:

Fitinghoff nr 220

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Fitinghoff nr 220

Natural. 1634, introd. s. å.

Ätten, som tagit sitt namn av stamslottet Vietinghof vid Essen, var känd i Westfalen redan på 1300-talet. Därifrån skall en gren hava kommit till Östersjöprovinserna, där den vann inträde på livländska riddarhuset under nr 27, på estländska under nr 9 och på öselska under nr 103, samt delade sig i flera stamhus. Den fortlever ännu talrikt därstädes samt i Tyskland. En gren, von Vietinghoff genannt Scheel, upphöjdes i danskt friherrestånd 1680-03-12 och intogs å kurländska riddarhuset under nr 193, men är utgången. Av släkten hava ett par medlemmar varit herrmästare. Sambandet mellan de två grenar, som introducerats på svenska riddarhuset, har icke kunnat utredas. Från en broder till löjtnanten Johan von Vietinghoff, död 1707 (Tab. 2), majoren Fredrik von Vietinghoff, som tillhörde den i Sverige naturaliserade Sandelska ättegrenen, härstamma ännu fortlevande grenar i östersjöprovinserna, Ryssland och Tyskland.

TAB 1

Conrad von Vietinghoff, till Jürs på Ösel. Gift med N. N. von Zöge.

Barn:

 • Johan von Vietinghoff, natural. Fitinghoff, till Stora Djulö i Stora Malms socken, Broby i Bettna socken och Vegersberg i Floda socken, alla i Södermanlands län. Född 15891 (1580?) på sin fädernegård Jürs. Gick 1613 i svensk krigstjänst. Fänrik vid Södermanlands regemente 16241. Kapten därst. 1630. Major 1633. Natural. svensk adelsman på sin ätts vägnar 1634 (introd. under nr 220). Överstelöjtnant 1642-06-28. Var kommendant i Wollin 16451 och hade sedan 13/9 s. å. inseende över garnisonen i Kammin1 i Pommern. Överste för nämnda regemente 1647. Avsked 1656-05-10. Häradshövding i Sköllersta, Kumla och Askers härader i Närke 1669-02-10. Generalmajor 1674-03-06. Kommendant över skansarna i Södermanland1 1677-06-10, »om han ansåg sig hava nödiga krafter dertill». Död 1685-05-25 på Broby och begraven i Bettna kyrka. 'Han fick vid avskedstagandet det utmärkta lovordet att han tjänt såsom en tapper officer och ärlig soldat.'. Gift 1:o 1630 (1627?) med Christina Ryning, död 1656-06-00, dotter av ståthållaren Erik Nilsson Ryning, och Anna Lilliehöök (af Fårdala, nr 1). Gift 2:o med Brita Dufva i Västergötland, dotter av landshövdingen Johan Bengtsson Dufva i Västergötland, nr 183, och Catharina Rosenbielke. Gift 3:o 1657-08-11 på Djulö med friherrinnan Gertrud von der Linde, död 1701-03-11, dotter av assessorn Jakob von der Linde, friherre von der Linde, och Karin Gyllenhorn.

Barn:

 • 1. Sofia. Död 1680. Gift med ryttmästaren Peter Skog, adlad Skogh, född 1616.
 • 1. Erik. Student i Uppsala2 1638-08-31 och i Greifswald7 1645-04-18. Var 1648-09-01–16511 fänrik vid Södermanlands regemente. Hovjunkare. Död ogift 1655-07-29 och begraven i Bettna kyrka, där hans vapen uppsattes.
 • 1. Joakim. Löjtnant vid Södermanlands regemente 1680-08-18. Död ogift 1684-05-25 i St. Malms kaplansgård, Södermanlands län, ihjälstucken av kyrkoherdens son därst.1
 • 2. Catharina Maria, död 1706 och begraven s. å. 10/11 i Kalmar. Hon ärvde Marsäter i Gryts socken, Östergötlands län efter modern. Gift 1671 med generallöjtnanten och landshövdingen, friherre Reinhold Rehbinder, i hans 1:a gifte, född 164(3), död 1709.
 • 3. Anna Christina, död 1742-08-15 Bärby och begraven s. å. 23/9, i Vänge kyrka. Gift 1:o 1679-12-12 med kaptenen vid livgardet Gustaf Johan Stormcrantz, av en 1647 adlad, men ej introd. ätt3, född 1651-06-03, död 1693-08-21 i Stockholm och begraven i Lofö kyrka, Stockholms län. Gift 2:o med löjtnanten Johan Fredrik von Friesendorff, friherre von Friesendorff, född 1657, död 1725.
 • 3. Erik Göran, friherre Fitinghoff, född 1661, död 1736. Se friherrl. ätten Fitinghoff.
 • 3. Johan Mauritz, född tvilling 1661-07-01 på Broby. Student i Uppsala2 1676-03-01. Furir vid livgardet 1680-02-00. Fänrik därst.4 s. å. 18/8. Löjtnant 1681-07-01, död 1690-07-31 i Stockholm, blott tolv dagar efter sitt bröllop och begraven i Bettna kyrka. Gift 1690-07-19, Krusenberg med Anna Christina Gyllenanckar, död 1708-11-25 på Väsby vid Torshälla, dotter av landshövdingen Gabriel Gyllenanckar, och Maria Sparre af Rossvik.
 • 3. Gustaf Henrik, född 1664-11-09, död 1665-02-18 och begraven i Bettna kyrka
 • 3. Magdalena Catharina, död 1735-10-16 på Stora Djulö.8. Gift med ryttmästaren friherre Gustaf Duwall.

TAB 2

Sandelska ättegrenen.

 • Christoph von Vietinghoff (översiktstab. 1), till Sandel och Pechel i Pyha socken på Ösel. Levde 1504. Gift 1:o med N. N. von Wedberg. Gift 2:o med N. N. von Tödven till Ringen. Gift 3:o med Judit von Moellern[9].

Barn:

 • Johan Klaus, till Sandel och Pechel. Gift 1:o med Elisabet Dorotea von Üxkull, av huset Peude. Gift 2:o med Catharina von Üxkull[9].

Barn:

 • Otto, till Sandel, Parrametz och Kaubemois. Lantråd. Överste i svensk tjänst. Levde 1572. Gift med Agneta von Meecks, av huset Suick [9].

Barn:

 • Klaus, till Sandel och Kaubemois. Lantråd. Levde 1596. Gift med Gertrud von Üxkull, av huset Saxamois [9].

Barn:

 • Otto, till Sandel, Kaubemois och Lodenhof. Levde 1631 och var lantråd på Ösel. I hans tid blev ätten introd. genom generalmajoren Johan Fitinghoff, se Tab. 1. Gift med Magdalena von Howen, av huset Koik, dotter av slottshauptmannen på Ehrenburg Gerhard von Howen och Magdalena Berg från Karmel.

Barn:

 • Johan, till Hauküll, Kukemois, Lodenhof och Töllist9 på Ösel. Löjtnant. Lantråd på Ösel. Död 1707 i Stockholm 'strax efter slutet av processen om reduktionen av livländska godsen'. Själaringning efter honom 1709-01-12 i Pyha kyrka. Gift 1:o med Elisabet Lode, död 16849, dotter av lantrådet Georg Lode. Gift 2:o 1685-03-05 med Christina Igelström, död 1689-11-02 i Pyha socken5, dotter av kammarassistensrådet och översten Harald Bengtsson, adlad Igelström.

Barn:

 • 1. Otto Georg Fitinghoff. Fänrik vid O. R. Taubes bataljon i Dorpat 1683. Löjtnant därst. 1685. Sekundryttmästare vid v. d. Pahlens kavalleriregemente 1689. Kapten vid Österbottens regemente 1691-04-27. Kapten vid Kalmar regemente 1693-12-31. Avsked 1703-10-23. Livdrabant 1708. Död 1721-05-06 i Moskva under rysk fångenskap efter slaget vid Poltava. Gift 1690-03-16 i Stockholm med Anna Dorotea Lagerstierna, född 1662, död 1742-05-11 i Kristvalla socken, Kalmar län, dotter av hovintendenten Johan Herman Winecker, adlad Lagerstierna, och hans 2:a fru Maria Elisabet Vult.

Barn:

 • Johan Herman, född 1691. Fältväbel vid Kalmar regemente. Fänrik vid bergsregementet 1708-06-03. Fången s. å. 17/11 vid Baturin och var ännu 1719 kvar i fångenskapen. Uppgives hava gått i rysk tjänst efter fredsslutet 1722.
 • Otto Fredrik, född 1692. Lantråd. Död 1777. Se Tab. 3.
 • Gustaf Reinhold, född 1694. Volontär vid Kalmar regemente. Sekundfänrik därst. 1711-07-07. Död ogift s. å. på örlogsflottan.
 • Bleckert, född tvilling 1696, död 1697 på Skårebo i Kristvalla socken, Kalmar län och begraven s. å. 16/3.
 • Maria Elisabet, född tvilling 1696, död 1766-03-10 Körningshven Gift 1713-08-23 på Årtebäck i Förlösa socken, Kalmar län med kaptenen vid bergsregementet Peter Ahlgrund, död före 1743.
 • Bleckert, född 1700. Fänrik. Död 1743. Se Tab. 4
 • Carl Samuel, född 1702. Löjtnant. Död 1764. Se Tab. 5
 • Renata Catharina, född 1704-12-09, Figgetorp Gift 1729-02-25 på Figgetorp med sin moders kusin, överstelöjtnanten Elias Julius Lilliesvärd, född 1685, död 1769.

TAB 3

Otto Fredrik, (son av Otto Georg Fitinghoff, Tab. 2), till Sandel och Töllist. Född 1692 i Riga. Volontär vid Zeedtz' bergsbataljon 1709. Underofficer därst. 1710. Fänrik vid Kalmar regemente 1711-07-07. Konfirm. fullm. 1717-04-05. Löjtnant därst. s. å. 22/7. Konfirm. fullm. s. å. 1/8. Avsked 1723-08-26. Livdrabant 1726-06-29. Ryttmästares avsked 1736-11-05. Flyttade över till Livland och blev där ritterschaftshauptmann och lantråd. Död 1777-07-07 på Töllist5. Gift med Barbara Sofia von Aderkas, död 1787-12-00 i Pyha socken5.

Barn:

 • Sofia Ottiliana, född5 1741-09-02.
 • Anna Christina Renata, född5 1742-09-11
 • Otto Magnus, född 1744. Major i rysk tjänst. Död 1777-07-07[5].
 • Lorentz Gustaf, född 1746.
 • Johan Georg Fredrik, född 1753-10-29, död s. å. 10/11[5].

TAB 4

Bleckert, (son av Otto Georg Fitinghoff, Tab. 2), till Dansbo i Dörby socken, Kalmar län. Född 1700. Förare vid Kalmar regemente 1716. Sergeant därst. 1718. Fänrik s. å. 26/6. Avsked 1719-09-30. Exspektant vid nämnda regemente 1723. Premiärfänrik därst. 1733-10-15. Död 1743-03-13 och begraven 18/3 i Dörby socken. Gift 1734-07-25 på Dansbo med Hedvig Maria Boije af Gennäs i hennes 2:a gifte (gift 1:o med majoren Christian Jakob von Leitzman, död 1731 på Dansbo)6, född 1702-06-16 Adlerskog, död 1740-04-30 Lidhem, dotter av översten Christer Boije af Gennäs, och hans 1:a fru Christina Gyllenadler.

Barn:

 • Ulrika Elisabet, döpt 1736-12-08 på Dansbo, död 1765-07-02. Gift 1755-08-26 Kopparbo med sin kusin, kaptenen Carl Otto Fitinghoff i hans 1:a gifte, född 1730, död 1773.
 • Anna Lovisa, döpt 1739-01-23 på Dansbo, död 1753-06-20.

TAB 5

Carl Samuel, (son av Otto Georg Fitinghoff, Tab. 2), född 1702. Sergeant vid Kalmar regemente. Furir därst. Fältväbel4 1726-03-16. Regementsadjutant4 1742-01-13. Löjtnant. Död 1764-12-26 Maltebo. Gift 1729-10-12 i Frostensmåla i Långasjö socken, Kronobergs län med Anna Margareta Gärffelt i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1725-12-28 Gåsamåla, med fänriken vid Smålands tremänningsinfanteriregemente Johan Obberius, född 1689 i Jönköping, död 1727-03-19 på Frostensmåla)6, född 1707-11-05 i Frostensmåla, död 1750-08-01 på Kopparbo, dotter av kaptenen Johan Carl Gärffelt, och Anna Catharina Schenfelt.

Barn:

 • Carl Otto, född 1730. Kaptenlöjtnant. Död 1773. Se Tab. 6.
 • Anna Dorotea, född 1731 på Gåsamåla och döpt s. å. 3/12, död 1796-04-21 i Älgerum i Mönsterås socken, Kalmar län. Gift 1:o 1752-11-25 på Kopparbo med adjutanten vid Kalmar regemente Sven Fredrik Norling, född 1719, död 1757-05-14 i Slättingebygd. Gift 2:o 1762-04-24 med konstapeln vid amiralitetet Lars Donner.
 • Maria Catharina, född 1734-05-24 Friggetorp. Gift 1761-03-25 på Kopparbo med kaptenen, friherre Johan Gabriel Grönhagen, i hans 2:a gifte, född 1712, död 1774.
 • Beata Renata, född 1736-03-15 på Figgetorp, död 1781-10-16. Gift 1772-11-20 med kyrkoherden i Vissefjärda pastorat av Kalmar stift, kontraktsprosten i Södra Möre kontrakt Daniel Montelius i hans 2:a gifte (gift 1:o 1768 med Botilla von Rajalin, född 1739-01-11, död 1771-11-19 i Kristvalla prästgård, dotter av vice amiralen Tomas Johansson Rajalin, adlad von Rajalin, och hans 2:a fru Maria Brigitta Fust. Gift 3:o med Johanna Charlotta Catonius, död 1812-09-20 i Kalmar, dotter av prosten och kyrkoherden i Ryssby pastorat av Kalmar stift Erik Calonius och Anna Elisabet Hjelmgren), född 1739 i Ryssby socken, död 1810-02-07 i Vissefjärda prästgård [Hm].
 • Gustaf Reinhold, född 1739-09-02, på Friggetorp, död där 1740-08-06.
 • Gustaf Fredrik, född 1742. Kapten. Död 1791. Se Tab. 14
 • Eva Lovisa, född 1746-04-17 på Kopparbo, död ogift 1814-06-01 i Kristvalla prästgård.

TAB 6

Carl Otto, (son av Carl Samuel, Tab. 5), till Dansbo i Dörby socken, Kalmar län. Född 1730-09-21. Volontär vid generallöjtnant Bousquets (sedan prins Gustafs) regemente 1744-04-13. Furir därst. s. å. 8/8. Förare 1746-04-14. Sergeant 1748-03-10. Sergeant vid Kalmar regemente 1749-11-15. Fänrik därst. 1750-09-19. Löjtnant 1762-05-26. Stabskapten 1770-02-26. Kaptenlöjtnant4 1771-08-28. RSO 1772-05-28. Död 1773-06-25 i Kalmar och begraven s. å. 27/5 i Dörby kyrka. Gift 1:o 1755-08-26 Kopparbo med sin kusin Ulrika Elisabet Fitinghoff, döpt 1736-12-08 på Dansbo, död 1765-07-02, dotter av fänriken Bleckert Fitinghoff och Hedvig Maria Boije af Gennäs. Gift 2:o 1769-03-07 på Ljungbyholm i Ljungby socken, Kalmar län med friherrinnan Elisabet Catharina Margareta Hummerhielm i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1776-11-05 på Dansbo med översten, friherre Johan Magnus Lilliesvärd, i hans 1:a gifte, född 1739, död 1794), född 1743-08-03 i Askeby socken, Östergötlands län, död 1782-09-04 på Dansbo, dotter av ryttmästaren, friherre Nils Hummerhielm, och Maria Christina Gripenwaldt.

Barn:

 • 1. Otto Christer, född 1758-07-02 på Dansbo, död där s. å.
 • 1. Carl Bleckert, född 1764-11-22 på Dansbo, död där 1766-05-07.
 • 2. Inga Margareta, född 1770-10-27 på Dansbo. Gift 1786-05-09 med löjtnanten Johan Carl Silfversparre, född 1745, död 1827.
 • 2. Otto Magnus, född 1772. Major. Död 1829. Se Tab. 7

TAB 7

Otto Magnus, (son av Carl Otto, Tab. 6), född 1772-01-21 Dansbo. Volontär vid Kalmar regemente4 1773-10-31. Underofficer därst.4 1775. Underlöjtnant vid artilleriet i Malmö 1778-03-13. Artilleriexamen s. å. och 17934. Löjtnant vid nämnda artilleri 1789-05-13. Transp. till artilleriet i Jönköping4 1793. Kapten vid Göta artilleriregemente 1794-01-31. Avsked 1799-03-04. Kapten vid Älvsborgs lantvärnsbrigad4 1808-04-21. Brigad adjutant därst.4 s. å. 1/6. Major och chef för Västgötadals 1. lantvärnsbataljon s. å. 5/9. Gränstullinspektor vid bevakningen mot Norge i Värmland och Älvsborgs läns 2. tulldistrikt 1825. Död 1829-11-26 i Åmål. Gift 1:o 1797-06-24 med Edla Christina Berg, född 1780, död 1821-07-01, dotter av bruksägaren Per Andreas Berg och Anna Helena Ranström. Gift 2:o 1823-11-27 med Christina Elisabet Ruda, född 1796-12-27, död 1875-05-14 i Åmål, dotter av kaptenen C. G. Ruda och Magdalena Elisabet Schenberg.

Barn:

 • 1. Otto Per Johan, född 1799. Kofferdikapten. Död 1885. Se Tab. 8.
 • 1. Gustaf Ferdinand, född 1800-06-01, död två dagar gammal.
 • 1. Lovisa Henrietta, född 1802-01-23, död 1803-12-20 Kristinedal
 • 1. Conrad Bleckert, född 1804. Bruksägare. Död 1892. Se Tab. 13.
 • 1. Ingeborg Sofia Alexandra, född 1806-07-11 Gillanda Gift 1:o 1826-06-24 med komministern i Östmarks församl. av Karlstads stift Sven Dahlman, född 1793-11-10 i Stavnäs socken, Värmlands län, död 1842-02-26. Gift 2:o 1851-07-04 i Karlstad med magistratssekreteraren och rådmannen därst. Carl Fredrik Tingvall i hans 2:a gifte (gift 1:o 1829-12-13, Dejefors, med Johanna Catharina Berggren, född 1807-04-09 i Kristinehamn, död 1845-04-19 i Karlstad, dotter av apotekaren i Kristinehamn Christoffer Berggren och hans 1:a hustru Margareta Lovisa Schagerström), född 1796-09-27, död 1855-11-07 i Karlstad.
 • 1. Vilhelmina Fredrika (Nina), född 1808-09-29 på Gillanda, död 1882-04-04 i Östmarks socken, Värmlands län. Gift 1:o 1833-09-18 med handlanden och inspektören Herman Wästberg. Gift 2:o 1843-06-12 med komministern i Östmarks församl. Johan Gabriel Frykman, född 1808-11-27 i Åmål, död 1875-01-07.
 • 1. Matilda Christina, född 1811-04-30, död ogift 1843-12-24 Orup s socken, Kristianstads län.
 • 1. Carl Johan, född 1813-06-11 (1814-08-09?), död s. å. 20/12.

TAB 8

Otto Per Johan, (son av Otto Magnus, Tab. 7), född 1799-04-08 på Dal. Sergeant vid arméns flotta 1818-09-22. Styrman på ångfartyget von Platen 1835. Kofferdikapten. Död 1885-11-12 i Halmstad. Gift 1:o 1828-09-02 med Fredrika Vilhelmina Malmgren, född 1810-11-16, död 1846-02-18 i Stockholm, dotter av sjökaptenen Nils Malmgren och Sara Maria Luthman. Gift 2:o 1846-09-15 i Stockholm med Anna Berglund i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1833 i Stockholm med grosshandlaren därst. Carl August Hamberg, född 1793-03-28 i nämnda stad, död där 1841-03-30), född 1809-10-08 i Hedemora, död 1855-11-13 i Stockholm. Gift 3:o 1872-12-10 i Sollefteå med Maria Erika Wertin, född där 1844-06-05, död 1927-12-24 i Botkyrka socken, Stockholms län, begraven på Katarina kyrkogård (Katarina förs. i Stockholm, db nr 589), dotter av lantbrukaren Erik Wertin och Margareta Pålsson.

Barn:

 • 1. Sofia Vilhelmina, född 1829-09-29, död 1904-11-16 i Mariefred. Gift 1:o 1848 med kronolänsmannen i Övra Fryksdalen Carl Samuel Robsahm, född 1822, död 1871. Gift 2:o 1873-10-28 med godsägaren Carl Johan Nilsson i hans 2:a gifte (gift 1:o 1839 med Sofia Christina Arfvidsson, född 1814, död 1873, dotter av bergmästaren, assessorn Christian Nikolaus Arfvidsson och Maria Fåhræus), född 1815-02-07, död 1886-12-15.
 • 1. Otto Bleckert, född 1831-06-03, död 1845-05-03 i Stockholm.
 • 1. Ludvig Nikolaus, född 1833. Grosshandlare. Död 1905. Se Tab. 9.
 • 1. Ingeborg Maria, född 1836, död 1868-01-14 i Kalmar. Gift 1864-05-28 med sjökaptenen Johan August Rudolf Norlin, född 1833-10-02 i Stockholm, död 1905-10-29 i Åbo.
 • 1. Emilia Matilda, född 1838-04-05, död s. å. 8/7.
 • 1. Emilia Alexandra, född 1839-05-18, död 1897-11-10 i Stockholm. Gift 1862-07-11 med lantbrukaren Carl Johan Berggren, född 1834, död 1902-04-21 i Stockholm.
 • 1. Hortensia Georgina Viktoria, född 1844-11-25 i Stockholm, död 1916-03-07 i Helsingfors. Gift 1866-04-11 med disponenten för Attu aktiebolag i Finland Carl Mauritz Vilhelm Wång, död 1892.
 • 1. Fredrika Dorotea, född 1846-02-06, död s. å. 11/8.
 • 2. Otto, född 1847-05-01 Hall, död 1854-07-22 vid Velamsund å Värmdön genom vådlig händelse.
 • 2. Edla Ottilia, född 1848-11-29. Hotellvärdinna i Östergransjö i Helgums socken, Västernorrlands län, död där 1897-10-12. Gift 1871-12-16 i Karlstad med grosshandlaren därst. Johan Oskar Lanner, född 1842 Lövhaugen
 • 2. Johan Conrad, född 1851-03-21, död s. å. 3/4.
 • 2. Erik Johan Conrad, född 1852. Ångfartygsbefälhavare. Död 1923. Se Tab. 11.
 • 3. Johan Bleckert, född 1875-01-28, död s. å. 7/4.

TAB 9

Ludvig Nikolaus, (son av Otto Per Johan, Tab. 8), född 1833-10-20 i Stockholm. Handelsbokhållare i Lübeck. Grosshandlare först i Karlstad och sedan i Åbo. Död 1905-10-29 i sistnämnda stad. Gift 1857-03-12 med Bertea Christina (Betty) Lanner i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1853-10-06 med handlanden i Fryksände socken, Värmlands län, Gustaf Bernadotte Pettersson), född 1836-06-21 i Grue prästgjeld i Norge, död 1882-10-08 i Karlstad, dotter av godsägaren Ture Johan Lanner och Christina Olsson.

Barn:

 • Otto Johan Ludvig, född 1857. Ingenjör. Död. Se Tab. 10.
 • Conrad, född 1858-10-09 Skalleby, död där s. å. 22/10.
 • Carl Axel Willgott , född 1860-07-18 på Skalleby, död 1862-11-27 i Karlstad.
 • Fridolf Nikolaus, född 1862-09-13 i Karlstad. Genomgick Göteborgs handelsinstitut 1880–1881. Anställd hos bankirfirman Julius Geber & Co 1882–1888. Genomgick handelsinstitut i Osnabrück och var en tid anställd på bank i Berlin. Överreste till Nordamerika. Tjänstg. som frivillig sjukvårdare i kriget på Filippinerna och innehade sedan en tid befattning vid Roosevelts hospital i New York. Agent i Dayton, Ohio, U. S. A.
 • Ingeborg, född 1864-07-11 i Karlstad. Stiftsjungfru. Död 1916 i Åbo. Gift 1890-10-20 i Åbo m. m. licentiat Gustaf Adolf Tollet, född 1862-11-06 i sistnämnda stad.
 • Bror Villgott, född 1866-02-05 i Karlstad. Anställd vid ångbränneri i Finland 1885–1886. Anställd i postverket 1887–1895. Studerade affärsyrket i Frankrike 1895–1896. Köpman i Åbo 1897–1907. Direktör för vinhandelsaktiebolag Forsgren & Wilcken i Stockholm 1907–1909. Grosshandlare i Stockholm 1909. Död 1937-06-07 i Stockholm (Lidingö, db nr 57), begraven i Karlstad (db 168). Gift 1899-06-28 i Stockholm, Adolf Fredriks förs. med Lisa Maria Lannge, född 1880-11-15 i nämnda stad, dotter av handelsagenten Carl Oskar Vilhelm Lannge och hans 2:a hustru Emilia Ulrika Elisabet Engren.
 • Signe, född 1867-03-02 i Karlstad, död där 1874-03-12.
 • Svea, född 1868-12-18, i Karlstad, död där 1869-10-04.
 • Vendela Sofia, född 1870-05-15 i Karlstad. Stiftsjungfru. Död 1920-05-29 i Åbo. Gift 1893-08-17 i sistnämnda stad med kaptenen vid fortifikationen, RSO Fredrik Ewald Thavenius, född 1859-07-28 i Stockholm, död 1916-11-18 i Gävle.
 • Edla Bertea, född 1873-07-06 i Karlstad. Stiftsjungfru. Död 1931-10-26 i Köpenhamn. Gift 1:o 1895-08-22 i Åbo med grosshandlaren i Stockholm Gustaf Jakob Eugen Lundgren, från vilken hon blev skild, i hans 2:a gifte (gift 1:o 1889-04-02 i Göteborg med Johanna Fredrika Weinberg, född 1863-07-23 i nämnda stad, död 1889-11-21 i Stockholm, dotter av kontorschefen Alexander Bernhard Weinberg och Josefina Henriques), född 1852-02-16 i Stockholm. Gift 2:o 1899-01-26 i Åbo med affärsmannen, friherre (finska greven) Magnus Axel Armfelt nr 213, från vilken hon 1922 blev skild, i hans 1:a gifte, född 1873, död 1932-05-06 i Helsingfors.

TAB 10

Otto Johan Ludvig, (son av Ludvig Nikolaus, Tab. 9), född 1857-03-14 Skalleby, Värmlands län (fb nr). E. sjökadett 1871–1872. Gick som jungman till sjöss 1872. Elev vid Alnarps lantbruksinstitut 1875–1877. En tid lantbruksinspektor, sedan på bruksegendom. Överflyttade därpå till Sydney i Australien, sedan till Stockholm och därifrån till Nordamerika. Civilingenjör i Californien. Död 1934 i Los Angeles, Cal., USA. Gift 1899-06-28 i San Francisco, Cal, USA, med Rosa Califerna (Calferna) Martin från Skottland, född 1863-12-16

Barn:

 • Louis Ludvig, född 1900-06-20 i Los Gatos, San Jose, Cal., USA.

TAB 11

Erik Johan Conrad, (son av Otto Per Johan, Tab. 8), född 1852-03-01 Hall. Ångfartygsbefälhavare. Död 1923-08-09 i Göteborg (Göteborg, Oscar Fredriks förs., db). Gift 1884-12-18 i Varberg med Agnes Hilma Albertina Grönvall, född 1848-05-19 i Stockholm, död där 1922-10-21 (Göteborg, Oscar Fredriks förs., db), dotter av Hans Petter Grönvall och Maria Albertina Halling.

Barn:

 • John Peter Ossian, född 1886-10-13 i Arvika, död 1895-11-27 i Göteborg.

TAB 12

Otto Magnus, (son av Otto Per Johan, Tab. 8), född 1873-08-04 i Sollefteå. Först anställd å handelskontor, sedan handelslärare 1903. Föreståndare för handelsinstitut och praktiskt läroverk i Umeå samt tillika ämneslärare vid folkskollärarseminariet därst. Innehade därefter en tid handelsinstitut i Härnösand. Rektor. Gift 1901-09-22 i Brännkyrka socken, Stockholms län med Gerda Maria Björklund, född 1879-01-09 i Bälinge socken, Södermanlands län, dotter av handlanden Per Johan Björklund och Anna Sofia Eriksson.

Barn:

 • Gerda Margreta, född 1902-07-07 i Stockholm. Gift 1935-04-18 i Svegs förs. Jämtlands län (Solna förs., vb) med jordbruksarbetaren Olof Janne Åslund, född 1910-02-20. Busschaufför.
 • Otto Peder Johan, född 1903-07-19 i Spånga, Stockholms län, död s. å. 26/10 därst.
 • Ejnar Magnus, född 1904-08-07 i Skogstibble socken, Uppsala län. Folkskollärarexamen i Härnösand 1925-06-02. Elev vid Manilla dövstumlärarseminarium s. å. Döv(stums)lärare. GMmf5 1964-07-27. Gift 1928-06-10 i Stockholm (S:t Görans förs., vb nr 84) med Signe Helena Nylander, född 1901-12-26. Dövstumslärarinna.
 • Astrid Vilhelmina Ingeborg, född 1908-10-23 i Sundbyberg (Bromma förs, fb). Lärarinna. Rektor.
 • Otto-Georg, född 1911-10-27 i Östhammar.
 • Bertil Willgott , född 1916-04-26 i Stockholm, Adolf Fredriks förs.

TAB 13

Conrad Bleckert, (son av Otto Magnus, Tab. 7), född 1804-07-07 Gillanda. Underofficer vid Värmlands regemente. Extra ordinarie elev vid bergsskolan i Falun 1828–1829. Gruvfogde vid Adamsbergs silvergruvor. T. f. bergsfogde. Anlade i slutet av 1830-talet och var ägare av Konradsfors och Röjdåfors bruk, Värmlands län. Senare ägare av Hammar i Västernorrlands län och flottningschef vid Ångermanälven. Ägde Ekensholm med Stålbåda bruk i Dunkers socken, Södermanlands län i slutet av 1870 talet. Död 1892-01-20 i Edsele socken, Västernorrlands län, stoftet gravsatt i Sollefteå 1938-11-01 (db 24). Gift 1:o 1847-01-13 i Strängnäs med Anna Maria Arfvidsson, från vilken han 1854 blev skild, i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1836-10-23 med kaptenen Carl Gustaf Svinhufvud i Västergötland, född 1805, död 1842), född 1812-12-14, död 1896-05-15 i Stockholm, dotter av bergmästaren, assessorn Christian Nikolaus Arfvidsson och Maria Fåhræus. Gift 2:o 1871-07-06 med Laura Bernhardina Matilda Runsten, född 1848-03-14 i Sollefteå ]], död 1908-08-17 Furuliden (Danderyds förs., db), dotter av kontraktsprosten och kyrkoherden Jonas Bernhard Runsten och Ottilia Matilda Löfvander. Änkefru Fitinghoff, född Runsten, har gjort sig känd som författarinna.

Barn:

 • 2. Laura Matilda Edla Rosa, född 1872-05-05 på Hammar. Stiftsjungfru. Författarinna.
 • 2. Gertrud Linnea Matilda Ingeborg, född 1876-04-06 Ekensholm. Stiftsjungfru. Död 1876-08-01 på nämnda gård.
 • 2. Engel Matilda Eva Ingegärd, född 1879-09-26. Stiftsjungfru. Död 1881-01-16 Sofielund

TAB 14

Gustaf Fredrik, (son av Carl Samuel, Tab. 5), född 1742-06-09 Kopparbo. Volontär vid Kalmar regemente 1756-10-004. Korpral därst. 1757-07-26. Förare 1758-04-22. Fältväbel 1768-04-30. Sekundadjutant 1770-02-27. Premiäradjutant 1775-02-16. Fänrik s. å. 22/5. Löjtnant 1776-04-17. Genom byte löjtnant vid Sprengtportens värvade infanteriregemente 1783-08-23. Kapten. Drunknade 1791-04-06 i Stockholm. Gift 1761-12-01 på Berg med Anna Margareta Donner, född 1740, död 1805-03-18 i Kalmar, dotter av kvartermästaren Sven Donner och Eva Greta Åhlund.

Barn:

 • Carl Samuel, född 1761-11-29 Tingbyberg, död s. å.
 • Margareta Catharina, född 1763-04-18 på Tingbyberg, död 1832-03-12 i Linköping. Gift 1788 med fänriken vid Kalmar regemente, sedermera postmästaren i Kungsbacka Samuel Johan Torpadius, född 1762-07-08 i Linköping, död 1835-03-01 på invalidinrättningen vid Ulriksdal.
 • Carl Gustaf, född 1764-12-26 Tingby
 • Gustava Carolina, född 1766-11-27 på Tingbyberg. Gift 1790-06-15 med fänriken vid Ölands frikår Erik Daniel Marin, född 1760.
 • Elisabet Beata Lovisa, född 1769-12-07, död 1770-03-26 på Kopparbo.
 • Otto Johan, född 1772-01-31 och döpt s. å. 3/2 på Kopparbo. Volontär vid Kalmar regemente 1773-10-21. Fänrik därst. 1789-04-28. Avgick från regementet 1791. Avsked med löjtnants karaktär 1797-05-29. Död ogift 1804-07-14 i Kungsbacka.
 • Carl Herman, född 1776-06-27 i Växjö. Volontär vid Kalmar regemente 1782-07-11. Sergeant vid Ölands frikår 1789-05-28. Fänrik därst. s. å. i juli. Fänrik i armén 1790-03-07. Fänrik vid Västerbottens regemente 1791-12-20. Fänrik vid Kajana bataljon 1792-06-30. Avsked 1798-02-21. Död ogift.
 • Gustaf Adolf, född 1779-09-20 på Sibbohult Norregård i Långasjö socken, Kronobergs län. Sergeant vid Göta artilleriregemente 1797-01-31. Gift 1801 med Eva Qvederlöf.

Källor

1Lsr. 2Um. 3SK. 4KrAB. 5Jahrbuch für Genealogie, Heraldik und Sphragistik 1909 och 1910 (Mitau 1913). 6Lk. 7De Brun, Holmiana et Alia. 8At (Sch). 9Uradl. Taschenbuch 1912.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: