:

Månesköld af Seglinge nr 62

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Månesköld af Seglinge nr 62 †

Adlad 1582-06-26, introducerad 1625. Utdöd 1696-03-07.


Ätten härstammar på mödernet från en gammal uppländsk frälsesläkt, som skrev sig till Eke i Roslagsbro socken och Karlösa i Söderbykarls socken samt i vapnet förde tre röda spetsar uppifrån. Bengt Pedersson till Seglinge upptog i slutet av 1400-talet detta sin moders vapen och ärvde nämnda gårdar. Hans sonson Christer Carlsson erhöll 1582 sköldebrev och vapnet »förbättrat» med en liggande halvmåne, då även namnet Månesköld upptogs.

TAB 1

Peder Bengtsson. Bonde i Seglinge i Almunge socken, Stockholms län. Levde 1480. Gift med Eline, till Eke och Karlösa, som i vapnet förde tre spetsar uppifrån.

Barn:

 • Bengt Pedersson, till Seglinge. Levde 1530. Gift med Botilda Abjörnsdotter.

Barn:

 • Kelig Bengtsdotter i Karlösa. 'Var gift och hade en dotter Margareta Knutsdotter, som först gifte sig med Per Nilsson i Brolunda, sedan med Olof Björnsson och sist med Tord Persson på Eka.'

TAB 2

Carl Bengtsson (son av Bengt Pedersson, Tab. 1), till Seglinge samt Karlösa i Söderbykarls socken, Stockholms län. Uppräknades 1526-08-08 bland de rustande av adeln i Uppland. Väpnare 1. Innehade 1528 häradsrätten i Erlinghundra härad i förläning och erhöll härå förnyad fullm. 1 1529-01-27. Uppräknas bland närvarande av rådet och adeln vid rådsmöten i Uppsala 1 1529-06-25 och 1531-05-18. Ledamot av en konungens nämnd i Uppsala 1 1530-05-19. Förseglade bland adeln Västerås arvförening 1544, konung Gustaf I:s testamente 1560 och ständernas bevillning 1561. Var död 1673. 16. Gift 1:o med Märta, av gamla Böljaätten, i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Erik Persson Skack, till Sätuna och Hamra), dotter av väpnaren Tomas Nilsson, till Hakunge och Bredsjö, och Elseby Johansdotter, till Nässelsta. Gift 2:o före 1551 med Margareta Arendsdotter, som levde änka 1573 16, dotter av Arent Persson (Örnflycht), och hans 1:a fru Barbro Stigsdotter (Svinakulla eller Svarta Svinhufvudsläkten).

Barn:

 • 1. Anna Carlsdotter, död före 16 1583-09-05. Gift 1:o 1546-02-07 på Eke 16 med Olof Eriksson, till Väsby i Almunge socken, av den s. k. Tompta-släkten, som fick frihet och frälse 1445 av konung Christoffer och i vapnet förde tre spärrar över varandra och på hjälmen fem fänikor 3. Gift 2:o med befallningsmannen på Örebro Erik Pedersson (Soop), levde 1561, men var död 1573.
 • 2. Johan Carlsson. Fogde och häradshövding. Död 1613. Se Tab. 3.
 • 2. Brita Carlsdotter, levde 1598-08-13. Gift med Per Månsson (Silfversparre).
 • 2. Arent Carlsson Månesköld. Levde utan tjänst. Se Tab. 6
 • 2. Christer Carlsson Månesköld. Levde utan tjänst. Död 1620. Se Tab. 7.
 • 2. Märta Carlsdotter, levde 1598-08-13. Gift sannolikt med 17 Michel Jönsson till Näsby i Täby socken, Stockholms län.
 • 2. Åke Carlsson Månesköld, till Skenninge (ell. Skillinge) i Norrsunda socken, Stockholms län. Fogde i Lyhundra härad 1614–1616 6 satt fängslad i fem år 17 för oegentligheter. Död 1626-07-17, på Skenninge 17 och begraven i Hammarby kyrka, Stockholms län, där hans vapen uppsattes. Gift 1598-08-13 på Kasby 17 i Lagga socken, Stockholms län med Margareta Reinholdsdotter 17, en bonddotter från Stadinge i Almunge socken, 17 Stockholms län, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 17 med Johan Luth. Gift 3:o 4 med Paul Gaukunkel), levde 1634.

TAB 3

Johan Carlsson (son av Carl Bengtsson, Tab, 2), till Rungarn i Bladåkers socken och Ora i Faringe socken, båda i Stockholms län. Kallas 1569 väpnare och i en rusttjänstslängd för 1579 Johan Carlsson till Seglinge. Häradshövding i Tierp och Vendel i Uppland 1593-01-25. Fogde i Uppsala s. å. 11/2, med ny fullm. 1599-02-03, enligt vilken han skulle hava även Hagunda härad i befallning, men detta förfogande upphävdes s. å. 6. Död 1613, efter 27/5, sedan han mistat hertig Carls nåd och till följd därav sina gods. Arvskifte efter honom förrättades s. å. 8/12 på Aspvik 4 i Stockholms-Näs socken, Uppsala län. Hans vapen uppsattes i Bladåkers kyrka. Gift 1:o med Anna Isaksdotter, dotter av Isak Nilsson (Banér), och Brita Lagesdotter i Ora. Gift 2:o 1612 med Cecilia Andersdotter, som levde 1633 i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1594-07-06 på Bro gård i Bro socken, Upps., med slottsloven Erik Körning, i hans 2:a gifte, död 1599), dotter av ståthållaren Anders Sigfridsson (Rålamb) och hans 2:a fru Anna Butz eller Store.

Barn:

 • 1. Elin Johansdotter, till Berga i Ununge socken, Stockholms län. Upprättade sitt testamente 18 1639-08-18 och var död 1641-01-00 18. Gift 1:o 1592-10-09 (morgongåvobrev s. å. 10/10) 19 med Tönnes Eriksson Tott (af Skedebo, nr 88), i hans 2:a gifte, född 1553, död 1608. Gift 2:o med Joakim von Berfeldt 27 som levde 1618-06-00 27, men död s. å. 28, farbroder till överstelöjtnanten Bernhard Albrekt von Berfelt, natural. Bärfelt. Gift 3:o före aug. 1625 18 med Carl von Locquin (Lockwijn) 7, född 1580, död 1653-12-05.
 • 1. Carin Johansdotter, till Björkö i Knutby socken, Stockholms län. Upprättade sitt testamente 1669-02-27 på Björkö 20 och var död 20 s. å. 18/10. Gift 1613-11-15 (morgongåvobrev s. å. 16/11) på Rungarn 20 med Christer Knutsson, av Tomptasläkten, till Tompta och Björkö.
 • 1. Per Johansson Månesköld. Löjtnant och häradshövding. Se Tab. 4.
 • 1. Brita Johansdotter, levde 1643. Gift med ståthållaren Sten Claesson, adlad Böllja, i hans 2:a gifte, död 1641.
 • 1. Magdalena Johansdotter. Gift efter 17 1630-03-03 med sin systers styvson, kaptenlöjtnanten Axel Böllja, i hans 1:a gifte, född 1596, död 1664.
 • 1. Kerstin Johansdotter, död före 1630. Gift med ståthållaren Nils Bengtsson Silfverbielke, död 1640.[ 21]
 • 1. Ingeborg Johansdotter, var gift 1616, men med vilken är ej känt, och död före 1649. [22]

TAB 4

Per Johansson Månesköld (son av Johan Carlsson, Tab. 3), till Rungarn. Löjtnant vid Upplandsfanan 1614. Häradshövding i Bälinge i Uppland 1616 och 1620. Ryttmästare för Upplandsfanan 1621 8. Avsked 1627-01-00 8. Död 17 före 1630-08-03. Han deltog i kriget mot Ryssland 1614–1617. 8. Gift med sin styvmoders dotter Anna Körning, död 1692 Söderby, och begraven s. å. 25/5, sedan hon 30 år varit blind, dotter av slottsloven Erik Mattsson Körning, och hans 2:a fru Cecilia Andersdotter (Rålamb).

Barn:

 • Johan, till Söderby och Rungarn. Född 1617-08-14 på Rungarn. Var 1636 löjtnant vid Anders Körnings norrländska regemente 5. Kommendant på Kårböle skans i Färila socken, Gävleborgs län 1645-03-22. Major vid Tomas Gärffelts (Jämtlands) regemente 1646 9. Avsked 1656-05-00 9. Död ogift 10 1696-03-07 på Rungarn och begraven i Månesköldska familjegraven i Bladåkers kyrka, där hans vapen uppsattes. Han slöt troligen ätten på svärdssidan.
 • Brita, till Söderby. Död 1697 på Söderby och begraven 1698-01-04 i Knutby socken. Gift med sin syssling Jakob Svinhufvud af Qvalstad, i hans 2:a gifte, född 1631, död 1688.
 • Carl. Student i Uppsala 11 1636-02-13. Fänrik vid Upplands regemente 1643 12. Dödsskjuten 1644 (efter 16/4) vid Femern, då han var kommenderad på flottan med en del av regementet. 12
 • Cecilia, död 1700. Gift med sin syssling, löjtnanten Björn Philp.
 • Anna, född 1626, död 1688 på Söderby och begraven s. å. 30/11 i Knutby socken. Gift med kaptenen Alexander Foratt, adlad Foratt, död 1657.
 • Christina. Gift med sin sysslings son och sin svågers brorson Christer Svinhufvud af Qvalstad, i hans 1:a gifte, född 1641, död 1694.
 • Gustaf, död ogift.

TAB 5

Erik (son av Per Johansson Månesköld, Tab. 4), till Rungarn. Kom i tjänst 1635. Var 1636 fänrik vid Anders Körnings norrländska regemente 4. Kapten vid Upplands regemente 1641. Major därst. Död 1654 före 1/10. Gift 1640-06-14 på Ora 4 i Faringe socken, Stockholms län med Anna Ulfsparre af Broxvik, död i Edebo socken och begraven 1692-05-25 i Knutby socken, dotter av ståthållaren Erik Månsson Ulfsparre af Broxvik, den yngre, och hans 1:a fru Margareta Fleming.

Barn:

 • Christina Helena, död 1677. Gift efter 1672-05-23 med sin faders sysslings son och sin ena fasters svåger, kaptenen Björn Svinhufvud af Qvalstad, död 1707.
 • Erik. Student i Uppsala 11 1656-11-07. Skeppskapten. Död ogift 1672 (?).
 • Margareta, till Rungarn. Död 1716, arvskifte efter henne hölls 5 1719-02-25. Gift 1676 (mellan 29/7 och 7/7) med majoren Ertman Gustaf Silfversparre, född 1649, död 1691.

TAB 6

Arent Carlsson Månesköld (son av Carl Bengtsson, Tab. 2), till Karlösa i Söderby-Karls socken samt Eke i Roslagsbro socken, båda i Stockholms län. Avsade sig 1622-05-15 bördsrätt till Sätuna m fl gårdar i Uppland. Levde 1630, men var död 1632-06-00. 24. Gift 1:o med Catharina Bagge af Boo, död 1610 i slutet av året 5, dotter av amiralen Jakob Bagge af Boo, den äldre, och Anna (Svinhufvud eller Svinakulla). Gift 2:o med Ingeborg Ivarsdotter Ulfsparre (av Hjortö-släkten), till Norrgarn i Bladåkers socken, Stockholms län, död 1666-12-18, dotter av slottsloven Ivar Christersson Ulfsparre (av Hjortö-släkten, nr 112) och Anna Eriksdotter (Sabelstierna).

Barn:

 • 2. Catharina, död 1643-06-16 på Högsäter. Gift med landshövdingen Stellan Otto von Mörner, natural. Mörner, i hans 2:a gifte, död 1645.

TAB 7

Christer Carlsson Månesköld (son av Carl Bengtsson, Tab. 2), till Seglinge samt Hamra i Fröslunda socken, Uppsala län. Adlad, eller rättare, fick sköldebrev 1582-06-26. Död 1620 och begraven s. å. i okt. med sin 1:a fru i Almunge kyrka, där deras gravsten finnes. 5. Gift 1:o med Brita Björnsdotter, död 1597-02-00 efter barnsäng och begraven 13 s. å. 26/3, dotter av riksrådet Björn Pedersson (Bååt), och hans 1:a fru Brita Nilsdotter (Grip). Gift 2:o före 1614 med Margareta Nilsdotter i hennes 3:e gifte [gift 1:o m Erik Jönsson (Soop), avrättad 1583. Gift 2:o 1603-11-27 Bottna, med Johan Mattsson Ram, till Näs, av en 1581-08-11 adlad, men ej introducerad ätt, kallad Matts Gunnarssons ätt (Bågsköld), född 1575, död 1603-11-29 eller två dagar efter bröllopet], död barnlös mellan 1630 nov. och 1631 jan. 29, dotter av fogden Nils Svensson (Gyllenhierta) och Cecilia Christersdotter (Jägerhorn af Spurila).

Barn:

 • 1. Carl, född 1593. Vice president. Död 1671. Se Tab. 7
 • 1. Margareta, död 1650-04-03 Qvalstad samt begraven 1651-01-06 i Östuna kyrka. Gift med ståthållaren Jöns Persson, adlad Svinhufvud (af Qvalstad), nr 145, död 1636.
 • 1. Botilda, gjorde sitt testamente 23 1662-12-16. Och död kort därefter 23 samt begraven i Hakungegraven i Össeby-Garns kyrka, Stockholms län, där hennes och hennes 1:a mans samt deras föräldrars gravsten ses. Gift 1:o 1612-01-15 (morgongåvobrev s. å. 16/1) på Seglinge 23 med sin farbrors frus systerson och sin fasters mans brorson Magnus Axelson Silfversparre. Gift 2:o 163(4) med vice presidenten Erik Eriksson Tranevardius, adlad Geete, i hans 3:e gifte, född 1587, död 1651.
 • 1. Björn, till Hamra och Klev. Assessor i Svea hovrätt 1641-10-13. Död barnlös 1644. Gift 1609-07-10 (morgongåvobrev s. å. 11/7) på Aspvik 25 med Christina Körning, som levde 1646, dotter av slottsloven Erik Mattsson Körning, och hans 1:a fru Kerstin Hand.
 • 1. Marta. Gift med översten William Philp, adlad Philp, född 1593, död 1668.
 • 1. Christina. Gift med överstelöjtnanten Magnus Rutencrantz, död 1640.
 • 1. Hebbla, till Skebo i Ununge socken, Stockholms län, levde änka. Gift med sin kusins styvson Erik Tönnesson Tott (af Skedebo), nr 88, död före 1631.

TAB 8

Carl (son av Christer Carlsson Månesköld, Tab. 7), till Seglinge. Född 1593-05-17. Kapten för ett kompani båtsmän. Introducerad 1625 på ättens vägnar under nr 62. Assessor i Åbo hovrätt 14 1633-10-29. Ledamot av lagkommissionen 1634 14. Den första vice president i Göta hovrätt 1634-03-17. Avsked 1655-05-30. Innehade Närdinghundra härads domsaga 1657 14. Död 1671-05-28 och jämte sin fru begraven i föräldrarnas grav i Almunge kyrka. 5 'Han blev 1616 utnämnd till assessor i Svea hovrätt, men undanbad sig då assessorsämbetet såsom därtill oskicklig och mera fallen för krigstjänst.'. Gift 1625-10-09 med änkedrottning Christinas kammarjungfru Anna Soop, född tvilling 1594-05-15, död 1668-04-12 och begraven s. å. 13/9 i Almunge kyrka, 25 dotter av riksrådet och ståthållaren Hans Åkesson (Soop), och Elin Kagg.

Barn:

 • Brita, född 1626, död 1673-06-03 och begraven jämte sin man i Knivsta kyrka, Stockholms län, där makarnas epitafium finnes. 15. Gift 1646-06-24 (morgongåvobrev s. å. 25/6) i Jönköping 26 med vice presidenten Erland Kafle, i hans 1:a gifte, död 1678.

Utan känt sambad med ätten:

 • 1) Abraham Johansson Månesköld. Var 1656 förare vid Södermanlands regemente. Sergeant 1657. Löjtnant 1659. Död 1663-10-05 [Lsr].
 • 2) Fru Anna Månesköld, till Eke, död 1645 i slutet av febr. [RHG].
 • 3) Christina Christiansdotter Måneskjöld, änka efter kyrkoherden Johannes Kaliander, död 1638-04-14 i Åsbo prästgård Östergötlands län [RHG].

Källor

1G I r. 2Fs. 3SK. 4At (Sch.). 5C. A. Klingspor, Upplands adel i äldre tider. 6Al. 7Da. 8Blr. 9KrAB. 10Uff I, h. l, sid. 15. 11Um. 12Bu. 13Pt VIII: 110. 14Ash. 15Uff I, h. 5, sid. 21. 16SH liber caus., vol. 30(OA). 17SH liber caus., vol. 60 (OA). 18SH liber caus., vol. 104, p. 4 (OA). 19SH liber caus., vol. 2 (OA). 20SH liber caus., vol. 123, p. 2 (OA). 21SH liber caus., vol. 90, p. 2 (OA). 22SH liber caus., vol. 99, p. 3 (OA). 23SH liber caus., vol. 115, p. 3 (OA). 24Bro skeppslags dombok (OA). 25Gravskrift (medd. av 1. aktuarien O. Edelstam). 25SH liber caus., vol. 100, p. 3 (OA). 26SH liber caus., vol. 131, p. 2 (OA). 27SH liber caus., vol. 53 (OA). 28KA, Elfsborgs lösens handlingar. 29SH liber caus., vol. 12 (OA).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: