:

Axehielm nr 547

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Axehielm nr 547 †

Adlad 1651-11-20, introd. 1652. Utdöd 1692-11-10.


1Oö.

  • Johan Henrik de Gebern, handlande i Norrköping. Gift med Valborg Andersdotter.

Barn:

  • Johan Hindersson, adlad Axehielm, till Vårdsätra och Gottsunda i Bondkyrka socken Uppsala län, vilka egendomar han erhöll med andra hustrun. Född 1608-08-03 i Norrköping. Student i Uppsala 1625-08-27. Auditör i Svea hovrätt 1629 (ed 14/12). Antikvarie 1630-05-20. Sekreterare i Åbo hovrätt 1633-04-05. Advokatfiskal därst. s. å. 20/11. Assessor 1636-11-17. Tillika bergmästare i Finland 1641-06-25. Avstängd från tjänsten 1643-06-03. Underlagman i Norrlinne lagsaga 1647-12-10, vilken befattning han uppsade 1649. Adlad 1651-11-20 (introd. 1652 under nr 547). Riksantikvarie 1652-02-17. Assessor i antikvitetskollegiet 1667-11-20. Preses 1672. Avsked 1675. Död 1692-11-10 i Uppsala och slöt själv sin ätt samt begraven i Trefaldighets- eller Bondkyrkan därst., varest hans vapen uppsattes. Såsom antikvarie fick han befallning att genomresa Sveriges provinser för att uppsöka dittills förgätna minnesmärken och dem avfatta [Bol]. Gift 1:o 1629-12-09 med Catharina Buræa, född 1601-01-22, död 1678-12-24 i Uppsala, dotter av kungl. bibliotekarien och antikvarien Johannes Tomæ Buræus Agrivillensis och hans 1:a hustru Margareta Martini Bång. Gift 2:o 1679 med Christina Cecilia Transehe von Roseneck, som levde 1698, dotter av vice presidenten Joachim Transehe, adlad Transehe von Roseneck, och hans 2:a fru Magdalena Roseneck.

Barn:

  • 1. Tre söner, döda i barnaåren.
  • 1. Henrik, född 1641-03-10, student i Uppsala 16481. Död 1653-11-28 och begraven 1654-04-23 i Trefaldighetskyrkan i Uppsala.
  • 1. Catharina. Gift med medikus Åke Isaksson Silfversparre, född 1626, död 1689.
  • 1. Margareta, född 1672 och begraven 1673 i Bjärnå kyrka i Finland. Gift med överstelöjtnanten Göran Sabelfana, död 1690 [Rf].

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: