:

Linroth nr 1222

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Linroth nr 1222

Adlad 1691-02-17, introd. 1693.


Linroth A122200.png


TAB 1

Laurentius Theodori Studerade utrikes. Filosofie mag. Kyrkoherde i Tjällmo pastorat av Linköpings stift 1607. Avsatt 1633-09-11. Död fattig och blind omkr. 1653 [Hm]. Gift med Brita.

Barn:

 • Elias Linderoth, till Alkvättern och Lanfors, båda i Bjurkärns socken, Örebro län. Född 1620. Arrendator av bruk i Fellingsbro socken, Västmanlands län. Bergsfogde i Filipstads och Karlskoga bergslager 1669-11-24. Inspektor över samma bergslager 1672. Avsked från bergsfogdesysslan 1675-02-03. Död 1691 i början av året och begraven i Bjurkärns kyrka, där hans och hans frus vackra gravsten finnes och varest ute på kyrkogården familjegraven är byggd. 'Han inköpte, med k. tillstånd, Alkvätterns säteri av överstelöjtnanten Nils Lilliehöök. Upptog ånyo åtskilliga bruk och bergverk, så av silver som järn, varigenom han icke allenast själv samlade förmögenhet utan ock betydligt förökade kronans inkomster av tiondejärn. Gjorde slutligen i det år 1675 med Danmark började krig stora försträckningar till norska gränsens försvar, så av ammunition som proviant.' Hans barn blevo 1691-02-17 adlade med namnet Linroth (sönerna 1693 introd. under nr 1222). Gift 1651 med Catharina Danckwardt, död 1710-11-24, dotter av Daniel Mattsson, som byggde Oppbåga och Frötuna hamrar i Fellingsbro, samt Anna Danckwardt, som var syster till Niklas Danckwardt, adlad Lillieström (Danckwardt-Lillieström), nr 408.

Barn:

 • Daniel Linderoth, född 1652-07-09. Student i Uppsala1 1669-09-22. Därst. av våda ihjälstucken 1674.
 • Johan Linderoth, adlad Linroth, född 1653. Assessor. Död 1720. Se Tab. 2.
 • Brita Linderoth, född 1655-03-01, död 1690. Gift 1:o 1670 med häradshövdingen Elias Alm. Gift 2:o 1675 med landskamreraren i Örebro län Per Ersson Thorsell.
 • Anna Linderoth, adlad Linroth, född 1657-02-06, död 1730-07-07 på Ampta Borrgård i Tjällmo socken, Östergötlands län. Gift 1:o 1680-08-24 med brukspatronen Magnus Lewin, född 1653-08-22, död 1681-07-03. Gift 2:o 1684-05-19 med häradshövdingen Johan Aswer, adlad Adlerklo, född 1654, död 1705.
 • Christina Linderoth, född 1658-09-18 död 1658.
 • Claës Linderoth, adlad Linroth, född 1660. Major. Död 1726. Se Tab. 7.
 • Lars Linderoth, adlad Linroth, född 1662-03-27. Student i Uppsala1 1670-02-17. Volontär vid G. Makeleers regemente 16832. Sergeant därst. 16842. Volontär vid Nils Bielkes regemente i Ungern 1685–16902. Kvartermästare därst. 1686. Fänrik vid Västgötadals regemente 1691-08-02. Löjtnant därst. 1697-12-23. Regementskvartermästare 1705-01-02. Död 1710-04-18 under rysk fångenskap i Jaroslav av blessyrer, som han erhöll vid landstigningen på Retusaari den 1705-07-15, då han blev fången. Han bevistade i yngre åren fem års fälttåg i Ungern. – Hans änka (ej namngiven) bodde 1727 på Dal.3
 • Elias Linderoth, adlad Linroth, född 1664. Assessor. Död 1722. Se Tab. 25.
 • Catharina Linderoth, adlad Linroth, född 1666-08-22, död 1721-08-16. Gift 1691-06-16 med överdirektören Hans Ehrenpreus, i hans 1:a gifte, född 1664, död 1740.
 • David Linderoth, född 1668-04-20. Av våda ihjälstucken 1691 i Örebro.
 • Maria Linderoth, adlad Linroth, född 1670-11-28, död 1747 Gunnarskär och begraven 1747-05-17 i Hammarö kyrka. Gift 1690-09-23 med häradshövdingen Erik Abrahamsson Schreuder, adlad Gyllenflycht, i hans 2:a gifte, född 1642, död 1715.
 • Gustaf Linderoth, adlad Linroth, född 1672-11-09. Volontär vid livgardet 1694. Fältväbel därst. 1696-06-06. Kornett vid livdragonregementet 1700-02-27. Löjtnant därst. 1701-01-15. Regementskvartermästare2 1704-04-23. Kapten 1704-05-03, konfirm.fullm. 1704-08-09. Generaladjutant 1706-08-18. Massakrerad av kosacker 1708-11-14 i närheten av staden Romna i Ukraine.2 'Var den 1707-08-27 med uti konung Carl XII:s svit, då han gjorde sitt intåg i Dresden.'
 • Daniel Linderoth, adlad Linroth, född 1675-06-01. Pikenerare vid livgardet 16942. Sergeant därst.2 1696-03-04. Fältväbel2 1699-09-22. Kornett vid livdragonregementet 1700-03-12. Fänrik vid förutn. garde 1701-01-18. Löjtnant därst. 1701-09-07. Stupade ogift 1702-07-09 i slaget vid Klissov. TAB 2.

TAB 2

Johan Linderoth, adlad Linroth, (son av Elias Linderoth, tab 1), född 1653-12-28. Student i Uppsala1 1669-09-22 brukspatron på Bjurbäcks bruk i Värmland. Fick 1719-05-26 karaktär av assessor i bergskollegium. Död 1720-10-04 och ligger jämte sina båda fruar begraven i Lungsunds kyrka Värmlands län. Gift 1:o 1684-09-29 med Brita Rokes, född 1655-05-30 död 1698-09-17 och begraven 1698-12-18, dotter av rådmannen i Göteborg Paul Rokes. Gift 2:o 1700-07-20 med Juliana Elisabet Ertman, född 1675-08-07, död 1745-03-02, dotter av handelsmannen i Stockholm Lorentz Ertman, vilken var farbroder till överdirektören Jakob Ertman, adlad von Ertman, och Hedvig Vult, som var syster till ryttmästaren Gabriel Vult eller Fult, adlad Lilliesvärd.

Barn:

 • 1. Paul, född 1686, död 1686.
 • 1. Anna Maria, till Nydala i likanämnd socken, Jönköpings län. Född 1687-04-04, död 1773-04-24 på Nydala. Gift 1:o 1711-01-03 med ryttmästaren Erik Simzon, adlad Simzon, död 1720. Gift 2:o 1722-02-22 (1722-02-15) med lagmannen Nils Stedt, adlad Stedt, i hans 2:a gifte, född 1679, död 1736.
 • 1. Catharina, född 1692-06-16 död 1775-06-02. Gift 1716-05-22 med sin fasters mans halvbroder, riksrådet Carl Didrik Ehrenpreus, friherre (och greve) Ehrenpreus, född 1692, död 1760.
 • 1. Elias, född 1694-02-11. Student i Uppsala 1 1707-11-08. Ryttare vid livregementet till häst 1711-06-01. Sekundkornett därst. 1711-11-27 löjtnant vid livdragonregementet 1712-10-06. Konfirm.fullm.2 1714-09-04. Regementskvartermästare därst.2 1716-10-06. Kapten 1718-01-09. Död ogift 1719-03-03 i Vallerstads prästgård Östergötlands län efter hemkomsten från norska fälttåget och begraven 1719-05-14 i Lungsunds kyrka
 • 2. Axel, född 1701. Kammarherre. Död 1762. Se Tab. 3
 • 2. Johan Gustaf, född 1704. Assessor. Död 1772. Se Tab. 5

TAB 3

Axel, (son av Johan Linderoth, adlad Linroth, tab 2), född 1701-10-28 på Bjurbäcks bruk i Lungsunds socken, Värmlands län. Student i Uppsala1 1716-11-03. Brukspatron. Hovjunkare 1740. Kammarherre8 1744-10-24. Död 1762-03-15 på Västervik (Gustavsvik) i Varnums socken, Värmlands län och begraven 1762-08-17 i Kristinehamns gamla kyrka, där hans vapen fanns. Han bevistade flera riksdagar såsom caput familiæ, och brukades alltid i viktiga deputationer samt sist vid 1760 års riksdag i sekreta utskottet. Gift 1732-01-04 på Gustavsvik med sin kusins dotter och sin systers styvdotter Sara Maria Stedt, född 1713-02-22, död 1798-02-06 på Gustavsvik, dotter av lagmannen Nils Stedt, adlad Stedt, och hans 1:a fru Sara Catharina Linroth.

Barn:

 • Johan Axel, född 1732-10-18, död 1732-10-18.
 • Sara Juliana, född 1734-03-30 död 1770-05-14. Gift med majoren Peter Abraham Voltemat, född 1726, död 1777.
 • Hedvig Maria, född 1736-02-13 död 1795-04-22 i Karlstad. Gift 1757-10-20 med sin systers svåger, landshövdingen Johan Albrekt Voltemat, friherre Voltemat, född 1732, död 1798.
 • Carl Axel, född 1740. Kapten. Död 1816. Se Tab. 4

TAB 4

Carl Axel (son av Axel, tab 3), född 1740-03-19 på Gustavsvik i Varnums socken, Värmlands län. Student i Uppsala1 1750-03-01 inskriven i krigstjänst 1751. Sergeant 1754-03-09. Adjutant vid Närkes och Värmlands regemente 1755-05-09. Löjtnant därst. 1764-07-30. Kapten i armén s. å. 30/9 och vid regementet s. å. 7/12 avsked 1766-12-19. RSO 1770-04-28. Död 1816-02-17 i Kristinehamn. Gift 1781-10-14 Krokstad med Lovisa Regina Geijer, född 1761-05-04 på Forsvik4 i Botilsäters socken, Värmlands län, död 1825-02-12 i Kristinehamn4, dotter av brukspatronen Salomon Gottschalk Geijer och Magdalena Löfman samt syster till översten Carl Emanuel Geijer, adlad von Geijer, och brorsdotter till bergsrådet Emanuel Geijer, adlad af Geijerstam.

Barn:

 • Sara Maria, född 1782-09-16 död 1817-01-05 i Kristinehamn. Gift 1803-09-20, på Gustavsvik med generalmajoren och landshövdingen Johan Georg de la Grange, friherre de la Grange, född 1774, död 1844.
 • Lovisa Magdalena, född 1784-01-20, död 1866-11-08 i Kristinehamn. Gift 1809-09-10 på Gustavsvik med en av rikets herrar, statsrådet Georg Adlersparre, friherre och greve Adlersparre, född 1760, död 1835.

TAB 5

Johan Gustaf, (son av Johan Linderoth, adlad Linroth, tab 2), född 1704-06-06. Student i Uppsala1 1716-11-03 och i Lund 17225. Auskultant i bergskollegium5 1724-12-04. Brukspatron på Bjurbäck samt Lång i Grums socken, Värmlands län. Assessors karaktär och rang lika med assessorerna i hovrätterna 1748-01-08. Död 1772-04-04. Han och hans fru stiftade 1756 Lång till fideikommiss för sina avkomlingar, därav dock blott 1/3 nu är fideikommiss i grevl. Löwenhielmska ätten, enl. en ny stiftelse av år 1796. Gift 1733-08-02 med sin kusins dotter och sin systers styvdotter samt sin broders svägerska Brita Catharina Stedt, född 1714-01-25, död 1796-09-09 i Karlstad, dotter av lagmannen Nils Stedt, adlad Stedt, och hans 1:a fru Sara Catharina Linroth.

Barn:

 • Claes Gustaf, född 1734-07-06. Student i Uppsala1 1749-02-23. Extra ordinarie kanslist i k. kansliet 1755. Död ogift 1756-02-04 i Stockholm.
 • Sara Catharina, född 1739-09-24, död 1826-09-15 i Karlstad. Gift 1757-08-02 med sin halvkusins styvson, översten, greve Carl Gustaf Löwenhielm, född 1732, död 1788.

TAB 6

Johan, (son av Gustaf, tab 5), född 1736-10-15. Student i Uppsala1 1749-02-23. Volontär vid livgardet 1755. Fänrik därst. 1756-08-05. Löjtnant 1760-06-23. Avsked med majors karaktär i armén 1762-06-23. RSO 1770-04-28. Död 1775-03-10 i Kristinehamn. Han bevistade hela pommerska kriget. Gift 1763-12-11 med friherrinnan Johanna Maria Gerdessköld, född 1744-04-16 (1745-04-16), död 1778-08-15, dotter av presidenten Johan Gerdes, adlad och friherre Gerdessköld, och Anna Maria Wattrang.

Barn:

 • Catharina Maria, född 1763-10-27 i Stockholm, död 1780. Johan Gustaf, född 1765-03-15 i Klara förs, Stockholm. Student i Uppsala 1777. Volontär vid livgardet 1769. Rustmästare därst. 1770-03-30. Fänrik 1777-04-23. Löjtnant 1781-12-19. Kapten 1788-01-18. Död ogift 1789-04-20.

TAB 7

Claes Linderoth, adlad Linroth, (son av Elias Linderoth, tab 1), till Alkvättern i Bjurkärns socken, Örebro län samt Storfors i Kroppa socken, som han av kronan inköpte till skatte, och Lesjöfors med Stjärnberget i Rämens socken, (båda i Värml). Född 1660-03-11 Frötuna. Student i Uppsala! 1670-02-17. Fänrik vid Närkes och Värmlands regemente 1684-06-14, löjtnant därst. 1691-07-00. Avsked 1692-08-00. Majors karaktär. Brukspatron. Död 1726-12-19 i Stockholm och ligger begraven i Linrothska familjegraven vid Bjurkärns kyrka, varest hans vapen uppsattes. Gift 1691-10-10 med sin systers svägerska Sara Ehrenpreus, född 1673-12-15 i Stockholm, död 1746-03-04, dotter av överinspektören Hans Preuss, adlad Ehrenpreus, och hans 1:a fru Sara Simons.

Barn:

 • Sara Catharina född 1692-07-15, död 1718-01-29 och begraven s. å. 12/2 i Jönköpings kyrka. Gift 1712-03-11 med lagmannen Niklas Stedt, adlad Stedt, i hans 1:a gifte, född 1679, död 1736.
 • Brita Margareta, född 1693-11-08, död 1771-08-09 på Ekhammar i Grevbäcks socken, Skaraborgs län. Gift 1721-04-19 med översten Christian Ernst Günther, adlad Günther, född 1685, död 1772.
 • Hans Gustaf, född 1695. Assessor. Död 1729. Se Tab. 8
 • Elias, född 1696-02-13, död 1700-05-00.
 • Anna Elisabet, född 1697-03-21, död 1761-03-27 på Sörby i Närke. Gift 1717-09-05 med överstelöjtnanten Johan de Frietzcky, natural. och adopt. de Frietzcky, född 1685, död 1735.
 • Maria, född 1700-02-22, död 1755-04-27. Gift 1724-11-26 med kommerserådet Olof Törne, adlad von Törne, född 1686, död 1745.
 • Hedvig, född 1702-09-14, död 1708-11-08.
 • Eva Sofia, född 1704-12-23, död 1707-12-03.
 • Salomon, född 1708. Brukspatron. Död 1756. Se Tab. 10

TAB 8

Hans Gustaf, (son av Claes Linderoth, adlad Linroth, tab 7), till Storfors bruk i Kroppa socken, Värmlands län. Född 1695-02-01. Student i Uppsala1 1706-11-05. Brukspatron på Storfors. Assessors karaktär. Död 1729-03-11 och begraven i familjegraven vid Bjurkärns kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift 1723-09-29 i Göteborg med Johanna Maria Falck i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1732-05-00 med generalmajoren Johan Mauritz Klinckowström, född 1692, död 1768), döpt 1706-08-12 i Göteborg, död 1753-03-00, dotter av handelsmannen i Göteborg Johan Falck och Gertrud Tham.

Barn:

 • Johan, född 1725-05-14. Student i Uppsala1 1743-10-17. Fänrik vid livgardet 1747-05-27. Löjtnant därst. 1750-09-00. Förkylde sig vid en eldsvåda i huset Gyllne Freden vid Österlånggatan i Stockholm, varav han dog ogift 1753-12-27 samt begrovs i Klara kyrka
 • Sara Catharina, född 1727, död ung.
 • Claes Gustaf, född 1729. Kammarherre. Död 1799. Se Tab. 9

TAB 9

Claes Gustaf, (son av Hans Gustaf, tab 8), född 1729 posthumus. Student i Uppsala1 1743-10-17. Fänrik vid Hamiltonska regementet 1749-04-12 löjtnant därst. 1750-03-06. Avsked med kaptens karaktär 1753-11-15. Kammarherre8 1761-06-25. Död 1799-06-12 i Stockholm. Gift 1754-02-22 Häckeberga med Juliana Catharina Silfverskiöld, född 1728-06-23, död 1760-03-07 i Stockholm, dotter av presidenten Peter Silfverskiöld, och Metta Sofia de Bruine.

Barn:

 • Johanna Sofia, född 1755-05-15. Stiftsjungfru. Död 1838-08-04 i Örebro. Gift 1781-06-03 på Karlslund vid Örebro med krigsrådet Gustaf Adolf Sahlefelt, född 1752, död 1829.
 • Peter Gustaf, född 1756-09-24 på Häckeberga, död 1760-03-08.
 • Lovisa Ulrika, född 1757, död 1758.
 • Ture Mauritz, född 1760-02-26 (1760-02-18). Fänrik vid livgardet 1777-12-10. Död ogift 1781-03-26 i Kristinehamn, sedan han tvenne dagar förut gjort testamente av 10,000 daler kopparmynt till sin faders kusin, fru Cajsa Linroth och hennes man, hovjägmästaren Jakob Herm. Anrep, för den vänskap och det förtroende de visat honom.

TAB 10

Salomon, (son av Claes Linderoth, adlad Linroth, tab 7), född 1708-10-11. Student i Uppsala1 1725-03-06. Brukspatron och bodde Alkvättern. Död där 1756-01-17 hastigt av slag och begraven i familjegraven i Bjurkärn. Gift 1736-08-22 med sin kusin Agneta Ehrenpreus, född 1707-12-15, död 1772-02-07, dotter av överdirektören Joakim Ehrenpreus, och hans 1:a fru Anna Hilletan.

Barn:

 • Anna Sara, född tvilling 1737-06-16, död 1739-08-07.
 • Claes, född tvilling 1737-06-16, död s. d.
 • Hedvig Sofia, född 1739-02-20, död 1745-07-21.
 • Carl, född 1740-10-08 på Alkvättern. Student i Uppsala1 1752-10-13. Stabstänrik vid Västmanlands regemente 1757-11-04. Fänrik därst.6 1763-08-02. Genom byte transp. till Närkes och Värmlands regemente 1764-06-26 löjtnant därst. 1765-09-30. Kapten 1773-08-12. Död ogift 1776-09-02 i Kristinehamn.
 • Claes Fredrik, född 1742-02-24. Student i Uppsala1 1752-10-13. Antagen i krigstjänst 1759. Sergeant vid Närkes och Värmlands regemente s. å. Fänrik därst. 1760-11-20. Genom byte transp. till Lillienbergska regementet 1765-12-21. Avsked 1766-12-21. Död barnlös 1820-12-19 Rosta. Gift 1766-09-21 på Karlslund vid Örebro med sin kusin Catharina Johanna von Törne, född 1739-03-00, död 1814-02-26, dotter av kommerserådet Olof Törne, adlad von Törne, och Maria Linroth.
 • Sara Ulrika, född 1743-04-09, död 1745-10-01.
 • Catharina Charlotta, född 1744-08-16, död 1796-07-14. Gift 1762-12-23 på Alkvättern med kaptenen Carl Niklas Carpelan, nr 38, född 1725, död 1781.

TAB 11

Carl, (son av Claes Linderoth, adlad Linroth, tab 7), till Säby (Värmlands Säby) i Visnums socken, Värmlands län. Född 1712-08-22 på Alkvättern. Student i Uppsala1 1725-03-06. Volontär vid livgardet 1730-04-00. Rustmästare därst. s. å. i okt. Fänrik vid Närkes och Värmlands regemente 1732-05-16. Löjtnant därst. 1740-10-21. Kapten 1741-11-06. RSO 1748-11-07. Major 1751-04-23. Major vid Jämtlands regemente 1753-09-17. Avsked s. å. 13/12. Överstes karaktär. Död 1792-04-05 på Säby och begraven på Visnums kyrkogård. Han bevistade finska kriget på 1740-talet. Gift 1744-08-02 med friherrinnan Brita Maria Åkerhielm af Margretelund, född 1726-09-17, död 1778-12-31 på Säby, dotter av riksrådet och överstemarskalken Samuel Åkerhielm, friherre Åkerhielm af Margretelund, och friherrinnan Anna Christina Feif.

Barn:

 • Claes Samuel, född 1745. Kapten. Död 1820. Se Tab. 12
 • Catharina, född 1746-10-09, död 1819-12-24 på Karlslund vid Säby. Gift 1770-08-14 på Säby med sin halvsyssling, hovjägmästaren Jakob Herman Anrep, från vilken hon 1796-08-01 blev skild, född 1742, död 1826.
 • Carolina, född 1748-02-15, död ogift 1796-05-12.
 • Carl Evert, född 1749. Kapten. Död 1824. Se Tab. 13
 • Fredrik August, född 1752-02-01, död s. å. 18/12.
 • Gustaf, född 1755-08-14. Förkvävd av amman natten till den 18 dec. s. å. Över honom finnes en tryckt gravskrift av signaturen J. W.
 • Adolf Fredrik, född 1757-02-03 på Säby. Volontär vid livregementet till häst7 1772-04-08. Korpral därst.7 1775-08-14 kvartermästare 1778-02-09. Stabskornett s. å. 11/2. Löjtnant 1783-03-19. Avsked6 1785-06-18. Död barnlös 1821-03-19 på Säby. Gift 1799-04-16 i Kolbäcks kyrka Västmanlands län med Jakobina Acrell, född 1761, död 1812-04-21 på Västra Torresta i Fellingsbro socken, Örebro län, dotter av prosten och kyrkoherden i Fellingsbro pastorat av Västerås stift, doktor Israel Acrelius och Catharina Elisabet Strangh samt brorsdotter till generaldirektören Olof Acrel, adlad af Acrel.
 • Constantia Gustava, född 1758-09-02, död 1795-02-18 på Nydala i likanämda socken, Jönköpings län. Gift 1783-08-31 i Visnums kyrka med sin både kusins och sysslings son, lagmannen Claes Stedt, i hans 1:a gifte, född 1753, död 1844.
 • Hans Gustaf, född 1761. Hovjunkare. Död 1826. Se Tab. 15
 • Brita Maria, född 1764-08-22, död s. å. 30/12.
 • Lars, född 1766. Konduktör. Död 1834. Se Tab. 19

TAB 12

Claes Samuel, (son av Carl, tab 11), född 1745-05-24 på Alkvättern. Student i Uppsala1 1757-11-25. Extra kadett vid amiralitetskadettkåren i Karlskrona 1760-01-16. Ord. kadett s. å. 16/10. Konstit. till underofficerstjänstgöring vid kadettkåren 1762-09-02. Officersexamen i sjö- och lantartilleri samt fortifikation s. å. 9/12. Utexaminerad från kadettkåren s. å. 15/12. Adjutant vid artilleriet i Finland 1763-12-08. Underlöjtnant vid artilleriet i Stockholm 1765-06-07. RSO 1772-09-12. Löjtnant därst. 1774-12-14. Löjtnant vid Närkes och Värmlands regemente 1775-07-30. Kaptens avsked 1776-10-17. Död 1820-12-15 i Kristinehamn. Han bodde efter avskedstagandet på Västsjö i Övre Ulleruds socken, Värmlands län. Gift 1777-04-29 i Stockholm med Beata Maria Coyet, född 1752-07-19, död i barnsäng 1777-12-23 Storfors, dotter av överstelöjtnanten Vilhelm Julius Coyet, och Sofia Beata Bruun.

Barn:

 • Carl Vilhelm, född 1777, död s. å. 31/12 på Storfors.

TAB 13

Carl Evert, (son av Carl, tab 11), till Värmlands-Säby i Visnums socken, Värmlands län. Född där 1749-12-30 student i Uppsala1 1757-11-25 och i Lund 1760. Volontär vid Närkes och Värmlands regemente 1767. Furir s. å. i sept. Styckjunkare vid artilleriregementet 1769-01-02. Livdrabant s. å. 21/2 fänrik vid Närkes och Värmlands regemente 1770-02-26. Löjtnant därst. 1776-05-01. Stabskapten 1783-03-19. Avsked 1787-05-30. Död 1824-09-26 på Värmlands-Säby och begraven i Linrothska familjegraven vid Visnums kyrka. Gift 1788-08-24 på Värmlands-Säby med friherrinnan Ulrika Helena Posse af Säby, född 1768-04-09 Borrud, död 1837-02-14, dotter av majoren, friherre Carl Åke Posse av Säby, nr 57, och Beata Christina Hierta.

Barn:

 • Carolina Christina, född 1789-05-25. Stiftsjungfru. Död 1807-08-27 på Värmlands-Säby.
 • Catharina Lovisa, född 1791-08-06. Stiftsjungfru. Död 1831-08-15 Krontorp Gift 1811-10-18 på Värmlands-Säby med löjtnanten, greve Gustaf Adolf von Hermansson, i hans 1:a gifte, född 1787, död 1832.
 • Ulrika Charlotta, född 1793-01-22, död 1797-01-22 på Säby.
 • Beata Maria, född 1794-08-25. Stiftsjungfru. Död 1860-02-02 Nynäs. Gift 1821-09-15 på Värmlands-Säby med hovmarskalken Carl Fredrik Hammarhjelm, född 1787, död 1845.
 • Carl Evert Peter, född 1797. Major. Död 1846. Se Tab. 14

TAB 14

Carl Evert Peter, (son av Carl Evert, tab 13), född 1797-10-18 Säby. Kvartermästare vid husarregementet 1798-10-27. Fanjunkare därst. 1802-05-28 kornett vid livregementsbrigadens husarkår 1814-04-06. Konfirm.fullm. s. å. 7/6. Löjtnant därst. 1820-05-09. Ryttmästare 1824-03-02. Avsked från kåren 1829-05-16 och ur armén med majors n.h.o.v. 1831-05-14. Död 1846-04-25 på Värmlands-Säby, vilken gamla och präktiga familjeegendom efter hans död försåldes från sonen. Gift 1829-05-03 Bergshammar med sin kusin, friherrinnan Christina Margareta (Kerstin) Sack, född 1804-04-05 på sistnämnda egendom, död 1890-10-24 i Stockholm, dotter av majoren, friherre Johan Gabriel Säck, nr 170, och hans 2:a fru, friherrinnan Ebba Posse af Säby.

Barn:

 • Carl Gabriel, född 1830-03-30 på Värmlands-Säby. Stadsfiskal i Lindesberg 1875. Död 1876-12-30 i nämnda stad. Arrenderade Mora och ägde Värmlands-Säby några år jämte Kurö i Teda socken i Uppland. Gift 1853-08-26 i Stockholm med Anna Maria Danckwardt-Lillieström, född 1832-12-13 i Stockholm, död 1902-06-23 i Stockholm och begraven på Linköpings kyrkogård, dotter av Claes Anders Danckwardt-Lillieström, och Anna Elisabet Åstedt.
 • Ebba Ulrika, född 1831-04-18, död efter några timmars levnad.

TAB 15

Hans Gustaf, (son av Carl, tab 11), född 1761-04-05. Hovjunkare 1782-03-05. Död 1826-10-02 i Karlstad. Gift 1797-12-07 med Catharina Maria Löwenhielm, född 1776-05-00 Karlberg, död 1827-01-08, dotter av kaptenen Gudmund Johan Löwenhielm, och Elsa Maria Uggla.

Barn:

 • Carl Johan Gustaf, (Carl-Jan), född 1799-03-20 i Grums socken, Värmlands län. Student i Uppsala 1813-10-15. Teol. examen därst. 1816-05-11. Underlöjtnant vid Värmlands fältjägarregemente 1817-02-11. Löjtnant därst. 1824-09-07. Stabskapten 1841-06-22. RSO 1843-02-06. Kompanichef 1844-03-06. Avsked 1859-11-01. Död ogift 1877-02-01 i Köping.
 • Catharina Elisabet Betty, född 1805-09-09 på Agnhammar i Grums socken. Stiftsjungfru. Död ogift 1885-11-10 i Mariestad.
 • Claes Carl Axel, född 1816. Flottningschef. Död 1885. Se Tab. 16.

TAB 16

Claes Carl Axel, (son av Hans Gustaf, tab 15), född 1816-07-31 Agnhammar. Elev vid Filipstads bergsskola 1833. Flottningschef på Klarälven 1860–1881. Död 1885-02-24 i Stockholm. Ägde någon tid Sjötullen vid Karlstad samt arrenderade Västsjö i Övre Ulleruds socken, Värmlands län 1844–1860. Gift 1846-09-06 på Ransäter i likanämnd socken, Värmlands län med Laura Elvira Dahlgren, född 1823-10-31 på sistnämnda egendom, död 1866-08-13 i Karlstad, dotter av bruksägaren Bartold Dahlgren och Anna Carolina Svensson.

Barn:

 • Ulrika, född 1847-07-09 på Västsjö, död ogift 1922-02-13 i Djursholm och jordf. s. å. 19/2 i Gustav Vasakyrkan, Johannes förs, Stockholm.
 • Claes Mauritz, född 1848. Generaldirektör. Död 1926. Se Tab. 17.
 • Kerstin Elisabet, född 1851-06-22 på Västsjö, död ogift 1873-07-10 i Karlstad.
 • Ingegerd Elvira, (Gerda), född 1852-07-10 på Västsjö, död 1932-06-19 i Hedvig Elenora förs, Stockholm. Gift 1875-05-21 i Karlstad med apotekaren i Stockholm. KVO2kl, RNO, Artur Humphrey Georg Kaijser, född 1850-01-04 i Landskrona, död 1915-12-28 i Engelbrekts förs, Stockholm ]] och begraven på Enköpings kyrkogård.
 • Hans Gösta, född 1856-07-03 på Västsjö. Volontär vid Värmlands regemente 1873-12-12. Mogenhetsexamen 1876. Elev vid krigsskolan s. å. 14/7 utexaminerad 1877-10-26. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 9/11 död ogift 1882-08-26 i Karlstad.
 • Anna Augusta, född 1860-09-03 i Karlstad, död 1862-02-24 Sjötullen s stadsförsaml.
 • Ernst Folke, född 1863-07-10 på Västsjö. Död 1872-07-07 i Karlstad genom, drunkning.

TAB 17

Claes Mauritz, (son av Claes Carl Axel, tab 16), född 1848-06-20 på Västsjö i övre Ulleruds socken, Värmlands län. Mogenhetsexamen 1868-06-02 student i Uppsala s. å. 17/9 med. filosofie examen 1869-05-26 och med. kandidat examen 1872-11-02. Stipendiat i fältläkarkåren s. å. 30/12 pensionär i samma kår 1873-10-30–1877-02-01 läkare vid infanteriunderbefälsskolan på Karlsborgs fästning 1874-05-14–13/9 och 1875-05-14–13/9 med. licentiat examen vid Karolinska institutet i Stockholm 1876-04-26 amanuens vid Serafimeriasarettets kirurgiska avdelning 1876-10-01–1877-06-01 ledamot av svenska läkarsällskapet 1876-11-07 t. f. 1. bataljonsläkare vid flottans station i Karlskrona 1877-06-01. Utnämnd till denna tjänst 1878-09-06. Biträdande stadsläkare i Karlskrona 1877-06-01–1880-08-10 disputerade för med. doktorsgraden i Stockholm 1879-05-24 promov. med. doktor s. å. 31/5. T. f. sundhetsinspektör i Stockholm 1881-07-01 förste stadsläkare i sistnämnda stad 1882-01-20. Avsked från bataljonsläkartjänsten i flottan 1882. Ledamot av direktionen för Stockholms hospital 1883-03-02 RNO 1884-12-01 hedersledamot av finska läkarsällskapet 1887-02-12. Jurymän vid konst- och industriutställningen i Köpenhamn 1888. Deltog såsom Sveriges representant i internationella kongressen för hälsovård och demograti i London 1891-08-10–17/8 erhöll professors n.h.o.v. s. å. 11/12. KVO2kl 1895-11-30. Ledamot av direktionen över gymnastiska centralinstitutet 1896-03-28 född född generaldirektör och ordförande i medicinalstyrelsen för sex månader 1898-03-24. Generaldirektör och ordförande därst. s. å. 23/9. KVO1kl 1899-05-15 ledamot av stadsfullmäktige i Stockholm 1900–1904. Hedersledamot av svenska läkarsällskapet 1903-10-20. KNS:tOO1kl 1904-01-21. KNO1kl s. å. 1/12 KmstkNO 1908-06-16. Avsked 1913-06-20. Död 1926-12-13 i Djursholm, begraven i Solna s:n Stockholm (db nr 342). Gift 1877-08-19 i Solna kyrka Stockholms län med Hildur Carolina Stuart, född 1854-01-22 Långvik, dotter av bruksägaren Robert Edvard Stuart, och Emma Ling.

Barn:

 • Catharina, född 1878-07-25 i Karlskrona. Gift 1904-11-26 i Oskarskyrkan i Stockholm med stadsläkaren i Södertälje, RVO, med. licentiat Ivar Alrik Gustaf Lundin, född 1866-08-02 i Uppsala, död 1938-05-01 i Södertälje.
 • Ingrid, född 1882-04-17 i Stockholm Katarina förs, Stockholm. Gift 1909-11-24 i Oskarskyrkan i Stockholm ]] med kaptenen vid Norrlands artilleriregemente, RSO, friherre Magnus Vilhelm Eberhard Marcks von Würtemberg, född 1876, död 1930-12-24.
 • Anna, född 1887-07-20, stiftsjungfru. Död 1923-01-17 i Djursholm, Danderyds förs, Stockholms län (db nr 2), begraven i Solna. Gift 1912-05-24 med i Engelbrekts förs, Stockholm ]], Gunnar Chatillon-Winbergh, född 1884-05-31 i Maria Magdalena förs, Stockholm. Civilingenjör. Ingenjör vid Stockholms stads byggnadsnämnd.

TAB 18

Folke Stuart, (son av Claes Mauritz, tab 17) född 1880-01-29 i Karlskrona Amiralitetsförs, Mogenhetsexamen 1898-05-17. Student i Uppsala s. å. Jur. utr. kandidat 1903-09-15, extra ordinarie notarie vid Stockholms rådstuvurätt s. å. i okt. Amanuens i finansdepartementet 1907. Extra kanslisekreterare därst. 1914-09-25 förste kanslisekreterare 1917-12-21. Kansliråd i handelsdepartementet 1920-05-07. T. f. byråchef i Patent- och registreringsverket 1926-06-29 fr.o.m. 1926-08-01. Avsked 1940-01-26 med utgången av jan. månad. Gift 1908-04-18 i Oscars förs Stockholm ]] med Eva Cecilia Agneta Fahnehielm, nr 406, född i Jacobs förs, Stockholm 1883-01-09, dotter av civilingenjören Bernhard Otto Fahnehielm, och Agnes Catharina Charlotta Nilsson.

Barn:

 • Kerstin, född 1909-01-30 i Katarina förs, Stockholm. Gift 1929-11-18 i Oscars förs, Stockholm (vb nr 259) med ingenjören Roger Octave Hauton, född 1906-08-30.
 • Ingrid, född 1910-09-04 i Katarina förs, Stockholm. Gift 1934-05-05 i Oscars förs, Stockholm (vb nr 70) med civilingenjören Mats Abraham Hede, född 1906-11-23 Verst. dir i AB Sporrong.
 • Ulla, född 1914-01-24 i Stocksund, Danderyds förs, Stockholms län. Gift 1940-04-07 i Stockholm med fänriken vid Svea artilleriregemente friherre Klas-Erik Wilhelm Marcks von Würtenberg, född 1914-05-03 i Östersund.
 • Klas Otto, född 1919-09-08 i Stocksund, Stockholm. Med. kandidat.

TAB 19

Lars, (son av Carl, tab 11), född 1766-10-19 Säby. Kadett vid fortifikationen 1784-02-24 konduktör s. å. 26/9 konduktör vid fortifikationen i Stralsund 1787-05-30. Avsked 1793-11-10. Salpetersjuderistyresman i Jönköpings län. Löjtnant. Död 1834-08-31 Torarp. Gift 1793-07-27 med sin broders svägerska, friherrinnan Hedvig Lovisa Posse af Säby, född 1773-05-23 Borrud, död 1847-12-28 dotter av majoren, friherre Carl Åke Posse af Säby, och Beata Christina Hierta.

Barn:

 • Carl Åke, född 1795. Löjtnant. Död 1842. Se Tab. 20
 • Claes Vilhelm, född 1797-01-29 på Torarp, död där 1799-02-22.
 • Augusta Sofia, född 1799-01-09 på Torarp, död där s. å. 9/2.
 • August Vilhelm, född 1800. Sjöfarande. Död 1859. Se Tab. 22

TAB 20

Carl Åke (son av Lars, tab 17), född 1795-06-11 på Torarp i Svenarums socken, Jönköpings län. Sekundkorpral vid Jönköpings regemente 1802-06-12. Adjutant vid Västgöta infanteriregemente 1813-02-23 fänrik därst. 1815. Löjtnant 1818-06-09 avsked 1825-04-19. Död 1842-02-11 i Hjo. -. Gift där 1824-01-01 med Carolina Charlotta Tengbom, född 1806-07-05 i nämnda stad, död 1874-05-08 Kyrkslätt, dotter av borgmästaren i Hjo Lars Johan Tengbom och Charlotta Dorotea Ulfsparre af Broxvik.

Barn:

 • Hedvig Charlotta Carolina (Hedda), född 1824-11-30 i Lidköping, död där ogift 1904-12-05 i nämnda stad.
 • Margareta Eleonora Carolina, född 1826-01-05, död s. å. 10/4.
 • Lars Åke, född 1827-01-08 död s. å. 11/2.
 • Vendela Augusta Carolina, född 1828-01-21, död s. å. 10/9.
 • Claes Carl Åke, född 1829. Läkare. Död 1867. Se Tab. 21
 • Syster Johanna Carolina, född 1831-06-30 i Hjo, död i barnsäng 1859-05-17 på Kyrkslätt. Gift 1853-04-22 i nämnda stad med majoren Herman Viktor von Krusenstierna, i hans 1:a gifte, född 1824, död 1892.
 • Henrik Åke Vilhelm, född 1833-04-24 död s. å. 16/8.
 • Vilhelmina Christina Carolina, född 1837-11-21 död 1839-06-14 i Hjo.

TAB 21

Claes Carl Åke, (son av Carl Åke, tab 20), född 1829-04-13 i Lidköping. Överflyttade på 1840-talet till New York och blev där praktiserande apotekare och läkare. Död 1867-10-12 Brooklyn och begraven på Evergreen kyrkogård.

Barn:

TAB 22

August Vilhelm, (son av Lars, tab 19), född 1800-09-02 Torarp. Kadett vid Karlberg 1814-09-30. Avgången därifrån 1816-02-13. Anställd i engelska handelsflottan. Död 1859-06-11 på hemresa från Ostindien ombord på ett engelskt fartyg. Gift 1835-02-10 i London med Sarah Hannaford i hennes 2:a gifte, född 1801 (?), död 1888-01-07 i Watford, Hertfordshire, England.

Barn:

 • Mary Bowden, döpt 1845-05-12 i Saint Dunstan, Stepney, London, England.

TAB 23

Charles Henry, (son av August Vilhelm, tab 22), född 1840-12-11. Förman vid Millwall Docks i London. Död 1933-10-28 i Edmonton, Middlesex, England. Gift 1867-03-08 i Saint George in the East, Middlesex, England (vbu) med Sarah Margaret Sterling, född 1835 eller 1836, död 1874-07-31 i Poplar, Middlesex, England, dotter av varvstimmermannen James Sterling. Gift 2:o 1876-03-20 i Poplar, Middlesex, England (vbu) med Sophia Petch i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1865-05-20 i Bury Saint Edmunds Suffolk (vbu) med järnhandlaren John Wilkinson. Död, son av av gruvarbetaren Joseph Wilkinson), född 1842-05-27 i Fornham, Thingoe, Suffolk, England (fbu), död 1934-09-24 i Edmonton, Middlesex, England, dotter av smeden William Petch och Frances Leech.

Barn:

 • James Henry, född 1871-07-22 i Middlesex. Bryggerförman. Dog barnlös 1943-10-23 i Kensington, London. Gift 1899-08-13 i Poplar, Middlesex, England med Mary Ann Wildman, född 1871-10-23, död 1925-03-22 i Shoreditch, London.

TAB 24

John William (son av Charles Henry, tab 23), född 1873-04-12 i Middlesex. Bodbiträde i osthandel, död 1931-05-31 i Plaistow, West Ham, London. Gift 1898-12-25 i Poplar, Middlesex, England med Alice Doughty, född 1874-09-24, död 1936-05-06 i North Leyton, Essex, England.

Barn:

 • Alice Eleanor, född 1899-11-25 i Mile End Old Town, London (fbu). Gift 1926-04-18 i Plaistow, West Ham, Essex (vbu) med varvsarbetaren John Beeton Porter, född 1898-11-25 i Plaistow, West Ham, Essex, son av arbetaren Arthur Porter och Charlotte N.N.
 • Charles William Henry, född 1901. Gift 1930. Se Tab. 24A

TAB 24A

Charles William Henry, (son av John William, tab 24), född 1901-09-02 i Mile End Old Town, London (fbu). Maskinist. Gift 1930-08-24 i East Ham Essex (vbu) med Frances Gertrude Tipping, född 1904-03-11 i Leiston, Suffolk, England. Dotter av mekanikern Samuel Sharpe Tipping och Ethel Mable Daniels.

Barn:

 • Josephine Ann, född 1932-07-16 i East Ham, West Ham, London (fbu) med fabrikschefen ingenjör Douglas Sydney Sparrow, född 1928-05-16 i Lincoln City, Loncolnshire, England. Lecturer in engineering at North Herts College, Letchworth, son av varuhuschefen George Arthur Sparrow och Ivy Palmer.

TAB 25

Elias Linderoth, adlad Linroth, (son av Elias Linderoth, tab 1), född 1664-04-12. Student i Uppsala1 1680-10-02. Brukspatron Forsbacka. Fick 1720-10-05 hovrättsassessors karaktär. Död 1722-05-20 och ligger jämte sin fru begraven i Mo kyrka. Gift 1705-11-30 på Forsbacka med Anna Maria Dreffensköld i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1723-08-25 på Forsbacka med översten och kommendanten Gustaf von Mentzer, i hans 2:a gifte, född 1663, död 1733), född 1671-02-27 död 1761-03-09 på Nydala i likanämda socken, Jönköpings län, dotter av löjtnanten Göran Dreftensköld, nr 369, och Margareta Silfverswärd.

Barn:

 • Johan Gustaf, född 1709-07-14 på Forsbacka. Student i Uppsala 1 1724-03-11. Hovjunkare8 1733-05-05 död barnlös 1753 (1752-09-18) Hängelö och begraven i Nydala kyrka. Han tillhandlade sig 1728 Nydala gods och gav 1750 ett orgelverk till Nydala kyrka. Gift 1734-01-03 med sin kusins dotter Juliana Constantia Simson i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1754-12-27 på Nydala med riksrådet och kanslipresidenten Carl Gustaf Löwenhielm, friherre och greve Löwenhielm, i hans 3:e gifte, född 1701, död 1768), född 1713-09-14 Årup, död 1759-09-14 dotter av ryttmästare Erik Simzon, adlad Simzon, och Anna Maria Linroth.
 • Maria Catharina, född 1713-09-14 på Forsbacka, död 1717.

Källor

1Um. 2Lk. 3Nh. 4As. 5AB. 6KrAB. 7Blr 8SAB.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: