:

Grubbensköld nr 1259

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Grubbensköld nr 1259 †

Adlad 1693-02-22, introd. s. å. Utdöd 1710.


1Ab. 2Um.

  • Jöns Eriksson Grubb. Av den gamla norrländska Grubbsläkten. Född 1609. Bergsfogde och tiondeskrivare över Lekebergs och Karlskoga bergslager1 1656-10-30. Instruktion för honom1 1670-11-05. Avsked före1 1682-04-23. Brukspatron samt handelsman i Örebro. Död 1690-01-13 och begraven i Örebro kyrka. Gift med Anna Persdotter Helsingia, dotter av prosten och kyrkoherden i Örebro, magister Petrus Mattise Helsingius och Elisabet Tideman.

Barn:

  • Johan Grubb, adlad Grubbensköld. Student i Uppsala2 1672-11-02. Extra ordinarie kanslist vid inrikes expeditionen 1681. Kanslist därst. 1683. Registrator 1689-10-08. Sekreterare i bergskollegium 1690-12-20. Adlad 1693-02-22 introd. s. å. under nr 1259). Sekreterare i krigskollegium1 1710-02-23. Död s. å. och slöt själv sin ätt. Han var alltid konung Carl XI följaktig på dess resor omkring riket för att föra protokollet vid de ärliga mönstringarna.'. Gift 1693-12-12 i Stockholm med friherrinnan Brita Lovisin, född 1669-12-00, död 1753-12-29, sedan hon överlevat sin man och sina barn, dotter av landshövdingen Erik Lovisin, adlad och friherre Lovisin, och Catharina Lenström.

Barn:

  • En son, döpt 1694-10-06 i Stockholm, död barn.
  • Ett barn, döpt 1696-02-03 i Stockholm, död barn.
  • Catharina, född 1700, död 1727-11-22 Hölja. Gift 1721 med majoren Carl Gustaf Montgomery i hans 1:a gifte, född 1690, död 1762, fader till herrarna Montgomery, natural. och adopt. Montgomery B.
  • Eva Brita, född 1743-01-16. Gift med kopisten Johan Psilanderhielm, född 1703, död 1737.
  • Anna Christina, död 1744. Gift med generalmajoren
  • Per Silversparre, nr 99, i hans 3:e gifte, född 1679, död 1750.
  • Erik, död barn före fadern.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: