Ridderborg nr 1428

Från Adelsvapen-Wiki

1428.jpg

Adliga ätten Ridderborg nr 1428

Adlad 1704-02-11, introd. 1719. Utslocknad på svärdssidan 1954-03-14.

Den de Maréska ättegrenen har gemensamt ursprung med adliga ätten de Maré. En gren av densamma immatrikulerades 1818 på riddarhuset i Finland under nr 99 bland adelsmän. Utslocknade i Finland 1966-02-14.

Ridderborg A142800.png


TAB 1

de Maréska ättegrenen

Jacques Le Bell de Maré, född i Frankrike. Inkom till Sverige och blev 1644 kammartjänare hos dåvarande pfalzgreven Carl Gustaf, sedermera konung Carl X Gustaf. Fick k. brev på Styrestads hemman i likanämnd socken Östergötlands län i sin och sin hustrus livstid1 1638-05-25. Levde ännu 1697. Gift 1653 med Catharina Scheibe, född på 1630-talet, levde 1697, dotter av slottsfogden och befallningsmannen Vendel Hansson Scheibe och Christina Henriksdotter.

Barn:

 • Jakob de Maré, adlad Ridderborg, född 1655. Ryttmästare. Död 1709. Se Tab. 3.
 • Johan de Maré, född 1659. Löjtnant. Död 1734. Se Tab. 2.

TAB 2

Johan de Maré, (son av Jacques Le Bell de Maré, tab 1), född 1659 i Östergötland. Kom i tjänst 1675. Ryttare vid Östgöta kavalleriregemente 1676. Korpral därst. 1678. Kvartermästare 1679. Underofficer vid Bohusläns dragonregemente s. å. Fältväbel därst. 1702-10-01. Kornett 1709-09-17. Löjtnant 1711-11-20 konfirm. fullm. 1716-04-06. Avsked s. å. Död 1734-07-00 [Lk]. Gift med Catharina Balser.

Barn:

 • Johan de Maré, född 1717 på Ulleröd i Svenneby socken Göteborgs och Bohus län. Volontär vid Bohusläns dragonregemente. Korpral därst. 1742-07-03. Furir 1746-05-24. Avsked 1754-04-13. Kornetts karaktär 1765-08-28. Död 1790-06-11 Illerås. Gift med Eva Catharina Hedenqvist, dotter av assessorn Johan Hedenqvist [Lns].

Barn:

 • Jakob Gustaf de Maré, född 1768-06-05 i Romelanda socken Göteborgs och Bohus län. Inskriven vid Göteborgs gymnasium 1787. Student i Lund 1789, sedan i Uppsala. Auditör vid arméns flottas svenska eskader. Assessor 1818. RVO s. å. 28/4. Bergsråds titel. Död 1821-03-13 i Västervik. Ägde del i Ankarsrums bruk i Hallingebergs socken Kalmar län [Lns]. Gift 1:o 1797-04-25 i Kalmar med Emerentia Helena Hoppenstedt, född 1777-02-01 i Uppsala, död 1816-10-21 i Västervik, dotter av borgmästaren i Kalmar Baltzar Esaias Hoppenstedt och Ulrika Östmarck. Gift 2:o 1818-07-18 med Maria Margareta Noréus, född 1779-03-06 i Stockholm, död 1854-10-04 i Västervik, dotter av räntmästaren Jean Noréus och Maria Margareta Uggla. [Lns].

Barn:

 • 1. Anders Baltzar, adlad de Maré, född 1798. Bruksägare. Död 1882. Se adliga ätten de Maré nr 2332, tab 1.

TAB 3

Jakob de Maré, adlad Ridderborg, (son av Jacques Le Bell de Maré, tab 1), till Grimstad i Drothems socken Östergötlands län. Född 1655 i Stockholm. Student i Uppsala2 1665-10-07. Fanjunkare vid Östgöta kavalleriregemente 1674. Förare vid Setons tyska dragonregemente 1675. Sergeant därst. s. å. Löjtnant vid Smålands dragonregemente 1676. Löjtnant vid Östgöta kavalleriregemente 1677. Kaptenlöjtnant därst. 1678-06-05. Ryttmästare vid Upplands tremänningskavalleriregemente 1700-12-28. En av konung Carl XII:s drabanter 1703-11-09. Adlad 1704-02-11 jämte sin mag Henrik Scheibe (ätten introd. 1719 under nr 1428). Stupade 1709-06-28 vid Poltava. Han var bl. a. även med i skånska kriget på 1670-talet och bevistade därunder slaget vid Lund den 4 dec. 1676. Gift 1679-06-12 i Söderköping med Anna Laurin, född 1662-01-31 i sistnämnda stad3, död 1710-04-16 Bråberg, dotter av kontraktsprosten och kyrkoherden i Söderköpings pastorat av Linköpings stift Laurentius Laurinus och Helena Walleria samt syster till översten Johan Laurin, adlad Laurin.

Barn:

 • Catharina Helena, född 1681, död 1751-04-04 i Drothems socken. Gift 1:o 1700-02-15 med sin faders kusin, kaptenen Henrik Scheibe, adlad Ridderborg, se tab 25, död 1708. Gift 2:o 1709 med majoren Johan Pihl, adlad Pihlhielm, född 1687, död 1758.
 • Helena Christina, född 1683, död 1751-08-03 i Drothems socken. Gift 1717-05-08 i Söderköping med kornetten Daniel Walléen, död 1731.
 • Carl, född 1684, död ung.
 • Jakob, född 1687. Överstelöjtnant. Död 1745. Se Tab. 4
 • Adolf Lorentz, född 1688. Mönsterskrivare vid Upplands tremänningskavalleriregemente. Korpral därst. 1704-06-30. Kornett därst. 1706-08-17. Följde konungen till Bender. Löjtnant vid benderska dragonregementet 1712-01-18. Sekundryttmästare vid Smålands kavalleriregemente 1714-09-03. Premiärryttmästare därst. 1715-10-10. Major 1717-12-07. Generaladjutant 1720-04-05. Åter major vid sistnämnda regemente 1730-03-02. Överstelöjtnant därst. 1732-11-20. Överste för regementet 1743-09-28. Död barnlös 1746-10-26. Ägde Viggeby i Skönberga socken m. m. Östergötlands län. Gift 1728-08-30 i Skönberga socken med Anna Catharina Crusebjörn, döpt 1712-09-16 Malmsjö, död 1775-05-15 Bråberg
 • Johan, född 1689. Ryttmästare. Död 173(4). Se Tab. 7
 • Anna Margareta, född 1690, död 1765-08-14 i Västra Hargs prästgård Östergötlands län. Gift 1:o 1733-04-01 i Ryssby socken Kronobergs län med prosten och kyrkoherden i Ryssby pastorat av Växjö stift Carl Wessman i hans 2:a gifte [gift 1:o med Helena Scarinia i hennes 2:a gifte (gift 1:o med domprosten i Växjö Enevald Widebeck, född 1649 i Skeen i Annerstads socken, Jönk., död 1694-05-19 i Växjö), död 1729-07-16, dotter av biskopen i Växjö stift Jonas Laurentii Scarinius och hans 1:a fru Ingeborg Mårtensdotter Kullenberg], född 1661-12-04 i Jönköping, död 1747-12-29 i Ryssby prästgård. Gift 2:o 1756 med prosten och kyrkoherden i Västra Hargs pastorat av Linköpings stift Johan Hedman i hans 2:a gifte (gift 1:o 1734 med Magdalena Schorelia, född 1702, dotter av kyrkoherden i Västra Harg Mattias Schorelius och Anna Horneer), född 1700-05-01, död 1773-04-16.
 • Maria Elisabet, född 1693, död 1747-01-18 i Uddevalla. Gift 1715-04-18 på Kungsholms sjökastell vid Karlskrona med rustmästaren vid C. Gift Skyttes regemente, sedermera besökaren vid lilla sjötullen Enevald Fredrik Lundin.
 • Ingeborg Brita, född 1694, död 1760-12-05 i Drothems prästgård. Gift 1:o 1727-03-26 med kyrkoherden i Drothems pastorat av Linköpings stift Olof Granqvist i hans 2:a gifte (gift 1:o med Anna Hofman, död 1726-02-15), död 1728-06-08, i Drothems prästgård. Gift 2:o där 1730-05-08 med förste mannens efterträdare i ämbetet, prosten och kyrkoherden Samuel Wettelius, född 1687-03-25 i Simonstorps socken Östergötlands län, död 1763-03-01.
 • Hedvig Sofia, född 1695. Gift 1724-09-00 med översten Achilles Gabriel von Block, född 1701.

TAB 4

Jakob, (son av Jakob de Maré, adlad Ridderborg, tab 3), född 1687. Mönsterskrivare vid Upplands tremänningskavalleriregemente 1700. Korpral därst. 1702-08-01. Kornett 1704-06-21. Konfirm. fullm. s. å. 9/9. Löjtnant 1705-12-11. Regementskvartermästare 1709-04-00. Majors karaktär 1723-08-26 med rang från 1722-06-26. Major vid Östgöta kavalleriregemente. Överstelöjtnants avsked 1738-06-16. Död 1745-04-04 i Söderköping. Han blev fången vid Poltava och förd till Tobolsk, varifrån han ej hemkom förrän i juni 1722. Gift 1727-06-06 med sin systers svägerska Ulrika von Block, född 1710-03-10, död 1741-02-03 i Söderköping, dotter av kanslirådet Magnus Gabriel Block, adlad von Block, och Anna Christina Düben.

Barn:

 • Ulrika, född 1728-04-24 i Söderköping, liksom syskonen, begraven s. å. 28/4.
 • Anna Elisabet, född 1729-07-06, död 1793-10-20 i Söderköping. Gift 1755-02-18 Broxvik med majoren Fredrik Rydingsvärd, i hans 3:e gifte, född 1721, död 1789.
 • Hedvig Ulrika, född 1730-08-24, död 1762-10-11 Marsäter. Gift 1754-10-24 på Broxvik med kaptenen, friherre Fromhold Johan Rehbinder, född 1729, död 1758.
 • Jakob Magnus, född 1731-09-05, död s. å. 6/12 i Söderköping.
 • Fredrika, född 1733-05-26, död 1740-05-19 i Söderköping.
 • Christina Eleonora, född 1736-03-01, död 1747-04-27 på Broxvik.
 • Axel Adolf, född 1738. Hovjunkare. Död 1771. Se Tab. 5
 • Carl Fredrik, född 1741-01-17, död s. å. 27/1 i Söderköping.

TAB 5

Axel Adolf, (son av Jakob, tab 4), till Marsäter i Gryts socken Östergötlands län. Född 1738-04-22 i Söderköping. Var 1759 kadett vid amiralitetskåren i Karlskrona. Hovjunkare. Död 1771-02-18 på Börrum i likan, socken Östergötlands län och begraven i Söderköping. Gift 1764-04-29 Skenäs med Ulrika Eleonora Salmoon, född 1744-07-13, död 1802-03-09 Mariehov, dotter av hovrättsrådet i Göta hovrätt Isak Salmoon, adlad Salmoon 1735-07-22, men ej introd.4, och hans 1:a fru Brita Christina Westerling.

Barn:

 • Jakob Carl Ridderborg von Block, till Broxvik i Jonsbergs socken Östergötlands län, vilken egendom han 1802 genom testamente efter sin faders morbroder, kammarherren Carl Jakob von Block, fick till fideikommiss och skulle han enligt testamentets bestämmelse kalla sig Ridderborg von Block. Född 1766-04-24 på Svensksund i Konungsunds socken Östergötlands län. Volontär vid Närkes och Värmlands regemente 1770. Förare vid änkedrottningens livregemente 1782. Fänrik därst. 1783-04-30. Löjtnant 1788-06-11. Kapten 1792-11-22. Major vid adelsfaneregementet 1795-04-07. Avsked 1802-05-06. Död ogift 1826-09-20 i Norrköping.
 • Isak Adolf (Ridderborg von Block), född 1768. Kapten. Död 1842. Se Tab. 6.
 • Christina Ulrika, född 1769-01-15 på Marsäter, död 1829-03-09. Gift med kaptenen Jakob Conrad Löthman, född 1750-06-21 Östuna, död 1807-08-25 i Drothems socken. Död 1829 i Norrköping S:t Olai förs

TAB 6

Isak Adolf Ridderborg von Block, (son av Axel Adolf, tab 5), till Broxviks fideikommiss, som han tillträdde efter broderns död. Född 1768-02-06 på Svensksund i Konungsunds socken Östergötlands län. Sergeant vid Flemmingska regementet 1785. Fänrik vid Stackelbergska, sedan Jägerhornska regementet på Sveaborg s. å. 27/9. Löjtnant därst. 1796-08-21. Kaptens avsked 1802-12-16. Död 1842-01-07 på Broxvik. Gift 1827-03-30 Örbäck med Maria Ringborg, född 1783-05-31 i Ringarums socken Östergötlands län, död 1858-10-04.

Barn:

 • Beda Sofia Ridderborg von Block, till Broxviks fideikommiss. Född 1813-08-15 i Norrköping, död 1876-02-28. Gift 1833-10-13 på nämnda egendom med kammarherren Lars Adolf Fredrik Gustaf von Röök von Block, nr 2096, född 1807, död 1884.

TAB 7

Johan, (son av Jakob de Maré, adlad Ridderborg, tab 3), född tvilling 1689-04-00. Följde sin fader vid armén i Livland 1701–1705. Page hos hertig Vilhelm av Sachsen-Gotha i Italien 1705. Volontär vid hans regemente därst. 1706. Underofficer och fänrik därst. Löjtnant 1709. Avsked 1712. Volontär vid svenska armén 1713. Löjtnant vid benderska dragonregementet 1715-06-25 (6/7). Fången 1716 efter Stralsunds uppgivande. Hemkom 1717 och placerad vid skånska tremänningskavalleriregementet s. å. 28/5. Ryttmästare vid Smålands kavalleriregemente 1718-03-06. Avsked 1719-09-30. Död hastigt 1733-08-00 (efter 8/8) på Ölsåkra9 i Moheda socken Kronobergs län och begraven i Hjortsberga kyrka Kronobergs län. Hans hustru anklagades för att genom gift hava avdagatagit mannen och förklarades visserligen genom Göta hovrätts utslag 1738-06-01 »icke med fullkomliga skäl efter lag vara övertygad att hava sin man genom verklig förgöring livet avhänt», vadan saken lämnades till framtiden, men »i anseende till andra besvärande omständigheter» dömdes hon till tre veckors fängelse vid vatten och bröd, vilken dom 1739-03-08 gillades av k. m:t.1. Gift 1727-01-009 med Anna Christina Bennersten i hennes 1:a gifte [gift 2:o med kaptenen vid Kronobergs regemente, RSO, Christoffer Laurin i hans 1:a gifte (gift 2:o med Helena Schröder, född 1699, död 1769, dotter av ägaren av Lessebo bruk Daniel Johansson Schröder och Anna Christina Erasmie), född 1698-05-13 i Törnevalla prästgård, Ög., död efter 1768], född 1708, död 1756-01-06 Strättö, dotter av tullförvaltaren i Kalmar Anders Bennersten och Sofia Hansdotter Bergman.

Barn:

 • Jakob Lorentz, född 1726. Löjtnant. Död 1789. Se Tab. 8.

TAB 8

Jakob Lorentz, (son av Johan, tab 7), född 1726-04-08. Volontär vid Kronobergs regemente 1730-12-21. Korpral därst. 1742-12-28. Rustmästare 1743-11-03. Förare 1755-05-15. Sergeant 1763-12-01. Fänriks avsked 1776-08-28. Löjtnant vid Ölands frikår. Död 1789-04-14 i Göteryds socken Kronobergs län. Gift 1757-10-19 Ödmundtorp med Ulrika Eleonora Stuart, född 1734-06-11 i Näshults socken, död 1816, dotter av majoren Alexander Stuart, och friherrinnan Elisabet Rehbinder.

Barn:

 • Johan, född 1758. Fänrik. Död 1827. Se Tab. 9
 • Anna, född 1761-01-30 i s. Ljunga socken Kronobergs län, död s. d.
 • Christina Elisabet, född 1762-04-20 i Södra Ljunga socken, död 1833-06-01. Gift med Erik Carlsson i Snärshult i Väckelsångs socken Kronobergs län, född 1760, död 1835.
 • Anna Catharina, född 1764-11-05 Skulatorp, död 1820-06-28 Slagesköp Gift 1792-02-25 i nämnda socken med Jöns Svensson i Slagesköp.
 • Alexander, född tvilling 1772. Fältväbel. Död 1829. Se Tab. 10.
 • Maria Beata, född tvilling 1772-02-04 på Skulatorp, död där 1773-08-31.

TAB 9

Johan, (son av Jakob Lorentz, tab 8), född 1758-09-11 Burhult. Fänrik. Död 1827-11-27. Gift 1791-02-21 med Märta Andersdotter i hennes 2:a gifte, född 1746-07-27, död 1822-06-29 Slagesköp

Barn:

 • Johan Emanuel, född 1791-04-20.

TAB 10

Alexander, (son av Jakob Lorentz, tab 8), född tvilling 1772-02-04 Skulatorp. Rustmästare vid konungens eget värvade regemente 1793-08-28. Sergeant därst. 1796-06-18. Fältväbel 1810-12-24. Avsked 1818-10-02. Skollärare i Södra Villie socken Malmöhus län. Död där 1829-12-27. Gift 1801-02-21 i Skabersjö socken Malmöhus län med Johanna Margareta Lundgren, död 1830-10-31.

Barn:

 • Anna Sofia, född 1799, levde 1830-03-08.
 • Jakob Lorentz, född 1802-01-10 i Malmö, död där s. å. 8/3.
 • Ulrika Eleonora, född 1805-01-20 i Malmö. Gift i S:t Petersburg.
 • Johan Christian, född 1807-05-25 i Malmö. Var 1830 konstapel vid sjöartilleriet i Karlskrona. Gardist vid 2. livgardet. Skall sedan hava rest till sjöss.
 • Petronella, född 1810-05-08 i Malmö, död där s. å. 20/8.
 • Gustava Maria, född 1817-12-12 i Malmö, död 1863-03-28 i Lund.5. Gift med5 P. Håkansson.

TAB 11

Carl, (son av Jakob De Maré, adlad Ridderborg, tab 1), till Bråddhult i Åsenhöga socken Jönköpings län. Född tvilling 1689-04-00. Volontär vid Upplands tremänningskavalleriregemente 1701. Korpral därst. 1704. Sekundkornett 1708-02-00. Löjtnant vid benderska dragonregementet 1712-01-18. Sekundryttmästare vid Smålands kavalleriregemente 1714-09-03. Premiärryttmästare därst. 1715-10-10. Major 1741-07-11. Överstelöjtnants karaktär s. å. 31/8. Överstelöjtnants indelning vid sistnämnda kavalleriregemente 1747-03-10. Överstes karaktär s. å. 12/11. RSO 1748-09-26. Avsked 1749-12-13. Död 1754-12-09 i Mogata socken Östergötlands län. Han kom från Poltava med till Bender, där han bevistade kalabaliken den 1 febr. 1713. Har skänkt en silveroblatask till Vetlanda kyrka Jönköpings län. Gift 1:o 1724-09-17 Toftenäs med Maria Elisabet Lillienberg, född 1707-08-14 Eskilstorp, död 1738-03-25 på Sunnerå i Ryssby socken Kronobergs län och begraven s. å. 5/4, dotter av assessorn Daniel Dreffling, adlad Lillienberg, och hans 2:a fru Christina Margareta Stiernklo. Gift 2:o med friherrinnan Margareta Elisabet Palmquist, född 1707, död 1743-06-01, dotter av generallöjtnanten och presidenten Magnus Palmqvist, friherre Palmqvist, och friherrinnan Ulrika Eleonora Stuart.

Barn:

 • 1. Christina Margareta, till Flenshult i Karlstorps socken Kalmar län, född 1725-12-26, död 1804-12-23 på Hovgården i Hultsjö socken Jönköpings län, sedan hon testamenterat sin kvarlåtenskap till fältväbeln Adolf Pil. Gift 1747-06-27 med kaptenen Carl de la Grange, född 1722, död 1772.
 • 1. Jakob Daniel, född 1729. Ryttmästare. Död 1771. Se Tab. 12.
 • 1. Carl Adolf, född 1730. Överstelöjtnant. Död 1789. Se Tab. 21.
 • 1. Fredrik Ulrik, till Ribbingshov i Norra Vi socken Östergötlands län, vilken egendom han och hans fru 1782 dagen före hans död stiftade till fideikommiss för hans brorson Carl Fredrik Ridderborg. Född 1732-04-17 på Sunnerå. Volontär vid Smålands kavalleriregemente 1740. Underofficer vid Rutensparres regemente 1743. Sergeant därst. 1746. Fänrik 1747-10-01. Löjtnant 1749-06-27. Löjtnant vid Östgöta infanteriregemente 1756-05-31. Kapten därst. 1757-12-31. Avsked 1759. RSO 1761-11-23. Död 1782-04-04 på Ribbingshov. Han bevistade pommerska kriget. Gift 1755 med (friherrinnan) Catharina Margareta von Schaar i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1737-08-25 i Norra Vi socken med ryttmästaren, friherre Johan Leijonhielm, född 1700, död 1747), född 1720-04-18 i Norra Vi socken, död 1792-05-06 på Ribbingshov, dotter av överstelöjtnanten (friherre) Johan von Schaar, och grevinnan Charlotta Catharina Mörner af Morlanda.
 • 1. Anna Charlotta, född 1733-06-14 på Sunneår, död 1805-01-25 i Eksjö. Gift 1752-08-23 på Sandshult i Döderhults socken Kalmar län med löjtnanten och livdrabanten Johan Pihl, född 1718 i Karlskrona, död 1769-02-16 i Stockholm.
 • 1. Maria Ulrika, född 1734-08-02 på Sunnerå, död 1773-09-27 Svanå Gift 1758-03-07 med sin styvmoders broder, majoren, friherre Fredrik Palmquist, nr 123, född 1720, död 1771.
 • 1. Hedvig Eleonora, född 1736-06-10 på Sunnerå, död ogift 1812-05-06 på Ribbingshov.
 • 1. Johan Georg, född 1738-03-19 på Sunnerå. Antagen krigstjänst 1753. Fänrik vid Jönköpings regemente 1758-09-15. Placerad vid Savolaks infanteriregemente 1763-09-21. Fänrik vid Hessensteinska regementet 1766-05-13. Löjtnants avsked 1771-02-04. Död barnlös 1790-12-05 Vada. Gift 1783-11-04 Lillaryd
 • 2. Magnus Gustaf, född 1741-06-27 i Stockholm. Volontär vid Östgöta kavalleriregemente 1762. Volontär vid Kalmar regemente 1767-09-12. Rustmästare därst. 1769-01-03. Volontär vid Sprengtportska regementet 1770-08-26. Rustmästare därst. s. å. 1/9. Furir. Död ogift 1773-08-14 i Kalmar.
 • 2. Lorentz Henrik, född 1743. Kapten. Död 1795. Se Tab. 22

TAB 12

Jakob Daniel, (son av Carl, tab 11), född 1729-01-26 Toftenäs. Ryttare vid Smålands kavalleriregemente 1737-01-00. Korpral därst. 1743-04-00. Kvartermästare 1746. Adjutant 1747-03-10. Fänrik vid livgardet 1750-03-23. Ryttmästares avsked 1755-12-10. RSO 1761-11-23. Död 1771-03-29 Hulta. Han var 1744 med på ambassaden till Ryssland. Gift 1754-10-12 på Hulta med Eva Hedvig Freidenfelt, född 1724-09-09, död 1823-11-14 Schedingsnäs, dotter av kaptenen Carl Freidenfelt, och Gertrud Helena Köhler.

Barn:

 • Carl Fredrik, född 1758. Major. Död 1807. Se Tab. 13

TAB 13

Carl Fredrik, (son av Jakob Daniel, tab 12), till Ribbingshov, som han fick till fideikommiss av sin farbroder Fredrik Ulrik och dennes fru, och vilket han 1792 efter hennes död tillträdde. Född 1758-08-01 Hulta. Volontär vid Östgöta infanteriregemente 1760. Sergeant därst. 1766-07-22. Fänrik 1779-11-16. Sekundadjutant vid livgrenadjärregementet 1785-09-27. Löjtnant därst. 1788-07-22. Kapten 1792-08-10. Majors avsked 1794-06-23. Död 1807-07-16 på sin sätesgård Sjövik i Norra Vi socken Östergötlands län. Gift 1784-11-05 i Asby kyrka Östergötlands län med Hedvig Ulrika Hvitfeldt, född 1764, död 1844-08-05 på Sjövik, dotter av hovkvartermästaren Johan Adolf Hvitfeldt och Brita Carolina Duse.

Barn:

 • Fredrik Jakob Adolf, född 1785, död s. å. 1/11.
 • Eva Catharina, född 1786-08-23. Stiftsjungfru. Död 1840-06-02 Schedingsnäs. Gift 1807-11-01 i Norra Vi kyrka med sin faders sysslings sonson, ryttmästaren Daniel Stiernclou-Lillienberg, född 1772, död 1853.
 • Hebbla Carolina, född 1788-12-07. Stiftsjungfru. Död 1838-12-24. Gift 1811-02-22 på Ribbingshov med överstelöjtnanten Fredrik Anders Reuterswärd, född 1780, död 1858.
 • Fredrika Christina, född 1798-06-21 på Ribbingshov. Stiftsjungfru. Död 1822-11-20 Källunda. Gift 1:o 1813-03-25 på Renstad i Svanhals socken Östergötlands län med kabinettskammarherren Carl Erik Skjöldebrand, från vilken hon 1816 blev skild, född 1780, död 1817. Gift 2:o 1817-08-08 i Svanhals kyrka med lagmannen Carl Gustaf Danckwardt, född 1786, död 1875.
 • Jakob Fredrik Georg, född 1802. Kammarherre. Död 1863. Se Tab. 14.

TAB 14

Jakob Fredrik Georg, (son av Carl Fredrik, tab 13), född 1802-11-10 Ribbingshov. Kadett vid Karlberg 1816-09-28 utexamen 1819-09-22. Fänrik vid 1. livgrenadjärregementet s. å. 26/10. Kammarjunkare 1829-07-04. Löjtnant vid nämnda regemente 1832-10-13. Kammarherre 1835-07-10. Kapten vid regementet 1843-04-01. Avsked ur krigstjänsten 1849-02-02. Död 1863-05-12 på Ribbingshov, vilket han innehade såsom fideikommiss. Gift 1824-09-17 Ed med Maria Magdalena Monthan, född 1807-01-03 på sistnämnda egendom, död 1868-01-23 Sjövik

Barn:

 • Elis Fredrik Edvard, född 1825-07-15, död s. å. 12/11.
 • Carl Fredrik Christoffer, född 1826. Kammarherre. Död 1907. Se Tab. 15.
 • Reinhold Daniel Ulrik, född 1827. Rådman. Död 1865. Se Tab. 17.
 • Hedvig Amalia Maria Matilda, född 1829-04-21 Vallerstad, död ogift 1916-04-29 Falla. Ägde Falla samt Stockarshult i Våxtorps socken Jönköpings län sedan 1868.
 • Eva Carolina Fredrika, född 1831-08-17 på Vallerstad, död 1917-03-20 ]] i Vimmerby. Gift 1867-11-17 på Ribbingshov med majoren Carl Johan Hammarskjöld, från vilken hon blev skild, född 1823, död 1896.
 • Magdalena Cecilia Augusta, född 1834-05-12 på Ribbingshov, död 1911-12-20 Stensgöl. Gift 1860-10-30 på Ribbingshov med kaptenen Nils Emil Tyko Stiernspetz, född 1816, död 1888. Änkefru Stiernspetz, född Ridderborg, ägde Norra Sölaryd i Våxtorps socken Jönköpings län.
 • Bror Adolf Georg, född 1836. Major. Död 1906. Se Tab. 18.
 • Ernst Ludvig Salomon, född 1840. Kapten. Död 1889. Se Tab. 19.
 • Knut Åke Torbjörn, född 1842-10-24 på Ribbingshov, död där 1845-01-29.

TAB 15

Carl Fredrik Christoffer, (son av Jakob Fredrik Georg, tab 14), född 1826-07-12 Vallerstad. Student i Lund 1847. Kameralexamen 1848 och kansliexamen 1851. Extra ordinarie kanslist i civildepartementet 1852. Tjänstg. kammarjunkare 1853. Kammarherre 1856. RVO 1882-12-01. RNO 1893-12-01. Död 1907-02-08 på Ribbingshov, vilket han innehade såsom fideikommiss. Gift 1856-04-10 Ulvåsa med Vilhelmina Christina (Mimmi) Lilliestierna, född 1829-11-17 Åstenskog, död 1922-06-15 i Linköping och begraven i Norra Vi ]], dotter av kaptenen Anders Samuel Lilliestierna, och Carolina Christina Borin.

Barn:

 • Maria Lovisa Christina, född 1857-03-03 på Skuggan å Djurgården i Stockholm. Gift 1881-06-06 i Norra Vi kyrka med häradshövdingen i Vartofta m. fl. härads domsaga i Skaraborgs län RNO, Svante Albin Brag i hans 2:a gifte (gift 1:o 1877-04-11 i Uddevalla med Cecilia Lönner, född 1843-11-22 i nämnda stad, död 1878-03-27 i Söderköping, dotter av stadsläkaren, med. doktorn Johan Carl Lönner och hans 2:a fru Cecilia Åberg), född 1834-07-26 i Lund, död 1918-01-11 i Jönköping.
 • Carl Gustaf Anders Fredrik, född 1859. Före detta kapten. Se Tab. 16.

TAB 16

Carl Gustaf Anders Fredrik, (son av Carl Fredrik Christoffer, tab 15), född 1859-06-09 på Skuggan å Djurgården vid Stockholm. Volontär vid 1. livgrenadjärregementet 1879-04-30. Mogenhetsexamen 1880-06-04. Elev vid krigsskolan s. å. 14/7. Avgången från krigsskolan 1881-06-01. Ånyo antagen s. å. 1/9. Utexamen 1882-10-27. Underlöjtnant vid nyssn. regemente s. å. 17/11. Löjtnant därst. 1891-09-11. Kapten 1902-12-19. RSO 1903-12-01. Avsked 1909-06-08. Arrenderade Ön i Tjällmo socken Östergötlands län 1888–1907 och innehar sedan faderns död Ribbingshovs fideikommiss.Död 1940-06-27 på Ribbingshof. Gift 1888-10-21 i Jakobs kyrka i Stockholm med stiftsjungfrun Anna Sofia Hedvig Aurora Klingspor, född 1859-10-21 Nybyholm, dotter av riksheraldikern Carl Arvid Klingspor, och Hedvig Ulrika Vilhelmina Lilliestråle.

Barn:

 • Hedvig Catharina Vilhelmina (Carin) Carlsdotter, född 1893-08-31 i Linköping. Gift 1914-09-12 i Norra Vi förs Östergötlands län med kaptenen på övergångsstat vid trängen, RSO, Nils Claes Gösta Sundin, född 1887-01-25
 • Hedvig Elisabet Maria (Yvonne) Carlsdotter, född 1896-08-31 på Ön. Gift 1:o 1916-08-12 i Linköping (Norra Vi förs, Östergötlands län, vb) med ryttmästaren vid Norrlands dragonregemente Arne Melinder, från vilken hon 1927-05-23 blev skild, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1927 med Karin Ljunggren), född 1890-10-22. Gift 2:o 1927-10-21 i Norra Vi kyrka, d:o förs med direktören vid straffängelset i Örebro, kaptenen i Upplands infanterireg:s reserv Carl Gustaf Odén i hans 2:a gifte, född 1876-10-26.
 • Elsa Anna Magdalena, född 1898-01-20 på ön. Gift 1919-02-28 i Linköping med löjtnanten i skånska husarregementets reserv Gustaf Teodor Bolander, född 1891-02-04.

TAB 17

Reinhold Daniel Ulrik, (son av Jakob Fredrik Georg, tab 14), född 1827-11-24 Vallerstad. Student i Lund 1846. Kameralexamen 1847. Jur. examen 1849. Vice häradshövding 1854. Rådman i Lund 1855. Död där 1865-12-25 (Lunds stadsförs, db) [SL]. Gift där 1857-08-23 med Carin Fredrika Juliana Cronsioe, född 1831-08-16 i nämnda stad, död 1915-10-01 i Göteborg (Lunds stadsförs, db), dotter av löjtnanten Carl Henrik Cronsioe och Magdalena Maria Liljevalch.

Barn:

 • Carl Georg Ulrik, född 1861-01-21 i Lund. Mogenhetsexamen 1880-06-05. Student i Lund s. å. Jur. filosofie preliminärexamen 1881-05-30. Död 1885-03-04 i ovann. stad. Ägde tillsammans med systern Södra Sölaryd i Våxtorps socken Jönköpings län.
 • Maria, född 1863-03-22 i Lund. Stiftsjungfru. Död 1919-02-13 i Ronneby (Norra Vi förs, Östergötlands län, db). Gift 1888-12-05 i Lund med bataljonsläkaren vid Bohusläns regemente, med. licentiat Claes Otto Alexander Livijn, född 1853-03-03 Kyrkeby, död 1914-01-08 i Göteborg. Fru Livijn, född Ridderborg, ägde tillsammans med modern Södra Sölaryd.

TAB 18

Bror Adolf Georg, (son av Jakob Fredrik Georg, tab 14), född 1836-03-08 Ribbingshov. Furir vid norra skånska infanteriregementet 1855-03-18. Student i Lund s. å. 25/5. Officersexamen i Kristianstad 1856-04-30. Underlöjtnant s. å. 15/7. Examen vid gymnastiska centralinstitutet 1858-03-31. E. lärare vid nämnda institut 1858-03-31–1359-04-01. T. f. lärare 1859-07-01–1861-08-01. T. f. fäktmästare och gymnastiklärare vid Lunds universitet 1861-09-25–1882-10-10. Gymnastiklärare vid Lunds högre elementarläroverk 1861-10-03–1880-02-18. Gymnastiklärare vid folkskollärarseminarium i nämnda stad 1862-09-24. Löjtnant 1864-07-05. Kapten 1876-12-22. RSO 1880-12-01. Major och bataljonschef vid Gotlands nationalbeväring 1886-09-04. Major vid Skaraborgs regemente 1888-08-29. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom major i armén 1894-03-30. Avsked ur armén 1902-03-21. Död 1906-01-29 i Linköping. Ägde Sjövik och Högmålen i Norra Vi socken Östergötlands län. Gift 1874-03-31 i Stockholm med friherrinnan Anna Fredrika Mariana Koskull, född 1847-05-14 i Karlskrona, död 1902-03-15 i Södertälje, dotter av premiärlöjtnanten, friherre Ivar Otto Herman Koskull, och hans 1:a fru, friherrinnan Anna Sofia Viktoria Banér.

Barn:

 • Anna Magdalena Sofia, född 1874-12-31 i Lund, död ogift 1900-06-25 i Malmö.
 • Märta, född 1876-02-10 i Lund.
 • Sven Georg Otto, född 1877-12-02 i Lund. Gick i engelsk krigstjänst och deltog i boerkriget. Löjtnant vid 1. gardesdragonregementet 1900-10-03. Adjutant hos general Monro 1902–1904. Adjutant vid nämnda regemente 1906–1909. Ryttmästare och skvadronchef vid Lancashirehusarregementet 1914. Avsked 1916. EngFM. RÖFrJO. Död 1937-12-04 i Tranås (db 67) och begraven i Norra Vi, Östergötlands län.
 • Nils Adolf Jakob, född 1883-08-05 i Kristianstad. Mogenhetsexamen 1902-03-14. Jur. preliminärexamen 1903-04-20. Reservofficersexamen 1905-08-00. Underlöjtnant i 1. livgrenadjarregementets reserv s. å. 15/12. Död ogift 1906-12-14 i Stockholm.

TAB 19

Ernst Ludvig Salomon, (son av Jakob Fredrik Georg, tab 14), född 1840-05-13 på Ribbingshov. Kadett vid Karlberg 1856-06-16. Utexamen 1864-12-28. Underlöjtnant vid 1. livgrenadjärregementet 1865-01-17. Löjtnant 1872-04-05. Kapten 1883-10-05. RSO 1888-12-01. Död 1889-04-24 i Linköping. Ägde en tid Framnäs i Västra Eneby socken Östergötlands län. Gift 1875-07-09 i Stora Åby prästgård Östergötlands län med Sofia Matilda Laura Gabriella Schenström, född 1854-09-21 i Stockholm, dotter av kyrkoherden Johan Gabriel Schenström och Erika Johanna Maria Boström.

Barn:

 • Ludvig Fredrik Gabriel, född 1876. Kontorschef. Se Tab. 20.
 • Ernst Erik Mauritz, född 1878-09-23 på Framnäs, Västra Eneby förs, Östergötlands län, liksom syskonen. Köpman i Stockholm. Gift där 1917-06-21 med Elsa Maria Larsson, född 1894-07-26
 • Elsa Laura Maria, född 1882-09-14. Stiftsjungfru. Död 1884-04-05 på Framnäs.
 • En dotter dödfödd 1886-08-04.
 • Ellen Laura Maria, född 1888-01-30. Stiftsjungfru. Gift 1908-07-05 i Linköping, domk. förs med redaktören Henrik Schönbeck, född 1874-08-16 i Hälsingborg, död 1934-03-18 å Söderby i Salems förs.

TAB 20

Ludvig Fredrik Gabriel, (son av Ernst Ludvig Salomon. tab 19), född 1876-05-07 Framnäs. Kassör vid Altens kopparverk i Finnmarken i Norge 1896-09-05. Kamrer vid ryska gummifabriksaktiebolag i Malmö 1899. Direktör därst. 1928. Gift 1922-12-14 i Skabersjö socken Malmöhus län med Charlotta Amalia Malmborg, född 1888-08-10 i Malmö, dotter av överkonduktören Hans Pålsson Malmberg och Kerstin Jönsson.

Barn:

 • Stina

TAB 21

Carl Adolf, (son av Carl, tab 11), född 1730-07-03 Sunnerå. Hantlangare vid artilleriet i Landskrona 1737-06-26. Korpral vid Smålands kavalleriregemente 1747-12-15. Kornett därst. 1749-06-06. Löjtnant 1752-10-30. Ryttmästare 1760-10-07. RSO 1767-11-23. Major 1774-02-23. Överstelöjtnants karaktär 1777-06-06. Avsked 1778-12-17. Död 1789-12-11 Örsholm. Gift 1:o 1754-10-20 Torarp med Catharina Printzensköld, född 1721-04-12 på Prinsnäs i Sandsjö socken Jönköpings län, död 1773-09-02 Merhult, dotter av ryttmästaren Carl Printzensköld, och friherrinnan Eva Eleonora Roos. Gift 2:o 1778-11-08 på Os bruk i Gällaryds socken Jönköpings län med sin kusin Magdalena Margareta Silfversparre, född 1748-08-02 på Os, död där 1802-02-13, dotter av hovjägmästaren Lars Johan Silfversparre, och hans 2:a fru Amalia Ulrika Lillienberg.

Barn:

 • 1. Carolina Eleonora, född 1755-07-13 på Torarp, död 1789-04-20 Nordanskog. Gift 1778-06-20 med sin kusin, överjägmästaren Per Markus Mannerstedt, i hans 1:a gifte, född 1746, död 1807.
 • 1. Maria Elisabet, född 1756-05-24 Holmesberg, död s. å. 30/5.
 • 1. Anna Ulrika, född 1757-12-09 på Holmesberg, död ogift 1816-04-29 i Eksjö.
 • 1. Carin, född 1760-10-26 på Holmesberg, död 1815-11-19 på ryttmästarbostället Blockenstad i Ekeby socken Östergötlands län. Gift 1:o 1781-04-22 i Stockholm med statsrådet Gudmund Göran Adlerbeth, friherre Adlerbeth, från vilken hon 1792-06-13 blev skild, född 1751, död 1818. Gift 2:o 1792-07-10 Traneryd med majoren Fredrik Lagercrantz, född 1765, död 1822.
 • 1. Marta Jakobina, född 1763-06-28 på Holmesberg, död 1820-06-30 i Växjö. Gift 1788-10-24 på Örsholm med överstelöjtnanten Bengt Gustaf von Castanie, i hans 3:e gifte, född 1720, död 1799.
 • 1. Christina Johanna, född 1766-07-12 på Merhult, död 1779-08-28.
 • 2. Maria Amalia, född 1780-06-26 Forssa, död 1852-04-07. Gift 1799-09-23 på Gällared med ryttmästaren, friherre Claes Erik Rappe, född 1756, död 1836.

TAB 22

Lorentz Henrik, (son av Carl, tab 11), född 1743-07-01 på Farsta säteri i Ytterjärna socken Stockholms län. Volontär vid Östgöta kavalleriregemente 1762-01-02. Korpral därst. 1763-09-18. Kvartermästare 1767-12-09. Styckjunkare vid artilleriet 1773-01-20. Adjutant vid artilleriet på Gotland s. å. 22/4. Underlöjtnant vid artilleriet i Stockholm s. å. 21/6. Löjtnant vid Tavastehus läns regemente 1780-04-12. Kapten därst. 1785-12-17. Kapten vid livgrenadjärregementet. Avsked 1792-08-10. Död 1795-01-07. Gift 1783-02-09 Lemshaga, efter k. tillstånd5 1782-12-09, med sin kusin, friherrinnan Fredrika Ulrika Margareta Pfeiff, född 1741-12-31 Vretaberg, död 1815-02-09 Ruotsila

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1783. Kapten. Död 1822. Se Tab. 23

TAB 23

Carl Gustaf, (son av Lorentz Henrik, tab 22), till Ruotsila i Pälkäne socken, Finland. Född 1783-12-20 Patala Student i Åbo 1799-02-00. Auskultant i Åbo hovrätt 1801-12-20. Rustmästare vid Jägerhornska regementet 1804-08-29. Sergeant därst. s. å. 1/10. Fänrik s. å. 20/12. Fänrik vid konungens eget värvade regemente 1810-06-19. Löjtnant vid södra skånska infanteriregementet 1813-02-23. Kaptens avsked 1815-01-17. Överflyttade till Finland och bosatte sig på Ruotsila. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-01-30 under nr 99 bland adelsmän. Död 1822-01-03 på Ruotsila genom olyckshändelse. Gift 1815-11-02 på Lemmettylä i Luopiois kapellsocken med Anna Catharina Wallenius, född 1786-11-26 i Mäntsälä socken, död 1858-01-21, dotter av kyrkoherden Isak Wallenius och Maria Borgström.

Barn:

 • Carl Isak, född 1816. Sockenadjunkt. Död 1862. Se Tab. 24
 • Maria Fredrika, född 1818-01-09 på Ruotsila, död ogift 1898-03-10 i Pälkäne socken.
 • Charlotta Lovisa Emilia, född 1819-10-17 på Ruotsila, död 1900-04-01 Danila Gift 1843-07-27 med ägodelningsrättssekreteraren, godsägaren Herman Emanuel Waldén, död 1871.
 • Anna Livia Sofia, född 1821-12-06 på Ruotsila, död ogift 1887-11-25.

TAB 24

Carl Isak (son av Carl Gustaf, tab 23), född 1816-08-19 i Pälkäne socken. Student i Helsingfors 1842-06-20. Prästvigd i Åbo 1846-12-17 till sockenadjunktssubstitut i Ikalis. Kapellansadjunkt i Isojoki 1848. Tjänsteårs- och interimspredikant i Vemo 1851-11-19. Kapellansadjunkt i Kökar 1854. Kapellanssubstitut i Vichtis. Sockenadjunkt i Hvittis 1857-03-11. Död där 1862-10-14. Gift 1858-05-13 med Carolina Gustava Forsström i hennes 1:a gifte (gift 2:o med bokbindaren H. Gift Koskinen), född 1833-09-13. Död 1918-04-26, av misstag skjuten under frihetskriget i närheten av gården Tanila i Pälkäne socken, dotter av smeden Anders Johan Forsström och Maria Helena Ahlgren.

Barn:

 • Carl Elis Eugen, född 1858-08-18 i Pälkäne socken. Student i Helsingfors 1880-06-09. Elev vid Evois forstinstitut 1884. Utexamen som forstkonduktör 1886-06-12. Forstuppsyningsman i Hyrynsalmi revir 1891-05-28. Forstmästare i Paltamo revir 1897-11-08. Avsked 1900-05-08. Sedan lantbrukare. Ägde Tanila i Pälkäne socken, vilket han sålde några år före sin död. Död 1926-12-06 i Pälkäne socken och utdog med honom den i Finland immatrikulerade ätten. Gift 1:o 1890-01-14 i Kangasala socken med Alma Josefina Pomoell, född 1865-05-14 i sistnämnda socken, död 1909-11-23 på Tanila, dotter av vice pastorn Vilhelm Pomoell och Emma Catharina Christina Bergroth. Gift 2:o 1911-12-20 i Tyrvis socken med Olga Maria Henriksson, född 1883-01-20 i Tammerfors. Diakonissa, dotter av fabriksarbetaren Albinus Henriksson och Amanda N. N.

TAB 25

Scheibeska ättegrenen

Hans Scheibe, till Kefrenach och Schöneburg. Pfalzgrevens av Zweibrücken amtman över Birlebach och Cron-Weissenburg i Nedre Elsass. Gift 1600 med Apollonia Wulff.

Barn:

 • Vendel Hansson Scheibe, född 1601. Inkom 1635 till Sverige. Fogde och befallningsman över Stegeborgs län med Östra Husby och Häradshammars snr (allt i Ög.) 1644, men från 1655 endast i östkinds härad. Var 1649 pfalzgrevens slottsfogde på Skenäs och befallningsman på Bråborg och Rånö. Avsked 1665. Död 1677 på sin gård Österrum i Mogata socken Östergötlands län samt begraven i Mogata kyrka. Gift med Christina Henriksdotter.

Barn:

 • Vendel Vendelsson Scheibe Student i Uppsala2 1662-11-04. Notarie i Norrköping 1666–16727. Sedan kronobefallningsman på Öland. Gift 1666-09-26 i Norrköping med Agneta Larsdotter, dotter av borgmästaren i nämnda stad Lars Henriksson (Stockenström) och Malin N. N. [7]

Barn:

 • Henrik Scheibe, adlad Ridderborg, född omkr. 1673. Kom i tjänst 1695 vid garnisonsregementet i Göteborg. Fältväbel därst. Löjtnant vid Västgöta tremänningsinfanteriregemente 1700-08-31. Kapten därst. 1703-07-15. Drabant hos konung Carl XII s. å. 4/9. Adlad 1704-02-11 tillika med sin svärfader, ryttmästaren Jakob de Maré (ätten introd. 1719 under nr 1428). Stupade 1708-07-04 i slaget vid Holovzin. Gift 1700-02-15 med sin kusins dotter Catharina Helena Ridderborg i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1709 med majoren Johan Pihl, adlad Pihlhielm, född 1687, död 1758), född 1681, död 1751-04-04 i Drothems socken Östergötlands län, dotter av ryttmästaren Jakob De Maré, adlad Ridderborg (se tab 1) och Anna Laurin.

Barn:

TAB 26

Jakob (son av Henrik Scheibe, adlad Ridderborg, tab 25), född 1703-11-12. Volontär vid Horns infanteriregemente 1720. Förare därst. 1722. Korpral vid Smålands kavalleriregemente 1729. Kvartermästares karaktär 1735. Kornetts avsked 1747. Död 1785-07-07 Hagby och begraven s. å. 11/7. Gift med Charlotta Amalia Ostermeijer, född 1711, död 1773-12-12 på Hagby, dotter av med. doktor Josef Ostermeijer och Anna Maria Musaeus (vilken 1721 gifte om sig med ögonläkaren Bernhard Hvitfeldt).8

Barn:

 • Adolf Lorentz, född 1740-01-21 Torsbo. Volontär vid Östgöta infanteriregemente 1757. Rustmästare därst. 1760. Förare 1761-05-12. Fänrik 1779-11-16. Sekundadjutant 1788-07-22. Död barnlös 1790-07-01. Gift 1783-09-26 i Lunds prästgård Östergötlands län med Anna Rebecka Boræus i hennes 1:a gifte [gift 2:o 1796-07-01 med komministern i S:t Lars församl. av Linköpings stift Nils Gustaf Hammarqvist, född 1761-11-23 i Söderköping, död 1806-05-04 i S:t Lars. Gift 3:o 1807-10-22 med prosten och kyrkoherden i Ingatorps och Bellö församl:s pastorat av nämnda stift Johan Apelberger i hans 2:a gifte (gift 1:o 1796-03-22 med Brita Johanna Rystedt, född 1765, död 1804-02-23. Gift 3:o 1830-11-30 med Anna Lovisa Löwenadler, född 1785-06-03 i Ingatorps socken, Jönk., död 1854-05-02 på L:a Broarp i Höreda socken, Jönk., och begraven i Ingatorp, dotter av ryttmästaren Johan Carl Kjellman, av österrikiska kejsaren adlad von Löwenadler, och hans 2:a fru Christina Eufrosyne Pauli), född 1760-08-22 i Kimstads socken, Ög., död 1845-12-15 på sin gård Häljarp i Ingatorps socken], född 1762-09-09, död 1828-11-02 i Ingatorps prästgård, dotter av kyrkoherden i Sunds pastorat av Linköpings stift Lars Boræus och Sara Margareta Juringius.
 • Catharina Ulrika, född 1742, död 1788-08-05 i Karlskrona. Gift 1:o 1765-11-05 i Nävelsjö socken Jönköpings län med fältväbeln Anders Magnus von Gertten. Gift 2:o 1782-10-22 i Karlskrona med murarmästaren därst. Nils Östberg.
 • Carl Christoffer, född 1743. Bataljonsadjutant. Död 1826. Se Tab. 27.
 • Jakob Casper, född 1745. Furir. Död 1789. Se Tab. 28
 • Fredrik Filip, född 1749. Fänrik. Död 1806. Se Tab. 29

TAB 27

Carl Christoffer (son av Jakob, tab 26), född 1743-04-12 Rågsjö. Volontär vid i Kalmar regemente 1757-09-13. Furir därst. 1763-09-15. Förare 1767-09-14. Sergeant vid Södermanlands regemente 1771-12-20. Bataljonsadjutant därst. Avsked 1794-12-01. Död 1826-02-11 i Västra Stenby socken Östergötlands län och slöt Scheibeska ättegrenen på svärdssidan. Gift 1770-03-04 med Sara Catharina (enl. bouppt. Catharina Sofia) Mollin, död 1827-05-18 på Södra Freberga i Västra Stenby socken.

Barn:

 • Jakob Anders, född 1770-06-02 Dövestad, död där 1771-04-20.
 • Charlotta Catharina, född 1772-03-18 på Dövestad, död ogift 1844-04-20 Björndalen
 • Hedvig Sofia, född 1775-04-15 på Viby i Fors socken Södermanlands län, död 1827-06-01. Gift 1820-11-19 med bokhållaren Claes Adam de Bade.
 • Ulrika Fredrika, född 1777-11-26 i Härads socken Södermanlands län, levde ogift 1827-05-18.
 • Carl Adolf, född 1780-01-21 Rosöga Volontär vid Södermanlands regemente 1784-06-21. Rustmästare därst. 1795-12-10. Förare 1804-06-15. Sergeant 1805-05-31. Död ogift 1810-01-15 i Toresunds socken Södermanlands län genom vådlig händelse.

TAB 28

Jakob Casper (son av Jakob, tab 26), född 1745. Volontär vid Kalmar regemente 1762-04-08. Rustmästare därst. 1767-09-14. Furirs karaktär 1774-10-03. Avförd ur rullorna vid generalmönstringen 1778. Furir vid Ölands frikår 1789. Död s. å. 17/11 i Högsrums socken Kalmar län. Gift 1773-06-24 Sörby med Anna Maria Reselius, född 1752-02-23 i Gärdslösa komministergård, död 1816, dotter av komministern Olof Reselius och Magdalena Rossander.

Barn:

 • Ulrika Christina, född 1773-06-28 på Sörby, död s. å. 4/12.
 • Catharina Helena, född 1774-09-02 på Sörby, levde ogift 1799 i Repplinge socken Kalmar län.
 • Jakob Gabriel, född 1776-11-25 Ormöga, levde ogift 1799, men var död 1815.
 • Carl Gustaf, född 1778-12-11 på Ormöga, död s. å. 14/12.
 • Axel Adolf, född 1780-01-26 på Ormöga, död s. å. 20/4.
 • Maria Sofia, född 1781-04-27 på Ormöga, död ogift 1859-06-10 i Kalmar.
 • Charlotta Amalia, född 1783-12-13, död 1784-01-21 i Torsås socken Kalmar län.
 • Anna Christina, född 1785-01-12 Bergkvara, död s. å. 10/5.
 • Malena Christina, född 1788-09-28, levde ogift 1833.

TAB 29

Fredrik Filip (son av Jakob, tab 26), född 1749-07-12 Stengård. Fänrik vid Ölands frikår. Död 1806-01-11 Sättra. Gift med Hedvig Charlotta Queckfeldt, född 1746-01-10 Slätthult, död 1812-02-15 på Sättra, dotter av majoren Gustaf Johan Queckfeldt, och Hedvig Eleonora Stiernspetz.

Barn:

 • Maria Christina, född 1778-06-19 Hagby d.
 • Lovisa, född tvilling 1783-03-08 på Hagby, död s. d.
 • Gustava, född tvilling 1783-03-08 på Hagby, död s. d.
 • Charlotta Eleonora, född 1784-07-01 på Hagby. Gift 1813-07-06 på Sättra med torparen Magnus Rosberg.

Källor

1At (So.). 2Um. 3Hm. 4SK. 5At (P.). 6Wä. 7Öä 13, s. 235. 8Sön. 9Medd. av P. Gift Vejde, Växjö.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.