förekommande slag och belägringar. Gift 1769-10-22 med Christina Regina Arrhenia i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1775 med professorn vid Uppsala universitet Samuel Duraeus i hans 2:a gifte [gift 1:o 1756 med Charlotta Amalia von Spången, född 1726, död 1772], född 1718-05-20 i Linköping, död 1789-07-08 i Uppsala) (Öä), född 1729-10-23, dotter av professorn Arvid Jakobsson Arrhenius i Uppsala (av samma släkt som adliga ätten Örnhielm, nr 1064), och Helena Charlotta Strömborg, adlad von Strömborg.
 • Anna Elisabet. Död ogift.
 • Catharina, död ung.
 • Carl Gustaf, född tvilling 1736, död 1740-01-17 i Hauho sn [(Medd. av skriftställaren J. Finne ur finska kyrkböcker.)].
 • Ulrika Helena, född tvilling 1736, död 1740-01-17 i Hauho socken [(Medd. av skriftställaren J. Finne ur finska kyrkböcker.)].

TAB 8

Herman Johan (son av Herman Johan, Tab. 2). Var korpral vid Nylands dragonregemente 1734. Furir vid Nylands dragonregemente 1746. Sergeant. Begraven 1757-09-29 i Esbo socken i Finland. Gift 1734-04-18 Tervalammi

Barn:

 • Ett barn, begraven 1734-10-17 i Vichtis socken.
 • Gustaf Fredrik, döpt 1735-09-12 i Vichtis socken, död som barn.
 • En son, född 1737, begraven 1738-07-07 i Vichtis socken.
 • Carl Christian, född 1738-01-27 i Vichtis socken.
 • Juliana Eleonora, född 1739-01-06, död 2 mån. gammal i Vichtis socken.
 • Agneta Dorotea, född 1741-03-20 i Vichtis socken.

TAB 9

Reinhold Johan (son av Herman Johan, Tab. 2).

 • Kornett vid karelska dragonregementet 1735. Dödsskjuten 1741-08-23 i Villmanstrand. Gift 1724-01-11 med Helena Elisabet Grotenfelt, född 1705-12-14, död 1777-06-03 i Rantasalmi socken (Medd. av skriftställaren J. Finne ur finska kyrkböcker.), dotter av kaptenen Georg Johan Grotenfelt, och Helena Wilander.

Barn:

 • Anna Elisabet, född 1726-01-19 i Sääminge socken (Medd. av skriftställaren J. Finne ur finska kyrkböcker.), död ogift.
 • Herman Bernt, född 1727. Överstelöjtnant. Död 1793. Se Tab. 10.
 • 44–185120. Svenska adelns ättartavlor.
 • Vendla Helena, född 1730-05-03 i Sääminge socken (Medd. av skriftställaren J. Finne ur finska kyrkböcker.), död 1805-08-16. Gift 1748 med löjtnanten Gustaf Vilhelm von Brandenburg, av en adlad, men ej introducerad ätt, född 1727-08-06, död 1797 i Haukivuori kapellförs.
 • Ett barn, född 1732-04-11 i Sääminge socken [(Medd. av skriftställaren J. Finne ur finska kyrkböcker.)].
 • Simon Adolf, död 1745-10-00. Drunknade.
 • Ett barn. Döpt 1736-01-07 i Sääminge socken [(Medd. av skriftställaren J. Finne ur finska kyrkböcker.)].
 • Barbara Dorotea, född 1737, död ogift 1757-11-28.
 • Ett barn, död som ung.

TAB 10

Herman Bernt (son av Reinhold Johan, Tab. 9), född 1727-07-09 i Sääminge socken (Medd. av skriftställaren J. Finne ur finska kyrkböcker.). Volontär vid karelska dragonregementet 1745-12-16. Korpral vid karelska dragonregementet 1747-10-06. Fältväbel 1759-04-10. Kornett 1759-11-19. Kornett vid Nylands dragoner 1762-03-09. Löjtnant vid Nylands dragoner 1762-05-26. Kapten 1768-03-18. RSO 1772-05-28. Major vid karelska dragonregementet 1775-07-22. Transporterad till korpral vid livdrabantkåren 1778-01-14. Avsked 1778. Överstelöjtnant. Död 1793-01-16 i Tavastehus. Gift 1758 med Hedvig Juliana Fieandt, adlad von Fteandt, nr 1920, född 1737-04-26, död 1820-03-10 Haga

Barn:

 • Helena Elisabet, född 1763, död 1838-12-06 på Haga. G. 1781-05-03 Hedvigsberg

TAB 11

Otto Reinhold (son av Reinhold Johan, Tab. 9), kornett vid karelska dragonregementet Löjtnant vid karelska dragonregementet. Gift, men med vem är ej känt.

Barn:

 • Maria Ulrika, född 1771 (Medd. av skriftställaren J. Finne ur finska kyrkböcker.), död 1820-06-13 i Thusby socken. Gift Thusby 1802-10-08 med löjtnanten Carl Fredrik Ollonberg, i hans 2:a gifte, född 1747, död 1810.

TAB 12

Carl (son av Herman von Husen, adlad von Burghausen, Tab. 1). Volontär vid livgardet 1681. Korpral vid karelska kavalleriregementet 1685. Kornett vid karelska kavalleriregementet 1691-05-15. Löjtnant 1698-03-02. Kapten vid O. Vellingks dragonregemente 1700-09-24. Major vid Aho och Björneborgs läns fördubbl.kavalleriregemente 1701-01-28. Major vid O. Vellingks dragonregemente 1701-04-27. Konfirmationsfullmakt 1701-11-07. Död 1703-03-08, Slagen av ett fientligt parti i Sakkola socken i Finland och begraven 1707-04-17 i Helsingfors kyrka. Gift med N. N. De la Barre.

Barn:

 • Juliana, död 1765-08-10 Fulltofta. Gift 1741-05-05 med ryttmästaren Wickman Fredrik Tigerschiöld, född 1703, död 1757.

TAB 13

Göran Engelbrekt (son av Herman von Husen, adlad von Burghausen, Tab.1). Gemen vid livgardet 1675. Musketerare vid livgardet 1680-10-20. Sergeant vid Otto Reinhold Taubes bataljon i Dorpt 1683-09-15. Fänrik vid Pistolekors infanteriregemente 1687-06-23. Löjtnant vid Pistolekors infanteriregemente 1697-08-19. Kapten vid Ingermanlands dragonregemente 1701-04-27. Dödad 1706 i Karelen. Gift med Christina Elisabet Klingenberg, född 1664, död 1734 Saviniemi 1734-06-05, dotter av majoren Johan Klingenberg, och Catharina Elisabet Vellingk.

Barn:

 • Sex söner, alla döda i barnaåren. (General. Samf i Finland årsskrift VIII (1924).)
 • Lucia Sofia, död 1780-01-28 i S:t Andreae socken. Gift med arrendatorn av Saviniemi gård Robert Couper, född 1667, död 1751-12-15 i S:t Andrea socken. (General. Samf i Finland årsskrift VIII (1924).)

TAB 14

Gustaf (son av Herman von Husen, adlad von Burghausen, Tab. 1), till Kotko eller Orel. Gemen vid gardet 1685. Fänrik vid Björneborgs regemente 1689. Löjtnant vid Savolaks regemente 1693. Kapten vid ingermanländska dragonregementet 1700-09-24. Kapten vid ingermanländska infanteriregementet 1700-12-06. Major vid ingermanländska infanteriregementet 1709-11-06. Konfirmationsfullmakt 1712-02-14. Fången med regementet i Viborg 1710-06-15 och förd till Novasoli. Efter återkomsten från fångenskapen 1722 överstelöjtnants karaktär 1722-07-11 med exspektanslön vid Nylands infanteriregemente. Död 1732 och begraven 1732-02-11 i Vichtis kyrka. Gift med Dorotea Margareta von Brundert, begraven 1732-02-11 i Vichtis kyrka, dotter av en överste.

Barn:

 • Anna Catharina, född 1693, död 60 år gammal och begraven 1754-01-25 i Pojo kyrka. Gift 1:o (1717 ?) i Turinsk, under rysk fångenskap, med kaptenen Fredrik Christoffer Toll C, död omkring 1729. Gift 2:o med majoren Gustaf Wallas, begraven 1733-12-03 i Pojo kyrka
 • Eva Elisabet, född 1694, död 1773-06-24 i Stockholm, och begraven i Hammarby kyrka Stockholms län. Gift 1714 med överstelöjtnanten Carl Gustaf Silfversparre, född 1681, död 1733.
 • Lovisa, född 1697-12-27 (20/12) (Medd. av skriftställaren J. Finne ur finska kyrkböcker.) i Narva, död 1734-01-21 i Njurunda prästgård i Västranorrlands län. Hon bortrövades vid Narvas övergång 1704-08-00 av en rysk soldat och genomgick sedan många vidriga öden, tills hon juldagen 1718 av en händelse sammanträffade med sina föräldrar i Solikamski, där de då sutto fångna. Gift 1:o 1710 med en general Repnins kammartjänare vid namn Johan, död 1713. Gift 2:o 1720-08-25 i Sibirien (Solikamski?) med den då i fångenskap varande regementspastorn vid Adam Ludvig Lewenhaupts regemente, sedermera kyrkoherden i Njurunda pastorat av Härnösands stift Lars Östensson Sandmark, född 1671-05-00 i Umeå (Medd. av skriftställaren J. Finne ur finska kyrkböcker.), död 1729-05-17. Gift 3:o 1731-06-24 med förre mannens efterträdare i pastoratet Petrus Olofsson Sundberg i hans 1:a gifte, född 1694, död (Medd. av skriftställaren J. Finne ur finska kyrkböcker.) 1757-08-13 [(At II s106–111.)].
 • Carl. Kapten. Död ogift.
 • Gustaf Reinhold, född 1703. Fänrik. Död 1781. Se Tab. 15
 • Herman. Kornett.
 • Maria. Gift 1:o med löjtnanten vid Horns värvade regemente Henrik Meurman, död 1718 i Tobolsk. Gift 2:o 1719-09-03 i Tobolsk med överstelöjtnanten friherre Hans Henrik von Tiesenhausen.
 • Helena Beata. Död 1758-02-23. Gift med kvartermästaren Didrik Fredrik Kuhlman, död 1730

TAB 15

Gustaf Reinhold (son av Gustaf, Tab. 14), född 1703. Fänrik. Bodde i Vichtis socken, men flyttade omkring 1750 till Kyrkslätts socken. Död 1781-03-04 i Nurmijärvi socken. Gift 1:o i Vichtis socken med Elsa Catharina Degert, född 1708, död 1757 i Kyrkslätts socken, dotter av uppbördsmannen Henrik Degert och Brita Tostman. Gift 2:o 1770-10-08 i Nurmijärvi socken med Maria Christina Harder, född 1724, död 1791, dotter av (Medd. av skriftställaren J. Finne ur finska kyrkböcker.) korpralen Matts Harder och Anna Carin.

Barn:

 • 1. Anna Maria. (?) Gift med sin kusin, styckjunkaren Gustaf Adolf Kuhlman, född 1729, död 1817.
 • 1. Carl Gustaf, född 1731. Styckjunkare. Död 1789. Se Tab. 16
 • 1. Helena Juliana, född 1734, död 1804-05-09 i Vichtis socken. Gift med furiren Johan Labbart i hans 2:a gifte, född 1730, död 1788-03-21 i Vichtis socken.
 • 1. Eva Elisabet, född 1738, död barn.
 • 1. Margareta, född 1741, levde ogift 1778, då hon flyttade till Helsingfors.
 • 1. Henrik Johan, född 1744.
 • 1. Ulrika, född 1746, död 1746 2 veckor gammal och begraven 1746-07-13 i Vichtis socken.
 • 1. Hedvig Eleonora, döpt 1749-07-02 Korpela Gift, men mannens namn obekant.
 • 1. Eva Elisabet, född 1750, död 1809-04-29 Vichtis socken. Gift 1772-11-18 i Nurmijärvi socken med lärkonstapeln Simon Majorin, född 1736-10-17, död 1781-07-01 i Nurmijärvi socken.

TAB 16

Carl Gustaf (son av Gustaf Reinhold, Tab. 15), född 1731-01-12 i Vichtis socken. Hantlangare vid artilleriet 1753-07-01. Konstapel vid artilleriet 1758-08-01. Furir 1761-09-30. Sergeant 1762-05-26. Styckjunkare 1770-11-30. Död 1789-08-25, omkom då laboratoriet å Ulrikasborg vid Helsingfors sprang i luften. Gift med Catharina Sommar.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1761. Kapten. Död 1812. Se Tab. 17. Augustin, född 1765-01-06, död 1765-01-20.

TAB 17

Carl Gustaf (son av Carl Gustaf, Tab. 16), född 1761-06-15. Skeppsgosse vid arméns flotta 1769-05-14. Furir vid Sveaborgseskadern 1771-12-23 Sergeant 1776-11-14. Styckjunkare 1786-06-02. Konstituerad fänrik 1789-06-13. Konfirmationsfullmakt 1790-05-15. Löjtnant 1790-06-20. Kaptens avsked 1811-03-12. Död 1812-11-10 Koskis Han bevistade kriget 1789–90. Gift 1:o 1797 med Johanna Rehberg, född 1777, död 1804-09-01 på Sveaborg, dotter av kaptenen vid arméns flotta Christian Gotthard Rehberg. Gift 2:o 1805-07-07 med Fredrika Nordberg, född 1784-12-20, död 1874-03-09 i Helsingfors, dotter av kaptenen Claes Otto Nordberg och Johanna Margareta Drivert.

Barn:

 • 1. Maria Carolina, född 1801-03-01, död 1868-08-13 i Helsingfors. Gift 1818-12-26 i Helsingfors med translatorn på Sveaborgs fästning, kollegieassessorn Anders Emil Gustaf Grenqvist, död 1834.
 • 2. Carl Fredrik, född 1811-04-20 i Kyrkslätts socken. Student i Helsingfors 1832-06-18. Publicist. Flyttade 1841 till Sverige. Död ogift 1844-02-17 i Stockholm.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: